Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00695 019874 17035169 na godz. na dobę w sumie
Node.js w praktyce. Tworzenie skalowalnych aplikacji sieciowych - ebook/pdf
Node.js w praktyce. Tworzenie skalowalnych aplikacji sieciowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1088-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> javascript - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

O tym jak tworzyć złożone aplikacje sieciowe z wykorzystaniem Node.js

JavaScript to język programowania rozwijany od 1995 roku. Przez długi czas był kojarzony tylko i wyłącznie ze stronami internetowymi i przeglądarkami, jednak te czasy odchodzą w niepamięć, a JavaScript z powodzeniem jest dziś stosowany po stronie serwera.

Jeżeli chcesz sprawdzić, jak to działa, sięgnij po tę książkę i zainstaluj Node.js. Jest to platforma, która zapewnia najwyższą wydajność, ponieważ korzysta z nieblokujących operacji I/O oraz asynchronicznego mechanizmu zdarzeń. Co więcej, została ona oparta na najwydajniejszym silniku wspierającym język JavaScript, czyli na V8. Dzięki tej książce masz niepowtarzalną okazję poznać podstawy działania Node.js, zaznajomić się ze składnią języka JavaScript, a także zacząć korzystać z zaawansowanych mechanizmów autoryzacji, przechowywania danych czy zdarzeń. Ponadto nauczysz się tworzyć aplikacje czasu rzeczywistego z użyciem WebSocket, Socket.IO i DerbyJS oraz zbudujesz superwydajne API REST-owe. Książka ta jest obowiązkową lekturą dla wszystkich osób, dla których ważna jest najwyższa wydajność i które chcą poznać nowinki technologiczne. Warto ją mieć!

Książka Node.js w praktyce prezentuje:
Poznaj możliwości platformy Node.js!

Azat Mardan — przedsiębiorca, inżynier oprogramowania, entuzjasta jogi i diety paleo. Ma ponad 12 lat doświadczenia w wytwarzaniu oprogramowania. Jest autorem dziewięciu książek poświęconych językowi JavaScript oraz platformie Node.js. Aktualnie zajmuje stanowisko starszego inżyniera oprogramowania oraz lidera zespołu w DocuSign. Był współzałożycielem Gizmo (platformy do prowadzenia kampanii marketingowych dla urządzeń mobilnych) oraz członkiem zespołów wytwarzających oprogramowanie dla organizacji rządowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytł oryginału: Practical Node.js: Building Real-world Scalable Web Apps Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-283-1085-8 Original edition copyright © 2014 by Azat Mardan. All rights reserved. Polish edition copyright © 2015 by HELION SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/nodewp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/nodewp.zip Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Rozdzia(cid:239) 1. O autorze ........................................................................................................ 11 O recenzencie technicznym ............................................................................. 13 Podzi(cid:218)kowania ................................................................................................ 15 Wst(cid:218)p .............................................................................................................. 17 Instalowanie Node.js i podstawowe zagadnienia .......................................... 21 Instalowanie Node.js i menedżera NPM ................................................................................. 21 Gotowe instalatory ............................................................................................................... 22 Instalowanie za pomocą HomeBrew lub MacPorts ........................................................ 22 Instalowanie z wykorzystaniem pliku tar ......................................................................... 23 Instalowanie bez użycia sudo ............................................................................................. 24 Instalowanie z repozytorium Git ....................................................................................... 24 Instalacja kilku wersji z wykorzystaniem Nave ............................................................... 25 Instalacja kilku wersji z wykorzystaniem menedżera Node Version Manager (NVM) ................................. 26 Alternatywne systemy służące do instalowania kilku wersji ......................................... 26 Weryfikacja instalacji .......................................................................................................... 26 Konsola Node.js (REPL) ..................................................................................................... 27 Uruchamianie skryptów Node.js .............................................................................................. 28 Podstawy i składnia Node.js ...................................................................................................... 28 Typowanie słabe ................................................................................................................... 28 Buffer — typ danych Node.js ............................................................................................. 29 Notacja literałów obiektowych ........................................................................................... 29 Funkcje .................................................................................................................................. 29 Tablice ................................................................................................................................... 31 Natura prototypowa ............................................................................................................ 31 Konwencje ............................................................................................................................. 32 Zakres globalny w Node.js i słowa zarezerwowane ......................................................... 33 __dirname a process.cwd .................................................................................................... 35 Funkcje pomocnicze interfejsu programistycznego aplikacji przeglądarki ....................... 35 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Podstawowe moduły Node.js ............................................................................................. 36 Przydatne narzędzia Node.js .............................................................................................. 37 Odczyt i zapisywanie plików z systemu plików w Node.js ............................................ 38 Strumieniowe przesyłanie danych w Node.js .................................................................. 38 Instalowanie modułów Node.js za pomocą NPM ........................................................... 38 Poskramianie wywołań zwrotnych w Node.js ................................................................. 39 Tworzenie serwera „Witaj, świecie” za pomocą modułu HTTP Node.js .................... 40 Debugowanie programów Node.js .......................................................................................... 41 Debuger Node.js ................................................................................................................... 41 Debugowanie za pomocą narzędzia Node Inspector ...................................................... 42 Środowiska IDE dla Node.js oraz edytory kodu .................................................................... 44 Obserwowanie zmian w plikach ............................................................................................... 46 Podsumowanie ............................................................................................................................ 48 Rozdzia(cid:239) 2. Wykorzystanie Express.js 4 do tworzenia aplikacji WWW Node.js ................. 49 Czym jest Express.js? .................................................................................................................. 49 Jak działa Express.js? .................................................................................................................. 52 Instalowanie Express.js .............................................................................................................. 52 Wersja Express.js .................................................................................................................. 53 Express.js Generator ............................................................................................................ 53 Lokalna instalacja Express.js .............................................................................................. 54 Tworzenie szkieletu aplikacji z wykorzystaniem Express.js ................................................. 56 Interfejs wiersza poleceń Express.js ................................................................................... 57 Trasy w Express.js ................................................................................................................ 59 Oprogramowanie pośredniczące jako kręgosłup Express.js .......................................... 60 Konfiguracja aplikacji Express.js ....................................................................................... 60 Jade to Haml w Express.js (Node.js) ................................................................................. 60 Podsumowanie tworzenia szkieletów aplikacji ................................................................ 61 Omówienie projektu Blog ......................................................................................................... 61 Przesyłanie danych .............................................................................................................. 62 Przykład „Witaj, świecie” w Express.js .................................................................................... 64 Tworzenie folderów ............................................................................................................. 64 Inicjalizacja NPM i plik package.json ............................................................................... 65 Deklarowanie zależności — npm install ........................................................................... 66 Plik app.js .............................................................................................................................. 67 Spotkanie z Jade — jeden szablon, by wszystkimi rządzić ............................................. 70 Uruchamianie aplikacji „Witaj, świecie” .......................................................................... 71 Podsumowanie ............................................................................................................................ 71 Rozdzia(cid:239) 3. Wykorzystanie technik TDD i BDD w Node.js z u(cid:285)yciem platformy Mocha ..... 73 Instalowanie i zrozumienie platformy Mocha ....................................................................... 73 Zrozumieć haki platformy Mocha ..................................................................................... 75 TDD z wykorzystaniem modułu assert ................................................................................... 76 Moduł Chai assert ................................................................................................................ 78 BDD z wykorzystaniem Expect.js ............................................................................................ 79 Składnia Expect.js ................................................................................................................ 80 6 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Projekt — pisanie pierwszego testu BDD dla aplikacji Blog ................................................ 80 Umieszczanie konfiguracji w pliku Makefile ................................................................... 82 Podsumowanie ............................................................................................................................ 84 Rozdzia(cid:239) 4. Silniki szablonów — Jade i Handlebars .......................................................... 85 Składnia i funkcje Jade ............................................................................................................... 85 Znaczniki ............................................................................................................................... 86 Zmienne (Locals) ................................................................................................................. 86 Atrybuty ................................................................................................................................ 86 Literały ................................................................................................................................... 87 Tekst ....................................................................................................................................... 88 Skrypt i bloki stylów ............................................................................................................ 88 Kod JavaScript ...................................................................................................................... 88 Komentarze ........................................................................................................................... 89 Warunki (if) .......................................................................................................................... 89 Iteracje (pętle each) .............................................................................................................. 90 Filtry ....................................................................................................................................... 90 Interpolacja ........................................................................................................................... 90 Case ........................................................................................................................................ 91 Domieszki ............................................................................................................................. 91 Include ................................................................................................................................... 92 Extend .................................................................................................................................... 92 Samodzielne użycie Jade ............................................................................................................ 93 Składnia Handlebars .................................................................................................................. 96 Zmienne ................................................................................................................................ 96 Iteracja (each) ....................................................................................................................... 97 Niecytowany wynik ............................................................................................................. 97 Warunki (if) .......................................................................................................................... 98 Unless .................................................................................................................................... 98 With ....................................................................................................................................... 99 Komentarze ........................................................................................................................... 99 Własne funkcje pomocnicze ............................................................................................. 100 Włączenia (szablony częściowe) ...................................................................................... 101 Samodzielne użycie Handlebars ............................................................................................. 101 Wykorzystanie Jade i Handlebars w Express.js 4 ................................................................. 103 Jade i Express.js .................................................................................................................. 104 Handlebars i Express.js ..................................................................................................... 104 Projekt — dodanie szablonów Jade do aplikacji Blog ......................................................... 105 layout.jade ........................................................................................................................... 105 index.jade ............................................................................................................................ 107 article.jade ........................................................................................................................... 109 login.jade ............................................................................................................................. 109 post.jade ............................................................................................................................... 110 admin.jade ........................................................................................................................... 111 Podsumowanie .......................................................................................................................... 113 7 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 5. Zapewnienie trwa(cid:239)o(cid:258)ci z wykorzystaniem MongoDB i Mongoskin ............... 115 Łatwa i poprawna instalacja MongoDB ................................................................................ 115 Jak uruchomić serwer Mongo ................................................................................................ 117 Manipulacja danymi z poziomu konsoli Mongo ................................................................. 118 Szczegóły dotyczące powłoki MongoDB ............................................................................... 119 Przykład minimalistycznego natywnego sterownika MongoDB dla Node.js .................. 120 Główne metody Mongoskin ................................................................................................... 122 Projekt — przechowywanie danych aplikacji Blog w MongoDB z wykorzystaniem Mongoskin ................................................................................................ 124 Projekt — dodawanie danych początkowych do bazy MongoDB .............................. 125 Projekt — pisanie testów Mocha ..................................................................................... 125 Projekt — zapewnienie trwałości ..................................................................................... 127 Uruchamianie aplikacji ..................................................................................................... 137 Podsumowanie .......................................................................................................................... 138 Rozdzia(cid:239) 6. Wykorzystanie sesji i OAuth do autoryzacji i uwierzytelniania u(cid:285)ytkowników w aplikacjach Node.js ........................................................... 139 Autoryzacja z wykorzystaniem oprogramowania pośredniczącego Express.js ............... 139 Uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokena ......................................................................... 140 Uwierzytelnianie z wykorzystaniem sesji .............................................................................. 141 Projekt — dodawanie logowania z wykorzystaniem adresu e-mail i hasła do aplikacji Blog ........................................................................................................................ 142 Oprogramowanie pośredniczące sesji ............................................................................. 142 Uwierzytelnianie aplikacji Blog ....................................................................................... 143 Uwierzytelnianie w aplikacji Blog ................................................................................... 146 Uruchamianie aplikacji ..................................................................................................... 147 OAuth w Node.js ...................................................................................................................... 147 Przykład Twitter OAuth 2.0 z OAuth Node.js .............................................................. 148 Everyauth ............................................................................................................................ 149 Projekt — dodawanie rejestracji Twitter OAuth 1.0 do aplikacji Blog z wykorzystaniem Everyauth .................................................................................................. 150 Dodawanie łącza Zaloguj za pomocą Twittera .............................................................. 150 Konfigurowanie strategii Twitter modułu Everyauth .................................................. 151 Podsumowanie .......................................................................................................................... 156 Rozdzia(cid:239) 7. Lepsza obs(cid:239)uga danych Node.js z wykorzystaniem biblioteki Mongoose ORM .................................................. 157 Instalacja Mongoose ................................................................................................................. 158 Ustanawianie połączenia w samodzielnym skrypcie Mongoose ................................. 158 Klasa Schema Mongoose ......................................................................................................... 159 Haki pozwalające utrzymać organizację kodu ..................................................................... 161 Własne metody statyczne i instancji ...................................................................................... 162 Modele Mongoose .................................................................................................................... 162 Relacje i złączenia w populowaniu danych ........................................................................... 164 Dokumenty zagnieżdżone ....................................................................................................... 166 Pola wirtualne ........................................................................................................................... 167 Poprawianie zachowania typów schematów ........................................................................ 168 Express.js + Mongoose = prawdziwy model MVC .............................................................. 170 Podsumowanie .......................................................................................................................... 179 8 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 8. Tworzenie API RESTowych na serwerze Node.js z wykorzystaniem Express.js i Hapi ................................................................. 181 Podstawy API RESTowego ..................................................................................................... 182 Zależności w projekcie ............................................................................................................. 183 Pokrycie testami Mocha i superagent .................................................................................... 184 Implementacja serwera API RESTowego z wykorzystaniem Express i Mongoskin ....... 189 Refaktoryzacja — serwer API RESTowego z wykorzystaniem Hapi.js ............................. 194 Podsumowanie .......................................................................................................................... 200 Rozdzia(cid:239) 9. Aplikacje czasu rzeczywistego z wykorzystaniem WebSocket, Socket.IO i DerbyJS ....................................................................................... 201 Czym jest WebSocket? ............................................................................................................. 201 Natywna obsługa WebSocket w Node.js z przykładem wykorzystania modułu ws ....... 202 Implementacja WebSocket w przeglądarce .................................................................... 202 Serwer Node.js z wykorzystaniem modułu ws .............................................................. 203 Przykład Socket.IO i Express.js .............................................................................................. 205 Przykład edytora online do pracy w zespole z wykorzystaniem DerbyJS, Express.js i MongoDB ............................................................ 209 Zależności projektu i package.json .................................................................................. 209 Kod po stronie serwera ..................................................................................................... 210 Aplikacja DerbyJS .............................................................................................................. 212 Widok DerbyJS ................................................................................................................... 214 Próba edytora ..................................................................................................................... 216 Podsumowanie .......................................................................................................................... 216 Rozdzia(cid:239) 10. Przygotowywanie aplikacji Node.js do wykorzystania produkcyjnego ......... 217 Zmienne środowiskowe ........................................................................................................... 217 Express.js w produkcji ............................................................................................................. 218 Socket.IO w produkcji ............................................................................................................. 220 Obsługa błędów ........................................................................................................................ 221 Domeny Node.js przeznaczone do obsługi błędów ............................................................. 223 Wielowątkowość z wykorzystaniem modułu Cluster ......................................................... 226 Wielowątkowość z wykorzystaniem modułu Cluster2 ....................................................... 228 Logowanie i monitorowanie błędów ..................................................................................... 229 Monitorowanie ................................................................................................................... 229 REPL w produkcji .............................................................................................................. 230 Winston ............................................................................................................................... 231 Logowanie z wykorzystaniem aplikacji Papertrail ........................................................ 232 Tworzenie zadań z wykorzystaniem modułu Grunt ........................................................... 232 Kontrola wersji i wdrażanie z wykorzystaniem Git ............................................................. 236 Instalowanie Git ................................................................................................................. 236 Generowanie kluczy SSH .................................................................................................. 237 Tworzenie lokalnego repozytorium Git ......................................................................... 239 Przesyłanie lokalnego repozytorium do GitHub ........................................................... 239 Uruchamianie testów w chmurze z wykorzystaniem TravisCI ......................................... 240 Konfiguracja TravisCI ....................................................................................................... 241 Podsumowanie .......................................................................................................................... 242 9 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 11. Wdra(cid:285)anie aplikacji Node.js .......................................................................... 243 Wdrażanie do Heroku ............................................................................................................. 243 Wdrażanie do Amazon Web Services (AWS) ...................................................................... 248 Utrzymywanie działania aplikacji Node.js z wykorzystaniem forever, Upstart i init.d ............................................................................ 251 forever .................................................................................................................................. 252 Skrypty Upstart .................................................................................................................. 253 init.d ..................................................................................................................................... 254 Właściwy sposób udostępniania zasobów statycznych z wykorzystaniem Nginx .......... 256 Pamięć podręczna z wykorzystaniem Varnish ..................................................................... 258 Podsumowanie .......................................................................................................................... 259 Rozdzia(cid:239) 12. Publikowanie modu(cid:239)ów Node.js i udzia(cid:239) w projektach open source ............. 261 Zalecana struktura folderów ................................................................................................... 262 Wymagane wzorce ................................................................................................................... 262 package.json .............................................................................................................................. 264 Publikowanie w NPM .............................................................................................................. 265 Wersje zablokowane ................................................................................................................. 266 Podsumowanie .......................................................................................................................... 266 To już koniec ............................................................................................................................. 266 Dalsza lektura ............................................................................................................................ 267 Skorowidz .................................................................................................... 268 10 Poleć książkęKup książkę R O Z D Z I A (cid:146) 9 (cid:132) (cid:132) (cid:132) Aplikacje czasu rzeczywistego z wykorzystaniem WebSocket, Socket.IO i DerbyJS Aplikacje czasu rzeczywistego stają się coraz bardziej popularne w grach, mediach społecznościowych, różnorodnych narzędziach, usługach i wiadomościach. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za tę tendencję jest pojawienie się nowych, lepszych technologii. Umożliwiają one wykorzystanie większej przepustowości do transmisji danych oraz wykonanie większej liczby obliczeń przetwarzających i pobierających dane. Język HTML 5 był pionierem nowego standardu w połączeniach czasu rzeczywistego, zwanego WebSocket. Natomiast po stronie serwera mamy bardzo wydajną platformę wejścia-wyjścia Node.js, doskonale przystosowaną do wspierania JavaScript zaimplementowanego w przeglądarkach i technologii WebSocket. Aby rozpocząć pracę z WebSocket i Node.js, postaramy się maksymalnie uprościć zadanie (zgodnie z regułą KISS — ang. keep things simple stupid (http://pl.wikipedia.org/wiki/KISS_(reguła)) i omówimy następujące zagadnienia: (cid:120) Czym jest WebSocket? (cid:120) Natywna obsługa WebSocket w Node.js z przykładem wykorzystania modułu ws. (cid:120) Przykład wykorzystania Socket.IO z Express.js. (cid:120) Przykład edytora online do pracy w zespole z wykorzystaniem DerbyJS, Express.js i MongoDB. Czym jest WebSocket? WebSocket jest specjalnym „kanałem” komunikacyjnym między przeglądarkami (klientami) i serwerami. Jest to protokół języka HTML 5. Połączenie przez WebSocket jest ciągłe, w przeciwieństwie do połączeń wykonywanych przez tradycyjne żądania HTML. Te ostatnie są zwykle inicjowane przez klienta. Dlatego serwer nie ma możliwości poinformowania klienta o aktualizacjach. Poprzez utrzymywanie połączenia dwustronnego między klientem i serwerem aktualizacje można przesyłać od razu bez konieczności nawiązywania połączenia przez klienta co pewien czas. Głównie to sprawia, że WebSocket świetnie przydaje się w aplikacjach czasu rzeczywistego, w których dane muszą być dostępne dla klienta natychmiast. Więcej informacji na temat protokołu WebSocket można znaleźć w artykule About HTML5 WebSocket (http://www.websocket.org/aboutwebsocket.html). Do korzystania z techniki WebSocket we współczesnych przeglądarkach nie są potrzebne żadne specjalne biblioteki. Następujące pytanie dostępne w serwisie StackOverflow zawiera listę odpowiednich przeglądarek What browsers support HTML5 WebSockets API? Poleć książkęKup książkę NODE.JS W PRAKTYCE. TWORZENIE SKALOWALNYCH APLIKACJI SIECIOWYCH (http://stackoverflow.com/questions/1253683/what-browsers-support-html5-websocket-api). Jeśli chodzi o starsze przeglądarki, rozwiązaniem może być powrót do cyklicznego odpytywania. Dodajmy, że cykliczne odpytywanie (zarówno krótkie, jak i długie) można też wykorzystać do emulacji zdolności do odpowiedzi aplikacji WWW czasu rzeczywistego. Pewne zaawansowane aplikacje (Socket.IO) wracają nawet do cyklicznego odpytywania, gdy WebSocket stanie się niedostępny, na przykład podczas problemów z połączeniem lub przy braku najnowszej przeglądarki. Cykliczne odpytywanie jest dość łatwe i nie zostało uwzględnione w tej książce. Można je zaimplementować za pomocą wywołania zwrotnego setInterval() i punktu wejściowego na serwerze. Za pomocą cyklicznego odpytywania nie można jednak zaimplementować prawdziwej komunikacji w czasie rzeczywistym; każde żądanie jest osobne. Natywna obs(cid:239)uga WebSocket w Node.js z przyk(cid:239)adem wykorzystania modu(cid:239)u ws Niekiedy łatwiej jest zacząć od najprostszych rzeczy i później rozbudowywać rozwiązanie. Mając to na uwadze, tworzenie naszego miniprojektu zaczniemy od zbudowania natywnej implementacji WebSocket, która będzie się porozumiewać z serwerem za pomocą modułu ws: (cid:120) implementacja WebSocket w przeglądarce, (cid:120) serwer Node.js zaimplementowany z użyciem modułu ws. Sprawdźmy to na krótkim przykładzie. Implementacja WebSocket w przeglądarce To będzie nasz kod front-endowy (plik r09/basic/index.html) dla przeglądarki Chrome w wersji 32.0.1700.77. Zacznijmy od typowych znaczników HTML: html head /head body Główny kod znajduje się wewnątrz znaczników script. Inicjalizujemy tu obiekt z globalnego modułu WebSocket: script type= text/javascript var ws = new WebSocket( ws://localhost:3000 ); Gdy tylko połączenie zostanie nawiązane, przesyłamy komunikat do serwera: ws.onopen = function(event) { ws.send( komunikat front-endowy: ABC ); }; Zwykle wiadomości są przesyłane w odpowiedzi na akcje użytkownika, takie jak kliknięcie przycisku myszy. Gdy otrzymamy jakąś informację z serwera WebSocket, zostanie wykonana następująca funkcja: ws.onmessage = function(event) { console.log( komunikat z serwera: , event.data); }; 202 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 9. (cid:132) APLIKACJE CZASU RZECZYWISTEGO Z WYKORZYSTANIEM WEBSOCKET, SOCKET.IO I DERBYJS Dobrą praktyką jest zaimplementowanie funkcji obsługi zdarzenia onerror: ws.onerror = function(event) { console.log( komunikat b(cid:239)(cid:218)du serwera: , event.data); }; Następnie zamykamy znaczniki i zapisujemy plik: /script /body /html Dla upewnienia się, że niczego nie pominęliśmy, poniżej przedstawiony jest pełny kod źródłowy pliku r09/basic/index.html: html head /head body script type= text/javascript var ws = new WebSocket( ws://localhost:3000 ); ws.onopen = function(event) { ws.send( komunikat front-endowy: ABC ); }; ws.onmessage = function(event) { console.log( komunikat z serwera: , event.data); }; /script /body /html Serwer Node.js z wykorzystaniem modułu ws WebSocket.org udostępnia usługę echo, służącą do testowania technologii WebSocket w przeglądarce, lecz sami możemy też utworzyć własny mały serwer Node.js z wykorzystaniem biblioteki ws (http://npmjs.org/ws, GitHub: https://github.com/einaros/ws): $ mkdir node_modules $ npm install ws@0.4.31 W pliku r09/basic/server.js importujemy moduł ws i inicjalizujemy serwer: var WebSocketServer = require( ws ).Server, wss = new WebSocketServer({port: 3000}); Podobnie jak w kodzie front-endowym, na połączenie oczekujemy z wykorzystaniem wzorca zdarzeń. Gdy połączenie jest gotowe, w wywołaniu zwrotnym przesyłamy łańcuch XYZ i dołączamy funkcję nasłuchującą na zdarzenia ( message ), która będzie przechwytywać komunikaty przychodzące ze strony: wss.on( connection , function(ws) { ws.send( XYZ ); ws.on( message , function(message) { console.log( otrzymano: s , message); }); }); 203 Poleć książkęKup książkę NODE.JS W PRAKTYCE. TWORZENIE SKALOWALNYCH APLIKACJI SIECIOWYCH Również tym razem dla wygody czytelników zamieszczam pełny kod źródłowy pliku r09/basic/server.js: var WebSocketServer = require( ws ).Server, wss = new WebSocketServer({port: 3000}); wss.on( connection , function(ws) { ws.send( XYZ ); ws.on( message , function(message) { console.log( otrzymano: s , message); }); }); Możemy już uruchomić serwer Node.js za pomocą polecenia $ node server. Następnie otwieramy plik index.html w przeglądarce. W konsoli JavaScript (w systemie Mac Option+Command+j) powinniśmy zobaczyć komunikat komunikat z serwera: XYZ (rysunek 9.1). Rysunek 9.1. Przeglądarka wyświetla komunikat otrzymany za pośrednictwem WebSocket W terminalu serwer Node.js zwraca wynik otrzymano: komunikat front-endowy: ABC, przedstawiony na rysunku 9.2. Rysunek 9.2. Serwer wyświetla komunikat przeglądarki otrzymany za pośrednictwem WebSocket 204 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 9. (cid:132) APLIKACJE CZASU RZECZYWISTEGO Z WYKORZYSTANIEM WEBSOCKET, SOCKET.IO I DERBYJS Natywna technologia WebSocket HTML 5 jest wspaniała. WebSocket jest jednak protokołem i rozwijającym się standardem. Oznacza to, że jego implementacja w różnych przeglądarkach może być nieco inna. Oczywiście jeśli wymagane jest wsparcie dla starszej przeglądarki, musimy sami sprawdzić dostępne rozwiązania. Ponadto zawsze istnieje ryzyko utraty połączenia. Wtedy należy zadbać o ponowne nawiązanie połączenia. Aby zadbać o wsparcie w różnych przeglądarkach, a także o ponowne otwarcie połączenia, wielu programistów wykorzystuje bibliotekę Socket.IO, którą poznamy w kolejnym podrozdziale. Przyk(cid:239)ad Socket.IO i Express.js Pełne omówienie Socket.IO (http://socket.io/) wymagałoby osobnej książki. Ponieważ jednak jest to tak popularna biblioteka i tak łatwo zacząć z niej korzystać z Express.js, w niniejszym podrozdziale wykonamy ćwiczenie demonstrujące podstawy korzystania z tej biblioteki. Ten miniprojekt ilustruje dwukierunkowe połączenie między przeglądarką a serwerem. Podobnie jak w większości aplikacji WWW czasu rzeczywistego, komunikacja między serwerem a klientem odbywa się w odpowiedzi na pewne akcje użytkownika lub w wyniku aktualizacji zachodzących na serwerze. W naszym przykładzie strona WWW zawiera pole formularza. Wprowadzane znaki są w czasie rzeczywistym przetwarzane przez serwer i wyświetlane w konsoli w odwrotnej kolejności (komunikacja z przeglądarki do serwera i z powrotem). W przykładzie tym wykorzystujemy narzędzie wiersza poleceń Express.js, służące do tworzenia szkieletów aplikacji, oraz moduły Socket.IO i Jade (zrzuty ekranowe działającej aplikacji są przedstawione na rysunku 9.3 i 9.4). Oczywiście możemy pobrać gotową aplikację z serwera FTP. Rysunek 9.3. Wpisanie !stekcoS skutkuje wyświetleniem napisu Sockets! 205 Poleć książkęKup książkę NODE.JS W PRAKTYCE. TWORZENIE SKALOWALNYCH APLIKACJI SIECIOWYCH Rysunek 9.4. Serwer Express.js przechwytujący i przetwarzający dane wejściowe w czasie rzeczywistym Aby skorzystać z Socket.IO, możemy wykonać polecenie $ npm install socket.io@0.9.16 --save i powtórzyć je dla każdego modułu lub możemy skorzystać z pliku package.json i polecenia $ npm install: { name : socket-express , version : 0.0.1 , private : true, scripts : { start : node ./bin/www }, dependencies : { express : ~4.0.0 , morgan : ~1.0.0 , cookie-parser : ~1.0.1 , body-parser : ~1.0.0 , debug : ~0.7.4 , jade : ~1.3.0 , socket.io : 0.9.16 } } 206 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 9. (cid:132) APLIKACJE CZASU RZECZYWISTEGO Z WYKORZYSTANIEM WEBSOCKET, SOCKET.IO I DERBYJS Socket.IO w pewnym sensie można uznać za inny serwer, ponieważ obsługuje połączenia za pośrednictwem gniazd, a nie standardowych żądań HTTP. Poniżej widzimy, jak należy przekształcić kod, wygenerowany automatycznie przez Express.js: var http = require( http ); var express = require( express ); var path = require( path ); var logger = require( morgan ); var bodyParser = require( body-parser ); Standardowa konfiguracja Express.js 4.x wygląda następująco: var routes = require( ./routes/index ); var app = express(); app.set( views , path.join(__dirname, views )); app.set( view engine , jade ); app.use(logger( dev )); app.use(bodyParser.json()); app.use(bodyParser.urlencoded()); app.use(express.static(path.join(__dirname, public ))); app.use( / , routes); Kod obsługujący Socket.IO wygląda następująco: var server = http.createServer(app); var io = require( socket.io ).listen(server); Po ustanowieniu połączenia z serwerem Socket dołączamy funkcję nasłuchującą na zdarzenie messageChange, która implementuje logikę odwracającą przychodzący łańcuch tekstowy: io.sockets.on( connection , function (socket) { socket.on( messageChange , function (data) { console.log(data); socket.emit( receive , data.message.split( ).reverse().join( ) ); }) }); Zaczynamy od uruchomienia serwera bez użycia standardowych metod: app.set( port , process.env.PORT || 3000); server.listen(app.get( port ), function(){ console.log( Serwer Express nas(cid:239)uchuj(cid:200)cy na porcie + app.get( port )); }); Na wypadek gdyby powyższe fragmenty kodu były niezrozumiałe, poniżej przedstawiona jest pełna treść pliku r09/socket-express/app.js: var http = require( http ); var express = require( express ); var path = require( path ); var logger = require( morgan ); var bodyParser = require( body-parser ); 207 Poleć książkęKup książkę NODE.JS W PRAKTYCE. TWORZENIE SKALOWALNYCH APLIKACJI SIECIOWYCH var routes = require( ./routes/index ); var app = express(); app.set( views , path.join(__dirname, views )); app.set( view engine , jade ); app.use(logger( dev )); app.use(bodyParser.json()); app.use(bodyParser.urlencoded()); app.use(express.static(path.join(__dirname, public ))); app.use( / , routes); var server = http.createServer(app); var io = require( socket.io ).listen(server); io.sockets.on( connection , function (socket) { socket.on( messageChange , function (data) { console.log(data); socket.emit( receive , data.message.split( ).reverse().join( ) ); }); }); app.set( port , process.env.PORT || 3000); server.listen(app.get( port ), function(){ console.log( Serwer Express nas(cid:239)uchuj(cid:200)cy na porcie + app.get( port ) ); }); Mała uwaga dotycząca numerów portów: domyślnie połączenia z wykorzystaniem WebSocket odbywają się poprzez standardowe porty — 80 w przypadku HTTP i 443 w przypadku HTTPS. Na koniec musimy zadbać o interfejs naszej aplikacji, za który odpowiada plik index.jade. Nic szczególnego; jedynie pole formularza i nieco kodu JavaScript w szablonie Jade: extends layout block content h1= title p Witaj w span.received-message #{title} input(type= text , class= message , placeholder= co Ci chodzi po g(cid:239)owie? , (cid:180)onkeyup= send(this) ) script(src= /socket.io/socket.io.js ) script. var socket = io.connect( http://localhost ); socket.on( receive , function (message) { console.log( otrzymano s , message); document .querySelector( .received-message ) .innerText = message; }); var send = function(input) { console.log(input.value); 208 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 9. (cid:132) APLIKACJE CZASU RZECZYWISTEGO Z WYKORZYSTANIEM WEBSOCKET, SOCKET.IO I DERBYJS var value = input.value; console.log( przesy(cid:239)anie s do serwera , value); socket.emit( messageChange , {message: value}); }; Ponownie uruchamiamy serwer i otwieramy przeglądarkę, aby sprawdzić działanie komunikacji w czasie rzeczywistym. Wpisanie tekstu w polu przeglądarki spowoduje przesłanie danych do serwera bez konieczności tworzenia żądań HTTP i oczekiwania na odpowiedź. Przybliżone wyniki uzyskane w przeglądarce są widoczne na rysunku 9.3. Logi serwera są widoczne na rysunku 9.4. Więcej przykładów wykorzystania Socket.IO znajdziemy na stronie http://socket.io/#how-to-use. Przyk(cid:239)ad edytora online do pracy w zespole z wykorzystaniem DerbyJS, Express.js i MongoDB Derby (http://derbyjs.com/) jest nową, wyrafinowaną platformą MVC1 przeznaczoną do wykorzystania z Express.js (http://expressjs.com/), w postaci kodu pośredniczącego. Natomiast Express.js (http://expressjs.com/) jest popularną platformą, wykorzystującą koncepcję oprogramowania pośredniczącego do wzbogacania funkcjonalności aplikacji. Derby wspiera też między innymi (http://derbyjs.com/#features) silnik synchronizacji danych Racer (https://github.com/codeparty/racer) oraz silnik szablonów Handlebars (https://github.com/wycats/handlebars.js/). Meteor (http://meteor.com/) i Sails.js (http://sailsjs.org/) są kolejnymi w pełni rozwiniętymi platformami MVC, które można wykorzystać do tworzenia aplikacji czasu rzeczywistego Node.js i które są porównywalne z DerbyJS. Jednakże Meteor bardziej narzuca określony sposób rozwiązywania problemów i zwykle opiera się na rozwiązaniach i pakietach objętych prawami autorskimi. Następny przykład pokazuje, jak łatwo jest utworzyć aplikację czasu rzeczywistego z wykorzystaniem Express.js, DerbyJS, MongoDB i Redis. Struktura miniprojektu DerbyJS jest następująca: (cid:120) zależności projektu i package.json, (cid:120) kod po stronie serwera, (cid:120) aplikacja DerbyJS, (cid:120) widok DerbyJS, (cid:120) wypróbowanie edytora. Zależności projektu i package.json Jeśli nie zainstalowaliśmy jeszcze pakietów Node.js, NPM, MongoDB lub Redis, możemy to zrobić teraz, wykonując instrukcje przedstawione w następujących źródłach: (cid:120) instalowanie Node.js za pośrednictwem menedżera pakietów (https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager), (cid:120) instalowanie npm (http://howtonode.org/introduction-to-npm), (cid:120) instalowanie MongoDB (http://docs.mongodb.org/manual/installation/#install-mongodb), (cid:120) szybki start z Redis (http://redis.io/topics/quickstart). 1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller 209 Poleć książkęKup książkę NODE.JS W PRAKTYCE. TWORZENIE SKALOWALNYCH APLIKACJI SIECIOWYCH Utwórzmy folder projektu o nazwie editor oraz plik package.json o następującej treści: { name : editor , version : 0.0.1 , description : Edytor online do pracy w zespole , main : index.js , scripts : { test : mocha test }, git repository : http://github.com/azat-co/editor , keywords : editor node derby real-time , author : Azat Mardan , license : BSD , dependencies : { derby : ~0.5.12 , express : ~3.4.8 , livedb-mongo : ~0.3.0 , racer-browserchannel : ~0.1.1 , redis : ~0.10.0 } } W ten sposób zainstalujemy moduły derby (DerbyJS), express (Express.js), livedb-mongo, racer-browserchannel i redis (klient Redis). DerbyJS i Express.js służą do obsługi tras i wykorzystują odpowiednie platformy (w wersjach 0.5.12 i 3.4.8). Redis, racer-browserchannel i livedb-mongo pozwalają DerbyJS korzystać z Redis i bazy danych MongoDB. Kod po stronie serwera Jako punkt wejściowy naszej aplikacji utwórzmy plik editor/server.js. Będzie on zawierać jeden wiersz kodu, służący do uruchomienia serwera Derby, który mamy zamiar utworzyć: require( derby ).run(__dirname + /server.js ); Wpiszmy następujące wiersze w pliku editor/server.js. Najpierw zaimportujmy zależności: var path = require( path ), express = require( express ), derby = require( derby ), racerBrowserChannel = require( racer-browserchannel ), liveDbMongo = require( livedb-mongo ), Następnie zdefiniujmy plik aplikacji Derby: app = require(path.join(__dirname, app.js )), Inicjalizujemy aplikację Express.js: expressApp = module.exports = express(), klienta Redis: redis = require( redis ).createClient(), 210 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 9. (cid:132) APLIKACJE CZASU RZECZYWISTEGO Z WYKORZYSTANIEM WEBSOCKET, SOCKET.IO I DERBYJS oraz URI połączenia z lokalną bazą MongoDB: mongoUrl = mongodb://localhost:27017/editor ; Teraz tworzymy obiekt liveDbMongo z wykorzystaniem URI połączenia i obiektem klienta redis: var store = derby.createStore({ db: liveDbMongo(mongoUrl + ?auto_reconnect , { safe: true }), redis: redis }); Definiujemy publiczny folder ze statyczną treścią: var publicDir = path.join(__dirname, public ); Następnie deklarujemy kod pośredniczący Express.js w wywołaniach łańcuchowych: expressApp .use(express.favicon()) .use(express.compress()) Bardzo ważne jest dołączenie kodu pośredniczącego specyficznego dla DerbyJS, który udostępnia trasy Derby i obiekty modelu: .use(app.scripts(store)) .use(racerBrowserChannel(store)) .use(store.modelMiddleware()) .use(app.router()) Następnie wpisujemy standardowy kod pośredniczący routera Express.js: .use(expressApp.router); Na tym samym serwerze możemy skorzystać jednocześnie z tras Express.js i DerbyJS — uniwersalnej trasy 404: expressApp.all( * , function(req, res, next) { return next( 404: + req.url); }); Pełny kod źródłowy pliku server.js wygląda następująco: var path = require( path ), express = require( express ), derby = require( derby ), racerBrowserChannel = require( racer-browserchannel ), liveDbMongo = require( livedb-mongo ), app = require(path.join(__dirname, app.js )), expressApp = module.exports = express(), redis = require( redis ).createClient(), mongoUrl = mongodb://localhost:27017/editor ; var store = derby.createStore({ db: liveDbMongo(mongoUrl + ?auto_reconnect , { safe: true 211 Poleć książkęKup książkę NODE.JS W PRAKTYCE. TWORZENIE SKALOWALNYCH APLIKACJI SIECIOWYCH }), redis: redis }); var publicDir = path.join(__dirname, public ); expressApp .use(express.favicon()) .use(express.compress()) .use(app.scripts(store)) .use(racerBrowserChannel(store)) .use(store.modelMiddleware()) .use(app.router()) .use(expressApp.router); expressApp.all( * , function(req, res, next) { return next( 404: + req.url); }); Aplikacja DerbyJS Aplikacja Derby.js (app.js) w inteligentny sposób dzieli kod między przeglądarkę a serwer, dzięki czemu funkcje i metody możemy pisać w jednym miejscu (w pliku Node.js). Jednakże elementy kodu app.js staną się kodem JavaScript (nie tylko Node.js), w zależności od reguł DerbyJS. To zachowanie pozwala na lepsze ponowne wykorzystanie kodu i jego organizację, ponieważ nie musimy duplikować tras, funkcji pomocniczych i metod. Jednym z miejsc, w których kod z aplikacji DerbyJS staje się kodem przeglądarki, jest wnętrze funkcji app.ready(), o czym przekonamy się niebawem. Zadeklarujmy zmienną i utwórzmy aplikację (editor/app.js): var app; app = require( derby ).createApp(module); Zadeklarujmy taką trasę główną, aby po jej odwiedzeniu przez użytkownika został utworzony nowy fragment, a użytkownik został przekierowany do trasy /:snippetId: app.get( / , function(page, model, _arg, next) { snippetId = model.add( snippets , { snippetName: _arg.snippetName, code: var }); return page.redirect( / + snippetId); }); DerbyJS wykorzystuje wzorzec trasy podobny do Express.js, lecz zamiast odpowiedzi (res) korzystamy z obiektu page i uzyskujemy dane z argumentu model. Trasa /:snippetId jest miejscem, w którym wyświetlany jest edytor. Aby zapewnić wsparcie dla aktualizacji czasu rzeczywistego w obiekcie DOM (ang. Document Object Model), musimy jedynie wywołać metodę subscribe: app.get( /:snippetId , function(page, model, param, next) { var snippet = model.at( snippets. +param.snippetId); snippet.subscribe(function(err){ if (err) return next(err); console.log (snippet.get()); model.ref( _page.snippet , snippet); 212 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 9. (cid:132) APLIKACJE CZASU RZECZYWISTEGO Z WYKORZYSTANIEM WEBSOCKET, SOCKET.IO I DERBYJS page.render(); }); }); Metoda model.at z parametrem w postaci nazwa_kolekcji.ID przypomina wywoływanie metody findById() — innymi słowy, uzyskujemy obiekt z magazynu (bazy danych). model.ref() pozwala nam na przypisanie obiektu do reprezentacji widoku. Zwykle w widoku napisalibyśmy {{_page.snippet}}, a w odpowiedzi widok sam by się odświeżył. Jednakże aby uatrakcyjnić wygląd edytora, skorzystamy z edytora Ace środowiska Cloud9 (http://ace.c9.io/). Ace jest dołączany do obiektu editor (globalna zmienna przeglądarki). Kod JavaScript interfejsu w DerbyJS znajduje się w wywołaniu zwrotnym app.ready. Podczas uruchamiania aplikacji musimy ustawić treść Ace z poziomu modelu Derby: app.ready(function(model) { editor.setValue(model.get( _page.snippet.code )); Dalej aplikacja nasłuchuje na zmiany modelu (pochodzące od innych użytkowników) i aktualizuje edytor Ace nowym tekstem (kod front-endowy): model.on( change , _page.snippet.code , function(){ if (editor.getValue() !== model.get( _page.snippet.code )) { process.nextTick(function(){ editor.setValue(model.get( _page.snippet.code ), 1); }) } }); process.nextTick jest funkcją tworzącą harmonogram wywołania zwrotnego (przekazywanego jako parametr) w kolejnej iteracji pętli zdarzeń. Pozwala nam to uniknąć pętli nieskończonej, gdy zaktualizowany model od jednego użytkownika wyzwoli zdarzenie zmiany w edytorze Ace, co z kolei mogłoby wyzwolić niepotrzebne zaktualizowanie modelu zdalnego. Kod nasłuchujący na zmiany Ace (na przykład na nowy znak) i aktualizujący model DerbyJS: editor.getSession().on( change , function(e) { if (editor.getValue() !== model.get( _page.snippet.code )) { process.nextTick(function(){ model.set( _page.snippet.code , editor.getValue()); }); } }); }); _page jest specjalną nazwą DerbyJS wykorzystywaną do renderowania widoków. Poniżej znajduje się pełny kod źródłowy pliku editor/app.js: var app; app = require( derby ).createApp(module); app.get( / , function(page, model, _arg, next) { snippetId = model.add( snippets , { snippetName: _arg.snippetName, code: var }); return page.redirect( / + snippetId); }); 213 Poleć książkęKup książkę NODE.JS W PRAKTYCE. TWORZENIE SKALOWALNYCH APLIKACJI SIECIOWYCH app.get( /:snippetId , function(page, model, param, next) { var snippet = model.at( snippets. +param.snippetId); snippet.subscribe(function(err){ if (err) return next(err); console.log (snippet.get()); model.ref( _page.snippet , snippet); page.render(); }); }); app.ready(function(model) { editor.setValue(model.get( _page.snippet.code )); model.on( change , _page.snippet.code , function(){ if (editor.getValue() !== model.get( _page.snippet.code )) { process.nextTick(function(){ editor.setValue(model.get( _page.snippet.code ), 1); }); } }); editor.getSession().on( change , function(e) { if (editor.getValue() !== model.get( _page.snippet.code )) { process.nextTick(function(){ model.set( _page.snippet.code , editor.getValue()); }); } }); }); Widok DerbyJS Widok DerbyJS (views/app.html) jest dość prosty. Zawiera wbudowane znaczniki, takie jak Title: , ale większość treści jest generowana dynamicznie przez edytor Ace po wczytaniu strony. Zacznijmy od zdefiniowania treści elementów title i head: Title: Edytor online do pracy w zespole Head: meta charset= UTF-8 meta http-equiv= X-UA-Compatible content= IE=edge,chrome=1 title Edytor /title style type= text/css media= screen body { overflow: hidden; } #editor { margin: 0; position: absolute; top: 0px; bottom: 0; left: 0; right: 0; } /style 214 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 9. (cid:132) APLIKACJE CZASU RZECZYWISTEGO Z WYKORZYSTANIEM WEBSOCKET, SOCKET.IO I DERBYJS Następnie wczytujemy jQuery i Ace z systemu Content Delivery Network (CDN): script src= //cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ace/1.1.01/ace.js /script script src= //code.jquery.com/jquery-2.1.0.min.js /script Wewnątrz elementu body tworzymy ukryty element input i element edytora: Body: input type= hidden value= {_page.snippet.code} class= code / pre id= editor value= {_page.snippet.code} /pre Inicjalizujemy obiekt edytora Ace jako obiekt globalny (zmienna editor), a następnie ustawiamy szablon i język (oczywiście JavaScript!) za pomocą funkcji setTheme() i setMode(): script var editor = ace.edit( editor ); editor.setTheme( ace/theme/twilight ); editor.getSession().setMode( ace/mode/javascript ); /script Pełny kod źródłowy pliku views/app.html wygląda następująco: Title: Edytor online do pracy w zespole Head: meta charset= UTF-8 meta http-equiv= X-UA-Compatible content= IE=edge,chrome=1 title Edytor /title style type= text/css media= screen body { overflow: hidden; } #editor { margin: 0; position: absolute; top: 0px; bottom: 0; left: 0; right: 0; } /style script src= //cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ace/1.1.01/ace.js /script script src= //code.jquery.com/jquery-2.1.0.min.js /script Body: input type= hidden value= {_page.snippet.code} class= code / pre id= editor value= {_page.snippet.code} /pre script var editor = ace.edit( editor ); editor.setTheme( ace/theme/twilight ); editor.getSession().setMode( ace/mode/javascript ); /script (cid:132) Uwaga Koniecznie nale(cid:285)y zachowa(cid:202) t(cid:218) sam(cid:200) nazw(cid:218) widoku (na przyk(cid:239)ad app.html) jak nazwa pliku aplikacji DerbyJS (app.js), poniewa(cid:285) dzi(cid:218)ki temu platforma wie, z czego skorzysta(cid:202). 215 Poleć książkęKup książkę NODE.JS W PRAKTYCE. TWORZENIE SKALOWALNYCH APLIKACJI SIECIOWYCH Próba edytora Jeśli wykonaliśmy wszystkie wcześniejsze kroki, powinniśmy mieć pliki app.js, index.js, server.js, views/app.html i package.json. Musimy jeszcze zainstalować moduły za pomocą polecenia $ npm install oraz uruchomić bazy danych za pomocą poleceń $ mongod i $ redis-server. Powinny pozostać uruchomione. Teraz możemy już uruchomić aplikację za pomocą polecenia $ node . lub $ node index. Otwórzmy pierwsze okno edytora pod adresem http://localhost:3000/. Powinniśmy zostać przekierowani do nowego fragmentu (w adresie URL powinien być widoczny parametr ID). Otwórzmy drugie okno przeglądarki w tej samej lokalizacji i zacznijmy pisać (rysunek 9.5). Kod w pierwszym oknie powinien zostać zaktualizowany! Gratulacje! Wystarczyło kilka minut, aby powstała aplikacja, której utworzenie mogłoby zająć programistom kilka miesięcy w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdy front-endowy JavaScript i strony wykorzystujące AJAX zaczynały nabierać popularności. Rysunek 9.5. Edytor kodu online do pracy w zespole Działający projekt jest dostępny na serwerze FTP w folderze r09/editor. Podsumowanie W tym rozdziale poznaliśmy natywne wsparcie dla technologii WebSocket we współczesnych przeglądarkach HTML5 i dowiedzieliśmy się, jak zacząć pracę z Socket.IO i Express.js, aby wykorzystać możliwości technologii WebSocket w Node.js. Ponadto poznaliśmy platformę DerbyJS na przykładzie edytora. W kolejnym rozdziale przejdziemy do najważniejszego etapu tworzenia rzeczywistego projektu, w którym aplikacja Node.js staje się gotowa do produkcji. W tym celu uzupełnimy konfigurację, obsłużymy monitorowanie, logowanie i kilka innych funkcji. 216 Poleć książkęKup książkę (cid:132) (cid:132) (cid:132) Skorowidz A AJAX, 62 Amazon Linux AMI, 248 API, application programming interface, 35, 181 API RESTowe, 62, 182 aplikacja Blog strona administracyjna, 64 strona domowa, 61 aplikacja DerbyJS, 212 aplikacje back-endowe, 51 czasu rzeczywistego, 51, 201 atrybuty, 86 automatyczne testowanie aplikacji WWW, 73 autoryzacja, 139 AWS, Amazon Web Services, 248 B back-end, 115 baza MongoDB, 125 bazy danych NoSQL, 115 BDD, behavior-driven development, 73, 79 białe znaki, 33 biblioteka asercji, 81 chai assert, 78 Expect.js, 80 Handlebars, 96, 101 jQuery, 62 Mongoose, 51 Mongoose ORM, 157 OAuth, 138 Sequelize, 51 Stylus, 127 bloki stylów, 88 błąd 404, 128 C CRUD, 182 CURL, 24, 194 D dane testowe, 125 debuger, 41 debugowanie asynchronicznego kodu, 224 definiowanie funkcji, 29 deklarowanie zależności, 66 DerbyJS, 209–214 dodatki do Heroku, 247 dodawanie danych do bazy, 125 łącza, 150 szablonów, 105 dokumenty zagnieżdżone, 166 domieszki, 91 dostęp do zakresu globalnego, 34 działanie Express.js, 52 OAuth, 147 testów Mocha, 137 dziedziczenie funkcyjne, 31 prototypowe, 31 E EC2, Elastic Compute Cloud, 248 edytory kodu, 44, 216 tekstu, 45 eksportowanie modułów, 34 element script, 88 style, 88 e-mail, 142 EPEL, 248 Express.js, 49, 104 instalowanie, 52 Jade to Haml, 60 konfiguracja aplikacji, 60 oprogramowanie pośredniczące, 60 przetwarzanie żądania, 68 szkielet aplikacji, 56 trasy, 59 tworzenie folderów, 64 w produkcji, 218 wiersz poleceń, 57 Poleć książkęKup książkę Express.js 4, 103 Express.js Generator, 53, 57 F filtry, 90 forever, 252 format JSON, 229 front-end, 115 funkcja $.ajax(), 62 destroy(), 147 findOne, 130, 146 listen(), 228 loadCollection, 195 req.session, 147 res.end(), 69 res.render(), 69 funkcje, 29 Jade, 85 pomocnicze, 100 przekazywanie, 30 tworzenie, 29 wywoływanie, 30 G generowanie kluczy SSH, 237 getter, 168 Git, 236 GitHub, 239 H haki, 75, 161, 164 Handlebars, 85, 103, 104 funkcje pomocnicze, 100 instrukcja if, 98 instrukcja unless, 98 instrukcja with, 99 iteracja, 97 komentarze, 99 samodzielne użycie, 101 włączenia, 101 zmienne, 96 Hapi.js, 194 hasło, 142 I IaaS, Infrastructure as a Service, 236 IDE, 44 identyfikator obiektu, 186 implementacja serwera API RESTowego, 189 WebSocket, 202 importowanie modułów, 34 informacja o procesach, 33 inicjalizacja NPM, 65 init.d, 252, 254 instalacja instalator, 22 instalowanie bez użycia sudo, 24 Express.js, 52, 54 Git, 236 Jade, 93 kilku wersji, 26 modułów, 38 narzędzi, 47 Mocha, 73, 185 MongoDB, 115 Mongoose, 158 Node.js, 21 z repozytorium Git, 24 z wykorzystaniem Nave, 25 z wykorzystaniem NVM, 26 z wykorzystaniem pliku tar, 23 za pomocą HomeBrew, 22 instrukcja case, 91 contains, 126 doctype 5, 105 each, 90 if, 89, 98 include, 92 require, 125 return, 146 unless, 98 with, 99 instrukcje if-else, 218 interfejs programistyczny aplikacji, 35 użytkownika, 181 wiersza poleceń, 57 SKOROWIDZ interpolacja, 90 iteracje, 90, 97 J Jade, 60, 70, 85, 103 atrybuty, 86 bloki stylów, 88 domieszki, 91 filtry, 90 instrukcja case, 91 instrukcja extend, 92 instrukcja include, 92 interpolacja, 90 komentarze, 89 literały, 87 samodzielne użycie, 93 skrypt, 88 tekst, 88 zmienne, 86 znaczniki, 86 język znaczników Haml, 60 JSON, 190 K klasa Schema, 159 klient MongoDB, 118 klucze SSH, 237 kod JavaScript, 88 kombinacja adresu e-mail i hasła, 146 komentarze, 89, 99 kompilator C++, 249 komunikat przeglądarki, 204 komunikaty HipChat, 222 konfigurowanie aplikacji Expres
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Node.js w praktyce. Tworzenie skalowalnych aplikacji sieciowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: