Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00367 008450 11062972 na godz. na dobę w sumie
Następstwo czasów i mowa zależna oryginalną metodą - ebook/pdf
Następstwo czasów i mowa zależna oryginalną metodą - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: DIF Język publikacji: polski
ISBN: 9788394021979 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja następstwa czasów • Oryginalna próba systematyzacji wszystkich czasów, włączając wszystkie czasowniki modalne • Zestawienie czasów w ćwiczeniach kontrastujących• Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach• Testy końcowe z kluczem, systematyzujące wcześniej przerobiony materiał• Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 Spis tr Radosław Więckowski Następstwo czasów i mowa zależna w języku angielskim oryginalną metodą 2 Następstwo czasów i mowa zależna w języku angielskim oryginalną metodą • Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja następstwa czasów • Oryginalna próba systematyzacji wszystkich czasów, włączając wszystkie czasowniki modalne • Zestawienie czasów w ćwiczeniach kontrastujących • Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach • Testy końcowe z kluczem, systematyzujące wcześniej przerobiony materiał • Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania 3 Autor i korektor: Radosław Więckowski Projekt okładki i skład: Łukasz Schmidt © Copyright by Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski Osielsko 2015 ISBN 978-83-940219-7-9 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski ul. Wierzbowa 7 86-031 Osielsko 4 Spis treści Wstęp .................................................................................................................................... 6 1. Następstwo czasów. Czasy w zdaniach pobocznych ........................................................... 7 2. Zestawienie wszystkich czasów .......................................................................................... 9 3. Następstwo czasów w zdaniach czasowych ...................................................................... 41 4. Okresy warunkowe a następstwo czasów ........................................................................ 43 5. Wyjątki od reguły następstwa czasów .............................................................................. 44 6. Zamiana okoliczników w następstwie czasów .................................................................. 46 7. Wzory zdao w mowie zależnej ......................................................................................... 48 5 Wstęp Niniejsza publikacja jest najobszerniejszą i najpełniejszą na rynku wydawniczym prezentacją następstwa czasów. Stosowanie reguł o następstwie czasów stanowi dla Polaka jedną z największych trudności do pokonania. Jak w innych wypadkach, tak i tutaj, trudnośd ta wynika z tego, że w obu językach – angielskim i polskim – obowiązują te same zasady, a niekiedy odmienne: 1.He has decided that he will write it. On ostatnio zdecydował, że to napisze. 2.He decided that he would write that. On wtedy zdecydował, że to napisze. 3.He decided today that he will/would write that. On dziś zdecydował, że to napisze. (relacjonowanie wypowiedzi w tym samym dniu) Najlepszym sposobem pokazania różnic znaczeniowych jest zestawienie czasów w dwiczeniach kontrastujących. Mając to na uwadze obrałem metodę transferencji gramatycznej, tj. osadzania znaczeo języka źródłowego (j. pol.) w tekście języka docelowego (j. ang.), przeprowadzając porównania między dwoma językami i uwydatniając każdą istniejącą różnicę. Praca niniejsza adresowana jest do tych osób, które mogą pochwalid się znajomością języka angielskiego w zakresie rozmaitych podręczników, jednak pragną rozszerzyd swoje wiadomości i dojśd z czasem do gruntownego opanowania tego języka. Osoby te znajdą tutaj rozmaite przykłady zdao, których podręczniki uprzednio przerobione nie mogły - chociażby ze względu na szczupły zakres - wyczerpująco przedstawid. Właśnie mnogośd ciekawych przykładów jest głównym wyróżnikiem niniejszej pracy. Cel jaki przyświeca tej pracy to cel praktyczny: z im większą ilością przykładów zdao mamy do czynienia, tym większa szansa, że nabierzemy wyczucia językowego. Radosław Więckowski 4ad@gazeta.pl 6 1. Następstwo czasów. Czasy w zdaniach pobocznych 1. Stosowanie reguł o następstwie czasów stanowi dla Polaka jedną z największych trudności do pokonania. Jak w innych wypadkach, tak i tutaj, trudnośd ta wynika z tego, że w obu językach – angielskim i polskim – obowiązują te same zasady, a niekiedy odmienne (patrz zdania poniżej): 1.He has decided that he will write it. On ostatnio zdecydował, że to napisze. 2.He decided that he would write that. On wtedy zdecydował, że to napisze. 3.He decided today that he will/would write that. On dziś zdecydował, że to napisze. (relacjonowanie wypowiedzi w tym samym dniu) 1.Oni wtedy zdecydowali (resolve), że do niej zadzwonią. 2.Oni ostatnio zdecydowali, że do niej zadzwonią. 3.Oni dziś zdecydowali, że do niej zadzwonią. (relacjonowanie wypowiedzi w tym samym dniu) 2. W obu językach jest zasada, że po czasach teraźniejszym i przyszłym, użytych w zdaniu głównym, w zdaniach pobocznych można stosowad każdy czas: 1.He knows why I write that. On wie, dlaczego ja to piszę. 2.He knows why I wrote that. 1.On wie, dlaczego ja to (często) pisałem. 2.On wie, dlaczego ja to napisałem. 3.He knows why I shall write that. On wie, dlaczego ja to napiszę. 4.He will learn why I write that. On się dowie, dlaczego ja to piszę. 5.He will learn why I wrote that. 1.On się dowie, dlaczego ja to (często) pisałem. 2.On się dowie, dlaczego ja napisałem. 6.He will learn why I shall write that. On się dowie, dlaczego ja to napiszę. 1.On wie, dlaczego ja do nich dzwonię. (call them) 2.On wie, dlaczego ja do nich często dzwoniłem. 3.On wie, dlaczego ja do nich zadzwoniłem. 4.On wie, dlaczego ja do nich zadzwonię. 5.On się dowie, dlaczego ja do nich często dzwonię. 6.On się dowie, dlaczego ja do nich często dzwoniłem. 7.On się dowie, dlaczego ja do nich zadzwoniłem. 3. Ponieważ czas Present Perfect (has learnt) jest poniekąd czasem teraźniejszym, dlatego po nim, jak po czasie teraźniejszym, możemy stosowad każdy czas: 1.He has learnt why I write that. On się ostatnio dowiedział, dlaczego ja to piszę. 2.He has learnt why I wrote that. 1.On się ostatnio dowiedział, dlaczego ja to (często) pisałem. 2.On się ostatnio dowiedział, dlaczego ja to napisałem. 3.He has learnt why I shall write that. On się ostatnio dowiedział, dlaczego ja to napiszę. 7 4. Czas zaprzeszły Past Perfect (had written) może byd stosowany w omawianych tu wypadkach, jeśli będzie użyty w łączności z czasem przeszłym Past Simple (came): 1.He knows that I had written that before she came. On wie, że ja to napisałem, zanim ona przyszła. 2.He will learn that I had written that before she came. On się dowie, że ja to napisałem, zanim ona przyszła. 3.He has learnt that I had written that before she came. On się ostatnio dowiedział, że ja to napisałem, zanim ona przyszła. 1.On się ostatnio dowiedział, dlaczego do nich dzwonię. 2.On się ostatnio dowiedział, dlaczego ja do nich często dzwoniłem. 3.On się ostatnio dowiedział, dlaczego ja do nich zadzwonię. 4.On wie, że ja do nich zadzwoniłem, zanim ona przyszła. 5.On się dowie, że ja do nich zadzwoniłem, zanim ona przyszła. 6.On się ostatnio dowiedział, że ja do nich zadzwoniłem, zanim ona przyszła. 7.On wiedział, że do nich dzwonię. 5. Po użyciu czasu przeszłego w zdaniu głównym (knew), w zdaniu pobocznym należy zamienid czasy: 1.He knew that I wrote that. On wiedział, że ja to piszę. 2.He knew that I had written that. On wiedział, że ja to wcześniej/przedtem napisałem. 3.He knew that I had often written that. On wiedział, że ja to wcześniej/przedtem często pisałem. 4.He knew that I would write that. On wiedział, że ja to napiszę. 5.He knew that I was writing/had been writing that. On wiedział, że ja to pisałem. 1.On wiedział, że ja do nich często zadzwonię. 2.On wiedział, że ja do nich zadzwoniłem tydzieo wcześniej. 3.On wiedział, że ja często do nich dzwoniłem. 4.On wiedział, że ja do nich zadzwonię w następnym tyg. (the next week) 5.On wiedział, że ja rozmawiałem z nimi przez telefon. (speak with them on the phone) 6. Z okolicznikami czasu, np. in 2005, on Monday, stosujemy zamiennie czasy Simple Past i Past Perfect (patrz arrived/had arrived ; sent/had sent ; saw/had seen), oraz Past Continuous i Past Perfect Continuous (patrz were playing/had been playing): 1.She said that she arrived/had arrived on Friday. Powiedziała, że przyjechała w piątek. 2.On Sunday she sent two text messages, but on the previous day she had admitted to me that she also sent/had sent 2 emails. W niedzielę wysłała dwa SMSy, ale poprzedniego dnia przyznała mi się, że również wysłała dwa maile. 3.She said that when she saw/had seen them, they were playing/had been playing tennis. Powiedziała, że kiedy ich zobaczyła, grali wtedy w tenisa. 8 2. Zestawienie wszystkich czasów 1. She says/has said (that) she often writes it. Mówi/ostatnio mówiła, że często to pisze. She said (that) she often wrote that. Powiedziała, że to często pisze. Wyjątek: W zdaniu pobocznym mówimy o czymś, co jest stale prawdziwe lub się stale powtarza: Copernicus said that the earth goes/went around the sun. Kopernik powiedział, że ziemia obraca się dookoła słooca. Wyjątek: W zdaniu pobocznym mówimy o czymś co dzieje się w teraźniejszości, co jest stale aktualne: She told me that she is/was now American citizen. Ona powiedziała mi, że jest obywatelką USA. (ona wciąż jest obywatelką USA) 2. She says/has said (that) she is writing it. Mówi/ostatnio mówiła, że to teraz pisze. She said (that) she was writing that. Powiedziała, że to pisze. Wyjątek: W zdaniu pobocznym mówimy o czymś co dzieje się w teraźniejszości, co jest stale aktualne: She said she is/was enjoying the course. Powiedziała, że podoba jej się ten kurs. (kurs wciąż trwa) He said he is/was taking his exam tomorrow. Powiedział, że jutro zdaje egzamin. (wypowiedź relacjonowana teraz, tj. w niedzielę) 3. She says/has said (that) she will write it. Mówi/ostatnio mówiła, że to napisze. She said (that) she would write that. Powiedziała, że to napisze. Wyjątek: W zdaniu pobocznym mówimy o czymś co dzieje się w teraźniejszości, co jest stale aktualne: She says/has said (that) she will write it. Mówi/ostatnio mówiła, że to napisze. She said (that) she will/would write that. Powiedziała, że to napisze. (wypowiedź relacjonowana w tym samym dniu) 4. She says/has said (that) she will be writing it. Mówi/ostatnio mówiła, że będzie to pisad. She said (that) she would be writing that. Powiedziała, że będzie to pisad. Wyjątek: W zdaniu pobocznym mówimy o czymś co dzieje się w teraźniejszości, co jest stale aktualne: She says/has said (that) she will be writing it. Mówi/ostatnio mówiła, że będzie to pisad. She said (that) she will/would be writing that. Powiedziała, że będzie to pisad. (wypowiedź relacjonowana w tym samym dniu) 9 5. She says/has said (that) she will have written it by 4. Mówi/ostatnio mówiła, że to napisze do godz. 4. She said (that) she would have written that by 4. Powiedziała, że to napisze do godz. 4. Wyjątek: W zdaniu pobocznym mówimy o czymś co dzieje się w teraźniejszości, co jest stale aktualne: She says/has said (that) she will have written it by 4. Mówi/ostatnio mówiła, że to napisze do godz. 4. She said (that) she will/would have written that by 4. Powiedziała, że to napisze do godz. 4. (wypowiedź relacjonowana w tym samym dniu) 6. She says/has said (that) she has written it. Mówi/ostatnio mówiła, że to ostatnio napisała. She said (that) she had written that. Powiedziała, że to ostatnio napisała. Wyjątek: W zdaniu pobocznym mówimy o czymś co dzieje się w teraźniejszości, co jest stale aktualne: She told me that the situation has improved/had improved lately. Ona powiedziała mi, że sytuacja się ostatnio polepszyła. (sytuacja jest teraz dobra - rezultat) 7.1. She says/has said (that) she wrote it in April. Mówi/ostatnio mówiła, że to napisała w kwietniu. She said (that) she wrote/had written that in April. Powiedziała, że to napisała w kwietniu. 7.2. She says/has said (that) she often wrote it. Mówi/ostatnio mówiła, że to często pisała. She said (that) she had often written that. Powiedziała, że to często pisała. 8.1. She says/has said (that) she was writing it at 4. She said (that) she was writing/had been writing that at 4. Mówi/ostatnio mówiła, że to pisała o godz. 4. Powiedziała, że to pisała o godz. 4. 8.2. She says/has said (that) she was writing it at 4. She said (that) she was writing that at 4. Mówi/ostatnio mówiła, że miała to na/pisad o godz. 4. (wczesny plan) Powiedziała, że miała to na/pisad o godz. 4. 9.1. She says/has said (that) she has been writing it. She said (that) she had been writing that lately Mówi/ostatnio mówiła, że to ostatnio pisała Powiedziała, że to ostatnio pisała 9.2. She says/has said (that) she has been writing it for 4 days. Mówi/ostatnio mówiła, że pisze to od czterech dni. She said (that) she had been writing that for 4 days. Powiedziała, że pisze to od czterech dni. 10 8-83-925962-2-628.(To, że ona chwilowo mieszka) in London is a surprise. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Następstwo czasów i mowa zależna oryginalną metodą
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: