Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00435 011306 20238197 na godz. na dobę w sumie
Niezbędnik angielski. Przyimki i wyrażenia z przyimkami - ebook/pdf
Niezbędnik angielski. Przyimki i wyrażenia z przyimkami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60287-36-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Często mylisz angielskie przyimki? Próbujesz na siłę tłumaczyć je na polski?
Szukasz naprędce polskich odpowiedników? Nie jesteś w stanie zapamiętać zwrotów z przyimkami? NIEZBĘDNIK Lingo jest właśnie dla Ciebie.

Nowa seria NIEZBĘDNIKÓW Lingo przeznaczona jest dla wszystkich uczących się angielskiego i pragnących w szybki sposób opanować zagadnienia niezbędne do posługiwania się językiem obcym na każdym poziomie zaawansowania. Przygotowana została przez specjalistów-filologów, przy współpracy praktyków-nauczycieli i native speakerów.

Bez dobrej znajomości angielskich przyimków oraz wyrażeń z przyimkami nie sposób używać języka angielskiego na co dzień w mowie i piśmie, ani zdać Matury z angielskiego bądź egzaminów językowych, takich jak First Certificate in English czy Certificate in Advanced English.

Książka zawiera:

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Anna Treger Niezbędnik ANGIELSKI Przyimki i wyrażenia z przyimkami Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: Andres Rodriguez / Fotolia © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2011 ISBN 978-83-60287-36-1 www.jezykinieobce.pl Skład i łamanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1. Sprawdź się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. Charakterystyka przyimków pod względem budowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3. Miejsce przyimka w zdaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4. Stosowanie przyimków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.1. Przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących czasu . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących miejsca . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.2. 4.3. Przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4.4. Przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących przyczyny i celu . . . . . . . . 42 4.5. Przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących sposobu . . . . . . . . . . . . . . 44 4.6. Przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących przyzwolenia . . . . . . . . . . 46 4.7. Inne ważne przyimki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 5. Przyimki po ważniejszych częściach mowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5.1. Przyimki występujące po czasownikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 5.2. Przyimki występujące po przymiotnikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5.3. Przyimki występujące po rzeczownikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 6. Przyimki a czasowniki złożone (phrasal verbs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 7. Ćwiczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 8. Klucz do ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9. Quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 10. Przyimki w pigułce - słownik kontekstowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 www.WydawnictwoLingo.pl 3 W s t ę p Wstęp „Angielskie niezbędniki” to nowa seria Wydawnictwa Lingo przeznaczona dla wszystkich uczących się angielskiego i pragnących w szybki sposób opanować niezbędne do prawidło- wego posługiwania się językiem kompetencje gramatyczne i leksykalne. Poszczególne pozy- cje omawiają w sposób praktyczny i wyczerpujący wybrane zagadnienia, które nastręczają zwykle wiele problemów użytkownikom języka angielskiego. Jednocześnie ich opanowania znacznie ułatwia naukę języka, jak również posługiwanie się nim w życiu codziennym. Niniejsza pozycja z serii „angielskich niezbędników” stawia sobie za cel zaznajomienie czytelników, których językiem ojczystym jest polszczyzna ze znaczeniem i rolą składniową angielskich przyimków. Przyimek to nieodmienna i niesamodzielna część mowy tworząca wyrażenia z grupą rzeczownika. Przyimki odgrywają w języku angielskim podobną rolę, co w języku polskim: wyznaczają stosunki między poszczególnymi częściami zdania, głównie pomiędzy orzeczeniem a dopełnieniem. Nie możemy w sposób mechaniczny utożsamiać znaczenia przyimków z ich polskimi odpowiednikami. Dany przyimek angielski może w różnych kontekstach mieć rozmaite polskie odpowiedniki i na odwrót, dany przyimek polski ma w różnych kontekstach odmienne odpowiedniki angielskie. at 7 o’clock at the weekend at the door at the beginning on the table at the corner in the sky o siódmej w weekend przy drzwiach na początku na stole na rogu na niebie Książka przeznaczona jest dla uczniów, maturzystów, studentów, osób przygotowujących się do egzaminów językowych, a także wszystkich chcących utrwalić i poszerzyć znajomość angielskich przyimków. Książka składa się z dziesięciu rozdziałów w tym testu sprawdzającego, zestawu ćwiczeń, klucza do ćwiczeń, quizu i syntetycznego słowniczka przyimków wraz z wyrażeniami. Zasadniczą część książki stanowią rozdziały 2 - 6. Każdy z nich obejmuje wstępną charak- terystykę zagadnień, część teoretyczną przedstawiającą odpowiednie reguły, zilustrowaną przykładami wraz z ich tłumaczeniem na polski. 4 Angielski PRZyIMEK W utrwaleniu i urozmaiceniu nauki pomaga zestaw ćwiczeń z kluczem. Ponadto niezbędnik otwiera test umożliwiający zorientowanie się uczącemu, co sprawia mu największe trudności. Pod koniec książki znajduje się quiz będący ciekawą formą sprawdzenia zdobytej wiedzy. Znajdujący się na końcu rozdział „Przyimki w pigułce - słowniczek kontekstowy” może być traktowany jako podręczna pomoc umożliwiająca uzyskanie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące posługiwania się przyimkami w języku angielskim, szybki przegląd najważniejszych zagadnień omawianych w niezbędniku i co za tym idzie stosunkowo łatwe dokonywanie odświeżających powtórek zawartego w książce materiału. „Angielskie niezbędniki” stanowią kontynuację, a zarazem praktyczne uzupełnienie serii repetytoriów językowych Wydawnictwa Lingo (więcej informacji na www.wydawnictwolingo.pl). Rozwinięcie zagadnień poruszanych w tej książce czytelnicy znajdą m.in. w  pozycjach takich jak „Angielski. Gramatyka. Repetytorium”, „Angielski. Repetytorium leksykalne”, „Angielski. Phrasal verbs. Słownik z ćwiczeniami”. Autorka www.WydawnictwoLingo.pl 5 1Sprawdź się 111111111111111111111 s p r a w d ź s i ę Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę. Ten test pomoże Ci ocenić, na czym należy się skoncentrować w  nauce zagadnień przedstawionych w tej książce. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujesz punkt. Podlicz punkty i  sprawdź wynik testu. W  okrągłych nawiasach są numery paragrafów omawiające dane zagadnienie. 1. The exhibition was held ……… 10 July. (4.1.) a) in b) on c) at 2. Where have you been? I haven’t seen you ……… 3 weeks. (4.1.) a) during b) since c) in 3. ……… recently I had never tried a diet (4.1.) c) For a) Since b) Until 4. She will be back ……… next Monday. (4.1.) c) by a) until b) on 5. It’s been almost a year ……… I got married. (4.1.) a) from b) until c) since 6. On Sundays I lie in ……… 10 o’clock. (4.1.) a) to b) at c) until 7. Their house is properly air conditioned ……… the summer months. (4.1.) a) through b) during c) at 8. Let’s discuss your project …............. coffee. (4.1.) c) during a) over b) at 8 Angielski PRZyIMEK 9. My birthday is a month ……… now. (4.1) c) at b) from a) by 10. Greg lives ……… Hamilton Street. (4.2.) c) in b) on a) at 11. Who is the man ……… the photograph? (4.2) a) at b) on c) in 12. No alcoholic beverages may be brought ………the stadium. (4.2.) a) on b) inside c) through 13. The woman took a seat ……… the front of the bus, right behind the driver. (4.2.) a) at b) on c) in 14. The man hurried down the steps and got ……… the car. (4.3.) a) into b) on c) at 15. Kris ran ……… the stairs two at a time to the office above. (4.3.) a) up b) down c) to 16. I arrived ……… the airport well before my flight. (4.3.) a) to b) at c) on 17. It’s important to lay the rail ……… the bridge. It will help to reduce congestion. (4.3.) a) across b) on c) over www.WydawnictwoLingo.pl 9 s p r a w d ź s i ę 18. My bedroom window faces ……… the back yard. (4.3.) a) on b) towards c) to 19. Amy put down her glass and walked ……… the door. (4.3.) a) towards b) for c) across 20. We saw an abundance of rushes ……… the river. (4.3.) a) along b) across c) through 21. Whisk the eggs ……… a fork until blended. (4.5.) a) by b) in c) with 22. I am ……… a hurry, so please be quick. (4.5.) a) at b) on c) in 23. Many people are afraid of planes, so they prefer travelling ……… land. (4.5.) a) by b) along c) on 24. A purchase order is valid only if it is confirmed ……… writing. (4.5.) a) with b) in c) by 25. We will play the match, the weather …………… . (4.6.) a) notwithstanding b) in spite of c) despite 26. ……… all of his efforts, he failed to improve. (4.6.) a) By b) From c) Despite 10 Angielski PRZyIMEK 27. He took a painkiller ……… soothe the pain in his leg. (4.7.) a) for b) to c) from 28. Paul is on the phone ……… you. (4.7.) a) for b) to c) with 29. I was amazed how quickly he recovered ……… his surgery. ( 5.1.) a) to b) of c) from 30. I am tired ……… your constant complaining. (5.2.) a) of b) about c) by 30-25 – Wynik bardzo dobry. Warto jednak utrwalić wiadomości. 24-20 – Dobra znajomość przyimków. Wymaga jednakże pogłębienia. 19-15 – Wiedza na poziomie zadawalającym. Należy popracować nad jej uzupełnieniem. Poniżej 15 – Trzeba wziąć się solidnie do pracy. Key 30. a 29. c 28. a 27. b 26. c 25. a 24. b 23. a 22. c 21. c 20. a 19. a 18. b 17. a 16. b 15. a 14. a 13. c 12. b 11. c 10. b 9. b 8. a 7. b 6. c 5. c 4. c www.WydawnictwoLingo.pl 3. b 2. c 1. b 11 Angielski PRZyIMEK 4Stosowanie przyimków www.WydawnictwoLingo.pl 19 444444444444444444444 s t o s o w a n i e p r z y i m k ó w 4.1. Przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących czasu about około, mniej więcej about an hour about two years ago około godziny mniej więcej dwa lata temu It took me about an hour to get to work. Dotarcie do pracy zabrało mi około godziny. The accident happened about two years ago. Wypadek zdarzył się mniej więcej dwa lata temu. after po after lunch after work after a year after midnight po lunchu po pracy po roku po północy After lunch she lay down on the couch. Po lunchu położyła się na kanapie. I was always told not to eat after midnight. Zawsze mi mówiono, by nie jeść po północy. at o, w  o szóstej at 6 o’clock at noon/ night/midday/midnight w południe/w nocy/w południe/o północy at dawn/dusk at sunset at the weekend at lunchtime at Easter/Christmas at any time at the age of 30 at any moment at the moment at the last minute at five minutes past noon o świcie/o zmierzchu o zachodzie słońca w weekend w porze lunchu na Wielkanoc/w Boże Narodzenie w dowolnym czasie w wieku 30 lat lada moment w tym momencie w ostatniej chwili pięć minut po południu The doctor is due to arrive at any moment. Lekarz ma przyjechać lada moment. The office is open from 8 a.m to 4 p.m with a lunch break at noon. Biuro jest otwarte od godziny 8-ej to 16-tej, z przerwą na lunch w południe. 20 Angielski PRZyIMEK Going to work at dawn and coming home from work at dusk makes her life miserable. Chodzenie do pracy o świcie i wracanie z pracy o zmierzchu sprawia, że jej życie jest nieszczęśliwe. at the beginning (of the school term) na początku (semestru) at the end (of this month) na końcu (tego miesiąca) Trzeba jednak pamiętać o różnicach znaczeniowych w przypadku zastosowania przyimka in: in the beginning in the end początkowo w końcu The students took a placement test at the beginning of the semester. Studenci zdawali sprawdzian predyspozycji na początku semestru. In the beginning she was a very shy girl. Początkowo była bardzo nieśmiałą dziewczyną. before przed before lunch before the concert before the end of the year before leaving przed lunchem przed koncertem przed końcem roku przed odjazdem I bought the tickets a few days before the concert. Kupiłem bilety kilka dni przed koncertem. We burglar-proofed the house before leaving on holiday. Zabezpieczyliśmy dom przed złodziejami przed wyjazdem na wakacje. between między, pomiędzy between 5 and 6 between January and March between meals między 5-tą a 6-tą między styczniem a marcem między posiłkami The office is closed between 12 and 1 p.m. daily. Biuro jest codziennie zamknięte między 12-tą a 1-wszą. The summer holidays take place between June and September. Wakacje przypadają między czerwcem a wrześniem. Drink water between meals to avoid getting hungry. Pij wodę między posiłkami, by nie zgłodnieć. www.WydawnictwoLingo.pl 21 s t o s o w a n i e p r z y i m k ó w beyond po beyond midnight po północy He worked from morning till beyond midnight. Pracował od rana aż do po północy. by podczas by day/night podczas dnia/nocą They travelled by night to avoid the heat. Podróżowali nocą, by uniknąć upału. during podczas/w czasie during (the) summer during the day/night during my absence during World War II during the discussion w lecie podczas dnia/nocy podczas mojej nieobecności podczas Drugiej Wojny Światowej podczas dyskusji The school was broken into during the summer. Do szkoły włamano się latem. Greg lost his temper during the discussion. Greg stracił panowanie nad sobą podczas dyskusji. During the day she works as a waiter. Podczas dnia pracuje jako kelnerka. Uwaga! Nie mówi się during doing something tylko while doing something. While driving, I saw a shepherd with his sheep. Kiedy jechałem samochodem, widziałem pasterza z owcami. Nie mówi się during someone is tylko while someone is. He phoned while she was out. Zadzwonił, kiedy była poza domem. During może odnosić się do momentu w jakimś przedziale czasowym. The exhibition will be held during next month. Wystawa będzie trwać w czasie kilku/kilkunastu dni przyszłego miesiąca. Porównaj: The exhibition will be held over next month. Wystawa będzie trwać przez cały przyszły miesiąc. 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niezbędnik angielski. Przyimki i wyrażenia z przyimkami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: