Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00442 006917 18478531 na godz. na dobę w sumie
Norton Ghost i Drive Image. Ratowanie danych. Ćwiczenia - książka
Norton Ghost i Drive Image. Ratowanie danych. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-875-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Utrata danych z dysku twardego to jedno z największych nieszczęść dla użytkownika komputera. W ciągu kilku sekund mogą zostać zniweczone rezultaty wielomiesięcznej pracy. Gdy zdarzy się awaria dysku, niewiele można już zrobić. Znacznie skuteczniejsza jest profilaktyka.

Z książki 'Norton Ghost i Drive Image. Ratowanie danych. Ćwiczenia praktyczne' dowiesz się, jak zapobiec utracie danych. Pomogą Ci w tym dwa doskonałe programy: Norton Ghost 2002 i Drive Image 2002.

Dzięki nim będziesz mógł:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Norton Ghost i Drive Image. Ratowanie danych. Æwiczenia Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-7197-875-8 Format: B5, stron: 144 Utrata danych z dysku twardego to jedno z najwiêkszych nieszczêġæ dla u¿ytkownika komputera. W ci¹gu kilku sekund mog¹ zostaæ zniweczone rezultaty wielomiesiêcznej pracy. Gdy zdarzy siê awaria dysku, niewiele mo¿na ju¿ zrobiæ. Znacznie skuteczniejsza jest profilaktyka. Z ksi¹¿ki „Norton Ghost i Drive Image. Ratowanie danych. Æwiczenia praktyczne” dowiesz siê, jak zapobiec utracie danych. Pomog¹ Ci w tym dwa doskona³e programy: Norton Ghost 2002 i Drive Image 2002. Dziêki nim bêdziesz móg³: p³ycie CD-R(W) • Zabezpieczyæ wybran¹ partycjê, tworz¹c jej obraz na innym dysku lub • Odzyskaæ zawartoġæ uszkodzonej partycji lub dysku z obrazu • Przenieġæ zawartoġæ jednego dysku na drugi bez koniecznoġci reinstalacji • Wykonaæ kopiê partycji lub dysków innych komputerów pracuj¹cych w sieci • Szybko zainstalowaæ system na kilku komputerach systemu IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. ........................ 5 Część I Norton Ghost 2002 ...................................................r...................................................r........ 7 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka programu ...................................................n............................................. 9 Rozdział 2. Instalacja ...................................................n...................................................n... .......................................... 13 Rozdział 3. Przygotowanie do pracy...................................................n................................................................... 19 Tworzenie dyskietki z obsługą nagrywarki...................................................d.............................20 Tworzenie dyskietki z obsługą napędu CD-ROM ...................................................d..................24 Tworzenie dyskietki z obsługą sieci...................................................d........................................24 Rozdział 4. Obraz partycji ...................................................n........................................................................................ 31 Tworzenie nowego obrazu partycji ...................................................d.........................................32 Odtwarzanie istniejącego obrazu partycji ...................................................d...............................39 Rozdział 5. Obraz dysku ...................................................n...................................................n.. .......................................45 Tworzenie nowego obrazu całego dysku ...................................................d................................45 Odtwarzanie istniejącego obrazu dysku ...................................................d..................................49 Rozdział 6. Klonowanie dysków i partycji...................................................n...................................................... 53 Klonowanie wybranej partycji ...................................................d................................................53 Klonowanie całego twardego dysku ...................................................d.......................................57 Rozdział 7. Norton Ghost potrafi nagrywać płyty CD ...................................................n................................. 61 Rozdział 8. Zapis na płycie CD za pomocą innego programu...................................................n................ 67 Rozdział 9. Norton Ghost 2002 i praca w sieci...................................................n............................................... 71 Tworzenie obrazu ...................................................d...................................................d.................71 Odtwarzanie obrazu...................................................d...................................................d..............76 Rozdział 10. Norton Ghost Explorer — edycja zawartości obrazu oraz częściowe przywracanie plików ........................... 79 Przywracanie wybranych plików lub folderów...................................................d.......................79 Dodawanie danych do istniejącego obrazu ...................................................d.............................81 Dzielenie pliku obrazu na mniejsze części...................................................d..............................82 4 Norton Ghost i Drive Image. Ratowanie danych. Ćwiczenia Część II Drive Image 2002...................................................r...................................................r........83 Rozdział 11. Ogólna charakterystyka programu...................................................n.............................................. 85 Rozdział 12. Instalacja i przygotowanie do pracy...................................................n......................................... 87 Rozdział 13. Obraz partycji ...................................................n....................................................................................... 93 Tworzenie obrazu ...................................................d...................................................d.................94 Odtwarzanie partycji z obrazu — wariant pierwszy ...................................................d.............100 Odtwarzanie partycji z obrazu — wariant drugi ...................................................d...................104 Rozdział 14. Klonowanie całych dysków twardych...................................................n..................................... 111 Rozdział 15. Archiwizacja danych bezpośrednio na płycie CD-R(W)...................................................n........ 115 Zapis obrazu bezpośrednio na płycie CD-R(W) ...................................................d...................115 Odtwarzanie obrazu z płyty CD-R(W)...................................................d..................................118 Rozdział 16. Zapis obrazu na płycie CD za pomocą innego programu................................................. 121 Rozdział 17. Operacje dyskowe obsługiwane przez Drive Image ...................................................n....... 127 Zmiana rozmiaru istniejącej partycji...................................................d.....................................128 Kasowanie partycji ...................................................d...................................................d.............130 Tworzenie nowej partycji...................................................d...................................................d...131 Rozdział 18. Edycja istniejącego obrazu...................................................n......................................................... 135 Rozdział 19. Automatyzacja pewnych zadań...................................................n.................................................. 137 Podsumowanie...................................................n...................................................n............. ...................143 Rozdział 10. Norton Ghost Explorer — edycja zawartości obrazu oraz częściowe przywracanie plików Wszystkie opisane w poprzednich rozdziałach metody przywracania danych z obrazu opierały się na założeniu, że odtwarzaliśmy całą zawartość partycji czy też dysku. Jednak czasami zachodzi potrzeba odzyskania pojedynczego pliku bądź katalogu z posiadanego pliku obrazu. Taką sytuację przewidzieli autorzy Norton Ghosta i oddali w nasze ręce wygodne narzędzie pracujące pod kontrolą systemu MS Windows o nazwie Norton Ghost Explorer. Narzędzie to poza tym, że pozwala na przywracanie wybranych fragmentów z posiadanego obrazu, umożliwia również dodawanie danych do pliku czy też dzielenie go na kilka mniej- szych części, np. w celu późniejszego nagrania na płytę CD. Norton Ghost Explorer znajduje się w tym samym miejscu co używany już przez nas Norton Boot Wizard (rysunek 10.1). Przywracanie wybranych plików lub folderów Aby przywrócić wybrane dane z obrazu, musisz go najpierw otworzyć za pomocą Norton Ghost Explorera. W tym celu z menu File wybierz opcję Open i w nowym oknie wskaż lokalizację oraz plik obrazu. 80 Część I (cid:1) Norton Ghost 2002 Rysunek 10.1. Norton Ghost Explorer Ćwiczenie 10.1. Odszukaj i uruchom program Norton Ghost Explorer. Następnie za jego pomocą otwórz plik obrazu zawierający dane, które chcesz odzyskać. Po otwarciu obrazu w lewej kolumnie zobaczysz informacje o tym, z jakim systemem plików masz do czynienia. Obok będzie widoczny znak plusa — po jego kliknięciu będziesz mógł rozwinąć drzewo folderów znajdujących się w obrazie. Gdy zaznaczysz jakiś folder w lewej części okna programu, to w prawej kolumnie ozobaczysz jego zawartość. Aby odzyskać wybrane dane, wystarczy odszukać je w obrazie i kliknąć za pomocą prawego przycisku myszy. Z menu podręcznego wybierz opcję Restore (rysunek 10.2). W następnym oknie, które zostanie otwarte, wskaż lokalizację, w której ma znaleźć się przywrócony plik. Jest to typowe okno system MS Windows, które doskonale znasz z otwierania czy też zapisy- wania plików, w związku z tym wydaje mi się, że jegoo opisywanie jest bezcelowe. Rysunek 10.2. Przywracanie pliku z obrazu — krok pierwszy Po określeniu lokalizacji, w której ma znaleźć się przywrócony plik czy też katalog, wystar- czy, że klikniesz przycisk Restore. Rozdział 10. (cid:1) Norton Ghost Explorer — edycja zawartości obrazu oraz częściowe przywracanie plików 81 W zależności od ilości odtwarzanych danych cały proces może trwać od kilku sekund do kilkunastu minut. Pamietaj, że za pomocą Norton Ghost Explorera możesz przywracać tylko i wyłącznie katalogi oraz foldery. Jeżeli w ten sposób przywrócisz zawartość całego dysku, to nie będzie on już urządzeniem bootującym, a co za tym idzie, komputer nie uru- chomi z niego systemu operacyjnego. Za pomocą opisanego tutaj narzędzia możesz również usounąć niechciany plik z obrazu. Ćwiczenie 10.2. Odzyskaj z obrazu wybrane pliki lub foldery. W razie problemów wróć do stosownego opisu. Następnie zapisz zmiany w obrazie za pomocą opacji File/Save Contentes. Dodawanie danych do istniejącego obrazu Zdarza się czasami taka sytuacja, w której jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia pewnych niedużych zmian w utworzonym już pliku obrazu. Mam tutaj na myśli sytuację, w której do obrazu zmuszeni jesteśmy dołączyć jakiś zapomniaony czy też zmieniony plik. Aby dodać plik, otwórz istniejący obraz. Następnie odszukaj miejsce, do którego chcesz dodać wspomniany już plik. Teraz z menu Edit wybierz opcję Add (rysunek 10.3). W nowo otwartym oknie pozostaje odszukanie pliku i kliknięcie przycisku Otwórz. Rysunek 10.3. Dodawanie danych do istniejącego obrazu Ćwiczenie 10.3. Dodaj plik lub pliki do obrazu. Do wykonania tego ćwiczenia posłuż się odpowiednim opisem. Nie zapomnij zapisać zmian w pliku. 82 Część I (cid:1) Norton Ghost 2002 Dzielenie pliku obrazu na mniejsze części W sytuacji gdy Twoja nagrywarka nie jest obsługiwana przez Ghosta, a utworzony obraz na innej partycji nie mieści się w całości na jednej płycie, z pomocą przychodzi Norton Ghost Explorer, za pomocą którego możesz dokonać podziału pliku na kilka mniejszych części, które spokojnie będzie można nagrać na płytęo CD. Po otwarciu takiego za dużego pliku z menu View wybierz opcję Options. Na ekranie pojawi się nowe małe okienko, w którym musisz wpisać rozmiar pojedynczego pliku, jaki ma powstać po podziale. Załóżmy, że chcesz takie pliki nagrać na płytę CD o pojemności 700 MB, w związku z tym wprowadzamy taką wartość. Koniecznie zaznacz również pole Autoname spans (rysunek 10.4). Rysunek 10.4. Podział dużego pliku obrazu na kilka mniejszych Po kliknięciu przycisku OK nowe wartości zostaną wprowadzone. Teraz z menu File wybierz opcję Compile. W nowo otwartym oknie ustaw lokalizację nowych plików oraz wpisz nazwę dla plików. Po kliknięciu przycisku OK rozpocznie się proces dzielenia na kilka mniejszych części. Po sporządzeniu wszystkich plików na ekranie pojawi się nowe okno zawierające przycisk OK oraz pytanie o to, czy kontynuować dalej. Podzielone pliki obrazu możesz nagrać na płytę CD. Jeżeli chcesz, to pierwsza z tych płyt CD może być nośnikiem startowym. Opis przygotowania takiej płyty zamieściłem w jednym z poprzednich rozdziałów. Po odtwarzaniu danych z podzielonego obrazu zaczynasz od pierwszej płyty, a w odpo- wiednim momencie Ghost prosi o następne płyty, dzięki czemu wiesz, kiedy zmieniać płyty w napędzie CD-ROM. Ćwiczenie 10.4. Dokonaj podziału posiadanego obrazu na kilka mniejszych części. Użyj do tego celu pro- gramu Norton Ghost Explorer i wykorzystaj powyższy opis. Po zakończeniu dzielenia nagraj wszystkie pliki na płyty CD. Opisz je dokładnie i anie pomyl kolejności. Norton Ghost Explorer automatycznie przypisuje odpoEwiednie nazwy dla tworzonych części. Jeżeli użyłeś nazwy obraz, to kolejne części będą miaEły następujące nazwy: obraz0001, obraz0002, etc.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Norton Ghost i Drive Image. Ratowanie danych. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: