Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00187 005918 18486294 na godz. na dobę w sumie
Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne - książka
Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0326-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> nagrywanie płyt cd i dvd
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najnowsze narzędzia do nagrywania płyt CD i DVD

Nero to zdecydowanie najpopularniejszy i najszybciej rozwijany pakiet do zapisu płyt CD i DVD. Niemal regułą stało się, że każda kolejna wersja pakietu to nie tylko bardziej dopracowane wersje znanych aplikacji, ale także nowe narzędzia i nowe możliwości. Nie inaczej jest w przypadku najnowszej wersji, oznaczonej cyfrą 7. Nero 7 to kilka dodatkowych programów, nowe możliwości w kluczowych aplikacjach i nowy interfejs użytkownika. Za pomocą aplikacji z tego pakietu można zapisać chyba każdy rodzaj płyty CD i DVD -- dysk z danymi, filmy, muzykę, kopie partycji dysku twardego, płyty rozruchowe i wiele innych.

Dzięki książce 'Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne' poznasz możliwości tego niezwykłego pakietu. Dowiesz się, jak optymalnie skonfigurować znajdujące się w nim aplikacje i jak zapisywać płyty CD i DVD z danymi. Nauczysz się korzystać z możliwości zapisu wielosesyjnego i utworzysz dyski startowe dla różnych systemów operacyjnych. Zapiszesz płyty w formatach innych niż ISO, nagrasz filmy w formatach VCD, SVCD i DVD oraz stworzysz obrazy płyt. Poznasz też możliwości narzędzi diagnostycznych znajdujących się w pakiecie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Nero 7. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-246-0326-3 Format: B5, stron: 200 Najnowsze narzêdzia do nagrywania p³yt CD i DVD (cid:129) Zainstaluj i skonfiguruj Nero 7 (cid:129) Nagrywaj p³yty CD i DVD z danymi, filmami i muzyk¹ (cid:129) Wykorzystaj mo¿liwoœci zapisu pakietowego (cid:129) Poznaj inne narzêdzia pakietu Nero 7 Nero to zdecydowanie najpopularniejszy i najszybciej rozwijany pakiet do zapisu p³yt CD i DVD. Niemal regu³¹ sta³o siê, ¿e ka¿da kolejna wersja pakietu to nie tylko bardziej dopracowane wersje znanych aplikacji, ale tak¿e nowe narzêdzia i nowe mo¿liwoœci. Nie inaczej jest w przypadku najnowszej wersji, oznaczonej cyfr¹ 7. Nero 7 to kilka dodatkowych programów, nowe mo¿liwoœci w kluczowych aplikacjach i nowy interfejs u¿ytkownika. Za pomoc¹ aplikacji z tego pakietu mo¿na zapisaæ chyba ka¿dy rodzaj p³yty CD i DVD — dysk z danymi, filmy, muzykê, kopie partycji dysku twardego, p³yty rozruchowe i wiele innych. Dziêki ksi¹¿ce „Nero 7. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne” poznasz mo¿liwoœci tego niezwyk³ego pakietu. Dowiesz siê, jak optymalnie skonfigurowaæ znajduj¹ce siê w nim aplikacje i jak zapisywaæ p³yty CD i DVD z danymi. Nauczysz siê korzystaæ z mo¿liwoœci zapisu wielosesyjnego i utworzysz dyski startowe dla ró¿nych systemów operacyjnych. Zapiszesz p³yty w formatach innych ni¿ ISO, nagrasz filmy w formatach VCD, SVCD i DVD oraz stworzysz obrazy p³yt. Poznasz te¿ mo¿liwoœci narzêdzi diagnostycznych znajduj¹cych siê w pakiecie. (cid:129) Instalacja i konfiguracja pakietu (cid:129) Zapisywanie p³yt z danymi (cid:129) Nagrywanie dysków z muzyk¹ (cid:129) P³yty wielosesyjne i mieszane (cid:129) Testowanie poprawnoœci zapisu (cid:129) Nagrywanie filmów w ró¿nych formatach (cid:129) Projektowanie ok³adek na p³yty (cid:129) Kopiowanie p³yt DVD (cid:129) Testowanie szybkoœci napêdów Spis treści Wstęp Rozdział 1. Kilka słów o dostępnych nagrywarkach Rozdział 2. Ogólna charakterystyka pakietu Nero 7 Rozdział 3. Instalacja i konfiguracja Instalacja Uaktualnienie Spolszczenie Rozdział 4. Nagrywamy pierwsze płyty Płyta CD/DVD z danymi Płyta CD z muzyką Kopia istniejącej płyty Rozdział 5. Wyższa szkoła jazdy Płyta multisesyjna Płyta z danymi i muzyką Płyta startowa MS Windows 9x MS Windows 2000/XP Rozdział 6. Overburning oraz zapis płyt 90- i 99-minutowych Inne typy płyt CD i DVD Płyta UDF oraz UDF/ISO Płyta wideo 5 9 13 19 19 25 26 27 27 42 49 59 59 63 67 67 75 82 89 89 94 4 Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Konwersja do formatu MPEG Płyta VCD i SVCD Płyta DVD-Video Testowanie płyty wideo Rozdział 7. Obraz płyty Nagrywanie istniejących obrazów Tworzenie obrazu Praca z obrazami płyt InCD — zapis pakietowy Rozdział 8. Rozdział 9. Nero Vision Własna płyta DVD-Video z authoringiem Cyfrowy album fotograficzny Rozdział 10. Nero BackItUp — system archiwizacji danych Tworzenie archiwum Odzyskiwanie danych z archiwum Automatyzacja procesu archiwizacji Rozdział 11. Zaprojektuj okładkę — Nero Cover Designer Rozdział 12. Klonowanie DVD — Nero Recode Kopia płyty DVD-9 Kodowanie płyty DVD do formatu Nero Digital Rozdział 13. Nowości pakietu Nero 7 Nero Home Nero Scout Nero PhotoSnap i Nero PhotoSnap Viewer Zgrywanie ścieżek audio za pomocą Nero Burning ROM Podsumowanie 94 100 106 109 113 113 116 118 123 129 129 139 147 147 154 159 165 177 178 182 187 187 190 192 194 197 4 Nagrywamy pierwsze płyty Nowa wersja pakietu Nero to istny kombajn o ogromnych możliwościach dalece odbiegających od zapisu płyt CD/DVD. Jednak nadal podstawowym filarem jest program Nero Bur- ning ROM, za pomocą którego możemy przygotować różne rodzaje płyt CD i DVD. Do najpopularniejszych i najczęściej nagrywanych płyt należą bez wątpienia krążki zawierające dane komputerowe i muzykę, dlatego od takich kompilacji zaczniemy naszą wspólną przygodę z Nero Burning ROM. Następnie przyjrzymy się robieniu kopii istniejących płyt, gdyż jest to druga w kolejności najpopularniejsza czynność wy- konywana przez użytkowników nagrywarek. Płyta CD/DVD z danymi Zacznijmy od stworzenia płyty zawierającej dane. Tak się składa, że zarówno nośnik CD, jak i DVD jest przygotowywany w ten sam spo- sób i w związku z tym postanowiłem niezbędne czynności opisać ra- zem w ramach jednego podrozdziału. Aby rozpocząć tworzenie własnej płyty, musisz uruchomić program Nero Burning ROM. Wystarczy, że z menu Start wybierzesz opcję Wszystkie programy, a następnie Nero 7 Premium/Dane/Nero Burning ROM. Przygotowanie kompilacji zaczynamy od określenia, czy nagry- wamy płytę CD czy DVD. Wystarczy, że w oznaczonym prostokątem 28 Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne polu wybierzesz z listy odpowiedni typ nośnika, a następnie poniżej zaznaczysz opcję CD-ROM (ISO) lub DVD-ROM (ISO) — rysunek 4.1. Rysunek 4.1. Wybór kompilacji CD-ROM (ISO) lub DVD-ROM (ISO) — zakładka Ilość sesji na płytce Pamiętaj o tym, że możliwość zmiany rodzaju nagrywanego nośnika dostępna jest wyłącznie w przypadku, gdy posiadasz nagrywarkę płyt DVD. W związku z tym, że pierwsza nagrana przez nas płyta będzie dys- kiem jednosesyjnym, w zakładce Ilość sesji na płytce musisz zazna- czyć opcję Bez multisesyjności. Pozostałymi opcjami zajmę się w na- stępnym rozdziale przy omawianiu płyty multisesyjnej. Ć W I C Z E N I E 4.1 Tworzenie płyty z danymi Rozpocznij tworzenie płyty CD lub DVD zawierającej dane kompute- rowe. Określ typ płyty, a następnie z okna wyboru kompilacji wy- bierz opcję CD-ROM (ISO) lub DVD-ROM (ISO). W zakładce Ilość se- sji na płytce zaznacz opcję Bez multisesyjności. Zapis danych na płycie CD lub DVD nie jest sprawą indywidualną każdego producenta oprogramowania i wymaga standaryzacji, dlatego też powstał standard ISO 9660, który reguluje metody zapisu na dysku. Rozdział 4. • Nagrywamy pierwsze płyty 29 W zakładce Opcje ISO — rysunek 4.2 — znajdziesz ustawienia od- powiedzialne za format zapisu danych na płycie. Rysunek 4.2. Wybór kompilacji CD-ROM (ISO) lub DVD-ROM (ISO) — zakładka Opcje ISO W zależności od tego, czy nagrywasz płytę CD czy DVD, zawartość sekcji Dane będzie dostępna lub nie. W przypadku płyt DVD jedy- nym możliwym ustawieniem jest Tryb 1. Natomiast dla płyt CD mo- żesz skorzystać z ustawienia Tryb 1 lub Tryb 2/XA. Proponuję, abyś skorzystał z opcji Tryb 1. W sekcji Plik znajdziesz kilka ustawień odpowiedzialnych za okre- ślenie sposobu zapisu plików na dysk CD/DVD. Opcja System plików pozwala na określenie sposobu nagrywania danych na krążku. Zna- czenie dostępnych opcji opisałem poniżej. (cid:84) Tylko ISO 9660 — podstawowy system zapisu danych na płycie. Posiada ograniczenia co do ilości znaków w nazwie oraz głębokości katalogów. Nazwa pliku może składać się maksymalnie z 8 znaków, a rozszerzenie z 3. Poza tym głębokość katalogów nie może być większa niż 8. (cid:84) ISO 9660 + Joliet — system ISO 9660 uzupełniony o specjalne rozszerzenia autorstwa firmy Microsoft pozwalające na zapis długich nazw plików na płycie. Dzięki temu nazwa plików może zawierać 64 znaki. (cid:84) ISO 9660:1999 — nowa wersja specyfikacji pozwalająca na zapisanie jeszcze dłuższych nazw plików i zwiększająca 30 Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne zgodność z różnymi systemami operacyjnymi. Najważniejsze zalety to dopuszczalność aż 207 znaków w nazwie i brak ograniczeń co do głębokości folderów. Jeżeli zdecydowałeś się skorzystać z systemu plików ISO 9660 + Jo- liet, to za pomocą ustawień przypisanych do opcji Długość nazwy pliku (ISO) możesz zdecydować, czy chcesz, aby pliki zapisane na płycie miały: (cid:84) 8 znaków + 3 — ISO Poziom 1, (cid:84) 31 znaków — ISO Poziom 2. W praktyce wybór odpowiedniego ustawienia nie ma tak dużego znaczenia, gdyż i tak zostanie zapisany drugi obszar TOC z informa- cjami o długich nazwach plików. Moim zdaniem najlepszym wyborem jest skorzystanie z opcji ISO 9660:1999, gdyż dzięki temu będziesz mógł zapisać pliki o nazwie liczącej aż 207 znaków. Pamiętaj, że wybór tej opcji jest równo- znaczny z brakiem możliwości zmiany opcji Długość nazwy pliku (ISO) oraz Zestaw znaków (ISO). Opcja Zestaw znaków (ISO) powinna zostać ustawiona na ISO 9660 (zwykły CD-ROM ISO). Dzięki temu nie będziesz mieć problemów z odczytem plików, które w nazwach zawierają na przykład polskie znaki. Autorzy programu, umieszczając sekcję Pominięcie ograniczeń, dali nam możliwość pominięcia ograniczeń narzuconych przez standard ISO 9660. Dzięki temu możemy zignorować: (cid:84) ograniczenie do ośmiu poziomów głębokości katalogów; (cid:84) ograniczenie do 255 znaków ścieżki; (cid:84) zapisanie więcej niż 64 znaków w nazwie pliku, gdy płyta nagrywana jest w standardzie ISO 9660 + Joliet. Podsumujmy: dla płyty z danymi opcje umieszczone w zakładce Opcje ISO należy ustawić zgodnie z zawartością przedstawioną na rysunku 4.2. Dodatkowo w polu System plików można wybrać opcję ISO 9660:1999, gdyż dzięki temu będzie można zapisać na płycie dłu- gie nazwy plików, które powinny być prawidłowo widziane przez inne systemy operacyjne. Rozdział 4. • Nagrywamy pierwsze płyty 31 Ć W I C Z E N I E 4.2 Ustawienia właściwości kompilacji Ustaw właściwości zakładki Opcje ISO. Wystarczy, że ustawisz wszystkie opcje tak, by ich stan zgadzał się z zawartością rysunku 4.2. Jeżeli uznasz za konieczne wprowadzenie zmian, zrób to, mając na uwadze przeznaczenie danych opcji. Następnie przejdź do zakładki Opis płyty. Zakładka Opcje płyty — rysunek 4.3 — pozwala na opisanie tworzo- nego krążka. Rysunek 4.3. Wybór kompilacji CD-ROM (ISO) lub DVD-ROM (ISO) — zakładka Opis płyty Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zaznaczenie opcji Automa- tycznie i wpisanie w polu Nazwa dysku tytułu tworzonej płyty. Mo- żesz również skorzystać z opcji Ręcznie i określić tytuły dla obu wersji TOC. Innymi słowy, w przypadku gdy płyta będzie odczyty- wana przez system rozumiejący rozszerzenie Joliet, zobaczysz dłuż- szy tytuł. Natomiast w innych systemach zobaczysz skróconą wersję tytułu zgodną z wymogami ISO 9660. Za pomocą przycisku Dodaj datę możesz określić, czy tytuł płyty ma zostać uzupełniony o datę. Natomiast przycisk Dodaj licznik umoż- liwi na przykład ponumerowanie nagrywanych płyt. 32 Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Dzięki opcji Więcej pól możesz dodatkowo określić m.in., kto jest wydawcą płyty, za pomocą jakiego programu została przygotowana, kto ją sporządził oraz kto jest właścicielem praw autorskich. Ć W I C Z E N I E 4.3 Tytuł kompilacji Spróbuj opisać swoją płytę. Określ tytuł nośnika i skorzystaj z opcji Więcej pól. W tym przypadku masz wolną rękę i w zakładce Opis płyty możesz wpisać, co chcesz. Następnie przejdź do zakładki Daty. Zapisując dane na płytę, możemy mieć kontrolę nad datami zapisy- wanych plików. Niezbędne opcje zgromadzono w zakładce Daty — rysunek 4.4. Rysrunek 4.4. Wybór kompilacji CD-ROM (ISO) lub DVD-ROM (ISO) — zakładka Daty Dostępne opcje to data utworzenia płyty, modyfikacji, odczytu CD lub DVD do wyznaczonej daty oraz ważności krążka. Jeśli pierw- szych dwóch opcji nie muszę nikomu tłumaczyć, to trzecia i czwarta wymagają kilku słów komentarza. Data ważności woluminu oraz Wygaśnięcie woluminu zostały wpro- wadzone niejako na zapas i na razie nie działają. Założenia towarzy- szące powstaniu tych funkcji były bardzo chwalebne i miały na celu stworzenie możliwości kreowania płyty o określonym terminie przy- Rozdział 4. • Nagrywamy pierwsze płyty 33 datności do użycia. Wyobraźmy sobie firmę, która udostępnia swoje programy do trzydziestodniowych testów. Wystarczy, że przygotuje ona płytę, która przestanie działać po upływie wyznaczonego czasu. Innym przykładem może być sprzedaż książki w postaci elektro- nicznej. Zamawiamy pozycję, chcemy ją mieć w swojej kolekcji przez rok i na tyle wykupiliśmy abonament. Obie możliwości z zało- żenia miały pozwolić małym firmom na utworzenie bezpiecznej platformy do rozpowszechniania produktów. Niestety jak już wspo- mniałem, opcje te nie działają, gdyż wymagane jest odpowiednie wsparcie ze strony systemu operacyjnego. Oczywiście zabezpiecze- nie to nie jest idealne i pozwala na skopiowanie takiej płyty, oszuka- nie przez zmianę daty systemowej itd. Sekcja o nazwie Daty pliku umożliwia kontrolowanie daty plików i folderów zapisywanych na płycie. Podczas procesu nagrywania pro- gram automatycznie modyfikuje daty według jednego z kryteriów. Domyślna opcja Użyj daty i czasu pliku oryginalnego pozostawia na- grywane pliki bez zmian. Jeżeli natomiast chcemy, by wszystkie pli- ki miały dokładnie ten sam czas powstania, to przydatna może oka- zać się opcja o nazwie Użyj aktualnej daty i czasu. Ostatnia wartość o nazwie Użyj tej daty pozwala na ręczne zdefiniowanie dowolnej daty i czasu powstania pliku. Ć W I C Z E N I E 4.4 Modyfikacja dat Jeżeli uważasz, że data plików powinna ulec modyfikacji, to wybierz odpowiednie ustawienia w zakładce Daty. Jeśli pojawią się proble- my, skorzystaj z powyższego opisu. Następnie przejdź do kolejnej zakładki. Kolejna zakładka nosi nazwę Inne i w moim przypadku jest pusta. W poprzedniej wersji programu odpowiadała ona za ustawienie bu- forowania danych przy zapisie płyt. Jeżeli brak opcji w moim przy- padku spowodowany jest jakimś błędem mojej wersji, to u Ciebie problem ten nie powinien wystąpić. Nie zmienia to jednak faktu, że domyślne ustawienia powinny pozostać bez zmian. Do opisu wszystkich zakładek brakuje już tylko jednego elementu o nazwie Zapis, postanowiłem jednak zmienić nieco konwencję i w tej 34 Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne chwili pominę go. Oczywiście wrócimy do niego później, przy oma- wianiu zapisu danych na płycie. Natomiast teraz kliknij przycisk Nowy umieszczony w dolnej części okna widocznego na rysunku 4.4. Ć W I C Z E N I E 4.5 Pozostałe ustawienia Kontynuuj ustawianie opcji przypisanych do tworzonej kompilacji. Zapoznaj się z ustawieniami zakładki Inne, a następnie kliknij przy- cisk Nowy, by otworzyć główne okno programu i przystąpić do kom- pletowania płyty. Po wykonaniu ćwiczenia 4.5 na ekranie powinieneś zobaczyć głów- ne okno programu podzielone na dwie pionowe części. Przykład ta- kiego widoku przedstawia rysunek 4.5. Rysunek 4.5. Główne okno Nero — kompilacja CD-ROM (ISO) lub DVD-ROM (ISO) Każda z pionowych części dodatkowo składa się z dwóch mniej- szych elementów. Domyślnie w lewej części głównego okna znajduje się zawartość płyty. Natomiast prawa strona to widok zawartości komputera i jego dysków. Rozdział 4. • Nagrywamy pierwsze płyty 35 Jeżeli chcesz dodać dane do kompilacji, wystarczy, że przeciągniesz z prawego do lewego okna wybrane pliki lub katalogi. Pamiętaj, że ustawiasz kursor myszy nad plikiem lub katalogiem, a następnie na- ciskasz lewy klawisz i przeciągasz element do lewego okna. Dopiero tam puszczasz klawisz myszy. Możemy za pomocą myszy oraz klawisza Shift lub Ctrl zaznaczyć więcej plików, a później je przeciągnąć do lewego okna. Jeśli się pomylisz, dowolne pliki lub katalogi z lewego okna możesz skasować za pomocą przycisku Del lub prawego klawisza myszy. Przy dodawaniu danych do kompilacji koniecznie musisz obserwo- wać pasek zajętości płyty umieszczony w dolnej części okna. Pamię- taj, że jest on w przypadku kompilacji CD-ROM (ISO) lub DVD-ROM (ISO) wyskalowany w megabajtach. Typowe płyty o długości 74 minut mieszczą 650 MB danych. Dyski 80-minutowe pozwalają na nagranie 700 MB, nośniki 90-minutowe — 800 MB, a 99-minutowe — 870 MB. Musisz jednak pamiętać, że płyty 90- i 99-minutowe sprawiają wiele problemów przy nagrywaniu oraz późniejszym odczycie. Pojemność płyt DVD wynosi dokładnie 4,38 GB. Na graficznym wskaźniku zajętości płyty domyślnie zaznaczono za pomocą pionowych linii nominalne pojemności dla płyt 74- (żółta linia) i 80-minutowych (czerwona linia). W przypadku zapisu płyty DVD wskaźnik jest wyskalowany nieco inaczej, a kolorowa linia znajduje się w okolicy 4,38 GB. Ć W I C Z E N I E 4.6 Kompletacja zawartości płyty Dodaj dane do kompilacji. Wystarczy, że w prawej części okna od- szukasz i zaznaczysz pliki lub katalogi, które chcesz dodać do płyty, a następnie przeciągniesz je do lewego okna. Pamiętaj o tym, by podczas przeciągania plików i folderów przytrzymać wciśnięty lewy klawisz myszy i zwolnić go dopiero w chwili, gdy dane znajdą się nad lewym oknem. Postaraj się nie przekraczać nominalnej pojem- ności używanej płyty CD/DVD. Po dodaniu danych do kompilacji możesz przystąpić do zapisania ich na płycie. Jednak gdy posiadasz więcej niż jedną nagrywarkę, 36 Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne musisz określić, z którego napędu będziesz korzystać. Dlatego, za- nim otworzysz okno zapisu, wybierz z listy dostępnej na pasku ikon napęd, który zostanie użyty do zapisu — rysunek 4.6. Rysunek 4.6. Zmiana domyślnej nagrywarki w systemie wyposażonym w kilka urządzeń W tym celu w programie Nero 5.5 z menu Plik wybierz opcję Zapisz na CD, a w Nero 6 i 7 z menu Nagrywarka — Wypal kompilację. Na ekranie monitora zobaczysz nowe okno — rysunek 4.7 — do- kładnie to samo, które widziałeś podczas określania właściwości kompilacji. Rysunek 4.7. Nagrywamy płytę CD lub DVD — zakładka Zapis Mimo że okno jest podobne do tego, które znasz z początkowego etapu przygotowania płyty, to tym razem pewne szczegóły uległy zmianie. Pierwsza i najważniejsza różnica polega na tym, że nie mo- żesz zmienić typu kompilacji. Zawartość wszystkich zakładek jest dokładnie taka sama i bez problemu możesz wprowadzić dowolne modyfikacje, jeżeli chcesz zmienić dane dotyczące charakteru na- grywanej płyty. Rozdział 4. • Nagrywamy pierwsze płyty 37 Zanim zaczniemy zapisywanie danych na płycie CD lub DVD, nale- ży jeszcze wprowadzić ostatnie zmiany w zakładce Zapis, którą uprzednio pominąłem. Sekcja o nazwie Działanie zawiera cztery opcje określające zasadę działania programu. Dokładniej mówiąc, chodzi o to, że każda z tych opcji podczas zapisu płyty odpowiada za wykonanie przez nagry- warkę konkretnej czynności. Pierwsza z opcji o nazwie Określ maksymalną prędkość zapisu prze- prowadza test wydajności komputera przed przystąpieniem do zapi- su danych na krążku. W niektórych nagrywarkach opcja ta jest nie- aktywna aż do chwili wyłączenia systemów ochrony zapisu danych na płycie. Ja musiałbym wyłączyć opcję FlextraLink. Dzięki funkcji Symulacja mamy pewność, że przy nagrywaniu nie spotka nas żadna niemiła niespodzianka. Opcja ta wymusza na na- grywarce przeprowadzenie dokładnej symulacji zapisu i dopiero po jej pozytywnym zakończeniu wykonanie właściwego nagrania da- nych na płycie. Niestety symulacja zapisu wiąże się z dwukrotnym zwiększeniem czasu wymaganego do nagrania płyty. Osobiście nie stosuję symulacji zapisu, gdyż jestem pewien stabilności mojego sprzętu i jego wydajności niemal w 100 . Jedynym zagrożeniem, jakie może mnie spotkać, jest wyłączenie prądu, ponieważ nie mam UPS-a. Wróćmy jednak do okna zapisu nowej kompilacji, które jest widocz- ne na rysunku 4.7. Kolejna opcja o nazwie Nagrywaj nakazuje na- grywarce dokonanie zapisu na płycie CD/DVD, natomiast ostatnia, Zakończ dysk, jest odpowiedzialna za proces „zamykania” płyty. Po włączeniu tej opcji nie będzie możliwe dogranie kolejnych danych do krążka. Oczywiście wszystkie opcje wchodzące w skład sekcji Działanie mo- żemy stosować w dowolnym układzie. Innymi słowy, możemy prze- prowadzić tylko symulację zapisu płyty lub dokonać analizy mak- symalnej prędkości zapisu i nagrać krążek bez jej zamknięcia. Pamiętaj o tym, że w przypadku zapisywania płyt DVD możliwość zmian ustawień w sekcji Działanie jest ograniczona i nie możesz kontrolować pewnych parametrów. Opcja o nazwie Prędkość zapisu pozwala regulować szybkość, z jaką zostanie nagrana płyta. Na liście znajdują się wszystkie prędkości zapisu obsługiwane przez nagrywarkę i dostępne dla nagrywanego nośnika CD/DVD. 38 Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Metoda zapisu odpowiada za ustawienia trybu zapisu danych na krążku. Do wyboru mamy trzy tryby: Track-At-Once, Disk-At-Once oraz Disc-At-Once/96. (cid:84) TAO (Trac-At-Once) — umożliwia nagranie ścieżki w każdym dostępnym formacie. Minimalna długość ścieżki musi wynosić 300 bloków (4 sekundy), co odpowiada około 700 kB. Nagrywarka zapisująca w trybie TAO wyłącza promień lasera po zapisaniu każdej ścieżki. Zgodnie z zaleceniami specyfikacji na płycie można umieścić maksymalnie 99 ścieżek. Taka forma zapisu powoduje powstawanie przerw między zapisywanymi sesjami, co nie jest wskazane przy nagrywaniu płyty z muzyką. (cid:84) DAO (Disc-At-Once) — pozwala na nagranie płyty bez wyłączenia lasera. Cała płyta zostanie nagrana za jednym razem i nie będziemy mieli możliwości dodania nowych danych w przyszłości. Tak przygotowana płyta może być wzorcem do wykonania większej ilości krążków w tłoczni. Jednym słowem, tworząc płytę jednosesyjną, używamy DAO. (cid:84) DAO/96 (Disc-At-Once/96) — różnica w stosunku do trybu DAO polega na zapisywaniu pełnych subkodów. Musisz tylko pamiętać, że nie każda nagrywarka potrafi je zapisywać. Nowe wersje Nero pozwalają na określenie, ile kopii danej płyty chcemy nagrać. Wystarczy, że w polu o nazwie Liczba kopii wpi- szesz odpowiednią wartość, a program będzie domagał się jedynie zmiany nośnika w napędzie. Nowością jest również obsługa wielu nagrywarek wprowadzona w Nero, poczynając od wersji 5. Po zazna- czeniu opcji Użyj wielu nagrywarek uzyskamy możliwość określenia, który napęd ma zapisywać dane. Oczywiście opcja ta działa jedynie na komputerach wyposażonych w więcej niż jedną nagrywarkę. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części książki. Na koniec została nam ochrona antywirusowa. Twórcy Nero dodali opcję o nazwie Sprawdź wirusy przed zapisem. Wybór tej funkcji uruchamia dołączony do pakietu Nero dodatek antywirusowy, który skanuje pliki składowe kompilacji, dzięki czemu mamy pewność, że zapisywane dane są wolne od „robactwa”. Jeżeli zdecydujesz się na używanie wtyczki antywirusowej zaimplementowanej w Nero, musisz pamiętać o jej częstym aktualizowaniu. Odpowiednia opcja odpo- wiedzialna za aktualizację bazy wirusów znajduje się w menu Pomoc i nosi nazwę Uaktualnij def. wirusów. Niestety również w Nero 7 nie Rozdział 4. • Nagrywamy pierwsze płyty 39 ma możliwości zautomatyzowania tego procesu, ale być może kolej- ne wersje będą przeprowadzały aktualizację bez naszej ingerencji. Jeżeli Twoja nagrywarka posiada system ochrony zapisu, warto go aktywować. Odpowiednie opcje znajdują się zazwyczaj w zakładce Zapis, w sąsiedztwie pola odpowiedzialnego za określanie liczby ko- pii. Mój system ochrony zapisu to FlextraLinik. Ć W I C Z E N I E 4.7 Zapis kompilacji Nagraj dane na płytę. W tym celu otwórz okno zawierające zakładkę Zapis i włącz opcje Nagraj i Zakończ dysk. Następnie określ szyb- kość zapisu i ilość kopii, włącz mechanizm ochrony zapisu i w polu Metoda zapisu ustaw Disc-At-Once. Umieść czystą płytę w napędzie i kliknij przycisk Zapis. Na rysunku 4.8 widzimy zawartość okna, które pojawiło się po klik- nięciu przycisku Zapis, jeśli korzystasz z nośnika wielokrotnego za- pisu. Jeżeli taka płyta nie jest czysta, to Nero automatycznie zapro- ponuje nam możliwość wyczyszczenia jej zawartości. Wystarczy kliknąć przycisk Tak. Rysunek 4.8. Zapis płyty — okno komunikatu o zajętości nośnika RW Rysunek 4.9 zawiera okno informujące o postępie zapisu, jest ono podzielone na kilka części. Pierwsza z nich podaje informacje o typie zapisywanej płyty oraz o łącznej objętości zapisywanych danych. Białe pole umieszczone poniżej na bieżąco wyświetla komunikaty związane z nagrywaniem płyty — jest to tzw. dziennik zapisu. Znaj- dują się tam wszystkie informacje o tym, co właśnie się dzieje oraz jakie błędy powstały. Przykładowo mój dziennik (log) informuje, kiedy rozpoczęto buforowanie plików, następnie kiedy je zakoń- czono itd. 40 Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.9. Zapis płyty — okno ze wskaźnikami kontrolnymi Bezpośrednio pod oknem dziennika zdarzeń znajdziesz informacje o tym, jaki plik aktualnie jest zapisywany, z jaką szybkością oraz która kopia płyty jest właśnie nagrywana. Kolejna sekcja zawiera dwa graficzne wskaźniki. Pierwszy z nich pre- zentuje stan bufora tworzonego przez program. W moim przypadku jest on zawsze zapełniony w 100 , co jest całkowicie poprawne. Pa- sek ten powinien utrzymywać się przez cały czas zapisu możliwie najbliżej wartości 100 i nie może wykonywać gwałtownych sko- ków w dół. Nagłe spadki i napełnienia pojemności bufora świadczą o problemach ze sprzętem, co w konsekwencji może prowadzić do zakończenia procesu nagrywania fiaskiem lub nadmiernego używa- nia systemów ochronnych. Drugi pasek prezentuje z kolei postęp za- pisu płyty. Jeżeli zbliży się do wartości 100 , program zacznie opróż- niać bufor, o którym wspomniałem wcześniej. Poniżej znajduje się kolejna sekcja informująca o tym, jaki posiada- my sprzęt oraz z jaką prędkością jest dokonywany zapis. Sekcja ta zawiera również kolejny graficzny wskaźnik, który na bieżąco moni- toruje poziom wewnętrznego bufora nagrywarki. Obowiązują tu do- kładnie te same zasady jak opisane powyżej. Rozdział 4. • Nagrywamy pierwsze płyty 41 Oczywiście jeżeli nasz napęd jest wyposażony w technologię Burn- Proof lub podobne, to nagłe wahania poziomu bufora nie są żadnym problemem, gdyż nie stracimy nagrywanej płyty. Radziłbym jednak sprawdzić przyczynę takiego stanu rzeczy. Nowa wersja Nero pozwala włączyć sprawdzanie poprawności zapi- sanych danych, służy do tego przełącznik o nazwie Sprawdź zapisa- ne dane znajdujący się w dolnej części okna. Proces ten polega na sprawdzeniu zapisanych danych i porównaniu ich z oryginałem. Opcja ta jest bardzo wygodna, gdyż daje pewność, że podczas zapisu nie wystąpił żaden błąd i dane będą poprawnie czytane. Niestety sprawdzanie wymaga dodatkowego czasu. Ostatnią nowością umieszczoną w tym oknie jest opcja o nazwie Automatycznie wyłącz komputer po zakończeniu zapisu. Dzięki niej możesz włączyć nagrywanie płyty i iść spać bez obawy, że komputer będzie pracował całą noc. Oczywiście sam proces wyłączenia zależy od tego, jaki komputer posiadasz. Jeżeli jest to zestaw ATX, to zosta- nie on wyłączony zupełnie, natomiast AT zakończy pracę, wyświe- tlając ekran z napisem Można bezpiecznie wyłączyć komputer. Po zakończeniu nagrywania na ekranie monitora pojawi się nowe małe okno z komunikatem o pomyślnym lub błędnym zakończeniu zapisu płyty. Wystarczy wtedy kliknąć przycisk OK. Ć W I C Z E N I E 4.8 Analiza dziennika zdarzeń Przeanalizuj log z nagrywania swojej płyty. Jeżeli znajdziesz tam ja- kieś błędy, to postaraj się je wynotować na kartce papieru lub zapa- miętać. Możliwe, że w dalszej części książki znajdziesz informacje o tym, co one oznaczają. Praktycznie bez większych problemów udało się nam wspólnie na- grać pierwszą płytę zawierającą dane komputerowe. Musisz się ze mną zgodzić, że nie było w tym nic trudnego. Na następnych stro- nach zajmiemy się przygotowaniem płyty audio. 42 Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Płyta CD z muzyką W tym podrozdziale dowiesz się, jak za pomocą Nero przygotować płytę audio. Krążki takie pojawiły się na rynku znacznie wcześniej niż te zawierające dane komputerowe, a z czasem zyskały ogromną popularność na całym świecie, wypierając płyty winylowe (choć można zauważyć powrót czarnych krążków, których głównymi od- biorcami są DJ-e oraz audiofile). Format Audio CD jest określany przez „czerwoną książkę”, która regu- luje właściwości informacji zapisywanych na dysku (16 bitów i 44,1 kHz) oraz rozmiary płyty i sposób, w jaki dane audio są rozmiesz- czone na nośniku. Nero Burning ROM potrafi przygotować tylko i wyłącznie płytę audio na nośniku CD. Utworzenie płyty DVD audio w tym programie nie jest możliwe. Aby przygotować płytę audio, w oknie wyboru kompilacji musisz wybrać opcję Audio CD — rysunek 4.10. Rysunek 4.10. Przygotowanie płyty audio — etap pierwszy Jeżeli na płytę chcesz nagrać utwory pochodzące z różnych źródeł, to koniecznie w zakładce Audio CD włącz opcję Normalizuj wszyst- kie pliki audio. Dzięki temu głośność poszczególnych utworów zo- stanie ustawiona na takim samym poziomie. Rozdział 4. • Nagrywamy pierwsze płyty 43 W przypadku gdy tworzysz płytę z utworami nagranymi na koncer- cie, możesz skorzystać z opcji Bez przerwy między ścieżkami. Po- zwoli to na zlikwidowanie ciszy pomiędzy poszczególnymi utwora- mi i spowoduje, że takiej płyty będzie się znacznie lepiej słuchało. Jeżeli chcesz, by Twoja płyta zawierała CD-TEXT, w zakładce Audio CD włącz opcję Zapisz na CD. Następnie w polu Tytuł wpisz tytuł płyty, a w Wykonawca umieść nazwisko artysty wykonującego na- grane na niej utwory. Dodatkowo w polach dostępnych w sekcji Wy- danie możesz wpisać, kto jest wydawcą lub producentem płyty. CD-TEXT to informacje tekstowe zapisane na płycie CD w specjalnych subkanałach. Informacje te mogą być odtwarzane przez specjalne czytniki płyty CD. Aby nagrać płytę CD z CD-TEXTEM, Twoja nagrywarka musi obsługiwać tę funkcję. O tym, jak sprawdzić, czy Twoja nagrywarka potrafi nagrywać CD-TEXT, możesz przekonać się, używając Nero. Wystarczy, że z menu Nagrywarka wybierzesz opcję Wybór nagrywarki, a następnie w nowym oknie zaznaczysz napęd i odczytasz jego właściwości. Ć W I C Z E N I E 4.9 Tworzenie płyty audio Przygotuj płytę audio. W tym celu z okna wyboru kompilacji wy- bierz opcję Audio CD. Jeśli chcesz, aby płyta zawierała CD-TEXT, w zakładce Audio CD włącz i wypełnij odpowiednie pola. W przy- padku gdy nagrywasz płytę z plików o różnym pochodzeniu, ko- niecznie włącz opcję Normalizuj wszystkie pliki audio. Pozostałe zakładki widoczne na rysunku 4.10 nie są w tej chwili po- trzebne i możesz kliknąć przycisk Nowy, by przejść do głównego okna Nero. Główne okno programu — rysunek 4.11 — zostanie dopasowane tak, by ułatwiało tworzenie płyty zawierającej muzykę. W tej chwili wystarczy przeciągnąć zgrane uprzednio utwory z pra- wego okna do lewego, w którym możemy dowolnie modyfikować ich kolejność przez przytrzymanie klawisza myszy i przesuwanie kurso- ra z „przyklejonym” plikiem w odpowiednie miejsce. Okno z zawar- tością naszej płyty audio ma także przycisk, dzięki któremu możemy odsłuchać zaznaczone utwory. 44 Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.11. Przygotowanie płyty audio — etap drugi Płyta audio może zostać utworzona na podstawie plików typu wave, mp3, wma i vqf. Nie oznacza to, że inne formaty skompresowanej muzyki nie nadają się do tego. Na stronie http://neroplugins.cd-rw.org znajduje się szereg dodatków do Nero, za ich pomocą będziesz mógł nauczyć program współpracy z innymi rodzajami plików muzycznych. Na końcu niniejszych ćwiczeń znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób zgrać zawartość innych płyt audio oraz jak zamienić nietypowe formaty plików audio na typ wave obsługiwany przez Nero. Dolna część głównego okna Nero zawiera omawiany już wcześniej graficzny wskaźnik zajętości płyty. Tym razem jest on wyskalowany za pomocą minut, dzięki czemu możemy określić, ile czasu pozo- stało do zapełnienia płyty. Również i teraz musimy brać pod uwagę ograniczenia długości płyt, które wynoszą 74 lub 80 minut. Odra- dzam zapisywanie muzyki na płytach 90- i 99-minutowych, gdyż zdecydowana większość napędów oraz stacjonarnych odtwarzaczy CD nie potrafi odczytać takiego nośnika. Rozdział 4. • Nagrywamy pierwsze płyty 45 Ć W I C Z E N I E 4.10 Kompletacja zawartości płyty Kontynuuj tworzenie płyty audio. W głównym oknie programu dodaj utwory muzyczne do kompilacji. Następnie określ ich kolejność na płycie, posługując się odpowiednim opisem zamieszczonym w niniej- szym rozdziale. Zanim nagramy płytę, warto wspomnieć o tym, że każdą ścieżkę wi- doczną w lewym oknie określają osobne właściwości. Aby je zmie- nić, wystarczy kliknąć tytuł utworu prawym klawiszem myszy i wy- brać opcję o nazwie Właściwości. Okno właściwości utworu jest widoczne na rysunku 4.12. Rysunek 4.12. Właściwości ścieżki audio — zakładka Właściwości ścieżki Pierwsza zakładka pozwala na edycję CD-TEXTU przypisanego do konkretnego utworu oraz odstępu między poszczególnymi piosenka- mi. Dokładne informacje o tytule piosenki Nero automatycznie od- czytał z dodanego pliku na podstawie danych zapisanych w ID3. Funkcja CD-TEXT pozwala dla każdego utworu przypisać dowolny tekst (na przykład tytuł piosenki), jednak tylko niektóre nagrywarki potrafią zapisać dodatkowe kody. Podobnie wygląda samo odtwa- rzanie takiej płyty, tylko napędy z obsługą CD-TEXTU potrafią od- czytać te informacje. Oczywiście taka płyta działa na każdym sprzę- cie poprawnie, ale bez odczytu tekstu. 46 Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Bardzo ciekawą opcją jest Płynne przechodzenie z poprzedniej ścież- ki. Opcja ta umożliwia tworzenie płynnych przejść między utwora- mi. Inaczej mówiąc, chodzi o to, że jedna piosenka jeszcze się nie skończyła, jest w fazie płynnego wyciszania, a drugi utwór powoli się zaczyna. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne podczas two- rzenia składanki z muzyką taneczną przeznaczonej na prywatki. Do- stęp do tej opcji jest również możliwy bezpośrednio z panelu wyboru kompilacji audio. Następna zakładka o nazwie Indeksy, granice, podziały — rysunek 4.13 — pozwala dodać do utworu indeksy oraz wstawić znak po- działu piosenki, dzięki czemu będziemy mogli przeskoczyć do wska- zanego miejsca dłuższego kawałka. Rysunek 4.13. Właściwości ścieżki audio — zakładka Indeksy, granice, podziały W zakładce Filtry widocznej na rysunku 4.14 Nero oferuje zestaw dzie- więciu filtrów, które pozwalają zmienić różne parametry plików audio. Poniżej zamieszczam krótką charakterystykę każdego z nich. (cid:84) Normalizuj — pozwala ustawić głośność plików na jednym poziomie. Szczególnie przydatny, gdy nagrywamy składankę, a pliki pochodzą z różnych źródeł i mają inną głośność. Filtr oferuje dwie metody pracy. Pierwsza z nich, RMS, ustawia średnią głośność na ustaloną wartość. Metoda Maksimum ustawia głośność na wartość, przy której unika się obcinania. (cid:84) DeClik — dzięki tej opcji możemy usuwać szumy i trzaski z pliku, który chcemy nagrać na płytę. Opcja ta jest niezastąpiona w czasie kopiowania starych płyt winylowych na dysk CD. Rozdział 4. • Nagrywamy pierwsze płyty 47 Rysunek 4.14. Właściwości ścieżki audio — zakładka Filtry (cid:84) Redukcja „syczenia” — filtr ten redukuje poziom syczenia, które często występuje w plikach audio. (cid:84) Zwiększ głośność — za pomocą tego filtru możemy płynnie zwiększać głośność utworu, tak jak to często ma miejsce na płytach przygotowanych przez profesjonalne studia nagrań. (cid:84) Zmniejsz głośność — zasada działania jest identyczna jak w poprzednim filtrze, z tą różnicą, że tutaj głośność jest zmniejszana. Inaczej mówiąc, możemy płynnie wyciszyć utwór. (cid:84) Poszerzanie stereo — działa tylko na plikach nagranych w trybie stereo. Pozwala uwypuklić lub zredukować efekt stereo w plikach przeznaczonych do nagrania. (cid:84) Karaoke — narzędzie pozwalające usunąć z utworu pewne dźwięki na zasadzie porównania obu kanałów stereo i usuwania identycznych fragmentów. Dzięki temu na płycie zostaje tylko muzyka, a dośpiewanie słów pozostaje uczestnikowi zabawy. (cid:84) Echo — dzięki temu filtrowi możemy wzbogacić nasz utwór o efekt echa. (cid:84) Korektor — rozbudowany zestaw korektorów dostępnych w niemal każdej wieży. Każdy z dostępnych filtrów pozwala na dowolne regulowanie wła- ściwości i daje możliwość odsłuchania wyników naszej pracy, zanim całość zostanie zapisana na płycie CD. 48 Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Ć W I C Z E N I E 4.11 Właściwości ścieżek audio Otwórz okno właściwości i zapoznaj się ze zgromadzonymi tam opcjami. Jeżeli nagrywasz płytę z CD-TEXTEM, to opisz poszczegól- ne utwory. Jeśli natomiast utwory składające się na płytę pochodzą z różnych źródeł (pliki mp3, wave lub utwory zgrane z różnych płyt audio), w zakładce Filtry włącz filtr Normalizuj. Przy okazji zapoznaj się z działaniem pozostałych filtrów audio. Nowe ustawienia zatwierdź, klikając przycisk OK. Po skompletowaniu płyty i naniesieniu niezbędnych poprawek przy użyciu filtrów czy też efektu przejścia między utworami możesz za- jąć się zapisaniem płyty. W tym celu z menu Nagrywarka wybierz opcję Wypal kompilację (dla Nero 7 i 6) lub Plik/Zapisz na CD (w Ne- ro 5). Nowo otwarte okno widoczne na rysunku 4.15 nie powinno Cię zaskoczyć, gdyż to właśnie od niego rozpoczynaliśmy tworzenie składanki. Rysunek 4.15. Przygotowanie płyty audio — etap trzeci Zakładka Opcje CDA nie interesuje nas. Natomiast w zakładce Audio CD możesz w razie konieczności wprowadzić ostatnie poprawki w opi- sie płyty lub CD-TEXT. Rozdział 4. • Nagrywamy pierwsze płyty 49 W zakładce Zapis należy włączyć opcje Nagrywaj i Zakończ dysk. Następnie w polu Prędkość zapisu ustaw wartość, z jaką chcesz zapi- sywać swoją płytę. Uważam, że szybkość zapisu powinna oscylować w granicach wartości ×16, gdyż daje to gwarancję najlepszej jakości powstałej płyty audio. W polu Metoda zapisu ustaw wartość Disc-At-Once lub Track-At- Once. Pierwszą z opcji wybierz dla płyt zawierających materiał kon- certowy pozbawiony przerw między utworami lub dla takich, przy tworzeniu których skorzystałeś z filtrów wbudowanych w program Nero. Druga z dostępnych opcji przydaje się w przypadku zwyczaj- nych płyt studyjnych o typowych przerwach. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień i ewentualnych poprawek kliknij przycisk Zapis. Sam proces zapisu nie różni się niczym od nagrywania płyt z danymi, więc nie będę go opisywał. Jeśli wystąpią problemy, cofnij się o kilka stron do tamtego opisu. Odsłuchiwanie płyty audio jest możliwe na większości stacjonar- nych odtwarzaczy (niestety są takie urządzenia, które nie czytają na- grywanych płyt) oraz na komputerze za pomocą systemowego od- twarzacza płyt audio. Ć W I C Z E N I E 4.12 Zapis kompilacji Nagraj przygotowaną kompilację z płytą audio. W tym celu otwórz okno zapisu i ustaw odpowiednie opcje zgodnie z opisem. Następnie kliknij przycisk Zapisz i zaczekaj, aż płyta zostanie nagrana. Sprawdź wynik swojej pracy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nero 7. Nagrywanie płyt CD i DVD. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: