Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00070 007640 20264703 na godz. na dobę w sumie
Nowoczesna korespondncja biznesowa po angielsku - ebook/pdf
Nowoczesna korespondncja biznesowa po angielsku - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 220
Wydawca: Poltext Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7561-426-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tematem książki jest biznesowa korespondencja elektroniczna w języku angielskim – SMS-y, e-maile, komunikatory, profile społecznościowe itp. Zamiast tradycyjnych pism coraz powszechniej wysyłamy e-maile. Wszechobecne stają się platformy internetowe: Facebook, Google+, Twitter. Bardzo popularne są także globalne sieci kontaktów typu LinkedIn. A pracując lub szukając pracy w międzynarodowej korporacji lub firmie, która ma międzynarodowe kontakty – trzeba umieć korzystać z tych wszystkich form komunikacji w języku angielskim. Właśnie w tej książce znajdziemy bogaty zbiór praktycznych przykładów, jak DZIŚ prowadzić zawodową korespondencję elektroniczną.

Agnieszka Drummer to tłumaczka i lektorka języka niemieckiego, autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych oraz bestsellerowych podręczników. Od 25 lat mieszka w Niemczech z dłuższą przerwą na pobyt w Londynie. Uczy Polaków języków obcych przez internet.

Beata Williamson to anglistka, nauczycielka i lektorka języka angielskiego, od wielu lat mieszka w Londynie

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Redakcja Anna Żółcińska Projekt okładki Radosław Krawczyk Koncepcja graficzna Wladzimier Michnievič Skład STUDIO MAGENTA, Nadzieja Michnievič © Copyright by Poltext sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii metodą elektroniczną, fotograficzną, a także kopio- wanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub in- nym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautoryzowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa. Warszawa 2014 Poltext sp. z o.o. 02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 118 tel.: 22 632-64-20 e-mail: wydawnictwo@poltext.pl internet: www.poltext.pl ISBN 978-83-7561-426-8 Z PLIKU ZOSTAŁY USUNIĘTE PUSTE STRONY. SpiS treści Wstęp ..............................................................................................  9 Listy i e-maile Letters and emails ......................................................................  13 Kiedy napisać list, a nie e-mail / When to write a letter and not an email ................................................................................ 13 Zanim zaczniesz pisać / Before you start writing ................................ 14 Główne elementy listu / Main elements of the letter ......................... 16 Układ listu / Layout of the letter ........................................................ 17 E-maile / Emails .................................................................................. 24 Ogólne zwroty do listów i maili common expressions for letters and emails ...........................  29 establishing other contacts ...........................................  45 establishing business contacts ........................................  36 1Nawiązywanie kontaktów handlowych 2Nawiązywanie innych kontaktów 3podanie o pracę 4Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną Job application ................................................................  53 Życiorys / CV (Curriculum Vitae) ..................................................... 65 invitation for a job interview .......................................  77 5 Warning .............................................................................  96 Offer enquiries ...............................................................  102 Letters of offer .............................................................. 108 Order ................................................................................ 114 cancelling an order ........................................................  120 rejection of application .................................................  83 Letters of termination of employment or contract .... 90 5Odpowiedzi odmowne 6Wymówienia 7Upomnienie 8Zapytania ofertowe 9Oferty 10Zamówienie 11Odwołanie zamówienia 12potwierdzenie zamówienia (lub zlecenia) 13Zawiadomienie o wysyłce 14List dołączony (do przesyłki) 15Faktury 16Monity confirming an order .....................................................  126 Notification of shipment ..............................................  130 information cover letter ...............................................  134 invoices ...........................................................................  140 reminders .......................................................................  146 6 Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielskuModern Business Correspondence in English Spis treści complaints ......................................................................  152 17reklamacje 18prośby o więcej czasu 19podziękowania 20Zaproszenia 21Odmowy 22przeprosiny 23Życzenia 24rezerwacje hoteli 25Komunikacja wewnętrzna requests for allowing more time ................................  158 Letters of thanks ...........................................................  162 invitations ....................................................................  168 refusing an invitation/offer ......................................... 174 Apologies ......................................................................  179 Greetings .......................................................................  186 Hotel bookings .............................................................  192 internal communication ..............................................  197 Narady/Meetings .......................................................................... 198 Zamówienia (wewnętrzne) / Internal orders .................................  200 Dział kadr (aplikacje) / Personnel (Applications) ........................... 202 Notatka z rozmowy / Note from a conversation .......................... 204 Informacja o nieobecności / Information about absence ............. 205 Protokoły/Minutes ......................................................................... 210 Sprawozdania/Reports ..................................................................  211 7 telephone calls .............................................................  214 26rozmowy telefoniczne 27SMS / Skype / WhatsApp ..............................................220 SMS ................................................................................................ 220 Skype ............................................................................................. 221 WhatsApp ...................................................................................... 222 28portale biznesowe Business portals ........................................................... 230 Uwagi na temat stylu w mediach społecznościowych / Comments about style in Social Media ......................................... 233 Elementy, zwroty używane w mediach społecznościowych / Words and expressions used in Social Media ................................ 233 29Facebook .......................................................................  235 Profile/Profile ................................................................................. 235 Strony/Sites .................................................................................... 236 Grupy/Groups ................................................................................ 237 Twitter ............................................................................................  241 30Skróty Abbreviations ...............................................................  242 8 Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielskuModern Business Correspondence in English WStęp Komunikacja, a zwłaszcza korespondencja w świecie biznesu zmieniła się w ostatnich latach diametralnie. Jeszcze niedawno pisało się głównie listy i wysyłało je pocztą. Oczywiście ta forma kontaktu jeszcze nie całkiem wymarła, ale coraz bardziej zastępują ją inne typy komunikacji, zwłaszcza maile. Wysyłamy sobie nawet biznesowe SMS-y, choć waga tej formy kontaktu też już maleje – coraz więcej ludzi, zwłaszcza w biznesie, posługuje się smart- fonami, a korzystając z nich, nie ogranicza się do SMS-ów, tylko również tą drogą odpowiada na maile. Lecz nowoczesna komunikacja to nie tylko maile. Wszechobecne stają się platformy internetowe, na których czele stoi w tej chwili niewątpliwie Face- book (ale istnieją i podobne, np. Google+). Ważną rolę odgrywa także Twit- ter. Bardzo popularne są również globalne sieci kontaktów typu LinkedIn. I właśnie o tym tu piszemy. O NOWOCZESNEJ korespondencji w angielskim i międzynarodowym świecie biznesu. Powszechnie panuje opinia, że z ludźmi na całym świecie „można się do- gadać po angielsku”. Zwykle to prawda, jako że angielski jest lingua franca biznesu i nie tylko. Czyli umiejętność pisania korespondencji w języku an- gielskim jest niezbędna, jeśli pracujemy w firmie, która ma międzynaro- dowe kontakty. Coraz więcej polskich firm takie kontakty posiada, więc pracownik umiejący komunikować się pisemnie jest niezbędny. Podajemy tu bardzo bogaty zbiór praktycznych przykładów, jak DZIŚ pisze się różne listy, maile, wiadomości na Facebooku itd. 9 Ponieważ adresujemy ten poradnik do osób, które znają język angielski na poziomie wyższym niż początkujący, zrezygnowałyśmy z tłumaczeń kom- pletnych przykładów listów i maili. Tłumaczenia miałyby tu dwie zasadnicze wady: ƒƒ Na ogół nie da się tłumaczyć dosłownie, tłumaczy się raczej według sensu danego zdania czy akapitu. Mając więc polskie tłumaczenie an- gielskiego zdania, nie możemy go bezkrytycznie identycznie przejąć do jakiegoś innego kontekstu. ƒƒ Praktycznie wszystkie podane tu przykłady są tak czy inaczej specyficzne. Co z tego, że przetłumaczymy np. zamówienie na części stalowe, jeśli czy- telnikowi będzie chodziło o zamówienie truskawek. Albo przetłumaczymy list motywacyjny lekarza, a do pracy chce aplikować inżynier. Dlatego wszystkie typowe zwroty, których można użyć w różnych kontek- stach, podajemy w poszczególnych rozdziałach w oddzielnych zestawie- niach, pod nagłówkiem „Przydatne zwroty”. Dzięki temu mamy tu cały duży zestaw komponentów, a z drugiej strony przykłady z życia wzięte, jak tych komponentów można w listach i mailach użyć. Uwaga. Tłumaczenia „przydatnych zwrotów” są czasem nie w stu procen- tach dosłowne, bo rzadko można coś tłumaczyć słowo w słowo na inny język. Zakładamy, że użytkownicy tego podręcznika opanowali język an- gielski co najmniej na poziomie B1 i potrafią np. samodzielnie rozróżnić, co jest liczbą pojedynczą, a co mnogą danego angielskiego słowa oraz znają podstawowe konstrukcje czasowe. I wiedzą też np., że angielskie słowo „you” to forma grzecznościowa i może oznaczać „Państwo”, ale także „Pani” lub „Pan”. Jak posługiwać się tą książką? ƒƒ Przejrzeć całą, żeby z grubsza wiedzieć, jakie działy zawiera. ƒƒ Przeczytać pierwszy zestaw zwrotów – „Ogólne zwroty do listów i maili” (str. 29). ƒƒ W przypadku jakiejś konkretnej potrzeby (np. „muszę napisać zamówie- nie”) odnaleźć pasujący rozdział. ƒƒ Przeczytać kilka ogólnych zdań o danej formie pism (czyli początek roz- działu). 10 Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielskuModern Business Correspondence in English Wstęp ƒƒ Przyjrzeć się dokładnie podanym przykładom. ƒƒ Wybrać, które z „przydatnych zwrotów” podanych po przykładach mogą zostać użyte w twoim konkretnym piśmie. ƒƒ Napisać to pismo (np. zamówienie), posługując się gotowymi komponen- tami, a treść dostosowując do twoich konkretnych potrzeb. Ta książka ukazuje się w dwóch wersjach językowych: niemieckiej i angiel- skiej. Oczywiście wzięłyśmy pod uwagę różnice między specyfiką korespon- dencji niemiecko- i anglojęzycznej tam, gdzie było to potrzebne. Starałyśmy się jednak możliwie zachować podobny układ całości. Autorki 11 Listy i e-maile Letters and emails Listy znane dotychczas z korespondencji biznesowej przejdą zapewne nie- długo ostatecznie do historii. Powodem jest rozwijająca się technika. Tak jak dawniej listy pisane odręcznie zastąpiła maszyna do pisania, a potem maszynę do pisania zastąpił komputer, tak dziś maile coraz bardziej wypie- rają „klasyczną” korespondencję listowną. Jednak wiele zasad dotyczących dawniej (i jeszcze teraz) listów biznesowych dotyczy także wysyłania korespondencji drogą mailową. Dlatego w wielu firmach w dalszym ciągu pisze się „klasyczne” listy biznesowe z tą tylko różnicą, że nie są wysyłane pocztą, lecz jako załącznik do maila, na ogół w formacie pdf. Nie tylko firmy wysyłają listy biznesowe do innych firm. Czasem „zwykły człowiek” również musi napisać list biznesowy. To może być np. aplikacja o pracę albo pismo do urzędu, albo np. reklamacja po zakupie jakiegoś towaru. Kiedy napisać list, a nie e-mail When to write a letter and not an email ƒƒ W oczywistych przypadkach kiedy korespondujesz z klientem, który nie posługuje się pocztą elektroniczną. ƒƒ Kiedy chcesz do korespondencji dołączyć ulotki, broszury itp., szczególnie większą ilość, a przypuszczasz, że twój odbiorca może ich nie wydruko- wać, gdyby były załączone do maila. 13 ƒƒ Kiedy chcesz wysłać np. jakieś specjalnie przygotowane zaproszenie na ładnym papierze. ƒƒ Kiedy potrzebny jest ci podpis kwitujący osobisty odbiór korespondencji. ƒƒ Kiedy chcesz pokazać, że włożyłeś w  korespondencję trochę wysiłku, ponieważ zależy ci na wywarciu dobrego wrażenia na odbiorcy czy zbu- dowaniu pozytywnych skojarzeń. ƒƒ Kiedy piszesz do jakiejś firmy/klienta po raz pierwszy, list wygląda bar- dziej oficjalnie i wiarygodnie, mniej kojarzy się ze spamem niż mail; pierw- sze wrażenie jest bardzo ważne i kreuje opinię o piszącym i o firmie. ƒƒ Mail może wylądować w skrzynce „Spam”. ƒƒ Jeśli wiesz, że odbiorca odkłada korespondencję do segregatora, ułatwiasz mu pracę – nie musi on drukować maila, to też robi dobre wrażenie. ƒƒ Generalnie kiedy nie zależy ci na szybkim skomunikowaniu się z kimś, tylko na wywarciu dobrego wrażenia. ƒƒ Jeśli masz do przekazania więcej spraw, to lepiej napisz list, a nie maila, albo dołącz swój list do maila jako załącznik; w mailach porusza się zwy- kle jeden temat. ƒƒ Maile nie są uważane za poufną korespondencję, więc jeśli chcesz poru- szyć delikatną sprawę, to lepiej napisz list. Zanim zaczniesz pisać Before you start writing ƒƒ Sprawdź dokładnie, do kogo piszesz, czy jest to właściwa osoba, czy znasz poprawną pisownię imienia i nazwiska i poprawny adres. ƒƒ Sprawdź, co masz napisać, czy masz wszystkie potrzebne fakty i infor- macje, czy przeczytałeś dokładnie poprzednią korespondencję, jeśli taka była. ƒƒ Zaplanuj swój list, może zanotuj gdzieś główne punkty, aby niczego nie zapomnieć. ƒƒ Sprawdź, czy twoja firma ma jakiś specjalny wzór pisania listów; może się okazać, że różni się on nieco od wzorów, które podamy poniżej. ƒƒ List nie powinien być zbyt długi, żeby nie zniechęcał do przeczytania go, nie przeładuj go niepotrzebnymi informacjami, postaraj się zmieścić go na jednej stronie, góra dwóch. 14 Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielskuModern Business Correspondence in English Listy i e-maile Napisanie listu wiąże się z dość formalnymi zasadami na temat układu stro- ny, miejsca poszczególnych elementów listu na stronie, inaczej niż w przy- padku pisania maila. Przedstawimy tu trzy możliwości wyglądu korespondencji wysyłanej w po- staci listu: układ blokowy, układ na wpół blokowy i układ wcięty. Omówimy również te elementy listu, które nie pojawią się w mailu (poniżej zaznaczo- ne symbolem*). Rzeczy wspólne dla listów i maili (np. jak rozpocząć czy zakończyć list/mail) omówimy w dalszej części tego rozdziału poświęconej korespondencji mailowej. Układ wcięty jest tradycyjny i może obecnie wyglądać trochę staroświecko; większość firm stosuje układ blokowy lub na wpół blokowy. W obu tych rodzajach wyglądu strony stosuje się otwartą interpunkcję, czyli nie używa się przecinków po każdej linijce adresu czy powitania. Zwróć na to uwagę we wzorze i przykładach. Jeśli zdecydujesz się na tradycyjny układ wcięty, to używaj odpowiednich znaków interpunkcyjnych w całym liście. Nagłówek firmowy może oczywiście być albo po lewej, albo pośrodku, albo po prawej, w zależności od tego, jak został zaprojektowany papier listowy firmy. pamiętaj! Twoja firma może mieć własny styl, używany po to, aby kojarzył się z tą właśnie, konkretną firmą. Może to być nie tylko układ listu, ale również konkretny rodzaj czcionki. Letters and emails 15 Główne elementy listu (list może zawierać wszystkie lub większość z nich) Main elements of the letter (the letter may have all or most of them) ƒƒ Nagłówek firmowy / Letter head ƒƒ Nazwisko i tytuł / Name and title ƒƒ Adres/Address* ƒƒ Adnotacja/Reference ƒƒ Data/Date* ƒƒ Pozdrowienie/Greeting ƒƒ Tytuł/nagłówek / Title/heading ƒƒ Wstęp/Introduction ƒƒ Główna część listu / Main body of the letter (która może składać się z więcej niż jednego akapitu) ƒƒ Podsumowanie/Summary ƒƒ Zakończenie/Complimentary close ƒƒ Podpis i tytuł / Signature and title ƒƒ Załączniki/Enclosures* ƒƒ Lista innych osób, które również otrzymają ten list / Copies* ƒƒ Stopka/Footer zawierająca dane kontaktowe firmy zebrane w trzech lub czterech kolumnach. Stopka może być lub może jej nie być – to zależy od danej firmy. 16 Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielskuModern Business Correspondence in English Listy i e-maile Układ listu / Layout of the letter 1. Układ blokowy / Blocked layout Elementy listu są wyrównane do lewej strony. Nagłówek firmowy/Letterhead/ Nagłówek firmowy/Letterhead Imię i nazwisko/Name Adres/Address Kod pocztowy/Postcode Data/Date Pozdrowienie/Greeting Tytuł/nagłówek / Title/Heading Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/ Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction. Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/ Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/ Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body. Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/ Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/ Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body. Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary/ Podsumowanie/Summary/ Podsumowanie/Summary/ Podsumowanie/Summary. Zakończenie/Complimentary close Podpis/Signature Tytuł/Ttitle Załączniki/Enclosures Lista innych osób, które również otrzymają ten list/Copies Letters and emails 17 2. Układ na wpół blokowy / Semi-blocked layout W takim układzie data jest wyrównana do prawej strony, a nagłówek, a cza- sem również zakończenie i podpis, są wyśrodkowane. Nagłówek firmowy/Letterhead/Nagłówek firmowy/Letterhead Imię i nazwisko/Name Adres/Address Kod pocztowy/Postcode Pozdrowienie/Greeting Data/Date Tytuł/nagłówek / Title/Heading Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/ Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction. Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/ Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/ Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body. Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/ Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/ Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body. Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary/ Podsumowanie/Summary/ Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary. Zakończenie/Complimentary close Załączniki/Enclosures Podpis/Signature Tytuł/Ttitle Lista innych osób, które również otrzymają ten list/Copies 18 Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielskuModern Business Correspondence in English Listy i e-maile 3. Układ wcięty / indented layout Każda pierwsza linijka akapitu jest wcięta (zwykle przez czterokrotne naci- śnięcie klawisza spacji. Nagłówek, zakończenie, podpis i tytuł są wyśrod- kowane. Data jest wyrównana do prawej strony. Inne elementy listu są wyrównane do lewej strony. Nagłówek firmowy/Letterhead/Nagłówek firmowy/Letterhead Imię i nazwisko/Name Adres/Address Kod pocztowy/Postcode Pozdrowienie/Greeting Data/Date Tytuł/nagłówek / Title/Heading Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduc- tion/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction/Wstęp/Introduction. Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/ Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/ Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body. Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/ Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body/ Główna część/Main body/Główna część/Main body/Główna część/Main body. Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary/ Podsumowanie/Summary/ Podsumowanie/Summary/Podsumowanie/Summary. Zakończenie/Complimentary close Podpis/Signature Tytuł/Title Załączniki/Enclosures Lista innych osób, które również otrzymają ten list/Copies Letters and emails 19 Układ blokowy / Blocked layout London Association of Accountants 331 Commercial Road, London E1 2DT Telephone: +44 0206 1111 3333 Fax: +44 0206 1111 3334 www.londonaccountants.com info@londonaccountants.com Mr William Blake Deputy Manager City Accounting Ltd Canary Wharf London E3 5XZ 24 October 2015 Ref: Your letter of 12 September 2015 Dear Mr Blake the Annual London Association of Accountants conference We are pleased to confirm the date and venue for the 2014 Annual Conference of London Association of Accountants. The conference will take place in the Hotel Plaza Conference Room 3 on the first floor. The event is planned for the 21st August 2014. The conference participants will have the chance to participate in a few informative and interactive sessions. We are hosting Professor James Higgins from London University who will give the introductory speech. During the conference we will announce this year’s winners of nationally recognised London Association of Accountants Awards. The awards ceremony will be followed by official dinner. If you would like to participate please book your place in ad- vance. You will find all the required information in the conference brochure. Yours sincerely Alicia Snokes Information Officer Enc Copies to: Martin Howles, Manager Edna Brian, Chief Accountant London Association of Accountants 331 Commercial Road London E1 2DT United Kingdom Tel.: +44 0206 1111 3333 Fax: +44 0206 1111 3334 www.londonaccountants.com Info@londonaccountants.com Barclays Bank Woolwich Sort code: 11-22-33 Account no: 1112223 Company Registration No.: 06506671 20 PRZYKŁADYNowoczesna korespondencja biznesowa po angielskuModern Business Correspondence in EnglishInboxComposeSeNt MAiLDrAFtSBiNReplyDeleteSenDAttAchment Układ na wpół blokowy / Semi-blocked layout Listy i e-maile London Association of Accountants 331 Commercial Road, London E1 2DT Telephone: +44 0206 1111 3333 Fax: +44 0206 1111 3334 www.londonaccountants.com info@londonaccountants.com 24 October 2015 Mr William Blake Deputy Manager City Accounting Ltd Canary Wharf London E3 5XZ Ref: Your letter of 12 September 2015 Dear Mr Blake the Annual London Association of Accountants conference We are pleased to confirm the date and venue for the 2014 Annual Conference of London Association of Accountants. The conference will take place in the Hotel Plaza Conference Room 3 on the first floor. The event is planned for the 21st August 2014. The conference participants will have the chance to participate in a few informative and interactive sessions. We are hosting Professor James Higgins from London University who will give the introductory speech. During the conference we will announce this year’s winners of nationally recognised London Association of Accountants Awards. The awards ceremony will be followed by official dinner. If you would like to participate please book your place in advance. You will find all the required information in the conference brochure. Yours sincerely Alicia Snokes Information Officer Enc Copies to: Martin Howles, Manager Edna Brian, Chief Accountant London Association of Accountants 331 Commercial Road London E1 2DT United Kingdom Tel.: +44 0206 1111 3333 Fax: +44 0206 1111 3334 www.londonaccountants.com Info@londonaccountants.com Barclays Bank Woolwich Sort code: 11-22-33 Account no: 1112223 Company Registration No.: 06506671 Letters and emails 21 PRZYKŁADYReplyInboxComposeSeNt MAiLDrAFtSBiNDeleteSenDAttAchment Układ wcięty / indented layout London Association of Accountants 331 Commercial Road, London E1 2DT Telephone: +44 0206 1111 3333 Fax: +44 0206 1111 3334 www.londonaccountants.com info@londonaccountants.com Mr William Blake Deputy Manager City Accounting Ltd Canary Wharf London E3 5XZ Dear Mr Blake Ref: Your letter of 12 September 2015 24 October 2015 the Annual London Association of Accountants conference We are pleased to confirm the date and venue for the 2014 Annual Conference of London Association of Accountants. The conference will take place in the Hotel Plaza Conference Room 3 on the first floor. The event is planned for the 21st August 2014. The conference participants will have the chance to participate in a few informative and interactive sessions. We are hosting Professor James Higgins from London University who will give the introductory speech. During the conference we will announce this year’s winners of nationally recog- nised London Association of Accountants Awards. The awards ceremony will be followed by official dinner. If you would like to participate please book your place in advance. You will find all the required information in the conference brochure. Yours sincerely Alicia Snokes Information Officer Enc Copies to: Martin Howles, Manager Edna Brian, Chief Accountant London Association of Accountants 331 Commercial Road London E1 2DT United Kingdom Tel.: +44 0206 1111 3333 Fax: +44 0206 1111 3334 www.londonaccountants.com Info@londonaccountants.com Barclays Bank Woolwich Sort code: 11-22-33 Account no: 1112223 Company Registration No.: 06506671 22 PRZYKŁADYNowoczesna korespondencja biznesowa po angielskuModern Business Correspondence in EnglishInboxComposeSeNt MAiLDrAFtSBiNReplyDeleteSenDAttAchment Listy i e-maile Uwagi 1. Format daty / Date format ƒƒ Nie skracaj dat, lecz pisz je w całości: 21 October 2014 ƒƒ Jeśli chcesz umieścić też dzień tygodnia, to zrób to tak (z przecinkiem): Wednesday, 21 October 2014 albo Wednesday, October 21 2014 2. Format adresu / Address format ƒƒ Na kopercie, jak również w adresie odbiorcy w lewym górnym rogu swo- jego listu użyj tytułu odbiorcy, pełnego nazwiska, stanowiska i adresu firmy. ƒƒ Jeśli piszesz do mężczyzny: Mr James Smith ƒƒ Jeśli piszesz do zamężnej kobiety: Mrs Anna Smith ƒƒ Jeśli piszesz do niezamężnej kobiety: Miss Anna Smith ƒƒ Jeśli nie wiesz, czy kobieta jest zamężna: Ms Anna Smith ƒƒ Jeśli odpowiadasz na czyjś list, po prostu przepisz to, jak się ta osoba podpisała pod swoim listem. ƒƒ Czyli adres będzie wyglądał np. tak: Mr William Blake Deputy Manager City Accounting Ltd Canary Wharf London E3 5XZ albo tak: Mr William Blake, Deputy Manager, City Accounting Ltd, Canary Wharf, London E3 5XZ ƒƒ Jeśli adres zawiera numer domu, to napiszesz go przed nazwą ulicy, czyli: 89 Clarendon Rise 3. Lista załączników ƒƒ Wystarczy jeśli napiszesz Enc (skrót od enclosures). Letters and emails 23 e-maile / emails Ogólnie / General information Na kilku kolejnych stronach podamy dużo praktycznych wskazówek na te- mat ogólnych zasad pisania maili. Jak wspomniałyśmy w części o listach, wskazówki te dotyczą obydwu form komunikacji, czyli i maili, i listów. W an- gielskiej korespondencji służbowej funkcjonują pewne konwencje. Czasem pracodawcy nawet podają pracownikom zbiór reguł obowiązujących w da- nym miejscu pracy, aby ujednolicić korespondencję. Przedstawimy tu ogólne zasady pisania listów i maili – stosowanie się do nich sprawi, że twoje listy/ maile na pewno będą profesjonalne. W miejscu pracy dobrze jest przestrzegać pewnych ogólnie przyjętych za- sad pisania, aby nasza korespondencja była przejrzysta i spójna. Zasady, które tu podajemy, są ogólnymi wskazówkami i niekoniecznie trzeba je stosować w każdym przypadku korespondencji. Zawsze staramy się dobrać nasz styl do potrzeby komunikatu, ale znajomość zasad ogólnych sprawi, że nasz e-mail będzie bardziej czytelny dla odbiorcy, a tym samym bardziej efektywny. informacje wstępne / introductory information ƒƒ Nie pisz, lecz zadzwoń, jeśli jest łatwiej/szybciej/bardziej odpowiednio lub nie potrzebujesz dowodu w postaci listu/maila. ƒƒ Zrób notatki – jakie są najważniejsze rzeczy, które chcesz przekazać. ƒƒ Ułóż to, co chcesz napisać, w logicznej kolejności. ƒƒ Zastanów się, jaki jest cel twojego listu/maila (co chcesz, aby odbiorca zrobił?). ƒƒ Kto jest twoim odbiorcą? Czy będzie to list/mail formalny, czy nieformal- ny? (musisz dostosować swój język). ƒƒ Twój mail/list powinien mieć trzy części: ƒƒ Wstęp (dlaczego piszesz). ƒƒ Część środkową (szczegóły i informacje dodatkowe; jeśli odpowiadasz na czyjś list, najpierw odpowiedz na pytania odbiorcy, potem rozwiń swój temat; każdy nowy temat poruszaj w osobnym akapicie). ƒƒ Zakończenie (napiszesz tu, czego oczekujesz). 24 Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielskuModern Business Correspondence in English Listy i e-maile ƒƒ Staraj się pisać zwięźle, żeby twój mail nie był zbyt długi – łatwiej jest wtedy odbiorcy go przeczytać, jest bardziej zrozumiały i nie zniechęca do czytania. ƒƒ Jeśli sprawa, o której piszesz, wymaga wysłania długiego komunikatu czy tekstu, lepiej jest dołączyć go jako załącznik do twojego maila. ƒƒ Nie używaj emotikonów, to nie jest korespondencja prywatna. ƒƒ Nie pisz długimi zdaniami. Sprawdź, ilu wyrazów używasz w jednym zda- niu, nie powinno być więcej niż 15–20. ƒƒ Stosuj zasadę KISS: ƒƒ K – keep ƒƒ I – it ƒƒ S – short ƒƒ S – and simple Jak pisać liczby / How to write numbers ƒƒ Liczby od jednego do dziesięciu powinny być napisane słownie. Liczby od jedenastu w górę możemy napisać, używając cyfr. Czyli: I would like to book five places at your conference. I would like to order 50 copies of your brochure. ƒƒ Jeśli piszemy liczbę powyżej tysiąca, dobrze jest po tysiącu użyć przecinka: I am writing to apologise about the mistake in the order. The number of books should be 1,300 instead of 2,000. ƒƒ Jeśli chcemy użyć liczby powyżej miliona, powinno się napisać ją słownie: The building is on sale for 2 million pounds. ( a nie 2,000,000) There was £10 million profit last year. (a nie 10,000,000) Jednakże lepiej jest napisać 500,000 niż half a million. ƒƒ W korespondencji zwykle liczby się zaokrągla, a szczególnie procenty, jeżeli nie jest to akurat bardzo istotne, aby podać je z dokładnością iluś tam miejsc po przecinku. Procenty powinny być napisane jako per cent, a nie z użyciem symbolu (o ile nie jest to tabelka lub wykres). Czyli napiszemy raczej: We have achieved 92 per cent of our goals. (a nie 91.7 ) Letters and emails 25
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowoczesna korespondncja biznesowa po angielsku
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: