Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00351 006989 18462231 na godz. na dobę w sumie
Niezbędnik kobiety sukcesu. Jak skutecznie walczyć o awans i pieniądze - książka
Niezbędnik kobiety sukcesu. Jak skutecznie walczyć o awans i pieniądze - książka
Autor: , Liczba stron: 288
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1086-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> bizneswoman
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pamiętasz podręczniki do wszystkich przedmiotów, których uczyłaś się w szkole? Nieobce są Ci skrypty z teoriami Twoich wykładowców? Miałaś do czynienia z niejednym kompendium, vademecum czy brykiem? Jednak czy kiedykolwiek mogłaś choć marzyć o podręczniku, który pomoże Ci osiągnąć doskonałość w dziedzinie Twojego życia zawodowego?

Weź tę książkę do pracy i zacznij dopisywać własne rozdziały
o sukcesie, szacunku, spełnieniu i materialnych korzyściach!

Autorki -- posiadające kilkudziesięcioletnie doświadczenie szefowe firmy zajmującej się doradztwem zawodowym kobiet -- przedstawiają mnóstwo sytuacji, które są częścią Twojego życia w pracy. Opisują także te zdarzenia, których pojawienie się może zabić Ci niezłego ćwieka. Przeprowadziły szeroko zakrojone badania i rozmowy z innymi pracującymi kobietami -- tymi, które dopiero ubiegają się o swoją pierwszą posadę, oraz takimi, które od lat pną się po szczeblach kariery. Teraz nareszcie mogą przedstawić i Tobie wiarygodne wyniki, obrazowe przykłady i praktyczne porady. A wszystko po to, byś nauczyła się pytać:

Nauczysz się również rozpoznawać sytuacje,
w których lepiej ugryźć się w język!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NiezbŒdnik kobiety sukcesu. Jak skutecznie walczy(cid:230) o awans i pieni„dze Autor: Tory Johnson, Robyn Spizman T‡umaczenie: Agata flbikowska ISBN: 978-83-246-1086-0 Tytu‡ orygina‡u: Take This Book to Work: How to Ask for (and Get) Money, Fulfillment, and Advancement Format: A5, stron: 290 PamiŒtasz podrŒczniki do wszystkich przedmiot(cid:243)w, kt(cid:243)rych uczy‡a(cid:156) siŒ w szkole? Nieobce s„ Ci skrypty z teoriami Twoich wyk‡adowc(cid:243)w? Mia‡a(cid:156) do czynienia z niejednym kompendium, vademecum czy brykiem? Jednak czy kiedykolwiek mog‡a(cid:156) cho(cid:230) marzy(cid:230) o podrŒczniku, kt(cid:243)ry pomo¿e Ci osi„gn„(cid:230) doskona‡o(cid:156)(cid:230) w dziedzinie Twojego ¿ycia zawodowego? (cid:149) Koniec z przekonaniem, ¿e ¿ycia nie poznasz z ksi„¿ek! (cid:149) Koniec z pope‡nianiem podstawowych b‡Œd(cid:243)w! (cid:149) Koniec z biernym czekaniem i obserwowaniem otoczenia! We(cid:159) tŒ ksi„¿kŒ do pracy i zacznij dopisywa(cid:230) w‡asne rozdzia‡y o sukcesie, szacunku, spe‡nieniu i materialnych korzy(cid:156)ciach! Autorki -- posiadaj„ce kilkudziesiŒcioletnie do(cid:156)wiadczenie szefowe firmy zajmuj„cej siŒ doradztwem zawodowym kobiet (cid:150) przedstawiaj„ mn(cid:243)stwo sytuacji, kt(cid:243)re s„ czŒ(cid:156)ci„ Twojego ¿ycia w pracy. Opisuj„ tak¿e te zdarzenia, kt(cid:243)rych pojawienie siŒ mo¿e zabi(cid:230) Ci niez‡ego (cid:230)wieka. Przeprowadzi‡y szeroko zakrojone badania i rozmowy z innymi pracuj„cymi kobietami (cid:150) tymi, kt(cid:243)re dopiero ubiegaj„ siŒ o swoj„ pierwsz„ posadŒ, oraz takimi, kt(cid:243)re od lat pn„ siŒ po szczeblach kariery. Teraz nareszcie mog„ przedstawi(cid:230) i Tobie wiarygodne wyniki, obrazowe przyk‡ady i praktyczne porady. A wszystko po to, by(cid:156) nauczy‡a siŒ pyta(cid:230): (cid:149) o pieni„dze (cid:150) bez stresu i niepotrzebnej skromno(cid:156)ci; (cid:149) o rozw(cid:243)j zawodowy (cid:150) z u¿yciem w‡a(cid:156)ciwej argumentacji; (cid:149) o osobiste spe‡nienie (cid:150) operuj„c w‡a(cid:156)ciwym s‡ownictwem i odpowiedni„ mow„ cia‡a. Nauczysz siŒ r(cid:243)wnie¿ rozpoznawa(cid:230) sytuacje, w kt(cid:243)rych lepiej ugry(cid:159)(cid:230) siŒ w jŒzyk! Spis treści Podziękowania Wstęp Pieniądze Znalezienie zatrudnienia Jak zapytać, czy firma rekrutuje? Jak zapytać, czy otrzymano Twoje CV? Jak zadawać inteligentne pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Jakie pytania pomogą Ci dostać pracę? Jak poprosić o więcej pieniędzy? Jak prosić o świadczenia dodatkowe? Jak poprosić o czas wolny, zanim przyjmiesz ofertę pracy? Jak rozeznać się w przeciętnych stawkach wynagrodzenia oferowanych w firmie? Jak zapytać o następne etapy rekrutacji? Jak zapytać, czy możesz być brana pod uwagę w rekrutacji na nietypowe stanowisko? Jak poprosić o płatne praktyki? Jak poprosić o przydzielenie czasowego zadania? Jak poprosić o spotkanie z prezesem? Jak poprosić o więcej czasu na przemyślenie propozycji? Jak poprosić o zwrot kosztów przeprowadzki i o pieniądze na urządzenie się w nowym miejscu zamieszkania? 9 13 21 21 24 30 34 40 45 47 49 55 58 62 65 69 73 6 • Niezbędnik kobiety sukcesu W pracy Jak poprosić o podwyżkę? Jak poprosić o odprawę? Jak poprosić pracodawcę o środki na cele charytatywne? Jak poprosić o fundusz reprezentacyjny? Jak poprosić o służbowy samochód i zwrot kosztów podróży? Jak poprosić o pożyczkę? Jak poprosić o nowy komputer lub drogie wyposażenie biurowe? Jak poprosić o finansowaną przez firmę opiekę nad dziećmi? Rozwój zawodowy Naprzód i wzwyż Jak poprosić o spotkanie sam na sam z szefem? Jak poprosić o nowy tytuł? Jak poprosić o więcej obowiązków? Jak sprawić, żeby uznano Twoje zasługi? Jak poprosić o możliwość przejrzenia akt? Jak poprosić o zmianę działu w obrębie firmy? Jak poprosić szefa o informacje? Jak poprosić o wsparcie lub radę, nie tracąc uznania? Jak poprosić o przeniesienie do innego miasta? Jak poprosić szefa, żeby pomógł Ci znaleźć nową pracę? Jak poprosić o wyższą odprawę? 77 77 83 88 94 98 101 104 107 115 115 118 125 129 132 135 138 142 146 150 153 Spis treści • 7 Pomyślne nawiązanie kontaktów Jak poprosić o ogólną poradę w sprawie kariery? Jak poprosić o spotkanie informacyjne? Jak poprosić o referencje? Jak poprosić o pomoc nieznanego absolwenta? Jak poprosić o spotkanie na lunchu? Jak znaleźć mentora? Jak poprosić o wizytówkę? Jak poprosić o kontakt z nieznaną Ci osobą? Jak poprosić o drugą szansę i zrobić dobre wrażenie? Jak poprosić o zaproszenie na ważną imprezę? Jak rozmawiać o sporcie, jeśli masz na jego temat nikłe pojęcie? Etykieta biurowa Jak odwołać spotkanie lub anulować wcześniejsze zobowiązanie? Jak poprosić o pomoc przy projekcie? Jak uzyskać możliwość delegowania obowiązków? Jak poprosić o więcej szkoleń? Jak poprosić o asystenta? Jak poprosić kolegę, żeby przestał narzekać? Jak poprosić współpracownika, żeby przestał używać perfum o intensywnym zapachu? Jak poprosić koleżankę, żeby po sobie sprzątała? Jak poprosić kolegę, żeby przestał wysyłać do Ciebie wiadomości? Jak poprosić o nowego szefa? Jak znaleźć wsparcie w grupie lub wypracować konsensus? 157 157 159 164 168 171 175 180 183 188 191 194 197 197 199 203 206 209 211 215 218 220 224 227 8 • Niezbędnik kobiety sukcesu Jak poprosić o ograniczenie zakresu obowiązków? Jak poprosić o przesunięcie terminu? Jak zapytać, czy stracisz pracę? Jak poprosić o możliwość uczestniczenia w zebraniach firmowych? Jak poprosić o wyłączenie ze spotkania? Osobiste spełnienie Zarządzanie czasem, elastyczność i sprawy osobiste Jak poprosić o urlop naukowy albo urlop bezpłatny? Jak poprosić o dzień wolny, aby móc poświęcić czas dziecku? Jak poprosić o możliwość pracy w domu, kiedy nie istnieje formalny program? Jak poprosić o elastyczny rozkład zajęć? Jak poprosić o ograniczenie czasu pracy? Jak poprosić o możliwość utrzymywania kontaktu z firmą, kiedy jesteś na urlopie macierzyńskim? Jak poprosić o szczerą radę w kwestii ubrania? Jak spytać, czy ktoś jest z Ciebie niezadowolony? Jak poprosić o dobry stolik w restauracji? Jak poprosić o pokój hotelowy o wyższym standardzie? Jak zapytać o zwyczaje związanie z wręczaniem prezentów w biurze? Słowo końcowe 232 235 238 242 244 251 251 254 257 262 264 268 271 275 278 279 281 285 W pracy Jak poprosić o podwyżkę? Ważne jest, żeby być szczerym ze sobą, kiedy chce się podwyżki. Niektórzy ludzie nie czują się doceniani, jeśli zarabiają zbyt mało. Inni zmienili styl życia i mają większe wydatki. A może denerwuje Cię, że Twój współ- pracownik dostał podwyżkę, a Ty nie? Choć są to częste powody, nie wystarczą, abyś mogła uzyskać to, czego pragniesz. Swoją prośbę o podwyżkę oprzyj na dokona- niach, a nie potrzebach osobistych. Wydatki na Twój nowy samo- chód i bezrobocie męża nie są wystarczająco dobrymi powodami w oczach pracodawcy. Musisz udowodnić, ile jesteś warta, zanim zdobędziesz jakąkolwiek szansę na podwyżkę. Chociaż wielu praco- dawców jest wyrozumiałych, jeśli chodzi o sprawy związane z ży- ciem osobistym, dzielenie się tymi problemami nie poprawi Two- jej sytuacji. Świadomość, że nie masz z czego zapłacić czynszu, może być motywacją prośby o podwyżkę, ale nie oszukuj się: szefowi płaci się za zarządzanie firmą, a nie Twoimi osobistymi wydatkami. KUJ ŻELAZO, PÓKI GORĄCE. Podwyżki są omawiane za- zwyczaj w czasie corocznych podsumowań lub kiedy firma przecho- dzi restrukturyzację albo ma wyjątkowo duże przychody. Również 78 • Niezbędnik kobiety sukcesu wtedy, gdy zmienia się rynek pracy i Twoje umiejętności stają się bardziej pożądane, możesz poprosić o podwyżkę. Kiedy zostają Ci przydzielone dodatkowe obowiązki, nowe lub przejęte po kimś, kiedy ukończyłaś z sukcesem wyjątkowo ważny projekt, który wpłynął na jakość funkcjonowania firmy, lub nawet wtedy, kiedy zaproponowano Ci inną pracę — to moment, w którym powinnaś zacząć działać. NAJWIĘKSZE ZNACZENIE. Jest różnica, pomiędzy tym, jak ocenia się wartość Twojej pracy, a jak ocenia się Twoją wartość. Jeśli chirurg neurolog zostanie zatrudniony na stanowisku dozor- cy, być może zasługuje na pensję chirurga, ale będzie dostawał pensję stróża, ponieważ do tej pracy został zatrudniony. Również człowiek z dyplomem MBA (ang. Master of Business Administration — magister zarządzania), który pracuje jako kasjer, będzie wynagra- dzany jako kasjer, a nie człowiek z wysoko cenionym dyplomem. Owszem, umiejętności odgrywają znaczącą rolę w wyznaczeniu pensji, ale to zajmowane stanowisko będzie miało największe zna- czenie. Weź to pod uwagę, planując działania. PRZYGOTUJ SIĘ. Twój pracodawca nie wie tego wszystkie- go, co Ty, ponieważ zajęty jest swoimi obowiązkami. Dlatego nad- szedł czas na wyciągnięcie z szufladki teczki pod tytułem „Zobacz, co zrobiłam!” i na przechwałki — profesjonalne, rzecz jasna. Jakie rezultaty osiągnęłaś dzięki ciężkiej pracy? Zrób listę rzeczy, dzięki którym można było zmniejszyć wydatki, zwiększyć dochody i produkcję, poprawić bezpieczeństwo lub wydajność oraz zaoszczę- dzić czas. Podaj konkretne przykłady, z procentami, faktami i licz- bami na poparcie swojej prośby. Na szczycie listy umieść paragraf, W pracy • 79 podsumowujący Twoje osiągnięcia, ale skup się na wkładzie, jaki wniosłaś do wyników finansowych firmy. Oprócz posiadanych umiejętności weź pod uwagę rodzaj branży, region kraju, w którym mieszkasz, wykształcenie i doświadczenie. Sprawdzenie dochodów w internecie, na targach pracy, w organi- zacjach branżowych i u specjalistów w dziedzinie zasobów ludz- kich pomoże Ci określić krajową i lokalną średnią. Bądź świadoma, jaką sumę pieniędzy jesteś warta dla swojego pracodawcy na danym stanowisku. Czy Twoje umiejętności i uzdol- nienia różnią się od tego, co inni ludzie wnoszą do firmy? Twoja przemowa musi wspierać tezę, że jesteś rzeczywiście cennym nabyt- kiem. Spróbuj sprawić, żeby pracodawcy nie było stać na utratę osoby takiej jak Ty. Inne czynniki, które mogą wpłynąć na wynik rozmowy o podwyż- ce, to wskaźniki inflacji, wskaźniki zatrudnienia, koszty pozyski- wania i utrzymywania pracowników oraz rotacji na stanowiskach, roczny budżet na podwyżki i to, jak Twoja podwyżka wpłynie na atmosferę w firmie. Sprawdź plotki, jakie krążą o firmie; jeśli jest mowa o redukcjach, poczekaj trochę, zanim zapytasz. ŻYCIORYS I POPRZEDNIE OCENY. Załóż w komputerze katalog „ja”, w którym będziesz umieszczać notatki o pochwałach lub dowodach uznania od klientów, kolegów i współpracowników. Wy- korzystaj je, aby pokazać, że jesteś świetna w pracy i że otrzymałaś za nią wiele pochwał. Im wyraźniej pokażesz pracodawcy, że zarobiłaś dla niego mnóstwo pieniędzy, tym większa szansa na podwyżkę. SPODZIEWAJ SIĘ ODMOWY. Przed rozmową postaraj się znaleźć powody, dla których pracodawca może odrzucić Twoją prośbę. Pamiętaj, że jego zadaniem jest utrzymywać pensje na tak 80 • Niezbędnik kobiety sukcesu niskim poziomie, jak to tylko możliwe, co oznacza, że „nie” jest wyłącznie biznesowe, nie osobiste. Pomyśl o takim przykładzie: jako redaktor magazynu zdołałaś namówić Angelinę Jolie, aby po- zowała do zdjęcia na okładkę i udzieliła ekskluzywnego wywiadu — było to Twoje największe osiągnięcie w tej pracy. Kiedy pochwa- liłaś się tym szefowi, prosząc o podwyżkę — on umniejszył Twoje osiągnięcie, twierdząc, że aktorka wybrała ten magazyn, ponieważ pismo ma duży nakład, a nie ze względu na Ciebie. Nie wycofuj się, bądź wytrwała i negocjuj; przypomnij szefowi, że inne czoło- we magazyny walczyły o ten wywiad i jesteś pewna, że Twoja rola była kluczowa w podpisaniu umowy. Zanim rozpoczniesz rozmowę, przygotuj się na to, że firma użyje różnych argumentów, aby umniejszyć Twoją rolę w pracy. Jeśli przećwiczysz prawdopodobne scenariusze wydarzeń, zmniej- szysz możliwość wystąpienia sytuacji, w której ktoś Cię zaskoczy. Zwiększysz za to szanse na pozytywne dla Ciebie zakończenie rozmowy, ponieważ będziesz uczestniczyć w dialogu i nie pod- dasz się tak łatwo. USTAL TERMIN SPOTKANIA. Umów się z szefem w czasie, który wam obojgu odpowiada. Możesz wysłać e-mail lub zostawić wiadomość głosową, prosząc w sposób poufny o osobiste spotka- nie dotyczące Twojego rozwoju zawodowego. Jeśli chcesz osobi- ście poprosić o spotkanie, najważniejszy jest odpowiedni moment. Jeśli on lub ona wygląda na wykończonego albo walczy z termi- nami, poczekaj na bardziej sprzyjający czas. W POKOJU. Przynieś ze sobą listę osiągnięć. Posłuży ona nie tylko jako przewodnik, dzięki któremu nie potkniesz się po drodze, ale będzie sygnalizować Twój profesjonalizm. Staraj się, aby Twój W pracy • 81 głos nie brzmiał desperacko, bądź pewna siebie. Nie stawiaj ulti- matum, chyba że naprawdę chcesz je zrealizować. Możesz zacząć od słów: „Pracuję dla firmy od siedmiu lat. Sam mój staż nie jest wystarczającym powodem, aby prosić o podwyż- kę, więc chciałabym pokazać, co udało mi się przez ten czas osią- gnąć”. Następnie przejdź do listy, skupiając się na wymiernych wyliczeniach i rezultatach. Jeśli chcesz zarabiać 400 zł miesięcznie więcej, dobrze jest po- prosić o 600zł, dzięki temu będziesz miała pole do negocjacji. Nie powinnaś przygniatać dyrekcji, prosząc o 1000 zł, zwłaszcza jeśli wiesz, że w porównaniu ze średnią pensją na Twoim stanowisku to stanowczo zbyt dużo, ale nie powinnaś także „rozmieniać się na drobne”. Twój szef może powiedzieć, że wszyscy dostają standar- dową podwyżkę wyliczoną procentowo. Możesz odpowiedzieć: „A jakie wyliczenie obejmuje wyjątkowych pracowników, których zasługi są dużo wyższe? W jaki sposób nagradzana jest wysoka wydajność? Czy istnieje możliwość, że zmieni pan zdanie?”. BĄDŹ REALISTKĄ. Średnia podwyżka wynosi około pięciu procent pensji rocznie. Możesz chcieć znacznie więcej, ale pamiętaj, że pracodawca musi brać pod uwagę to, co jest sprawiedliwe dla wszystkich, a nie tylko dla Ciebie. ZDOBĄDŹ INNĄ OFERTĘ. Twoja lista osiągnięć może nie przekonać pracodawcy, że należy Ci się podwyżka. Twój szef mo- że wierzyć, że płaci Ci się wystarczająco dużo, abyś pracowała efektywnie. To może się zmienić, jeśli powiesz, że masz inną ofertę pracy, zwłaszcza jeśli oferta pochodzi od konkurencji. Nie musisz ujawniać pensji, jaką Ci oferowano, możesz jednak dać do zrozu- mienia, że jest to suma znacznie wyższa od tego, co dostajesz, i że 82 • Niezbędnik kobiety sukcesu jesteś gotowa na przyjęcie oferty, jeśli nie dostaniesz podwyżki: „Pracuję w tej firmie już od kilku lat i wolałabym pozostać na obecnym stanowisku. Spodziewam się jednak znacznej podwyżki pensji, zwłaszcza że otrzymałam ofertę pracy zdecydowanie atrak- cyjniejszej niż obecna. Czy zgodzi się pan na przedyskutowanie tej kwestii?”. ODEJŚĆ? Używając tego jako ostatecznego argumentu w ne- gocjacjach, możesz zagrozić odejściem, jeśli Twoje wymagania finan- sowe nie zostaną spełnione. Posuń się do tego kroku tylko wtedy, kiedy naprawdę zamierzasz to zrobić. Niektórzy ludzie nie potra- fią pracować, jeśli czują się niewystarczająco opłacani. Wolą być bezrobotni, niż pracować za niewielkie pieniądze. Jeśli możesz sobie pozwolić na bezrobocie i brak przychodów oraz jesteś goto- wa wyjaśnić przyszłemu pracodawcy, dlaczego jesteś bez pracy — możesz zaryzykować, ale nie jest to najlepsze wyjście. Możesz przypomnieć szefowi, jak trudne jest znalezienie nowego pracow- nika, wyszkolenie go i ile trzeba w niego zainwestować. Dzięki temu może skłonisz go do negocjacji. JEŚLI NIE DOSTANIESZ PODWYŻKI. Jeśli czujesz, że osią- gnęłaś już wszystko, co było do osiągnięcia w Twojej pracy, a nawet trochę więcej, możesz poprosić o awans, nowe stanowisko lub nowy tytuł z możliwością podniesienia pensji teraz lub później. Poprosisz o więcej pieniędzy, ponieważ bierzesz na siebie nowe obowiązki. Jeśli wyższe wynagrodzenie nie wchodzi w grę, poproś o większą liczbę dni urlopu, elastyczne godziny pracy lub większą premię na koniec roku, jeśli któraś z tych rzeczy Cię interesuje. Jeśli Twój szef stwierdzi, że nie zasłużyłaś tym razem na pod- wyżkę, zapytaj, nad jakimi umiejętnościami lub cechami powinnaś W pracy • 83 popracować i jakimi efektami się pochwalić, aby móc ją dostać. Poproś o rozkład zajęć i ustal termin, w którym oceni on ponow- nie Twoją pracę i płacę. Jak poprosić o odprawę? Każdego dnia przedsiębiorstwa przeżywają finansowe kłopoty. Firma, która ogłosiła fuzję, wstrzymała działalność lub zdecydo- wała się na redukcję zatrudnienia, może chcieć Cię zwolnić i zro- bić to w sposób, który będzie do przyjęcia dla obu stron. Będzie się starała zrobić wszystko, aby odwieść Cię od pomysłu docho- dzenia swoich praw drogą sądową — w zamian za odprawę lub pakiet akcji przedsiębiorstwa. Poprosiła o to! Największym wyzwaniem w moim życiu zawodowym była proś- ba o podwyżkę. W poprzedniej pracy byłam w zarządzie i do- stawałam typową podwyżkę raz na rok. Wiedziałam, że chcę, potrzebuję i zasługuję na więcej, ale wiedziałam też, że mój szef nie jest osobą, która zaakceptuje słowa: „Proszę, daj mi podwyżkę, bo na nią zasłużyłam!”. W zamian zaprezentowa- łam mu kilka sensownych rozwiązań na papierze, z których wynikało, ile wniosłam do firmy i że podwyższenie mojej pensji nie zagrozi bilansowi finansowemu firmy. W rezultacie, po dłuż- szych rozmowach, udało mi się otrzymać znaczącą podwyżkę. Nancy Kramer Joffre, account executive, WSTR-FM, Atlanta 84 • Niezbędnik kobiety sukcesu Poprosiła o to! Moje pierwsze negocjacje dotyczące kontraktu były bar- dzo stresujące. Chciałam pozostać przy mojej stacji, ale nie musiałam tego zrobić. To znaczy, chciałam, aby stacja dokona- ła pewnych znaczących zmian, by udowodnić, że jestem dla niej cennym pracownikiem. Wiedziałam, że zasłużyłam na to, ale jestem dziewczyną grzeczną i niezdecydowaną w tego typu sytuacjach. Zdałam sobie sprawę, że mężczyźni z działu newsów nie mieli problemów z wyrażaniem prośby o to, cze- go chcieli. Napisałam listę, na której wymieniłam nie tylko to, czego się domagałam, ale także argumenty, mówiące dlaczego na to zasłużyłam. Lista zawierała to, co moim zdaniem wniosłam do zespołu, przykłady działań, w których wyszłam poza począt- kowe oczekiwania, oraz szczegółowe dane na temat tego, ile zarabiają ludzie na podobnych stanowiskach w innych firmach. Przećwiczyłam, jak powinnam to wszystko powiedzieć. Wielokrotnie ćwiczyłam w myślach tę rozmowę, aż uznałam, że wiem, jak powinna wyglądać. Podczas kilku nocy przed roz- mową źle spałam, ale wiedziałam, co chcę powiedzieć. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że głos nie trząsł mi się ani trochę, kiedy zaczęłam dyskutować z moim szefem, ale zdenerwowanie nie trwało długo. Wiedziałam, że moje argumenty są solidne, i czułam się dobrze, wreszcie mówiąc rzeczy głośno. Odeszłam od stołu dokładnie z tym, czego chciałam, co było cudowne. Ale prawdziwą nagrodą było uczucie, że udało mi się wystąpić ze swoją sprawą. Zrobiłam się o kilka centymetrów wyższa i to wcale nie dlatego, że miałam buty na obcasach! Jennifer Gladstone, prezenterka wiadomości, News Central (Sinclair Broadcast Group) W pracy • 85 KONIEC I POCZĄTEK. Jeśli byłaś w firmie przez kilka lat i nie jesteś zbyt rozczarowana złymi wieściami, możesz zapropo- nować rezygnację za porozumieniem stron. Jeśli Twoje stanowi- sko pracy jest likwidowane, a Ty pracowałaś przez krótki czas, możesz nie mieć innego wyjścia, jak tylko odejść lub dać się zwol- nić. Jeśli jesteś już gotowa na emeryturę, to teraz masz szansę. Je- śli szukasz nowej ścieżki kariery lub chcesz założyć własną firmę, teraz jest na to świetny czas. Pamiętaj, że odprawa rzadko bywa momentem glorii i chwały. Bądź ostrożna. Istnieje wiele istotnych punktów, o których warto pomyśleć. Potrzebujesz sprytnego planu ataku, dzięki czemu Twoje odejście będzie tak korzystne, jak to tylko możliwe. WAŻNE WSKAZÓWKI I SKUTECZNE STRATEGIE • Oto kilka rzeczy, które powinnaś wiedzieć, jeśli chcesz spró- bować przejść na wcześniejszą emeryturę. Jeśli urodziłaś się przed 1.01.1949 roku, możesz przejść na wcześniejszą emeryturę, o ile masz ukończone 55 lat i staż pracy nie krótszy niż 30 lat (okresy składkowe i nieskładkowe) lub 20 lat, gdy zo- stałaś uznana za całkowicie niezdolną do pracy. Ponadto po- winnaś mieć ubezpieczenie pracownicze opłacane bezpośred- nio przed przejściem na emeryturę oraz być zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez przynajmniej pół roku w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku o przejście na wcześniejszą emeryturę. Na wcześniejszą emeryturę możesz też przejść, jeśli pracowałaś w jednym z zawodów uprzywi- lejowanych, których listę możesz znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. (DzU nr 8, poz. 43 ze zm.) lub na stronach internetowych serwisów prawnych i gospodar- czych, takich jak gazetaprawna.pl, zus.pl, egospodarka.pl itp. 86 • Niezbędnik kobiety sukcesu • Ponieważ wypłata dużej sumy pieniędzy może być częścią odprawy, pamiętaj, że musisz zapłacić od niej podatek, przez co suma może radykalnie się zmniejszyć. Odprawa może spowodować, że wpadniesz w wyższy próg podatko- wy. Dlatego możesz poprosić, aby tę sumę rozłożono na kil- ka wypłat, dzięki czemu unikniesz nagłego skoku w docho- dach. Porozmawiaj z doradcą podatkowym i prawnikiem, zanim podpiszesz umowę. Rozważ z nimi różne opcje. Nie chciałabyś, żeby Twoja odprawa była dla Ciebie większym kłopotem niż pożytkiem. • Właściwy czas, w którym powinnaś zgłosić się do szefostwa, będzie zależał od tego, w jakiej sytuacji jest firma i jak bardzo napięta panuje w niej atmosfera. Kierując się zdrowym roz- sądkiem, dokonaj oceny środowiska pracy. Być może najlep- szym wyjściem będzie podejść do szefa w jakichś nieformal- nych okolicznościach i zapytać, do kogo powinnaś się zwrócić. Potem ustal termin spotkania, dając sobie co najmniej jeden dzień, żeby uporządkować myśli. Prośba o spotkanie w naj- bliższych dniach da Ci więcej czasu na przemyślenie sytu- acji, zanim wszyscy inni zaczną się denerwować: „Zdaję sobie sprawę, że dopiero poinformowaliście nas o przejęciu firmy i że cały proces potrwa kilka miesięcy, ale czy moglibyśmy spotkać się juto? Jako starszy specjalista do spraw marketin- gu chciałabym wiedzieć, jakie mam możliwości, zwłaszcza że moi współpracownicy i podwładni zaczynają przychodzić do mnie po poradę i informacje”. • Nie przegap korzyści związanych z opieką zdrowotną. W nie- których okolicznościach, na przykład wtedy, kiedy odchodzisz z pracy dobrowolnie lub zostajesz zwolniona, masz prawo do korzystania przez określony czas z ubezpieczenia zdrowotnego. W pracy • 87 • Targuj się o inne korzyści. Możesz zapytać o program prze- kwalifikowania, który pomoże Ci znaleźć nową posadę, o zale- głą wypłatę pieniędzy za chorobowe i niewykorzystany urlop, a nawet o rekompensatę za koszty utrzymania, jeśli niedaw- no Cię przeniesiono. • Napisz swoje pytania i poproś o pisemną odpowiedź. Zacho- waj kopie tych pism i wszystkich innych dokumentów oraz e-maili dotyczących odejścia z firmy. • Poproś o powiadomienie w razie, gdyby wprowadzono ja- kieś ulepszenia do programu odpraw (np. w przypadku zwol- nień grupowych). Biorąc pod uwagę wyzwania ze strony prawnej, jest mało prawdopodobne, aby je wprowadzono, ale jeśli nie zapytasz, pracodawca nie ma obowiązku infor- mować Cię o zmianach na lepsze. Jeśli nie zapytasz, dosta- niesz mniej korzystny pakiet. • Jeśli chcesz poszukać nowej pracy w tej samej branży, upewnij się, że nie ma w umowie o odprawie klauzuli o zakazie konku- rencji. Jeśli jest i nie możesz jej negocjować, będziesz musiała porozmawiać z prawnikiem albo pomyśleć o pracy w innej dziedzinie. • Pamiętaj o wszelkich pożyczkach, jakie zaciągnęłaś w firmie, na przykład o pożyczce w ramach planu emerytalnego, po- nieważ obciążą one Twoje konto, kiedy odejdziesz. Możesz poprosić, aby spłacono te długi w ramach programu odprawy. • Miej na uwadze ostateczne terminy, zwłaszcza że zazwyczaj są one skrupulatnie przestrzegane. Jeśli jednak masz wąt- pliwości lub czujesz się niekomfortowo z jakimś zapisem 88 • Niezbędnik kobiety sukcesu w umowie, nie śpiesz się w podpisywaniu wszystkiego, co Ci podetkną pod nos, bo możesz na tym stracić. Skorzystaj z pomocy prawnika i doradcy podatkowego. Ogólnie rzecz biorąc, pamiętaj, aby negocjować ze skromno- ścią. Bądź przygotowana na to, że Twoje prośby zostaną odrzuco- ne, a także na kompromis. Pozbądź się emocji i nie bierz niczego do siebie. Zacznij rozmowy ze spokojem i skup się na tym, czego chcesz, ale weź pod uwagę, jaki jest najlepszy dostępny dla Ciebie wariant odprawy. Jak poprosić pracodawcę o środki na cele charytatywne? Większość pracodawców poświęca część swoich dochodów na cele charytatywne, ponieważ chcą pokazać, że dbają o społeczeń- stwo i są dobrymi przywódcami. Kiedy więc pracownik poświęcający się dobrej sprawie pragnie namówić szefa, aby również ją wsparł, zazwyczaj spotyka się z dobrym przyjęciem. Wyjątkiem jest sytu- acja, w której działalność charytatywna będzie kolidować z pracą. Istnieją skuteczne sposoby zapytania pracodawcy o wsparcie finan- sowe dla organizacji charytatywnych. Na razie jednak masz plus za to, że myślisz o innych. PRZED SPOTKANIEM • Odrób pracę domową. Poproszenie pracodawcy o wsparcie instytucji charytatywnych wymaga wiedzy, badań i osobistej pasji. Rozważ możliwość potraktowania szefa jak każdego W pracy • 89 Poprosiła o to! Myślę, że najtrudniejszą rzeczą, o jaką poprosiłam w trakcie swojej kariery, była prośba o zwolnienie mnie z właśnie pod- pisanego, czteroletniego kontraktu. To była wspaniała firma, jedna z największych i najlepszych w telewizyjnym światku. Prezes firmy awansował mnie, przeniósł na drugi koniec kraju i zainwestował we mnie. Ale w ciągu kliku miesięcy po przeniesieniu zdałam sobie sprawę, że ta praca nie jest dla mnie. Nic złego się nie działo, projekt szedł dobrze. Po prostu czułam gdzieś w środku, że to był zły wybór. Było to dla mnie niezwykle trudne, ponieważ jak prawdo- podobnie wiele kobiet, nie chciałam stwarzać kłopotów. Nie wspominając o tym, że podpisałam kontrakt obligujący mnie do wykonywania pracy. Firma znana była z tego, że nie po- zwalała na wykręcenie się z kontraktu. Koniec końców kontrak- ty powinny być wiążące. Firma miała pełne prawo powie- dzieć mi, żebym wzięła się w garść i zabrała się do pracy, którą zgodziłam się wykonywać. Nie miałam innej oferty pracy. Wiedziałam, że nie jest ani legalne, ani etyczne szukać innej pracy poza firmą. Poszłam do prezesa firmy, zanim powiedziałam choć słowo o moich problemach komukolwiek innemu. Kiedy z nim poroz- mawiałam, nie próbowałam wyjaśniać wszystkiego, o czym my- ślałam, ani się usprawiedliwiać. Nie próbowałam usilnie prze- praszać. Nie winiłam nikogo ani nikogo nie oczerniałam. Powiedziałam po prostu: „Nie jestem szczęśliwa. To jest świet- na praca, byliście dla mnie cudowni, ale muszę coś zmienić”. Wspaniałomyślnie zgodził się, żebym odeszła. Przepro- wadziliśmy bezbolesne negocjacje i rozwiązaliśmy kontrakt. Rozstaliśmy się kilka miesięcy później na bardzo dobrych wa- runkach. Tracy Green, wiceprezes wykonawczy, Lion Television, USA 90 • Niezbędnik kobiety sukcesu potencjalnego sponsora. Zacznij od ustalenia, czym Twój pracodawca byłby zainteresowany i co jest ważne dla dyrekcji. Zastanów się, jakie priorytety ma firma, a jakie jej szef. W końcu to on będzie obrońcą Twojej sprawy. Sporządź listę pytań, jakie zadasz, i oświadczeń, jakie wygłosisz. Na przykład: „Panie dyrektorze, wiem, że zasiada pan w komisji do spraw oświaty; stąd wnioskuję, że kwestie edukacji są dla pana bardzo ważne. Dlatego chciałam panu przedstawić sprawę, którą być może uzna pan za ważną”. • Następnie zbadaj organizację i sprawę, którą chcesz poprzeć. Czy byłaś osobiście w nią zaangażowana? Czy potrafisz od- powiedzieć na pytania, w jaki sposób organizacja zyska, jeśli firma wesprze ją swoim czasem, pieniędzmi lub w inny spo- sób? Czy wiesz, jakimi zasadami kieruje się ta organizacja? Na co wydaje pieniądze? Czy jest uznana przez państwo i w związku z tym czy darowizna łączy się z możliwością odli- czenia jej od podatku? Dowiedz się jak najwięcej, tak abyś potrafiła wykazać się dużym poziomem zaangażowania w sprawę. Aby zademonstrować swoją pasję, przytocz historię ze swojego życia, na przykład: „Kiedy w zeszłym tygodniu zgłosiłam się do pracy jako wolontariusz w centrum szkolenia dorosłych, spotkałam wielu wspaniałych, godnych wsparcia ludzi, zachwyconych możliwością zdobywania nowych umie- jętności”. Nie ma nic bardziej efektywnego niż osobista histo- ria, pokazująca, że jesteś autentycznie zaangażowana. • Zrób z tego inicjatywę biznesową. Czasami Twoje zaintere- sowanie jest osobiste, innym razem wiąże się ściśle z bizne- sem. Twoje badania wykazały, że dobrze by było wesprzeć W pracy • 91 organizację charytatywną: „Ponieważ chcemy, aby wśród potencjalnych klientów znalazło się więcej kobiet, propo- nuję, abyśmy wsparli organizację walczącą z rakiem piersi”. • Uzbrojona w informacje ustal, kto podejmuje lub opiniuje decyzje w takich sprawach i z kim powinnaś się spotkać. Je- śli pracujesz dla dużej organizacji, poproś szefa o wskazanie Ci odpowiedniej osoby i wsparcie Twoich działań. Jeśli fir- ma prowadzi własną fundację, kto może powiedzieć Ci coś o niej? Czy są jakieś zasady, których trzeba się trzymać przy załatwianiu podobnych spraw? Poszukaj innego pracowni- ka, który przedstawił swoją sprawę osobie podejmującej podobne decyzje, i zapytaj go, co zrobił, że udało mu się otrzymać pomoc. PODCZAS SPOTKANIA • Pamiętaj, że rozmawiasz z zajętymi ludźmi, którzy nie mają wiele czasu. Zastanów się nad pytaniami, które mogą Ci za- dać, i pytaniami, które Ty im zadasz. Jedną z najbardziej skutecznych strategii zachęcania jest wykazanie, jakie ko- rzyści będzie miała firma ze wsparcia Twojej inicjatywy. Przełożeni lubią wspierać organizacje, którymi interesują się ich pracownicy. Niektórzy pracodawcy będą nawet pró- bowali przewyższyć wkład swoich pracowników w sprawę. Firmy lubią zadowolonych pracowników, a działalność cha- rytatywna jest dobrym sposobem na osiągnięcie tego celu. Zwróć na to uwagę swojemu rozmówcy. Pokaż, że ludzie już są zaangażowani i zainteresowani Twoją sprawą, chociaż nie ma jeszcze oficjalnego programu pomocy: „W ciągu ostatnich 92 • Niezbędnik kobiety sukcesu sześciu miesięcy ponad stu naszych pracowników wsparło finansowo Czerwony Krzyż. Wiem, że wiele osób chciałoby również poświęcić tej organizacji trochę swojego czasu”. • Wybierz grupę osób, którym pomoże firma. Jeśli dana orga- nizacja charytatywna pomogła Ci, powinnaś o tym powie- dzieć. Pomyśl, jak możesz pokazać, kto skorzysta z pomocy Twojej firmy. Pokaż zdjęcia lub broszury związane z orga- nizacją. Przynieś coś, do czego będzie można sięgnąć w ra- zie potrzeby — roczny raport lub zestaw informacji, jeśli jest dostępny. • Spraw, żeby pracodawcy jak najłatwiej było powiedzieć „tak”. Jeśli ułatwisz mu zgodę, wzrasta Twoja szansa na osiągnięcie sukcesu: „Chcę, żeby nasza firma była sponso- rem biegu masowego połączonego z akcją dobroczynną. Tutaj są dokumenty, które musi wypełnić sponsor. Można się z nich dowiedzieć, jakie trzeba ponieść koszty i jakie są zyski. Wymienione są też inne duże firmy, które biorą udział w przedsięwzięciu, oraz Ci, którzy zadeklarowali wsparcie finansowe”. Wzmocnij swoją prośbę, pokazując, co inne firmy, łącznie z konkurencją, zrobią dla sprawy. Jasno sfor- mułuj swoje prośby. Czy chcesz, żeby firma była oficjalnym sponsorem? Czy chcesz, aby zarząd sponsorował zespół złożo- ny z pracowników? Czy chcesz prosić o pozwolenie na an- gażowanie innych pracowników w udział w przedsięwzięciu? • Bądź bardzo konkretna. Po tym, jak poprosisz o pieniądze, nie mów rzeczy typu: „Każda suma jest dobra”. Nie prze- praszaj za to, że prosisz o pieniądze: „Wiem, że czasy są trudne i że powinnam przyjść parę miesięcy wcześniej”. Za- W pracy • 93 miast tego powiedz: „To bardzo zasłużona organizacja i warto- ściowy projekt. Nasza firma mogłaby wiele zyskać, angażu- jąc się w jej działania. Chciałabym, żeby rozważył pan dota- cję w wysokości tysiąca złotych”. Potem bądź cicho, nawet jeśli oznacza to siedzenie w ciszy i czekanie na odpowiedź. Jeśli osoba podejmująca decyzję poprosi o więcej czasu, spróbuj ustalić konkretny termin: „Kiedy w takim razie po- winnam się do pana zgłosić? Chciałabym, abyśmy mogli skorzystać na tym jak najwięcej. Chcę się upewnić, że nasz udział zostanie nagłośniony odpowiednio wcześnie, co za- pewni nam maksimum korzyści”. PO SPOTKANIU • Natychmiast napisz notkę z podziękowaniami. Podziękuj pracodawcy za spotkanie i podsumuj swoją prośbę. Jeśli pra- codawca jeszcze się nie zadeklarował lub odmówił, wyraź Poprosiła o to! Z racji swojej pozycji zawsze muszę prosić o dotacje. Wiem, że nasza pomoc dla dzieci jest bardzo ważna, ale strach przed odrzuceniem jest bardzo duży. Nie można odbierać tego oso- biście. Okazało się, że nie zawsze jestem najlepszą osobą do te- go zadania. Nauczyłam się więc zwracać o pomoc: zaanga- żowałam w to całą społeczność, która mnie wsparła. Poleganie na innych jest w porządku, jeśli macie wspólny cel. Niespo- dziewanym sukcesem było dla mnie to, że stałam się liderem w zbieraniu funduszy, i cieszyło mnie, że dzieci otrzymały po- moc dzięki życzliwej społeczności. Susan Tauber, założycielka i dyrektor Centrum Szkoleń Dodatkowych 94 • Niezbędnik kobiety sukcesu swoją wdzięczność za zainteresowanie się sprawą. Zasuge- ruj także grzecznie, aby rozważył ponowne rozpatrzenie tej kwestii za kilka miesięcy albo w następnym roku. • Jeśli firma zdecyduje się na pomoc, natychmiast podziękuj podejmującemu decyzję. Jeśli pomoc dotyczy jakiegoś kon- kretnego wydarzenia, na przykład maratonu lub balu cha- rytatywnego, pamiętaj, żeby przedstawić w firmie raport, pokazujący, w jaki sposób była reprezentowana. Może się on składać z kopii broszur, na których widnieje logo firmy, listy pracowników, którzy brali udział w imprezie, zdjęć, rela- cji w mediach i innych odpowiednich materiałów: „Chcia- łam podziękować jeszcze raz za hojną dotację i poinformować, co udało się zrobić dzięki zaangażowaniu firmy. Zebrano ponad 100 tysięcy złotych i byłam bardzo dumna z naszej firmy, która okazała się jednym z najhojniejszych sponso- rów. Udział w przedsięwzięciu wzięło ponad 300 pracowni- ków; doświadczenie to okazało się dla nich bardzo satysfak- cjonujące. Jeśli uzna pan to za możliwe, chciałabym kilka razy do roku informować o dalszych efektach akcji”. Bądź nadal zaangażowana w sprawę i potraktuj swoją rolę jako budowę pomostu pomiędzy Twoim pracodawcą a organizacją cha- rytatywną, którą wspierasz. Jak poprosić o fundusz reprezentacyjny? Nie wstydź się poprosić o dodatkowe fundusze, niezbędne w Twojej pracy, zwłaszcza jeśli zostaną one wykorzystane z pożytkiem dla firmy. Fundusz reprezentacyjny to jeden z takich wydatków. W pracy • 95 Jeśli nie wynegocjowałaś funduszu reprezentacyjnego przed przyjęciem oferty pracy albo nie jesteś pewna, jakie typy wydat- ków firma będzie chciała pokryć, możesz zapytać o to w dowolnym momencie. Powinnaś zacząć od sporządzenia listy tego, co robisz, co chciałabyś robić i dlaczego to będzie korzystne dla firmy. KTO GO POTRZEBUJE? Czy w zakres Twoich obowiązków wchodzi na przykład zagospodarowanie czasu w trakcie dokony- wania transakcji obecnych lub przyszłych klientów, czy jest to pomysł, który dopiero chciałabyś wdrożyć? W jaki sposób podej- mowanie klientów pozwoli Ci zrealizować cele i pomoże firmie? W zależności od zajmowanego stanowiska zrób listę wszystkich kosztów, które będziesz musiała ponosić. Wlicz w to koszty posił- ków, wynajmu samochodów, zwrot pieniędzy za benzynę, koszty parkingu, biletów lotniczych i kolejowych, zakwaterowania, pre- zentów urodzinowych, wydarzeń sportowych itp. Upewnij się, że ro- zumiesz zasady etyki, które kryją się za pokrywaniem takich wydat- ków, zwłaszcza jeśli zamierzasz dbać o swoich obecnych i przyszłych klientów, dając im prezenty. Wiele firm ma sztywno określoną wysokość kwoty, jaką w postaci prezentu może przyjąć klient. W niektórych przypadkach prezenty w ogóle nie wchodzą w grę, tak samo jak pokrywanie kosztów posiłków, biletów do teatru i na imprezy sportowe. Pomyśl więc dwa razy, zanim poprosisz o fun- dusz reprezentacyjny pokrywający tego typu wydatki. Jeśli w ramach swoich zajęć musisz dużo podróżować, zdecy- dowanie jesteś narażona na różnego rodzaju wydatki. Jeśli temat zwrotu poniesionych kosztów nie został wcześniej poruszony, teraz jest dobry czas, aby to zrobić. Czy wspinasz się po drabinie korporacyjnej i bierzesz udział w wielu seminariach, imprezach branżowych i biznesowych? Pokaż, 96 • Niezbędnik kobiety sukcesu w jaki sposób uczestniczenie w większej liczbie szkoleń i branie udziału w rozmaitych imprezach pomoże Ci osiągnąć dodatkowe korzyści dla firmy. Możesz także zaoferować, że podzielisz się wszelkimi nowymi informacjami ze współpracownikami za pomo- cą e-maili lub luźnych spotkań edukacyjnych. Dzięki temu za niewielkie pieniądze będzie można nauczyć czegoś nowego wiele osób. Dodatkowo będzie to dla Ciebie okazja, aby zaprezentować swoje umiejętności jako lidera i wykładowcy. Może pracujesz dla niewielkiej firmy i załatwiasz dla niej rów- nież sprawunki? Z tym wiążą się takie koszty, jak opłata za benzynę czy wysyłanie i dostarczanie materiałów biurowych oraz produktów. Takie właśnie wydatki mogą być pokrywane przez fundusz repre- zentacyjny. PODAJ SZCZEGÓŁY. Kiedy już ustaliłaś, jakie wydatki wią- żą się z zajmowanym przez Ciebie stanowiskiem, zastanów się, na co firma rzeczywiście może sobie pozwolić. Jeśli pracujesz w ma- łej, nowo otwartej firmie, jest duża szansa na to, że pomysł pozy- skiwania nowych klientów w najdroższej restauracji w mieście nie zyska aprobaty dyrekcji. Jeśli jednak jesteś zatrudniona przez fir- mę znajdującą się na liście stu najbogatszych w kraju i na dodatek masz zajmować się najważniejszymi klientami, taki wydatek może być wskazany. Czy jesteś zaradnym pracownikiem, który wyszukuje atrakcyj- ne oferty i wydaje pieniądze w mądry sposób? Zwróć na to uwagę pracodawcy. Zanim zwrócisz się do szefa, określ dokładnie, jaką sumę i na co chciałabyś wydawać miesięcznie. Może to być na przykład je- den obiad z klientem w tygodniu — średnio 80 zł za posiłek, co oznaczałoby 320 zł miesięcznie. Taksówki, parkingi i benzyna to W pracy • 97 dodatkowe koszty z tym związane. Jeśli zamierzasz kupować klu- czowym klientom i sprzedawcom prezenty urodzinowe, określ budżet i częstotliwość, z jaką będziesz to robić. Kiedy prezentacja jest już gotowa, jasno pokaż, w jaki sposób wydatki wiążą się z Twoją pracą: „Ponieważ dużo podróżuję służ- bowo, są pewne wydatki, na które jestem narażona. Chciałabym w związku z tym poprosić o fundusz reprezentacyjny”. Możesz też powiedzieć: „Ponieważ zajmuję się dodatkową sprzedażą i rela- cjami z klientami, muszę podejmować ich dosyć regularnie. Z tego powodu chciałabym ustalić, jaką sumę pieniędzy mogę wydać na te spotkania biznesowe”. Spytaj, czy otrzymasz firmową kartę kredytową, gotówkę z góry, czy raczej będziesz dostawać zwrot pieniędzy na podstawie załą- czonych rachunków. Jeśli Twoja sytuacja finansowa nie do końca pozwala na wydawanie pieniędzy na sprawy firmowe, poproś szefa o gotówkę z góry. Będziesz rozliczać się z rachunków później, zgod- nie z tym, co ustalicie. Pamiętaj, że będziesz musiała uzasadnić wszystkie wydatki, nawet jeśli zapłacisz firmową kartą kredytową. Jeśli wyczuwasz jakieś wahanie ze strony swojego szefa co do zasadności przyznania Ci funduszu reprezentacyjnego, zaproponuj trzymiesięczny okres próbny. W tym czasie powinnaś ściśle trzymać się planowanych wydatków oraz wyznaczonych limitów. Jeśli wyj- dziesz poza nie, ryzykujesz, że Twoje wydatki zostaną uznane za nieuzasadnione i nie dostaniesz zwrotu poniesionych kosztów. Przygotuj się na to, aby co kwartał pokazywać, w jaki sposób wydane pieniądze przyczyniły się do rozwoju firmy. Warto oriento- wać się na bieżąco w kosztach, dlatego załóż arkusz kalkulacyjny, w którym będziesz zapisywać wszystkie wydatki i odniesione korzyści. 98 • Niezbędnik kobiety sukcesu Jak poprosić o służbowy samochód i zwrot kosztów podróży? Korzyści takie jak samochód służbowy są zazwyczaj uważane za przywilej typowy dla sprzedawców lub osób często podróżujących w sprawach firmy. Stanowią także zachętę dla bardzo obiecujących pracowników lub nagrodę dla osób na wyższych stanowiskach. Jeśli nie jesteś żadną z powyżej wymienionych osób, będziesz musiała podać solidne argumenty, że akurat Ty powinnaś dostać samochód. Będziesz musiała sprzeciwić się polityce firmy i zasa- dom określającym przydzielanie tego typu korzyści, gdyż ten przy- wilej nie należy Ci się na zajmowanym stanowisku. Ponieważ jest to znacznie bardziej skomplikowane i trudniejsze niż, powiedzmy, poproszenie o kilka wolnych dni, musisz zdecydować, czy masz wystarczające argumenty, aby usprawiedliwić prośbę o samochód. NATYCHMIASTOWE ZMARTWIENIA. Biorąc pod uwagę to, że nie jest to jedna z tych próśb, które każdy pracodawca z chęcią spełni, będziesz musiała zaangażować się w rzetelne za- planowanie sprawy. W jaki sposób firma zyska na tym, że dostaniesz samochód? Być może odejdziesz z firmy, jeśli Twoja prośba spotka się z od- mową, i będzie to znacząca strata dla pracodawcy. Czy z punktu widzenia zarządu będzie bardziej opłacało się znaleźć nowego pracownika, czy dać Ci samochód? Czy samochód jest potrzebny do tego, abyś mogła wykonywać swoje obowiązki? Jeśli pracujesz w przemyśle farmaceutycznym, być może Twój pracodawca wie, że musisz wozić ze sobą próbki na kilka spotkań w ciągu każdego dnia. W takim przypadku samochód jest niezbędny. Ponieważ pracodawca zazwyczaj chce, aby jego pracownicy przychodzili na W pracy • 99 spotkanie, sprawiając wrażenie porządnych i schludnych, wypada mu zaopatrzyć Cię w samochód, podobnie jak innych przedstawi- cieli handlowych. Samochód jest wyznacznikiem statusu zarówno Twojego, jak i pracodawcy; auto, z którego korzystasz w pracy, powinno więc mieć odpowiednią klasę. Dlaczego samochód służ- bowy jest Ci niezbędny w pełnieniu obowiązków? Wyjaśnij, dla- czego nie powinnaś używać własnego pojazdu w tych celach. Za- zwyczaj sama potrzeba dojechania z domu do pracy i z powrotem nie jest wystarczającym powodem, aby zażyczyć sobie samochodu służbowego. Będziesz musiała wyjaśnić, dlaczego potrzebujesz ta- kiego przywileju. Czy danie Ci służbowego samochodu nie będzie niesprawiedliwe wobec współpracowników lub postrzegane jako faworyzowanie Ciebie? Kto pokryje dodatkowe koszty, związane z ubezpieczeniem, podatkami, parkingiem, paliwem, opłatami drogowymi, utrzymaniem i naprawami? Sprawdź regulamin firmy, aby ustalić, kiedy i czy w ogóle takie samochody są zapewniane. Komu zostały udostępnione i w jakich okolicznościach? Jeśli nie ma precedensu, będziesz musiała po- wołać się na wyjątkowe okoliczności. Oto kilka możliwości: • Jesteś jedyną osobą, która musi jeździć 300 kilometrów ty- godniowo, aby odwiedzić wszystkie fabryki. Te ciągłe kon- trole miejsc produkcji są niezbędne, aby zapewnić artyku- łom wysoką jakość, ale odbijają się na sprawności działania Twojego samochodu. • Masz bardzo daleko do pracy, ponieważ siedziba firmy zo- stała przeniesiona lub zostałaś przydzielona do innego re- gionu. To dodatkowo obciąża Twój samochód, który ma już osiem lat. 100 • Niezbędnik kobiety sukcesu • Po awansie stałaś się odpowiedzialna za odwiedziny wysoko cenionych klientów i często musisz także wozić ich podczas swoich wizyt. Twój dwudrzwiowy samochód nie jest do te- go odpowiedni. • Twoja firma regularnie wynajmowała samochód, którego mo- głaś używać podczas wizyt handlowych. Byłoby taniej i efek- tywniej kupić lub wziąć w leasing samochód na Twój wy- łączny użytek. URUCHOM SILNIK. Przypomnij sobie precedens i przygotuj przemyślane odpowiedzi na powyższe pytania. Pamiętaj, że ist- nieje wiele różnych sytuacji, w których niezbędny jest samochód służbowy, ale najważniejsze to pokazać szefowi, że jesteś ważna dla firmy. Twoje obowiązki, nie wspominając już o dodatkowej pracy, jaką wykonujesz, stwarzają potrzebę użycia firmowego transportu. Twoja praca nie powinna być dodatkowym obciąże- niem dla prywatnego pojazdu. Musisz udowodnić, że firma zy- skuje na Twojej pracy i wydajności. Dzięki temu zwiększają się wyniki sprzedaży, dochody, polepsza się kontakt z klientem i tak dalej. Twój pracodawca musi widzieć, że w opłaci się dodatkowo Cię nagrodzić za wysiłek, jaki wkładasz w pracę. Jeśli Twoja propozycja zostanie odrzucona, nie odchodź z pu- stymi rękami. Skup się na innych korzyściach związanych z trans- portem. Być może firma nie zapłaci za samochód, ale pokryje koszty parkingu, część ubezpieczenia, dzienne wydatki na cele służbowe obliczone na podstawie przejechanych kilometrów, miesięczny przy- dział na benzynę albo da Ci premię, którą będziesz mogła wydać na nowy samochód. Każda z tych możliwości będzie usprawiedliwio- na, jeśli regularnie używasz swojego samochodu w ważnych i nie- zbędnych celach służbowych. W pracy • 101 Jak poprosić o pożyczkę? Są różne powody, dla których ludzie proszą swoich pracodawców o pożyczkę. Pracownicy mogą mieć problemy finansowe i potrze- bują natychmiastowej pomocy. Mogą mieć syna lub córkę w wie- ku studenckim i chcą sfinansować jego (jej) edukację. Mogą mieć niespodziewane lub nierefundowane wydatki na opiekę zdrowot- ną. Być może muszą spłacić raty za dom lub chcą uniknąć utraty obecnego miejsca zamieszkania. CZY ODWAŻĘ SIĘ ZAPYTAĆ? Chociaż pożyczki są zazwy- czaj zarezerwowane dla zarządu, możesz coś wynegocjować, jeśli potrafisz udowodnić, że jesteś ważna dla firmy. Polityka firmy i po- wody, dla których bierzesz pożyczkę, są najważniejszymi czynnikami, które powinnaś wziąć pod uwagę, przedstawiając swoją prośbę przełożonym. W zależności od tego, jaką masz relację z kierow- nictwem i jak bardzo otwarcie umiesz mówić, możesz położyć na- cisk albo na powód, dla którego potrzebujesz pomocy, albo wyka- zać, że brak pożyczki wpłynie na Twoje dalsze funkcjonowanie w firmie. Przykład: „Pracuję dla firmy już od pięciu lat i wiedzą państwo, że nie prosiłabym, gdybym nie musiała. Chciałabym poprosić o jakiś rodzaj pożyczki od firmy. Znalazłam wielu klientów dla przedsię- biorstwa i przyczyniłam się do wzrostu wyników sprzedaży. Teraz muszę zająć się rachunkami za leczenie mojego męża, które nas bardzo obciążają. Czy moglibyśmy porozmawiać o terminach i wa- runkach spłaty, które byłyby dla państwa do zaakceptowania?”. Ponieważ pracodawcy nie zajmują się zawodowo pożyczaniem pieniędzy szeregowym pracownikom, niezależnie od tego, jak do- brze pracujesz, musisz podać więcej informacji na poparcie swojej 102 • Niezbędnik kobiety sukcesu prośby1. W małych firmach pracodawca może nie mieć niezbędnej ilości gotówki, aby móc udzielić Ci pożyczki, może też nie chcieć lub nie móc podjąć takiego ryzyka. Twoja prośba może być roz- patrzona negatywnie, dlatego ważne jest, aby to solidnie przemy- śleć. W zależności od rodzaju Twojego zatrudnienia, powinnaś najpierw rozważyć kilka możliwości. Każda z nich wymaga zgło- szenia się do innej osoby w firmie. Kiedy zastanawiasz się, jakie działania podjąć, pamiętaj, z kim masz najlepsze relacje. • Jeśli pracujesz w małym przedsiębiorstwie, poproś szefa o wypłacenie z góry premii, która Ci się należy. Możesz zre- zygnować z urlopu w zamian za dodatkowe pieniądze albo zgłosić gotowość pracy po godzinach. • Poproś pracodawcę o wypłacenie z góry prowizji od sprze- daży. Możesz poczuć się pewniej, uzyskując tego rodzaju wsparcie finansowe, a chęć zapracowania na nie sprawi, że staniesz się jeszcze bardziej przydatna dla firmy. • Zobacz, co oferuje kasa zapomogowo-pożyczkowa. Pożyczki udzielane przez taką kasę zazwyczaj są udzielane na dogod- niejszych warunkach niż inne pożyczki i dostęp do nich jest łatwiejszy dla pracowników o dobrej reputacji. • Spytaj w dziale personalnym o dostępność programów po- mocy dla pracowników. Wiele firm oferuje tego rodzaju pro- gramy, aby pomóc pracownikom przetrwać trudne czasy. 1 W Polsce spotyka się najczęściej dwa rodzaje pożyczek pracowniczych. Pierw- szy to kasy zapomogowo-pożyczkowe, zakładane zazwyczaj z inicjatywy związ- ków zawodowych. Pracownik może zostać członkiem takiej kasy i opłacać co- miesięczną składkę. Jeżeli chce skorzystać z pożyczki, zazwyczaj musi uzasadnić, na jaki cel chce przeznaczyć pieniądze. Drugi rodzaj to pożyczki z funduszu socjalnego, na przykład na mieszkanie — przyp. tłum. W pracy • 103 Stanowią one formę uznania, podnoszą morale pracowników i zapewniają ich lojalność. Tego rodzaju pożyczki pomocowe także wymagają podpisania umowy i zawierają różnego ro- dzaju obostrzenia, które są różne w zależności od pracodawcy. Zazwyczaj musisz być pracownikiem pełnoetatowym, z co najmniej półrocznym stażem pracy. Można wziąć tylko jedną pożyczkę rocznie; istnieje także maksymalna kwota, na jaką możesz się zadłużyć (chyba, że wyższa kwota została zaapro- bowana przez pracodawcę). Musisz uiścić opłaty związane z wzięciem pożyczki oraz spłacić ją w określonym terminie. Najprawdopodobniej będą to raty potrącane z pensji. WYBIERZ. Chcesz znaleźć pożyczkę, która Ci odpowiada i którą możesz spłacić, nie będąc jej niewolnikiem przez najbliższe lata. Jeśli po zrobieniu niezbędnego rozeznania uznasz, że prośba o po- życzkę będzie najlepszym wyjściem, zaplanuj to z góry, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe obiekcje pracodawcy. Nie zakładaj, że firma ma niezbędne zasoby finansowe. Zastanów się najpierw, jakie powody może mieć Twój szef, aby Ci odmówić, i wymyśl kontrargumenty. Jeśli na przykład szef nigdy nie udzielał tego ro- dzaju pożyczek i nie ma ochoty zacząć, możesz powiedzieć, zwłasz- cza jeśli jesteś cenionym pracownikiem, że bez pożyczki będziesz musiała podjąć dodatkową pracę wieczorem lub w weekendy. Cho- ciaż jasno powiesz, że to nie wpłynie negatywnie na zaangażowa- nie w dotychczasową pracę, która oczywiście jest Twoim prioryte- tem, być może szef zda sobie sprawę, że jeśli zaczniesz pracować dwadzieścia cztery godziny na dobę, nie będzie to najlepsze rów- nież dla niego. Firma może chcieć negocjować z Tobą warunki pożyczki, jeśli to uchroni Cię przed podjęciem dodatkowej pracy. 104 • Niezbędnik kobiety sukcesu Pracodawca może powiedzieć, żebyś skorzystała z innego pro- gramu pomocy lub z kredytu konsumpcyjnego, w zależności od tego, jaki masz problem. Wysłuchaj jego racji, ponieważ prośba o po- życzkę to nie to samo co prośba o przedłużenie terminu złożenia projektu czy kwestie urlopu zdrowotnego. To znacznie trudniejsza sprawa i trzeba się nią zająć w odpowiedni sposób. W zależności od tego, jakiego rodzaju pożyczkę chcesz wziąć i kim jesteś — starszym rangą pracownikiem czy młodym z nie- wielkimi możliwościami — pamiętaj, aby podziękować szefowi za poświęcony Ci czas. Pod żadnym warunkiem nie powinnaś suge- rować, że odmowa udzielenia Ci pomocy wpłynie negatywnie na dalszą pracę lub zmniejszy generowane przez Ciebie dochody firmy. Powiedz szefowi, jak bardzo doceniasz jego troskę i dyskre- cję i zapewnij go, że rozwiązanie tej sprawy może wpłynąć pozy- tywnie na Ciebie i Twoją pracę. Jak poprosić o nowy komputer lub drogie wyposażenie biurowe? Giganci tacy jak IBM czy Dell będą najprawdopodobniej praco- wać na najlepszym sprzęcie dostępnym na rynku, więc jeśli pra- cujesz dla nich, zapewne nie będziesz musiała błagać o nowy. Jednak co z firmami średnimi i małymi, które rzadko wymieniają sprzęt albo nie inwestują w nowe technologie? Te firmy mają ten- dencję do zatrudniania niewielu pracowników i mają mniejsze bu- dżety. Komputery się psują, kserokopiarki syczą, a skanery brzęczą. W pracy • 105 PROŚBA PISEMNA. Często taniej i mądrzej jest zainwesto- wać w nowe technologie niż tracić czas i pieniądze, próbując uru- chomić gruchota, ale to nie zawsze jest oczywiste dla osób, które wypisują czeki. Najlepszym sposobem na poproszenie o nowy kom- puter czy inny drogi sprzęt jest opracowanie przemyślanej, sku- pionej na wydatkach propozycji i przedstawienie jej osobiście. Jeśli masz współpracowników, którzy używają tego samego sprzętu i mo- gliby pójść z Tobą na spotkanie, pracodawca zrozumie, że prośba jest poważna i uzasadniona. Musisz udowodnić, że nowy sprzęt zwiększy efektywność pracy, pozwoli zaoszczędzić pieniądze lub otworzy nowe możliwości biz- nesowe. Zrób rozeznanie i zdobądź kilka wycen od różnych sprze- dawców, tak abyście mogli porównać koszty. Dowiedz się, jakie możliwości spłaty są dostępne i czy lepiej sprzęt kupić, czy wziąć w leasing. Stwórz dwie wersje swojej listy. Na jednej umieść wszystkie sprzęty, jakie powinno się nabyć, a na drugiej wyłącznie te najbar- dziej niezbędne. Niezależnie od sukcesu prezentacji, o tym, która wersja zostanie wybrana, zadecyduje wysokość budżetu oraz opinia Twojego szefa. Aby wybór był dla szefa jak najłatwiejszy, miej dla niego gotową listę wybranych przez Ciebie produktów i ich cen. MÓW SZCZEGÓŁOWO. Oznajmienie szefowi, że chcesz nowy sprzęt nie wystarczy. Musisz zwięźle wyjaśnić, w jaki spo- sób nowy nabytek przyczyni się do zwiększenia Twojej efektyw- ności i dochodu firmy. • Jeśli pracujesz na starym komputerze, który często się psu- je, to tracisz na naprawy czas, który mogłabyś spożytkować na pracę. Wyjaśnij, że firma straciła setki złotych na naprawę 106 • Niezbędnik kobiety sukcesu tego sprzętu w ciągu zaledwie ostatnich trzech miesięcy. Kupno nowego komputera będzie oznaczało koniec marno- trawienia pieniędzy oraz przyspieszenie Twojego tempa pra- cy. Mniej opóźnień, mniejsza frustracja i wzmożona pro- duktywność — same pożytki dla firmy. • Wydaliście 700 zł w ciągu ostatnich trzech miesięcy na ro- bienie kolorowych kopii w punkcie ksero. Prezentacje dla klientów muszą być wykonane na kolorowych i nierozmaza- nych kopiach, których nie da się uzyskać na waszej czarno- białej kopiarce. Kupno kolorowej kopiarki pozwoli zaosz- czędzić czas i pieniądze. • W swojej obecnej pracy dużo podróżujesz. Byłoby sensow- nie dokonać zakupu firmowej komórki oraz palmtopa, co będzie wymagało jednorazowego zakupu sprzętu oraz co- miesięcznej opłaty abonamentu. Użycie tych urządzeń sprawi, że poprawi się obsługa klienta, a komunikacja mię- dzy współpracownikami stanie się szybka i skuteczniejsza. Pokaż szefowi, w jaki sposób drogi sprzęt biurowy może po- prawić wizerunek firmy, podnieść morale pracowników i w re- zultacie zwiększyć produktywność. Dzięki niemu praca stanie się przyjemniejsza, ponieważ ludzie będą wiedzieli, że pracują na najnowszym sprzęcie i szybciej poradzą sobie z wyznaczonymi im zadaniami. W przypadku naprawdę skomplikowanych urządzeń zaoferuj szefowi sesję szkoleniową, tak aby mógł sam spróbować pracy na nowym sprzęcie. Pamiętaj o ograniczeniach budżetu. Jeśli tych pieniędzy po prostu nie ma albo szef nie chce się zgodzić, spytaj, czy nie rozwa- żyłby pomysłu wynajęcia sprzętu z możliwością kupienia go, jeśli się spodoba. W pracy • 107 WYNAJEM SPRZĘTU BIUROWEGO. Leasing wchodzi w grę, kiedy budżet jest bardzo napięty. Może poprawić przepływ gotówki, ponieważ uwalnia fundusze, które firma może przezna- czyć na inne niezbędne wydatki. Leasing jest zazwyczaj łatwiejszy niż inne sposoby finansowania, ponieważ nie wymaga historii kre- dytowej. Daje również możliwość bycia na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, co jest szczególnie ważne, jeśli pracownicy powinni być z nimi na bieżąco. Podpisanie kilku krót- koterminowych umów wynajmu może wyjść taniej niż zakup nowego sprzętu. Istnieją nawet pakiety aktualizacyjne w ramach planów leasingowych, które pozwalają firmie modernizować sprzęt i jed- nocześnie zaoszczędzić środki finansowe. Jeśli prośba została odrzucona, spytaj, kiedy możesz przyjść ponownie. W międzyczasie wciąż zapisuj, ile pieniędzy mogłoby być zaoszczędzone, gdyby zakupiono nowy sprzęt. Rób również notatki wyliczające, ile czasu zostało zmarnowane, ponieważ te informacje będą silnym dowodem przy ponownej wizycie. Jak poprosić o finansowaną przez firmę opiekę nad dziećmi? Firmowe przedszkola, wsparcie finansowe zapewnione przez pra- codawcę w nagłych wypadkach czy inne formy opieki nad dziećmi są niezwykle ważną kwestią w miejscu pracy. W końcu jest to zna- cząca część wydatków, na jakie narażeni są pracujący rodzice. Je- śli Twój pracodawca nie ma żadnych propozycji, możesz spróbo- wać zainicjować działanie takiej pomocy. Najpierw oczywiście musisz zrobić solidne rozeznanie i przygotować ciekawą prezenta- cję, skupiającą się na finansowych korzyściach dla pracodawcy. 108 • Niezbędnik kobiety sukcesu Poprosiła o to! Możecie wierzyć lub nie, ale za najtrudniejsze w mojej karie- rze prośby uważam prośby o telefon komórkowy. Wiele lat te- mu, zanim każdy miał komórkę, zaoferowano mi coś, co wy- dawało mi się świetną okazją, mianowicie poranny program w jednej z topowych stacji radiowych na rynku. Problem po- legał na tym, że siedziba radia mieściła się w sąsiednim sta- nie. Codziennie rano jechałam więc do pracy dwie godziny, wyruszając o 2.30. Pensja i świadczenia dodatkowe były w porządku. Potem poprosiłam o niewyobrażalne — telefon komórkowy, dzięki któremu mogłam pozostać w kontakcie z producentem pro- gramu i sprawić, że dwugodzinna jazda nie byłaby aż tak bezsensowna. Chociaż negocjacje w sprawie kontraktu poszły gładko, za nic nie chcieli mi dać telefonu. Była to ciężka decyzja, ale zdecydowałam się zrezygnować z pracy. Nie chodziło mi o sam telefon, ale o to, że wykłócali się o taki drobiazg, najwyraźniej nie będąc w stanie pojąć ogółu sytuacji. Byłam załamana tym, że straciłam taką okazję. Dwa lata później zaoferowano mi lepszą pracę na większym rynku i w ważniejszym programie. Sue Cope, reporterka i prezenterka porannych programów, Boston Są trzy główne typy świadczeń dodatkowych: opiekunka na za- stępstwo, dofinansowywanie przedszkola i przedszkole w firmie. Opiekunka na zastępstwo potrzebna jest zazwyczaj wtedy, gdy Twoja stała opiekunka nad dziećmi z jakiegoś powodu jest niedy- spozycyjna. Może tak się stać, kiedy Twoje dziecko albo opiekun- ka zachoruje, kiedy opiekunka wyjeżdża na wakacje lub odchodzi z pracy bez uprzedzenia, ewentualnie kiedy szkoły są zamknięte. W pracy • 109 Wielu pracodawców uważa, że pomagając pracownikom w po- dobnych sytuacjach, zmniejszają liczbę nieustalonych wcześniej nieobecności i oszczędzają pieniądze. Niektórzy pracodawcy dofi- nansowują opiekę nad dziećmi swoich pracowników. Inni radzą sobie z problemem, wynajmując opiekunki z agencji lub tworząc firmowe przedszkole. Dofinansowywania opieka nad dziećmi oznacza, że pracodawca ponosi część kosztów. Niektóre firmy negocjują dla pracowników preferencyjne stawki. Oczywiście, firmowe przedszkole czy żło- bek jest marzeniem wielu rodziców, ale wysokie koszty związane z tym przywilejem powodują, że to marzenie rzadko się ziszcza. USTAL ZAPOTRZEBOWANIE. Jeśli Twoja firma nie gwa- rantuje żadnego rodzaju wsparcia dla rodziców małych dzieci, powinnaś sprawdzić, jakie jest na nie zapotrzebowanie wśród pra- cowników. Jeśli Twoi koledzy i koleżanki są w większości bezdzietni, niewielkie są szanse na to, że firma zdecyduje się spełnić Twoją prośbę, ponieważ tylko nieliczni skorzystaliby na tym. W takim przypadku, w zależności od zajmowanej przez Ciebie pozycji, być może będziesz w stanie wynegocjować dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem. Działa tu podobny mechanizm, jak przy in- nych świadczeniach dodatkowych, które chcesz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niezbędnik kobiety sukcesu. Jak skutecznie walczyć o awans i pieniądze
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: