Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00338 005481 13646802 na godz. na dobę w sumie
Najtrudniejsze w tym, co trudne. Prowadzenie biznesu, gdy nie ma prostych odpowiedzi - ebook/pdf
Najtrudniejsze w tym, co trudne. Prowadzenie biznesu, gdy nie ma prostych odpowiedzi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0994-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Półki w księgarniach uginają się od podręczników i poradników opisujących różne techniki i style zarządzania. Autorzy tych książek zapewniają, że oferują czytelnikom przepis na sukces, tylko że... taki przepis nie istnieje. Otoczenie, w którym przychodzi nam prowadzić firmy, jest zbyt złożone i skomplikowane, aby prostymi formułkami opisać wyjście z każdego problemu. Każdy, kto jest szefem, musi liczyć się z tym, że będzie zmuszony sprostać sytuacjom stanowiącym ogromne obciążenie — również emocjonalne.

Ta niezwykła książka została napisana przez założyciela i szefa pewnej firmy. Jest brutalnie szczera w opisie trudnych i bardzo trudnych problemów, które przytrafiają się kierownikom różnego szczebla. Nie ma tu złotych reguł, cudownych recept ani przechwałek, są za to wskazówki i podpowiedzi, dzięki którym znalezienie wyjścia z sytuacji niemożliwej do rozwiązania staje się łatwiejsze i znośniejsze. A przy tym problemy, nawet te najgorsze, są opisane w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Warto docenić uczciwość i otwartość autora, gdy przyznaje się do błędów i opisuje, jak do nich doszło, jak silne były emocje, jak trudno było je pokonać. Ta historia niesie przekaz, który powinien trafić do każdego szefa firmy.

Z tej książki dowiesz się:

Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni: przekonaj się, jak naprawdę wygląda pokonywanie trudności w firmie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek ISBN: 978-83-283-0991-3 Copyright ©2014 by Ben Horowitz All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission. Polish edition copyright © 2016 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/najtru Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ 3. ROZDZIAŁ 4. ROZDZIAŁ 1. Od komunisty do inwestora ROZDZIAŁ 2. kapita(cid:239)u podwy(cid:285)szonego ryzyka Przetrwa(cid:202)! Tym razem z uczuciem! Gdy wszystko si(cid:218) rozpada Walka CEO powinien mówi(cid:202), jak jest W(cid:239)a(cid:258)ciwy sposób zwalniania ludzi Przygotowanie do zwolnienia mened(cid:285)era Degradacja lojalnego przyjaciela K(cid:239)amstwa powtarzane przez przegranych O(cid:239)owiane kule Nikogo to nie obchodzi ROZDZIAŁ 5. Dbaj o swoich ludzi, produkt i zyski — w tej kolejno(cid:258)ci Dobre miejsce do pracy Dlaczego startupy powinny szkoli(cid:202) swoich ludzi? Czy jest co(cid:258) z(cid:239)ego w zatrudnianiu ludzi z firmy przyjaciela? Dlaczego tak trudno jest sprawnie wprowadzi(cid:202) wielkie postaci w ma(cid:239)ej firmie? Zatrudnianie mened(cid:285)erów wysokiego szczebla: Je(cid:258)li nigdy nie wykonywa(cid:239)e(cid:258) tej pracy, to jak masz znale(cid:283)(cid:202) kogo(cid:258) odpowiedniego na to stanowisko? 7 9 13 31 55 75 79 83 87 92 100 104 107 110 113 120 125 134 139 144 Poleć książkęKup książkę 8 NAJTRUDNIEJSZE W TYM, CO TRUDNE ROZDZIAŁ 6. ROZDZIAŁ 7. ROZDZIAŁ 8. ROZDZIAŁ 9. DODATEK A DODATEK B Kiedy pracownicy niew(cid:239)a(cid:258)ciwie interpretuj(cid:200) s(cid:239)owa mened(cid:285)erów D(cid:239)ug zarz(cid:200)dzania Zapewnienie zarz(cid:200)dzania jako(cid:258)ci(cid:200) Sprawy bie(cid:285)(cid:200)ce Jak zmniejszy(cid:202) intensywno(cid:258)(cid:202) zakulisowych gierek w firmie? W(cid:239)a(cid:258)ciwy rodzaj ambicji Nazwy stanowisk pracy i awans Gdy inteligentni ludzie staj(cid:200) si(cid:218) z(cid:239)ymi pracownikami Starzy wyjadacze? Jeden na jeden Programowanie kultury Demistyfikacja tajemnicy skalowania B(cid:239)(cid:200)d oczekiwa(cid:241) skali wzrostu Jak kierowa(cid:202) firm(cid:200) nawet wtedy, gdy nie wiesz, dok(cid:200)d zmierzasz? Najtrudniejsza do opanowania umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) CEO Cienka granica mi(cid:218)dzy l(cid:218)kiem a odwag(cid:200) Jedynki i Dwójki Id(cid:283) za liderem CEO pokojowy vs. CEO na wojennej (cid:258)cie(cid:285)ce Definicje i przyk(cid:239)ady Kreowanie si(cid:218) na CEO Jak ocenia si(cid:218) dyrektorów wykonawczych? Pierwsza zasada przedsi(cid:218)biorczo(cid:258)ci brzmi: Nie ma (cid:285)adnych zasad Paradoks: odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) vs. kreatywno(cid:258)(cid:202) Technika zarz(cid:200)dzania: zakr(cid:218)cony pi(cid:200)tek Przemijaj(cid:200)ca wielko(cid:258)(cid:202)? Czy powiniene(cid:258) sprzeda(cid:202) firm(cid:218)? Koniec pocz(cid:200)tku Pytania dotycz(cid:200)ce szefa korporacyjnego dzia(cid:239)u sprzeda(cid:285)y Pytania dotycz(cid:200)ce umiej(cid:218)tno(cid:258)ci operacyjnych Podzi(cid:218)kowania Prawa autorskie i reprodukcji O autorze 150 155 160 165 170 178 182 188 193 199 202 208 216 219 223 231 236 241 246 248 253 259 267 273 277 279 283 291 303 307 311 315 319 Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 1. Od komunisty do inwestora kapitału podwyższonego ryzyka „This here is all about My wife, my kids, the life that I live Through the night, I was his, it was right, but I did My ups and downs, my slips, my falls My trials and tribulations, my heart, my balls” (A o to tu chodzi! Moja kobieta, moje dzieci, życie, które wiodę Przez noc byłem z nim. W porządku, żyję tym Moje wzloty i upadki, moje poślizgi, moje wpadki Moje wysiłki i wyrzeczenia, moje jaja, moje zmartwienia) — DMX, „Who We Be” K tórego(cid:258) dnia zorganizowa(cid:239)em domowe przyj(cid:218)cie z barbecue dla setki dobrych znajomych. Mo(cid:285)na by powiedzie(cid:202): nic niezwyk(cid:239)ego. Regularnie organizujemy takie imprezy ze szwagrem. Nieskromnie powiem, (cid:285)e u moich afryka(cid:241)skich przyjació(cid:239) zas(cid:239)u(cid:285)y(cid:239)em sobie na przydomek „Jackie Robinson Barbecue”. Owszem, jestem cz(cid:239)owiekiem otwartym i bez uprzedze(cid:241). W moim domu ch(cid:218)tnie goszcz(cid:218) ró(cid:285)nych lu- dzi, niezale(cid:285)nie od rasy i koloru skóry. 13 Poleć książkęKup książkę 14 NAJTRUDNIEJSZE W TYM, CO TRUDNE Podczas tamtej konkretnej imprezy rozmowa zesz(cid:239)a na Nasa, uwa- (cid:285)anego w tamtym towarzystwie za wielkiego rapera. Mój przyjaciel Tristan Walker, m(cid:239)ody czarnoskóry Amerykanin i przedsi(cid:218)biorca, stwierdzi(cid:239) wówczas z dum(cid:200), (cid:285)e Nas pochodzi z jego okolicy, urodzi(cid:239) si(cid:218) bowiem w Queensbridge w Nowym Jorku, w jednym z najwi(cid:218)kszych mieszkaniowych projektów komunalnych w Stanach Zjednoczonych. Wtedy do rozmowy wtr(cid:200)ci(cid:239) si(cid:218) mój siedemdziesi(cid:218)ciotrzyletni ojciec o (cid:285)ydowskim pochodzeniu. — By(cid:239)em kiedy(cid:258) w Queensbridge… — zaduma(cid:239) si(cid:218). — Chyba raczej w Queens. Queensbridge to niebezpieczna dziel- nica — za(cid:285)artowa(cid:239) Tristan, przekonany, (cid:285)e mój staruszek, bia(cid:239)as nad bia(cid:239)asy, nie powinien w ogóle nawet wiedzie(cid:202), gdzie si(cid:218) znajduje Queensbridge. — Nie. To na pewno by(cid:239)o Queensbridge — upiera(cid:239) si(cid:218) ojciec. Wyja(cid:258)ni(cid:239)em Tristanowi, (cid:285)e senior rodu dorasta(cid:239) w Queens, wi(cid:218)c akurat w tej sprawie nie móg(cid:239) si(cid:218) pomyli(cid:202). — Tato? A co ty w(cid:239)a(cid:258)ciwie robi(cid:239)e(cid:258) w Queensbridge? — uzna(cid:239)em, (cid:285)e warto poprosi(cid:202) ojca o wyja(cid:258)nienia. — Mia(cid:239)em wtedy mo(cid:285)e z jedena(cid:258)cie lat. Roznosi(cid:239)em ulotki dru- kowane przez komunistów. Dobrze to pami(cid:218)tam, bo matka bardzo si(cid:218) zdenerwowa(cid:239)a, (cid:285)e wys(cid:239)ali mnie akurat tam. Uwa(cid:285)a(cid:239)a, (cid:285)e taki dzieciak jak ja nie powinien si(cid:218) kr(cid:218)ci(cid:202) w tym podejrzanym miejscu. Dziadkowie byli zdeklarowanymi komunistami. Mój dziadek Phil Horowitz, aktywny cz(cid:239)onek partii komunistycznej, straci(cid:239) prac(cid:218) w szkole w czasach McCarthy’ego. Mo(cid:285)na powiedzie(cid:202), (cid:285)e ojciec wyssa(cid:239) komu- nizm z mlekiem matki i dorasta(cid:239) w (cid:258)wiecie lewicowej indoktrynacji. W 1968 roku przeprowadzi(cid:239) si(cid:218) z rodzin(cid:200) na zachód, do Berkeley w Ka- lifornii, i zacz(cid:200)(cid:239) pracowa(cid:202) jako redaktor w „Ramparts”, magazynie wy- dawanym przez Now(cid:200) Lewic(cid:218). W konsekwencji tej decyzji wychowywa(cid:239)em si(cid:218) w mie(cid:258)cie zwa- nym pieszczotliwie przez jego mieszka(cid:241)ców Republik(cid:200) Ludow(cid:200) Ber- keley. Jako dziecko by(cid:239)em bardzo nie(cid:258)mia(cid:239)y i naprawd(cid:218) ba(cid:239)em si(cid:218) do- ros(cid:239)ych. Gdy matka zabra(cid:239)a mnie po raz pierwszy do przedszkola, od razu zacz(cid:200)(cid:239)em p(cid:239)aka(cid:202). Opiekunka poradzi(cid:239)a mojej rodzicielce, (cid:285)eby wróci(cid:239)a do domu i nie zwa(cid:285)a(cid:239)a na lamenty. Uspokaja(cid:239)a j(cid:200), mówi(cid:200)c, (cid:285)e p(cid:239)acz jest naturaln(cid:200) i powszechn(cid:200) reakcj(cid:200) dzieci przedszkolnych. Jednak gdy Elissa Horowitz wróci(cid:239)a do przedszkola trzy godziny pó(cid:283)- niej, moje ubranie przemok(cid:239)o od (cid:239)ez. Us(cid:239)ysza(cid:239)a, (cid:285)e ani na chwil(cid:218) nie Poleć książkęKup książkę OD KOMUNISTY DO INWESTORA KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA 15 przesta(cid:239)em p(cid:239)aka(cid:202) i dlatego jestem ca(cid:239)y mokry. To by(cid:239) mój pierwszy i ostatni dzie(cid:241) w przedszkolu. Gdyby moja matka nie by(cid:239)a najbardziej cierpliw(cid:200) istot(cid:200) na (cid:258)wiecie, nigdy nie poszed(cid:239)bym nawet do szko(cid:239)y. Podczas gdy wszyscy wokó(cid:239) zalecali jej, by rozpocz(cid:218)(cid:239)a leczenie psy- chiatryczne dziecka, matka czeka(cid:239)a cierpliwie, a(cid:285) poczuj(cid:218) si(cid:218) pewnie w nowym otoczeniu, bez wzgl(cid:218)du na to, jak d(cid:239)ugo by to trwa(cid:239)o. Gdy mia(cid:239)em pi(cid:218)(cid:202) lat, przeprowadzili(cid:258)my si(cid:218) z mieszkania z jedn(cid:200) sypialni(cid:200) na Glen Avenue, które sta(cid:239)o si(cid:218) zbyt ma(cid:239)e dla sze(cid:258)ciooso- bowej rodziny, do domu na Bonita Avenue. W nowej dzielnicy domi- nowali przedstawiciele klasy (cid:258)redniej Berkeley… tyle (cid:285)e wówczas definicja klasy (cid:258)redniej nie by(cid:239)a zgodna ze wspó(cid:239)czesn(cid:200) jej wersj(cid:200). Naszymi s(cid:200)siadami byli hipisi, szale(cid:241)cy, ludzie z nizin spo(cid:239)ecznych, ci(cid:218)(cid:285)- ko pracuj(cid:200)cy, (cid:285)eby si(cid:218) wybi(cid:202), oraz staczaj(cid:200)cy si(cid:218) pod wp(cid:239)ywem uzale(cid:285)- nienia od narkotyków ludzie z wy(cid:285)yn spo(cid:239)ecznych. Którego(cid:258) dnia odwie- dzi(cid:239) nas w domu kolega Jonathana, mojego starszego brata. Nazwijmy go Roger. Podczas zabawy Roger wskaza(cid:239) na ulicy czarnoskórego ch(cid:239)o- paka, który bawi(cid:239) si(cid:218) czerwonym wózkiem dzieci(cid:218)cym. — Id(cid:283) tam i powiedz mu, (cid:285)eby odda(cid:239) ci wózek. A je(cid:258)li si(cid:218) nie zgo- dzi, napluj mu w twarz i nazwij go czarnuchem! Tu Czytelnikowi nale(cid:285)y si(cid:218) kilka s(cid:239)ów wyja(cid:258)nienia. Po pierwsze, mieszkali(cid:258)my w Berkeley, wi(cid:218)c mimo wszystko j(cid:218)zyka u(cid:285)ytego przez Rogera nie mo(cid:285)na nazwa(cid:202) normalnym. Prawd(cid:218) mówi(cid:200)c, nigdy wcze- (cid:258)niej nawet nie s(cid:239)ysza(cid:239)em s(cid:239)owa „czarnuch” i chocia(cid:285) nie wiedzia(cid:239)em, co ono oznacza, domy(cid:258)li(cid:239)em si(cid:218), (cid:285)e raczej nie by(cid:239) to komplement. Po drugie, Roger nie by(cid:239) rasist(cid:200) ani dzieckiem wychowywanym w zde- moralizowanej rodzinie. Jego ojciec, profesor, wyk(cid:239)ada(cid:239) w Berkeley. Oboje rodziców Rogera uwa(cid:285)a(cid:239)em za najmilszych ludzi na (cid:258)wiecie. Pó(cid:283)niej si(cid:218) okaza(cid:239)o, (cid:285)e kolega mojego brata po prostu cierpia(cid:239) na schi- zofreni(cid:218), a w chwilach takich jak ta odzywa(cid:239)a si(cid:218) jego ciemna strona i par(cid:239)a do konfliktu. Zadanie zlecone mi przez Rogera sprawi(cid:239)o, (cid:285)e znalaz(cid:239)em si(cid:218) w trud- nej sytuacji. Z jednej strony bardzo si(cid:218) go ba(cid:239)em. By(cid:239)em pewien, (cid:285)e je(cid:258)li nie wype(cid:239)ni(cid:218) jego instrukcji, to nie sko(cid:241)czy si(cid:218) na zwyk(cid:239)ym kuk- sa(cid:241)cu. Z drugiej strony ba(cid:239)em si(cid:218) te(cid:285) tego ch(cid:239)opaka na ulicy. Mia(cid:239)em za(cid:285)(cid:200)da(cid:202) jego wózka. Cholera! Ja si(cid:218) ba(cid:239)em wszystkich i wszystkiego! Strach podpowiada(cid:239) mi jednak, (cid:285)e lepiej nie zosta(cid:202) tam, gdzie sta(cid:239) Roger, dlatego ruszy(cid:239)em w stron(cid:218) nieznanego ch(cid:239)opaka. Dzieli(cid:239)o mnie od niego jakie(cid:258) trzydzie(cid:258)ci jardów, ale mia(cid:239)em wra(cid:285)enie, (cid:285)e to trzy- dzie(cid:258)ci mil. Gdy znalaz(cid:239)em si(cid:218) ju(cid:285) niedaleko, porusza(cid:239)em si(cid:218) z trudem. Poleć książkęKup książkę 16 NAJTRUDNIEJSZE W TYM, CO TRUDNE Nie wiedzia(cid:239)em, co powiedzie(cid:202), wi(cid:218)c tylko otworzy(cid:239)em usta i… wysz(cid:239)y z nich s(cid:239)owa, których si(cid:218) w ogóle nie spodziewa(cid:239)em: — Czy mog(cid:218) poje(cid:283)dzi(cid:202) na twoim wózku? — Jasne! — odpowiedzia(cid:239) Joel Clark Junior. Gdy odwróci(cid:239)em si(cid:218), (cid:285)eby zobaczy(cid:202), co robi Roger, stwierdzi(cid:239)em, (cid:285)e znikn(cid:200)(cid:239). Najwyra(cid:283)niej dobry Roger przej(cid:200)(cid:239) kontrol(cid:218) nad jego cia- (cid:239)em i kaza(cid:239) mu si(cid:218) zaj(cid:200)(cid:202) czym(cid:258) innym. Tego dnia Joel i ja bawili(cid:258)my si(cid:218) razem ca(cid:239)y dzie(cid:241). A z czasem ten czarnoskóry ch(cid:239)opak zosta(cid:239) moim najwi(cid:218)kszym przyjacielem. Osiemna(cid:258)cie lat pó(cid:283)niej poprosi(cid:239)em go, aby zosta(cid:239) (cid:258)wiadkiem na moim (cid:258)lubie. Nigdy dot(cid:200)d nikomu nie opowiada(cid:239)em tej historii, mimo (cid:285)e to wy- darzenie ukszta(cid:239)towa(cid:239)o mój stosunek do (cid:258)wiata. Zrozumia(cid:239)em, (cid:285)e od- czuwanie strachu nie oznacza, (cid:285)e jeste(cid:258) mi(cid:218)czakiem. To, co zrobi(cid:239)em, naprawd(cid:218) mia(cid:239)o znaczenie i to w(cid:239)a(cid:258)nie czyny odró(cid:285)niaj(cid:200) bohatera od tchórza. Cz(cid:218)sto wraca(cid:239)em my(cid:258)lami do tamtego dnia. Wiedzia(cid:239)em, (cid:285)e gdybym zrobi(cid:239) to, co kaza(cid:239) Roger, nigdy nie pozna(cid:239)bym Joela i nie móg(cid:239)bym liczy(cid:202) na wielk(cid:200) przyja(cid:283)(cid:241). To do(cid:258)wiadczenie nauczy(cid:239)o mnie tak(cid:285)e, (cid:285)e nie wolno pozwala(cid:202) sobie na wydawanie powierzchownych os(cid:200)dów. Dopóki nie podejmiesz (cid:258)wiadomego wysi(cid:239)ku, by pozna(cid:202) kogo(cid:258) naprawd(cid:218) lub zg(cid:239)(cid:218)bi(cid:202) temat, tak naprawd(cid:218) nie wiesz nic. Kompletnie nic. Nie ma skrótów do wiedzy, zw(cid:239)aszcza wiedzy wyniesionej z w(cid:239)a- snego do(cid:258)wiadczenia. Poleganie na obiegowej opinii i chodzenie na skróty mo(cid:285)e by(cid:202) gorsze ni(cid:285) niewiedza. Oddaj bluzę! Przez lata ci(cid:218)(cid:285)ko pracowa(cid:239)em nad tym, aby nie kierowa(cid:202) si(cid:218) tylko pierwszym wra(cid:285)eniem i nie pozwoli(cid:202) sobie na (cid:258)lepe przywi(cid:200)zanie do konwenansów. Dorasta(cid:239)em w Berkeley, w (cid:258)rodowisku akademickim, w którym futbol ameryka(cid:241)ski traktowa(cid:239)o si(cid:218) po macoszemu, jak gr(cid:218) zbyt brutaln(cid:200). Nikt nie oczekiwa(cid:239) ode mnie, (cid:285)e zostan(cid:218) graczem dru- (cid:285)yny Berkeley High School. A jednak tak si(cid:218) sta(cid:239)o. Zrobi(cid:239)em wówczas wa(cid:285)ny krok na drodze do doros(cid:239)o(cid:258)ci. Wcze(cid:258)niej nie mia(cid:239)em okazji gra(cid:202) w (cid:285)adnej ma(cid:239)ej lidze, wi(cid:218)c to by(cid:239) mój pierwszy kontakt z tego typu rozgrywkami. Niemniej jednak wcze(cid:258)niejsze do(cid:258)wiadczenia w radzeniu sobie ze strachem ogromnie pomog(cid:239)y mi i w tym nowym dla mnie otoczeniu. W dru(cid:285)ynie szko(cid:239)y (cid:258)redniej radzenie sobie z l(cid:218)kiem to 75 procent sukcesu. Poleć książkęKup książkę OD KOMUNISTY DO INWESTORA KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA 17 Nigdy nie zapomn(cid:218) pierwszego spotkania zespo(cid:239)u z trenerem Chi- co Mendoz(cid:200). To by(cid:239) twardy cz(cid:239)owiek w starszym wieku, który gra(cid:239) dawniej w niezwykle silnej dru(cid:285)ynie Horned Frogs z Texas Christian University. Oto, jak trener Mendoza rozpocz(cid:200)(cid:239) swoje przemówienie na rozpocz(cid:218)cie sezonu: „Co poniektórzy przyle(cid:283)li tu i nie zamierzaj(cid:200) si(cid:218) przyk(cid:239)ada(cid:202). Przycz(cid:239)apali, (cid:285)eby da(cid:202) si(cid:218) pstrykn(cid:200)(cid:202), pogada(cid:202) g(cid:239)upoty, wys(cid:239)ucha(cid:202) gównianego gadania i gówno robi(cid:202). Chceta dobrze wygl(cid:200)- da(cid:202) w tych cholernych bluzach. Je(cid:258)li jeste(cid:258) jednym z tych dupków, to wiesz co? Oddaj bluz(cid:218) i spadaj”. Potem przeszed(cid:239) do wyja(cid:258)nienia tego, jakie zachowania uwa(cid:285)a za dopuszczalne, a jakie s(cid:200) karygodne: „Spó(cid:283)- niasz si(cid:218) na trening? Oddaj bluz(cid:218). Nie chcesz (cid:202)wiczy(cid:202), (cid:285)eby sta(cid:202) si(cid:218) lepszym? Oddaj bluz(cid:218). Spacerujesz sobie po trawie boiska, zamiast j(cid:200) gry(cid:283)(cid:202)? Wynocha z zaj(cid:218)(cid:202)! Nazwiesz mnie Chico? Oddaj bluz(cid:218), bo nie chc(cid:218) ci(cid:218) tu widzie(cid:202)”. To by(cid:239)a najbardziej poruszaj(cid:200)ca, najbardziej poetycka i jednocze(cid:258)nie najzabawniejsza mowa motywacyjna, jak(cid:200) kiedykolwiek s(cid:239)ysza(cid:239)em. W ka(cid:285)dym razie by(cid:239)em pod ogromnym wra(cid:285)eniem naszego trenera. Nie mog(cid:239)em si(cid:218) doczeka(cid:202) powrotu do domu, bo chcia(cid:239)em jak najszyb- ciej o wszystkim opowiedzie(cid:202) mamie. Oczywi(cid:258)cie ona, wys(cid:239)uchawszy mnie, wpad(cid:239)a w przera(cid:285)enie, ale to wcale nie zmieni(cid:239)o mojego nasta- wienia. Z perspektywy czasu musz(cid:218) powiedzie(cid:202), (cid:285)e by(cid:239)a to równie(cid:285) moja pierwsza lekcja przywództwa. By(cid:239)y sekretarz stanu Colin Powell stwierdzi(cid:239) kiedy(cid:258), (cid:285)e przywództwo to umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) przekonania kogo(cid:258) do tego, aby poszed(cid:239) za tob(cid:200), cho(cid:202)by mia(cid:239) uczyni(cid:202) to tylko z ciekawo(cid:258)ci. Ja na pewno by(cid:239)em ciekaw, co powie trener Mendoza na kolejnym spotkaniu dru(cid:285)yny. By(cid:239)em jedynym dzieckiem w zespole, które wybra(cid:239)o zaawansowan(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) akademick(cid:200) z zakresu programu nauczania matematyki, dla- tego nie mia(cid:239)em zbyt wielu okazji spotyka(cid:202) si(cid:218) z kolegami z boiska na zaj(cid:218)ciach szkolnych. To jednak wysz(cid:239)o mi na dobre, poniewa(cid:285) dzi(cid:218)ki temu obraca(cid:239)em si(cid:218) w ró(cid:285)nych kr(cid:218)gach spo(cid:239)ecznych i sp(cid:218)dza(cid:239)em czas z ch(cid:239)opakami o bardzo ró(cid:285)nych pogl(cid:200)dach na (cid:258)wiat. Niezmiernie si(cid:218) dziwi(cid:239)em, jak zmienia si(cid:218) perspektywa i ocena tych samych wydarze(cid:241) wraz ze zmian(cid:200) otoczenia. Na przyk(cid:239)ad gdy (cid:258)wiat(cid:239)o dzienne ujrza(cid:239) album Hard Times Run D.M.C. z mocnym, nieust(cid:218)pliwym rytmem basów, wydarzenie to wywo(cid:239)a(cid:239)o prawdziwe trz(cid:218)sienie ziemi w zespole, ale nikt z moich kolegów z klasy nawet si(cid:218) nie zaj(cid:200)kn(cid:200)(cid:239) na ten temat. Za to inicjatywa SDI (ang. Strategic Defense Initiative), og(cid:239)oszona przez Poleć książkęKup książkę 18 NAJTRUDNIEJSZE W TYM, CO TRUDNE Ronalda Reagana, wywo(cid:239)a(cid:239)a prawdziwe poruszenie w(cid:258)ród m(cid:239)odych, oburzonych naukowców ze wzgl(cid:218)du na w(cid:200)tpliwe za(cid:239)o(cid:285)enia techniczne, ale (cid:285)aden z kolegów z dru(cid:285)yny nie wypowiedzia(cid:239) na ten temat ani s(cid:239)owa. Patrzenie na (cid:258)wiat z ró(cid:285)nych perspektyw nauczy(cid:239)o mnie odró(cid:285)nia(cid:202) fakty od percepcji. Ta umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) przyda(cid:239)a mi si(cid:218) wielokrotnie pó(cid:283)niej, gdy zosta(cid:239)em przedsi(cid:218)biorc(cid:200) i dyrektorem wykonawczym. W szczegól- nie trudnych sytuacjach, gdy „fakty” zdawa(cid:239)y si(cid:218) przemawia(cid:202) za pew- nymi z góry zak(cid:239)adanymi rezultatami, szuka(cid:239)em alternatywnych roz- wi(cid:200)za(cid:241) wynikaj(cid:200)cych ze skrajnie ró(cid:285)nych perspektyw spojrzenia na dane zagadnienie. Ju(cid:285) samo istnienie innego wiarygodnego scenariusza zdarze(cid:241) cz(cid:218)sto wystarcza do zachowania wiary w sukces. Randka w ciemno W lecie 1986 roku sko(cid:241)czy(cid:239)em drugi rok nauki w college’u na Co- lumbia University i sp(cid:218)dza(cid:239)em wakacje z ojcem w Los Angeles. Mój przyjaciel i kolega z dru(cid:285)yny Claude Shaw umówi(cid:239) mnie na randk(cid:218) w ciemno. Claude i ja zaplanowali(cid:258)my w(cid:239)a(cid:258)ciwie podwójn(cid:200) randk(cid:218), w której mia(cid:239)y uczestniczy(cid:202) jego ówczesna dziewczyna Jackie Williams oraz jej kole(cid:285)anka Felicia Wiley. Specjalnie na ten wieczór przygoto- wywali(cid:258)my bardzo wyrafinowan(cid:200) kolacj(cid:218). Wszystko starannie zaplano- wali(cid:258)my i po(cid:258)wi(cid:218)cili(cid:258)my ca(cid:239)y dzie(cid:241) na gotowanie. Gwo(cid:283)dziem programu mia(cid:239)y by(cid:202) cudnie podane steki T-bone, gotowe dok(cid:239)adnie na dziewi(cid:218)t- nast(cid:200). I na t(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)nie godzin(cid:218) zaprosili(cid:258)my nasze kobiety. Jednak czas mija(cid:239), a one si(cid:218) nie pojawia(cid:239)y. Mimo wszystko, nawet gdy nie doczekali- (cid:258)my si(cid:218) ich po godzinie, nie zaniepokoili(cid:258)my si(cid:218) specjalnie, Jackie bo- wiem znana by(cid:239)a z tego, (cid:285)e cz(cid:218)sto si(cid:218) spó(cid:283)nia. Nie ma powodów do robienia rabanu! Jednak gdy min(cid:218)(cid:239)y dwie godziny, Claude uzna(cid:239), (cid:285)e powinien zadzwoni(cid:202), (cid:285)eby sprawdzi(cid:202), co si(cid:218) dzieje. S(cid:239)ucha(cid:239)em zdezo- rientowany jego rozmowy, wbijaj(cid:200)c wzrok w talerz z wykwintnym da- niem — teraz zupe(cid:239)nie zimnym. Okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e moja randka, Felicia, twierdzi(cid:239)a, (cid:285)e jest „zbyt zm(cid:218)czona” na wieczorne wyj(cid:258)cie. Wow! Mu- sia(cid:239)a by(cid:202) niezno(cid:258)na! Poprosi(cid:239)em Claude’a, (cid:285)eby przekaza(cid:239) mi telefon. Przedstawi(cid:239)em si(cid:218): — Cze(cid:258)(cid:202), jestem Ben. Twoja randka w ciemno. — Przykro mi… ale jestem wyko(cid:241)czona i jest ju(cid:285) pó(cid:283)no. — No tak, jest pó(cid:283)no, bo jeste(cid:258) spó(cid:283)niona. Poleć książkęKup książkę OD KOMUNISTY DO INWESTORA KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA 19 — Wiem… Naprawd(cid:218) jestem za bardzo zm(cid:218)czona, (cid:285)eby si(cid:218) z tob(cid:200) W tym momencie postanowi(cid:239)em odwo(cid:239)a(cid:202) si(cid:218) do poczucia empatii spotka(cid:202). mojej rozmówczyni. — No có(cid:285)… Rozumiem, (cid:285)e nie masz za bardzo ochoty nigdzie ju(cid:285) wychodzi(cid:202). Ale mo(cid:285)e trzeba by(cid:239)o przekaza(cid:202) nam jak(cid:200)(cid:258) wiadomo(cid:258)(cid:202), zanim sp(cid:218)dzili(cid:258)my ca(cid:239)y dzie(cid:241), przygotowuj(cid:200)c t(cid:218) kolacj(cid:218)? Teraz wy- pada jedynie wskoczy(cid:202) do samochodu i przyjecha(cid:202). Inne rozwi(cid:200)zania nie tylko b(cid:218)d(cid:200) niegrzeczne, ale te(cid:285) zostawi(cid:200) po sobie niesmak. Gdyby moja rozmówczyni by(cid:239)aby nastawiona absolutnie egocen- trycznie (a tak si(cid:218) wówczas wydawa(cid:239)o), to trafi(cid:239)bym ze swoimi argu- mentami jak kul(cid:200) w p(cid:239)ot. I w takiej sytuacji powinienem si(cid:218) cieszy(cid:202), (cid:285)e randka nie dojdzie do skutku. Z drugiej strony, je(cid:258)li okaza(cid:239)oby si(cid:218), (cid:285)e dziewczynie nie jest wszystko jedno, jak postrzegaj(cid:200) j(cid:200) inni, jeszcze mog(cid:239)oby co(cid:258) z tego by(cid:202). — W porz(cid:200)dku. Przyjad(cid:218). Pó(cid:239)torej godziny pó(cid:283)niej Felicia pojawi(cid:239)a si(cid:218) pod drzwiami ubrana w bia(cid:239)e spodnie. Wygl(cid:200)da(cid:239)a (cid:258)licznie. Jak z obrazka. Zaambarasowany gotowaniem i oczekiwaniem na moj(cid:200) randk(cid:218), zupe(cid:239)nie zapomnia(cid:239)em o tym, (cid:285)e dzie(cid:241) wcze(cid:258)niej stoczy(cid:239)em walk(cid:218) na pi(cid:218)(cid:258)ci, po której pozosta(cid:239)y (cid:258)lady na mojej facjacie. Podczas ma(cid:239)ej gry w kosza w improwizowanych sk(cid:239)adach na podwórku w San Fernando Valley licz(cid:200)cy sobie jakie(cid:258) sto dziewi(cid:218)(cid:202)dziesi(cid:200)t centymetrów wzrostu, dobrze zbudowany ch(cid:239)opak w spodenkach moro, wygl(cid:200)daj(cid:200)cy na cz(cid:239)onka uniwersyteckiego bractwa, rzuci(cid:239) pi(cid:239)k(cid:218) prosto w mojego brata. Jonathan by(cid:239) muzykiem, mia(cid:239) d(cid:239)ugie w(cid:239)osy i prawdopodobnie wa(cid:285)y(cid:239) zaledwie jakie(cid:258) siedemdziesi(cid:200)t kilo- gramów. Ja za to by(cid:239)em graczem dru(cid:285)yny futbolu ameryka(cid:241)skiego, przyzwyczajonym do walki. I by(cid:239)em gotowy do dzia(cid:239)ania. Szybko oceni- (cid:239)em sytuacj(cid:218). Chyba zbyt szybko, bo natychmiast rzuci(cid:239)em si(cid:218) na tamtego. Pobili(cid:258)my si(cid:218). Uda(cid:239)o mi si(cid:218) trafi(cid:202) go par(cid:218) razy, ale sam te(cid:285) oberwa(cid:239)em prawym sierpowym tak, (cid:285)e na drugi dzie(cid:241) moje lewe oko nie wygl(cid:200)da(cid:239)o najlepiej. Mo(cid:285)liwe, (cid:285)e mój przeciwnik po prostu zdener- wowa(cid:239) si(cid:218) z powodu brzydkiego faulu i wcale nie próbowa(cid:239) si(cid:218) wy(cid:285)y(cid:202) na Jonathanie. Jednak siniak by(cid:239) cen(cid:200) za to, (cid:285)e nie próbowa(cid:239)em si(cid:218) zastanowi(cid:202) nad okoliczno(cid:258)ciami zaj(cid:258)cia. Nigdy si(cid:218) ju(cid:285) nie dowiem, co by(cid:239)o powodem wybuchu tamtego ch(cid:239)opaka. W ka(cid:285)dym razie gdy otworzy(cid:239)em drzwi, (cid:285)eby powita(cid:202) nasze dziew- czyny, spojrzenie cudownych zielonych oczu Felicii natychmiast spo- Poleć książkęKup książkę 20 NAJTRUDNIEJSZE W TYM, CO TRUDNE cz(cid:218)(cid:239)o na opuchli(cid:283)nie pod moim okiem. Wiecie, jakie by(cid:239)o jej pierwsze wra(cid:285)enie? Przyzna(cid:239)a mi si(cid:218) do tego po latach: „Ten facet jest bandyt(cid:200). Przyjazd tutaj by(cid:239) du(cid:285)ym b(cid:239)(cid:218)dem”. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie (cid:285)adne z nas nie polega(cid:239)o wy(cid:239)(cid:200)cznie na pierwszym wra(cid:285)eniu. Dzi(cid:258) mog(cid:218) powiedzie(cid:202), (cid:285)e od prawie dwudziestu pi(cid:218)ciu lat jeste(cid:258)my z Felici(cid:200) szcz(cid:218)(cid:258)liwym ma(cid:239)(cid:285)e(cid:241)stwem i dorobili(cid:258)my si(cid:218) trójki wspania(cid:239)ych dzieci. Dolina Krzemowa Podczas przerwy wakacyjnej na studiach dosta(cid:239)em prac(cid:218) w firmie Silicon Graphics (SGI). Z perspektywy czasu mog(cid:218) powiedzie(cid:202), (cid:285)e by(cid:239)o to niesamowite do(cid:258)wiadczenie, które wp(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)o na ca(cid:239)e moje (cid:285)ycie. Firma SGI zajmowa(cid:239)a si(cid:218) tworzeniem nowoczesnych systemów ob- róbki grafiki komputerowej i projektowa(cid:239)a aplikacje zupe(cid:239)nie nowej klasy, na których powstawa(cid:239)y sceny do filmów takich jak Terminator 2 albo które nap(cid:218)dza(cid:239)y niezwykle realistyczne symulatory lotu. Wszyscy pracownicy SGI byli tak strasznie m(cid:200)drzy! Powstaj(cid:200)ce tam produkty by(cid:239)y tak nieziemsko wystrza(cid:239)owe! Po kilku dniach wiedzia(cid:239)em ju(cid:285), (cid:285)e chc(cid:218) si(cid:218) tu rozwija(cid:202) i zwi(cid:200)za(cid:202) z Silicon Graphics swoj(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Po uko(cid:241)czeniu studiów, ju(cid:285) jako absolwent informatyki, postara(cid:239)em si(cid:218) o sta(cid:239)(cid:200) prac(cid:218) w tej firmie. To by(cid:239)o dla mnie spe(cid:239)nienie marze(cid:241). Jak(cid:285)e bardzo mi si(cid:218) tam podoba(cid:239)o! Po roku pozna(cid:239)em jednak by(cid:239)(cid:200) sze- fow(cid:200) marketingu firmy, Roselie Buonauro, która w(cid:239)a(cid:258)nie planowa(cid:239)a uzupe(cid:239)nienie ekipy w pewnym startupie. Roselie us(cid:239)ysza(cid:239)a o mnie od swojej córki, która równie(cid:285) pracowa(cid:239)a dla SGI. Upar(cid:239)a si(cid:218), (cid:285)eby mnie do siebie (cid:258)ci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). Po jakim(cid:258) czasie da(cid:239)em si(cid:218) jej przekona(cid:202) i przesze- d(cid:239)em do NetLabs. Szybko si(cid:218) okaza(cid:239)o, (cid:285)e podj(cid:200)(cid:239)em naprawd(cid:218) kiepsk(cid:200) decyzj(cid:218). Firm(cid:200) zarz(cid:200)dza(cid:239) Andre Schwager, dawniej pracownik Hewlett-Packard, ale — co wa(cid:285)niejsze — równie(cid:285) m(cid:200)(cid:285) Roselie Buonauro. Andre i Roselie zostali sprowadzeni do NetLabs przez przedstawicieli inwestorów ven- ture capital, którzy uznali, (cid:285)e najwy(cid:285)szy czas, aby NetLabs by(cid:239) zarz(cid:200)dzany przez „profesjonalny zespó(cid:239)”. Niestety, szefowie firmy nie mieli zbyt wielkiej wiedzy na temat rynku produktów czy technologii i firma co jaki(cid:258) czas musia(cid:239)a si(cid:218) koncentrowa(cid:202) na jakich(cid:258) dziwnych projektach. To w(cid:239)a(cid:258)nie wtedy u(cid:258)wiadomi(cid:239)em sobie, jak wa(cid:285)ne jest, aby to twórcy lub za(cid:239)o(cid:285)yciele startupów kierowali swoimi firmami. Poleć książkęKup książkę OD KOMUNISTY DO INWESTORA KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA 21 Na domiar z(cid:239)ego akurat w tamtym czasie u mojej drugiej córki, Mariah, zdiagnozowano autyzm, co sprawi(cid:239)o, (cid:285)e praca przy startupie sta(cid:239)a si(cid:218) jeszcze wi(cid:218)kszym obci(cid:200)(cid:285)eniem dla mojej rodziny. Wiedzia(cid:239)em, (cid:285)e powinienem sp(cid:218)dza(cid:202) wi(cid:218)cej czasu w domu. Którego(cid:258) wyj(cid:200)tkowo upalnego dnia odwiedzi(cid:239) nas mój ojciec. Nie mogli(cid:258)my sobie wówczas pozwoli(cid:202) na klimatyzacj(cid:218). Pami(cid:218)tam, jakby to by(cid:239)o wczoraj, jak pocimy si(cid:218) w czterdziestostopniowym upale i usi(cid:239)u- jemy prowadzi(cid:202) konwersacj(cid:218) mimo ci(cid:200)g(cid:239)ego p(cid:239)aczu trójki dzieci. Ojciec zwróci(cid:239) si(cid:218) do mnie z dziwnym pytaniem: — Synu, czy wiesz, co jest tanie? — Nie. Co? — Nie mia(cid:239)em zielonego poj(cid:218)cia, o co mu chodzi. — Kwiaty. Kwiaty s(cid:200) naprawd(cid:218) tanie. A wiesz, co jest drogie? — Nie wiem… — Rozwód. Co(cid:258) w tym (cid:285)arcie, który tak naprawd(cid:218) wcale nie mia(cid:239) by(cid:202) (cid:285)artem, u(cid:258)wiadomi(cid:239)o mi, jak cenny jest czas. Do tej pory nie musia(cid:239)em doko- nywa(cid:202) (cid:285)adnych naprawd(cid:218) powa(cid:285)nych wyborów. Wydawa(cid:239)o mi si(cid:218), (cid:285)e mam do swojej dyspozycji nieograniczon(cid:200) ilo(cid:258)(cid:202) czasu i mog(cid:218) robi(cid:202) to, na co mam ochot(cid:218), i na dodatek robi(cid:202) to wszystko jednocze(cid:258)nie. Jed- nak uwaga mojego ojca sprawi(cid:239)a, (cid:285)e nagle ol(cid:258)ni(cid:239)o mnie — je(cid:258)li nic nie zmieni(cid:218), to mog(cid:218) straci(cid:202) rodzin(cid:218). Je(cid:258)li b(cid:218)d(cid:218) si(cid:218) anga(cid:285)owa(cid:202) we wszystkie projekty, to ponios(cid:218) kl(cid:218)sk(cid:218) na najwa(cid:285)niejszym froncie. To by(cid:239) pierwszy raz, gdy musia(cid:239)em patrze(cid:202) na (cid:258)wiat przez pryzmat prio- rytetów, które nie do ko(cid:241)ca by(cid:239)y moimi priorytetami. My(cid:258)la(cid:239)em, (cid:285)e mog(cid:218) robi(cid:202) karier(cid:218), kierowa(cid:202) si(cid:218) swoimi zainteresowaniami i dba(cid:202) o ro- dzin(cid:218). Co wa(cid:285)niejsze, zawsze przede wszystkim my(cid:258)la(cid:239)em o sobie. Kiedy jednak bierzesz odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) za rodzin(cid:218) lub stajesz si(cid:218) cz(cid:218)- (cid:258)ci(cid:200) jakiej(cid:258) grupy, takie my(cid:258)lenie mo(cid:285)e Ci(cid:218) wp(cid:218)dzi(cid:202) w k(cid:239)opoty, a ja — chocia(cid:285) nie zdawa(cid:239)em sobie jeszcze z tego sprawy — znalaz(cid:239)em si(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)nie w powa(cid:285)nych tarapatach. Gdzie(cid:258) w (cid:258)rodku by(cid:239)em przekonany, (cid:285)e jestem dobrym cz(cid:239)owiekiem, a nie egoist(cid:200), ale moje dzia(cid:239)ania mówi(cid:239)y co innego. Musia(cid:239)em przesta(cid:202) by(cid:202) ch(cid:239)opcem i sta(cid:202) si(cid:218) m(cid:218)(cid:285)czyzn(cid:200). Musia(cid:239)em si(cid:218) zaj(cid:200)(cid:202) tym, co najwa(cid:285)niejsze. Musia(cid:239)em si(cid:218) zaopiekowa(cid:202) lud(cid:283)mi, na których zale(cid:285)a(cid:239)o mi najbardziej, a pó(cid:283)niej zaj(cid:200)(cid:202) si(cid:218) spra- wami, które by(cid:239)y wa(cid:285)ne tylko dla mnie. Postanowi(cid:239)em, (cid:285)e nast(cid:218)pnego dnia zrezygnuj(cid:218) z pracy w NetLabs. Przenios(cid:239)em si(cid:218) do Lotus Development, dzi(cid:218)ki czemu mog(cid:239)em upo- rz(cid:200)dkowa(cid:202) sprawy rodzinne. Przesta(cid:239)em my(cid:258)le(cid:202) o sobie i skoncen- Poleć książkęKup książkę 22 NAJTRUDNIEJSZE W TYM, CO TRUDNE trowa(cid:239)em si(cid:218) na sprawach, które by(cid:239)y wa(cid:285)ne dla mojej rodziny. Sta(cid:239)em si(cid:218) osob(cid:200), któr(cid:200) zawsze chcia(cid:239)em by(cid:202). Netscape Którego(cid:258) dnia jeden z moich kolegów z Lotus Development pokaza(cid:239) mi nowy produkt o nazwie Mosaic, który zosta(cid:239) opracowany przez studentów University of Illinois. Mosaic by(cid:239) w(cid:239)a(cid:258)ciwie graficznym interfejsem umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cym korzystanie z internetu — technologii wcze(cid:258)niej u(cid:285)ywanej tylko przez grono naukowców i badaczy. To, co zobaczy(cid:239)em, wprawi(cid:239)o mnie w zdumienie. Nie mia(cid:239)em (cid:285)adnych w(cid:200)t- pliwo(cid:258)ci, (cid:285)e w(cid:239)a(cid:258)nie dane mi by(cid:239)o zerkn(cid:200)(cid:202) w przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Zrozumia(cid:239)em, (cid:285)e trac(cid:218) czas, pracuj(cid:200)c nad rozwi(cid:200)zaniami, które nie wykorzystuj(cid:200) pot(cid:218)gi internetu. Kilka miesi(cid:218)cy pó(cid:283)niej przeczyta(cid:239)em artyku(cid:239) o firmie nosz(cid:200)cej nazw(cid:218) Netscape, któr(cid:200) wspó(cid:239)finansowali dawny za(cid:239)o(cid:285)yciel Silicon Graphics Jim Clark i Marc Andreessen, wynalazca interfejsu Mosaic. Natych- miast zdecydowa(cid:239)em, (cid:285)e powinienem zosta(cid:202) jednym z jej pracowników. Zadzwoni(cid:239)em do znajomego, który pracowa(cid:239) w Netscape, i zapyta(cid:239)em go, czy móg(cid:239)by si(cid:218) postara(cid:202) dla mnie o zaproszenie na rozmow(cid:218) w spra- wie pracy. Uda(cid:239)o si(cid:218)! Podczas pierwszego spotkania z przedstawicielami firmy pozna- (cid:239)em wszystkich cz(cid:239)onków zespo(cid:239)u zarz(cid:200)dzania produktem. Wydawa(cid:239)o mi si(cid:218), (cid:285)e rozmowa posz(cid:239)a ca(cid:239)kiem nie(cid:283)le, ale gdy wróci(cid:239)em wieczo- rem do domu, zasta(cid:239)em Felici(cid:218) we (cid:239)zach. Okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e w mi(cid:218)dzy- czasie zadzwoni(cid:239) do domu rekruter Netscape chc(cid:200)cy udzieli(cid:202) mi kil- ku wskazówek, a Felicia odebra(cid:239)a telefon. (Tak, to by(cid:239)o jeszcze przed er(cid:200) wszechobecnych telefonów komórkowych). M(cid:218)(cid:285)czyzna stwierdzi(cid:239), (cid:285)e mam nik(cid:239)e szanse na zatrudnienie, poniewa(cid:285) firma szuka(cid:239)a kandy- datów z dyplomem MBA z Harvardu lub Stanford. Felicia zasugero- wa(cid:239)a, (cid:285)e mo(cid:285)e powinienem wróci(cid:202) na studia. Dobrze wiedzia(cid:239)a, (cid:285)e ze wzgl(cid:218)du na to, i(cid:285) mieli(cid:258)my trójk(cid:218) dzieci, uko(cid:241)czenie studiów pody- plomowych by(cid:239)o ma(cid:239)o prawdopodobne. Dlatego p(cid:239)aka(cid:239)a. Przekonywa- (cid:239)em j(cid:200), (cid:285)e rekruterzy to nie mened(cid:285)erowie i (cid:285)e mog(cid:218) zdoby(cid:202) t(cid:218) prac(cid:218) mimo braku oczekiwanych kwalifikacji w zakresie edukacji biznesowej. Nast(cid:218)pnego dnia zadzwoni(cid:239) mened(cid:285)er dzia(cid:239)u rekrutacji, by zaprosi(cid:202) mnie na spotkanie ze wspó(cid:239)za(cid:239)o(cid:285)ycielem firmy Markiem Andreessenem, CTO Netscape. Marc mia(cid:239) wówczas zaledwie dwadzie(cid:258)cia dwa lata. Poleć książkęKup książkę OD KOMUNISTY DO INWESTORA KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA 23 Z perspektywy czasu (cid:239)atwo mówi(cid:202), (cid:285)e zarówno przegl(cid:200)darka in- ternetowa, jak i internet by(cid:239)y technologiami przysz(cid:239)o(cid:258)ci skazanymi na sukces, ale bez pracy Marca prawdopodobnie (cid:285)yliby(cid:258)my dzi(cid:258) w zu- pe(cid:239)nie innym (cid:258)wiecie. W tamtych czasach wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi wierzy(cid:239)a, (cid:285)e internet jest przydatny tylko dla przedstawicieli (cid:258)rodowisk nauko- wych. Uwa(cid:285)ano go za zjawisko zbyt ezoteryczne, zbyt niepewne i zbyt wolne, (cid:285)eby mo(cid:285)na by(cid:239)o my(cid:258)le(cid:202) o wykorzystaniu go w biznesie. Na- wet po pojawieniu si(cid:218) pierwszej na (cid:258)wiecie przegl(cid:200)darki internetowej Mosaic prawie nikt nie s(cid:200)dzi(cid:239), (cid:285)e internet zrzuci odium niedost(cid:218)pno- (cid:258)ci i elitarno(cid:258)ci. A ju(cid:285) na pewno nie wierzyli w to ludzie z bran(cid:285)y tech- nologicznej, którzy zajmowali si(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)nie tworzeniem rozwi(cid:200)zania alternatywnego, które mia(cid:239)o trafi(cid:202) pod strzechy. Wiod(cid:200)c(cid:200) rol(cid:218) w tym wy(cid:258)cigu odgrywa(cid:239)y wielkie, rywalizuj(cid:200)ce ze sob(cid:200) firmy, takie jak Oracle i Microsoft, wykorzystuj(cid:200)ce w(cid:239)asne opatentowane technologie. To w(cid:239)a- (cid:258)nie korporacje skupia(cid:239)y na swoich dzia(cid:239)aniach najwi(cid:218)ksze zaintereso- wanie przedstawicieli mediów. I nie by(cid:239)oby w tym nic nielogicznego, jako (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) firm nie korzysta(cid:239)a nawet z protoko(cid:239)u TCP/IP (b(cid:218)- d(cid:200)cego fundamentem komunikacyjnym internetu), ale tworzy(cid:239)a w(cid:239)asne protoko(cid:239)y sieciowe, takie jak AppleTalk, NetBIOS i SNA. Jeszcze w li- stopadzie 1995 roku Bill Gates napisa(cid:239) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) pod tytu(cid:239)em The Road Ahead, w której przewidywa(cid:239), (cid:285)e tak zwana Information Superhighway — sie(cid:202) (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)ca firmy i konsumentów na (cid:258)wiecie, wspomagaj(cid:200)ca (cid:239)atw(cid:200) i szybk(cid:200) wymian(cid:218) dóbr handlowych — b(cid:218)dzie logicznym nast(cid:218)pc(cid:200) in- ternetu. To w(cid:239)a(cid:258)nie do niej mia(cid:239)a nale(cid:285)e(cid:202) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Gates po jakim(cid:258) czasie kaza(cid:239) wspó(cid:239)autorowi zmodyfikowa(cid:202) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) i zmieni(cid:202) wszystkie odno(cid:258)niki do owej „superautostrady informacyjnej” na „internet”, ale nie ma w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci, (cid:285)e pierwsza wersja ksi(cid:200)(cid:285)ki — i jego oryginalna wizja — wygl(cid:200)da(cid:239)a zupe(cid:239)nie inaczej. Konsekwencje tej wizji dla biznesu i konsumentów — gdyby sta(cid:239)a si(cid:218) ona rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200) — wcale nie mia(cid:239)y przynie(cid:258)(cid:202) samych korzy(cid:258)ci. W umys(cid:239)ach wizjonerów takich jak Bill Gates i Larry Ellison korpora- cje, które kontrolowa(cid:239)yby superautostrad(cid:218) informacyjn(cid:200), mog(cid:239)yby opo- datkowa(cid:202) ka(cid:285)d(cid:200) transakcj(cid:218), pobieraj(cid:200)c co(cid:258) w rodzaju myta (Nathan Myhrvold, ówczesny szef dzia(cid:239)u technologii Microsoftu, u(cid:285)y(cid:239) w tym kontek(cid:258)cie terminu vigorish). Koncepcja superautostrady informacyjnej sta(cid:239)a si(cid:218) magicznym (cid:283)ró- d(cid:239)em mocy, stymulowa(cid:239)a wiele umys(cid:239)ów do dalszych prac. Nawet po powstaniu przegl(cid:200)darki Mosaic Marc i jego g(cid:239)ówny inwestor Jim Clark Poleć książkęKup książkę 24 NAJTRUDNIEJSZE W TYM, CO TRUDNE pierwotnie planowali stworzenie firmy zajmuj(cid:200)cej si(cid:218) dystrybucj(cid:200) mate- ria(cid:239)ów wideo, która mia(cid:239)a korzysta(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)nie z pasma transferu info- strady, a nie internetu. Dopiero na etapie zaawansowanego planowania i szukania sposobów na popraw(cid:218) dzia(cid:239)ania przegl(cid:200)darki — uczynienia z niej narz(cid:218)dzia bezpieczniejszego, bardziej funkcjonalnego i (cid:239)atwiej- szego w u(cid:285)yciu — zacz(cid:218)to rozwa(cid:285)a(cid:202) wykorzystanie internetu jako medium przysz(cid:239)o(cid:258)ci. I to w(cid:239)a(cid:258)nie sta(cid:239)o si(cid:218) misj(cid:200) Netscape. Rozmowa o prac(cid:218) z Markiem nie przypomina(cid:239)a (cid:285)adnej innej roz- mowy kwalifikacyjnej. Mój rozmówca nie pyta(cid:239) o (cid:285)yciorys, karier(cid:218) czy nawyki w pracy. Zamiast tego d(cid:239)ugo rozmawiali(cid:258)my o historii poczty elektronicznej, oprogramowaniu u(cid:239)atwiaj(cid:200)cym wspó(cid:239)prac(cid:218) w firmach oraz o tym, co niesie przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Mog(cid:218) powiedzie(cid:202), (cid:285)e wówczas by(cid:239)em w tym temacie prawdziwym ekspertem, bo przecie(cid:285) sp(cid:218)dzi(cid:239)em kilka ostatnich lat, pracuj(cid:200)c dla czo(cid:239)owych dostawców tego typu us(cid:239)ug, ale musz(cid:218) przyzna(cid:202), (cid:285)e zaskoczy(cid:239)a mnie du(cid:285)a wiedza tego dwudziesto- dwulatka, który (cid:258)wietnie si(cid:218) orientowa(cid:239) w historii bran(cid:285)y kompute- rowej. W swoim (cid:285)yciu spotka(cid:239)em wielu bardzo inteligentnych ludzi, ale nigdy nie mia(cid:239)em przyjemno(cid:258)ci rozmawia(cid:202) z tak m(cid:239)odym history- kiem profesjonalist(cid:200), tak dobrze znaj(cid:200)cym si(cid:218) na najnowszych tech- nologiach. By(cid:239)em pod wielkim wra(cid:285)eniem intelektu i instynktu Marca, ale poza wiedz(cid:200) historyczn(cid:200) uj(cid:218)(cid:239)y mnie tak(cid:285)e jego trafne oceny najnow- szych rozwi(cid:200)za(cid:241), takich jak replikacja. Zaraz po zako(cid:241)czeniu rozmowy kwalifikacyjnej zadzwoni(cid:239)em do brata i powiedzia(cid:239)em mu, (cid:285)e w(cid:239)a(cid:258)nie spotka(cid:239)em z Markiem Andreessenem i uwa(cid:285)am go za najm(cid:200)drzejsz(cid:200) osob(cid:218), jak(cid:200) dane mi by(cid:239)o spotka(cid:202). Tydzie(cid:241) pó(cid:283)niej dowiedzia(cid:239)em si(cid:218), (cid:285)e dosta(cid:239)em t(cid:218) prac(cid:218)! By(cid:239)em niezwykle przej(cid:218)ty. I tak naprawd(cid:218) nie obchodzi(cid:239)y mnie nawet wa- runki oferty. Wiedzia(cid:239)em, (cid:285)e Marc i Netscape zmieni(cid:200) (cid:258)wiat, a ja chc(cid:218) by(cid:202) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) zespo(cid:239)u. Nie mog(cid:239)em si(cid:218) doczeka(cid:202) pierwszego dnia w nowej pracy! W Netscape powierzono mi odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) za projekt Enterprise Web Server. Mieli(cid:258)my w swojej ofercie dwa produkty: standardowy serwer internetowy za 1200 dolarów i serwer bezpieczny, korzystaj(cid:200)cy z najnowszego protoko(cid:239)u zabezpiecze(cid:241) opracowanego w Netscape i na- zywanego SSL (ang. Secure Sockets Layer) za 5000 dolarów. Gdy po- jawi(cid:239)em si(cid:218) w firmie, nad produktami serwerowymi pracowa(cid:239)o dwóch in(cid:285)ynierów: Rob McCool, który wymy(cid:258)li(cid:239) serwer NCSA, i jego brat bli(cid:283)niak Mike McCool. Poleć książkęKup książkę OD KOMUNISTY DO INWESTORA KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA 25 Do czasu wej(cid:258)cia Netscape na gie(cid:239)d(cid:218) w sierpniu 1995 roku zespó(cid:239) produktowy do spraw serwerów sieciowych urós(cid:239) chyba do dziewi(cid:218)ciu osób. Debiut gie(cid:239)dowy Netscape by(cid:239) wydarzeniem spektakularnym i historycznym. Akcje pierwotnie zamierzano sprzedawa(cid:202) po 14 dola- rów, ale w ostatniej chwili zmieniono decyzj(cid:218) i podwojono cen(cid:218) do 28 dolarów za akcj(cid:218). W pierwszym dniu notowa(cid:241) wyceniano je mak- symalnie na 75 dolarów. Pierwsza wycena Netscape na rynku zbli(cid:285)y(cid:239)a si(cid:218) do rekordu notowa(cid:241) i pod koniec tego dnia za jedn(cid:200) akcj(cid:218) p(cid:239)acono 58 dolarów. W efekcie warto(cid:258)(cid:202) firmy w dniu debiutu gie(cid:239)dowego oszacowano na 3 miliardy dolarów. Co wi(cid:218)cej, IPO Netscape wywo- (cid:239)a(cid:239)o prawdziwe trz(cid:218)sienie ziemi w (cid:258)wiecie biznesu. Jak powiedzia(cid:239) mój przyjaciel i bankier Frank Quattrone: „Nikt nie chcia(cid:239) si(cid:218) przyzna(cid:202) swoim wnukom, (cid:285)e przegapi(cid:239) tak wiekopomne wydarzenie”. Debiut gie(cid:239)dowy Netscape zmieni(cid:239) wszystko. Zanim Microsoft zdecydowa(cid:239) si(cid:218) na wej(cid:258)cie na gie(cid:239)d(cid:218), min(cid:218)(cid:239)o ponad dziesi(cid:218)(cid:202) lat. Netsca- pe by(cid:239) firm(cid:200), która liczy(cid:239)a sobie raptem szesna(cid:258)cie miesi(cid:218)cy. Odt(cid:200)d zacz(cid:218)to kategoryzowa(cid:202) firmy, dziel(cid:200)c je na przedstawicieli „nowej” lub „starej” gospodarki. I te pierwsze zaczyna(cid:239)y wygrywa(cid:202). „New York Times” nazwa(cid:239) debiut gie(cid:239)dowy Netscape wydarzeniem, które „zatrz(cid:218)s(cid:239)o (cid:258)wiatem”. Niemniej jednak nie wszystko wygl(cid:200)da(cid:239)o tak pi(cid:218)knie, jak mog(cid:239)oby si(cid:218) wydawa(cid:202). Microsoft og(cid:239)osi(cid:239), (cid:285)e jego przegl(cid:200)darka — Internet Explorer — b(cid:218)dzie oferowana za darmo klientom razem z najnow- szym, prze(cid:239)omowym systemem operacyjnym Windows 95. Stanowi(cid:239)o to dla nas ogromny problem, poniewa(cid:285) niemal wszystkie nasze przy- chody bra(cid:239)y si(cid:218) ze sprzeda(cid:285)y przegl(cid:200)darki, a Microsoft kontrolowa(cid:239) po- nad 90 procent rynku systemów operacyjnych. Nasza odpowied(cid:283) dla inwestorów brzmia(cid:239)a: „Chcemy zarabia(cid:202) na serwerach internetowych”. Dwa miesi(cid:200)ce pó(cid:283)niej mogli(cid:258)my przetestowa(cid:202) pierwsz(cid:200) wersj(cid:218) serwera internetowego Microsoftu znanego pod skrótem IIS (ang. Internet Information Server). Roz(cid:239)o(cid:285)yli(cid:258)my produkt konkurencji na cz(cid:218)(cid:258)ci pierwsze i stwierdzili(cid:258)my, (cid:285)e zosta(cid:239) wyposa(cid:285)ony we wszystkie funkcje, które mia(cid:239)y nasze serwery — w tym opcje bezpiecze(cid:241)stwa ofe- rowane u nas w dro(cid:285)szym pakiecie i w produktach wy(cid:285)szej klasy — a przy tym dzia(cid:239)a(cid:239) pi(cid:218)(cid:202) razy szybciej. Nie by(cid:239)o nam do (cid:258)miechu, o nie… Zrozumia(cid:239)em wtedy, (cid:285)e na rozwi(cid:200)zanie problemu mamy oko(cid:239)o pi(cid:218)ciu miesi(cid:218)cy, zanim Microsoft udost(cid:218)pni IIS szerszemu gronu od- biorców. A je(cid:258)li nic nie uda nam si(cid:218) wymy(cid:258)li(cid:202), to mo(cid:285)emy pakowa(cid:202) Poleć książkęKup książkę 26 NAJTRUDNIEJSZE W TYM, CO TRUDNE walizki. W firmach starej gospodarki cykl produkcyjny zazwyczaj wynosi(cid:239) osiemna(cid:258)cie miesi(cid:218)cy, dlatego mieli(cid:258)my naprawd(cid:218) bardzo ma(cid:239)o czasu, nawet w kategoriach nowej gospodarki. Musia(cid:239)em si(cid:218) spo- tka(cid:202) z szefem departamentu Mikiem Homerem. Mike Homer by(cid:239) (je(cid:258)li nie liczy(cid:202) Marca) najbardziej znacz(cid:200)c(cid:200) po- staci(cid:200) kreatywn(cid:200), decyduj(cid:200)c(cid:200) o przysz(cid:239)o(cid:258)ci Netscape. Co wi(cid:218)cej, im gorzej wygl(cid:200)da(cid:239)a sytuacja, tym silniejszy stawa(cid:239) si(cid:218) Mike. W przypadku szczególnie brutalnych ataków konkurencji wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) kadry kierowni- czej raczej unika(cid:239)a mediów. Za to Mike zawsze si(cid:218) pojawia(cid:239) wtedy na pierwszej linii frontu. Kiedy Microsoft wprowadzi(cid:239) w (cid:285)ycie swoj(cid:200) s(cid:239)ynn(cid:200) strategi(cid:218) embrace and extend — w praktyce kompleksowy zbiór po- suni(cid:218)(cid:202) maj(cid:200)cy na celu zniszczenie Netscape — Mike znów odbiera(cid:239) niemal wszystkie telefony z trudnymi pytaniami, a czasami nawet roz- mawia(cid:239) z dwoma dziennikarzami naraz z telefonem w ka(cid:285)dej r(cid:218)ce. By(cid:239) wielkim wojownikiem! Sp(cid:218)dzili(cid:258)my z Mikiem nast(cid:218)pnych kilka miesi(cid:218)cy, opracowuj(cid:200)c kom- pleksow(cid:200) odpowied(cid:283) na zagro(cid:285)enie ze strony Microsoftu. Je(cid:258)li maj(cid:200) za- miar wypowiedzie(cid:202) nam wojn(cid:218), to zaoferujemy za bezcen otwarte roz- wi(cid:200)zanie alternatywne dla bardzo drogiej, obj(cid:218)tej restrykcjami linii produktów Microsoft BackOffice. Aby zrealizowa(cid:202) nasz plan, potrzebo- wali(cid:258)my dwóch firm, które zapewni(cid:239)yby nam przewag(cid:218) konkurencyjn(cid:200) nad Microsoft Exchange. Nast(cid:218)pnie podpisali(cid:258)my prze(cid:239)omow(cid:200) umow(cid:218) z kluczow(cid:200) w naszych planach firm(cid:200) Informix, zapewniaj(cid:200)c(cid:200) nielimi- towany dost(cid:218)p do relacyjnych baz danych za po(cid:258)rednictwem sieci glo- balnej, i wycenili(cid:258)my us(cid:239)ug(cid:218) na 50 dolarów. Taki pakiet kosztowa(cid:239) klientów dos(cid:239)ownie setki razy mniej ni(cid:285) to, co mia(cid:239) im do zaproponowa- nia Microsoft. Mike nazwa(cid:239) pakiet Netscape SuiteSpot, (cid:285)eby uzmys(cid:239)o- wi(cid:202) klientom, (cid:285)e dostaj(cid:200) do dyspozycji ca(cid:239)y „apartament” w odró(cid:285)nieniu od „kanciapy na zapleczu” oferowanej przez Microsoft1. Wszystko by(cid:239)o gotowe na wielk(cid:200) premier(cid:218), która mia(cid:239)a si(cid:218) odby(cid:202) 5 marca 1996 roku w Nowym Jorku. I wtedy, zaledwie dwa tygodnie przed premier(cid:200), Marc, nie uprze- dzaj(cid:200)c ani Mike’a, ani mnie, ujawni(cid:239) ca(cid:239)(cid:200) strategi(cid:218) w rozmowie z re- porterem „Computer Reseller News”. By(cid:239)em w(cid:258)ciek(cid:239)y. Natychmiast wys(cid:239)a(cid:239)em do niego krótki e-mail: 1 Gra s(cid:239)ów: suite (apartament) i back-office (pomieszczenie na zapleczu) — przyp. t(cid:239)um. Poleć książkęKup książkę OD KOMUNISTY DO INWESTORA KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA 27 DO: Marc Andreessen CC: Mike Homer OD: Ben Horowitz TEMAT: Premiera Wygląda na to, że nie będziemy czekać do 5 marca z przedstawieniem strategii mediom. Ben Po pi(cid:218)tnastu minutach otrzyma(cid:239)em nast(cid:218)puj(cid:200)c(cid:200) odpowied(cid:283): DO: Ben Horowitz CC: Mike Homer, Jim Barksdale (CEO), Jim Clark (prezes) OD: Marc Andreessen TEMAT: Re: Premiera Najwyraźniej nie rozumiesz powagi sytuacji. Toniemy. Oferowany przez nas obecnie produkt jest zdecydowanie gorszy od produktu konkurencji. Od miesięcy nie mieliśmy nic do powiedzenia. W rezultacie straciliśmy ponad 3 miliardy dolarów w kapitalizacji rynkowej. Grozi nam utrata całej firmy i to wszystko wina osób zarządzających linią produktów serwerowych. Trzeba było samemu przeprowadzić tę rozmowę. Pieprz się. Marc Otrzyma(cid:239)em ten list tego samego dnia, gdy Marc pojawi(cid:239) si(cid:218) boso i w koronie na g(cid:239)owie na ok(cid:239)adce magazynu „Time”. Gdy zobaczy(cid:239)em ok(cid:239)adk(cid:218) po raz pierwszy, by(cid:239)em zachwycony. Nigdy wcze(cid:258)niej nie zna- (cid:239)em cz(cid:239)owieka, którego przedstawiono na ok(cid:239)adce tego magazynu. Wie- czorem tego samego dnia zrobi(cid:239)o mi si(cid:218) niedobrze. Wydrukowa(cid:239)em e-mail, chwyci(cid:239)em „Time” w r(cid:218)k(cid:218) i poszed(cid:239)em zapyta(cid:202) Felici(cid:218), co o tym my(cid:258)li. By(cid:239)em bardzo zaniepokojony. Mia(cid:239)em dwadzie(cid:258)cia dziewi(cid:218)(cid:202) lat, (cid:285)on(cid:218) i troje dzieci. No i potrzebowa(cid:239)em pracy. Felicia przeczyta(cid:239)a list i zerkn(cid:218)(cid:239)a na ok(cid:239)adk(cid:218) magazynu, a potem powiedzia(cid:239)a: „Powiniene(cid:258) na- tychmiast zacz(cid:200)(cid:202) szuka(cid:202) pracy”. Ostatecznie nie wylecia(cid:239)em z pracy, a w ci(cid:200)gu dwóch lat SuiteSpot zacz(cid:200)(cid:239) przynosi(cid:202) dochody, które osi(cid:200)gn(cid:218)(cid:239)y poziom 400 milionów dolarów rocznie. Co naprawd(cid:218) zadziwiaj(cid:200)ce, Marc i ja zostali(cid:258)my nawet przyja- ció(cid:239)mi! I przyja(cid:283)nimy si(cid:218) do dzi(cid:258). A nawet prowadzimy wspólne interesy. Ludzie cz(cid:218)sto pytaj(cid:200), jak to mo(cid:285)liwe, (cid:285)e w ci(cid:200)gu osiemnastu lat pracowa(cid:239)em zaledwie w trzech firmach. Po jakim(cid:258) czasie w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci Poleć książkęKup książkę 28 NAJTRUDNIEJSZE W TYM, CO TRUDNE relacji biznesowych albo pojawiaj(cid:200) si(cid:218) jakie(cid:258) tarcia prowadz(cid:200)ce do po- wa(cid:285)nych konfliktów, albo przeciwnie — ludzie staj(cid:200) si(cid:218) coraz mniej wra(cid:285)liwi i przestaj(cid:200) by(cid:202) produktywni. Albo wspó(cid:239)pracownicy zaczy- naj(cid:200) ze sob(cid:200) konkurowa(cid:202) i w pewnej chwili przestaj(cid:200) si(cid:218) lubi(cid:202), albo przestaj(cid:200) si(cid:218) martwi(cid:202) zdaniem innych i nie korzystaj(cid:200) z zalet sprz(cid:218)(cid:285)enia zwrotnego. Je(cid:258)li mówimy o relacjach z Markiem, to cz(cid:239)owiek ten nawet po osiemnastu latach potrafi zdenerwowa(cid:202) mnie prawie codziennie, wskazuj(cid:200)c jaki(cid:258) b(cid:239)(cid:200)d w moim rozumowaniu. Ale ja nie pozostaj(cid:218) mu d(cid:239)u(cid:285)ny. To dzia(cid:239)a. Pierwsza własna firma Pod koniec 1998 roku — pod ogromn(cid:200) presj(cid:200) ze strony Microsoftu, wykorzystuj(cid:200)cego swój monopol w segmencie systemów operacyjnych i dofinansowuj(cid:200)cego darmowe produkty w ka(cid:285)dej kategorii, w której konkurowa(cid:239) z Netscape — nasza firma zosta(cid:239)a sprzedana America Online (AOL). W perspektywie krótkoterminowej by(cid:239)o to wielkie zwy- ci(cid:218)stwo Microsoftu, poniewa(cid:285) dzia(cid:239)ania Billa Gatesa spowodowa(cid:239)y od- danie najwi(cid:218)kszego wroga w r(cid:218)ce znacznie mniej gro(cid:283)nego konkurenta. W szerszej perspektywie i d(cid:239)ugoterminowo Netscape wyprowadzi(cid:239) silne ciosy os(cid:239)abiaj(cid:200)ce pozycj(cid:218) Microsoftu, który przesta(cid:239) by(cid:202) twier- dz(cid:200) nie do zdobycia. To dzi(cid:218)ki naszej pracy deweloperzy odchodzili od Win32 API, autorskiej platformy Microsoftu, i projektowali nowe rozwi(cid:200)zania z my(cid:258)l(cid:200) o wykorzystaniu ich w internecie. Kto(cid:258), kto wpro- wadza(cid:239) now(cid:200) funkcjonalno(cid:258)(cid:202), nie projektowa(cid:239) jej na platform(cid:218) Microsoftu, ale po to, by wykorzystywa(cid:239)a sie(cid:202) globaln(cid:200) i standardowe interfejsy sieci World Wide Web. Wtedy utrata monopolu w sektorze systemów operacyjnych by(cid:239)a ju(cid:285) tylko kwesti(cid:200) czasu. W mi(cid:218)dzyczasie Netscape od- powiada(cid:239) za zdefiniowanie wielu fundamentalnych technologii wspó(cid:239)cze- snego internetu, takich jak JavaScript, SSL i pliki cookie. Pod skrzyd(cid:239)ami AOL sta(cid:239)em si(cid:218) odpowiedzialny za uruchomienie platformy e-commerce, a Marc Andreessen otrzyma(cid:239) stanowisko dy- rektora technicznego. Po kilku miesi(cid:200)cach sta(cid:239)o si(cid:218) dla nas jasne, (cid:285)e AOL widzia(cid:239) swoje miejsce w biznesie bardziej jako koncern medialny ni(cid:285) firm(cid:218) technologiczn(cid:200). Technologia umo(cid:285)liwia(cid:239)a realizacj(cid:218) nowych wielkich projektów multimedialnych, ale strategia firmy by(cid:239)a strategi(cid:200) medialn(cid:200), a jeden z szefów firmy, Bob Pittman, by(cid:239) po prostu geniuszem mediów. Firmy medialne koncentruj(cid:200) si(cid:218) na tworzeniu wspania(cid:239)ych Poleć książkęKup książkę OD KOMUNISTY DO INWESTORA KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA 29 historii, podczas gdy firmy technologiczne ukierunkowane s(cid:200) na zadania i metody zapewniaj(cid:200)ce lepszy i bardziej funkcjonalny model pracy. Zacz(cid:218)li(cid:258)my analizowa(cid:202) nowe pomys(cid:239)y i zastanawiali(cid:258)my si(cid:218) nad otwar- ciem w(cid:239)asnej firmy. W mi(cid:218)dzyczasie pojawi(cid:239)y si(cid:218) dwie nowe wa(cid:285)ne postaci, ludzie, któ- rych uznali(cid:258)my za potencjalnych wspó(cid:239)za(cid:239)o(cid:285)ycieli nowego przedsi(cid:218)- wzi(cid:218)cia. Doktor Timothy Howes, wspó(cid:239)twórca protoko(cid:239)u LDAP (ang. Lightweight Directory Access Protocol), mistrzowskiego uproszczenia niezwykle skomplikowanego i wymagaj(cid:200)cego poprzednika znanego jako X.500. Zatrudnili(cid:258)my Tima w Netscape w 1996 roku i razem uda(cid:239)o nam si(cid:218) uczyni(cid:202) z protoko(cid:239)u us(cid:239)ug katalogowych LDAP standard wy- korzystywany w internecie. Do dzi(cid:258), je(cid:258)li jaki(cid:258) program potrzebuje informacji na temat u(cid:285)ytkownika (jego identyfikacji czy uwierzytelniania), to uzyskuje dost(cid:218)p do tych danych przez LDAP. Czwartym cz(cid:239)onkiem naszego zespo(cid:239)u zosta(cid:239) In Sik Rhee. Wspó(cid:239)finansowa(cid:239) on firm(cid:218) zaj- muj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) serwerami aplikacji o nazwie Kiva Systems, któr(cid:200) to przej(cid:200)(cid:239) Netscape. In Sik Rhee otrzyma(cid:239) stanowisko CTO dzia(cid:239)u e-commerce, którym zarz(cid:200)dza(cid:239)em, i (cid:258)ci(cid:258)le wspó(cid:239)pracowa(cid:239) z firmami partnerskimi, dbaj(cid:200)c o ich p(cid:239)ynne przystosowanie si(cid:218) do skali AOL. Którego(cid:258) dnia, gdy zastanawiali(cid:258)my si(cid:218) nad ró(cid:285)nymi pomys(cid:239)ami na w(cid:239)asne przedsi(cid:218)wzi(cid:218)cie, In Sik poskar(cid:285)y(cid:239) si(cid:218), (cid:285)e za ka(cid:285)dym razem, gdy próbujemy udost(cid:218)pni(cid:202) partnerom AOL platform(cid:218) e-commerce, serwer zewn(cid:218)trzny odmawia pos(cid:239)usze(cid:241)stwa, poniewa(cid:285) nie mo(cid:285)e sobie poradzi(cid:202) z nowym obci(cid:200)(cid:285)eniem i zwi(cid:218)kszonym ruchem sieciowym. Przystosowanie oprogramowania do milionów nowych u(cid:285)ytkowników bardzo ró(cid:285)ni(cid:239)o si(cid:218) od zapewnienia bezawaryjnej pracy w sieci z kilkoma tysi(cid:200)cami internautów. I to przystosowanie do nowych warunków wcale nie by(cid:239)o tak banalnie proste, jak mog(cid:239)oby si(cid:218) wydawa(cid:202). Hm… powinna istnie(cid:202) jaka(cid:258) firma, która zrobi wszystko za nas! Zastanawiali(cid:258)my si(cid:218) nad nowym pomys(cid:239)em i doszli(cid:258)my do koncep- cji chmury obliczeniowej. Termin chmura nie by(cid:239) nowy. U(cid:285)ywa(cid:239)o si(cid:218) go wcze(cid:258)niej w bran(cid:285)y telekomunikacyjnej do opisywania inteligentnych mechanizmów, które wykonywa(cid:239)y wszystkie skomplikowane zadania zwi(cid:200)zane z routingiem, rozliczeniami itp., (cid:285)eby nie anga(cid:285)owa(cid:202) w to u(cid:285)ytkownika. Mia(cid:239) on tylko pod(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) g(cid:239)upie urz(cid:200)dzenie do inteligent- nego gniazdka i uzyska(cid:202) wszystkie wyrafinowane funkcje kompletnie bez wysi(cid:239)ku. Doszli(cid:258)my do wniosku, (cid:285)e to samo poj(cid:218)cie potrzebne jest tak(cid:285)e w tym przypadku, (cid:285)eby deweloperzy nie musieli si(cid:218) martwi(cid:202) Poleć książkęKup książkę 30 NAJTRUDNIEJSZE W TYM, CO TRUDNE o kwestie bezpiecze(cid:241)stwa, skalowania i odzyskiwania danych po awarii. A je(cid:258)li ju(cid:285) masz zamiar stworzy(cid:202) chmur(cid:218), to powinna by(cid:202) du(cid:285)a i g(cid:239)o(cid:258)na! I tak powsta(cid:239) Loudcloud. Co ciekawe, najbardziej trwa(cid:239)(cid:200) pozosta(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200) po Loudcloud jest nazwa, poniewa(cid:285) termin chmura wcze(cid:258)niej nie by(cid:239) u(cid:285)ywany do opisywania platformy obliczeniowej. Otworzyli(cid:258)my now(cid:200) firm(cid:218) i zaj(cid:218)li(cid:258)my si(cid:218) zbieraniem funduszy ope- racyjnych. By(cid:239) rok 1999. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Najtrudniejsze w tym, co trudne. Prowadzenie biznesu, gdy nie ma prostych odpowiedzi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: