Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00576 008362 20597034 na godz. na dobę w sumie
Nowoczesna i skuteczna windykacja należności pieniężnych - ebook/pdf
Nowoczesna i skuteczna windykacja należności pieniężnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 156
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-935855-2-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy o narzędziach windykacji, które wykorzystywane są na etapie windykacji przedsądowej i sądowej. Książka w sposób wyczerpujący omawia również aspekty egzekucji komorniczej. Poradnik porusza także sposób szczegółowy problematykę zabezpieczania wierzytelności. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla firm windykacyjnych, wierzycieli, dłużników, ale również właścicieli firm, które funkcjonują w polskim obrocie gospodarczym.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sławomir Turkowski ____________________________ NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ____________________________ Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Sławomir Turkowski WARSZAWA 2012 Nowoczesna i skuteczna windykacja należności. Aspekty prawne i ekonomiczne. 3 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Sławomir Turkowski Stan prawny na dzień 1 października 2012 r. Wydanie I © Copyright by Sławomir Turkowski ISBN: 978-83-935855-2-6 Warszawa 2012 Nowoczesna i skuteczna windykacja należności. Aspekty prawne i ekonomiczne. 4 SPIS TREŚCI Wstęp ................................................................................................................................... 9 Zastrzeżenie prawa własności towaru .......................................................................... 11 Zabezpieczenie należności w aspekcie szczególnych trybów procedury sądowej ......................................................................................................... 13 Protokół stanu faktycznego ........................................................................................... 14 Aspekt groźby karalnej .................................................................................................. 15 Groźba bezprawna ......................................................................................................... 15 Niebezpieczeństwa związane ze sprzedażą wierzytelności ......................................... 16 Wniosek o upadłość firmy dłużnika (przesłanki) ............................................................. 16 Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości .......................................................................... 18 Gwarancja bankowa jako forma zabezpieczenia wierzytelności ............................... 22 Zalety gwarancji bankowej ........................................................................................... 23 Zasady konstrukcji umowy handlowej w zakresie gwarancji bankowej ................... 24 Procedura wnioskowania i udzielania gwarancji bankowej ...................................... 24 Treść gwarancji bankowej (istotne zapisy) ................................................................. 25 Gwarancja bankowa – klauzule dodatkowe ................................................................ 26 Rodzaje klauzul dodatkowych .......................................................................................27 Nieważność gwarancji bankowej ................................................................................. 28 Wygaśnięcie gwarancji bankowej ................................................................................ 28 Realizacja gwarancji bankowej .................................................................................... 28 Poręczenie jako forma zabezpieczenia wierzytelności ............................................... 29 Treść i forma umowy poręczenia ................................................................................. 29 Kto może być poręczycielem ........................................................................................ 30 Zalety i wady poręczenia ............................................................................................... 30 Odpowiedzialność solidarna ......................................................................................... 31 Kwota poręczenia ........................................................................................................... 31 Zarzuty poręczyciela ..................................................................................................... 32 Nowoczesna i skuteczna windykacja należności. Aspekty prawne i ekonomiczne. 5 Poręczenie za dług przyszły .......................................................................................... 33 Rodzaje poręczenia ze względu na okres jego trwania ............................................... 33 Niezbędne elementy umowy poręczenia ..................................................................... 34 Wzór umowy poręczenia .............................................................................................. 35 Brak zgody małżonka poręczyciela na udzielenie poręczenia ....................................37 Składniki majątku wspólnego ...................................................................................... 42 Składniki majątku osobistego ...................................................................................... 42 Dokumentacja poręczenia ............................................................................................ 44 Intercyza a zobowiązania .............................................................................................. 45 Realizacja umowy poręczenia ...................................................................................... 46 Kiedy poręczenie traci moc obowiązującą ................................................................... 46 Weksel – istota i definicja dokumentu .........................................................................47 Weksel własny ................................................................................................................47 Niezbędne elementy weksla ..........................................................................................47 Dotychczas obowiązujący blankiet weksla .................................................................. 48 Funkcje weksla .............................................................................................................. 48 Dłużnicy wekslowi ......................................................................................................... 49 Wierzyciele wekslowi .................................................................................................... 50 Klauzule wekslowe ........................................................................................................ 50 Weksel in blanco ............................................................................................................ 51 Protest wekslowy ........................................................................................................... 52 Poszukiwanie zwrotne .................................................................................................. 53 Dochodzenie roszczeń wekslowych w postępowaniu cywilnym ................................. 54 Etapy postępowania z dłużnikiem ................................................................................55 Rodzaje sankcji ............................................................................................................... 57 Zabezpieczanie umów handlowych .............................................................................. 57 Niezbędne elementy umowy w przypadku małych firm ............................................ 58 Niezbędne elementy umowy w przypadku spółek ...................................................... 58 Niezbędne elementy umowy (warunki ogólne) .......................................................... 59 Dodatkowe zabezpieczenia umowne ........................................................................... 59 Nowoczesna i skuteczna windykacja należności. Aspekty prawne i ekonomiczne. 6 Zapłaty w całości przy płatności ratalnej ..................................................................... 60 Zadatek ........................................................................................................................... 61 Prawo odstąpienia od umowy ...................................................................................... 63 Odstępne ........................................................................................................................ 63 Kara umowna ................................................................................................................ 64 Sprzedaż z zastrzeżeniem własności towaru ............................................................... 64 Elementy faktury ........................................................................................................... 65 Odbieranie faktur ........................................................................................................... 66 Zabezpieczenie należności sądowych .......................................................................... 68 Warunki ustanowienia zabezpieczenia ........................................................................ 69 Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności sądowych ......................................................... 69 Kaucja a zabezpieczenie ................................................................................................ 70 Upadek zabezpieczenia ................................................................................................. 70 Niepokojące sygnały w zachowaniu dłużnika .............................................................. 71 Zasady egzekucji roszczeń ............................................................................................. 75 Niezbędne elementy wniosku egzekucyjnego ..............................................................76 Właściwość miejscowa egzekucji ..................................................................................76 Przedmiot egzekucji ....................................................................................................... 77 Przejęcie ruchomości na własność ................................................................................79 Termin i miejsce licytacji ...............................................................................................79 Ile zapłacimy .................................................................................................................. 80 Przebieg licytacji ........................................................................................................... 80 Przybicie w licytacji ........................................................................................................ 81 Nabycie rzeczy ............................................................................................................... 83 Wady kupna rzeczy z komorniczej licytacji ................................................................. 83 Wniosek o przejęcie ruchomości na własność ............................................................ 84 Zajęcie wynagrodzenia .................................................................................................. 84 Kwestie podatkowe ....................................................................................................... 86 Brak płatności i płatność z opóźnieniem a podatki .................................................... 87 Nieściągalność i jej uprawdopodobnienie ................................................................... 87 Nowoczesna i skuteczna windykacja należności. Aspekty prawne i ekonomiczne. 7 Zaliczenie wierzytelności w koszty uzyskania przychodu .......................................... 89 Kwestie podatkowe przy odstąpieniu od umowy ........................................................ 90 Moment powstania obowiązku podatkowego .............................................................. 91 Wezwania do zapłaty – podstawowe zasady ................................................................ 93 Niezbędne elementy wezwania do zapłaty .................................................................. 94 Styl wezwania do zapłaty .............................................................................................. 95 Pierwsze wezwanie do zapłaty (przypomnienie) ........................................................ 95 Drugie wezwanie do zapłaty ......................................................................................... 95 Trzecie wezwanie do zapłaty (wezwanie ostateczne) ................................................. 96 Czwarte wezwanie do zapłaty (ostateczne przedsądowe) .......................................... 96 Katalogowanie informacji ............................................................................................ 96 Rozmowa z dłużnikiem (ustalenia) ...............................................................................97 Błędy podczas negocjacji z dłużnikiem ........................................................................ 98 Postępowanie nakazowe ............................................................................................... 99 Zalety postępowania nakazowego ................................................................................ 99 Istota postępowania zwykłego ................................................................................... 100 Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla lub czeku ............................................. 101 Dokumentacja w postępowaniu nakazowym ............................................................. 101 Postępowanie upominawcze ...................................................................................... 102 Postępowanie nakazowe – pierwsze czynności ........................................................ 102 Zasady składania pozwu w postępowaniu nakazowym ............................................ 104 Warunki formalne pozwu ........................................................................................... 104 Wskazanie dowodów w pozwie .................................................................................. 106 Określenie stanowiska na wypadek zaskarżenia ...................................................... 106 Procedura w razie wątpliwości sądu ........................................................................... 107 Prekluzja dowodowa .................................................................................................... 107 Zwrot pozwu ................................................................................................................ 108 Procedura po złożeniu pozwu .................................................................................... 109 Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla/czeku ................................................. 109 Procedura postępowania w razie zaskarżenia nakazu zapłaty .................................. 110 Nowoczesna i skuteczna windykacja należności. Aspekty prawne i ekonomiczne. 8 Najbardziej powszechne błędy w postępowaniu nakazowym ................................... 111 Istota przewłaszczenia na zabezpieczenie .................................................................. 113 Formy przewłaszczenia na zabezpieczenie ................................................................. 114 Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie .......................................................... 114 Przewłaszczenie na zabezpieczenie a zastaw ............................................................. 115 Zalety przewłaszczenia na zabezpieczenie .................................................................. 116 Wady przewłaszczenia na zabezpieczenie ................................................................... 116 Niezbędne zapisy w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie ............................ 118 Przewłaszczenie na zabezpieczenie (gdy dłużnik zapłacił) ....................................... 118 Przewłaszczenie na zabezpieczenie (gdy dłużnik nie zapłacił) ................................. 119 Negocjacje windykacyjne (etap selekcji informacji) ................................................ 120 Negocjacje windykacyjne (działania początkowe) ..................................................... 123 Egzekwowanie należności od spółki cywilnej ............................................................ 124 Egzekwowanie należności od spółki jawnej ............................................................... 126 Bezskuteczność egzekucji w przypadku spółek .......................................................... 127 Egzekwowanie należności od spółki partnerskiej ......................................................128 Egzekwowanie należności od spółki komandytowej ................................................. 129 Egzekwowanie należności od spółki komandytowo-akcyjnej .................................. 130 Egzekwowanie należności od spółek z o.o. ................................................................ 130 Procedura odzyskiwania należności od spółki z o.o. ................................................. 131 Odzyskiwanie należności od członka zarządu spółki z o.o. ....................................... 132 Procedura odzyskiwania należności od spółki akcyjnej ............................................ 132 Kredyt kupiecki ............................................................................................................ 133 Rodzaje kredytu kupieckiego ..................................................................................... 133 Ubezpieczenie kredytu kupieckiego ........................................................................... 134 Zalety kredytu kupieckiego ......................................................................................... 135 Terminy w kredycie kupieckim ................................................................................... 136 Kredyt kupiecki a polityka kredytowa przedsiębiorstwa .......................................... 137 Opłaty sądowe ..............................................................................................................138 Nowoczesna i skuteczna windykacja należności. Aspekty prawne i ekonomiczne.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowoczesna i skuteczna windykacja należności pieniężnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: