Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00126 010089 18629411 na godz. na dobę w sumie
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywność, maksymalne skupienie i motywacja - ebook/pdf
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywność, maksymalne skupienie i motywacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3594-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

To NIE JEST kolejna TEORETYCZNA książka o zarządzaniu czasem!


Oddajemy w Twoje ręce wypełniony przykładami oraz ćwiczeniami podręcznik, oferujący menedżerom, posiadaczom małych firm, dyrektorom generalnym i przedsiębiorcom skuteczne narzędzia, dzięki którym mogą działać lepiej, efektywniej i w bardziej zrównoważony sposób. Niezależnie od tego, jaki zawód wykonujesz, sprawdzone metody przedstawiane przez autora pozwolą Ci pokonać zarówno prokrastynację, jak i pracoholizm, uruchomią również w pełni Twój twórczy potencjał w pracy.

Zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki zastosowaniu efektywnych metod zarządzania sobą. W ciągu kilku tygodni osiągnij to, co zazwyczaj uzyskuje się podczas trwających latami kosztownych szkoleń z kadrą zarządzającą. Zwiększ swoją wydajność, wyeliminuj negatywne nawyki i zredukuj poziom stresu. Twoje nowe zwyczaje w krótkim czasie przyczynią się do osiągnięcia równowagi między pracą i sferą prywatną, dzięki czemu odzyskasz pełną kontrolę nad swoim życiem i czasem.

„Ta książka pokaże ci, w jaki sposób lepiej zorganizować własne działania, zabrać się do roboty i osiągnąć więcej w czasie krótszym niż kiedykolwiek wcześniej”.
— Brian Tracy, autor książki Sukces tu i teraz

„Żyjemy w czasach, w których nieustannie stykamy się z oczekiwaniami oraz czynnikami rozpraszającymi. Aby osiągnąć sukces w pracy, potrzebujemy umiejętności psychologicznych i narzędzi innych niż te, które wystarczały dotychczas. Nawyk samodyscypliny w pracy to przyjazny dla odbiorcy podręcznik wypełniony praktycznymi wskazówkami, przydatnymi pomysłami oraz celnymi poradami. Doktor Neil Fiore zachęca czytelnika do przyswojenia sobie nowych strategii, użycia ich w pracy i obserwowania osiągniętych w ten sposób rezultatów”.
— Lucy Jo Palladino, autorka książki Find Your Focus Zone

„Jeżeli odnosisz wrażenie, iż nie osiągasz w pracy pełnej efektywności, chcesz czerpać z wykonywanego zajęcia więcej przyjemności i zamienić część tego negatywnego gadania obecnego w twoich myślach w coś pozytywnego, Nawyk samodyscypliny w pracy to książka właśnie dla ciebie”.
— Vic Conant, prezes wydawnictwa Nightingale-Conant zajmującego się publikacjami dotyczącymi samodoskonalenia

„Przewaga to coś, co w dzisiejszych czasach przyda ci się, jak nigdy wcześniej. Zyskasz ją dzięki zwiększonej produktywności, skuteczności oraz wykorzystaniu pełnego potencjału umysłu — a wszystko to za sprawą nawyku samodyscypliny. Neil Fiore wskaże ci, jak się za to zabrać”.
— Patricia Fripp, była przewodnicząca National Speakers Association

„Neil Fiore opisuje skuteczne strategie biznesowe i życiowe, a następnie przedstawia je czytelnikowi w formie łatwych do zrozumienia zasad. Nawyk samodyscypliny w pracy wypełniony jest gotowymi do użycia metodami działania, które każdy może od razu wykorzystać w praktyce. Autor pisze z niezwykłą łatwością i klarownością, która pozwala odbiorcom wyrazić proste stwierdzenie 'oczywiście!' — tak jakby odkrywali właśnie coś, o czym wiedzieli od dawna, ale nie potrafili tego uchwycić. Polecam tę książkę każdemu, kto chce zwiększyć swoją efektywność i ruszyć z działaniem.”
— Daniel F. Seidman, zajmujący się programem medycyny behawioralnej na Columbia University, autor książki Smoke-Free in 30 Days

 


Dr Neil Fiore jest znanym psychologiem, wykładowcą, trenerem oraz autorem znakomicie sprzedających się książek. Cieszy się opinią eksperta w dziedzinie osiągania optymalnych wyników oraz zwiększania wydajności. Wygłasza odczyty i organizuje na całym świecie szkolenia dla takich firm, jak AT&T, Bechtel Corporation, Levi Strauss & Co., sieć szpitali Kaiser Permanente, Instytut Smithsona czy Bank Rezerwy Federalnej USA.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Now Habit at Work: Perform Optimally, Maintain Focus, and Ignite Motivation in Yourself and Others Tłumaczenie: Krzysztof Krzyżanowski Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-283-3571-4 Copyright © 2010 Neil A. Fiore. All rights reserved. Published by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise without either the prior written permission of the Publisher. Translation copyright © 2014, 2017 by Helion SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/nasawv Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:218)p Rozdzia(cid:239) 1 Siedem podstawowych strategii Rozdzia(cid:239) 2 Zarz(cid:200)dzanie czasem i (cid:285)yciem Rozdzia(cid:239) 3 J(cid:218)zyk skutecznego samozarz(cid:200)dzania Rozdzia(cid:239) 4 Efektywna komunikacja Rozdzia(cid:239) 5 Pot(cid:218)ga koncentracji Rozdzia(cid:239) 6 Moc przykuwaj(cid:200)cej uwag(cid:218) misji Rozdzia(cid:239) 7 Pobud(cid:283) swoj(cid:200) motywacj(cid:218) Rozdzia(cid:239) 8 Skuteczne wyznaczanie celów Rozdzia(cid:239) 9 Zarz(cid:200)dzanie lud(cid:283)mi ze sk(cid:239)onno(cid:258)ciami do zwlekania, a tak(cid:285)e „trudnymi pracownikami” Podsumowanie Zastosowania i dopracowywanie szczegó(cid:239)ów Dodatek Proste rozwi(cid:200)zania skomplikowanych problemów 7 9 21 35 49 65 81 89 97 111 127 147 173 Kup książkęPoleć książkę 8 SPIS TRE(cid:165)CI Kup książkęPoleć książkę 2 Zarz(cid:200)dzanie czasem i (cid:285)yciem Podró(cid:285) d(cid:239)ugo(cid:258)ci tysi(cid:200)ca mil zaczyna si(cid:218) od jednego kroku. — Konfucjusz Kup książkęPoleć książkę 36 NAWYK SAMODYSCYPLINY W PRACY Kup książkęPoleć książkę Zarz(cid:200)dzanie czasem i (cid:285)yciem 37 Z Twoim nazwiskiem bez w(cid:200)tpienia wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) wiele osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202), któ- re wymieniasz w swoim CV, a mimo to istnieje prawdopodobie(cid:241)- stwo, (cid:285)e — podobnie jak wiele osób zwi(cid:200)zanych z biznesem — nie wykorzystujesz pe(cid:239)ni swojego potencja(cid:239)u z powodu kiepskiego zarz(cid:200)dzania czasem. Ten powa(cid:285)ny brak w zestawie Twoich umie- j(cid:218)tno(cid:258)ci mo(cid:285)e prowadzi(cid:202) do pracoholizmu, odwlekania dzia(cid:239)ania w przypadku pewnych projektów, poczucia niepokoju i winy. By(cid:202) mo(cid:285)e wywi(cid:200)zujesz si(cid:218) ze swoich zobowi(cid:200)za(cid:241) w ostatniej chwili lub po prostu nie dajesz z siebie wszystkiego? Niezale(cid:285)nie od Two- ich mocnych stron, osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202) oraz umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, je(cid:285)eli masz du(cid:285)o zaj(cid:218)(cid:202), robisz wiele rzeczy równocze(cid:258)nie i odczuwasz wra(cid:285)enie przy- t(cid:239)oczenia, mo(cid:285)esz skorzysta(cid:202) z nowych sposobów postrzegania cza- su, pracy oraz terminów. Wykorzystaj granice czasowe, by dzia(cid:239)a(cid:202) w efektywny sposób W przypadku osób zwi(cid:200)zanych z biznesem i licz(cid:200)cych sobie wi(cid:218)cej ni(cid:285) trzydzie(cid:258)ci lat koncepcja zarz(cid:200)dzania czasem w stylu studenc- kim (czyli kontynuowanie pracy przez ca(cid:239)(cid:200) noc, by doko(cid:241)czy(cid:202) ja- ki(cid:258) projekt) nie jest ju(cid:285) optymalnym rozwi(cid:200)zaniem. Nie chodzi tu tylko o w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) ilo(cid:258)(cid:202) snu — potrzebujesz tak(cid:285)e kilku nocy, by uru- chomi(cid:202) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) umys(cid:239)u odpowiedzialn(cid:200) za marzenia, dzi(cid:218)ki czemu zacznie Ci ona podsuwa(cid:202) twórcze rozwi(cid:200)zania. Skoro jeste(cid:258) osob(cid:200) doros(cid:239)(cid:200), trzeba zmieni(cid:202) spojrzenie na czas, ograniczenia czasowe czy terminy, aby zacz(cid:200)(cid:202) korzysta(cid:202) z bardziej wyszukanych i sku- tecznych strategii ni(cid:285) te, do których odwo(cid:239)uj(cid:200) si(cid:218) nastolatkowie. Zamiast stosowa(cid:202) tradycyjn(cid:200) taktyk(cid:218) radzenia sobie z pro- blemami za pomoc(cid:200) wi(cid:218)kszej ilo(cid:258)ci ci(cid:218)(cid:285)szej pracy oraz podej(cid:258)cie g(cid:239)osz(cid:200)ce, (cid:285)e do skutecznego dzia(cid:239)ania potrzebna Ci presja, mo(cid:285)esz zacz(cid:200)(cid:202) efektywnie zarz(cid:200)dza(cid:202) swoim czasem i (cid:285)yciem. Wystarczy, (cid:285)e nauczysz si(cid:218): (cid:120) natychmiast rozpoczyna(cid:202) prac(cid:218) nad projektami, (cid:120) zarz(cid:200)dza(cid:202) swoimi listami zada(cid:241) do wykonania, Kup książkęPoleć książkę 38 NAWYK SAMODYSCYPLINY W PRACY (cid:120) przygotowywa(cid:202) alternatywn(cid:200) dla spisów spraw list(cid:218) dzia(cid:239)a(cid:241), którymi trzeba si(cid:218) zaj(cid:200)(cid:202), (cid:120) wykorzystywa(cid:202) terminy do tworzenia trój- oraz czterowymia- rowych obrazów, (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)cych dat(cid:218) zako(cid:241)czenia prac z chwil(cid:200), w której zaczynasz dzia(cid:239)anie, (cid:120) próbowa(cid:202) wcze(cid:258)niej pozna(cid:202) reakcje i opinie, co pozwoli Ci przezwyci(cid:218)(cid:285)y(cid:202) perfekcjonizm. Natychmiast podejmij dzia(cid:239)ania Kiedy chodzi(cid:239)em na zaj(cid:218)cia zwi(cid:200)zane ze studiami MBA, jedn(cid:200) z pierwszych przeczytanych przeze mnie ksi(cid:200)(cid:285)ek na temat zarz(cid:200)- dzania by(cid:239) Mened(cid:285)er skuteczny autorstwa Petera F. Druckera. W tym dziele pisze on, (cid:285)e podejmowanie decyzji to dzia(cid:239)anie typowe dla mened(cid:285)era; aby jednak dokonywane wybory by(cid:239)y trafne, musisz najpierw uporz(cid:200)dkowa(cid:202) czas po(cid:258)wi(cid:218)cany na prac(cid:218) i skoncentro- wa(cid:202) si(cid:218) na w(cid:239)a(cid:258)ciwych zadaniach. Trudno by(cid:239)oby lepiej to uj(cid:200)(cid:202). Cechy charakterystyczne skutecznego mened(cid:285)era to zdolno(cid:258)(cid:202) do analizy opartej na bilansie zysków i strat, przejmowanie odpowie- dzialno(cid:258)ci za swoje decyzje, a tak(cid:285)e zarz(cid:200)dzanie czasem tak, jakby by(cid:239) on zasobem wyst(cid:218)puj(cid:200)cym w ograniczonych ilo(cid:258)ciach, w zwi(cid:200)z- ku z czym mo(cid:285)na go po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) tylko na najwa(cid:285)niejsze sprawy. Punktem wyj(cid:258)cia i pierwsz(cid:200) decyzj(cid:200) jest ustalenie, do czego si(cid:218) zabra(cid:202). Kolejne pytanie dotyczy tego, kiedy zacz(cid:200)(cid:202) — i jest to co(cid:258), nad czym nie trzeba my(cid:258)le(cid:202), je(cid:285)eli wyrobi si(cid:218) w sobie nawyk na- tychmiastowego rozpoczynania dzia(cid:239)ania, nawet je(cid:258)li masz do dys- pozycji tylko pi(cid:218)(cid:202) minut. Je(cid:285)eli zaczniesz pracowa(cid:202), zyskasz na temat danego projektu wi(cid:218)cej informacji ni(cid:285) w sytuacji, w której poch(cid:239)on(cid:218)(cid:239)oby Ci(cid:218) przy- gotowywanie list zada(cid:241) do wykonania czy te(cid:285) martwienie si(cid:218) o to, czym trzeba si(cid:218) zaj(cid:200)(cid:202). Rozpocz(cid:218)cie pracy stanowi szczepionk(cid:218) prze- ciwko odk(cid:239)adaniu dzia(cid:239)a(cid:241) na pó(cid:283)niej — to co(cid:258), co umo(cid:285)liwi prze- (cid:239)amanie starych nawyków zwi(cid:200)zanych ze zwlekaniem, a tak(cid:285)e po- zwoli prze(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) Twój intelekt w tryb rozwi(cid:200)zywania problemów. Kup książkęPoleć książkę Zarz(cid:200)dzanie czasem i (cid:285)yciem 39 Kiedy zaczynasz dzia(cid:239)a(cid:202), w umy(cid:258)le pojawiaj(cid:200) si(cid:218) zal(cid:200)(cid:285)ki idei, któ- re b(cid:218)d(cid:200) kie(cid:239)kowa(cid:202) w pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci, podczas gdy Ty b(cid:218)dziesz skupia(cid:202) si(cid:218) na mniej istotnych sprawach czy te(cid:285) dzia(cid:239)aniach wype(cid:239)- niaj(cid:200)cych Twój wolny czas. Je(cid:285)eli od razu podejmiesz prac(cid:218), niepo- kój dotycz(cid:200)cy znajduj(cid:200)cego si(cid:218) w przysz(cid:239)o(cid:258)ci terminu zamieni si(cid:218) w podniecenie i produktywno(cid:258)(cid:202) — negatywna energia zmartwie(cid:241) zostanie po prostu uwolniona w tej jednej chwili, w której koniecz- ne b(cid:218)dzie podj(cid:218)cie skutecznych dzia(cid:239)a(cid:241). Mo(cid:285)esz pój(cid:258)(cid:202) w (cid:258)lady niezwykle p(cid:239)odnych pisarzy, takich jak Sue Grafton (autorka serii powie(cid:258)ci o Kinsey Millhone) czy Elmore Leonard (twórca mi(cid:218)dzy innymi zekranizowanej powie(cid:258)ci Dorwa(cid:202) ma(cid:239)ego oraz scenariusza do filmu Be Cool). Koncentruj(cid:200) si(cid:218) oni na napisaniu dwóch stron tekstu dziennie. Nawet je(cid:258)li w ten sposób powstaje tylko pi(cid:218)(cid:202)set s(cid:239)ów na dob(cid:218), w okresie sze(cid:258)ciu mie- si(cid:218)cy ka(cid:285)de z nich zapisuje w sumie ponad trzysta kartek maszy- nopisu. Leonard trzyma si(cid:218) zasady pisania dwóch stron tekstu, jeszcze zanim zaparzy sobie kaw(cid:218). Mog(cid:218) tylko powiedzie(cid:202) — to si(cid:218) nazywa dyscyplina! Osobi(cid:258)cie trzymam si(cid:218) schematu pisania przez pó(cid:239) godziny z kubkiem kawy w r(cid:218)ku, by pó(cid:283)niej skorzysta(cid:202) z przyjemno(cid:258)ci wzi(cid:218)cia prysznica i zjedzenia (cid:258)niadania. Lubi(cid:218) kar- mi(cid:202) mój umys(cid:239) koncepcjami rozprzestrzeniaj(cid:200)cymi si(cid:218) gdzie(cid:258) w tle, zanim jeszcze dostarcz(cid:218) po(cid:285)ywienie swojemu cia(cid:239)u. W obliczu ta- kiego podej(cid:258)cia okazuje si(cid:218), i(cid:285) prze(cid:239)omowe pomys(cid:239)y przychodz(cid:200) mi do g(cid:239)owy podczas brania prysznica lub golenia si(cid:218). Po prostu nieustannie zaczynaj Zamiast martwi(cid:202) si(cid:218) momentem zako(cid:241)czenia pracy, bezustannie j(cid:200) rozpoczynaj. Dzia(cid:239)ania doprowadzisz do ko(cid:241)ca wtedy, gdy za- czniesz je po raz ostatni. Twój aktualny i nieprzekraczalny termin to sprawdzenie, co uda Ci si(cid:218) zacz(cid:200)(cid:202) robi(cid:202) w ci(cid:200)gu pi(cid:218)ciu, pi(cid:218)tna- stu czy trzydziestu minut. Powtarzaj pracownikom (do których nale(cid:285)y Twoje cia(cid:239)o i umys(cid:239)), kiedy, gdzie i od czego zacz(cid:200)(cid:202), a do- prowadzisz do wyeliminowania niejednoznaczno(cid:258)ci, wewn(cid:218)trz- nych konfliktów oraz niezdecydowania. Kup książkęPoleć książkę 40 NAWYK SAMODYSCYPLINY W PRACY Zarz(cid:200)dzaj swoj(cid:200) list(cid:200) zada(cid:241) do wykonania Unikaj sytuacji, w której „musisz co(cid:258) zrobi(cid:202)” Kiedy wypracujesz sobie nawyk samodyscypliny w kwestii natych- miastowego rozpoczynania dzia(cid:239)a(cid:241) zwi(cid:200)zanych z najwa(cid:285)niejszymi dla Ciebie sprawami, wyeliminujesz konieczno(cid:258)(cid:202) tworzenia ci(cid:200)gn(cid:200)- cych si(cid:218) w niesko(cid:241)czono(cid:258)(cid:202) list z zadaniami do wykonania. Przesta- niesz równie(cid:285) martwi(cid:202) si(cid:218) tym, czy dzia(cid:239)asz w odpowiedni sposób i robisz dobry u(cid:285)ytek z ograniczonego czasu, którym dysponujesz. Zwró(cid:202) uwag(cid:218) na niebezpiecze(cid:241)stwa zwi(cid:200)zane z po(cid:258)wi(cid:218)caniem te- go cennego czynnika na tworzenie list zada(cid:241) oraz mówieniem so- bie: „Jest tyle rzeczy, którymi musz(cid:218) si(cid:218) zaj(cid:200)(cid:202)”. Cenna wskazówka Wyznaczaj sobie w(cid:239)asne, prywatne terminy zako(cid:241)czenia dzia(cid:239)a(cid:241). Zo- bacz, ile mo(cid:285)esz zrobi(cid:202) w ci(cid:200)gu pi(cid:218)ciu, pi(cid:218)tnastu czy trzydziestu minut. Zadecyduj, (cid:285)e b(cid:218)dziesz po prostu bada(cid:202) nowy projekt przez pi(cid:218)(cid:202) – dziesi(cid:218)(cid:202) godzin w tygodniu, aby sprawdzi(cid:202), czy daje Ci to energi(cid:218) i pobudza ciekawo(cid:258)(cid:202). W ten sposób ustalisz tak(cid:285)e, czy chcesz zain- westowa(cid:202) w t(cid:218) czynno(cid:258)(cid:202) kolejnych pi(cid:218)(cid:202) – dziesi(cid:218)(cid:202) godzin. Przede wszystkim jednak wa(cid:285)ne jest to, (cid:285)eby ruszy(cid:202) z dzia(cid:239)aniem. Je(cid:285)eli chcesz to zrobi(cid:202), po prostu zacznij — ju(cid:285), w tej chwili! 1. „Zrobione” i „koniec” to poj(cid:218)cia ulokowane w wyimaginowa- nej przysz(cid:239)o(cid:258)ci, a wi(cid:218)c w miejscu, które nie istnieje i jest nie- osi(cid:200)galne dla Twojego cia(cid:239)a. Twój organizm pozostaje w tera(cid:283)- niejszo(cid:258)ci z niewykorzystan(cid:200) energi(cid:200), odczuwasz wi(cid:218)c niepokój, gdy Twój podró(cid:285)uj(cid:200)cy w czasie umys(cid:239) znajduje si(cid:218) w jakiej(cid:258) wirtualnej rzeczywisto(cid:258)ci, do której nie jeste(cid:258) w stanie fizycznie dotrze(cid:202). Je(cid:285)eli zamiast próbowa(cid:202) zacz(cid:200)(cid:202) dzia(cid:239)ania usilnie sta- rasz si(cid:218) co(cid:258) sko(cid:241)czy(cid:202) i przypisa(cid:202) takiej czynno(cid:258)ci status „zro- bione”, stwarzasz jedynie wewn(cid:218)trzny niepokój. Kup książkęPoleć książkę Zarz(cid:200)dzanie czasem i (cid:285)yciem 41 2. Listy spraw do za(cid:239)atwienia to zazwyczaj spisy „rzeczy, które musz(cid:218) zrobi(cid:202)”. Co(cid:258) takiego wywo(cid:239)uje opór, bunt i odwlekanie dzia(cid:239)ania. Niewypowiedziane „musz(cid:218)” w przypadku takiej li- sty oznacza: „Musisz to zrobi(cid:202), chocia(cid:285) wcale tego nie chcesz. Trzeba si(cid:218) opiera(cid:202) i walczy(cid:202), a w najgorszym przypadku — cho- cia(cid:285) si(cid:218) oci(cid:200)ga(cid:202)”. 3. Spisy zada(cid:241) do wykonania s(cid:200) cz(cid:218)sto przyt(cid:239)aczaj(cid:200)ce i zazwy- czaj nie wykazuj(cid:200) ró(cid:285)nic pomi(cid:218)dzy sprawami wa(cid:285)nymi i mniej istotnymi. Je(cid:285)eli traktujesz wszystkie punkty takiej listy jako jednakowo pilne, zamiast sta(cid:202) si(cid:218) (cid:258)wietnym przedsi(cid:218)biorc(cid:200) po- trafi(cid:200)cym skupi(cid:202) si(cid:218) na najwa(cid:285)niejszych projektach generuj(cid:200)- cych zyski, popadniesz po prostu w pracoholizm. 4. Tworzenie obszerniejszych i lepszych spisów z zadaniami do wykonania mo(cid:285)e sta(cid:202) si(cid:218) (podobnie jak próby lepszego zorga- nizowania swoich dzia(cid:239)a(cid:241) czy te(cid:285) perfekcjonizm) zasadniczym utrudnieniem, które b(cid:218)dzie s(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) jako usprawiedliwienie dla unikania rzeczywistej pracy nad jakim(cid:258) projektem. Utwórz alternatywne listy zada(cid:241) do wykonania Moja znajoma o imieniu Marion nale(cid:285)y do National Speakers Asso- ciation i wyg(cid:239)asza w wielkich korporacjach odczyty na temat ko- rzystania z list zada(cid:241) do wykonania. Kiedy pewnego wieczoru ja- d(cid:239)a ona ze swoj(cid:200) rodzin(cid:200) obiad sk(cid:239)adaj(cid:200)cy si(cid:218) z da(cid:241) kupionych na wynos, dozna(cid:239)a reakcji alergicznej, z powodu której wyl(cid:200)dowa(cid:239)a na oddziale ratunkowym w szpitalu. Marion otar(cid:239)a si(cid:218) o (cid:258)mier(cid:202), a uratowa(cid:239) j(cid:200) dopiero zastrzyk adrenaliny. Jej kolejna prelekcja do- tycz(cid:200)ca list zada(cid:241) do wykonania zaczyna(cid:239)a si(cid:218) od streszczenia tej historii i stwierdzenia: „Nie my(cid:258)la(cid:239)am wtedy o li(cid:258)cie zada(cid:241), które musz(cid:218) wykona(cid:202). Moj(cid:200) g(cid:239)ow(cid:218) wype(cid:239)nia(cid:239)a ch(cid:218)(cid:202) przytulenia moich dzieci i powiedzenia m(cid:218)(cid:285)owi, jak bardzo go kocham. Je(cid:285)eli chodzi o najcenniejsze rzeczy w (cid:285)yciu, nie potrzebujecie spisów z zada- niami do wykonania”. Pami(cid:218)taj o tym, co przydarzy(cid:239)o si(cid:218) Marion — je(cid:285)eli jednak jeste(cid:258) osob(cid:200), której pomaga poczucie porz(cid:200)dku zapewniane przez Kup książkęPoleć książkę 42 NAWYK SAMODYSCYPLINY W PRACY listy z zadaniami do wykonania oraz uszeregowanie ich, niewy- kluczone, i(cid:285) warto przygotowa(cid:202) cztery spisy tego rodzaju. Dwa pierwsze (i najwa(cid:285)niejsze) nie wymagaj(cid:200) tego, by przechowywa(cid:202) je w formie pisemnej. (cid:191)ycie osobiste Pami(cid:218)taj o grupce ludzi (zazwyczaj liczy sobie ona od trzech do pi(cid:218)ciu osób), z którymi pozostajesz w codziennym kontakcie (mog(cid:200) to by(cid:202) na przyk(cid:239)ad Twoje dzieci oraz osoba, z któr(cid:200) (cid:239)(cid:200)cz(cid:200) Ci(cid:218) wi(cid:218)- zy ma(cid:239)(cid:285)e(cid:241)stwa czy partnerstwa), a tak(cid:285)e o tym, by dba(cid:202) o swoje cia(cid:239)o i zdrowie, wykonywa(cid:202) codzienne (cid:202)wiczenia i znajdowa(cid:202) czas na (cid:202)wiczenia oddechowe, modlitw(cid:218) czy medytacj(cid:218). Je(cid:285)eli chodzi o Twoje zobowi(cid:200)zania wobec bliskich czy w(cid:239)asnego cia(cid:239)a, nie po- trzebujesz listy zada(cid:241), które trzeba wykona(cid:202). Najwa(cid:285)niejsze projekty Mowa tu o jednym, dwóch lub trzech projektach, do których za- bierasz si(cid:218) ka(cid:285)dego dnia. Miej (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) tego, kiedy zaczniesz zajmowa(cid:202) si(cid:218) projektem o priorytecie AAA, a kiedy kolejnym zada- niem, oznaczonym jako AA lub BBB. To s(cid:200) dzia(cid:239)ania, które wp(cid:239)y- waj(cid:200) na Twoje dochody, zmieniaj(cid:200) Twoje (cid:285)ycie, zapewniaj(cid:200) Ci prac(cid:218) i wymagaj(cid:200) od o(cid:258)miu do tysi(cid:200)ca godzin, by uda(cid:239)o si(cid:218) dopro- wadzi(cid:202) je do ko(cid:241)ca. Równie(cid:285) w przypadku takich projektów nie potrzebujesz listy z nag(cid:239)ówkiem „do wykonania”, co najwy(cid:285)ej kar- teczki z pytaniem: „Kiedy mog(cid:218) zacz(cid:200)(cid:202)?”. Mniej istotne zadania Tutaj mo(cid:285)e znale(cid:283)(cid:202) si(cid:218) na przyk(cid:239)ad sprawdzenie dost(cid:218)pno(cid:258)ci cen- trum konferencyjnego, zatankowanie samochodu, wys(cid:239)anie zna- jomej poczt(cid:200) elektroniczn(cid:200) prezentacji przygotowanej w Power- Poincie czy te(cid:285) wykonanie telefonu do agencji po(cid:258)rednicz(cid:200)cej w zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w poszukiwaniu kandydata na stanowisko asystenta. Ten spis to równocze(cid:258)nie ka- Kup książkęPoleć książkę Zarz(cid:200)dzanie czasem i (cid:285)yciem 43 talog czynno(cid:258)ci, z których mo(cid:285)esz zrezygnowa(cid:202) b(cid:200)d(cid:283) te(cid:285) które mo- (cid:285)esz przekaza(cid:202) komu(cid:258) innemu. Dobrze jest posiada(cid:202) list(cid:218) z tego typu ma(cid:239)o istotnymi zadaniami, aby nie musie(cid:202) pami(cid:218)ta(cid:202) o nich i móc si(cid:218) skupi(cid:202) na wa(cid:285)nych rzeczach. Taki spis mo(cid:285)e pe(cid:239)ni(cid:202) rów- nie(cid:285) funkcj(cid:218) nagrody za rozpocz(cid:218)cie dzia(cid:239)a(cid:241) oraz zwyczajnie „by(cid:202) pod r(cid:218)k(cid:200)”, kiedy pojawi si(cid:218) konieczno(cid:258)(cid:202) zrobienia przerwy w pracy nad Twoimi najwa(cid:285)niejszymi projektami. Wykonanie kilku czyn- no(cid:258)ci o niskim priorytecie mo(cid:285)e da(cid:202) poczucie spe(cid:239)nienia i zapewni(cid:202) czas na rozmy(cid:258)lania nad kreatywnymi rozwi(cid:200)zaniami dotycz(cid:200)cy- mi najistotniejszych zada(cid:241). Lista zwi(cid:200)zana z czasem wolnym oraz opó(cid:283)nianiem dzia(cid:239)a(cid:241) Stwórz list(cid:218) rozrywek, które mo(cid:285)esz od(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) na pó(cid:283)niej, dopóki nie b(cid:218)dziesz dysponowa(cid:202) wolnym czasem lub nie znajdziesz si(cid:218) na urlopie. Mo(cid:285)e si(cid:218) tutaj pojawi(cid:202) nauka j(cid:218)zyka w(cid:239)oskiego, ta(cid:241)- czenie salsy, gra na fortepianie czy te(cid:285) pisanie ksi(cid:200)(cid:285)ki. To jest spis Twoich rozrywek, które nie wywo(cid:239)uj(cid:200) poczucia winy — zestawie- nie rzeczy, których mo(cid:285)esz wyczekiwa(cid:202). Umieszczaj(cid:200)c te dzia(cid:239)ania na li(cid:258)cie swoich aktywno(cid:258)ci wykonywanych w wolnym czasie, powstrzymujesz swój umys(cid:239) od wytwarzania presji, by zaj(cid:200)(cid:202) si(cid:218) nimi w tej chwili. Wcale nie musisz podejmowa(cid:202) tych czynno(cid:258)ci w tym konkretnym momencie. Pozwalaj sobie na marzenia zwi(cid:200)- zane z tymi aktywno(cid:258)ciami i opó(cid:283)niaj dzia(cid:239)ania dotycz(cid:200)ce pozycji z tej listy. U(cid:285)ywaj swojego harmonogramu, by spisywa(cid:202) zobowi(cid:200)zania Rozwa(cid:285) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) wykorzystywania swojego codziennego harmo- nogramu zaj(cid:218)(cid:202) w taki sposób, by odnotowywa(cid:202) tam pory rozpocz(cid:218)- cia i zako(cid:241)czenia dzia(cid:239)a(cid:241) czy spotka(cid:241), zamiast tworzy(cid:202) przyt(cid:239)acza- j(cid:200)c(cid:200) list(cid:218) czynno(cid:258)ci, które musisz wykona(cid:202). Mowa tutaj o zadaniach, które b(cid:218)d(cid:200) kszta(cid:239)towa(cid:202) ramy Twojego dnia, a tak(cid:285)e pozwol(cid:200) Ci na powiedzenie sobie i innym: „Mam zobowi(cid:200)zanie, a (cid:285)eby zd(cid:200)- (cid:285)y(cid:202) zaj(cid:200)(cid:202) si(cid:218) nim na czas, musz(cid:218) przerwa(cid:202) aktualnie wykonywan(cid:200) czynno(cid:258)(cid:202)”. Kup książkęPoleć książkę 44 NAWYK SAMODYSCYPLINY W PRACY Cenna wskazówka Wykorzystuj budziki, muzyk(cid:218) czy fotel z masa(cid:285)em, by odmierza(cid:202) czas swojej pracy. Muzyka to wspania(cid:239)y sposób na to, by w komfortowych okoliczno(cid:258)ciach zag(cid:239)(cid:218)bi(cid:202) si(cid:218) w ci(cid:218)(cid:285)kie i przyt(cid:239)aczaj(cid:200)ce zadanie. D(cid:283)wi(cid:218)ki stwarzaj(cid:200) przyjemn(cid:200), koj(cid:200)c(cid:200) b(cid:200)d(cid:283) te(cid:285) dodaj(cid:200)c(cid:200) energii atmosfer(cid:218), która u(cid:239)a- twia rozpocz(cid:218)cie dzia(cid:239)a(cid:241). Kiedy my(cid:258)l(cid:218) i tworz(cid:218), wykorzystuj(cid:218) muzyk(cid:218) uspokajaj(cid:200)c(cid:200) — szybsze utwory towarzysz(cid:200) mi natomiast wtedy, gdy pisz(cid:218) i zale(cid:285)y mi na tym, (cid:285)eby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) automatyzm rytmiczny. Budziki mog(cid:200) u(cid:239)atwi(cid:202) ograniczenie okresu pracy przyk(cid:239)adowo do kwadransa, pozwalaj(cid:200) tak(cid:285)e zachowa(cid:202) (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) up(cid:239)ywu cza- su. Mój fotel ma wbudowane urz(cid:200)dzenie do masa(cid:285)u dzia(cid:239)aj(cid:200)ce przez pi(cid:218)tna(cid:258)cie minut — oprócz rozlu(cid:283)niania moich mi(cid:218)(cid:258)ni pomaga mi rów- nie(cid:285) ustali(cid:202), ile mog(cid:218) zdzia(cid:239)a(cid:202) w okresie, który w normalnych okolicz- no(cid:258)ciach wydawa(cid:239)by si(cid:218) bardzo krótki. U(cid:285)ywaj terminów, by stworzy(cid:202) trój- i czterowymiarow(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) prowadz(cid:200)c(cid:200) wstecz do punktu pocz(cid:200)tkowego Niektórzy uwa(cid:285)aj(cid:200), i(cid:285) czas jest czwartym wymiarem i z tego po- wodu wymaga obserwacji z perspektywy wykraczaj(cid:200)cej poza zwy- czajne, dwuwymiarowe spojrzenie na pojawiaj(cid:200)ce si(cid:218) przed na- mi wyzwania i cele. Je(cid:285)eli patrzysz na swoje zadania wy(cid:239)(cid:200)cznie w dwóch wymiarach, niew(cid:200)tpliwie przyt(cid:239)oczy Ci(cid:218) ogrom wysi(cid:239)ku konieczny do tego, by dotrze(cid:202) na szczyt lub te(cid:285) znale(cid:283)(cid:202) si(cid:218) w przy- sz(cid:239)o(cid:258)ci, kiedy cel zostanie ju(cid:285) osi(cid:200)gni(cid:218)ty. Taki sposób widzenia nie pozwala roz(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) skomplikowanych zada(cid:241) w przestrzeni i czasie — w trzecim i czwartym wymiarze. Gdyby za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202), (cid:285)e b(cid:218)dziesz korzysta(cid:202) jedynie z obszaru mó- zgu odpowiedzialnego za postrzeganie dwuwymiarowe, nigdy nie uda(cid:239)oby Ci si(cid:218) dotrze(cid:202) punktualnie na lotnisko ani uko(cid:241)czy(cid:202) na czas du(cid:285)ego projektu. Twoje my(cid:258)li skupia(cid:239)yby si(cid:218) jedynie na terminie lub momencie odlotu, na przyk(cid:239)ad na godzinie szóstej. Aby skutecznie doprowadzi(cid:202) do ko(cid:241)ca projekt lub z(cid:239)apa(cid:202) samolot, Kup książkęPoleć książkę Zarz(cid:200)dzanie czasem i (cid:285)yciem 45 musisz wykorzysta(cid:202) funkcje swojej prawej pó(cid:239)kuli mózgowej i zo- baczy(cid:202), w jaki sposób (cid:258)cie(cid:285)ka prowadz(cid:200)ca do celu rozci(cid:200)ga si(cid:218) w trzecim oraz czwartym wymiarze, tworz(cid:200)c (cid:239)atwiejsze do zreali- zowania etapy. Mo(cid:285)esz teraz odlicza(cid:202) kolejne minuty wstecz od terminu, aby zapewni(cid:202) sobie czas na znalezienie biletów, udanie si(cid:218) na lotnisko, zlokalizowanie w(cid:239)a(cid:258)ciwego terminala, przej(cid:258)cie przez kontrol(cid:218) bezpiecze(cid:241)stwa i dotarcie do bramki na d(cid:239)ugo przed tym, kiedy drzwi zatrzasn(cid:200) si(cid:218) kwadrans przed odlotem samolotu. Identyczne zasady mo(cid:285)na zastosowa(cid:202) wobec du(cid:285)ego projek- tu, którego realizacja ci(cid:200)gnie si(cid:218) przez dwa miesi(cid:200)ce. Nic nie stoi na przeszkodzie, by spojrze(cid:202) na ten okres w swoim kalendarzu i poszuka(cid:202) tam urlopów, wyjazdów s(cid:239)u(cid:285)bowych, spotka(cid:241), rozmów z klientami oraz innych terminów. Dzi(cid:218)ki temu nie przyjmiesz b(cid:239)(cid:218)dnego za(cid:239)o(cid:285)enia z gatunku: „Na zamkni(cid:218)cie tego projektu mam sze(cid:258)(cid:202)dziesi(cid:200)t dni — czyli osiem tygodni”. Kiedy utworzysz (cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) zmierzaj(cid:200)c(cid:200) wstecz od ostatecznego terminu i roz(cid:239)o(cid:285)on(cid:200) na nadchodz(cid:200)cy okres, mo(cid:285)e si(cid:218) okaza(cid:202), (cid:285)e na realizacj(cid:218) tego niezwykle istotnego projektu masz tylko czterdzie- (cid:258)ci dziewi(cid:218)(cid:202) dni — a wi(cid:218)c siedem tygodni — oraz dziesi(cid:218)(cid:202) – pi(cid:218)t- na(cid:258)cie godzin tygodniowo. To w przybli(cid:285)eniu od siedemdziesi(cid:218)ciu do stu pi(cid:218)ciu godzin, co mo(cid:285)e pozwoli(cid:202) na stworzenie wst(cid:218)pnego szkicu, o ile zaczniesz prac(cid:218) ju(cid:285) dzisiaj i b(cid:218)dziesz w stanie skupi(cid:202) si(cid:218) na dziesi(cid:218)ciu godzinach efektywnej pracy w tym tygodniu. Posiadaj(cid:200)c lepsze rozeznanie dotycz(cid:200)ce mo(cid:285)liwo(cid:258)ci dyspo- nowania swoim ograniczonym czasem, unikniesz wra(cid:285)enia przy- t(cid:239)oczenia powstaj(cid:200)cego podczas próby przeskoczenia do terminu znajduj(cid:200)cego si(cid:218) w odleg(cid:239)ej przysz(cid:239)o(cid:258)ci. Mo(cid:285)esz teraz spojrze(cid:202) na ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) z punktu widzenia mened(cid:285)era projektu, co pozwoli Ci (cid:258)ledzi(cid:202) czynione post(cid:218)py i skupi(cid:202) si(cid:218) na tym, w którym momen- cie zacz(cid:200)(cid:202) dzia(cid:239)anie, by osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) docelowe dziesi(cid:218)(cid:202) godzin pracy w tygodniu. Patrz(cid:200)c z perspektywy osoby zarz(cid:200)dzaj(cid:200)cej swoim projek- tem, masz teraz szans(cid:218) zdecydowa(cid:202), które z licznych zada(cid:241) zas(cid:239)u- guje w tej chwili na co najmniej pó(cid:239) godziny Twojej uwagi, a któ- re dzia(cid:239)ania wymagaj(cid:200) zebrania opinii, nim ruszysz dalej. Mo(cid:285)esz teraz skupi(cid:202) si(cid:218) na trzydzie(cid:258)ci minut na najwa(cid:285)niejszej czynno(cid:258)ci, Kup książkęPoleć książkę 46 NAWYK SAMODYSCYPLINY W PRACY maj(cid:200)c równocze(cid:258)nie (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), (cid:285)e nic nie stoi na przeszkodzie, by w nadchodz(cid:200)cej pó(cid:283)niej przerwie zaj(cid:200)(cid:202) si(cid:218) innymi, mniej istot- nymi rzeczami. W ci(cid:200)gu pó(cid:239) godziny zdecydowanie poszerzysz swoj(cid:200) wiedz(cid:218) na temat wymaga(cid:241) stawianych przez dany projekt, a dziesi(cid:218)(cid:202) godzin pracy przewidzianych na najbli(cid:285)sze siedem dni wystarczy, by z du(cid:285)(cid:200) dok(cid:239)adno(cid:258)ci(cid:200) okre(cid:258)li(cid:202), od czego nale(cid:285)y zacz(cid:200)(cid:202) w przysz(cid:239)ym tygodniu. Dzi(cid:218)ki takiemu podej(cid:258)ciu b(cid:218)dziesz pracowa(cid:202) w skupieniu, a jednocze(cid:258)nie unikniesz obaw i paniki wywo(cid:239)ywanych przez pró- b(cid:218) stawienia czo(cid:239)a okresowi sze(cid:258)(cid:202)dziesi(cid:218)ciu dni b(cid:200)d(cid:283) te(cid:285) ponad stu godzin. Wykorzystanie trój- i czterowymiarowego widoku lub planu pozwoli Ci skupi(cid:202) si(cid:218) na celu, a tak(cid:285)e zmie(cid:258)ci(cid:202) si(cid:218) w ramach czasowych oraz finansowych. Cenna wskazówka Zadaj sobie w ci(cid:200)gu dnia pytanie: czym mog(cid:218) si(cid:218) zaj(cid:200)(cid:202) na pi(cid:218)tna- (cid:258)cie minut, by u(cid:239)atwi(cid:202) sobie (cid:285)ycie w przysz(cid:239)o(cid:258)ci? Kiedy dotrzesz do rozpocz(cid:218)tego w taki sposób zadania, podzi(cid:218)kujesz sobie za znaczne u(cid:239)atwienie pracy w danym dniu. Zbieraj wcze(cid:258)nie opinie, aby pokona(cid:202) perfekcjonizm Mit perfekcjonisty „Je(cid:285)eli po(cid:258)wi(cid:218)c(cid:218) temu dzia(cid:239)aniu kolejne godziny czy dni, to sprawi(cid:218), i(cid:285) projekt b(cid:218)dzie tak idealny, (cid:285)e nikt nie znajdzie tam b(cid:239)(cid:218)dów, i w efekcie otrzymam pochwa(cid:239)y, nawet je(cid:258)li prze- krocz(cid:218) termin. Czy(cid:285) nie jest tak, (cid:285)e im wi(cid:218)cej czasu w co(cid:258) wk(cid:239)adamy, tym bardziej podnosi si(cid:218) jako(cid:258)(cid:202) dzia(cid:239)ania? Je(cid:285)eli oni w to wierz(cid:200), doceni(cid:200) moje po(cid:258)wi(cid:218)cenie i to, (cid:285)e pracowa- (cid:239)em d(cid:239)ugo i ci(cid:218)(cid:285)ko, a równocze(cid:258)nie przymkn(cid:200) oko na fakt, i(cid:285) nie zmie(cid:258)ci(cid:239)em si(cid:218) w terminie”. Prawda wygl(cid:200)da w ten sposób, (cid:285)e nawet je(cid:258)li wykonana przez Ciebie praca b(cid:218)dzie fantastyczna, nigdy nie osi(cid:200)gniesz do- Kup książkęPoleć książkę Zarz(cid:200)dzanie czasem i (cid:285)yciem 47 skona(cid:239)o(cid:258)ci. Je(cid:285)eli masz sk(cid:239)onno(cid:258)ci do perfekcjonizmu, wykorzy- staj strategie w rodzaju oddawania projektu w chwili, kiedy nie daje Ci on poczucia komfortu, i do(cid:239)(cid:200)cz do niego notk(cid:218) g(cid:239)osz(cid:200)c(cid:200): „To tylko roboczy szkic pokazuj(cid:200)cy poczynione przeze mnie po- st(cid:218)py — chcia(cid:239)bym zebra(cid:202) opinie, aby móc je wdro(cid:285)y(cid:202) w ostatecz- nej wersji”. Czeka Ci(cid:218) równie(cid:285) konieczno(cid:258)(cid:202) pokonania strachu przed krytyk(cid:200) — w tym celu wystarczy wykaza(cid:202) mniej samokry- tycyzmu i zachowa(cid:202) wi(cid:218)ksze poczucie w(cid:239)asnej warto(cid:258)ci, a tak(cid:285)e bardziej pozytywn(cid:200) samoocen(cid:218). Dodatkowy czas, jaki po(cid:258)wi(cid:218)cony zostanie na próby zbli(cid:285)enia si(cid:218) do perfekcji, cz(cid:218)sto prowadzi do wypalenia oraz niemo(cid:285)no(cid:258)ci zmieszczenia si(cid:218) w wyznaczonym terminie. W którym(cid:258) momen- cie kolejne godziny przeznaczone na wykonanie zadania przyno- sz(cid:200) coraz mniejsze korzy(cid:258)ci, a wczesne uzyskanie opinii dotycz(cid:200)cej trafno(cid:258)ci, stylu i zawarto(cid:258)ci Twojej pracy mo(cid:285)e Ci pomóc zaosz- cz(cid:218)dzi(cid:202) czas. Zbieranie opinii przed zako(cid:241)czeniem dzia(cid:239)a(cid:241) (cid:258)wiad- czy o Twojej (cid:258)wiadomo(cid:258)ci faktu, (cid:285)e potrzeby rynku, (cid:258)rodowisko oraz klient mogli zmieni(cid:202) kurs w ci(cid:200)gu ostatniego tygodnia czy miesi(cid:200)ca, a ju(cid:285) na pewno mieli prawo zrobi(cid:202) to na przestrzeni ca- (cid:239)ego roku. Je(cid:285)eli udost(cid:218)pnisz robocze szkice, jeszcze zanim osi(cid:200)- gniesz luksus pewno(cid:258)ci, i(cid:285) dzie(cid:239)o jest tak idealne, (cid:285)e nikt nie zdo(cid:239)a go skrytykowa(cid:202), pomo(cid:285)esz swoim klientom i wy(cid:285)szej kadrze za- rz(cid:200)dzaj(cid:200)cej zadecydowa(cid:202), co jest absolutnie niezb(cid:218)dne, co mo(cid:285)na usun(cid:200)(cid:202), a które elementy wymagaj(cid:200) wi(cid:218)kszego nak(cid:239)adu pracy. Niektórzy wykonawcy czy zak(cid:239)ady produkcyjne z dum(cid:200) og(cid:239)aszaj(cid:200), (cid:285)e ich prace s(cid:200) realizowane w ramach za(cid:239)o(cid:285)onego kosz- torysu i terminów. Dla Ciebie, Twojego zespo(cid:239)u oraz Twoich klien- tów nie ma niczego przyjemniejszego ni(cid:285) (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), i(cid:285) z(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)e(cid:258) prac(cid:218), dostarczy(cid:239)e(cid:258) j(cid:200) w terminie i zaoszcz(cid:218)dzi(cid:239)e(cid:258) kontrahentowi dodatkowych kosztów, mieszcz(cid:200)c si(cid:218) w bud(cid:285)ecie. Stosuj(cid:200)c strategie skutecznego zarz(cid:200)dzania czasem i (cid:285)yciem, mo(cid:285)esz og(cid:239)osi(cid:202), (cid:285)e jeste(cid:258) osob(cid:200), na której mo(cid:285)na polega(cid:202) w kwestii punktualnego wykona- nia okre(cid:258)lonej porcji pracy oraz przej(cid:258)cia do kolejnych projektów. Dodatkowe informacje na temat zarz(cid:200)dzania czasem znaj- duj(cid:200) si(cid:218) w dodatku. Kup książkęPoleć książkę 48 NAWYK SAMODYSCYPLINY W PRACY Porady umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce wygospodarowanie dodatkowego czasu (cid:120) Zanim zaczniesz dzie(cid:241), daj sobie dodatkow(cid:200) minut(cid:218) b(cid:200)d(cid:283) te(cid:285) zrezygnuj z jednego zadania, które pojawi(cid:239)o si(cid:218) w ostatniej chwili. (cid:120) Je(cid:285)eli masz zamiar usi(cid:200)(cid:258)(cid:202) na kanapie przed telewizorem, udaj si(cid:218) wcze(cid:258)niej na dziesi(cid:218)ciominutowy spacer. (cid:120) Zanim uruchomisz silnik samochodu, wykonaj trzy g(cid:239)(cid:218)bokie oddechy (razem jakie(cid:258) pi(cid:218)tna(cid:258)cie sekund). (cid:120) Uczcij przej(cid:258)cia pomi(cid:218)dzy kolejnymi projektami, rozmowami czy przyj(cid:218)ciem poszczególnych klientów porcj(cid:200) od sze(cid:258)ciu do dwunastu oddechów (trzydzie(cid:258)ci – sze(cid:258)(cid:202)dziesi(cid:200)t sekund) — stosuj to rozwi(cid:200)zanie wtedy, kiedy ko(cid:241)czysz jedno zadanie i przygotowujesz si(cid:218) do rozpocz(cid:218)cia nast(cid:218)pnego. (cid:120) Traktuj niedziel(cid:218) b(cid:200)d(cid:283) szabat w szczególny sposób, w ka(cid:285)dy weekend zapewniaj(cid:200)c sobie przynajmniej osiem godzin, pod- czas których twoja lista zada(cid:241) do wykonania jest pusta. (cid:120) Przeznacz dwie godziny w tygodniu na lunch z przyjació(cid:239)mi. (cid:120) Pozwól sobie na dodatkowe trzydzie(cid:258)ci minut na si(cid:239)owni. (cid:120) Wy(cid:239)(cid:200)cz wcze(cid:258)niej telewizor i daj sobie dodatkow(cid:200) godzin(cid:218) tyl- ko na my(cid:258)lenie. (cid:120) Usu(cid:241) jedno „musz(cid:218)” z dzisiejszej listy zada(cid:241) do wykonania. Tak naprawd(cid:218) — dlaczego ca(cid:239)kowicie nie usuniesz „musz(cid:218)” z j(cid:218)zy- ka, którego u(cid:285)ywasz w rozmowach ze sob(cid:200)? (cid:120) Utrzymaj nieprzerwane skupienie na jednej rzeczy przez mi- nimum pi(cid:218)tna(cid:258)cie minut. (cid:120) Wyeliminuj jeden przystanek na swojej szalonej trasie maj(cid:200)cej na celu zrealizowanie wszystkich obowi(cid:200)zków podczas jednej podró(cid:285)y. (cid:120) Skup si(cid:218) na dziesi(cid:218)(cid:202) sekund na widoku nieba, chmur i drzew. Pozwól, by Twoja uwaga obj(cid:218)(cid:239)a co(cid:258) jeszcze bardziej rzeczywi- stego ni(cid:285) Twoje obawy, l(cid:218)ki i zmartwienia. Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywność, maksymalne skupienie i motywacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: