Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00763 012595 16920343 na godz. na dobę w sumie
Naucz ich, jak mają Cię traktować! Praktyczny podręcznik asertywności. Wydanie II rozszerzone - książka
Naucz ich, jak mają Cię traktować! Praktyczny podręcznik asertywności. Wydanie II rozszerzone - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3022-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nikt nie zadba o Ciebie lepiej niż Ty sam!

„Bądź grzeczny”, „czekaj na swoją kolej”, „nie krzycz”, „bądź miły, uśmiechnięty i dobrze wychowany, a świat to doceni, zauważy cię i nagrodzi”… Takie i podobne przekazy od maleńkości słyszymy z ust rodziców, dziadków i nauczycieli. Mają uczynić z nas ludzi kulturalnych, szanujących innych, zdolnych do współpracy. Wszystko byłoby w porządku, gdyby każdy stosował się do tych zasad. Jest jednak inaczej. Najpierw w dzieciństwie, a potem w dorosłym życiu wciąż spotykamy się z ludźmi, którzy porozumiewają się ze światem zupełnie inaczej. I swoje reguły gry brutalnie narzucają innym — mniej asertywnym.

Autor tej książki od lat uczy asertywności. Rozumie ją nie tylko jako umiejętność mówienia NIE, gdy nie mamy ochoty powiedzieć TAK. Asertywność jest dla niego także sztuką zachowania kultury w sytuacjach trudnych, gdy inni przekraczają granice naszego terytorium, oraz umiejętnością zachowania elegancji i dyplomacji, gdy inni są nie do końca fair. Z książki dowiesz się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, m.in. z presją i namowami, jak być asertywnym wobec podwykonawców, jak wykazać się asertywnością w państwowej służbie zdrowia i kiedy asertywność może się przydać młodym małżeństwom.


Bartłomiej Stolarczyk — trener, przedsiębiorca, językoznawca, psychotrener sportowy, trener biznesu i administracji publicznej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu asertywności, telemarketingu i obsługi klienta, szkoleniach menedżerskich oraz szkoleniach z etycznej perswazji w negocjacjach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale obsługi klientów korporacyjnych w międzynarodowej korporacji IT oraz firmach doradztwa personalnego. Regularnie prowadzi szkolenia otwarte, w tym szkolenie Asertywność i rozwój osobisty www.bartlomiej-stolarczyk.com/asertywnosc.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia autora: Bogumił Foland, http://www.bogumilfoland.com Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?naucz2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3022-6 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:294)CI O autorze .............................................................7 Przedmowa do wydania II ..........................................8 Wst(cid:275)p, czyli wewn(cid:275)trzna doskona(cid:227)o(cid:295)(cid:260) ..........................9 Rozdzia(cid:227) 1. Czym jest asertywno(cid:295)(cid:260)? ........................... 13 Strategie zachowa(cid:241), czyli dlaczego nie zawsze zachowujemy si(cid:218) tak, jak chcemy ................................. 15 Ka(cid:285)de nasze zachowanie (nawet to, które bardzo nam ci(cid:200)(cid:285)y) kiedy(cid:258) by(cid:239)o skuteczne ............................................................... 16 To nie Twoja wina, (cid:285)e czasami zachowujesz si(cid:218) nie tak, jak chcesz ........................................... 18 Cele asertywno(cid:258)ci .............................................................................. 20 Cel nr 1. Uczenie innych, jak maj(cid:200) Ci(cid:218) traktowa(cid:202) ...................... 21 Cel nr 2. Zmiana zachowa(cid:241) innych ............................................. 22 Cel nr 3. Pomoc innym w decydowaniu o sobie ......................... 25 Cel nr 4. Maksymalizacja szans ................................................... 28 Cel nr 5. Twoje zdrowie .............................................................. 29 Po czym poznam, (cid:285)e to ju(cid:285) asertywno(cid:258)(cid:202)? ......................................... 32 Dlaczego to fajnie, (cid:285)e asertywno(cid:258)(cid:202) jest nudna? ................................ 35 Rozdzia(cid:227) 2. Jak skutecznie kszta(cid:227)towa(cid:260) zachowania asertywne? ........................... 37 Jak przesta(cid:202) podstawia(cid:202) sobie nog(cid:218)? ................................................ 38 Jak uwolni(cid:202) si(cid:218) od ograniczaj(cid:200)cych przekona(cid:241)? ............................... 41 Kup książkęPoleć książkę 4 N A U C Z I C H , J A K M A J (cid:269) C I (cid:274) T R A K T O W A (cid:259) ! Wykorzystaj najwi(cid:218)ksz(cid:200) tajemnic(cid:218) skutecznego dzia(cid:239)ania ................ 47 Najwi(cid:218)ksza tajemnica skutecznego dzia(cid:239)ania! ............................. 52 Policz, Ile Tracisz .............................................................................. 53 Rozdzia(cid:227) 3. Pewno(cid:295)(cid:260) siebie, czyli jak zyska(cid:260) zdrowy szacunek do siebie i innych? ..................... 57 Jak zyska(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202) siebie? ............................................................... 59 Co Ci da (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) w(cid:239)asnych zalet? .............................................. 63 Jak z (cid:285)yczliwo(cid:258)ci(cid:200) wobec siebie postrzega(cid:202) w(cid:239)asne wady? ................ 68 O wstydzie, kompleksach i o tym, czy wada mo(cid:285)e by(cid:202) zalet(cid:200), czyli nie jeste(cid:258) naiwny, jeste(cid:258)… ...................................................... 73 Rozdzia(cid:227) 4. Jak wyra(cid:307)a(cid:260) uczucia i zapobiega(cid:260) konfliktom? .......................... 81 O czym warto pami(cid:218)ta(cid:202), by Twoje emocje pracowa(cid:239)y na Twoj(cid:200) korzy(cid:258)(cid:202)? ............................................. 81 Jak nauczy(cid:202) innych, jak maj(cid:200) Ci(cid:218) traktowa(cid:202)? ................................... 88 Czuj(cid:218) ........................................................................................... 88 Kiedy Ty ...................................................................................... 91 Oczekuj(cid:218) ..................................................................................... 94 Jestem z(cid:239)y czy czuj(cid:218) z(cid:239)o(cid:258)(cid:202)? ........................................................... 98 Zdenerwowa(cid:239)e(cid:258) mnie czy zdenerwowa(cid:239)em si(cid:218)? ........................... 99 Zadbaj o mow(cid:218) cia(cid:239)a ................................................................... 99 Je(cid:285)eli tego nie zrobisz, b(cid:218)d(cid:218) zmuszony… ................................. 103 Dzia(cid:239)anie ................................................................................... 106 Komunikat JA — procedura rozszerzona ................................. 106 Kiedy nie warto by(cid:202) asertywnym, czyli zanim powiesz… ............... 107 Lista kontrolna asertywno(cid:258)ci ........................................................... 111 Rozdzia(cid:227) 5. Jak odmawia(cid:260) bez poczucia winy? .............113 Poznaj kogo(cid:258), kto potrzebuje Twojej pomocy ................................ 113 Jak odmawia(cid:202) bez poczucia winy i burzenia relacji? ....................... 117 Nie ............................................................................................. 120 Obszar odmowy ........................................................................ 120 Uzasadnienie ............................................................................. 121 Podtrzymanie kontaktu — czynna pomoc ................................ 123 Kup książkęPoleć książkę S p i s t r e (cid:295) c i 5 Jak radzi(cid:202) sobie z nachalnymi lud(cid:283)mi? ........................................... 126 Jak wytrwa(cid:202) przy NIE i radzi(cid:202) sobie z naciskami? .......................... 129 Asertywna odmowa w cienkim cie(cid:258)cie na ostro .............................. 134 Rozdzia(cid:227) 6. Jak radzi(cid:260) sobie z opiniami innych? ...........139 Jak radzi(cid:202) sobie z krytyk(cid:200)? .............................................................. 141 Ocena formalna ......................................................................... 142 Ocena merytoryczna i decyzja ................................................... 144 Jak nie da(cid:202) si(cid:218) wci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) do gry? ..................................................... 147 Wyra(cid:285)enie emocji ...................................................................... 150 Powtórzenie zdania rozmówcy .................................................. 150 Pro(cid:258)ba o uzasadnienie ............................................................... 151 Jako cz(cid:239)owiek uczciwy na pewno mnie zrozumiesz… ............... 152 Niezb(cid:218)dnik na imprezach rodzinnych, czyli jak radzi(cid:202) sobie z dobrymi radami? ...................................... 154 Rozdzia(cid:227) 7. Jak wyra(cid:307)a(cid:260) uczucia pozytywne i przyjmowa(cid:260) komplementy? ....................159 Dlaczego warto wyra(cid:285)a(cid:202) uczucia pozytywne? ................................. 159 Jak budowa(cid:202) lepsze relacje, jak wyra(cid:285)a(cid:202) uczucia i emocje pozytywne? ................................................................................... 161 Jak przyjmowa(cid:202) komplementy, nie doszukuj(cid:200)c si(cid:218) drugiego dna? ................................................. 165 Rozdzia(cid:227) 8. Jak zadba(cid:260) o swoje prawa z szacunkiem do siebie i innych? ...............171 Poznaj swoje prawa ......................................................................... 171 Upomnij si(cid:218) o swoje, czyli jak respektowa(cid:202) swoje prawa? .............. 174 Rozpoznanie .............................................................................. 176 Przygotowanie ........................................................................... 176 Dzia(cid:239)anie ................................................................................... 178 Masz prawo prosi(cid:202) .......................................................................... 179 Asertywna pro(cid:258)ba ...................................................................... 181 Teraz Twoja kolej ................................................187 Kup książkęPoleć książkę 6 N A U C Z I C H , J A K M A J (cid:269) C I (cid:274) T R A K T O W A (cid:259) ! Dodatek A. FAQ ...................................................189 Czy uda mi si(cid:218) zmieni(cid:202)? .................................................................. 189 Kiedy nast(cid:200)pi zmiana? .................................................................... 192 Czy asertywno(cid:258)(cid:202) nie sprawi, (cid:285)e przestan(cid:218) by(cid:202) sob(cid:200)? ...................... 193 Czy moje otoczenie nie odsunie si(cid:218) ode mnie? .............................. 195 Jak by(cid:202) asertywnym wobec bliskich? ............................................... 196 Jak odmawia(cid:202) dzieciom? ................................................................. 199 Jak by(cid:202) asertywnym wobec us(cid:239)ugodawców? ................................... 201 Asertywno(cid:258)(cid:202) w relacjach z pa(cid:241)stwow(cid:200) s(cid:239)u(cid:285)b(cid:200) zdrowia ................... 204 Asertywno(cid:258)(cid:202) dla m(cid:239)odych ma(cid:239)(cid:285)e(cid:241)stw .............................................. 208 Przeprasza(cid:202) czy nie przeprasza(cid:202)? .................................................... 210 Asertywno(cid:258)(cid:202) i rozwój osobisty, czyli jak zyska(cid:202) harmoni(cid:218) w (cid:285)yciu prywatnym i zawodowym oraz zdrowy szacunek do siebie i innych? .................................................................. 211 Gdzie mog(cid:218) si(cid:218) tego nauczy(cid:202)? ........................................................ 212 Co robi(cid:202), gdy asertywno(cid:258)(cid:202) nie zadzia(cid:239)a? ......................................... 214 Nie podj(cid:200)(cid:239)e(cid:258) dzia(cid:239)ania, ale chcesz wiedzie(cid:202), co robi(cid:202), gdy Ci nie wyjdzie ................................................................... 214 Podj(cid:200)(cid:239)e(cid:258) dzia(cid:239)anie, nie wysz(cid:239)o, „bo ja tak robi(cid:218), tylko troch(cid:218) inaczej” ............................................................... 215 Podj(cid:200)(cid:239)e(cid:258) dzia(cid:239)anie (wzorowo), nie masz rezultatów .................. 218 Dodatek B. Asertywno(cid:295)(cid:260) w pracy ..............................221 Asertywny pracownik ....................................................................... 224 Z kim jedziesz na imprez(cid:218) firmow(cid:200)?.......................................... 224 Jak podnie(cid:258)(cid:202) swoje poczucie bezpiecze(cid:241)stwa?........................... 227 Jak poprosi(cid:202) o podwy(cid:285)k(cid:218)?.......................................................... 228 Asertywny szef.................................................................................. 233 Asertywne informacje zwrotne, czyli jak wyzwala(cid:202) inicjatyw(cid:218), mie(cid:202) wi(cid:218)cej czasu i budowa(cid:202) autorytet szefa?.................................. 233 Asertywno(cid:258)(cid:202) w sprzeda(cid:285)y i w obs(cid:239)udze klienta ................................ 239 Jak radzi(cid:202) sobie z wulgarnym i agresywnym klientem? .............. 241 Jak odmawia(cid:202) klientom? ............................................................ 246 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:227) 2. JAK SKUTECZNIE KSZTA(cid:226)TOWA(cid:259) ZACHOWANIA ASERTYWNE? Na studiach mia(cid:239)em kole(cid:285)ank(cid:218) Mart(cid:218). Marta, w przeciwie(cid:241)stwie do wi(cid:218)kszo(cid:258)ci osób z mojej generacji, od dziecka pilnie uczy(cid:239)a si(cid:218) j(cid:218)- zyka rosyjskiego. Uczy(cid:239)a si(cid:218) rosyjskiego w podstawówce, w szkole (cid:258)redniej, zdawa(cid:239)a matur(cid:218) z rosyjskiego, zda(cid:239)a egzamin pa(cid:241)stwowy z rosyjskiego itp. Naprawd(cid:218) imponuj(cid:200)ce. Pewnego dnia, kiedy czekali(cid:258)my wspólnie na autobus na warszaw- skim Krakowskim Przedmie(cid:258)ciu, podszed(cid:239) do nas cz(cid:239)owiek, którego ogromna, ceratowa torba w czerwono-niebiesk(cid:200) kratk(cid:218) oraz charak- terystyczny akcent sugerowa(cid:239)y wykonywany zawód i pochodzenie (WNP). Kiedy z wyra(cid:283)nym przekonaniem, (cid:285)e w obcym kraju trzeba mówi(cid:202) po swojemu, tylko g(cid:239)o(cid:258)niej, zada(cid:239) nam pytanie: „(cid:587)(cid:612)(cid:616)(cid:613)(cid:630)(cid:612)(cid:616) (cid:616)(cid:619)(cid:620)(cid:602)(cid:615)(cid:616)(cid:604)(cid:616)(cid:612) (cid:606)(cid:616) (cid:587)(cid:620)(cid:602)(cid:606)(cid:610)(cid:616)(cid:615)(cid:602) (cid:574)(cid:607)(cid:619)(cid:633)(cid:620)(cid:610)(cid:613)(cid:607)(cid:620)(cid:610)(cid:633)?”1, zdarzy(cid:239)a si(cid:218) rzecz fascy- nuj(cid:200)ca: moja kole(cid:285)anka Marta — wybitny specjalista od j(cid:218)zyka ro- syjskiego, zapowietrzywszy si(cid:218), odpowiedzia(cid:239)a — po angielsku. Dlaczego o tym pisz(cid:218)? Czy zdarzy(cid:239)o Ci si(cid:218) uczy(cid:202) czego(cid:258), a pó(cid:283)niej nie móc tego wykorzysta(cid:202), poniewa(cid:285) zabrak(cid:239)o Ci przekonania, (cid:285)e to naprawd(cid:218) potrafisz? Z nauk(cid:200) asertywno(cid:258)ci jest podobnie jak z nauk(cid:200) j(cid:218)zyka obcego. Sama nauka nie oznacza jego u(cid:285)ywania. Bieg(cid:239)o(cid:258)(cid:202) j(cid:218)zykowa wymaga praktyki, ale na samym pocz(cid:200)tku wymaga wypra- cowania w sobie gotowo(cid:258)ci — przeskoczenia bariery j(cid:218)zykowej. 1 T(cid:239)umaczenie dla m(cid:239)odszych Czytelników: „Ile przystanków jest do Stadionu Dziesi(cid:218)ciolecia?”. Kup książkęPoleć książkę 38 N A U C Z I C H , J A K M A J (cid:269) C I (cid:274) T R A K T O W A (cid:259) ! Zale(cid:285)y mi na tym, aby Twoje spotkanie z asertywno(cid:258)ci(cid:200) by(cid:239)o owocne i aby(cid:258) korzysta(cid:239) z niej zawsze wtedy, kiedy zajdzie taka po- trzeba. Dlatego chc(cid:218), aby(cid:258)my w tym miejscu przyjrzeli si(cid:218) kilku mechanizmom, które pozwol(cid:200) Ci dokona(cid:202) trwa(cid:239)ej zmiany Twoich zachowa(cid:241). Techniki zawarte w dalszych rozdzia(cid:239)ach tej ksi(cid:200)(cid:285)ki traktuj jak u(cid:285)yteczne zwroty w j(cid:218)zyku obcym — teraz czas na Twoj(cid:200) goto- wo(cid:258)(cid:202). Wykonuj skrupulatnie (cid:202)wiczenia, bo dzi(cid:218)ki nim nabierzesz p(cid:239)yn- no(cid:258)ci. Podstaw(cid:200) skutecznej zmiany zachowa(cid:241), podstaw(cid:200) Twojej go- towo(cid:258)ci jest Twoja postawa. Na swoich szkoleniach wykorzystuj(cid:218) wiele metod kszta(cid:239)towania postawy asertywnej, ale w tym miejscu chcia(cid:239)bym, aby(cid:258)my przyjrzeli si(cid:218) trzem mechanizmom, które szczególnie wp(cid:239)ywaj(cid:200) na konsekwencj(cid:218) w wykorzystywaniu zachowa(cid:241) asertywnych: 1) pytaniom, jakie sobie zadajemy, 2) naszym przekonaniom, 3) pozytywnym intencjom naszych zachowa(cid:241). Jak przesta(cid:260) podstawia(cid:260) sobie nog(cid:275)? Jego greckie imi(cid:218), znami(cid:218) w kszta(cid:239)cie byka, charakterystyczne spoj- rzenie oddawa(cid:239)o jego natur(cid:218) — by(cid:239) koniem narowistym, agresywnym, niebezpiecznym. Wielu wytrawnych je(cid:283)d(cid:283)ców nie próbowa(cid:239)o nawet go dosi(cid:200)(cid:258)(cid:202). Kilkunastoletni ch(cid:239)opiec, przygl(cid:200)daj(cid:200)c si(cid:218) jego posturze, zapragn(cid:200)(cid:239) go mie(cid:202) — tylko jego. Ojciec obieca(cid:239) synowi, (cid:285)e je(cid:258)li uda mu si(cid:218) okie(cid:239)zna(cid:202) konia, stanie si(cid:218) jego w(cid:239)a(cid:258)cicielem. Ch(cid:239)opiec zauwa(cid:285)y(cid:239), (cid:285)e ko(cid:241) boi si(cid:218) w(cid:239)asnego cienia, wi(cid:218)c odwróci(cid:239) zwierz(cid:218) (cid:239)bem ku s(cid:239)o(cid:241)cu, a ono pozwoli(cid:239)o si(cid:218) dosi(cid:200)(cid:258)(cid:202). Kup książkęPoleć książkę J a k s k u t e c z n i e k s z t a (cid:227) t o w a (cid:260) z a c h o w a n i a a s e r t y w n e ? 39 Odt(cid:200)d byli zawsze razem, od Macedonii po Indie — razem two- rz(cid:200)c jedno z najwi(cid:218)kszym imperiów w historii ludzko(cid:258)ci — Aleksander Macedo(cid:241)ski i jego wierny ko(cid:241) Bucefa(cid:239). Bucefa(cid:239) ba(cid:239) si(cid:218) w(cid:239)asnego cienia. Bo cie(cid:241) straszy. Tak, straszy ka(cid:285)- dego z nas. Zróbmy ma(cid:239)y eksperyment. Przypomnij sobie, prosz(cid:218), jak(cid:200)(cid:258) przy- kr(cid:200) sytuacj(cid:218), w której co(cid:258) Ci nie wysz(cid:239)o. Poprosz(cid:218) Ci(cid:218) zaraz o zadanie sobie dwóch pyta(cid:241) oraz ocen(cid:218) Twojej motywacji do dzia(cid:239)ania i Twojego ogólnego samopoczucia; przyjmijmy, (cid:285)e 1 oznacza „ton(cid:218) w beznadziei, (cid:285)adna si(cid:239)a mnie z niej nie wyrwie”, a 10 — „sorry, Bartku, odk(cid:239)adam lektur(cid:218), musz(cid:218) na- tychmiast to zrobi(cid:202)”. „Dlaczego znów mi nie wysz(cid:239)o?”. Zapisz tutaj swój wynik… „Co powinienem zrobi(cid:202), aby nast(cid:218)pnym razem si(cid:218) uda(cid:239)o?”. Za- pisz tutaj swój wynik… Jak Ci posz(cid:239)o? W której sytuacji Twoja motywacja jest silniejsza i kiedy masz lepsze samopoczucie? Poczekaj, niech zgadn(cid:218). W drugiej? (Oczywi(cid:258)cie zak(cid:239)adam, (cid:285)e nie osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)e(cid:258) 10 — a je(cid:285)eli tak, to ta ksi(cid:200)(cid:285)ka nie jest Ci potrzebna). Dlaczego tak si(cid:218) sta(cid:239)o? Poniewa(cid:285) pytanie „dlaczego” w przypadku pora(cid:285)ki, przykrej sytuacji sk(cid:239)ania Ci(cid:218) do analizowania problemu. Oczywi(cid:258)cie w wielu sytuacjach okazuje si(cid:218) to pomocne — mo(cid:285)na przecie(cid:285) odkry(cid:202) jak(cid:200)(cid:258) sta(cid:239)(cid:200) przyczyn(cid:218) i zacz(cid:200)(cid:202) si(cid:218) zastanawia(cid:202), jak j(cid:200) wyeliminowa(cid:202). Mo(cid:285)esz te(cid:285) zacz(cid:200)(cid:202) si(cid:218) pogr(cid:200)(cid:285)a(cid:202), mo(cid:285)esz te(cid:285) si(cid:218) podda(cid:202), mo(cid:285)esz us(cid:239)ysze(cid:202) „bo jeste(cid:258) beznadziejny” i zacz(cid:200)(cid:202) (cid:285)y(cid:202) w strachu, ujrze(cid:202) w(cid:239)asny cie(cid:241). Mo(cid:285)esz jednak przyj(cid:200)(cid:202) ca(cid:239)kiem inn(cid:200) postaw(cid:218). Zadaj sobie pytania: „Jak?”, „Co musz(cid:218) jeszcze zrobi(cid:202)?”, „Jak mog(cid:218) wykorzysta(cid:202) to na swoj(cid:200) korzy(cid:258)(cid:202)?”, „Czego mog(cid:218) si(cid:218) z tego nauczy(cid:202)?”. Wiem, mo(cid:285)e nie znajdziesz rozwi(cid:200)zania od razu, ale przynajmniej zaczniesz go szuka(cid:202) — b(cid:218)dziesz bli(cid:285)ej. Kup książkęPoleć książkę 40 N A U C Z I C H , J A K M A J (cid:269) C I (cid:274) T R A K T O W A (cid:259) ! Odpowiedzi, jakie dostajemy na w(cid:239)asny temat, zale(cid:285)(cid:200) przecie(cid:285) od pyta(cid:241), jakie sobie zadajemy. Je(cid:285)eli nie podoba Ci si(cid:218) odpowied(cid:283), zadaj inne pytanie. B(cid:200)d(cid:283) zdobywc(cid:200) — przesta(cid:241) podstawia(cid:202) sobie nog(cid:218), odwró(cid:202) g(cid:239)ow(cid:218) ku s(cid:239)o(cid:241)cu. (cid:259)wiczenie „Skuteczne pytania” Przeformu(cid:239)uj poni(cid:285)sze pytania z postawy biernej na asertywn(cid:200) — sk(cid:239)aniaj(cid:200)c(cid:200) Ci(cid:218) do poszukiwania rozwi(cid:200)za(cid:241). Postawa bierna Postawa asertywna Dlaczego ludzie s(cid:270) tacy zawistni? Dlaczego mi to nie wychodzi? Dlaczego nie mog(cid:275) si(cid:275) skoncentrowa(cid:260)? Dlaczego oni mnie tak traktuj(cid:270)? Dlaczego si(cid:275) tak stresuj(cid:275)? Dlaczego jestem taki naiwny? Dlaczego czuj(cid:275) si(cid:275) niepewnie? Dlaczego jestem nie(cid:295)mia(cid:227)y? Dlaczego si(cid:275) nie odwa(cid:307)y(cid:227)em? Dlaczego nie mog(cid:275) si(cid:275) za to zabra(cid:260)? Dlaczego jestem taki niecierpliwy? Dlaczego mog(cid:227)em pope(cid:227)ni(cid:260) taki b(cid:227)(cid:270)d? Dlaczego nie mam si(cid:227)y przebicia? Dlaczego jestem taki ma(cid:227)ostkowy? Dlaczego nikt nie liczy si(cid:275) z moim zdaniem? Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Naucz ich, jak mają Cię traktować! Praktyczny podręcznik asertywności. Wydanie II rozszerzone
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: