Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00295 009258 11800187 na godz. na dobę w sumie
Na zdrowie! Jak osiągnąć harmonię ciała, ducha i umysłu - książka
Na zdrowie! Jak osiągnąć harmonię ciała, ducha i umysłu - książka
Autor: , Liczba stron: 232
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7543-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bądź zdrowy i spełniaj swoje pragnienia!

„Ludzie proszą bogów o zdrowie w swych modlitwach, a nie widzą, że sami posiadają w swojej dyspozycji środki ku temu”.
Demokryt z Abdery

Współczesny człowiek często jest tak zabiegany, zmęczony oraz zapętlony w swoich działaniach, że nie ma czasu zatrzymać się i zastanowić nad własnym życiem, zdrowiem, stanem ducha czy hierarchią wartości. Żyje trochę jak automat: pracuje do granic wyczerpania, a zamiast odpoczynku funduje sobie góry tabletek, które mają mu pomóc w szybkiej regeneracji organizmu. Autorzy tej książki pokazują, że można też żyć inaczej — lepiej, wolniej, zdrowiej. Że można wyznaczyć sobie jasne cele, unikać tego, co nam szkodzi, dobrze wykorzystywać czas i cieszyć się każdym dniem. Wszyscy niby to wiemy, ale… no właśnie, jak konkretnie to zrobić?

Doktor Jan Pokrywka i Filip Żurakowski stworzyli wygodny poradnik, poruszający różne kwestie istotne dla jakości naszego życia. Znajdziesz w nim rozdziały dotyczące zdrowia, właściwej diety czy znaczenia psychiki człowieka dla zachowania świetnej formy fizycznej. Dowiesz się, jak ważne są radość i ciekawość świata, jak realizować istotne cele oraz zdobywać wiedzę duchową. Przekonasz się, dlaczego warto zażywać magnez i unikać cukru, a także, co przeszkadza Ci osiągnąć stan równowagi życiowej. Książkę tę możesz czytać od początku do końca albo fragmentarycznie — w każdym z rozdziałów znajdziesz konkretne wskazówki, jak postępować, by żyć zdrowo i szczęśliwie. Zastosuj się do nich, a wkrótce poczujesz różnicę!

Sojusz duszy z ciałem — w walce o zdrowie i witalność!


Patron medialny:  

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/jakosi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7543-2 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O czym jest ta ksi(cid:200)(cid:285)ka i jak mo(cid:285)na j(cid:200) czyta(cid:202)? ..............................................7 1. O zdrowiu cia(cid:239)a i ducha, a tak(cid:285)e o pokrzepiaj(cid:200)cym (cid:258)nie ...........................9 Czym jest zdrowie? .................................................................................................. 9 Pokrzepiaj(cid:200)cy sen ................................................................................................... 14 2. O od(cid:285)ywianiu i diecie doktora Pokrywki ...................................................17 Dieta doktora Pokrywki ......................................................................................... 17 O przywi(cid:200)zywaniu wagi do tego, co jesz i pijesz .................................................. 20 Filip jest dociekliwy ............................................................................................... 24 3. O trzech (cid:258)wiatach, b(cid:239)ysku w oku i chodzeniu spr(cid:218)(cid:285)ystym krokiem ........29 Ruch i trzy (cid:258)wiaty ................................................................................................... 29 B(cid:239)ysk w oku ............................................................................................................ 32 4. O „herezjach” doktora Pokrywki i zdrowych stulatkach .........................37 Paliwo i budulec ..................................................................................................... 37 To tylko etap ........................................................................................................... 41 5. O micie wody mineralnej i o tym, jak(cid:200) wod(cid:218) pi(cid:202) ......................................45 Woda — eliksir (cid:285)ycia ............................................................................................. 45 Z(cid:239)a i dobra woda ..................................................................................................... 49 Kup książkęPoleć książkę 4 NA ZDROWIE! JAK OSI(cid:107)GN(cid:107)(cid:109) HARMONI(cid:125) CIA(cid:146)A, DUCHA I UMYS(cid:146)U 6. O typach ludzi, cyga(cid:241)skiej patelni i (cid:258)wi(cid:218)towaniu .....................................53 Pi(cid:218)(cid:202) typów .............................................................................................................. 53 Energetyczna natura potraw ................................................................................. 57 Czy istnieje dobre i z(cid:239)e jedzenie? ......................................................................... 61 (cid:165)wi(cid:218)towanie ........................................................................................................... 64 Jak cz(cid:218)sto je(cid:258)(cid:202) i pi(cid:202)? ............................................................................................... 68 7. O magnezie, ojcu Beno i dziobach papugi .................................................73 Czy entuzjazm ma co(cid:258) wspólnego z magnezem? ................................................. 73 Jak osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) dobr(cid:200) przyswajalno(cid:258)(cid:202) magnezu? ...................................................... 77 Ojciec Beno i dzioby papugi ................................................................................. 82 Nie sta(cid:241) si(cid:218) wapniakiem ........................................................................................ 86 8. O kwasach omega-3, oleju lnianym i pa(cid:258)cie Budwig ................................93 T(cid:239)uszcze w po(cid:285)ywieniu .......................................................................................... 93 Doktor Johanna Budwig ........................................................................................ 96 Olej lniany ............................................................................................................ 100 Pó(cid:239)metek ............................................................................................................... 105 9. O trzech pragnieniach wspó(cid:239)czesnego cz(cid:239)owieka i o tym, (cid:285)e mo(cid:285)na je(cid:258)(cid:202) i chudn(cid:200)(cid:202) .............................................................................111 Napisa(cid:202) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) .................................................................................................... 111 Sko(cid:241)czy(cid:202) z odwlekaniem ..................................................................................... 114 Schudn(cid:200)(cid:202) .............................................................................................................. 117 Je(cid:258)(cid:202) i chudn(cid:200)(cid:202) ....................................................................................................... 123 10. O tym, (cid:285)e wiedza duchowa jest tak samo niezb(cid:218)dna do szcz(cid:218)(cid:258)cia jak wiedza zawodowa, a tak(cid:285)e o (cid:258)wi(cid:218)towaniu, zabawie, zachwycie nad (cid:258)wiatem i zapale do (cid:285)ycia .................................................127 Kondycja duchowa ............................................................................................... 127 Podwy(cid:285)sz poziom energii .................................................................................... 132 Bilans energetyczny ............................................................................................. 136 Reawakening ........................................................................................................ 139 Stres ...................................................................................................................... 143 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 5 11. O przewagach cukru brzozowego nad buraczanym i cukierkach ksylitolowych, a tak(cid:285)e o miodzie i kutii ....................................................149 Ksylitol .................................................................................................................. 149 Buraczany czy brzozowy? .................................................................................... 153 Ksylitolki i paso(cid:285)yty ............................................................................................. 157 Owoce, miód i kutia ............................................................................................. 161 12. O mocy mózgu, eliksirach mózgu i emocjonalnych dziurach, które trzeba zalutowa(cid:202) ...............................................................................167 Zadbaj o mózg ...................................................................................................... 167 Mózg lubi smalec ................................................................................................. 172 Garnki lutuj(cid:218) ........................................................................................................ 176 13. O tym, (cid:285)e wcale nie musisz zachorowa(cid:202) na (cid:285)adn(cid:200) z chorób cywilizacyjnych, a tak(cid:285)e o dietoterapii ....................................................181 Zapobiegaj chorobom cywilizacyjnym ................................................................ 181 Dietoterapia .......................................................................................................... 185 14. O tym, czego mo(cid:285)na dokona(cid:202) w wieku dojrza(cid:239)ym, Indianach Q’ero, a tak(cid:285)e o tym, (cid:285)e nasze czasy s(cid:200) wspania(cid:239)e .................................................189 Spokój wewn(cid:218)trzny .............................................................................................. 189 D(cid:239)ugowieczno(cid:258)(cid:202) ................................................................................................... 194 Czego mo(cid:285)emy nauczy(cid:202) si(cid:218) od zdrowych stulatków i rdzennych spo(cid:239)eczno(cid:258)ci? .. 198 Nasze czasy s(cid:200) wspania(cid:239)e ..................................................................................... 202 15. O zwi(cid:200)zku rado(cid:258)ci (cid:285)ycia ze stanem jelita cienkiego, a tak(cid:285)e o ma(cid:239)o znanej przyczynie nowotworów piersi u kobiet .............207 Jeszcze raz o magnezie, ale inaczej ..................................................................... 207 Praktyczne wskazówki ......................................................................................... 211 Oliwa magnezowa jako perspirant ...................................................................... 216 16. O tym, (cid:285)e ta ksi(cid:200)(cid:285)ka to tak(cid:285)e podr(cid:218)cznik zwyci(cid:218)(cid:285)ania, a tak(cid:285)e o tym, (cid:285)e dbanie o rozwój duchowy po prostu si(cid:218) op(cid:239)aca ..................................221 Duch i cia(cid:239)o .......................................................................................................... 221 Jak rozwin(cid:200)(cid:202) si(cid:218) duchowo? .................................................................................. 224 Kup książkęPoleć książkę 6 NA ZDROWIE! JAK OSI(cid:107)GN(cid:107)(cid:109) HARMONI(cid:125) CIA(cid:146)A, DUCHA I UMYS(cid:146)U Kup książkęPoleć książkę 1 O zdrowiu cia(cid:239)a i ducha, a tak(cid:285)e o pokrzepiaj(cid:200)cym (cid:258)nie Czym jest zdrowie? Kto pisze ksi(cid:200)(cid:285)ki o zdrowiu? Lekarze lub pisarze. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ksi(cid:200)(cid:285)ek pisa- nych przez lekarzy jest niestrawna. A pisarze nie maj(cid:200) wiedzy o zdrowiu, oprócz potocznej. Dlatego najlepiej to wychodzi, gdy o zdrowiu pisze zespó(cid:239) z(cid:239)o(cid:285)ony z lekarza i pisarza. W pewnym zakresie uwa(cid:285)amy si(cid:218) za uczniów profesora Juliana Aleksandrowicza. Niemniej bardziej nastawia- my si(cid:218) na rozwi(cid:200)zania praktyczne — praktyczne wdro(cid:285)enie wiedzy. A oto kilka my(cid:258)li profesora Juliana Aleksandrowicza, wyra(cid:285)onych w ksi(cid:200)(cid:285)ce Nie ma nieuleczalnie chorych, a dotycz(cid:200)cych tego, co od samego pocz(cid:200)tku przy(cid:258)wieca nam przy pisaniu naszej ksi(cid:200)(cid:285)ki — nierozerwalnego zwi(cid:200)zku wymiaru cielesnego i pierwiastka duchowego w d(cid:200)(cid:285)eniu do pe(cid:239)- nego zdrowia. Trzeba dok(cid:239)adnie pozna(cid:202) (cid:258)wiat i ludzi oraz d(cid:200)(cid:285)y(cid:202) do tego, aby zmieni(cid:202) (cid:258)wiat na lepszy — uwa(cid:285)a profesor. Nale(cid:285)y widzie(cid:202) nie organ, narz(cid:200)d, a ca(cid:239)ego cz(cid:239)owieka, i to cz(cid:239)owieka, na którego wp(cid:239)ywa (cid:258)rodowisko, w któ- rym on (cid:285)yje. Prze(cid:285)ycia estetyczne sprzyjaj(cid:200) subiektywnemu poczuciu zdrowia — a zatem maj(cid:200)c nawet chwilowo chore lub u(cid:239)omne cia(cid:239)o, mo(cid:285)na Kup książkęPoleć książkę 10 NA ZDROWIE! JAK OSI(cid:107)GN(cid:107)(cid:109) HARMONI(cid:125) CIA(cid:146)A, DUCHA I UMYS(cid:146)U by(cid:202) zdrowym. Tworzenie wype(cid:239)nia duchow(cid:200) pustk(cid:218), przez tworzenie twórca (cid:258)wiadczy dobro innym. Psychologia i psychoterapia to nieod(cid:239)(cid:200)czne cz(cid:218)(cid:258)ci medycyny. Mistrzem penetrowania tajników duszy ludzkiej jest pisarz, a zatem pisarz mo(cid:285)e by(cid:202) najlepszym sojusznikiem lekarza. Wzbo- gacaj(cid:200)c medycyn(cid:218) o zdobycze humanistyczne, mo(cid:285)na wyprowadzi(cid:202) j(cid:200) z kryzysu. Kryzys ekologiczny spowodowany jest kryzysem etycznym. Ka(cid:285)dy z nas ponosi odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) za (cid:258)wiat, nikt nie mo(cid:285)e si(cid:218) od tej odpowiedzialno(cid:258)ci uchyli(cid:202). Takie my(cid:258)li zawiera ksi(cid:200)(cid:285)ka profesora Alek- sandrowicza (cho(cid:202) nie jest to dos(cid:239)owny cytat). To staramy si(cid:218) nasz(cid:200) dzia- (cid:239)alno(cid:258)ci(cid:200) i nasz(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:200) wprowadza(cid:202) w (cid:285)ycie. Rozdzia(cid:239) „Sojusz literatury z medycyn(cid:200)” w ksi(cid:200)(cid:285)ce profesora to mistrzo- stwo (cid:258)wiata. Ksi(cid:200)(cid:285)ka ukaza(cid:239)a si(cid:218) w roku 1982. Ju(cid:285) wtedy profesor postu- lowa(cid:239), aby do programu studiów na uczelniach medycznych w(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) dys- cypliny estetyczne. Pisa(cid:239), (cid:285)e sztuka, a zw(cid:239)aszcza literatura jest najlepszym sojusznikiem lekarza w walce o zdrowie pacjenta. (cid:191)e prze(cid:285)ycia estetyczne pacjenta, szczególnie pacjenta, który zaczyna tworzy(cid:202) sztuk(cid:218), a nie tylko j(cid:200) konsumuje, mog(cid:200) zapocz(cid:200)tkowa(cid:202) cuda w procesie zdrowienia. Lekarz jutra powinien by(cid:202) obdarzony twórcz(cid:200) wyobra(cid:283)ni(cid:200). Wyobra(cid:283)nia jest bar- dzo potrzebna nie tylko artystom i uczonym — tak(cid:285)e politykom, admini- stratorom spo(cid:239)ecznym (czyli urz(cid:218)dnikom!) oraz w(cid:239)a(cid:258)nie lekarzom. I nie- zrównane, krótkie uj(cid:218)cie istoty zdrowia przez profesora: zdrowie jest sprawno(cid:258)ci(cid:200) psychofizyczn(cid:200). Wypowiadaj(cid:200)c przedstawione wy(cid:285)ej my(cid:258)li, profesor Aleksandrowicz jawi si(cid:218) jako nie tylko wielki lekarz, lecz równie(cid:285) jako filozof — mi(cid:239)o(cid:258)nik m(cid:200)dro(cid:258)ci. A oto co powiedzia(cid:239)a nam Teresa Kudyba, filmowiec, producent tele- wizyjny (TressFilm), jedna z pierwszych Czytelniczek naszej ksi(cid:200)(cid:285)ki, jesz- cze na etapie jej tworzenia: Zanim si(cid:218) „nawróci(cid:239)am” na zdrow(cid:200) diet(cid:218), w wieku 26 lat zachorowa(cid:239)am na uporczyw(cid:200) arytmi(cid:218) serca. Po wielu miesi(cid:200)cach le(cid:285)enia w jednym, drugim i trzecim szpitalu, gdzie szpikowali mnie dawk(cid:200) kilkunastu tabletek dziennie, powypada(cid:239)y mi w(cid:239)osy, Kup książkęPoleć książkę O zdrowiu cia(cid:239)a i ducha, a tak(cid:285)e o pokrzepiaj(cid:200)cym (cid:258)nie 11 a r(cid:218)ce trz(cid:218)s(cid:239)y mi si(cid:218) jak galareta. Wtedy cudem trafi(cid:239)am do m(cid:200)drego lekarza, który przyj(cid:200)(cid:239) mnie do szpitala — dos(cid:239)ownie z ulicy, bez skierowania. Tam profesor Julian Aleksandrowicz (dzi(cid:258) ju(cid:285) nie(cid:285)yj(cid:200)cy) spojrza(cid:239) podczas obchodu na histori(cid:218) choroby i zdiagnozowa(cid:239) jej (cid:283)ród(cid:239)o jednym s(cid:239)owem: „magnesium”. Wszystkie truj(cid:200)ce mój organizm farmaceutyki wyl(cid:200)dowa(cid:239)y tego dnia w koszu na (cid:258)mieci. Min(cid:218)(cid:239)o 25 lat, arytmia nie wróci(cid:239)a. Jestem tym, co jem. Wizjonerski „Doktor Twardy”, wyprzedzaj(cid:200)cy o lata (cid:258)wietlne swoj(cid:200) epok(cid:218), profesor Aleksandrowicz to ikona polskiej medycyny holistycznej. W pe(cid:239)ni zgadzamy si(cid:218) z tym, co mówi pani Teresa. Kontynuujemy w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce idee profesora, a tak(cid:285)e doktor Budwig i innych. Czym jest zdrowie? Ludzie przewa(cid:285)nie u(cid:285)ywaj(cid:200) tego s(cid:239)owa w w(cid:218)(cid:285)szym znaczeniu. Mówimy: „Ten to ma zdrowie!”, „zdrowy jak ryba”, „zdrowy jak byk”, „ko(cid:241)skie zdrowie”. Ryba jest symbolem wolno(cid:258)ci od chorób. Byk — witalno(cid:258)ci i si(cid:239)y. Ko(cid:241) — wytrzyma(cid:239)o(cid:258)ci i odporno(cid:258)ci. Filip: Kilka s(cid:239)ów o mnie. Moi rodzice pochodz(cid:200) z Kresów Wschodnich. Tato ze wsi, mama z ma(cid:239)ego miasteczka, takiego, w którym spora cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) mieszka(cid:241)ców troch(cid:218) gospodarzy(cid:239)a na roli, mia(cid:239)a konia, krow(cid:218), (cid:258)winie, kury — (cid:285)eby mie(cid:202) (cid:285)ywno(cid:258)(cid:202) na w(cid:239)asne potrzeby. Takie to by(cid:239)y czasy — dobre przedwojenne czasy. Do czego zmierzam? Otó(cid:285) mój dziadek ze strony mamy te(cid:285) mia(cid:239) konia — klacz Lod(cid:218). Mama mówi(cid:239)a mi — i to pami(cid:218)- tam jak dzi(cid:258) — (cid:285)e ko(cid:241) nigdy si(cid:218) nie k(cid:239)adzie, chyba (cid:285)e jest chory. Jak jest zdrowy, nie k(cid:239)adzie si(cid:218) ani w dzie(cid:241), ani w nocy, (cid:258)pi na stoj(cid:200)co. Dlatego w moj(cid:200) wyobra(cid:283)ni(cid:218) na zawsze zapad(cid:239) ko(cid:241) jako symbol wytrzyma(cid:239)o(cid:258)ci, odporno(cid:258)ci na trud i zm(cid:218)czenie, zdolno(cid:258)ci do trudnej, ci(cid:218)(cid:285)kiej, d(cid:239)ugotrwa(cid:239)ej pracy. Tak rozumiem „ko(cid:241)skie zdrowie”. Kup książkęPoleć książkę 12 NA ZDROWIE! JAK OSI(cid:107)GN(cid:107)(cid:109) HARMONI(cid:125) CIA(cid:146)A, DUCHA I UMYS(cid:146)U Zatem w w(cid:218)(cid:285)szym znaczeniu zdrowie to zdrowe cia(cid:239)o, wolno(cid:258)(cid:202) od cho- rób, odporno(cid:258)(cid:202) na choroby — przezi(cid:218)bienia, infekcje — wytrzyma(cid:239)o(cid:258)(cid:202), zdolno(cid:258)(cid:202) do d(cid:239)ugotrwa(cid:239)ego wysi(cid:239)ku. A w szerokim znaczeniu? Zdrowie to zdrowy duch i zdrowe cia(cid:239)o. I w takiej w(cid:239)a(cid:258)nie kolejno(cid:258)ci. Teraz lekarze ju(cid:285) wiedz(cid:200) (co Hindusi, Chi(cid:241)- czycy i inni staro(cid:285)ytni wiedzieli tysi(cid:200)ce lat temu), (cid:285)e pod(cid:239)o(cid:285)em wi(cid:218)kszo(cid:258)ci chorób jest nadmierny i d(cid:239)ugotrwa(cid:239)y stres. Stres umiarkowany i krótko- trwa(cid:239)y jest b(cid:239)ogos(cid:239)awie(cid:241)stwem — mobilizuje, wyzwala si(cid:239)y, sprawia, (cid:285)e jeste(cid:258) twórczy i gotowy przenosi(cid:202) góry. Stres zbyt silny i trwaj(cid:200)cy latami mo(cid:285)e powodowa(cid:202) bezsenno(cid:258)(cid:202), depresj(cid:218), choroby somatyczne, czyli cie- lesne, prowadzi(cid:202) do alkoholizmu, narkomanii, chorób psychicznych i samobójstw. W szerokim znaczeniu zdrowie to równie(cid:285) spokój wewn(cid:218)trzny, dobro- stan, równowaga, rado(cid:258)(cid:202) istnienia, energia duszy, umys(cid:239)u i cia(cid:239)a. Cz(cid:239)owiek to CUD — cia(cid:239)o, umys(cid:239), dusza. A je(cid:258)li uznamy inn(cid:200) kolejno(cid:258)(cid:202) za w(cid:239)a- (cid:258)ciw(cid:200) — wyjdzie DUC: dusza, umys(cid:239), cia(cid:239)o. W zdrowym ciele zdrowy duch, albo inaczej: zdrowy duch uzdrawia cia(cid:239)o (rysunek 1.1). Rysunek 1.1. Zdrowy duch i zdrowe cia(cid:239)o Doktor Pokrywka: Wed(cid:239)ug (cid:165)wiatowej Organizacji Zdrowia cz(cid:239)owiekiem zdrowym jest ten, kto (cid:285)yje w stanie nie tylko pe(cid:239)nego komfortu psychicz- nego, ale tak(cid:285)e dobrostanu emocjonalnego, czyli w stanie szcz(cid:218)(cid:258)cia. Kup książkęPoleć książkę O zdrowiu cia(cid:239)a i ducha, a tak(cid:285)e o pokrzepiaj(cid:200)cym (cid:258)nie 13 Naszym celem by(cid:239)o napisanie ksi(cid:200)(cid:285)ki ujmuj(cid:200)cej szeroko i wszechstronnie po(cid:239)(cid:200)czenie zdrowia cia(cid:239)a i spokoju wewn(cid:218)trznego. Aby j(cid:200) napisa(cid:202), stworzy- li(cid:258)my sojusz umys(cid:239)ów: lekarza i pisarza (który jest te(cid:285) trenerem biznesu). W ksi(cid:200)(cid:285)ce w ró(cid:285)nych miejscach pojawiaj(cid:200) si(cid:218) te(cid:285) osoby, które s(cid:200) pacjen- tami doktora Pokrywki lub przyjació(cid:239)mi Filipa. Te osoby to Sabina, Radek, Julia, Zygmunt i Jurek. WPROWADŹ TO W ŻYCIE (cid:122) Dbaj o swój rozwój duchowy. (cid:122) Dąż do osiągnięcia równowagi w życiu — równowagi pomiędzy duszą i ciałem, pracą i zabawą, karierą zawodową i życiem rodzinnym. (cid:122) Utrzymuj wysoki poziom energii duszy, umysłu i ciała. CZAS NA REFLEKSJĘ Prawo cykli — powtarzające się okresy pogody ducha i niepokoju, wyższego i niższego poziomu życiowej energii — w większym lub mniejszym stopniu dotyczy każdego. U jednych takie wahania formy ciała i duszy są ledwie zauważalne, u innych są to na przemian Hima- laje euforii i dno rozpaczy. Jak osiągnąć niezmącony niczym hart ducha, spokój wewnętrzny zachowywany niezależnie od zewnętrznych zdarzeń? Im wy(cid:285)sze góry przeszkód pi(cid:218)trz(cid:200) si(cid:218) przed Tob(cid:200), tym wi(cid:218)ksze mo(cid:285)liwo(cid:258)ci si(cid:218) pojawiaj(cid:200). Potrzeba tylko wyobra(cid:283)ni, wiary i odwagi. Wyobra(cid:283)ni, aby te mo(cid:285)liwo(cid:258)ci dostrzec. Wiary, aby uwierzy(cid:202) w ich realno(cid:258)(cid:202). Odwagi, aby pokona(cid:202) l(cid:218)k i zw(cid:200)tpienie. Kup książkęPoleć książkę 14 NA ZDROWIE! JAK OSI(cid:107)GN(cid:107)(cid:109) HARMONI(cid:125) CIA(cid:146)A, DUCHA I UMYS(cid:146)U Pokrzepiaj(cid:200)cy sen Zdrowy, g(cid:239)(cid:218)boki i pokrzepiaj(cid:200)cy sen to podstawa dobrego samopoczucia i wysokiego poziomu energii ka(cid:285)dego dnia. Co trzeci Polak cierpi na bezsenno(cid:258)(cid:202). Wieczorem d(cid:239)ugo nie mo(cid:285)e zasn(cid:200)(cid:202) albo budzi si(cid:218) w (cid:258)rodku nocy i dalej ju(cid:285) nie (cid:258)pi. Albo (cid:258)pi niespokojnie, ma sen podobny do p(cid:239)ytkiej drzemki. Kiedy mo(cid:285)na to nazwa(cid:202) bezsen- no(cid:258)ci(cid:200)? Gdy na drugi dzie(cid:241) czujesz si(cid:218) rozbity, zdo(cid:239)owany, nie idzie Ci praca, nie mo(cid:285)esz si(cid:218) skoncentrowa(cid:202), wszystko Ci(cid:218) dra(cid:285)ni. Mo(cid:285)na wsta- wa(cid:202) o 3, 4 nad ranem i czu(cid:202) si(cid:218) znakomicie przez ca(cid:239)y dzie(cid:241). Wszystko zale(cid:285)y od dwóch rzeczy — o której k(cid:239)adziesz si(cid:218) spa(cid:202) i jakie jest Twoje indywidualne zapotrzebowanie na sen. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) doros(cid:239)ych ludzi potrzebuje 7,5 – 8 godzin snu na dob(cid:218). S(cid:200) wyj(cid:200)tki. Sofia Loren powiedzia(cid:239)a kiedy(cid:258), (cid:285)e swoj(cid:200) utrzymuj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) tak d(cid:239)ugo m(cid:239)odo(cid:258)(cid:202) i urod(cid:218) zawdzi(cid:218)cza temu, (cid:285)e sypia regularnie 9 godzin na dob(cid:218). Obserwuj swój organizm i sam stwierd(cid:283), ile snu potrzebujesz, aby czu(cid:202) si(cid:218) dobrze. Gdy obudzisz si(cid:218) bez budzika, oblicz, ile godzin przespa(cid:239)e(cid:258). Tyle w(cid:239)a(cid:258)nie snu potrzebuje Twój organizm (chyba (cid:285)e poprzed- niej nocy nie spa(cid:239)e(cid:258) i teraz odsypiasz). Dzieci potrzebuj(cid:200) du(cid:285)o wi(cid:218)cej snu. Niemowl(cid:218) (cid:258)pi na okr(cid:200)g(cid:239)o. Dziecko w m(cid:239)odszych klasach szko(cid:239)y podstawowej potrzebuje 10 – 11 godzin snu, w starszych klasach podstawówki 9 – 10 godzin, w gimnazjum i liceum — 8 – 9 godzin. Dzieci za ma(cid:239)o (cid:258)pi(cid:200) i dlatego cz(cid:218)sto choruj(cid:200). Chroniczne nie- wyspanie zmniejsza naturaln(cid:200) odporno(cid:258)(cid:202) organizmu. Wa(cid:285)n(cid:200) rzecz(cid:200) jest pora snu. Przedstawimy tu trzy modele. 1. Wielu studentów (i nie tylko studentów) funkcjonuje wed(cid:239)ug takiego modelu: ucz(cid:200) si(cid:218) lub imprezuj(cid:200) do 3 w nocy, potem (cid:258)pi(cid:200) do 11 – 12 w dzie(cid:241). 2. Idealnie dopasowany do zegara biologicznego cz(cid:239)owieka jest model stosowany w dawnych i niektórych wspó(cid:239)czesnych klasztorach. Mnisi maj(cid:200) cisz(cid:218) nocn(cid:200) od 19, zasypiaj(cid:200) nie pó(cid:283)niej Kup książkęPoleć książkę O zdrowiu cia(cid:239)a i ducha, a tak(cid:285)e o pokrzepiaj(cid:200)cym (cid:258)nie 15 jak o 21 i wstaj(cid:200) oko(cid:239)o 3 rano. Model bardzo dobry dla twórców. Godziny od 3 rano do 11 przed po(cid:239)udniem s(cid:200) najlepsze dla pracy twórczej. 3. Wiele osób dbaj(cid:200)cych o swoje dobre samopoczucie i wysoki poziom energii k(cid:239)adzie si(cid:218) spa(cid:202) o 22 wieczorem i wstaje o 6 rano. Model drugi, cho(cid:202) dla zdrowia idealny, jest trudny do zastosowania, trudny do pogodzenia z (cid:285)yciem rodzinnym i towarzyskim. Dlatego zalecamy kom- promisowy model trzeci. Godziny snu przed trzeci(cid:200) rano s(cid:200) najwarto- (cid:258)ciowsze (dla regeneracji mózgu i ca(cid:239)ego organizmu), a w tym modelu jest 5 takich godzin. Sen w tych najlepszych godzinach jest oko(cid:239)o dwa razy bardziej regeneruj(cid:200)cy ni(cid:285) w godzinach pozosta(cid:239)ych. Oczywi(cid:258)cie jest wiele mo(cid:285)liwo(cid:258)ci po(cid:258)rednich. My zach(cid:218)camy, aby(cid:258) wybra(cid:239) model trzeci jako optymalny w dzisiejszych czasach, w warunkach, gdy (cid:285)ycie zawodowe i towarzyskie narzuca nam swoje wymogi. Jak zapewni(cid:202) sobie g(cid:239)(cid:218)boki i zdrowy sen? 1. Popracuj fizycznie w ci(cid:200)gu dnia lub po(cid:258)wi(cid:218)(cid:202) godzin(cid:218) – dwie na sport. Chodzi o to, aby codziennie umiarkowanie zm(cid:218)czy(cid:202) si(cid:218) fizycznie. 2. Zjedz lekk(cid:200) kolacj(cid:218) mi(cid:218)dzy godzin(cid:200) 18 i 19. 3. Czas po kolacji przeznacz na relaks i wyciszenie organizmu przed snem. 4. (cid:165)pij w temperaturze 17 – 19 stopni Celsjusza. 5. Codziennie przewietrz pokój przed snem, w lecie (cid:258)pij przy otwartym oknie. 6. Zastosowanie wieczorem w(cid:239)a(cid:258)ciwie podanej dawki magnezu pog(cid:239)(cid:218)bia sen. Kup książkęPoleć książkę 16 NA ZDROWIE! JAK OSI(cid:107)GN(cid:107)(cid:109) HARMONI(cid:125) CIA(cid:146)A, DUCHA I UMYS(cid:146)U WPROWADŹ TO W ŻYCIE (cid:122) Śpij 7,5 – 8 godzin na dobę. (cid:122) Zadbaj o to, aby Twoje dzieci chodziły spać wystarczająco wcześnie (w zależności od wieku — o 19, 20 lub 21). (cid:122) Nie jedz wieczorem mięsa i ciężkostrawnych potraw. (cid:122) Pójdź przed snem na dość długi spacer. CZAS NA REFLEKSJĘ Wieczorny spacer nieczynną drogą, prowadzącą przez ogromny kom- pleks leśny, położony w środku dość dużego miasta. To takie szcze- gólne miejsce — dookoła w oddali dzielnice, osiedla, a tutaj las, góry, staw. Wzdłuż nieczynnej drogi las jest wycięty, więc widok jest rozległy. Ciemne wierzchołki gór na tle trochę jaśniejszego nieba. Księżyc, gwiazdy. Nikogo oprócz Ciebie, Twojej żony i Waszego psa. Chwila relaksu, zadumy, poezji, zachwytu nad pięknem świata i urodą życia. Chwila ukojenia przed snem. Idziecie, trzymając się za ręce, rozmawiacie o minio- nym dniu, o dzieciach, o ludziach, z którymi łączą Was więzy przyjaźni. Wielki, wielki spokój. Spokój gór widocznych dookoła, spokój nieba, spo- kój cichych odgłosów miasta słyszanych z oddali, jakby przez mgłę. I to miejsce, gdzie droga idzie górą, a w oddali, w dole, dwie największe dzielnice miasta — morze świateł, domy, kominy, wieże kościołów. Co robią tam ludzie w domach? Czy są szczęśliwi? Życzycie im, aby byli szczęśliwi każdego dnia. Rado(cid:258)(cid:202) istnienia to stan naturalny, który powstaje spontanicznie. Pochodzi ona z Twojego wn(cid:218)trza, a nie z okoliczno(cid:258)ci zewn(cid:218)trznych. Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Na zdrowie! Jak osiągnąć harmonię ciała, ducha i umysłu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: