Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00300 006505 19986187 na godz. na dobę w sumie
O Aniołach Stróżach - ebook/epub
O Aniołach Stróżach - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 110
Wydawca: Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 9788375697568 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Autor prowadzi czytelnika przez historie wielu anielskich spotkań, których doświadczyli katoliccy święci – od najdawniejszych dostępnych opisów aż do naszych czasów. Czytelnik dowie się więc wiele na temat tych przyjaznych pozaziemskich duchów dzięki skondensowanej wiedzy udostępnionej przez największe katolickie autorytety.

Warto poznać działania Aniołów Stróżów, by zrozumieć, jak wielką rolę powierzył im Pan Bóg, wysyłając ich z misją opieki nad powierzonymi im duszami. Warto się zaprzyjaźnić ze swoim Aniołem Stróżem i włączać jego wstawiennictwo w każdą życiową potrzebę, której doświadczamy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...Jakub Szymański O Aniołach Stróżach Historie niebiańskich odwiedzin Imprimatur Kuria Metropolitalna w Krakowie nr 1801/2018, 14 czerwca 2018 r. bp Jan Szkodoń, wikariusz generalny ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz o. prof. dr hab. Tomasz M. Dąbek OSB, cenzor Korekta Agata Chadzińska Marek Chadziński Projekt okładki Marta Zdebska Skład Łukasz Sobczyk Zdjęcia Archiwum autora Archiwum DW Rafael © 2018 Jakub Szymański ISBN 978-83-7569-756-8 © 2018 Dom Wydawniczy RAFAEL ul. Rękawka 51 30-535 Kraków tel./fax 12 411 14 52 e-mail: rafael@rafael.pl www.rafael.pl Wstęp Książka ta, choć nienależąca do najdłuższych, śmiało może stanowić ozdobę każdej anielskiej biblioteki. Zaprezentowane w  niej zostaną tak świadectwa, jak i nauki o Aniołach Stróżach zaczerpnięte z łacińskiego krę- gu kulturowego i jawnie wskazujące, iż obecność Aniołów jest odnotowywana przez ludzi różnych czasów, a zainte- resowanie Nimi trwa poprzez kolejne epoki. Nie mogą być zatem Oni literackim wymysłem, ale są duchową rzeczy- wistością mającą wpływ na życie poszczególnych ludzi. Zakres zagadnień, choć zasadniczo będzie odnosił się właśnie do działalności Aniołów Stróżów, obejmie też jed- nak (jeżeli można to ująć w ten sposób) całość Aniołów jako takich, bowiem trudno nie przekroczyć czasami zało- żonego zakresu w odniesieniu do tak wielowymiarowego tematu, skoro i sami Aniołowie przekraczają często różne wymiary, aby się z nami komunikować. Ta nasza duchowa podróż obejmie najpierw wspomnie- nie o  św. Michale jako wodzu zastępów anielskich, tym razem jednak w odniesieniu do jego najbardziej znanego objawienia się w Nowym Świecie. Następnie przytoczone zostaną dawne anielskie interwencje w dziejach państwa polskiego, nauki wczesnych Doktorów Kościoła w odnie- sieniu do Aniołów, przykłady anielskich działań na Wy- spach Brytyjskich w czasach, gdy tamte krainy stanowiły 7 ostoję katolickiej kultury. Potem nastąpią przykłady aniel- skich pojawień z Europy czasów powstawania katedr oraz doświadczenia anielskie mistyczek tak zwanej szkoły nadreńskiej i ujęcia o Aniołach przedstawione przez róż- nych przedstawicieli zakonu dominikańskiego. Po tym na- stąpi przejście do katolickiego Rzymu, który tak wiele miał do zaproponowania w tym względzie, poczynając od wi- dzeń słynnej rzymskiej mistyczki, poprzez nauki słynnego Doktora Kościoła, Sobór Trydencki i brewiarz, a kończąc na słynnym papieżu czasów współczesnych. Na koniec zaś zostaną przedstawione świadectwa i nauki o Aniołach pol- skich przedstawicieli Kościoła katolickiego, jako że Polska w czasach ostatecznych ma do wypełnienia niewątpliwie prymat duchowy. Jak zatem widać z powyższych rozważań, w dziełku tym przedstawiony zostanie przegląd przez duchowe dzieje Eu- ropy i świata w celu wskazania, iż tradycja anielska i po- moc Aniołów Stróżów jest mocno zaznaczona i odnotowa- na w dziejach ludzkości. Warto jeszcze raz powrócić do tych świadectw i nauk, którymi syciły się wcześniejsze pokolenia, aby nasycić i dziś, współcześnie, swojego chrześcijańskiego ducha i po- nownie przypomnieć sobie o tym, iż nikt z nas nie jest sam, ale ma swojego niebiańskiego Przyjaciela, wyznaczonego do wspierania i pomocy podczas odbywania naszej ziem- skiej pielgrzymki, która ma przyprowadzić nas do Niebie- skiego Domu Ojca. Jakub Szymański 8 O Aniołach Stróżach Św. Michał Archanioł w Meksyku Mieszkańcy Europy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, iż również Nowy Świat został mocno obdarzony do- broczynną działalnością św. Michała Archanioła. Jednym z miejsc, które o tym świadczy, jest znane w hiszpańskojęzycz- nej części świata sanktuarium w stanie Tlaxcala w Meksyku. Święte miejsce W 1631 roku miało tam miejsce objawienie się św. Mi- chała Archanioła. Dnia 25 kwietnia Meksykanin Diego Lazaro uczestni- czył w procesji ku czci św. Marka i wtedy to doświadczył niezwykłego widzenia, podczas którego usłyszał: „Znaj, mój synu, iż ja jestem św. Michał Archanioł, a przybyłem ogłosić, jaka jest Wola Boża i moja: że powiesz sąsiadom z tego miasteczka i jego okolic, iż w wąwozie, który jest uczyniony między dwoma wzgórzami, jest na przedzie tychże miejsce, gdzie znajduje się źródełko z  cudowną wodą na wszystkie choroby. I że ono jest pod jedną bardzo dużą skałą. Nie wątp w to, co ci powiedziałem, ani nie po- rzucaj tego, co ci nakazałem”1. Niestety, Diego nie podjął żadnych działań. 1 Francisco de Florencia, Narracion de la marabillosa aparicion, que hizo el Archangel San Miguel a Diego Lazaro de San Francisco, Sevil- la 1692, ss. 3-4. 9 Ale po jakimś czasie zapadł na ciężką chorobę. Jego ro- dzina myślała nawet, iż będzie umierał. Gdy zgromadzeni ludzie trwali w chatce przy łożu Diega, oto 8 maja pojawił się nadnaturalny znak. Cała chata została nagle rozświetlona tak wielkim światłem, iż wszyscy tam przebywający bardzo się przerazili i po prostu uciekli, pozostawiając chorego. Kiedy jednak po jakimś czasie powrócili, ogarnęło ich zdumienie, bowiem Diego, zupełnie zdrowy, odezwał się do nich następującymi słowami: „Nie troskajcie się ani nie smućcie moją chorobą, ponieważ zostałem całkowicie przywrócony zdrowiu. Chwalebny Archanioł św. Michał ukazał mi się otoczony wielką jasnością i dał mi zdrowie i zarazem zabrał mnie – nie wiem jak – do jednego wą- wozu, gdzie jest szczelina wody. Święty postępował przede mną, oświetlając drogę z taką jasnością, że podobną poło- wie dnia (tzn. że było jasno jak w południe), rozdzielając gałęzie drzew i krzaków, usuwając ciernie, dla uczynienia drogi wolną tam, gdzie przechodziliśmy. I zatrzymawszy się w jednej części szczęśliwego wąwozu, dając mi znak, powiedział do mnie: «Tutaj, gdzie dotknę tą laską – to była jedna laska ze złota, którą trzymał w dłoni, z jednym Krzy- żem u szczytu – jest to Źródło wody, o którym ci mówiłem, kiedy szedłeś w procesji. Daj świadectwo zatem i nie bądź, jak poprzednim razem, gdyż z nic nieuczynienia będziesz ciężko ukarany. I wiedz, że choroba, na którą cierpiałeś, była karą za twoje nieposłuszeństwo»”2. Atak demoniczny i obietnica wybawienia dla wielu Kiedy św. Michał skończył wypowiadać te słowa, oto na- gle zerwała się wielka trąba powietrzna z przeciwnych wia- trów, wraz z wielkimi krzykami, zawodzeniami i głosami, 2 Tamże, s. 6. 10 O Aniołach Stróżach które wydobywały się stamtąd i  grzmiały strasznie, jakby znajdowała się tam dzika horda. Dalej tak opowiada Diego Lazar: „Stałem przerażony i drżący ze strachu i grozy, po- nieważ wydawało się, że nadchodzą do mnie ponad całym wzgórzem i że tamtędy przemieszcza się trąba (powietrzna) za skałami. Wówczas przemówił do mnie Najwyższy Archa- nioł: «Nie bój się, bo to jest uczucie, które powodują demo- ny, nieprzyjaciele wasi, gdyż wiedzą o wielkich dobrodziej- stwach, jakie z  powodu mego wstawiennictwa otrzymają wierni w tym miejscu od Naszego Pana. Ponieważ wielu, uj- rzawszy cuda, które w tym miejscu będą się działy, nawróci się i uczyni pokutę za swoje grzechy. I odda dzięki Bogu za Jego Miłosierdzie. A ci, którzy przybędą tutaj z żywą wiarą i żalem za swoje grzechy, wraz z tą ziemią i wodą z tego Źró- dła otrzymają lekarstwo na swe trudy i nędze, i z nią pokrze- pienie od chorób nawet w obliczu śmierci»”3. Gdy zaś Archanioł to wyrzekł, z Nieba zajaśniał Pro- mień Światła, który wskazał, gdzie znajduje się Źródło. Wtedy św. Michał powiedział: „To światło, które widzia- łeś schodzące z Nieba, jest mocą, którą Bóg w Swej Bożej Opatrzności mi powierzył w tym Źródle dla zdrowia i wy- leczenia chorych i potrzebujących. Zwlekałeś z tym, co ci zostało nakazane. Abyś teraz uwierzył, ty sam uczynisz po- tok i poniesiesz trud (związany) z tym odkryciem Źródła”4. To wypowiedziawszy, św. Michał zniknął. Tym razem zatem, pomimo przeszkód, Diego Lazaro ostatecznie wraz ze znajomymi podjął się trudu i usunęli wielki kamień, spod którego wytrysnęło Źródełko. Niedługo potem okazało się, iż ci, którzy byli chorzy, a  zaczerpnęli z  niego i  napili się wody –  wyzdrowieli. 3 Tamże, ss. 6-7. 4 Tamże, s. 7. 11 Historie niebiańskich odwiedzin Diego wybudował zatem nad Źródłem coś w rodzaju ka- plicy, gdzie zarazem sam zamieszkiwał jako pustelnik ob- sługujący i opatrujący coraz liczniej przybywających piel- grzymów, którzy poszukiwali ozdrowieńczej wody. I wielu ludzi rzeczywiście zostało uzdrowionych w cudowny spo- sób. A ten ruch pielgrzymkowy trwa do dziś. Świątynia i beatyfikacja arcybiskupa W latach czterdziestych XVII wieku przybył tam rów- nież arcybiskup Juan Palafox. Była to znacząca postać dla Kościoła w  Nowym Świecie. Jego zdolności zostały do- cenione też przez władze świeckie, które mianowały go gubernatorem w Meksyku. On to zatem po przybyciu do Tlaxcala zarządził wybudowanie kościoła pod wezwa- niem św. Michała Archanioła – co rozpoczęto w 1644 roku – który to kościół stanowi obecnie sanktuarium. Źródło, w formie pokrytej zdobieniami studni, znajduje się teraz tuż przed samym głównym wejściem do świątyni. Trzeba też wspomnieć, iż beatyfikacja arcybiskupa Juana Palafoxa nastąpiła po wielu latach oczekiwań w 2011 roku. Znalazł się też w tym polski akcent. Otóż papież Jan Pa- weł II, który zezwolił kiedyś na ponowne wszczęcie pro- cesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Palafoxa, został z kolei obdarzony datą swej własnej beatyfikacji w dniu 1 maja, który to dzień był właśnie uprzednio przewidzianym ter- minem beatyfikacji arcybiskupa. Zatem do wszystkich okoliczności, jakie złożyły się na czas beatyfikacji Wielkie- go Papieża, można dodać i tę, iż wdzięczny w Niebie arcy- biskup za usunięcie przeszkody w jego własnym procesie beatyfikacyjnym „ustąpił” następnie miejsca temu, który jemu pomógł. Beatyfikacja arcybiskupa Juana Palafoxa na- stąpiła zaś 5 czerwca. 12 O Aniołach Stróżach Spis treści Wstęp .................................................................................. 7 Św. Michał Archanioł w Meksyku ................................... 9 Aniołowie w dawnej historii Polski ................................. 13 Św. Ambroży z Mediolanu i przypomnienie o sile anielskich zastępów ............................................ 20 Św. Augustyn o Aniołach .................................................. 22 Św. Keyna z Walii i anielscy opiekunowie prowadzący do Nieba................................................... 27 Św. Brygida z Kildare i Anioł Stróż ................................. 30 Św. Kolumba i spotkania z Aniołami .............................. 32 Św. Kutbert i nagrodzona gościnność względem Aniołów ...................................................... 35 Św. Aldegunda i Aniołowie „na rękach” noszący wybranych ..................................................... 37 Św. Anzelm z Canterbury o Aniołach, którzy opiekują się duszą wychodzącą z ciała .......... 41 Św. Hugo z Cluny i anielska opieka w czasie snu ......... 43 Honoriusza z Autun nauki o Aniołach ........................... 45 Św. Hildegarda z Bingen i różne kwestie anielskie ....... 50 Św. Elżbieta ze Schonau i duchowy trening prowadzony przez Anioła Stróża ............................... 55 109 Św. Ryszard z Chichester i Anioł Stróż ratujący życie ..... 63 Św. Kinga i anielscy stróże świątyń katolickich oraz cześć świętej dla Aniołów ................................... 65 Św. Albert Wielki i lista skutków stróżowania anielskiego ............................................... 66 Wincenty z Beauvais i co średniowieczna encyklopedia mówiła o Aniołach Stróżach ............. 70 Św. Antonin i wizje Aniołów oraz nauki o Nich ........... 73 Św. Franciszka Rzymianka i zmiana warty Aniołów Stróżów ......................................................... 77 Św. Roberta Bellarmina nauki o Aniołach .................... 80 Sobór Trydencki o Aniołach Stróżach ........................... 90 Hymn o Aniołach z dawnego brewiarza ....................... 93 Św. Stanisław Kostka i Aniołowie udzielający Eucharystii .................................................................... 94 Anioł Stróż św. Faustyny .................................................. 95 Św. Jan XXIII i katecheza o Aniołach ............................ 99 Św. Jan Paweł Wielki o obecności Aniołów podczas Zbawczego dzieła Chrystusa ....................... 102 Bibliografia ......................................................................... 105 110 O Aniołach Stróżach
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

O Aniołach Stróżach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: