Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00172 004031 15209320 na godz. na dobę w sumie
Na szlaku z Janem Pawłem II.  22 trasy piesze, rowerowe i kajakowe po Polsce. Wydanie 1 - książka
Na szlaku z Janem Pawłem II. 22 trasy piesze, rowerowe i kajakowe po Polsce. Wydanie 1 - książka
Autor: , Liczba stron: 232
Wydawca: Wydawnictwo Bezdroża Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4348-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> gry, zabawy, sport
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Ilekroć mam okazję udać się w góry
i podziwiać górskie krajobrazy,
dziękuję Bogu za majestat i piękno
stworzonego świata.

Karol Wojtyła

fot. Magda i Mirek Osip-Pokrywka

Któż nie słyszał o szlakach, po których w czasie swojej młodości i działalności duszpasterskiej wędrował Karol Wojtyła? Raz po raz w licznych zakątkach Polski możemy natknąć się na ślady zamiłowania Papieża-Polaka do turystyki aktywnej oraz wspaniałych przyrodniczo i krajoznawczo perełek polskiej ziemi. W niniejszej publikacji zostały opisane szlaki, które w ostatnich latach udostępniono turystom. Prezentują one nie tylko piękno odwiedzanego regionu, ale także ciekawe obiekty, fakty i anegdoty związane z niegdysiejszą obecnością Karola Wojtyły. Zapraszamy do wędrówek z Janem Pawłem II - warto podążyć jego śladami, by oddać się w spokoju i ciszy specyficznej, turystycznej modlitwie, której uczył nas przez całe swoje życie.


fot. Magda i Mirek Osip-Pokrywka

Przewodnik opisuje szlaki (piesze, rowerowe, samochodowe, kajakowe) w Beskidach Małym, Żywieckim i Sądeckim, w Bieszczadach, Pieninach, Tatrach, Sudetach, na Podhalu, Pogórzu Karpackim, Mazurach, Płaskowyżu Draboża, w Borach Tucholskich, Krakowie i Wadowicach.


fot. Magda i Mirek Osip-Pokrywka

Magda i Mirek Osip-Pokrywka

Magda - rocznik ...74, absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, kocha zawód nauczyciela i tłumacza, lecz od czterech lat jej pasją są podróże.
Mirek - rocznik ...65, absolwent Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, blisko 20 lat z powodzeniem zarządzał innymi, dziś zarządza tylko swoim czasem. Magda i Mirek Osip-Pokrywka tworzą zespół dziennikarsko-fotograficzny, w którym ona jest głównie redaktorką, on głównie fotografem, choć zdarza im się zamieniać rolami. Magda i Mirek podróżują po świecie i publikują materiały o ciekawych miejscach, krajach i kulturach w magazynach podróżniczych, pismach popularno-naukowych i periodykach krajoznawczych. Wspólnie wydali też kilka przewodników turystycznych po krajach europejskich. Ostatnia ich wspólna sentymentalna podróż po Ukrainie zaowocowała albumem. W podróż śladami Jana Pawła II wybrali się również z sentymentu: do wielkiego Polaka i turysty. Odkrywając szlaki, którymi podążał Karol Wojtyła odkryli miejsca niezwykłe, do których z pewnością kiedyś wrócą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Autorzy przewodnika: Magdalena i Mirosław Osip-Pokrywka Redaktor prowadzący: Maciej Żemojtel Kompleksowe opracowanie redakcyjne: „Wzorcownia” Iwona Baturo Zdjęcia na okładce: © ZUMA/Corbis/Fotochannels (fotografia Karola Wojtyły); © shutterstock (panoramy Tatr Zachodnich) Koncepcja graficzna: Konrad Rządowski, Bezdroża (modyfikacje) Projekt okładki i stron tytułowych: ULABUKA Skład: „Wzorcownia” Iwona Baturo Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, foto- graficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje na- ruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz wydawnictwo Helion dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za zwią- zane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz wydawnictwo He- lion nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo Helion S.A. ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel.: 32 2309863 e-mail: bezdroza@bezdroza.pl, http://bezdroza.pl Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres: http://bezdroza.pl/user/opinie/?beszpa Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydanie I ISBN: 978-83-246-4348-6 Copyright © Mirosław Osip-Pokrywka, 2012 Copyright © Helion, 2012 SPiS tReści Wadowice ....................................................................................................... 9 Wadowicki Szlak Karola Wojtyły ........................................................................... 11 Beskid Mały ................................................................................................... 23 Wadowice – Leskowiec ...................................................................................... 25 Beskid Żywiecki ............................................................................................. 31 Skawica Górna – Zubrzyca Górna ........................................................................ 33 Kraków ........................................................................................................... 41 Krakowski Szlak Karola Wojtyły ............................................................................ 43 Płaskowyż Draboża ....................................................................................... 59 Salwator – Kalwaria Zebrzydowska ...................................................................... 61 Podhale .......................................................................................................... 73 Zakopane – Ludźmierz ....................................................................................... 75 Tatry ............................................................................................................... 83 Zakopane Jaszczurówka – Stara Roztoka .............................................................. 85 Morskie Oko – Zakopane .................................................................................... 91 Siwa Polana – Dolina Jarząbcza ........................................................................... 99 Pieniny ........................................................................................................... 105 Krościenko nad Dunajcem – Sromowce Wyżne-Kąty ............................................. 107 Spływ Dunajcem ............................................................................................... 113 Gorce .............................................................................................................. 119 Nowy Targ (Kowaniec) – Rzeki .............................................................................. 121 Beskid Sądecki ............................................................................................... 129 Stary Sącz – Krościenko nad Dunajcem ................................................................ 131 Pogórze Karpackie ........................................................................................ 137 Przemyśl – Kalwaria Pacławska ............................................................................ 139 Bieszczady ..................................................................................................... 147 Zagórz – Komańcza ........................................................................................... 149 Komańcza – Cisna ............................................................................................. 153 Pszczeliny – Ustrzyki Górne ................................................................................. 161 Sudety ............................................................................................................ 169 Bolesławiec – Świebodzice ................................................................................. 171 Pojezierze Drawskie ...................................................................................... 187 Czaplinek – Młynowo ......................................................................................... 189 Bory Tucholskie ............................................................................................. 199 Nowa Brda – Mylof – Woziwoda .......................................................................... 201 Mazury i Suwalszczyzna ................................................................................ 209 Ełk – Wigry ........................................................................................................ 211 Stary Folwark – Augustów .................................................................................. 219 Zaproszenie na szlak Karol Wojtyła był człowiekiem niesłychanie aktywnym i  kochającym przyrodę. Nawet w Krakowskim Duszpasterstwie Akademickim „Środowisko”, wśród przyjaciół, z którymi wielokrotnie wyruszał na szlak, były osoby, które nie rozumiały, w jaki sposób udawało mu się łączyć obowiązki kapłana z niezliczonymi wędrówkami – górskimi, kajakowymi, rowerowymi, narciarskimi. Tyle że dla Niego te „wycieczki” były formą modlitwy. Jeśli wę- drował w pojedynkę, sam szukał kontaktu, aby stanąć bliżej Bożej natury, jeśli z przyja- ciółmi, niejednokrotnie wskazywał im drogę do Pana. Wybór Karola Wojtyły na papieża z oczywistych powodów był końcem tych wędrówek, ale pasja pozostała do ostatnich dni, o czym wielokrotnie przypominał w czasie pielgrzymek do ojczyzny. W ciągu kilku ostatnich lat, od śmierci Jana Pawła II, można zauważyć w Polsce potrzebę tworzenia wciąż nowych i nazywania istniejących już szlaków Jego imieniem. Tras Jana Pawła II jest już tak wiele, że samo zidentyfikowanie wszystkich nastręcza spore trudno- ści. Najczęściej inicjatorami takich przedsięwzięć są lokalne społeczności, które w dobrej wierze na swym terenie chcą w sposób szczególny upamiętnić osobę Wielkiego Papieża Polaka. Należy jednak podkreślić, że otwieranie nowych szlaków i zmienianie nazw już ist- niejących jest tylko częścią pracy – częścią, którą wykonuje się najłatwiej. Kiedy ucichną uroczyste fanfary, a oficjele zakończą swoje mowy – szlak weryfikują zwykli turyści. Gdy administrowanie takim szlakiem należy do wyspecjalizowanych organizacji (np. PTTK), z pokonaniem takiej trasy z reguły nie ma większych problemów. Znacznie gorzej gdy szlak został wytyczony całkiem od nowa, a opiekę nad nim powierzono lokalnym urzęd- nikom lub organizacjom bez stosownego przygotowania. Najczęściej brakuje wówczas szczegółowych map, czytelnego oznakowania, a indywidualny turysta błądzi, poruszając się po omacku. Osobnym problemem jest zakres dostępnych informacji archiwalnych. Nierzadko bywa tak, że chlubna nazwa szlaku jest jedynym widocznym nawiązaniem do osoby patrona – bardzo często na szlakach papieskich nie ma informacji opisujących po- byt w danym miejscu Karola Wojtyły. Mimo tych ograniczeń turystyka „papieskimi ścieżkami” ma wielu zagorzałych zwolenni- ków. Z myślą o takich osobach, którzy nie stroniąc od aktywnego wypoczynku ukierun- kowanego na piękno polskich krajobrazów, pragną poznać miejsca odwiedzane niegdyś przez Karola Wojtyłę, powstała niniejsza publikacja. Autorzy dokonali subiektywnego wy- boru najbardziej interesujących szlaków. Kryterium wyboru było zachowanie równowa- gi między atrakcyjnością turystyczną i przyrodniczą poszczególnych tras a siłą emocjo- nalnych związków Karola Wojtyły z konkretnymi miejscami. Wyselekcjonowano 22 szlaki, które – opisane i uporządkowane w 14 rozdziałach – stanowią treść przewodnika. Opis każdego ze szlaków został wzbogacony o część poświęconą faktom i ciekawostkom związanym z pobytem Karola Wojtyły w danym miejscu oraz o informacje krajoznawcze. Część szlaków nie wymagała zbyt szczegółowych opisów – funkcjonują one już na ma- pach i są dokładnie oznaczone. Są jednak i takie trasy, których przebieg należało dokład- nie podać, bo nie ma jeszcze opracowanych do nich map, a nawet jeśli są, to zbyt ogólne. Tak jest choćby w wypadku tras na Mazurach i Suwalszczyźnie, na płaskowyżu Draboża czy na Dolnym Śląsku. Przy doborze tras wzięto pod uwagę różnorodne formy aktywności. Czytelnik ma więc możliwość podążania śladami Jana Pawła II zarówno na Pojezierzu Drawskim, w Borach Tucholskich, w Tatrach, Beskidach czy Bieszczadach. Udając się w ślad za papieżem Pola- kiem, może wybrać się na kajak, na rower, w góry lub po prostu na miejski spacer po Wa- dowicach czy Krakowie. Zapraszamy do aktywnego podążania śladami Karola Wojtyły. Podhale Podhale Podczas homilii w Zakopanem 6 czerwca 1997 roku Jan Pa- weł II powiedział: „Kiedy kończył się wiek XIX, a rozpoczy- nał współczesny, ojcowie wasi na szczycie Giewontu usta- wili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów […]. To wasze miasto rozłożyło się, rzec można, u stóp krzyża, żyje i rozwija się w jego zasięgu”. Atrakcyjną widokową trasę z  Zakopanego do Ludźmierza Jan Pa- weł II przejechał swoim papamobile 7 czerwca 1997 roku. Dla upa- miętnienia tego wydarzenia corocznie w pierwszą sobotę czerwca podąża tą drogą pielgrzymka, zwana Sursum Corda. Poprowadzono też tędy szlak papieski. Pokrywa się on z wycinkiem większej mię- dzynarodowej trasy pielgrzymkowej – Szlakiem Maryjnym – który liczy ponad 1000 km i łączy dwa największe ośrodki kultu maryjne- go w środkowej Europie: Częstochowę oraz Mariazell w Austrii. 74 ZakoPane – ludźmierZ ZakoPane – ludźmierZ Trasa ZakoPane – ludźmierZ Przebieg trasy: Zakopane Krzeptówki – Kościelisko – Gubałówka – Furmanowa – Ząb – Bańska Wyżna i Niżna – Szaflary – Maruszyna – Ludźmierz charakterystyka trasy: rodzaj długość poziom czas piesza/rowerowa 32 km łatwa/średnia 11 h/6 h Czarny Dunajec Ludźmierz (Sanktuarium MB Ludźmierskiej) Rogoźnik Stare Bystre Maruszyna Ciche Dolne Czerwienne NOWY TARG Waksmund Ostrowsko Gronków Środkowy Szaflary Bańska Niżna Leśnica Chochołów Witów Dzianisz Kościelisko (Kościół Kazimierza Królewicza) Bańska Wyżna Biały Dunajec Groń Białka Tatrzańska Nowe Bystre Gubałówka (1126 m n.p.m.) Bukowina Tatrzańska Poronin Ząb Furmanowa Murzasichle Małe Ciche Zakopane Krzeptówki (Sanktuarium MB Fatimskiej) ZAKOPANE 75 Podhale Sanktuarium na Krzeptówkach 0,0 km Zakopane krzeptówki Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach przyciąga każdego roku około 2 milionów wiernych. Obok Mat- ki Bożej świątynia została poświęcona Ja- nowi Pawłowi II – jest „wotum dziękczyn- nym za uratowanie życia Ojca Świętego” z  zamachu 13  maja 1981 r. Znajduje się tu pomnik Ojca Świętego i  ołtarz papie- ski przeniesiony spod Wielkiej Krokwi. Samo prezbiterium świątyni zbudowano w kształcie papieskiej tiary. Krzyż na Krzeptówkach Trasę można pokonać pieszo lub na ro- werze. Decydując się na wędrówkę, trze- ba pamiętać, że do przejścia jest sporo ki- lometrów. Alternatywą jest przejażdżka rowerowa, wówczas należy jednak wziąć pod uwagę kilka większych wzniesień, któ- re znajdują się na trasie i które mogą dać się we znaki. Szlak ma oznaczenie „Droga papieska”. Są to białe litery na niebieskim tle ze złotym herbem papieskim. Oznaczenie szlaku Jan Paweł II spogląda na Giewont PaPieskie różańce W sanktuarium na Krzeptówkach znajdują się trzy różańce ofiarowane przez Ojca Świętego. Jeden wmurowano w fundament świątyni, drugi, z kości słoniowej, otrzymał ksiądz kustosz Mirosław Drozdka w czasie wizyty w Rzymie, trzeci zaś, z naturalnych pereł, został przekaza- ny przez papieża w 1992 r. z okazji poświęcenia kościoła. Jan Paweł II podczas homilii wygłoszonej 7 czerwca 1997 r. powiedział: „Sanktuarium na Krzeptówkach jest mi w najszczególniejszy sposób bliskie i drogie”. 76 ZakoPane – ludźmierZ ołtarZ PaPieski Potężny ołtarz papieski stanął pod Wielką Krokwią w czasie pielgrzymki Ojca Świętego do Pol- ski w 1997 r. Projekt wykonał architekt Zbigniew Śliwiński, rzeźby Marek Szala z Zakopanego, a prace budowlane – firma Pawlikowskiego z Poronina. Strzelistą kaplicę wieńczy wyrzeźbio- ny w lipowym drewnie ażurowy maswerk ze scenami ze Starego i Nowego Testamentu. No- wym elementem konstrukcji jest monumentalny witraż przedstawiający historyczne wyda- rzenie – Hołd Górali Polskich – które miało miejsce przy tym ołtarzu 6 czerwca 1997 r. podczas mszy z Ojcem Świętym. 2,0 km kościelisko Na pamiątkę przejazdu Jana Pawła II przez Kościelisko 7 czerwca 1997 r. mieszkańcy gminy przy współpracy z parafią św. Kazi- mierza Królewicza oznaczyli szlak Sursum Corda trzema pamiątkowymi głazami z ta- blicami, na których znalazły się fragmen- ty młodzieńczych sonetów Karola Wojty- ły ze zbioru Renesansowy psałterz. W darze dla Jana Pawła II słowa oraz papieski herb wykuła młodzież z zakopiańskiej Szkoły Ke- nara. Do jednego z  granitowych głazów przymocowano kotwicę – dar Polskiej Ma- rynarki Wojennej ze Świnoujścia – symbo- liczne nawiązanie do słów Ojca Świętego: „Od Tatr aż do Bałtyku […]: Sursum Corda! – W górę serca!”. Pamiątkowy głaz na szlaku Pamiątkowa tablica na szlaku kościół w kościelisku Kościół św. Kazimierza Królewicza zapro- jektował uczeń Witkacego, Eugeniusz Wesołowski. Udział w budowie miał hra- bia Władysław Zamojski, który na ten cel przekazał drewno. Wewnątrz kościo- ła uwagę przyciągają witraże (autorstwa bratanka Jana Matejki, Stefana, wykona- ne w krakowskiej pracowni Żeleńskich), piękna góralska snycerska oraz umiesz- czone po bokach ołtarza głównego ob- razy Chrystusa w pasiaku i Chrystusa Mi- łosiernego z wizji siostry Faustyny, na tle krajobrazu z kościołem w Kościelisku. 77 Podhale kaPlica na Gubałówce Kaplica Matki Bożej Różańcowej zosta- ła zbudowana na Gubałówce w  1962  r. Jej fundatorami – w  podzięce za ura- towanie życia podczas II wojny świa- towej – byli Marianna i  Władysław Bachledowie-Księdzularze. Kapliczkę od- wie dził kardynał Karol Wojtyła w  grud- niu 1976  r., w  ramach wizytacji parafii w Zakopanem. 4,5 km Gubałówka (1126 m n.p.m.) To bodaj najpopularniejsze i  najchętniej odwiedzane miejsce w  Zakopanem. Na szczyt można wejść pieszo lub wjechać ko- lejką linowo-terenową, której dolna stacja znajduje się przy Krupówkach. Widoki roz- pościerające się z Gubałówki (rowerem do- jazd od strony Spyrkówki) i  miejscowych tras spacerowych zapierają dech w  pier- siach. Idąc od strony Butorowego Wierchu, Kramy na Gubałówce 9,0 km Ząb Docieramy do wsi Ząb. „Najwyżej poło- żona parafia w  Polsce” – tak podpisali się wierni, którzy na pamiątkę przejazdu przez wieś papieża Jana Pawła II, postawi- li tu kamienny monument. Na kamieniu znalazły się jeszcze słowa: „Witaj Gazdo Świata w  miejscu, skąd najbliżej do nie- ba”. Rzeczywiście, Ząb leżący na wysoko- ści 1040 m n.p.m. jest najwyżej położoną wsią w Polsce. Warto podejść do drewnia- nego kościółka św. Anny z początku XX w., przy którym znajduje się stary cmentarz. Obsadzony limbami zapewnia ładny wi- dok na Tatry. Dla fanów skoków narciar- skich interesująca może się okazać infor- macja, że to właśnie w Zębie wychował się Kamil Stoch. Widok z Gubałówki można podziwiać Tatry, Beskidy i  Gorce, a także Pieniny. Z Gubałówki wychodzi kil- ka szlaków turystycznych: do Doliny Czar- nego Dunajca, do Chochołowa, do Poroni- na i do Bukowiny Tatrzańskiej. 7,0 km Furmanowa Furmanowa to kolejna miejscowość na trasie przejazdu papieskiego papamobile z  zakopiańskiego sanktuarium na Krzep- tówkach do sanktuarium w  Ludźmierzu. Znajduje się tu kolejny pamiątkowy głaz. 78 Pamiątkowy głaz w Zębie ZakoPane – ludźmierZ bachledówka Jeśli ktoś ma czas i ochotę, może odbić na chwilę ze szlaku i przejść się główną drogą do Bachledówki (1,5 km). To przysiółek wsi Czerwienne oferujący piękną panoramę na Tatry i  Beskidy. Znajduje się tam Dom Ojców Paulinów, niegdyś ulubione miejsce wypoczynku kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo często bywał tu również odwiedzający go biskup Karol Wojtyła. Za ostatnimi zabudowaniami, na rozwidle- niu dróg, szlak odbija w prawo, w kierunku przysiółka Bustryk. Natomiast główna dro- ga wiedzie do Bachledówki. 15,5 km bańska wyżna i niżna Droga idącą przez wieś jest wąska, ale do- brze utrzymana. Przed nami 3,5-kilometro- we podejście bądź podjazd. Rowerzystom prawie 7-stopniowe nachylenie drogi może przysporzyć nieco wysiłku. Gdy jed- nak dojedziemy na górę i skręcimy w lewo, będziemy się cieszyć długim, blisko 8-ki- lometrowym zjazdem. Tak docieramy do Kaplica św. Alberta Bańskiej Niżnej. Tuż za Bańską Niżną zaczy- nają się Szaflary. 21,5 km szaflary Droga dochodzi do skrzyżowania w kształ- cie litery T. Szlak skręca w lewo, w kierun- ku Maruszyny, pozostawiając centrum Sza- flar po prawej stronie. Na uwagę zasługuje upamiętniający 500-lecie bitwy pod Grun- waldem żelazny krzyż na wzgórzu Rani- szberg. Bańska Niżna bańska niżna Bańska Niżna to pierwsza w naszym kraju miejscowość ogrzewana energią geotermalną. Na podziemne ciepłe źródła natrafiono w latach 80., w trakcie poszukiwań złóż ropy nafto- wej. Po opracowaniu metody dostarczania ciepła geotermalnego do domostw rozwiązanie zaproponowano miejscowości leżącej najbliżej odwiertu – Białemu Dunajcowi. Ten jednak z oferty nie skorzystał. Na nowatorską metodę zdecydowała się natomiast Bańska Niżna, w której ogrzewa się w ten sposób już niemal wszystkie domy. W miejscowości otwarto również kompleks basenów (otwartych i krytych), o powierzchni blisko 1000 metrów kwa- dratowych, zasilanych wodą termalną z miejscowego odwiertu. 79 Podhale PaPież w MarusZynie Nadszedł dzień siódmego czerwca 1997 roku. Wówczas około godziny 16.00, w  asyście władz kościelnych, ochrony, policji i prasy, przez Maruszynę z dość dużą szybkością mknął papamobile z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wszyscy, którzy byli w Maruszynie mieli okazję znaleźć się w odległości dwóch metrów od Następcy Świętego Piotra z Rzymu. Naj- więcej szczęścia mieli Ci, którzy zgromadzili się w okolicy kościoła. Tam, na skrzyżowaniu w kierunku Ludźmierza, zatrzymał się Ojciec Święty Jan Paweł II i pobłogosławił wiernych. Do papamobile zaprosił trzech księży, z ówczesnym księdzem proboszczem Janem Kaletą na czele. Byliśmy bardzo blisko, pozdrawialiśmy Go głośnymi okrzykami, spontanicznie. Było to niepowtarzalne wydarzenie, które dziś jest wielkim historycznym wydarzeniem w dzie- jach Maruszyny. W  drzwiach szałasu umocowaliśmy deskę, dla wzmocnienia konstrukcji wsunęliśmy kopkę siana. Wujek stanął wewnątrz szałasu, twarzą do nas, przy desce, która stała się ołtarzem, a my na zewnątrz szałasu. Zofia Strama na internetowej stronie Zespołu Szkół w Maruszynie 25,5 km Maruszyna Mijamy po prawej stronie budynek remizy strażac- kiej i  docieramy do skrzy- żowania obok kościoła Przemienia Pańskiego. Znaj- duje się tu pamiątkowy ka- mień uwieczniający prze- jazd przez wieś Jana Pawła II w  1997 r. Skręcamy w  pra- wo, w kierunku Ludźmierza. Kamień w Maruszynie nie z  Sanktuarium Mat- ki Bożej. Pierwszy kościół w  Ludźmierzu wspominał Jan Długosz w  Liber bene- ficiorum dioecesis Craco- viensis, a  w  XVI-wiecznych dokumentach powizytacyj- nych zanotowano: „Kościół drewniany, modrzewiowy, gontem kryty, został ufun- 32,0 km ludźmierz Choć w  historii Ludźmierza zapisało się wiele sławnych rodów, np. Tetmajerowie, którego Ludźmierz był rodzinną wsią, nie bez powodów miejsce znane jest głów- reZerwat skałka roGoźnicka W okolicy Maruszyny i Rogoźnika utwo- rzono rezerwat Skałka Rogoźnicka, zwa- ny również rezerwatem Rogoża. To miejsce o największym w Polsce nagro- madzeniu skamieniałych okazów gór- nojurajskiej fauny. Skałka Rogoźnicka jest rezerwatem przyrody nieożywionej, który w  1990 r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Geologiczne- go UNESCO. 80 Kościół w Maruszynie ZakoPane – ludźmierZ Matka boska ludźMierska Kult Matki Boskiej Ludźmierskiej trwa od XV w., choć żadne źródła nie wspominają w jakich okolicznościach cudowna figura pojawiła się w Ludźmierzu. Drewniana neogotycka statua Madonny z Dzieciątkiem znajduje się w ołtarzu głównym. Ubrana w złociste szaty Matka Bo- ska dzierży w ręce berło, Dzieciątko trzyma natomiast w lewej dłoni królewskie jabłko, prawą zaś wykonuje gest błogosławieństwa. 15 sierpnia, w święto Gaździny Podhala, statua Matki Bożej otrzymała korony papieskie (Jana XXIII) z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego. W trak- cie uroczystości homilię wygłosił biskup Karol Wojtyła. Powiedział wtedy: „[…] ta korona po- zwoli nam bardziej niż dotąd nazywać ją Królową Podhala”. Insygnia skradziono, nowe po- święcił Jan Paweł II na krakowskich Błoniach 22 czerwca 1983 r. nicę, dwa dzwony oraz sygnaturkę. Stoją- cy obok świątyni ołtarz polowy wzniesio- no pod koniec XX w., podobnie jak drogę krzyżową, której poszczególne stacje mają oddzielnych fundatorów. Gdy w  czerwcu 1997 r. papież odwiedził ludźmierską świą- tynię, powiedział: „Z  podziwem patrzę na to sanktuarium, które się tak rozrosło i wy- piękniało”. W 2001 r. Jan Paweł II podniósł kościół w  Ludźmierzu do rangi bazyliki mniejszej. Sanktuarium w Ludźmierzu dowany przez Teodora Gryfitę, wojewo- dę krakowskiego. Posiada on trzy ołtarze. Rocznicę poświęcenia kościoła obchodzi się w niedzielę po Wielkanocy”. Drewnianą świątynię rozebrano w 2. poło- wie XIX w., wznosząc na jej miejscu neogo- tycki kościół murowany. Do nowej świątyni przeniesiono rokokowy ołtarz z  cudowną figurą Matki Bożej, a także organy, chrzciel- Wnętrze sanktuarium w Ludźmierzu Zostań Z naMi 7 czerwca 1997 r. na zakończenie spotkania z wiernymi w Ludźmierzu Jan Paweł II uczestni- czył w modlitwie różańcowej. Powiedział wówczas: „Rytm różańcowych pacierzy odmierza czas na tej podhalańskiej, krakowskiej i polskiej ziemi – przenika go i kształtuje”. Żegnając się z wiernymi, spojrzał jeszcze raz na panoramę gór. W oddali zobaczył Gorce. Gdy usłyszał tłum skandujący: „Zostań z nami! Zostań z nami!”, odkrzyknął w tym samym rytmie: „Chodź na Turbacz! Chodź na Turbacz!”. 81
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Na szlaku z Janem Pawłem II. 22 trasy piesze, rowerowe i kajakowe po Polsce. Wydanie 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: