Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00067 008385 14295696 na godz. na dobę w sumie
O kwantach i smokach - ebook/pdf
O kwantach i smokach - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 156
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788323517603 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe >> matematyka, fizyka, astronomia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Zebrane w jednym tomie teksty pochodzące z czasopisma Delta stanowią znakomity przegląd najważniejszych zagadnień współczesnej fizyki. Zarówno zagadnienia klasyczne, jak i najnowsze osiągnięcia i teorie opisywane są w formie przystępnej, a jednocześnie unikającej zbyt daleko idących uproszczeń. Jest to już druga publikacja WUW (po O twierdzeniach i hipotezach. Matematyka według Delty) czerpiąca z niezwykle bogatego źródła, jakim jest wychodzący od z górą 40 lat miesięcznik przybliżający osiągnięcia matematyki, fizyki, astronomii i informatyki. Chociaż fizyka rozwija się w ostatnich dziesięcioleciach bardzo szybko, jej fundamenty nie zmieniły się znacząco. Dlatego w książce można znaleźć obok artykułów z ostatnich lat nawet te sprzed lat kilkunastu czy kilkudziesięciu. Książka adresowana jest do miłośników nauk przyrodniczych w każdym wieku. Obserwując postęp technologiczny, można by przypuszczać, że w przeciwieństwie do 'niezmiennej' matematyki artykuły z fizyki sprzed 40 lat całkowicie straciły swoją aktualność i książka może mieć wymiar jedynie historyczny. Przypuszczenie to jest błędne fizyka do dzisiaj wspiera się na dwóch największych, fundamentalnych teoriach: ogólnej teorii względności Einsteina i mechanice kwantowej. Obydwie powstały przed pierwszym numerem Delty. Teoria względności, sformułowana w 1915 roku, opisująca wszystkie znane nam zjawiska związane z grawitacją, zyskała niedawno kolejne potwierdzenie w postaci odkrycia fal grawitacyjnych. Mechanika kwantowa, której emanacją opisującą wszystkie oddziaływania oprócz grawitacji jest powstały 50 lat temu Model Standardowy, dopiero kilka lat temu zyskała doświadczalne potwierdzenie ostatniego 'brakującego ogniwa' tej teorii, czyli cząstki Higgsa. Ze Wstępu ****** On Quanta and Dragons. Physics According to Delta A collection of accessible, but at the same time avoiding oversimplifications, articles from the Delta journal, providing an excellent overview on the most important issues in contemporary physics, concerning both classical and the latest achievements and theories.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Krzysztof MEISSNER, Agata MEISSNER Delta ukazuje się od 1974 roku i dla bardzo wielu Czytelników, w tym piszących te słowa, była od początku zachętą z jednej strony do zmie- rzenia się z problemami matematycznymi i fizycznymi przekraczają- cymi czasem o lata świetlne zadania szkolne, a z drugiej – źródłem wiedzy, często „z pierwszej ręki”, o odkryciach i stanie wiedzy w ma- tematyce i fizyce. Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest zbiorem artykułów z Delty dotyczących fizyki (kilka lat temu ukazała się bliźniacza książka matematyczna). Obserwując postęp technolo- giczny w ostatnich 40 latach, można by przypuszczać, że w prze- ciwieństwie do „niezmiennej” matematyki artykuły z fizyki sprzed 40 lat całkowicie straciły swoją aktualność i książka może mieć wy- miar jedynie historyczny. Przypuszczenie to jest błędne – fizyka do dzisiaj wspiera się na dwóch największych, fundamentalnych teoriach: ogólnej teorii względności Einsteina i mechanice kwantowej. Oby- dwie powstały przed pierwszym numerem Delty. Teoria względności, sformułowana w 1915 roku, opisująca wszystkie znane nam zjawi- ska związane z grawitacją, zyskała niedawno kolejne potwierdzenie w postaci odkrycia fal grawitacyjnych. Mechanika kwantowa, której emanacją opisującą wszystkie oddziaływania oprócz grawitacji jest powstały 50 lat temu Model Standardowy, dopiero kilka lat temu zy- skała doświadczalne potwierdzenie ostatniego „brakującego ogniwa” tej teorii, czyli cząstki Higgsa. Fizyka rozwija się stosunkowo powoli i nowe prawa znajdowane są niezwykle rzadko, ale choćby wspomnia- ny postęp technologiczny wskazuje, że nawet znane już prawa mają ogromny potencjał i przy wystarczającej wyobraźni mogą mieć zupeł- nie nieoczekiwane zastosowania. Wymyślając równania ogólnej teorii względności, Einstein nie wiedział, że opisują one czarne dziury, roz- szerzający się Wszechświat czy fale grawitacyjne. Wybór artykułów do niniejszej książki z ponad 400 numerów Del- ty, zawierających zarówno opisy teorii, eksperymentów, jak i wyja- śnienia zjawisk codziennych, był niezwykle trudny. Dyktowany był on z jednej strony przejrzystością i aktualnością, ale też założoną ob- jętością i wiele znakomitych artykułów musiało zostać pominiętych. Mamy nadzieję, że książka dla jednych Czytelników będzie przypo- mnieniem dawnych fascynacji, a dla drugich źródłem wiedzy i za- chwytu nad pięknem świata widzianego przez pryzmat fizyki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: