Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00035 008174 18795299 na godz. na dobę w sumie
O stygmatach, mumiach i innych niezwykłych zjawiskach - ebook/pdf
O stygmatach, mumiach i innych niezwykłych zjawiskach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 35
Wydawca: Wydawnictwo Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978–83–7639–024–6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wydawnictwo i Księgarnia Internetowa „Armoryka“


Zbiór fascynujących historii o niezwykłych przypadkach ludzi naznaczonych szczególnymi darami za życia i po śmierci. Przypadki stygmatyków oraz zjawiska zachowania zwłok w stanie nienaruszonym przedstawione są w charakterystyczny dla Andrzeja Sarwy barwny ale zarazem przystępny sposób.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Andrzej Sarwa Andrzej Sarwa O stygmatach, mumiach O stygmatach, mumiach niezwykłych zjawiskach niezwykłych zjawiskach i innych i innych Armoryka Armoryka Andrzej Sarwa O STYGMATACH, MUMIACH I INNYCH NIEZWYKŁYCH ZJAWISKACH Andrzej Sarwa Andrzej Sarwa O STYGMATACH, MUMIACH I INNYCH NIEZWYKŁYCH ZJAWISKACH Armoryka SANDOMIERZ 2009 Redaktor: Włóczysław (Włóczek) Kot Projekt okładki: Juliusz Susak Ilustracja na okładce: Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770), św. Katarzyna Sieneńska (1746) - Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie (licencja public domaine), źródło: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Giovanni_Battista_Tiepolo_096.jpg Copyright © 2009 by Wydawnictwo i Księgarnia Internetowa ARMORYKA Wydawnictwo ARMORYKA ul. Krucza 16 27–600 Sandomierz tel (0–15) 833 21 41 e–mail: wydawnictwo.armoryka@interia.pl http://www.armoryka.strefa.pl/ ISBN 978–83–7639–024–6 Stygmaty – szczególny przywilej Co to są Stygmaty i jak je można najkrócej zdefinio- wać? Otóż są to znaki męki Jezusa Chrystusa, w postaci ran na rękach, nogach, boku, głowie, i niekiedy też na ramionach, udzielone przez Zbawiciela niektórym, wy- branym osobom. Rany owe charakteryzują się tym, że krwawią każde- go piątku, nie podlegają infekcji i nie można ich przy użyciu medycznych środków i sposobów wyleczyć. Czę- sto wydziela się z nich miły dla powonienia zapach. Stygmaty na ogół pojawiają się podczas ekstazy – tego szczególnego przeżycia mistycznego, samego w so- bie stanowiącego wielką i intrygującą zagadkę. Rany stygmatyczne u niektórych osób ukazują się raz i są widoczne przez całe życie, aby zniknąć dopiero po śmierci, nie pozostawiając po sobie żadnych blizn, u in- nych zaś formują się za każdym razem, w każdy piątek, 5 od nowa, by po ustaniu krwawienia w sobotę się zabliź- nić. Chociaż współczesna materialistyczna medycyna uznaje stygmaty za przejaw zwyczajnej choroby psy- chicznej, to – co można stwierdzić z całą stanowczością i odpowiedzialnością za słowo – jest w błędzie. Oczywiście niektóre formy pseudostygmatów mogą mieć podłoże histeryczne (albo parapsychiczne – a za- tem również niemożliwe do wyjaśnienia), tak jak tego chcą psychiatrzy, wszakże uzyskanie stygmatów przez mistyków, z rąk samego Zbawiciela, podczas ekstazy (chociaż nie jest to bynajmniej warunek bezwzględnie konieczny) krańcowo różni się od znamion pojawiają- cych się na skórze niektórych osób, a spowodowanych szczególnymi i odpowiednio intensywnymi przeżyciami psychicznymi. W tym miejscu wspomnieć należy rów- nież i o tym, że różnią się one i od znamion diabelskich, których doszukać się można na ciałach ludzi opętanytch przez demony. Bardzo często pojawieniu się stygmatów i powtarza- jącym się cyklicznie ekstazom, podczas których stygma- tycy przeżywają Mękę Chrystusa Pana, towarzyszą zja- wiska i zdarzenia chyba jeszcze trudniejsze do wyjaśnie- nia niż samo powstanie i utrzymanie się ran na rękach, nogach, boku i głowie. Zjawisko stygmatyzmu zdaje się być tak stare jak samo chrześcijaństwo. Istnieje bowiem uzasadnione do- mniemanie, że znaki Męki Pańskiej otrzymał już św. Pa- weł. Wniosek ten można – chyba – wysunąć, opierając się na zdaniu Apostoła Narodów, wyjętym z jego “Listu do Galatów”, gdzie wyraził się w ten oto sposób: 6 “W końcu niechaj mi nikt nie sprawia trudności, bo ja blizny Pana Jezusa na własnym ciele noszę.” (Gal. 6, 17) Jednak od czasów apostolskich, aż do 1224 roku, czyli do chwili otrzymania ran stygmatycznych z rąk Serafina przez św. Franciszka z Asyżu, nic na temat owego zjawi- ska nie było słychać. Stygmaty tego wielkiego średniowiecznego świętego są pierwszymi, jakie zostały oficjalnie uznane za zdarze- nie nadprzyrodzone przez Kościół Katolicki. Oczywiście nie oznacza to, że od czasów św. Pawła do czasów św. Franciszka nie żyli tacy ludzie, którzy na swym żywym ciele nosili znaki Męki Pańskiej. Jest raczej więcej niż prawdopodobne, że owszem, żyli, tyle że nie dochowały się na ich temat żadne prze- kazy i dokumenty. Gdyby jednak nawet i przyjąć, że pierwszym stygma- tykiem był dopiero św. Franciszek, to i tak występowa- nie owego fenomenu ma bardzo starą metrykę, bo liczą- cą prawie osiemset lat. Stygmatyzm i stygmatycy – to długa i ciekawa histo- ria. Historia, która rozpoczęła się wieleset lat temu i która wciąż jeszcze trwa... Ludzi naznaczonych znakami Męki Pańskiej żyło w ciągu stuleci bardzo wiele i nawet samo ich wymienie- nie zajęłoby sporo miejsca. Nie jest tak bowiem, iż styg- matyzm jest czymś absolutnie wyjątkowym i niezmier- nie rzadko spotykanym, ale przeciwnie – wśród katolic- kich mistyków nawet stosunkowo częstym. Oczywiście na podstawie tego, co napisałem wyżej, nie należy bynajmniej wyciągać pochopnego wniosku, iż 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

O stygmatach, mumiach i innych niezwykłych zjawiskach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: