Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00531 008960 18403288 na godz. na dobę w sumie
Najnowsze wyjaśnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych - ebook/pdf
Najnowsze wyjaśnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 28
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2474-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Regionalne izby obrachunkowe, oprócz funkcji kontrolnej, mają również za zadanie pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów w ze stosowaniem przepisów w zakresie finansów publicznych. Dzięki zebranym w jednym miejscu najciekawszym wyjaśnieniom RIO z 2013 roku z łatwością wykonasz codzienne obowiązki. Dowiesz się m.in.: czy w celu spłaty wcześniejszych kredytów można zaciągnąć kolejne zobowiązania oraz czy gmina musi zwracać wykonawcy błędnie naliczony VAT.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Najnowsze wyjaśnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych Z publikacji dowiesz się m.in.: (cid:214) czy w celu spłaty wcześniejszych kredytów gmina moŜe zaciągnąć kolejne zobowiązanie finansowe, (cid:214) w jaki sposób naliczać raty dotacji wypłacanych przez samorząd podmiotom, które rozpoczęły prowadzenie przedszkola niepublicznego w trakcie miesiąca, (cid:214) czy gmina musi zwracać wykonawcy błędnie naliczony VAT. 1KB0002 Najnowsze wyjaśnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych Szanowny Czytelniku Od ponad 3 lat regionalne izby obrachunkowe zobowiązane są – w myśl art. 13 pkt 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – do udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. Od tego czasu samorządy oraz ich jednostki organizacyjne skierowały do przedstawicieli RIO setki wniosków z prośbą o interpretację przepisów regulujących kwestię gospodarowania środkami publicznymi. Odpowiedzi te stanowią cenne źródło wiedzy, które inne jednostki mogą traktować jako swego rodzaju zbiór dobrych praktyk. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy Państwu zestawienie najciekawszych wyjaśnień izb obrachunkowych wydanych w 2013 roku. Zachęcam do lektury regionalnych i informacji redaktor publikacji branŜowych dla sektora publicznego 2 Najnowsze wyjaśnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych Spis treści Biblioteka nie moŜe otrzymywać środków na realizację zadań zleconych ………………………………………… 4 Nowe zobowiązanie pienięŜne wymaga podjęcia osobnej uchwały …………………………………………...… 5 Dotację pobraną w zbyt duŜej wysokości naleŜy zwrócić …….…….. 6 Ulgi w spłacie opłat cywilnych równieŜ naleŜy opublikować w biuletynie …………………………………………...… 8 Odszkodowanie za przejęcia prawa własności ujmuje się w § 0770 ………………………………………………….… 9 Kwoty wypłacone podwykonawcy mają charakter odszkodowawczy ………………………………………...… 9 Dotacje dla przedszkoli niepublicznych nalicza się za kaŜdy dzień miesiąca .....…………..…………………………....… 11 Umowa leasingu moŜe zwiększyć dług …………………………..… 12 Paragraf 076 moŜna stosować takŜe w przypadku osób prawnych ………………………….…………………………….. 13 Organem nadzoru w zakresie legalności uchwał śmieciowych są izby obrachunkowe ……………………………….... 14 Warsztat terapii zajęciowej wszystkie dochody musi odprowadzić do budŜetu ....…………………………………….. 15 Środki wypłacone na załoŜenie firmy klasyfikuje się w § 311 ………………………………………………... 16 Od nieopłaconych naleŜności za usługi opiekuńcze nie trzeba naliczać odsetek ………………………………………...… 17 Zdarzenia moŜna księgować łącznie pod warunkiem uŜycia dowodu zbiorczego ………………………………………....… 19 Strony mają swobodę w ustalaniu terminu rozliczenia realizacji zadania publicznego ……………………….… 20 RIO wskazuje najczęściej popełniane błędy w uchwałach śmieciowych ………………………………………….... 21 Gmina nie musi zwracać błędnie naliczonego VAT ..…….….…….. 30 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Najnowsze wyjaśnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: