Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00344 007224 20321353 na godz. na dobę w sumie
Nad Chmurami - ebook/pdf
Nad Chmurami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 110
Wydawca: Wydawnictwo Psychoskok Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8119-767-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży >> bajki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wzruszająca opowieść o wielkiej nadziei matki i czystym uczuciu dziecka.
Wysoko, na niebie znajduje się miejsce, w którym mieszkał każdy z nas, zanim się narodził. Żłobek Nad Chmurami to olbrzymia, bezkresna przestrzeń, po której dzieci mogą biegać do woli.
Pociechy, które tam mieszkają, nie przypominają aniołów, to zgraja wesołych łobuziaków. Pewnego dnia każde z nich czeka wielkie zadanie. Udają się do Obserwatorium, by popatrzyć na ziemię przez teleskopy. Spośród kobiet wybierają sobie tę, która zostanie ich mamą. Następnie muszą się jej przyśnić. Jeśli we śnie padnie magiczne słowo, mama i dziecko stają się sobie przeznaczeni. Pewien zdecydowany malec Szefuś, bardzo pragnie, by jego mamusią została artystka Sara, jednak jest to niemożliwe. Kobieta nie może mieć dzieci. Czy maleńkiemu chłopcu uda się pokonać przeciwności i zostać synkiem Sary? Czy to prawda, że dziecko, które kocha swoją mamę, nie myli się nigdy?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E m i l i a B e c k e r Nad Chmurami Wersja Demonstracyjna W y d a w n K c i o t n w i n o P s y c h o s k o k 2 0 2 0 Emilia Becker „Nad Chmurami” Cop yright © b Cop yright © b W y y da wnictwo Psy y Emilia Beck er , 2 ok Sp chosk . z o .o . 2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, powielana i udostępniana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy. R edaktor prow Ilustr Skład epub Projekt okładki: acja na okładce: ISBN: adząca: , mobi i pdf: 97 8-8 3-8 19-7 7-0 eśk owiak chcy ałucki R Adam Bry enata Grz Krzysztof K K amil Skitek W y da wnictwo Psy chosk ok Sp . z o .o 5, 6 2-5 0 K ul. Spółdzielców 3, pok. 3 tel. (6 ) 2 2 0 2 0 2, k http://wy e-mail: http://www wy da da wnictwo wnictwo@psy .psy 3-7 om. 695-94 chosk .psy ok.pl/ chosk chosk ok.pl/ ok.pl . onin 30 2 0 0 2 0 1 6 2 1 3 4 0 6 1 . sobie miejsce, marzą olorow k , jeśli w am dzieci. y ch, powiem, ytacie. w Być świecący którym może pom ch że w t ym i nie znajduje yśleliście, dźw miejscu ięczący wcale się że ch przy pomina prz że br e natr amę. A strz enią, afi się Ale do jeść mogą nie W y obr aźcie , o o no wek. o A pełne czym co wek? miejsce handl można Jak to możliwe? – zap Otóż któ rej zamknięte ażniejsz chlapać owej. e jest się do k ońca, wszystkiego wszystk jest zaba nie ma zaba galerii po na najw woli obiadu dot boso ykać . Czy rodzicie na to pozw Cóż, dzieci, . za yłeś. I t z hen, to o , Jesz nas dziw które cz e. ne y też. I t kiedyś nad chmur rodziców wiedzą, kim są rodzice. Co w nim b wysok K ażdy marzą, bezkresną , o którym dzieci olbrzymią, i dzieci biegać, lub Jest biegać drzwi to i co , brudzić, bez ustanku bez zatrzaśniętą mogą kruszyć wspinać , po co sięgną oba wy , robić. tam ciasteczka, ręką ytacie. ym t się i za po wsz schodach, e chodzić miejscu t ym jednak, nie mają bo nie alają? – zap yw eb martwią prz Nie ają w się miejsce? Czy ono tam y . ami. b ył, zanim A dzieci, istnieje? się które Ależ ta k. I t y narodził. tam Mieści mieszkają, się 4 są jesz cz e y sobie nie obr miejsca je Wtedy z e. T Nad istot wy eba każde wsz dwoje dziećmi, aureolam ażam ch łobuziaków opuścić, dzieci z opus aki jest w Chmur dorosły Maria. arzy , ok olonej erokiej gła ończ pani tw zacz ur dk fiołk De z o owe one k us obaczyć, T ak wspinaczki esane suknie, oronk zęduje długich y ch tak aja wesoły częśliwe gr trz mamę. ż łobku nie idealn ziemi, to z ch I sobie o nim na za zaledwie opiekunka, o ma długie i wyk Sz wili dl atego W sz P an n im z schodach. połowie w wie, że dzieci uwielbiają schody Może nikt kierownika kierowników świecie, T ymczasem Najw to nie ażniejsza na świecie. eszkadza. i prz i dobrz wiecie, oć uw ch pr aca aża, gdy aniołami. dłami. anioły . W przy t ylk o Nie o T rz eczywis t ylk i i o skrzy . c z am P ch. an włosy zapinane są y b eka z cza dane spróbow wielkie podniebn arunek ży wesołą Kierownik, i Deus rzadką upięte ołnierzykiem. pięter wspiąć kręt w y ch, r acają wsz innego świat pan k ok zaś i pod zaba długich dzieci na ać zadanie. za y cia na ziemi. gromadką niewysoki brodą, w guziki salą po na wet dół. to na nad się że na m s pominają y tości , tu na jest z pewnej częścia. wybr ać e. W Musi i zapomina zajm Deus mężczyzna pani zwykle samą w . i rezy uje się az or Maria nosi szyję Ab kręt y się ch y gnują każdy A prz ecież Z mnóstwo ich . aż dzięki pewnością aca pr mówią, Deusa temu panu znacie najw obowiązków jest nieco właśnie Deusowi jakiegoś iększ iejsza esadzają. . W ażn prz taka ość na jest. trz e, że owym k eba kilka i i ma poniew że pana tak 5 A więc pan Deus enia, rzadk po ym o odwiedza to prostu g łosem. siln eśnie stopniach do żłobka. wszystkich az R salę zaba swoim zanosi pan i w Deus ma ym, pana w spok sło ten . Jeśli ojn sposób w a wymienia powiedz po ają takim j do ednocz coś a Deusa docier imiona dzieci, które mają wybr może. ala W opiekunka Nie większ P ozw Kiedy i rozm wy chodzi dzieciom, a one ufają jej. r azie, może Dlatego opiekunek robić że łagodnie, wilę, ch jak okiełznać na to potrz wet , a ości czuje, a im wia na ogłasza Echo schodów czas rozbrykan danej sz pomocy eptem. jakiś ać sobie mamę. sobie t yle próbuje. strofuje w jej r adzi na nie nie na ebują dzi co często eci pani ani Maria? y W ch prz nie wili , ch eciwieństwie poucz mają kuca Zdarza jedna Jak dz ieciaków? do nich że Ufa a dzieci. ochotę. przy ażają. się, na wet tego nie zauw 6 2 . się ansow historia, ał ta wialiście pucołow nagle lunąć na z Biada największ y at kiedyś, nieba chmur urw na ego ynek to to ek jak kto szat isów . obłocz jak niczym Ale temu, się takich obłoczka dal. wyróżniać spędzała żadnego wyłowić w chmur z y zielonooką ją się ki ale wy nie inn z śmiałego oczy . nigdy ymi jest. takie że napatrz T ulinka eć yłob b rzucać ała strzęp nieśmiała, do właśnie czuła, zaba dla mogła rz eczą że aż nie zasługa z skakać sk oki T się czasu nie y . maleńkich z w oku. nie rudno lubiła odryw jest ym t . rozpoczęła niebem Czy cz T ciskają o zastana potr wła a w afi śnie wodę uwielbiał nich sobie W ch wili, gdy d po Brojek. desz Brojek wy z Maria y że prysznic? którzy nic. u rządzać at znalazł się na linii takiego sk pani e ał a star najwięcej poniew T ulinka. aż na uboczu, to jednak o dzieci, z ai gr siadała ała z nich różne kształt imieniu gdzieś ykała Maria nie Wie jest do ebuje w wiedziała, yt działa, usłysz niej tow podchod arzystw że T ulinka nie najgorszą ziła, A inn poza zmuszała y ch, poniew ani że eć od a. ch paluszków imieniu cz łobuziaka o możliwe, rzęsist Brojek, jesz albo akur z dziewczynką wśród Często i formow Choć dzieci, P ani tego jej dziećmi. dziecka Często potrz się na dzieła jej mały 7 białe dn ia go mogła T ulinka kwiatu wiedzieć one w świecie nad stworzyła o delikatn istnieniu o chmur co przypo płatkach. coś, y ch kwiatów ami? Okazało minało , sk oro się, Jak nie że skąd mi to prz yszło pani a fią Maria prz ewidy wiedziała, do że głowy? dzieci we, aż potr wpadł w ać przyszłość, nieprzypadk ylk o . osoba bardziej. e oddech, ynka jak przy pani glądała całą Czuła z – zastana wiała pom tak . wr yślała, Szybk ażliwe o że jednak Maria przy dziecięce się uw agą T ulince ciepło skupion wkładała owo jej P ewnego kielich dziewczynka rosły dziewczynka też nie miała pojęcia. Cieka - się. P oniew ulinka T pom odpędziła tę m ysł - Piękne – powiedziała t Na wet ciszała Kątem oka opiekunka z efusia, cz e Z a gow gow y tu, a t ażył. utaj! – wskazał palcem. - T Jeden - T wy słyszała ruchom, w zadanie. Sz Jesz Marii. dyry dyry zauw ojna cz y dziewcz b ył z dziewczynce yśl. spok jesz ojn re ry tak się spok któ któ nigdy wsz ał ał. T z nie najlepiej wą e zaba o on decy y tu! – wołał. chłopców , jak ten ym ać. erkała na energicznego blondynka, ym mu anego wiedział, ch ow absolutn darzyło w dow ał, gdzie dzieci mają się schow się, co prz . eciwieństwem żeb y chce Dobrz potrz robić. e prz ebow Na eczytaliście: ulinki. T ał przykład pani zmienił miejsce. Sz efuś od r azu to 8 Inna o piekunka Maria są. Deus się w ży e wiedzą, ła, że Z a wiedzia wsz m ówił, ciu na ziemi. b yć to cz może y b ego cech z ganiłab dało potr i nic chcą y nie wyjątk że takie y . afią Niektóre Sz efusia. o to owo dobrz pani takie P an Ale ieci r a wdzają dz alczyć. sp w e 9 Sz efuś, jak po którą obaczyć, z że , o i jakiś wr trzyć az zwykle bezkresn niebie z na Później w czas mógłb pan panią ziemię 3 . po ym y co fantazjuje onej anie ręce, ończ dyw sk oprz się eć dzieje zaba z na chmur a się o ziemi ogłaszał udać ez jesz się e lunet cz miesięcy Deus Marią musiały prz dziewięć bocian-doręczy godnie, wy wie, uda Szukał . w ał się jakiejś na ylić na poch musicie o , jak które atorium stamtąd się swoim następnie sidełkiem y już nie następnie ziemi. tak imiona y . do przyśnić ciel yw ali W , Bo no sam dzieci, Obserw acały r a nigd z i Deus wypow iedział . dziećmi Pr agnął lunetę. do y szła choćb Stąpał Zresztą, y , bo A ani mimo pani to , an ymi chłopczyk. siebie. ostrożn za wędrówkę szpary głowę wiedzieć, ziemi fantazjuje o niebie. Co mogły i odmienione. mamom, przy w wr wresz Obserw popatrz bezsz na Maria, popa dzio acali. Sz Ilekroć wet p ocz do Mościli chodził bie. efuś bardz cie jego imię, ale to wciąż się nie działo więc ekać o pani nich się chciał, elestnie, atorium, eć nie ani n a ziemię tak musiał dzieci Maria po odw ruszał jak b yć nie odlat pan śladem. cudowną się żeb z ez ich afi prz tr y wybr bosonogi sz ególnie cz r acali 10 e w pewn wsz za duży obłok, za którym jego prz Nie mieściło ecież Prz A że sam odkryje drogę do Obserw jednak świat tamci ym się nad za wsz momencie to e chm ro drogę ewodnicy nagle znikali. y w pr akt ur ami zpływ ali. atorium. Sz efusiowi ym czn b ył Chłopiec olbrzymią um yśle postanowił zasłaniał Sz efusia. równiną. więc, Koniec Wersji Demonstracyjnej 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nad Chmurami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: