Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00305 007735 19999582 na godz. na dobę w sumie
Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów  - ebook/pdf
Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 56
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-071-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe zasady ewidencji odpadów, wprowadzone nowymi rozporządzeniami (Dz.U. z 28 grudnia 2010). Publikacja w formie pliku PDF dostarcza praktycznych informacji związanych z ewidencją odpadów w 2011 roku.
Od 1 stycznia 2011 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji odpadów. Wynika to z wejścia w życie nowych rozporządzeń:

1) rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 28 grudnia 2010 r., Nr 249 poz. 1673)
2) rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 28 grudnia 2010 r., Nr 249 poz. 1674)

 

Nasza publikacja w prosty sposób przedstawia nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów, nie tylko przez ich omówienie, ale także dzięki przykładom wypełnionych dokumentów ewidencyjnych w różnych sytuacjach.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska i a k s w o d o r ś a n o r h c O Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Facho w a K siążka Wojciech(cid:160)Świątek NOWE(cid:160)ZASADY(cid:160)PROWADZENIA EWI(cid:160)DEN(cid:160)CJI(cid:160)OD(cid:160)PA(cid:160)DÓW Praktyczne(cid:160)wskazówki(cid:160)dla(cid:160)specjalistów ds.(cid:160)ochrony(cid:160)środowiska Warszawa(cid:160)2011 www.dashofer.pl(cid:160) Copyright©(cid:160)Verlag(cid:160)Dashöfer 1a ISBN:(cid:160)978(cid:173)83(cid:173)7537(cid:173)071(cid:173)3 www.dashofer.pl(cid:160) Copyright©(cid:160)Verlag(cid:160)Dashöfer 2 NOWE(cid:160)ZASADY(cid:160)PROWADZENIA(cid:160)EWI(cid:160)DEN(cid:160)CJI(cid:160)OD(cid:160)PA(cid:160)DÓW Spis(cid:160)treści 1.(cid:160)Zasady(cid:160)prowadzenia(cid:160)ewidencji(cid:160)odpadów ......................................................................4 2.(cid:160)Karta(cid:160)ewidencji(cid:160)odpadu .................................................................................................7 3.(cid:160)Karta(cid:160)przekazania(cid:160)odpadu...........................................................................................20 4.(cid:160)Karta(cid:160)ewidencji(cid:160)komunalnych(cid:160)osadów(cid:160)ściekowych......................................................27 5.(cid:160)Karta(cid:160)ewidencji(cid:160)zużytego(cid:160)sprzętu(cid:160)elektrycznego(cid:160)i(cid:160)elektronicznego(cid:160) ............................30 6.(cid:160)Karta(cid:160)ewidencji(cid:160)pojazdu(cid:160)wycofanego(cid:160)z(cid:160)eksploatacji ....................................................33 7.(cid:160)Dokumenty(cid:160)ewidencji(cid:160)związane(cid:160)ze(cid:160)składowaniem(cid:160)odpadów.......................................36 8.(cid:160)Zestawienia(cid:160)zbiorcze(cid:160) ..................................................................................................38 9.(cid:160)Krajowy(cid:160)Rejestr(cid:160)Uwalniania(cid:160)i(cid:160)Transferu(cid:160)Zanieczyszczeń.............................................54 www.dashofer.pl(cid:160) Copyright©(cid:160)Verlag(cid:160)Dashöfer 3 Zasady(cid:160)prowadzenia(cid:160)ewidencji(cid:160)odpadów NOWE(cid:160)ZASADY(cid:160)PROWADZENIA(cid:160)EWI(cid:160)DEN(cid:160)CJI(cid:160)OD(cid:160)PA(cid:160)DÓW 1. Zasady(cid:160)prowadzenia(cid:160)ewidencji(cid:160)odpadów Usta(cid:160)wa(cid:160)z dnia 27(cid:160)kwiet(cid:160)nia 2001 r.(cid:160)o od(cid:160)pa(cid:160)dach,(cid:160)po(cid:160)dob(cid:160)nie(cid:160)jak(cid:160)po(cid:160)przed(cid:160)nie(cid:160)re(cid:160)gu(cid:160)la(cid:160)(cid:173) cje(cid:160)w za(cid:160)kre(cid:160)sie(cid:160)go(cid:160)spo(cid:160)da(cid:160)ro(cid:160)wa(cid:160)nia(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)da(cid:160)mi,(cid:160)zo(cid:160)bo(cid:160)wią(cid:160)za(cid:160)ła(cid:160)uczest(cid:160)ni(cid:160)ków(cid:160)pro(cid:160)ce(cid:160)su(cid:160)go(cid:160)(cid:173) spo(cid:160)da(cid:160)ro(cid:160)wa(cid:160)nia(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)da(cid:160)mi,(cid:160)czy(cid:160)li(cid:160)za(cid:160)rów(cid:160)no(cid:160)pod(cid:160)mio(cid:160)ty(cid:160)wy(cid:160)twa(cid:160)rza(cid:160)ją(cid:160)ce(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dy,(cid:160)jak i pod(cid:160)mio(cid:160)ty(cid:160)do(cid:160)ko(cid:160)nu(cid:160)ją(cid:160)ce(cid:160)ich(cid:160)od(cid:160)zy(cid:160)sku,(cid:160)uniesz(cid:160)ko(cid:160)dli(cid:160)wia(cid:160)nia,(cid:160)zbie(cid:160)ra(cid:160)ją(cid:160)ce(cid:160)bądź(cid:160)trans(cid:160)(cid:173) por(cid:160)tu(cid:160)ją(cid:160)ce(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dy,(cid:160)do(cid:160)pro(cid:160)wa(cid:160)dze(cid:160)nia(cid:160)ewi(cid:160)den(cid:160)cji(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów.(cid:160)Ewi(cid:160)den(cid:160)cjo(cid:160)no(cid:160)wa(cid:160)nie(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)(cid:173) dów(cid:160) ma(cid:160) za(cid:160)pew(cid:160)nić(cid:160) ilo(cid:160)ścio(cid:160)wą(cid:160) i ja(cid:160)ko(cid:160)ścio(cid:160)wą(cid:160) kon(cid:160)tro(cid:160)lę(cid:160) od(cid:160)pa(cid:160)dów(cid:160) wy(cid:160)twa(cid:160)rza(cid:160)nych, pod(cid:160)da(cid:160)wa(cid:160)nych(cid:160)od(cid:160)zy(cid:160)sko(cid:160)wi(cid:160)lub(cid:160)uniesz(cid:160)ko(cid:160)dli(cid:160)wia(cid:160)nych(cid:160)oraz(cid:160)kom(cid:160)plek(cid:160)so(cid:160)wą(cid:160)kon(cid:160)tro(cid:160)lę w za(cid:160)kre(cid:160)sie(cid:160)ob(cid:160)ro(cid:160)tu(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)da(cid:160)mi.(cid:160) Cel(cid:160)pro(cid:160)wa(cid:160)dze(cid:160)nia ewi(cid:160)den(cid:160)cji(cid:160) od(cid:160)pa(cid:160)dów Za(cid:160)sa(cid:160)dy(cid:160)pro(cid:160)wa(cid:160)dze(cid:160)nia(cid:160)ewi(cid:160)den(cid:160)cji(cid:160)ule(cid:160)gły(cid:160)znacz(cid:160)nym(cid:160)zmia(cid:160)nom(cid:160)w związ(cid:160)ku(cid:160)z wej(cid:160)ściem w ży(cid:160)cie(cid:160)w paź(cid:160)dzier(cid:160)ni(cid:160)ku 2005 r.: 1)(cid:160)no(cid:160)we(cid:160)li(cid:160)za(cid:160)cji(cid:160)usta(cid:160)wy(cid:160)o od(cid:160)pa(cid:160)dach(cid:160)do(cid:160)ko(cid:160)na(cid:160)nej(cid:160)w lip(cid:160)cu 2005 r.(cid:160)– z chwi(cid:160)lą(cid:160)zmia(cid:160)ny(cid:160)po(cid:160)(cid:173) Dokumenty(cid:160) na(cid:160)potrzeby ewidencji odpadów zy(cid:160)cji(cid:160)prze(cid:160)woź(cid:160)ni(cid:160)ka(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów; 2)(cid:160)usta(cid:160)wy(cid:160)z dnia 29(cid:160)lip(cid:160)ca 2005 r.(cid:160)o zu(cid:160)ży(cid:160)tym(cid:160)sprzę(cid:160)cie(cid:160)elek(cid:160)trycz(cid:160)nym(cid:160)i elek(cid:160)tro(cid:160)nicz(cid:160)(cid:173) nym. Obowiązujące(cid:160)od(cid:160)1(cid:160)stycznia(cid:160)2011(cid:160)r.(cid:160)rozporządzenie(cid:160)Ministra(cid:160)Środowiska(cid:160)z(cid:160)dnia 8 grudnia(cid:160)2010(cid:160)r.(cid:160)(Dz.(cid:160)U.(cid:160)Nr(cid:160)249,(cid:160)poz.(cid:160)1673)(cid:160)w(cid:160)sprawie(cid:160)wzorów(cid:160)dokumentów stosowanych(cid:160)na(cid:160)potrzeby(cid:160)ewidencji(cid:160)odpadów(cid:160)przewiduje(cid:160)prowadzenie(cid:160)ewidencji odpadów(cid:160)przy(cid:160)pomocy(cid:160)następujących(cid:160)kart: 1)(cid:160)kar(cid:160)ty(cid:160)ewi(cid:160)den(cid:160)cji(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)du; 2)(cid:160)kar(cid:160)ty(cid:160)ewi(cid:160)den(cid:160)cji(cid:160)ko(cid:160)mu(cid:160)nal(cid:160)nych(cid:160)osa(cid:160)dów(cid:160)ście(cid:160)ko(cid:160)wych; 3)(cid:160)kar(cid:160)ty(cid:160)ewi(cid:160)den(cid:160)cji(cid:160)zu(cid:160)ży(cid:160)te(cid:160)go(cid:160)sprzę(cid:160)tu(cid:160)elek(cid:160)trycz(cid:160)ne(cid:160)go(cid:160)i elek(cid:160)tro(cid:160)nicz(cid:160)ne(cid:160)go; 4)(cid:160)kar(cid:160)ty(cid:160)ewi(cid:160)den(cid:160)cji(cid:160)po(cid:160)jaz(cid:160)du(cid:160)wy(cid:160)co(cid:160)fa(cid:160)ne(cid:160)go(cid:160)z eks(cid:160)plo(cid:160)ata(cid:160)cji;(cid:160) 5)(cid:160)kar(cid:160)ty(cid:160)prze(cid:160)ka(cid:160)za(cid:160)nia(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)du. No(cid:160)we(cid:160)li(cid:160)za(cid:160)cja(cid:160)usta(cid:160)wy(cid:160)o od(cid:160)pa(cid:160)dach(cid:160)ze(cid:160)stycz(cid:160)nia 2010 r.(cid:160)wpro(cid:160)wa(cid:160)dzi(cid:160)ła(cid:160)obo(cid:160)wią(cid:160)zek(cid:160)pro(cid:160)(cid:173) wa(cid:160)dze(cid:160)nia(cid:160)przez(cid:160)po(cid:160)sia(cid:160)da(cid:160)cza(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów(cid:160)prze(cid:160)ka(cid:160)zu(cid:160)ją(cid:160)ce(cid:160)go(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dy(cid:160)na skła(cid:160)do(cid:160)wi(cid:160)sko(cid:160)oraz za(cid:160)rzą(cid:160)dza(cid:160)ją(cid:160)ce(cid:160)go(cid:160)skła(cid:160)do(cid:160)wi(cid:160)skiem(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów(cid:160)do(cid:160)dat(cid:160)ko(cid:160)wej(cid:160)ewi(cid:160)den(cid:160)cji,(cid:160)obej(cid:160)mu(cid:160)ją(cid:160)cej: 1)(cid:160)pod(cid:160)sta(cid:160)wo(cid:160)wą(cid:160)cha(cid:160)rak(cid:160)te(cid:160)ry(cid:160)sty(cid:160)kę(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów; 2)(cid:160)wy(cid:160)ni(cid:160)ki(cid:160)te(cid:160)stów(cid:160)zgod(cid:160)no(cid:160)ści. Do(cid:160)ku(cid:160)men(cid:160)ty(cid:160)na(cid:160)po(cid:160)trze(cid:160)by(cid:160)ewi(cid:160)den(cid:160)cji(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów(cid:160)na(cid:160)le(cid:160)ży(cid:160)prze(cid:160)cho(cid:160)wy(cid:160)wać(cid:160)przez(cid:160)5 lat –(cid:160)nie(cid:160)do(cid:160)ty(cid:160)czy(cid:160)to(cid:160)za(cid:160)rzą(cid:160)dza(cid:160)ją(cid:160)cych(cid:160)skła(cid:160)do(cid:160)wi(cid:160)skiem(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów,(cid:160)któ(cid:160)rzy(cid:160)zo(cid:160)sta(cid:160)li(cid:160)zo(cid:160)bo(cid:160)(cid:173) wią(cid:160)za(cid:160)ni(cid:160)do(cid:160)prze(cid:160)cho(cid:160)wy(cid:160)wa(cid:160)nia(cid:160)do(cid:160)ku(cid:160)men(cid:160)tów(cid:160)ewi(cid:160)den(cid:160)cyj(cid:160)nych(cid:160)do(cid:160)cza(cid:160)su(cid:160)za(cid:160)koń(cid:160)cze(cid:160)nia re(cid:160)kul(cid:160)ty(cid:160)wa(cid:160)cji(cid:160)skła(cid:160)do(cid:160)wi(cid:160)ska(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów(cid:160)i prze(cid:160)ka(cid:160)za(cid:160)nia(cid:160)ich(cid:160)na(cid:160)stęp(cid:160)ne(cid:160)mu(cid:160)wła(cid:160)ści(cid:160)cie(cid:160)lo(cid:160)(cid:173) wi(cid:160)lub(cid:160)za(cid:160)rząd(cid:160)cy(cid:160)nie(cid:160)ru(cid:160)cho(cid:160)mo(cid:160)ści.(cid:160) Przy(cid:160)po(cid:160)przed(cid:160)nim(cid:160)sys(cid:160)te(cid:160)mie(cid:160)ewi(cid:160)den(cid:160)cji(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów(cid:160)wie(cid:160)lo(cid:160)krot(cid:160)nie(cid:160)zda(cid:160)rza(cid:160)ły(cid:160)się(cid:160)sy(cid:160)tu(cid:160)acje, gdzie(cid:160)nie(cid:160)spo(cid:160)sób(cid:160)by(cid:160)ło(cid:160)ze(cid:160)wi(cid:160)den(cid:160)cjo(cid:160)no(cid:160)wać,(cid:160)zgod(cid:160)nie(cid:160)z przy(cid:160)ję(cid:160)ty(cid:160)mi(cid:160)za(cid:160)sa(cid:160)da(cid:160)mi,(cid:160)zwłasz(cid:160)(cid:173) cza(cid:160)nie(cid:160)wiel(cid:160)kie(cid:160)ilo(cid:160)ści(cid:160)okre(cid:160)ślo(cid:160)nych(cid:160)ro(cid:160)dza(cid:160)jów(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów.(cid:160)Pro(cid:160)ble(cid:160)mów(cid:160)z ewi(cid:160)den(cid:160)cjo(cid:160)(cid:173) Zwolnienia(cid:160) z(cid:160)obowiązku prowadzenia ewidencji www.dashofer.pl(cid:160) Copyright©(cid:160)Verlag(cid:160)Dashöfer 4 Kar(cid:160)ta(cid:160)ewi(cid:160)den(cid:160)cji(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)du NOWE(cid:160)ZASADY(cid:160)PROWADZENIA(cid:160)EWI(cid:160)DEN(cid:160)CJI(cid:160)OD(cid:160)PA(cid:160)DÓW Przy(cid:160)kład 1 Wy(cid:160)twór(cid:160)ca(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów(cid:160)na(cid:160)le(cid:160)ży(cid:160)do(cid:160)ka(cid:160)te(cid:160)go(cid:160)rii(cid:160)du(cid:160)żych(cid:160)przed(cid:160)się(cid:160)bior(cid:160)ców(cid:160)i pro(cid:160)wa(cid:160)dzi(cid:160)dzia(cid:160)(cid:173) łal(cid:160)ność,(cid:160)w wy(cid:160)ni(cid:160)ku(cid:160)któ(cid:160)rej(cid:160)po(cid:160)wsta(cid:160)ją(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dy(cid:160)na(cid:160)le(cid:160)żą(cid:160)ce(cid:160)do: Gru(cid:160)py 03:(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dy(cid:160)z prze(cid:160)twór(cid:160)stwa(cid:160)drew(cid:160)na(cid:160)oraz(cid:160)pro(cid:160)duk(cid:160)cji(cid:160)płyt(cid:160)i me(cid:160)bli,(cid:160)ma(cid:160)sy(cid:160)ce(cid:160)lu(cid:160)(cid:173) lo(cid:160)zo(cid:160)wej,(cid:160)pa(cid:160)pie(cid:160)ru(cid:160)i tek(cid:160)tu(cid:160)ry; Pod(cid:160)gru(cid:160)py 03 03:(cid:160)Od(cid:160)pa(cid:160)dy(cid:160)z pro(cid:160)duk(cid:160)cji(cid:160)oraz(cid:160)prze(cid:160)twór(cid:160)stwa(cid:160)ma(cid:160)sy(cid:160)ce(cid:160)lu(cid:160)lo(cid:160)zo(cid:160)wej,(cid:160)pa(cid:160)pie(cid:160)(cid:173) ru(cid:160)i tek(cid:160)tu(cid:160)ry; Ro(cid:160)dza(cid:160)ju 03 03 07:(cid:160)Me(cid:160)cha(cid:160)nicz(cid:160)nie(cid:160)wy(cid:160)dzie(cid:160)lo(cid:160)ne(cid:160)od(cid:160)rzu(cid:160)ty(cid:160)z prze(cid:160)rób(cid:160)ki(cid:160)ma(cid:160)ku(cid:160)la(cid:160)tu(cid:160)ry(cid:160)i tek(cid:160)(cid:173) tu(cid:160)ry. Od(cid:160)pa(cid:160)dy(cid:160)te(cid:160)zo(cid:160)sta(cid:160)ły(cid:160)wy(cid:160)two(cid:160)rzo(cid:160)ne(cid:160)w stycz(cid:160)niu 2011 r.(cid:160)w ilo(cid:160)ści 25(cid:160)Mg.(cid:160)Z tej(cid:160)ilo(cid:160)ści: 1)(cid:160)wy(cid:160)twór(cid:160)ca(cid:160)zło(cid:160)żył(cid:160)na(cid:160)wła(cid:160)snym(cid:160)skła(cid:160)do(cid:160)wi(cid:160)sku 3,0(cid:160)Mg(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów(cid:160)(me(cid:160)to(cid:160)da(cid:160)D5), 2)(cid:160)wy(cid:160)twór(cid:160)ca(cid:160)we(cid:160)wła(cid:160)snym(cid:160)za(cid:160)kre(cid:160)sie(cid:160)spa(cid:160)lił(cid:160)z od(cid:160)zy(cid:160)skiem(cid:160)ener(cid:160)gii 6,0(cid:160)Mg(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów (me(cid:160)to(cid:160)da(cid:160)R1) 3)(cid:160)wy(cid:160)twór(cid:160)ca(cid:160)prze(cid:160)ka(cid:160)zał(cid:160)w dniu 15(cid:160)stycz(cid:160)nia 4,0(cid:160)Mg(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów(cid:160)fir(cid:160)mie(cid:160)Eco(cid:160)(cid:173)Spal(cid:160)(po(cid:160)(cid:173) sia(cid:160)dacz(cid:160)A);(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dy(cid:160)te(cid:160)bę(cid:160)dą(cid:160)uniesz(cid:160)ko(cid:160)dli(cid:160)wio(cid:160)ne(cid:160)po(cid:160)przez(cid:160)spa(cid:160)le(cid:160)nie(cid:160)(me(cid:160)to(cid:160)da(cid:160)D10), 4)(cid:160)wy(cid:160)twór(cid:160)ca(cid:160)prze(cid:160)ka(cid:160)zał(cid:160)w dniu 29(cid:160)stycz(cid:160)nia 12,0(cid:160)Mg(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów(cid:160)do(cid:160)skła(cid:160)do(cid:160)wa(cid:160)nia(cid:160)fir(cid:160)mie Re(cid:160)mek(cid:160)(po(cid:160)sia(cid:160)dacz(cid:160)B)(cid:160)(me(cid:160)to(cid:160)da(cid:160)D5). www.dashofer.pl(cid:160) Copyright©(cid:160)Verlag(cid:160)Dashöfer 11 Kar(cid:160)ta(cid:160)ewi(cid:160)den(cid:160)cji(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)du NOWE(cid:160)ZASADY(cid:160)PROWADZENIA(cid:160)EWI(cid:160)DEN(cid:160)CJI(cid:160)OD(cid:160)PA(cid:160)DÓW 1 1 0 2 y w o z r a d n e l a k k o R / 1 1 0 2 1 y t r a k r N ) 1 U D A P D O I I J C N E D W E A T R A K 7 0 3 0 3 0 ) 2 u d a p d o d o K y c r ó w t y w u u d a p d o (cid:160) (cid:160) i (cid:160) i j c n e d w e (cid:160) a t r a K (cid:160) . 2 . 2 (cid:160) r ó z W ) 5 w ó d a p d o a z c a d a i s o p s e r d A . o . o z . p S i r e p a P ) 4 w ó d a p d o z c a d a s o P i i ) 3 e z d a p d o w B C P (cid:252) (cid:286) o t r a w a z a w o n e c o r P t y r u t k e t i y r u t a u k a m l i k b ó r e z r p z y t u z r d o e n o e z d y w e n z c n a h c e M i i i l ) 2 u d a p d o j a z d o R www.dashofer.pl(cid:160) Copyright©(cid:160)Verlag(cid:160)Dashöfer 0 4 6 5 7 6 2 9 4 y w o b (cid:298) u s s k a F (cid:225) 5 4 6 5 7 6 2 9 4 y w o b (cid:298) u s n o f e e T (cid:225) l i o w o b z r e W (cid:252) (cid:286) o w o c s e M j i 2 2 2 - 7 1 y w o t z c o p d o K l - u a k o l r N 2 2 u m o d r N 0 4 6 5 7 6 2 9 4 y w o b (cid:298) u s s k a F (cid:225) 5 4 6 5 7 6 2 9 4 y w o b (cid:298) u s n o f e e T (cid:225) l i o w o b z r e W (cid:252) (cid:286) o w o c s e M i j ) 6 i c (cid:286) o n l a (cid:225) a i z d a i n e z d a w o r p e c s j e i M i n n o t i n n o t n A a n m G i n A a n m G i i i e k c e w o z a m o w t z d ó w e o W j i i e k c e w o z a m o w t z d ó w e o W j a w o d a k a Z (cid:225) a c i l U 2 2 2 - 7 1 y w o t z c o p d o K k O n U x l - u a k o l r N d O x b Z 2 2 u m o d r N W x : i ) 7 e s e r k a z w (cid:252) (cid:286) o n a l (cid:225) a i z D a w o d a k a Z (cid:225) a c i l U i o k s w z a n i i (cid:266) m I y b o s o j j e c (cid:261) a z d (cid:261) z r o p s y t r a k r N i a n a z a k e z r p ) 6 1 u d a p d o a s a M ) 8 ] g M [ i a n a w i i l d o k z s e n u i ) 5 1 D u k s y z d o ) 4 1 R a d o e M t a d o t e M i i m a d a p d o e n a w o r a d o p s o G e n a z a k e z r p y d a p d O i e s e r k a z m y n s a w e W (cid:225) a s a M , ) 3 1 8 ] g M [ y t r a k r N i a n a z a k e z r p ) 2 1 u d a p d o t o K a n n A t o K a n n A t o K a n n A t o K a n n A 1 1 0 2 3 / 1 1 0 2 6 / 0 , 4 , 0 2 1 5 D 1 R 0 , 3 0 , 6 ) 8 a s a M h c y t (cid:266) y z r p j w ó d a p d o ] g M [ a s a M h c y n a r b e d o w ó d a p d o l h c y n a n u m o k , ) 1 1 0 1 8 , ] g M [ a s a M h c y n o z r o w t y w w ó d a p d o ) 9 8 , ] g M [ i c (cid:261) s e M i , 0 5 2 (cid:276) e z c y t s 12 Kar(cid:160)ta(cid:160)prze(cid:160)ka(cid:160)za(cid:160)nia(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)du NOWE(cid:160)ZASADY(cid:160)PROWADZENIA(cid:160)EWI(cid:160)DEN(cid:160)CJI(cid:160)OD(cid:160)PA(cid:160)DÓW Przy(cid:160)kład 2 Fir(cid:160)ma(cid:160)Eko(cid:160)(cid:173)Sort Sp.(cid:160)z o.o.(cid:160)prze(cid:160)ka(cid:160)za(cid:160)ła(cid:160)w stycz(cid:160)niu 2011 r.(cid:160)fir(cid:160)mie(cid:160)Pa(cid:160)pier 550,0(cid:160)Mg(cid:160)od(cid:160)(cid:173) pa(cid:160)dów(cid:160)na(cid:160)le(cid:160)żą(cid:160)cych(cid:160)do: Gru(cid:160)py 19:(cid:160)Od(cid:160)pa(cid:160)dy(cid:160)z in(cid:160)sta(cid:160)la(cid:160)cji(cid:160)i urzą(cid:160)dzeń(cid:160)słu(cid:160)żą(cid:160)cych(cid:160)za(cid:160)go(cid:160)spo(cid:160)da(cid:160)ro(cid:160)wa(cid:160)niu(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów, z oczysz(cid:160)czal(cid:160)ni(cid:160)ście(cid:160)ków(cid:160)oraz(cid:160)z uzdat(cid:160)nia(cid:160)nia(cid:160)wo(cid:160)dy(cid:160)pit(cid:160)nej(cid:160)i wo(cid:160)dy(cid:160)do ce(cid:160)lów(cid:160)prze(cid:160)my(cid:160)(cid:173) sło(cid:160)wych Pod(cid:160)gru(cid:160)py 19 12:(cid:160)Od(cid:160)pa(cid:160)dy(cid:160)z me(cid:160)cha(cid:160)nicz(cid:160)nej(cid:160)ob(cid:160)rób(cid:160)ki(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)dów(cid:160)(np.(cid:160)ob(cid:160)rób(cid:160)ki(cid:160)ręcz(cid:160)nej, sor(cid:160)to(cid:160)wa(cid:160)nia,(cid:160)zgnia(cid:160)ta(cid:160)nia,(cid:160)gra(cid:160)nu(cid:160)lo(cid:160)wa(cid:160)nia)(cid:160)nie(cid:160)uję(cid:160)te(cid:160)w in(cid:160)nych(cid:160)gru(cid:160)pach Ro(cid:160)dza(cid:160)ju 19 12 01:(cid:160)Pa(cid:160)pier(cid:160)i tek(cid:160)tu(cid:160)ra Od(cid:160)pa(cid:160)dy(cid:160)by(cid:160)ły(cid:160)prze(cid:160)wo(cid:160)zo(cid:160)ne(cid:160)trans(cid:160)por(cid:160)tem(cid:160)fir(cid:160)my(cid:160)Trans(cid:160)(cid:173)Spec www.dashofer.pl(cid:160) Copyright©(cid:160)Verlag(cid:160)Dashöfer 25 Kar(cid:160)ta(cid:160)prze(cid:160)ka(cid:160)za(cid:160)nia(cid:160)od(cid:160)pa(cid:160)du NOWE(cid:160)ZASADY(cid:160)PROWADZENIA(cid:160)EWI(cid:160)DEN(cid:160)CJI(cid:160)OD(cid:160)PA(cid:160)DÓW ) 2 j d a p d o e u m e z r p y r ó t k , j w ó d a p d o z c a d a i s o P , ) 4 2 d a p d o y c ą j u t r o p s n a r T j e u z a k e z r p y r ó t k , w ó d a p d o z c a d a i s o P y w o z r a d n e a k k o R l 1 1 0 2 ) 1 y t r a k r N 1 1 0 2 / 1 I U D A P D O A N A Z A K E Z R P A T R A K (cid:160) u d a p d o a i n a z a k e z r p a t r a K (cid:160) (cid:160) . 3 . 3 (cid:160) r ó z W i o w o b z r e W 2 2 2 - 7 1 , 2 2 a w o d a ł k a Z . l u ) 5 s e r d A 2 1 o w o n o r G 0 2 4 - 3 2 i k s l i B k e c a J ) 6 5 , s e r d A . . o o z . p S r e p a P i c e p S - s n a r T e w o t r o p s n a r T o w t s r o b ę i i s d e z r P . . o o z . p S t r o S - o k E ) 5 s e r d A , ) 3 2 d a p d o e c i w o k n i c r a M 0 5 3 - 1 2 1 a k t ó r K . l u 0 9 8 7 6 4 3 2 1 ) 6 N O G E R r N 6 8 9 7 9 2 1 7 0 ) 6 N O G E R r N 9 7 5 4 2 3 3 8 1 ) 6 N O G E R r N E I N x K A T b u l k s y z d o o g e c ą j i a z d r e w t o p u t n e m u k o d e n a d y w o ę i ) 0 1 j u k s o n W i g n i l k y c e r i i ) 9 d a p d o y n a d d o p ć a t s o z n e n w o p u m e r ó t k , a n a z r a w t e z r p u s e c o r p i j a z d o R ) 8 i w ó d a p d o a n e z c a n z e z r p e c s j e M i b u l y p e z c y z r p , u d z a j o p y n j y c a r t s e j e r r e m u N ) 5 1 7 , y p e z c a n ) 4 1 ] g M [ w ó d a p d o h c y n a z a k e z r p a s a M ) 3 1 2 1 , c ą i i s e m / a t a D , 0 0 5 5 1 1 0 2 . ń e z c y t s a r u t k e t i i r e p a P ) 1 1 u d a p d o j a z d o R 2 1 9 1 ) 1 1 u d a p d o d o K 1 0 u d a p d o e i c ę j e z r p m a z d r e w t o P i , ) 6 4 u t r o p s n a r t i g u i ł s u e n a n o k y w m a z d r e w t o P i i u d a p d o e n a z a k e z r p m a z d r e w t o P i 1 1 0 2 2 0 1 . . 1 1 0 2 2 0 1 . . S I P D O P S I P D O P www.dashofer.pl(cid:160) Copyright©(cid:160)Verlag(cid:160)Dashöfer 26 Pozostałe publikacje z serii ochrona środowiska: Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska Praktyczny wykaz terminów prawniczych w 2011 roku, przezna- czony dla specjalistów ds. ochrony środowiska. Został przygoto- wany na podstawie analizy aktów prawnych, z uwzględnieniem przepisów wchodzących w życie w 2011 roku. Karty przekazania odpadów Bloczek druków samokopiujących, opracowany na podstawie Dz.U. z 28 grudnia 2010 r. Nr 249 poz. 1673. Zawiera 60 sztuk nowych kart przekazania odpadu, obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. Zbiór formularzy dla gospodarki wodno-ściekowej Niezbędna pomoc w sporządzaniu dokumentacji dla podmiotów prowadzących gospodarkę wodno-ściekową. Zawiera zestaw aktywnych formularzy, które można wypełniać, zapisywać oraz drukować. Szczegółowa oferta na stronie internetowej: www.dashofer.pl ISBN 978-83-7537-071-3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: