Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00163 007142 20957293 na godz. na dobę w sumie
Nowoczesne strony WWW. HTML5, CSS3, Wordpress. Wydanie II - ebook/pdf
Nowoczesne strony WWW. HTML5, CSS3, Wordpress. Wydanie II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 275
Wydawca: Wydawnictwo Psychoskok Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8119-785-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> wordpress
Porównaj ceny (książka, ebook (-30%), audiobook).

'Nowoczesne strony WWW' Krzysztofa Wołka to podręcznik do samodzielnego tworzenia własnej wizytówki w Internecie, a nawet czegoś więcej – kreowania swojej obecności w sieci. Koniec ze zlecaniem tego typu prac. Koniec z „czarną magią”, która – jak każda magia – okazała się do perfekcji doprowadzoną umiejętnością jak każda inna.

Projektowanie własnej strony, które jeszcze nie tak dawno wydawało się przedsięwzięciem zarezerwowanym dla wtajemniczonych (programistów) stało się teraz dziecinnie proste, intuicyjne jak obsługa smartfona. Wystarczy skorzystać z istniejących szablonów, tzn. wybrać sobie taki, który najbardziej się spodoba, i dopasować go do swoich potrzeb. Nie znaczy to wcale, że strona ma wyglądać jak miliony czy miliardy innych (jak w Facebooku). Inwencja zawsze pozostanie w cenie, a chęć wyróżnienia się z tłumu chyba jest wpisana w ludzkie DNA.

Już na podstawie spisu treści przewodnika ułożonego w stylu „krok po kroku” łatwo się zorientować w tematyce, której wcale nie trzeba ogarniać (tzn. rozumieć), a wystarczy ją po prostu zastosować zgodnie z instrukcją.

Autor nie poprzestaje na przekazaniu podstawowych wiadomości, jak to ma miejsce zwykle w podręcznikach, ale przedstawia czytelnikom narzędzia, dzięki którym – jeśli tylko chcą – mogą wspiąć się na sam szczyt.

Kiedyś mówiono, że co niezapisane, nie istnieje. Później, że nie istnieje ten, kto nie ma własnej strony WWW albo konta na Facebooku. Nie wszyscy jednak chcą być znalezieni. Ci mogą sobie darować lekturę książki Wołka. Ci natomiast, którym zależy na własnym wizerunku, a tym bardziej ci, którzy wykorzystują Internet jako narzędzie pracy – sposób na życie, środek do realizacji swoich pragnień, poznawania świata czy nawet zarabiania – powinni sięgnąć po 'Nowoczesne strony WWW', by posiąść wiedzę oraz umiejętności umożliwiające realizację zamierzeń.

Tym bardziej że autor nie poprzestał na standardowych stronach internetowych, ale część swojej pracy poświęcił na przedstawienie ich dopełnienia, jakim z pewnością są blogi umożliwiające przekazywanie opinii, poglądów, a także szybkie interakcje z czytelnikami/użytkownikami. Skupił się przede wszystkim na darmowym systemie blogowym WordPress, ale nie pominął opcji płatnych, ekskluzywnych, stwarzających użytkownikom więcej możliwości.

Jeśli nawet nie ma się wrażenia, że świat tradycyjnych mediów (prasy, radia, telewizji) przeminął, Internet – który jeszcze ich nie zastąpił – zmienił i wciąż zmienia ten świat. A nade wszystko jest bardziej egalitarny. Jak w Hyde Parku każdy może siebie wyrazić, jeśli chce i potrafi. A jeśli ma co wyrazić (coś ciekawego), ktoś może się tym zainteresować.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 K r z y s z t N o w o c z e s C n S e S W s 3 t , o r W n o d a y o n f W o łk y r W d e i . H T M L 5 , W r e W s p s . I I Wersja Demonstracyjna o s k o k W y d a w n K c i o t n w i n o 2 P 0 s y c h 2 1 2  esne stron Cop „Nowocz Cop yright © b Krzysztof W y WWW . HTML5, CS W y danie II” ołk S3, W ordpress. yright © b W y y da wnictwo Psy y Krzysztof W ołk , 2021 ok Sp chosk . z o .o . 2021 a zastrz a w elkie pr ow ana, powielana i udostępniana eżone. ej publikacji nie Wsz Żadna część niniejsz yć reproduk olwiek formie bez pisemnej z może b w jakiejk gody wy da wcy . R edaktor prow Projekt okładki: Skład epub ISBN: adząca: , mobi i pdf: 978-83-8119-785-4 enata Grz R Krzysztof W owiak eśk ołk K amil Skitek W ul. Spółdzielców 3, pok. 325, 62-510 K tel. (63) 242 02 02, k y da wnictwo Psy chosk ok Sp . z o om. 695-943-706 http://www.psychoskok.pl/ http://wydawnictwo.psychoskok.pl/ e-mail: wydawnictwo@psychoskok.pl . onin .o 3 Spis treści: Część 1. HTML5 + CSS3 ..................................................7 Wstęp ....................................................................................7 Rozdział 01 – Wstęp, elementy blokowe i liniowe .................8 1. Interfejs użytkownika .........................................................8 2. Zapisywanie pliku ............................................................19 3. Podstawowa struktura strony internetowej ......................21 4. Podstawowe elementy blokowe ......................................27 5. Podstawowe elementy liniowe.........................................30 Zadanie................................................................................32 Rozdział 02 – Znaczniki semantyczne ................................33 1. Wstęp ..............................................................................34 2. Znaczniki semantyczne – czym są? ................................35 3. Znaczniki w HTML5 .........................................................37 4. Elementy, które nie tworzą sekcji – nie są widoczne na outline ..................................................................................39 Zadanie................................................................................40 Zadanie................................................................................44 Rozdział 03 – cięcie techniczne ..........................................48 1. Wstęp ..............................................................................48 Zadanie................................................................................49 Zadanie................................................................................50 2. ID a CLASS .....................................................................51 Zadanie................................................................................53 Rodział 04 – wstęp do CSS.................................................55 1. Nowy plik CSS.................................................................55 Zadanie................................................................................58 2. Komentarze .....................................................................59 3. Podstawowe style............................................................59 4. Style.................................................................................61 5. CLEAR.............................................................................69 Zadanie................................................................................70 6. Logo, wyszukiwarka, menu, header ................................71 Zadanie................................................................................74 1. Pozycjonowanie elementów w CSS ................................78 2. Stylowanie nagłówka .......................................................81 4 3. Obrazek i napisy w nagłówku ..........................................90 4. Guzik „ZOBACZ WIĘCEJ”...............................................96 5. Treść artykułów ...............................................................98 6. Kontener z newsami ......................................................104 7. Zawartość stopki............................................................108 Rozdział 06 – Responsive web design..............................115 Zadanie..............................................................................115 Zadanie..............................................................................124 Zadanie..............................................................................127 Część 2. WORDPRESS.COM.......................................129 Rozdział 01 - WORDPRESS.com .....................................129 1. Rejestracja użytkownika i zakładanie witryny................130 2. Panel Administracyjny ...................................................134 2.1. Sekcja SITE:...............................................................135 2.2. Sekcja WYGLĄD: .......................................................137 2.3. Sekcja TOOLS:...........................................................140 2.4. Sekcja ZARZĄDZAJ ...................................................143 3. Dostosowanie wyglądu strony .......................................147 3.1. Zakładka DOSTOSUJ: ...............................................147 4. Najpopularniejsze i najbardziej przydatne wtyczki dla wordpress.com ..................................................................148 5. Dodawanie nowej strony ...............................................151 6. Dodawanie wpisów........................................................157 7. Co nam oferuje zatem wersja darmowa? ......................157 Zadanie..............................................................................158 Część 3. WordPress.org - Instalacja i obsługa systemu CMS ...............................................................159 1. Instalacja skryptu...........................................................159 2. Omówienie funkcjonalności WordPress. .......................166 2.1. Wpisy..........................................................................168 2.1.1. Dodawanie nowego wpisu.......................................169 2.2.2. Kategorie .................................................................184 2.2.3. Tagi..........................................................................184 2.2. Media..........................................................................185 2.3. Strony .........................................................................188 2.3.1. Dodawanie nowej strony .........................................190 5 2.4. Komentarze ................................................................200 2.5. Wygląd strony.............................................................202 2.5.1. Motywy ....................................................................203 2.5.1.1. Instalowanie motywów z biblioteki WordPress. ....209 2.5.2. Dostosuj...................................................................212 2.5.3. Widgety....................................................................224 2.5.4. Menu........................................................................225 2.5.5. Tło............................................................................227 2.5.6. Install Plugins ..........................................................228 2.5.7. Edytor motywu.........................................................234 2.6. Ustawienia ..................................................................236 2.6.1. Ogólne .....................................................................237 2.6.2. Pisanie.....................................................................238 2.6.3. Czytanie...................................................................239 2.6.4. Dyskusja ..................................................................241 2.6.5. Media.......................................................................242 2.6.6. Bezpośrednie odnośniki ..........................................243 2.6.7. Prywatność ..............................................................244 2.7. Użytkownicy................................................................244 Zadanie utrwalające ..........................................................248 3. Przegląd najpopularniejszych wtyczek ..........................249 3.1. Unyson .......................................................................250 3.2. Brizy............................................................................257 3.3. Beaver Builder ............................................................260 3.4. Elementor ...................................................................263 3.5. Contact Form 7...........................................................265 3.6. UpdraftPlus.................................................................268 6 C z ę ść 1 . H T M L 5 + C S S 3 Z ży bardz z pierwszą technologii. aplikacja Adobe Dream Aplikacja dowoln k olorow Dzięki responsywne się w gener W s t ę p ej publikacji y na cieka dowiesz wy ch możesz to HTML wea v er . stworzyć k 5, orzystając CS y , opart jak internetową, wea tekstowy v er nie np . y niniejsz czn y ch Będzie Dream lekt o cia pr ury akt wzięt stronę y edytor anie składni. przykładach od sposób prosto swoją się w podsta z naj w nowszy ch az or S 3, W ordpress wymagana, wystarczy posiada który jest Notepad++, stron e stworzysz będą lekturz z ach. or az poziomu ręcznie ator p osiadały k odu modyfik efekt y ow www par ać , alaksy stron które . y Nauczysz tworz będą one Materiały znajdziesz pod adresem: https://driv XqoJefJ0pAL E- e.google.com/driv Yzb6j?usp=sharing e/folders/1QgT3rvFb723WtA 7 Na opcję R oz d z i a ł 0 1 – W s l e t ę p, i ni ow i e l e m e nt y bl ok ow e 1 . I nt e r f e j s uż y t k ow ni k a poc zątek File New (Plik Nowy) otwier am y A dobe Dream wea v er i wyb ier am y . W ybier potem można zmienić, klikam am y t yp pliku i dajem y mu t ytuł, y przy cisk Cr który eate (Utwórz) oczywiście . 8 eniu o włącz z k y ch odem. opcji, progr Dlatego ab y . amu pr też a wdopodobnie będziem y widzieć zachodzące y musieli obaczym z na włączyć przykład y t ylk kilka o na P okno różn stronie zmian 9 poc zątek Kod - Aktywny) włączam . y V iew Split Code-Live (W idok Na Podziel 10 powinno prz edsta z ostać po dzielone na pół. Górna wiała rezultat k odu napisanego a połow dolnej w y jesz cz e opcję DOM. W indow DOM (Okno Okno będzie połowie. DOM) Włączam . 11 się po k O pcja ta pozw ala na póź niejsz e spr a wniejsz e poruszanie odzie. 12 pozw znajdujący na własn Przy datne alające ch ym sprzęcie. może na się również a wne spr na k omp uterz okazać poruszanie e. Z własz się cza, okienk się o po FILES plikach jeśli p r acujem , y 13 kr i prz te progr Ob a y dw a wędzi eciągając je w odpowiednie miejsce. okienka amu może przytrzymując m y spr a wnie przypiąć za górną je do pr a wej a wędź kr 14 Następnie T oolbars Standar w arto włączyć d (Okno Paski paski narzędziowe narzędziowe Standar W indow dowy). Włączy się pasek jak na obr azku poniżej: 15 P ten asek eciągając go w odpowiednie miejsce. również można przypiąć do okna progr amu, P o przypięciu wy gląda następująco: prz Następnie T oolbars narzędziowe Wspólny włączam Common , y or a poz az ostałe także paski Document Dokument ). narzędzi ) ( W indow Paski ( Okno 16 T ak interfejsu. jak poprz ednie element y należy je przyp iąć do Koniec Wersji Demonstracyjnej 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowoczesne strony WWW. HTML5, CSS3, Wordpress. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: