Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00207 003599 18781815 na godz. na dobę w sumie
Niezwykła moc różańca - ebook/pdf
Niezwykła moc różańca - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Monumen Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65624-08-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane (z uwagą, pobożnością i uniżeniem), według Świętych, jest wrogiem diabła, który zmusza go do ucieczki, jest młotem, który go przepędza, uświęceniem i orzeźwieniem duszy, radością Aniołów, śpiewem wybranych,  pieśnią Nowego Testamentu, upodobaniem Maryi, pocałunkiem czystym i czułym, który się Jej daje.

Św. Ludwik Maria Grignion de Monfort

Człowiek pozostający w tej serdecznej relacji nie czuje lęku przed największym wrogiem, chroni go bowiem moc Matki. O tym, że warto odmawiać różaniec, przekonują zawarte w niniejszej książce historie osób, które walcząc ze Złym, chwyciły wyciągniętą do nich pomocną dłoń Maryi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Opracowanie redakcyjne Monumen Sp. z o.o. Projekt okładki Ewelina Zarosa Zdjęcia Fotolia: Tryfonov; clearviewstock Thinkstock: Eziutka Skład i łamanie Anna Szarko Korekta Katarzyna Pelczarska-Mikorska, Justyna Sałata Copyright© 2016 by Wydawnictwo Monumen All rights reserved ISBN 978-83-65624-08-6 Wydawnictwo Monumen os. Przemysława 16A/6 61-064 Poznań www.miesiecznikegzorcysta.pl Zamówienia Księgarnia ludzi wolnych tel. 22 266 80 20 sklep@miesiecznikegzorcysta.pl www.monumen.pl SpiS treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 W uwolnieniu towarzyszył mi różaniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Różańcem można zmienić świat na lepsze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nienawiść szatana do modlitwy różańcowej . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Od satanisty po apostoła różańca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Wystarczy chwycić za różaniec... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Niezwykłe formy odmawiania modlitwy różańcowej . . . . . . . . . .46 Religijność magiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 To nie Mahomet był ojcem różańca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Demoniczny różaniec? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Płonący różaniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Nowenna nie do odparcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Niezwykła moc różańca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 5 Skuteczna broń w walce o zbawienie dusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Warto odmawiać modlitwę różańcową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Z doświadcZeń egZorcystów Demony z trudem mówią „Zdrowaś Maryjo” . . . . . . . . . . . . . . .103 WStęp Nasze modlitwy są na ogół modlitwami błagalnymi. Zawsze Boga o  coś prosimy, rzadziej Mu dziękujemy. Podobnie też pojmujemy skuteczność modlitwy – ograni- czamy ją do „efektów zewnętrznych”, tj. wysłuchania na- szych próśb przez Boga. Jak się okazuje w  praktyce, skuteczność modlitwy jest czymś więcej niż tylko otrzymaniem „pozytywnej” odpo- wiedzi na nasze prośby. Na ogół zawężamy ludzkie wyobra- żenie efektywnej modlitwy do otrzymania od Boga tego, o co Go prosiliśmy. Tymczasem nie zawsze dane nam jest to, czego chcemy. Jesteśmy zanurzeni w  czasoprzestrzeni, patrzymy na życie przez pryzmat tego, co „tu i teraz”, zaś Bóg przenika nas na wskroś, zna całe nasze życie – naszą przeszłość, te- raźniejszość i  przyszłość. Gdy patrzy na człowieka, widzi jego ostateczne przeznaczenie i wie, co lepiej przyczyni się do jego wzrostu. Z tej perspektywy wszystko wygląda inaczej. p ę t s W 7 Być może ludzka prośba dotyczy czegoś błahego, jakiegoś kaprysu, a jej spełnienie mogłoby nas tylko wbić w pychę. Być może Bóg nie chce utrwalać w nas przekonania, że wszystko możemy, że osiągniemy to, czego chcemy, bo „Bóg nam w tym pomoże”. To dość infantylne postrzeganie Stwórcy jako stron- nika naszej sprawy i podwykonawcy naszych zleceń nie służy duchowemu rozwojowi człowieka i dlatego Bóg raczej nie bę- dzie chciał utwierdzać w nas takiej postawy. Z drugiej strony może dopuścić doświadczenie „pustki wewnętrznej”, pozor- nego opuszczenia, niezrozumienia ze strony ludzi i  Boga, cierpienia na osoby będące na drodze rozwoju duchowego. Nieraz stajemy bezradni wobec różnych dramatycznych sytuacji, słysząc głosy: „Gdzie jest Bóg?”, „Dlaczego na to pozwala?”. Czasem pod wpływem własnego bądź cudzego cierpienia człowiek zaczyna zastanawiać się nad sensem życiem. Może to prowadzić do odkrycia Boga albo do od- rzucenia Go. Nie jesteśmy w stanie dać prostej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego cierpienie?”, „Dlaczego zło?”. Możemy jednak mieć pewność, że nie jest ono wolą Boga, który pragnie szczęścia człowieka. Bóg jako Ktoś doskonały i dobry nie chce naszego bólu. Dlatego jedynym logicznym wyjaśnie- niem cierpienia jest dopust Boży. Bóg dopuszcza pewne trudne sytuacje, by człowiek stał się uczestnikiem jeszcze większego dobra niż to, o które prosi w modlitwie. Modlitwa różańcowa ma głęboki sens. Matka Boża wie- lokrotnie nas o  tym zapewniała. Odmawiajmy różaniec, 8 Niezwykła moc różańca bo pozwala nam nawiązać kontakt z Bogiem. Powtarzanie tych samych wezwań sprawia, że więcej czasu i uwagi po- święcamy sprawom wiecznym. Ponieważ jest to modlitwa przez pośrednictwo Najświętszej ze świętych, ma swój do- datkowy walor. Maryja jest Matką Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa. Niepojęta tajemnica Wcielenia i Niepokalanego Poczęcia rzuca nowe światło na to, kim dla Boga jest czło- wiek – kimś niewyobrażalnie ważnym, podobnym, jak mówi Pismo Święte, do Niego. Maryja jako Matka Boga miała ten przywilej, że wychowywała, karmiła i martwiła się o Niego, także rozkazywała Mu jako dziecku. Nasza intuicja wiary podpowiada, że istnieje jakaś szczególna więź między Nią a Bogiem, że Ta, która wydawała Jezusowi polecenia, może także i dzisiaj wstawiać się do Boga w naszych spra- wach jako wyjątkowy orędownik. To wielka tajemnica, ale doświadczenia zaufania Bogu ludzi minionych stuleci, zwłaszcza osób o  prostej, żywej wierze, potwierdzają, iż Jej wstawiennictwo nigdy ich nie zawiodło. Dowodzą tego słowa XII-wiecznej, stale aktualnej modlitwy św. Bernarda z Clairvaux, który powtarzał: „Od wieków nie słyszano, aby kto uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony”. Modlitwa różańcowa ma jeszcze jeden atut, który z pew- nością bardzo podoba się Bogu. Jest nieskomplikowana, najczęściej odmawiana przez ludzi prostych, a wzgardzana przez przemądrzałych i niepokornych. Stwórca kilkakrotnie potwierdził w  Piśmie Świętym, że miła Mu jest bojaźń, 9 Wstęp pokora i prostota (zob. Ps 111, 10; 1 P 5, 5). Dlatego ta mo- dlitwa, modlitwa prostaczków, jest Mu szczególnie bliska. Coraz popularniejsza staje się modlitwa różańcowa w  postaci nowenny pompejańskiej. W  jej trakcie przez 54  dni odmawia się codziennie wszystkie części różańca. Pierwsza jej część (27 dni) ma charakter błagalny, druga – dziękczynny. Nowenna ta zdobyła sobie przydomek „mo- dlitwy nie do odparcia”, gdyż jest uważana za niebywale „skuteczną”, co potwierdzają liczne świadectwa. Modlitwa ta nie jest łatwa, bo wymaga wielkiej dyscypliny i  konse- kwencji. Jednak, jak mówią ci, którzy ją praktykują, z czasem staje się czymś na kształt modlitwy nieustającej, stale towa- rzyszącej nam w życiu. Skuteczność modlitwy rozumiana jako uproszenie kon- kretnej łaski nie jest celem samym w sobie. Modlitwa ma nas przybliżać do Boga i prowadzić do życia w Jego obecności. Wtedy można prosić Go o wszystko, co godziwe. Bóg nigdy nie odmawia, ponieważ będąc Miłością, chce ciągle dawać ludziom to, co dla nich najlepsze. Jeśli czasem jakaś prośba się nie ziści, nie znaczy to, że nie zostaliśmy wysłuchani. Być może Bóg przygotował dla nas coś lepszego i korzyst- niejszego, czego w  tym momencie nie rozumiemy. Jedno jest pewne: Bóg zawsze daje więcej niż człowiek prosi. Artur Winiarczyk 10 Niezwykła moc różańca W UWOLNIENIU tOWArZYSZYŁ Mi rÓŻANiec Mam 25 lat. Jestem doktorantem teologii. Posłu- guję we wspólnocie Szkoły Nowej Ewangeli- zacji. Niedawno zaręczyłem się. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Za autorem Psalmu 16 mówię, że to Bóg jest tym, od którego otrzymałem szczęście. Jednak w moim życiu nie zawsze tak było. Jako gimna- zjalista, a  później licealista miałem dużo problemów. Al- koholizm mojego ojca oraz trwałe poczucie bycia słabym i  niekochanym doprowadziły mnie do tego, że zacząłem szukać jakiegoś źródła siły. Początkowo znajdowałem ją w muzyce blackmeta- lowej. Zmiany w  moim zachowaniu i  ubiorze były bardzo widoczne. Później zacząłem interesować się okultyzmem, wampiryzmem i  innymi treściami przekazywanymi przez C E I N A Ż Ó R I M Ł Y Z s Y Z R A W O t U I N E I N L O W U W 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niezwykła moc różańca
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: