Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00467 011148 20617284 na godz. na dobę w sumie
OPODATKOWANIE PODATKIEM VAT CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH - ebook/pdf
OPODATKOWANIE PODATKIEM VAT CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405492 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Minister Finansów uznał, że czynności wykonywane przez komorników sądowych, to działalność gospodarcza podlegająca opodatkowaniu VAT. W ten sposób zmienił swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie. W konsekwencji tej zmiany od 1 października 2015 r. komornicy sądowi są uznawani za podatników VAT podlegających wszelkim regułom rządzącym tym podatkiem. Ze względu na specyfikę działalności komorników Minister Finansów przygotował broszurę informacyjną, która stanowi swego rodzaju instrukcję dla komorników lub też podmioty obsługujące kancelarie komornicze. Publikacja zawiera pełną treść wyjaśnień MF w tej sprawie. Zostały w niej omówione problemy związane z określeniem:• podmiotu będącego usługobiorcą, • momentu powstania obowiązku podatkowego • podstawy opodatkowania • zasad odliczania VAT naliczonego • prawa do zwolnienia podmiotowego • zasad rejestracji na potrzeby podatku • zasad dokumentowania świadczonych usług • zasad prowadzenia ewidencji VAT, wypełniania deklaracji i płatności podatku.W publikacji znajdują się również przygotowane przez MF odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie opodatkowania komorników sądowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OPODATKOWANIE PODATKIEM VAT CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH ISBN 978-83-7440-549-2 IFK październik 2015 2 WYJAŚNIENIA MF Spis treści Opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych przez komorników sądowych ................................................................................................................... 3 I. Czynności wykonywane przez komorników sądowych jako działalność gospodarcza .................................................................................. 4 Dla kogo komornik sądowy świadczy usługę? ................................... 5 Komornik sądowy jako płatnik ........................................................ 5 II. Obowiązek podatkowy ..................................................................... 6 III. Podstawa opodatkowania ................................................................. 8 IV Mechanizm odliczenia podatku naliczonego ......................................... 10 V. Zwolnienie „podmiotowe” i rejestracja na potrzeby podatku VAT .............. 15 VI. Dokumentowanie świadczonych usług ................................................ 18 VII. Ewidencje VAT ................................................................................. 26 VIII. Deklaracje dla podatku od towarów i usług oraz terminy płatności tego podatku ......................................................................................... 27 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez komorników sądowych .... 30 październik 2015 IFK WYJAŚNIENIA MF 3 OPODATKOWANIE PODATKIEM VAT CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH 9 czerwca 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną sygn.: PT1.050.1.2015. LJU.19 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 czerwca 2015 r. poz. 41). Interpretacją tą zmieniono dotychczasowe stanowisko wyrażone w interpretacji ogólnej z 30 lipca 2004 r. sygn.: PP10–812–802/04/MR/1556PP (Dz. Urz. Min. Fin. z 10 sierpnia 2004 r., Nr 10, poz. 93), zgodnie z którym komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT, nie płacili zatem podatku VAT od wykonywanych przez siebie czynności egzekucyjnych. Brak posiadania przez komorników sądowych statusu podatnika oznaczał, w odniesie- niu do czynności wykonywanych w ramach zawodu komornika, iż nie musieli oni na potrze- by tego podatku dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego, prowadzić ewidencji, wystawiać faktur i składać stosownych deklaracji. Natomiast w przypadku wykonywania przez komor- ników sądowych innych czynności, w odniesieniu do których nie występowali oni w charak- terze komornika sądowego, podlegali oni w tym zakresie ogólnym zasadom wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej: „ustawa o VAT”. W interpretacji z 9 czerwca 2015 r. stwierdzono, że wykonywane przez komorników czynności, w szczególności egzekucyjne, należy uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem – nie ma do nich zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Oznacza to, że w odniesieniu do całej wykonywanej przez komorników sądowych działalności spoczywają na nich obowiązki właściwe dla podatników tego podatku. Jednocześnie w interpretacji tej wskazano, że w związku ze stanowiskiem wynikającym z ww. interpretacji z 30 lipca 2004 r. komornicy są zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku z tytułu wykonywanych przez nich czynności do końca września 2015 r. Powyższy okres uzasadniony m.in. wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą zaufania obywateli do państwa oraz zasadami ochrony w przypadku zmiany interpretacji wynikają- cymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) ma umożliwić komornikom przygotowanie się do nowej interpretacji przepisów. W związku z powyższym od 1 października 2015 r. do wszystkich czynności wykonywa- nych przez komorników będą miały zastosowanie ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług. Znaczenie użytych w broszurze terminów: Wynagrodzenie – należna komornikowi, za podejmowane przez niego czynności, opłata ustalona na podstawie odrębnych przepisów (np. opłata egzekucyjna). IFK październik 2015
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

OPODATKOWANIE PODATKIEM VAT CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: