Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00513 010260 10729108 na godz. na dobę w sumie
Nowy traktat o Unii Europejskiej - ebook/pdf
Nowy traktat o Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7616-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem tej publikacji jest przybliżenie w sposób ogólnie zrozumiały nowego Traktatu UE obywatelom i osobom odpowiedzialności publicznej. Unia Europejska nowym Traktatem zrealizowała dla rynków sprawiedliwy model godzący ze sobą cele socjalne i gospodarkę rynkową, a tym samym zgodna jest z tradycją kategorycznego imperatywu Kanta oraz z wypowiedziami papieża Jana Pawła II o pracy i solidarności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Nowy TrakTaT o UNii EUropEjskiEj Stephan  Freiberg Wydawnictwo C.h.beck MONOGRAFIE PRAWNICZE STEPHAN FREIBERG • NOWY TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Krzysztof Mularski PRAWO INTERTEMPORALNE Z PERSPEKTYWY NAUKI PRAWA CYWILNEGO. WYKŁADNIA PRZEPISÓW INTERTEMPORALNYCH Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP www.ksiegarnia.beck.pl NOWY TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ STEPHAN FREIBERG WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Tłumaczenie z j. niemieckiego: Mariusz Tobera, Duisburg dla Pani Marii-Annie Radwańskiej-Nowak oraz Pani Patrycji Gerhardy za cenne wskazówki przy powstawaniu książki. Wyrazy wdzięczności Niniejsza publikacja jest aktualizacją książki wydanej w 2012 r. nakładem Wydawnictwa Shaker; www.shaker.de. © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7615-8 ISBN e-book 978-83-255-7616-5 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Bibliografia   .................................................................................................................  Przedmowa do publikacji w Polsce   .......................................................................  Przedmowa  .................................................................................................................  Część A. Wartości i cele Unii   ..................................................................................    I.   Umowa ......................................................................................................    II.   Wartości ...................................................................................................    III.   Cele ............................................................................................................    I.   Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej ...................................  1.  O znaczeniu Karty Praw Podstawowych.......................................  2.  Prawa podstawowe – szczegóły ......................................................  a. Godność człowieka .......................................................................  b. Prawa wolności ..............................................................................  c. Prawa równości .............................................................................  d. Prawa solidarności........................................................................  e. O działaniu praw podstawowych Karty Praw      Podstawowych ..............................................................................  Część B. Stanowienie prawa obywateli poprzez umowę na rynku wewnętrznym zgodnie z wartościami i celami Unii  ...................................  I.   Prawo przedsiębiorczości ......................................................................      1.  Wolności podstawowe prawa przedsiębiorczości na rynku  wewnętrznym ....................................................................................          2.  Znaczenie swobody przedsiębiorczości wobec krajowego  ustawodawstwa Państw Członkowskich .......................................  3.  Znaczenie wolności konkurencji wobec przedsiębiorstw  na rynku wewnętrznym ...................................................................  4.  Wspieranie równej swobody przedsiębiorczości  przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym przez prawo  udzielania zleceń dla zleceniodawców publicznych ....................  5.  Szczególne rynki ...............................................................................  a. Ogólnie............................................................................................  b. Rolnictwo .......................................................................................  IX XI X XII 1 1 3 4 6 6 9 9 10 12 14 15 21 21 21 22 23 27 31 31 32  Spis treści     c. Transport ..................................................................................  II.   Europejskie prawo pracy .......................................................................  1.  Ogólnie ................................................................................................    2.  Podstawy dla ustawodawstwa Unii ................................................    a. Ogólnie............................................................................................  b. Poszczególne kompetencje ustawodawcze ................................  c. Dyrektywy i rozporządzenia .......................................................  aa. Ogólnie .....................................................................................  bb. Zasadnicze wzorce umów o pracę .......................................  cc. Zachowanie stanu w przypadku zmiany właściciela  środków produkcji ..................................................................  dd. Ochrona zdrowia w każdym stosunku pracy ....................  ee. Prawa w Europie ......................................................................    3.  Wypełnienie normatywnych pojęć zwykłego prawa UE  zasadami Traktatu UE i prawami podstawowymi Karty Praw  Podstawowych ...................................................................................    4.  Kontrola ustaw krajowych przez zasady Traktatów i Kartę  Praw Podstawowych .........................................................................    III.   Prawo ochrony konsumenta .................................................................  1.  Ogólnie ................................................................................................  2.  Karta Praw Podstawowych ..............................................................  3.  Ochrona konsumenta w praktyce ..................................................  a.  Kontrola słuszności cen ..............................................................  b.  Dostęp do umów mających znaczenie dla równych        wolności podstawowych .............................................................      I.   Wspieranie stanowienia prawa obywateli przez politykę UE  umową na rynku wewnętrznym w celu wzmocnienia unijnej  spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej ............................  Część C. Ustalanie prawa przez Unię Europejską   .............................................  I.   Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości ..................    1. Ogólnie ................................................................................................    2. Imigracja .............................................................................................  II.   Uczestnictwo UE w ustalaniu światowego prawa handlowego ......  1. Postanowienia Traktatu  ...................................................................      2. Realizacja zasad Unii w zakresie handlu światowego ..................    III.   Ustawodawstwo UE................................................................................  1. Ogólnie  ...............................................................................................  2. Uczestnictwo obywateli w ustawodawstwie w Radzie.................  a.  Ogólnie ..........................................................................................        I 34 34 34 35 35 36 37 37 37 41 43 44 46 52 54 54 55 57 57 60 63 65 65 65 67 70 70 71 75 75 76 76 Spis treści b. Uczestnictwo obywateli w ustawodawstwie przed decyzją  w Radzie ........................................................................................  aa. Ogólnie ....................................................................................  bb. Uczestnictwo parlamentów narodowych ..........................  cc. Porozumienie pomiędzy Radą i Parlamentem  Europejskim ............................................................................  c. „Podwójna większość” w Radzie ...........................................  3.  Prawo mniejszości w Radzie do opóźniania ustawy po decyzji  kwalifikowanej większości w Radzie .............................................  4.  Kryzys w UE po Nie Irlandii do Traktatu z Lizbony ..................  5.  Wskazówki dla procedury porozumienia w Radzie  po sprzeciwie mniejszości ...............................................................  a.  Ogólnie ..........................................................................................  b.  Naruszenie zasady proporcjonalności .....................................  c.   Naruszenie zasady pomocniczości ...........................................  d.  Naruszenie zasady równości wobec Traktatów ......................  6.  Skarga Państwa Członkowskiego przed Trybunałem  Sprawiedliwości Unii Europejskiej podczas procedury  porozumienia .....................................................................................  a.  Ogólnie ..........................................................................................  b.  Naruszenie zasady proporcjonalności .....................................  c.   Naruszenie zasady pomocniczości i zasady równości  wobec Traktatów ..........................................................................  7.  Skarga Państwa Członkowskiego przed Trybunałem  Sprawiedliwości Unii Europejskiej po procedurze  porozumienia w Radzie....................................................................  8.  O znaczeniu równych praw Państw Członkowskich i równych  swobód obywateli jako celu ustaw UE w napiętych stosunkach  z tradycyjną zasadą większości demokracji zachodnich ............                9.  Podsumowujący zarys dotyczący udziału obywateli  w decyzjach UE, większej skuteczności decyzji w Radzie  oraz równych praw członków Państw Członkowskich ...............  Część D. Uwagi końcowe a zarazem spojrzenie w przyszłość   .........................  76 76 77 78 79 79 80 84 84 85 89 92 93 93 93 94 96 98 99 105 II Wykaz skrótów art. ......................................  artykuł Dz.U. ..................................  Dziennik Urzędowy EKPC .................................  Europejska Konwencja Praw Człowieka ETS ....................................  Europejski Trybunał Sprawiedliwości EWG ..................................  Europejska Wspólnota Gospodarcza FAZ ....................................  Frankfurter Allgemeine Zeitung – niemiecka gazeta wyda­ wana we Frankfurcie nad Menem  GATS .................................  General Agreement on Trade in Services – Układ Ogólny  w sprawie Handlu Usługami GATT ................................  General Agreement on Tariffs and Trade – Układ Ogólny  w sprawie Ceł i Handlu lit. .......................................  litera nast. ...................................  następne NJW ....................................  Neue juristische Wochenschrift – Nowy tygodnik prawny np. ......................................  na przykład Nr .......................................  numer NZA ...................................  Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht – niemieckie czasopismo  dotyczące prawa pracy OG ..................................  Wyższy sąd administracyjny por. .....................................  porównaj poz. ....................................  pozycja r. .........................................  rok RdA ...................................  Recht der Arbeit – niemieckie czasopismo dotyczące prawa  pracy s. .........................................  strona TFUE .................................  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TRIPS ................................  Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights – Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów  Praw Własności Intelektualnej IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowy traktat o Unii Europejskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: