Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00072 009086 17294308 na godz. na dobę w sumie
Notes Wydawniczy 7-8/2012 - ebook/pdf
Notes Wydawniczy 7-8/2012 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Notes Wydawniczy ukazuje się od maja 1992 roku. Pismo czytają bibliotekarze, wydawcy i księgarze w całej Polsce. Do stałych rubryk Notesu należą „Kronika kryminalna” Grzegorza Sowuli, fajny film wczoraj czytałem Piotra Radeckiego czy „Piórem i piórkiem” Moniki Małkowskiej. W każdym numerze można się zapoznać z „Nową książką”, czyli przedpremierowym fragmentem utworu. Ponadto wydarzenia ze świata książki, raptularz Marii Czarnockiej, relacje zarówno z krajowych jak i międzynarodowych targów książki, a także recenzje i nowości wydawnicze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nr 7-8 (242-243) lipiec-sierpień 2012 • ISSN 1230-0624 • cena 19,90 zł (5 VAT) i 2 1 0 2 ń e p r e i s - c e p i i l y z c i n w a d y W s e t o N Paul Auster jest absolutnym geniuszem. Haruki Murakami PULSUJ(cid:265)CY EMOCJAMI (cid:310)WIAT NOWEGO JORKU Miles znika bez s(cid:224)owa i zrywa wszelkie kontakty z rodzin(cid:264). Pilar, zmys(cid:224)owa Kubanka, marzy o(cid:3)tym, by uciec z domu i (cid:327)y(cid:256) w zgodzie z w(cid:224)asnymi uczuciami. (cid:223)(cid:264)czy ich przypadkowe spotkanie. Rodzi si(cid:274) po(cid:327)(cid:264)danie i mi(cid:224)o(cid:309)(cid:256), któr(cid:264) musz(cid:264) utrzyma(cid:256) w(cid:3)tajemnicy. Ksi(cid:264)(cid:327)k(cid:274) poleca: (cid:46)(cid:86)(cid:76)(cid:261)(cid:298)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:266)(cid:83)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:298)(cid:72)(cid:3)(cid:77)(cid:68)(cid:78)(cid:82)(cid:3)(cid:40)(cid:16)(cid:37)(cid:50)(cid:50)(cid:46)(cid:51)(cid:36)(cid:55)(cid:53)(cid:50)(cid:49)(cid:44)(cid:3)(cid:48)(cid:40)(cid:39)(cid:44)(cid:36)(cid:47)(cid:49)(cid:44)(cid:29)Czy istnieje przepis (cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:225)(cid:82)(cid:286)(cid:252)(cid:34)PODRÓŻW GŁĄB DUSZYAUSTRALIIPIEŚŃABORYGENKIPATRONI MEDIALNI l a u w o S m T i . t o F Pustka wielkiego miasta Bohater Cosmopolis błądzi po metropolii niemal bezludnej, choć pono zablokowanej przez korki i demonstracje. To miasto apokaliptyczne, nieobecne, ziemia niczyja. Życie przeniosło się do sieci. Funkcjonują małe enklawy, takie jak luksusowe wnętrze samochodu, w którym młody bankier przyjmuje gości, prowadzi interesy i podejmuje decyzje. Jedna z nich – spekulacja chińską walutą – jest biznesowo nieuzasadniona, samobójcza. Po niej można tylko uciec gdzieś daleko, by zacząć życie od nowa. Tekst Marka Arpada Kowalskiego mówi w moim przekonaniu o tym samym – nasze kolonialne marzenia, wyrażane przez rozmaitych autorów, można oczywiście odczytać jako deklaracje podboju „murzynków”, pewnie usprawiedliwiane potrzebą nowej krucjaty. Wolę jednak widzieć w tym parciu ku innym stronom globu chęć ucieczki z miasta – molocha, kolosa, giganta, coraz bardziej niewolącego swoich obywateli. Szukamy nowych przestrzeni, przekonujemy, że już się nie mieścimy, jest nas zbyt dużo – ale w gruncie rzeczy chcemy zerwać z przeszłością. Pytanie tylko, czy popełnione w przeszłości błędy czegokolwiek nas nauczyły, by nasze nowe życie mogło być lepsze… GrzeGorz Sowula redaktor naczelny Nr 7-8 (242-243) lipiec-sierpień 2012 ISSN 1230-0624 Nakład: 800 egzemplarzy Cena 19,90 zł (5 VAT) Wydawca: Biblioteka Analiz sp. z o. o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8, lok. 416 tel./fax (22) 827 9350 miesięcznik wydawców księgarzy bibliotekarzy hurtowników i wszystkich zainteresowanych rynkiem książki ukazuje się od maja 1992 REDAGUJĄ Grzegorz Sowula – redaktor naczelny grzegorz@rynek-ksiazki.pl Monika Małkowska moniak21@gmail.com Maria Czarnocka m.czarnocka@gmail.com Kamila Bauman – sekretariat kamila@rynek-ksiazki.pl tel./fax (22) 827 9350 AUTORZY NUMERU Agnieszka Budyńska [ab], Maria Czarnocka [mc] Agnieszka Gumbrycht [ag], Joanna Habiera [jh] Marek Arpad Kowalski [mak], Monika Małkowska [mm] Magda Mikołajczuk [mam], Aleksandra Okuljar [alo] Marcin Sendecki [ms], Grzegorz Sowula [gs] Agata Szwedowicz [as], Rafał Świątek [raf] Aleksandra Wiktorowska [awi], Jan Wosiura [jw] ILUSTRACJE Andrzej Czyczyło (s. 15 i 26), Andrzej Dragan (s. 25) PROJEKT TYPOGRAFICZNY Artur Jóźwiak a.p.jozwiak@gmail.com KOREKTA zespół DRUK Omegapress ul. Szosowa 12 41-203 Sosnowiec www.omegapress.pl Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Numer zamknięto 26 lipca 2012 Jesteśmy na Facebooku Wydawanie «Notesu Wydawniczego» wspiera Fundusz Promocji Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS Nr 7-8 (242-243) lipiec-sierpień 2012 4 wydarzenia Agata Szwedowicz 8 raptularz Maria Czarnocka 12 felieton Książka w wielkim mieście Monika Małkowska 13 książka w wielkim mieście 13 Warszawa za 50 lat Rafał Świątek 16 Marzenia o przygodzie... 20 Marek Arpad Kowalski Limuzyną na szafot Monika Małkowska 28 Czarno na białym o dwóch rocznicach Grzegorz Sowula 14 półka żenady Czytać każdy może – czyli seplenienie jest trendy Magda Mikołajczuk 24 fajny film wczoraj czytałem Czy te nogi mogą kłamać Monika Małkowska 26 na marginesie Kurs wiedzy niezbędnej dziennikarzom Grzegorz Sowula 30 tłumacze polecają Kirmen Uribe Bilbao–New York–Bilbao Aleksandra Wiktorowska 33 książki jak wino Podwójne oblicze czyli Pamiątki Soplicy Marcin Witan 34 kronika kryminalna lipiec/sierpień 2012 Grzegorz Sowula 36 copyright copyleft Koniec z prawem do integralności utworu? Jan Wosiura 38 nowa książka Cees Nooteboom Hotel nomadów 40 piórem i piórkiem Orgazm ku chwale wolności Monika Małkowska 44 recenzje 3 I C Ś E R T S I P S 30 34 40 42 Nr 7-8 (242-243) lipiec-sierpień 2012 Ukazały się baśnie polskich Tatarów 4 A I N E Z R A D Y W Przekazywane dotąd z pokolenia na poko- lenie Baśnie, legendy i podania polskich Ta- tarów ukazały się nakładem Muzułmań- skiego Związku Religijnego RP. Zbiór 21 tekstów wydano w ilości 500 egzemplarzy. Autor książki, prof. Selim Chazbije- wicz, zilustrował opowieści własnymi pracami. Zamieścił w niej opowieści, któ- re poznał z ust własnej matki i babki. Wiele historii, które opowiadają sobie Ta- tarzy, opartych jest na Koranie, a Chazbi- jewicz wykorzystał do ich opisania cha- maiły – tatarskie modlitewniki. W ksią- żeczce znalazły się też legendy i podania o niezwykłych Tatarach, jak również ob- razy codzienności na polskich Kresach. Tatarzy polscy liczą ok. 5 tys. osób, to jedna z najmniejszych grup etniczych w naszym kraju. Jako datę początków do- browolnego osadnictwa tatarskiego w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypo- spolitej Jan Długosz podaje rok 1397. Wy- znawali islam, ale zatracili język na przeło- mie XVI-XVII wieku, wiele obyczajów i na- zwiska uległy wtedy spolszczeniu. [as] Porębski dostał Gdynię Nr 7-8 (242-243) lipiec-sierpień 2012 Magdalena Tulli, Marta Podgórnik, Ma- rian Sworzeń odebrali Nagrodę Literac- ką Gdynia. Przyznawana nieregularnie Nagroda Osobna przypadła prof. Mie- czysławowi jednemu z najstarszych – i wciąż aktywnych – pol- skich historyków i teoretyków sztuki. Porębskiemu, Laureatów nagrody ogłoszono w czerwcu w gdyńskim Teatrze Muzycz- nym, co zakończyło trzydniowy festiwal Literaturomanie. Magdalena Tulli otrzy- mała nagrodę za tom opowiadań Włoskie szpilki, Marta Podgórnik – za tomik wier- szy Rezydencja surykatek, a Marian Swo- rzeń za eseje Opis krainy Gog. Prof. Poręb- skiego uhonorowano Nagrodą Osobną za czwarty tom jego pism wybranych, za- tytułowany Spotkanie z Ablem. [as] Nowe opowiadania Katherine Mansfield z n . t v o g b . i l t a n © t o F Nie tyle nowe, ile właśnie odkryte – Chri- stopher Mourant, doktorant w londyń- skim Kings College, znalazł w archiwach nieistniejącego już miesięcznika «ADAM», który jest tematem jego pracy, nieznane dotąd teksty Katherine Mansfield. Nale- żą do nich trzy historyjki dla dzieci, zbiór aforyzmów Bites from the apple i dato- wane na 1909 rok opowiadanie A little episode. Mourant odkrył także zbiór fo- tografii, pokazujących Mansfield i jej męża Johna Murry, jak również ojca jej dziecka, muzyka Garnetta Trowella. Jak ocenia dr Gerri Kimber, znawczyni twór- czości nowozelandzkiej autorki, Trowell jest wzorem dla postaci bohatera A little episode, Pierre’a – przystojny muzyk zo- stawia zakochaną w nim Yvonne, gdy dziewczyna zachodzi w ciążę. W ten właśnie sposób zachował się Trowell, wpędzając tym Mansfield w nerwowe załamanie, którego efektem była utrata dziecka. Dr Kimber, autorka przygoto- wywanej właśnie do druku przez uni- wersytet w Edynburgu edycji zebranych utworów prozatorskich Mansfield, od- nalezione opowiadania doda w formie apendyksu, aforyzmy znajdą się w tomie uzupełnień. [independent] Podręcznik angielskiego gwałtu Wiadomo, że najłatwiej zapamiętuje się słowa nacechowane. Walt Waren, autor podręcznika do nauki angielskiego, opublikowanego przez oficynę NAJA- press, uczy więc koniugacji na przykła- dach związanych z przemocą i seksual- nością. „Linda miała nadzieję, że zosta- nie zgwałcona do końca lata”, „Tom wła- śnie gwałci Lindę” – takie frazy mają, zdaniem autora, ułatwić zrozumienie brytyjskiej struktury gramatycznych cza- sów. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz zakwestionowała znajdu- jące się tam treści i zawiadomiła Pełno- mocnika Rządu ds. Równego Traktowa- nia. Uważa, że zawarte w podręczniku treści nie odpowiadają normom eduka- cji, która powinna być prowadzona w duchu poszanowania praw i godno- ści człowieka, przeciwdziałać dyskrymi- nacji i rasizmowi oraz zwalczać uprze- dzenia. [as] Márquez kończy karierę a r a L e s o J © W powieściowy sposób kończy karierę autor Stu lat samotności, kolumbijski pi- sarz Gabriel García Márquez. Jego brat ogłosił w lipcu, że cierpi on na demen- cję, potwierdzając tym samym publicz- nie pogłoski, jakie na ten temat krążyły już od dłuższego czasu. Jaime García Márquez powiedział studentom na wykładzie w kolumbij- skim mieście Cartagena, że jego 85-letni obecnie brat Gabriel cierpi na postępu- jącą demencję już od 1999 r. i całkowicie zaprzestał pisania. Ma kłopoty z pamię- cią, co, jak podkreślił Jamie Márquez, jest w ich rodzinie częste. W powieściach Márqueza pojawiają się postaci starych ludzi, proces stopniowej utraty wspo- mnień i kontroli nad rzeczywistością pi- sarz przedstawił na przykład w losach pułkownika Buendia i Ursuli ze Stu lat sa- motności. „Fizycznie jest w dobrej kon- dycji, ale na demencję cierpi od dłuższe- go czasu. Wciąż jest w humorze, w do- brym nastroju i pełen entuzjazmu” – po- wiedział też brat pisarza. Márquez od dłuższego czasu rzadko pojawia się publicznie, chociaż w marcu tego roku obchodził urodziny w towa- rzystwie zaprzyjaźnionych pisarzy i arty- stów. [as] Sąd rozstrzygnie, kiedy umarł Korczak Leociak, w drodze do tego obozu. Za- tem wygaśnięcie majątkowych praw au- torskich do jego dzieł powinna wyzna- czać data 31 grudnia 2012 r. Obowiązuje jednak nadal postanowienie Sądu Po- wiatowego w Lublinie z listopada 1954 r. wyznaczające datę śmierci autora Króla Maciusia Pierwszego na 9 maja 1946 roku, co odracza termin uwolnienia od praw autorskich do końca grudnia 2016. W powojennej Europie przyjęto, że jeże- li nie da się ustalić dokładnej daty śmier- ci danej osoby, to uznaje się ją za zmarłą w rok po zakończeniu wojny – to jedna z przyczyn problemów z datą śmierci Korczaka. Znaczące, że Henryk Goldszmit nie wiedział też, w którym roku się uro- dził – 22 lipca 1878 czy 1879 roku. Jego ojciec, adwokat, zaniedbał wyrobienia synowi metryki. Instytut Książki, który dysponuje od 2010 roku prawami autorskimi do dzieł Korczaka z ramienia Skarbu Państwa i dofinansowuje wydania krajowe i za- graniczne tych książek, nie oszacował jeszcze, jakie konsekwencje finansowe miałoby „uwolnienie” dzieł Starego Dok- tora w styczniu przyszłego roku. [as] Niemieccy wydawcy nagrodzili Liao Yiwu W lipcu, w połowie obchodzonego wła- śnie Roku Korczaka, do Sądu Rejonowe- go w Lublinie wpłynął wniosek o ustale- nie dokładnej daty śmierci Starego Dok- tora, skierowany przez Fundację Nowo- czesna Polska. Od decyzji sądu w tej sprawie zależy, jak długo jeszcze dzieła Korczaka będą chronione prawem au- torskim. Fundacja Nowoczesna Polska prowa- dzi bibliotekę internetową „Wolne lektu- ry”, gdzie zamieszczane są dzieła z do- meny publicznej, wolne od praw autor- skich, czyli te, których autor zmarł ponad 70 lat temu. Janusz Korczak zginął 6 lub 7 sierpnia 1942 roku w niemieckim obozie zagłady Treblinka, lub, jak uważa Jacek a k c o n r a z C a k t y r a M . t o f Tegoroczny laureat nagrody im. Kapu- ścińskiego za reportaż literacki, chiński dysydent Liao Yiwu, odbierze w paź- dzierniku – podczas Targów Książki we Frankfurcie – Pokojową Nagrodę Nie- mieckich Wydawców i Księgarzy, uwa- żanej za wstęp do Nobla. Liao Yiwu po wydarzeniach na Placu Niebiańskiego Spokoju napisał poemat Masakra, który szybko stał się bardzo po- pularny. W więzieniu siedział w latach 1990-94. „Przed tym doświadczeniem 5 A I N E Z R A D Y W byłem idealistą, poetą, wędrowcem. To więzienie naprawdę mnie ukształtowa- ło, zmieniło, nauczyło życia. Więzienie było moim uniwersytetem” – mówił Liao Yiwu na majowym spotkaniu z czy- telnikami w Warszawie. Książki Liao Yiwu są w Chinach zakazane, ukazują się jed- nak w drugim obiegu. Pisarz obecnie mieszka w Berlinie. Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki Liao Yiwu otrzymał za książkę Prowadzący umarłych – zbiór opowiadań o chińskich pariasach. Pisarz materiały do niej zbie- rał po wyjściu z więzienia, kiedy żył jako wędrowny grajek. Ceremonia wręczenia Pokojowej Na- grody Niemieckich Wydawców i Księga- rzy odbędzie się 14 października pod- czas Targów Książki we Frankfurcie. Wy- sokość nagrody to 25 tys. euro. [as] PIK contra Chomik Polska Izba Książki skierowała do sądu zbiorowy pozew wydawców przeciwko portalowi Chomikuj.pl, który odpowie- dział pozwaniem PIK za nazwanie go „pirackim serwisem”. Pozew przygotowywany przez Pol- ską Izbę Książki, która zrzesza ok. 240 wy- dawców, ma złożyć po wakacjach kilku- nastu z nich. Wydawnictwa są w trakcie szacowania strat poniesionych w wyni- ku nielegalnego udostępniania plików książek przez użytkowników popularne- go „Chomika”. Ten zaś kierował do sądu pozew w związku z komunikatem opu- blikowanym na stronach internetowych PIK, w którym określono go jako „serwis piracki”, stosujący „praktyki pirackie”. Portal domaga się usunięcia komunikatu oraz przeprosin, podkreślając, że Chomi- kuj.pl dostarcza jedynie usługę hostin- gową, za pomocą której użytkownicy Nr 7-8 (242-243) lipiec-sierpień 2012 6 A I N E Z R A D Y W mogą udostępniać pliki, a to, jak inter- nauci korzystają z serwisu, nie wpływa na legalność samej usługi. [as] Tuzin po Bookera Znamy już tzw. długą listę kandydatów do najważniejszej brytyjskiej nagrody li- terackiej Man Booker Prize for Fiction, jak brzmi pełna oficjalna nazwa tego najbardziej cenionego i liczącego się wyróżnienia. Jury, któremu przewodni- czy Peter Stothard, redaktor naczelny «Times Literary Supplement», zaskoczy- ło wszystkich – wśród 12 wybrańców nie ma nazwisk najpopularniejszych obecnie autorów, takich jak Zadie Smith, Pat Barker, Ian McEwan, Howard Jacobson, John Banville czy Martin Amis. Uzasadniając wybór, Stothard nie- co złośliwie skomentował, że jurorzy skupili się na „powieściach, nie powie- ściopisarzach” i „tekście, nie reputacji”. Do następnego konkursowego eta- pu – jest nim „krótka lista” sześciu na- zwisk – staną następujące książki: The Yips Nicoli Barker (opowieść o nietypo- wych bywalcach baru w Luton), The te- leportation accident Neda Baumana (najmłodszego, 27-letniego półfinalisty, historii dziejącej się w Niemczech lat 30.), Philida André Brinka (peregrynacja niewolnika przez Cape Town w 1832 roku), The garden of evening mist Tan Twan Enga (fabuła osadzona na Mala- jach tuż po wojnie), Skios Michaela Fray- na (satyryczne przedstawienie konfe- rencji zorganizowanej na greckiej wy- spie), The unlikely pilgrimage of Harold Fry Deborah Levy (bohater wychodzi wysłać list i przepada), Bring up the bo- dies Hilary Mantel (kolejny tom opisujący życie Thomasa Cromwella), The lightho- use Alison Moore (bohater wybiera się Nr 7-8 (242-243) lipiec-sierpień 2012 na wakacyjną wędrówkę przez Niemcy), Umbrella Willa Selfa (lekarz podejmuje próbę wybudzenia pacjentów z epide- mii śpiączki pod koniec I wojny świato- wej), Narcopolis Jeeta Thayila (Mumbai jako metropolia użytkowników opium) i Communion Town Sama Thompsona (dziesięć powiązanych opowiadań, któ- rych tematem jest miasto). Trzy spośród nominowanych tytułów ukazały się w małych niezależnych oficynach. Tuzin autorów wybrano spośród 145 zgłoszonych przez wydawców. We wrześniu poznamy sześciu finalistów, nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone 16 października. Główną nagrodą jest czek na 50 tys. funtów. Znawcy rynku dają największe szanse Mantel i Selfowi, choć jurorzy lubią zaskakiwać swymi de- cyzjami, czego dowodem właśnie „dłu- ga lista”. [guardian, nad] Znak opublikuje powieść Rowling Pierwsza powieść dla dorosłych Joanne K. Rowling, autorki serii o Harrym Potte- rze, ukaże się w Wielkiej Brytanii 27 września, w Polsce opublikuje ją na je- sieni wydawnictwo Znak. Tymczasem kilka brytyjskich miasteczek, licząc na wpływy z ewentualnej akcji promocyj- nej, wdało się w spór o status pierwo- wzoru sceny wydarzeń rozgrywających się w powieści. Akcja The Casual Vacancy, co można przetłumaczyć jako „Czasowy wakat” lub „Dorywczą, sezonową pracę”, ma rozgrywać się w Pagford, typowym an- gielskim miasteczku z brukowanym ryn- kiem i zabytkowym opactwem. Nagły zgon przewodniczącego rady parafial- nej wywołuje tam spór o sukcesję, co wyzwala mroczne emocje i wydobywa na światło dzienne mroczne sekrety mieszkańców. Rowling uparła się, aby nie zdradzać miejsca inspiracji, ale dziennik «The Independent» podaje, że co najmniej trzy miasteczka chciałyby konkurować o miano odpowiednika książkowego Pagford. [as] Salinger pracował w bydgoskiej rzeźni Tablicę upamiętniającą pobyt w latach 30. Jerome’a Salingera umieszczono na dawnej siedzibie Zakładów Mięsnych w Bydgoszczy. Autor Buszującego w zbo- żu odbywał nad Brdą praktyki w Miej- skiej Rzeźni, której teren zajmuje cen- trum handlowe. Żydowscy przodkowie Salingera wy- emigrowali z Litwy do USA, gdzie zajęli się handlem wędlinami. Jesienią 1936 r. ojciec wysłał Jerome’a do Wiednia, gdzie miał zapoznać się z realiami i przy- gotować do pracy w rodzinnym bizne- sie. Znajomy ojca Salingera z Polski zała- twił juniorowi praktyki w Bydgoszczy. Pisarz wspominał pracę w Polsce: „…Ostatecznie na parę miesięcy wylą- dowałem w Bydgoszczy, gdzie mordo- wałem świnie i pchałem lory przez śnieg w towarzystwie grubego majstra, który nieustannie zabawiał mnie strzelaniem ze swej śrutówki do wróbli, do żarówek i do kolegów z pracy”. Po praktykach Sa- linger zrezygnował z kultywowania ro- dzinnego biznesu, został też wegetaria- ninem. [as] Złe wyniki niemieckiego rynku książki Niemieccy wydawcy i księgarze zaczy- nają odczuwać skutki kryzysu ekono- przeczytać można na razie w sieci, ale szykowana jest już plakieta z brązu, któ- ra trafi do parku olimpijskiego. Wątpić należy, czy trafi do antologii olimpij- skich ód – poezja dworska AD 2012 nie ma wdzięcznych odbiorców, na co za- pewne ma wpływ sam styl utworu: „This new Olympic flame behold,/ that once burned bright in Greece of old”, brzmią pierwsze wersy („Spójrz na ten nowy znicz Olimpiady,/ co niegdyś ja- śniał pośród Hellady”). Ale nasze Koko koko Euro spoko też przepadło, mimo iż śpiewane w języku zrozumiałym dla go- spodarzy Euro 2012. [guardian] Zapomniany patron micznego dotykającego Europę. Bran- żowy tygodnik «Buchreport» donosi, że spadek sprzedaży przybrał tempa – dane za zeszły rok wykazują spadek o 1,4 w stosunku do 2010, ale pierw- sze półrocze 2012 wygląda znacznie gorzej, ze spadkiem sięgającym 2,8 (dane nie uwzględniają sprzedaży ebo- oków, w Niemczech powoli rosnącej, ale wciąż marginesowej). Branża liczy na poprawę w miesiącach wakacyj- nych, optymizm jednak musi być umiarkowany, by nie rzec, iż jedynie na pokaz – od jesieni 2011 powierzchnia handlowa księgarń na terenie Niemiec zmniejszyła się o 32 tys. m2, swoje filie zamykają takie sieci jak Thalia, Mayer- sche i zasłużony anarchista Zweitau- sendeins (będzie prowadzić sprzedaż online). [buchreport] Otwarcie na modłę antyczną Wybór Józefa Ignacego Kraszewskiego na jednego z patronów roku 2012 (pi- sarz urodził się 28 lipca 1812) posłowie PSL uzasadniali następująco: „Jego im- ponujący dorobek literacki wywarł trwały wpływ na kulturę i literaturę pol- ską oraz twórczość współczesnych mu i późniejszych pokoleń Polaków”. Trud- no temu przeczyć, choć dodać trzeba, że ta szacunku godna próba przypo- mnienia postaci niegdyś bardzo znanej i lubianej nie udała się – Rok Kraszew- skiego, w porównaniu do Roku Chopi- na, jest nader skromny i wyciszony. A szkoda, bo Kraszewski był człowie- kiem wielu talentów, nietuzinkowym, z którego twórczości – bardzo obszer- nej, jako że ma w dorobku 232 powie- ści i nieprzeliczone artykuły, przyczynki, komentarze i opracowania – można i dziś wyłuskać fabuły napisane z pasją i talentem, przy tym oparte na rzetelnej wiedzy historycznej. Wiele z nich to go- towe scenariusze – na ekran trafiły… cztery: Chata za wsią (zrealizowany przed wojną film nosił tytuł Cyganka Pośród licznych niespodzianek, jakie czekały na gości zaproszonych 23 lipca do Royal Opera House w Londynie na galę otwarcia Letnich Igrzysk Olimpij- skich, jedna była prawdziwie niezwykła – mer Londynu, Boris Johnson, uraczył ich brawurowym wykonaniem napisa- nej specjalnie na tę uroczystość sze- ściozwrotkowej ody. Utwór, utrzymany w manierze Pindara, antycznego twór- cy znanego najbardziej z wzniosłych li- rycznych kompozycji sławiących olim- pijczyków, napisany został po grecku przez Armanda D’Angoura, klasycystę z Oxfordu – i wygłoszony również w tym języku. Mer Johnson posługuje się biegle greką i łaciną, często zaskaku- jąc rozmówców cytatami z Homera, Wergiliusza i innych poetów antyku. Za- mówiony przez mera Londynu wiersz 7 A I N E Z R A D Y W Aza), Mistrz Twardowski, Stara baśń i Hra- bina Cosel. O jego życiu można by z pewnością nakręcić fascynujący bio- pic: Kraszewski był ziemianinem, zbun- towanym szlachcicem, wrogiem kra- kowskich (i nie tylko) konserwatystów, przymusowym emigrantem, więźniem twierdzy w Magdeburgu, organizato- rem siatki szpiegowskiej, podróżnikiem, malarzem, wydawcą, drukarzem, dyrek- torem teatru. Ojciec czworga dzieci, nie stronił od romansów – ostatni zamarzył mu się, gdy miał już 68 lat, jego wy- branka, wiedeńska dziennikarka Christi- ne von Thaler, miała lat 30. Była mowa o rozwodzie i małżeństwie, kobieta jed- nak wybrała innego. W październiku 1879 roku przez kil- ka dni obchodzono jubileusz 50-lecia pracy literackiej. Do Krakowa zjechało się 11 tysięcy gości, także z zagranicy, Kraszewskiego fetowano również w in- nych krajach. Rok Kraszewskiego uczci niszowa TVP Historia powtórzeniem Hrabiny Cosel. [red] Własne książki we własnej telewizji Należąca do grupy Bertelsmanna oficy- na Random House US tworzy – wespół z FremantleMedia, inną spółką Bertels- manna – własną telewizję. Zadaniem Random House Television będzie pro- dukcja programów związanych z książ- kami publikowanymi przez wydawnic- two i należące do niego spółki. RHT na- wiąże współpracę z własnymi autorami, redaktorami i wydawcami, angażując ich w przygotowanie adaptacji i ekranizacji wybranych tytułów, jak również kreowa- nie nowych oryginalnych programów. Produkcja RHT ma być przeznaczona na rynki całego świata. [rhus] Nr 7-8 (242-243) lipiec-sierpień 2012 8 Z R A L U T P A R Wszystkie informacje o imprezach w danym miesiącu prosimy przesyłać do 15. dnia danego miesią- ca na adres poczty elektronicznej marytka@hotmail.com raptularz czerwiec/lipiec 2012 1 –6. CZERWCA . w MBP im. St. Grocho- wiaka w Lesznie trwał XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Cykl imprez rozpoczął się głośnym odczytaniem Lo- komotywy Juliana Tuwima. Dla dzieci w wieku 9-11 lat przygotowana została Noc Detektywów. Nie zabrakło przedsta- wień teatralnych, wystaw nowości i tra- dycyjnych seansów czytelniczych, m.in. z udziałem przedszkolaków, uczniów Gimnazjum nr 4 w Lesznie oraz Zosi Adamek – tegorocznej laureatki Miej- skiego Konkursu „Mistrz Pięknego Czyta- nia”. Głównym akcentem obchodów był Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzie- żowych, po raz czwarty zorganizowany przez MBP i Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie. Wzięło w nim udział ponad 230 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. Dodatkową atrakcją dla uczestników festiwalu był książkobus Wydawnictwa Media Rodzina z bajkowo zaaranżowanym wnętrzem, gdzie czeka- ły na najmłodszych najróżniejsze zaba- wy, warsztaty i inne atrakcje. Ponieważ hasło tegorocznej edycji brzmiało „Czy- tanie łączy pokolenia”, do aktywnego uczestnictwa organizatorzy zaprosili szczególnie babcie i dziadków z wnuka- mi. 1 CZERWCA Kino Praha stało się znaczą- cym miejscem na kulturalnej mapie Warszawy. Organizator, Meteora Films, zamierza tworzyć imprezy filmowe i przyciągać już istniejące wydarzenia, które z sukcesem odbywały się dotąd w innych lokalizacjach Pierwsze dni czerwca były poświęcone dzieciom – wraz z rodzicami mogły wziąć udział w licznych grach i konkursach, które od- były się między zaplanowanymi seansa- mi filmowymi. 2 CZERWCA na zaproszenie Wydawnic- twa Albatros A. Kuryłowicz do Polski przybył Abdela Sellou, autor książki Od- mieniłeś moje życie… (2012), jednocze- śnie prawdziwy bohater filmu Nietykalni. 4 CZERWCA we Wrocławiu odbył się trzeci w tym sezonie Magiel Literacki. Gościem prof. Stanisława Beresia był Ja- cek Dehnel, autor m.in. powie- ści Lala, Balzakiana i Saturn. 4 CZERWCA koło Kancelarii Senatu przy ul. Wiejskiej odsłonięto pomnik artystki, aktorki i opozycjonistki, Haliny Mikołaj- skiej. W uroczystościach udział wziął m.in. Prezydent RP, Bronisław Komorow- ski. O tej inspirującej nie tylko artystów, ale i działaczy politycznych kobiecie pi- sała Joanna Krakowska (Mikołajska. Teatr i PRL, WAB, 2011). 5 CZERWCA z okazji premiery książki Światoholicy (Agora, 2012) wydawnic- two zorganizowało spotkanie z autora- mi, Aleksandrą i Jackiem Pawlickimi. Roz- mowę poprowadził Grzegorz Chlasta, spotkaniu towarzyszyła wystawa foto- grafii. Autorzy w ciągu 20 lat odwiedzili 60 krajów. Wyprawy organizują sami, wynajmując miejscowych przewodni- ków, docierają do najbardziej egzotycz- nych miejsc na Ziemi. 5 CZERWCA Anna Bolecka, autorka książki Cadyk i dziewczyna (Czarna Owca, 2012), spotkała się z czytelnikami w Księgarni IR „Wrzenie świata”. Spotkanie poprowadził Remigiusz Grzela. Anna Bolecka debiuto- wała w 1989 r. powieścią Leć do nieba. Za powieść Biały kamień otrzymała nagrodę im. Wł. Reymonta. Jest autorką powieści Kochany Franz i Concerto d’amore. 5 CZERWCA z okazji premiery powieści Klug (Wielka Litera, 2012) w warszawskiej księgarni Czuły Barbarzyńca miał miejsce wieczór autorski Kaspra Bajona. W roz- mowie z autorem wzięli udział Tomasz Brzozowski i Mirosław Wieteska. 6 CZERWCA Łukasz Gołębiewski gościł w Środzie Wielkopolskiej. Spotkanie po- święcone jego najnowszej powieści Krzyk kwezala (Jirafa Roja, 2012) miało miejsce w auli Zespołu Szkół Zawodo- wych, poprowadził je pisarz Piotr Stró- żyński. Wcześniej, w tym samym miej- scu, ogłoszone zostały wyniki konkursu dla średzkiej młodzieży na opowiadanie o miłości, w którym Łukasz Gołębiewski był jurorem. 11 CZERWCA w „Galerii za Regałami” MBP miały miejsce warsztaty literacko-pla- styczne dla dzieci pt. „Mój Stworek może być bohaterem bajki”. W programie: pro- ces powstawania książki – od szkiców przez różne techniki plastyczne po druk i oprawę, prezentacja ilustracji książko- wych i utworów literackich opisujących stwory, samodzielne próby artystyczne uczestników. Warsztaty bazujące na wy- obraźni dziecka poprowadziła Elżbieta Krygowska-Butlewska – ilustratorka, wy- dawca, autorka rysunków satyrycznych i projektów graficznych. 11 CZERWCA „Formuły retoryczne” to cykl spotkań z pisarzami, organizowany przez Muzeum Literatury oraz studen- tów Uniwersytetu Warszawskiego. W szóstym spotkaniu wziął udział Rafał A. Ziemkiewicz, proponent następującej tezy: III RP jest powtórką z Królestwa Kon- gresowego, więc jej literatura jest powtór- ką z pseudoklasycyzmu: tak samo jak Nr 7-8 (242-243) lipiec-sierpień 2012
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Notes Wydawniczy 7-8/2012
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: