Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00298 006756 13876644 na godz. na dobę w sumie
Najnowsze zmiany w VAT w praktyce Wyjaśnienia ekspertów - ebook/pdf
Najnowsze zmiany w VAT w praktyce Wyjaśnienia ekspertów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 134
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326962486 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera praktyczne porady ekspertów, dzięki czemu rozliczenia VAT będą przebiegały bezbłędnie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

N a j n o w s z e z m i a n y w V A T w p r a k t y c e . W y j a ś n i e n i a e k s p e r t ó w Najnowsze zmiany w VAT w praktyce Wyjaśnienia ekspertów B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 1 3 1 M O U Cena brutto 59,00 zł UOM131-Okladka.indd 1 UOM131-Okladka.indd 1 05.04.2017 14:50:31 05.04.2017 14:50:31 Najnowsze zmiany w VAT w praktyce Wyjaśnienia ekspertów UOM131-Srodki.indd 1 UOM131-Srodki.indd 1 05.04.2017 14:50:54 05.04.2017 14:50:54 Redaktor prowadzący: Sylwia Maliszewska Wydawca: Katarzyna Bednarska Korekta: Zespół Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: MDruk ISBN: 978-83-269-6248-6 Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. Adres: 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Kontakt: telefon 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: portalĤ @wip.pl NIP: 526–19–92–256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Dystrybucja: tel. 22 518 29 29 faks 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl „Najnowsze zmiany w VAT w praktyce. Wyjaśnienia ekspertów” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e–letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Najnowsze zmiany w VAT w praktyce. Wyjaśnienia ekspertów” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Najnowsze zmiany w VAT w praktyce. Wyjaśnienia ekspertów” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Najnowsze zmiany w VAT w praktyce. Wyjaśnienia ekspertów” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Najnowsze zmiany w VAT w praktyce. Wyjaśnienia ekspertów” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. UOM131-Srodki.indd 2 UOM131-Srodki.indd 2 05.04.2017 14:50:56 05.04.2017 14:50:56 Spis treści Wstęp ............................................................................................................... Dostawa towarów i świadczenie usług ......................................................... Nieodpłatna usługa restauracyjna. Poznaj skutki w VAT ....................... Udostępnienie pracowników innemu pracodawcy to usługa podlegająca VAT ....................................................................... Poznaj skutki podatkowe sprzedaży samochodu wycofanego wcześniej z działalności ........................................................................... Skutki w VAT sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu ............ Degustacje win. Sprawdź, jak opodatkować VAT ................................... Obowiązek podatkowy .................................................................................. Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia .............................................. Rozpoznawanie podatku należnego przez podatnika prowadzącego działalność syndyka ................................................................................ Miejsce świadczenia ....................................................................................... Opodatkowanie usługi serwisowej wykonywanej w Polsce między spółkami zagranicznymi ............................................................ Jak rozliczyć usługę budowlaną wykonaną w Niemczech ..................... Zakup towaru z Niemiec. Co z fakturą ................................................... Czy trzeba sporządzić VAT-27 ................................................................. Jak prawidłowo rozliczyć zakup szkoleń od firmy z Hiszpanii .............. Obrót wewnątrzwspólnotowy ...................................................................... Jak rozliczyć zakup oprogramowania z Holandii ................................... Jak opodatkować świadczone dla polskiego podatnika usługi pośrednictwa w transporcie towarów ..................................................... Faktury VAT, faktury korygujące .................................................................. Jak prowadzić rozliczenia podatkowe, gdy wynajmowany składnik majątku stanowi współwłasność małżonków .......................... Czy likwidowana spółka może korygować faktury ............................... Podatnicy niezarejestrowani do VAT też mogą wystawiać faktury ........ Jak udokumentować przyznanie upustu ................................................. Jak skorygować błędny NIP nabywcy na fakturze .................................. 7 9 9 10 12 14 15 17 17 17 20 20 21 23 24 25 28 28 29 31 31 32 33 34 36 3 UOM131-Srodki.indd 3 UOM131-Srodki.indd 3 05.04.2017 14:50:56 05.04.2017 14:50:56 Najnowsze zmiany w VAT w praktyce Odwrotne obciążenie ..................................................................................... Usługa wykonania kosztorysów budowlano-elektrycznych – jak rozliczyć VAT ................................................................................... Kiedy faktura z adnotacją odwrotne obciążenie ..................................... Wynajem hali namiotowej – jak rozliczyć VAT ....................................... Czy kierownik budowy ma wystawiać faktury z odwrotnym obciążeniem ...................................................................... Sprzedaż usługi dekarskiej wraz z materiałem – jak wystawić fakturę ............................................................................. Czy uczestnikom konsorcjum wystawić faktury z odwrotnym obciążeniem ...................................................................... Czy renowacja okien podlega odwróconemu obowiązkowi podatkowemu ................................................................... Świadczenie usług nadzoru budowlanego – co z odwrotnym obciążeniem ............................................................... Jak wykazać fakturę z odwrotnym obciążeniem .................................... Sprawdź, czy usługi dźwigowe podlegają odwrotnemu obciążeniu ...... Jak wystawić fakturę na budowę budynku mieszkalno-usługowego .... Faktura odwrotne obciążenie dokumentująca świadczenie usługi budowlanej od 1 stycznia 2017 r. ............................................................. Jak rozliczyć VAT z tytułu robót wentylacyjnych ................................... Jak rozliczać usługi remontowo-budowlane od 1 stycznia 2017 r. ......... Kogo dotyczy mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie .... Jak wypełnić pole dotyczące stawki VAT na fakturze odwrotne obciążenie ............................................................................... Montaż drzwi przez podwykonawcę. Jak wystawić fakturę .................. Co zrobić, gdy faktura została wystawiona z 23 stawką VAT zamiast na odwrotne obciążenie ............................................................. Odtworzenie nawierzchni ulicy. Sprawdź, jak wystawić fakturę ........... Jak prawidłowo wystawić faktury po zmianie przepisów ...................... Mechanizm odwrotnego obciążenia nie wymaga sporządzania umów ....... Upewnij się, czy przy odwrotnym obciążeniu potrzebne są jakieś dokumenty .................................................................................... Jak wystawić faktury na dostarczenie i sprzedaż urządzeń klimatyzacyjnych ..................................................................................... 4 37 37 40 41 44 44 45 46 48 49 50 51 54 55 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 UOM131-Srodki.indd 4 UOM131-Srodki.indd 4 05.04.2017 14:50:56 05.04.2017 14:50:56 Spis treści Deklaracje podatkowe, ewidencje ................................................................. Obowiązki dotyczące JPK_VAT w przypadku spółki, której rok obrotowy jeszcze się nie zakończył ......................................... Jak bezbłędnie ująć w rejestrze zakupu fakturę z odwrotnym obciążeniem ...................................................................... Mikroprzedsiębiorca wyśle informacje o ewidencji VAT w formie JPK od 2018 roku ...................................................................... Jak w 2017 roku prawidłowo prowadzić ewidencję VAT ......................... Kiedy ująć w ewidencji VAT fakturę z przełomu roku ............................ Składanie deklaracji kwartalnych przez pośrednika w sprzedaży paliwa ................................................................................. Czy trzeba składać formularz VAT-Z ...................................................... Jak ująć w rejestrze VAT fakturę za paliwo ............................................. Śmierć podatnika. Co z VAT-Z ................................................................. Jak w ewidencji VAT wykazać dostawę towarów opodatkowaną stawką 0 ....................................................................... Wezwanie z urzędu skarbowego do korekty deklaracji VAT-7 ............... Zwolnienie z VAT ........................................................................................... Jakie warunki trzeba spełnić, aby w 2017 roku skorzystać ze zwolnienia podmiotowego ................................................................. Kto może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w 2017 roku ............. Rozpoczęcie świadczenia usług doradczych dla podmiotów zagranicznych – obowiązki w VAT ......................................................... Świadczenie usług księgowych. Czy przysługuje zwolnienie podmiotowe .......................................................................... Odliczanie i zwrot VAT .................................................................................. Sprawdź, czy można odzyskać VAT od paliwa kupionego za granicą ................................................................................................. Jak w 2017 roku odliczać VAT od samochodów ...................................... Prawo do odliczenia przy nabywaniu usług zakwaterowania i usług gastronomicznych ........................................................................ Najem samochodu. Co z odliczaniem VAT ............................................. Jak odliczyć VAT w przypadku usługi ciągłej ......................................... Czy przysługuje zwrot VAT za materiały budowlane ............................ 69 69 71 72 74 75 76 77 78 81 81 83 85 85 86 88 90 92 92 93 94 95 96 98 5 UOM131-Srodki.indd 5 UOM131-Srodki.indd 5 05.04.2017 14:50:56 05.04.2017 14:50:56 Najnowsze zmiany w VAT w praktyce Kasy rejestrujące ............................................................................................. 99 99 Świadczenie usług wideofilmowania. Czy potrzebne są kasy rejestrujące ....................................................................................... Rozpoczęcie świadczenia usług fizjoterapeutycznych przez podatnika uzyskującego przychody z najmu. Co z kasą rejestrującą ............................................................................... 100 Zobacz, czy w 2017 roku szkoły językowe muszą mieć kasy rejestrujące .............................................................................. 102 Sprawdź, czy przy najmie prywatnym trzeba instalować kasę .............. 103 Przy sprzedaży wysyłkowej kasa nie jest wymagana ............................. 104 Kopie raportów fiskalnych trzeba przechowywać przez pięć lat ............ 106 Czy wynajem nieruchomości przez małżonków podlega VAT .............. 107 Gdy brak sprzedaży, raportu nie trzeba drukować ................................. 109 Ulga na zakup kasy rejestrującej wynosi 90 ceny zakupu ................... 110 Sprzedaż udokumentowana paragonem imiennym. Jaki limit zwolnienia z obowiązku stosowania kasy .............................. 112 Stawki VAT ..................................................................................................... 114 Sprawdź stawkę VAT dla gryki ............................................................... 114 Wynajem apartamentów przez pośrednika. Sprawdź stawkę VAT ........ 115 Wysokość VAT z tytułu sprzedaży produktów rolniczych ..................... 116 Jaka jest obecnie stawka VAT na sprzedaż lodów ................................... 117 Procedury szczególne ..................................................................................... 120 Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku usług turystyki składających się częściowo z usług własnych ......................................... 120 VAT w sektorze publicznym .......................................................................... 122 Dożywianie dzieci. Kto ma wystawić faktury ........................................ 122 Jednostka będąca wytwórcą energii a centralizacja rozliczeń VAT ........ 124 Stawka VAT przy sprzedaży wyremontowanego przez gminę lokalu ... 125 Sprawdź, czy szkoła ma obowiązek stosowania prewspółczynnika ...... 127 Sprawdź, jak opodatkować usługi zakwaterowania dla uczniów .......... 129 Sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Poznaj skutki w VAT .... 131 Jak poprawnie ustalić wysokość kwalifikowalnego VAT ........................ 132 Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych a VAT .................................................................. 133 6 UOM131-Srodki.indd 6 UOM131-Srodki.indd 6 05.04.2017 14:50:56 05.04.2017 14:50:56 WSTĘP Rok 2017 przyniósł podatnikom sporo nowości w zakresie podatku od towarów i usług. Warto choćby wspomnieć o zmienionych zasadach roz- liczania usług budowlanych, 30 sankcji za zaniżenie podatku do zapłaty lub za zawyżenie kwoty zwrotu, czy też likwidacji deklaracji kwartalnych dla dużych podatników. I chociaż nowe przepisy obowiązują już od kilku miesięcy, w praktyce pojawia się wiele pytań i niejasności. Przykładowo: jak w 2017 roku prawid- łowo prowadzić ewidencję VAT, jakie warunki trzeba spełnić, aby w 2017 roku skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, czy kierownik budowy ma wystawiać faktury z odwrotnym obciążeniem, jak prawidłowo rozliczyć fakturę z odwrotnym obciążeniem w deklaracji VAT-7. Odpowiedzi m.in. na takie pytania znajdą Państwo w naszej publikacji. Z książki dowiedzą się też Państwo: jak w 2017 roku odliczać VAT od sa- mochodów, czy likwidowana spółka może korygować faktury, jak rozliczyć zakup oprogramowania z Holandii. Publikacja, która właśnie trafia do Państwa, zawiera praktyczne wyjaś- nienia nowych przepisów. Jestem przekonana, że dzięki temu rozliczanie VAT zgodnie z nowymi przepisami nie będzie sprawiać kłopotów. Zachę- cam do lektury. Sylwia Maliszewska redaktor prowadzący 7 UOM131-Srodki.indd 7 UOM131-Srodki.indd 7 05.04.2017 14:50:56 05.04.2017 14:50:56 UOM131-Srodki.indd 8 UOM131-Srodki.indd 8 05.04.2017 14:50:56 05.04.2017 14:50:56 Dostawa towarów i świadczenie usług Nieodpłatna usługa restauracyjna. Poznaj skutki w VAT Pytanie: Spółka z o.o. świadcząca usługi m.in. gastronomiczne (prowadzi re- stauracje) otrzymała dotacje na rozwój kultury. W związku z tym prowadzone są spotkania z uczniami. Podczas tych spotkań będzie podawany poczęstunek, który nasza firma sama przygotowuje. Czy dowodem wewnętrznym możemy rozliczyć koszty usług oraz zakupionych produktów niezbędnych do wykonania usług gastro- nomicznych? Czy trzeba rozpoznać VAT? Odpowiedź: Jeśli świadczenie nieodpłatnej usługi restauracyjnej dla ucz- niów następuje do celów działalności gospodarczej prowadzonej przez Państwa spółki, to nie trzeba rozpoznawać VAT należnego. Z dowodu we- wnętrznego nie można odliczyć VAT naliczonego, zaksięgowanie go zaś w księgach rachunkowych będzie możliwe, jeśli posiada on wymagane dane dla dowodu księgowego. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świad- czenie usług uznaje się również: 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szcze- gólności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, człon- ków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przy- sługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych; 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pra- cowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków or- ganów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż dzia- łalność gospodarcza podatnika. Państwa spółka wykonuje nieodpłatnie usługę restauracyjną na rzecz ucz- niów. Rozpoznanie VAT należnego zależy od tego, czy jest ona świadczona 9 UOM131-Srodki.indd 9 UOM131-Srodki.indd 9 05.04.2017 14:50:57 05.04.2017 14:50:57
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Najnowsze zmiany w VAT w praktyce Wyjaśnienia ekspertów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: