Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00323 007630 20641468 na godz. na dobę w sumie
Obowiązki informacyjne spółek publicznych - ebook/pdf
Obowiązki informacyjne spółek publicznych - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 211
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0098-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Niniejsza książka ukazuje się jako kolejna publikacja w serii „Prawo w praktyce”.

Podstawowym walorem książek tej serii jest pokazanie praktycznego stosowania prawa z punktu widzenia prawnika. Syntetyczne objaśnienia mają uzasadniać pod-jęcie konkretnych decyzji i prowadzić do konkluzji: „w takiej sytuacji można zrobić…”.

W celu ułatwienia korzystania z książki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne informacje oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów.

Obowiązki informacyjne spółek publicznych to publikacja, w której w usystematyzowany i przystępny sposób przedstawiono zagadnienia dotyczące jednej z podstawowych instytucji prawa rynku kapitałowego, jaką są obowiązki informacyjne spoczywające na spółkach publicznych.

Tematyka książki obejmuje m.in.:

• obowiązek prospektowy,

• obowiązek ujawniania informacji poufnych,

• obowiązek przekazywania do wiadomości publicznej raportów bieżących i okresowych,

• insider trading,

• zasady odpowiedzialności i sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych emitentów.

Książka stanowi znakomite kompendium wiedzy dla wszystkich osób, które uczestniczą w praktyce obrotu giełdowego – przede wszystkim dla inwestorów dokonujących transakcji na rynku giełdowym, menadżerów spółek publicznych oraz pracowników instytucji rynku giełdowego. Merytoryczna zawartość tej publikacji czyni ją szczególnie przydatną także dla prawników zajmujących się rynkiem kapitałowym – radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów radcowskich i adwokackich.

Rafał Filip Szymański – doktorant w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie spółek i prawie rynku kapitałowego. Zajmuje się obsługą prawną spółek, w szczególności spółek giełdowych, oraz doradztwem przy transakcjach odbywających się na rynku GPW lub New Connect. Jest członkiem Koła Naukowego Prawa Spółek działającego przy WPiA UW.

Karolina Kocemba – adwokat, doktor prawa i partner w kancelarii Tomczak i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i w zagadnieniach dotyczących spółek giełdowych oraz w obsłudze grup kapitałowych o strukturze holdingowej. Ma doświadczenie we wprowadzaniu spółek na rynek GPW oraz na rynek New Connect. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo w praktyce Obowiązki informacyjne spółek publicznych Rafał Filip Szymański, Karolina Kocemba wydanie 1 Opracowanie redakcyjne: Joanna Pastuszka Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Paragrafi k Studio Grafi ki © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-278-0098-5 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozdział 1. Funkcje i pojęcie obowiązków informacyjnych spółek publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1. Ogólna teoria i znaczenie informacji dla uczestników rynku . . . . . . . . 19 2. Zjawisko asymetrii informacji między spółką a inwestorami . . . . . . . . 24 3. Ratio legis instytucji nakładania na spółki publiczne obowiązków informacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4. Rzetelna realizacja obowiązków informacyjnych jako jeden ze standardów współczesnego corporate governance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5. Systematyka obowiązków informacyjnych spółek publicznych . . . . . . 40 6. Pojęcie spółki publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Rozdział 2. Obowiązek prospektowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 1. Zagadnienia wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2. Powstanie obowiązku prospektowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.1. Oferta publiczna papierów wartościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.2. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3. Wyjątki od obowiązku prospektowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 4. Prospekt emisyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4.1. Charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4.2. Forma i treść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 4.3. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego i uprawnienia nadzorcze KNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 4.4. Sposoby publikacji prospektu emisyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 4.5. Obowiązek publikacji aneksu do prospektu emisyjnego . . . . . . . . 97 5. Memorandum informacyjne i zasady jego udostępniania . . . . . . . . . . . 101 6 Spis treści Rozdział 3. Obowiązki informacyjne spółek publicznych związane z obrotem instrumentami fi nansowymi na rynku regulowanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 1. Stałe obowiązki informacyjne i wzajemne relacje między nimi . . . . . . 111 2. Zasady funkcjonowania Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 3. Obowiązki informacyjne spoczywające na KNF, GPW i KDPW . . . . . . . 124 3.1. Obowiązki publikacyjne KNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 3.2. Komunikaty GPW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3.3. Komunikaty KDPW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Rozdział 4. Obowiązek przekazywania informacji poufnych do publicznej wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 2. Defi nicja i charakter informacji poufnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 2.1. Informacja określona w sposób precyzyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 2.2. Informacja dotycząca emitenta lub instrumentu fi nansowego . . . 138 2.3. Informacja, która nie została przekazana do publicznej wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 2.4. Informacja mogąca w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów fi nansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 3. Tryb i sposób przekazywania przez spółki publiczne informacji poufnej do publicznej wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 4. Instytucja opóźnienia przekazywania informacji poufnej do publicznej wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 4.1. Opóźnienie a możliwość naruszenia słusznego interesu emitenta 151 4.2. Zapewnienie emitenta zachowania poufności informacji . . . . . . . 155 4.3. Opóźnienie upublicznienia informacji poufnej a zakaz wprowadzenia w błąd opinii publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 4.4. Zawiadomienie KNF o opóźnieniu publikacji informacji poufnej 156 5. Informacje poufne a insider trading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 5.1. Pojęcie „insider trading” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 5.2. Kategorie insiderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 5.3. Instrumenty prawne przeciwdziałania zjawisku insider tradingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Rozdział 5. Obowiązki spółek publicznych w zakresie upubliczniania informacji bieżących i okresowych na rynku regulowanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 2. Obowiązek przekazywania raportów bieżących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3. Obowiązek publikacji raportów okresowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 3.1. Raporty kwartalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 3.2. Raporty półroczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 3.3. Raporty roczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 www.lexisnexis.pl Spis treści 7 Rozdział 6. Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 2. Naruszenie obowiązku informacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 3. Odpowiedzialność cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 4. Odpowiedzialność administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5. Sankcje karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Aneks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z 21 listopada 2012 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Wykaz źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne dyrektywa 2010/73/UE dyrektywa o nadużyciach dyrektywa o przejrzystości dyrektywa prospektowa k.c. k.p.a. k.p.c. – dyrektywa 2010/73/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 lis- topada 2010  r. zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE w  sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w  związku z  publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w  sprawie harmonizacji wymo- gów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulo- wanym (Dz.Urz. UE 2010 L 327/1) – dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  28  stycznia 2003  r. w  sprawie wykorzystywania poufnych in- formacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (Dz.Urz. UE 2003 L 96/16 ze zm.) – dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczą- cych przejrzystości informacji o emitentach, których papiery war- tościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz. UE 2004 L 390/38 ze zm.) – dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 lis- topada 2003  r. w  sprawie prospektu emisyjnego publikowane- go w  związku z  publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i  zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz. UE 2003 L 345/64 ze zm.) – ustawa z  23  kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr  16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) 10 Wykaz skrótów k.s.h. – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. regulamin ESPI Nr 94, poz. 1037 ze zm.) – Regulamin korzystania z  Elektronicznego Systemu Przekazy- wania Informacji (ESPI) – załącznik zarządzenia nr  90/2012 Przewodniczącego KNF z  13  lipca 2012  r. (dokument dostęp- ny na stronie internetowej: www.knf.gov.pl/dla_rynku/espi/ index.html) regulamin GPW – Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w  Warszawie S.A. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na 15 kwietnia 2013  r., dostępny na stronie internetowej: www.gpw.pl/pub/ fi les/PDF/regulacje/regulamin_GPW_UTP.pdf) rozporządzenie o ESPI rozporządzenie o informacjach rozporządzenie o memorandum rozporządzenie o sprawozdaniach fi nansowych w prospekcie rozporządzenie prospektowe rozporządzenie w sprawie informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta – rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i  warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komi- sję Papierów Wartościowych i Giełd (Dz.U. Nr 25, poz. 188) – rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i  okresowych przekazywanych przez emi- tentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr  33, poz.  259 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Finansów z  6  lipca 2007  r. w  sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memo- randum informacyjne, o  którym mowa w  art.  39 ust.  1 oraz 42 ust.  1 ustawy o  ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 132, poz. 916 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Finansów z  18  października 2005  r. w  sprawie zakresu informacji wykazywanych w  sprawozda- niach fi nansowych i  skonsolidowanych sprawozdaniach fi nan- sowych, wymaganych w  prospekcie emisyjnym dla emitentów z  siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz.U. Nr  209, poz. 1743 ze zm.) – rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i  publikacji takich pro- spektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz.Urz. UE 2004 L 149/1 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w spra- wie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emi- tenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnie- niem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. Nr 67, poz. 476) www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów rozporządzenie zmieniające rozporządzenie o informacjach 11 – rozporządzenie Ministra Finansów z 3 kwietnia 2012 r. zmienia- jące rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2012 r., poz. 397) ustawa o obrocie – ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi ustawa o ofercie publicznej ustawa o nadzorze (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) – ustawa z  29  lipca 2005  r. o  ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o  spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) – ustawa z 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537 ze zm.) Organy i instytucje ASO BIP RCL BIP RM CESR ECGI ESMA ESPI GPW KDPW KNF KPWiG KRS MSR NSA SEG UKNF WSA – Alternatywny System Obrotu – Biuletyn Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji – Biuletyn Informacji Publicznej Rady Ministrów – Committee of European Securities Regulators – European Corporate Governance Institute – European Securities and Markets Authority (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) – Elektroniczny System Przekazywania Informacji – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. – Komisja Nadzoru Finansowego – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – Krajowy Rejestr Sądowy – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – Naczelny Sąd Administracyjny – Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – wojewódzki sąd administracyjny Czasopisma PPH PPW Pr. Spółek PUG – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Prawo Papierów Wartościowych” – „Prawo Spółek” – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Wciąż rozwijający się w naszym kraju rynek kapitałowy jest niewątp- liwie jednym z  zasadniczych elementów współczesnej polskiej rze- czywistości gospodarczej. Jego instytucje, takie jak Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, stały się nie tylko fi larem zachodzących w  ostatnim dwudziestoleciu przemian ekonomicznych oraz integral- nym elementem globalnych rynków fi nansowych, lecz także przede wszystkim platformą masowego obrotu poszczególnymi instrumenta- mi fi nansowymi. Rynek polski stał się atrakcyjnym dla przedsiębiorców miejscem po- zyskiwania kapitału niezbędnego do sfi nansowania ich przedsięwzięć gospodarczych, a także forum dokonywania przez miliony osób inwe- stycji, mających zapewnić możliwie najwyższe stopy zwrotu. Takie ujęcie rynku kapitałowego powoduje, że w praktyce obrotu ist- nieją liczne niebezpieczeństwa, które determinują potrzebę uregulo- wania mechanizmów jego funkcjonowania za pośrednictwem instru- mentów ekonomicznych oraz prawnych. W szczególności dziś – w dobie ogólnoświatowego kryzysu ekonomicz- nego i  coraz bardziej złożonej rzeczywistości rynków fi nansowych – podstawowe znaczenie w  całej regulacji prawa rynku kapitałowego należy przypisać unormowaniom służącym zapewnieniu powszech- nego i transparentnego dostępu do informacji. Unormowania te mają za zadanie budować zaufanie inwestorów do rynku oraz gwaranto- wać sprawne i – przede wszystkim – przejrzyste funkcjonowanie zor- ganizowanego obrotu instrumentami fi nansowymi. Kluczową z  kolei rolę w tego typu unormowaniach odgrywają obowiązki informacyjne spółek publicznych. 14 Wprowadzenie Obowiązki informacyjne spółek publicznych nie bez przyczyny uzna- wane są współcześnie za podstawową gwarancję ładu na rynku kapi- tałowym. Umożliwiając pozyskanie rzetelnych, pełnych i  aktualnych informacji na temat emitenta i jego papierów wartościowych, zapew- niają niezbędną do podjęcia trafnej decyzji inwestycyjnej wiedzę i – co za tym idzie – niwelują ryzyko utraty kapitału na skutek podejmowa- nia decyzji inwestycyjnej bez wyczerpującej wiedzy. Wzrasta dzięki temu ogólne zaangażowanie inwestorów na rynku kapitałowym. Gwarantując powszechną znajomość wszelkich informacji o  spółce, obowiązki informacyjne spółek publicznych wspomagają także me- chanizmy wyceny papierów wartościowych notowanych na rynku re- gulowanym. Prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego uzależ- nione jest więc od specjalnego reżimu obowiązków informacyjnych. Na funkcjonowanie w  nim spółki publiczne muszą się godzić, jeżeli chcą faktycznie pozyskać kapitał za pośrednictwem struktur zorgani- zowanego rynku kapitałowego. Elementem koniecznym dla zapewnienia skuteczności tego reżimu są także regulacje sankcjonujące przypadki naruszenia obowiązków informacyjnych. Jeżeli instrumenty informacyjne mają funkcjono- wać efektywnie, niezbędne okazują się prawidłowo skonstruowane mechanizmy sankcyjne, które umożliwiają zarówno egzekwowanie prawidłowej realizacji obowiązków informacyjnych przez emitentów, jak i dochodzenie przez uczestników rynku stosownych odszkodowań w przypadku ich naruszenia. Jakkolwiek objętość niniejszej publikacji nie pozwala na dogłębne zba- danie mechanizmów odpowiedzialności za naruszenie obowiązków publikacyjnych, zostaną one jednak w sposób ogólny zasygnalizowane w przedostatnim rozdziale. Warto zresztą już w tym miejscu podkreś- lić, że prawidłowo skonstruowane normy sankcjonujące nieprawidło- wości w realizacji obowiązków publikacyjnych, a także ich efektywna egzekucja stanowią równie istotny jak same powinności informacyjne instrument ochrony oraz budowania zaufania inwestorów do rynku i funkcjonujących na nim spółek. Potwierdzają to powszechnie znane skandale fi nansowe z  początku bieżącego stulecia, w których uczestniczyły takie spółki, jak chociażby Enron czy Parmalat. Doświadczenia bankructw tych potężnych kon- cernów pokazały w sposób wyraźny, jak poważną rolę wobec różnych konfl iktów interesów odgrywają sprawnie wykonywane przez spółki www.lexisnexis.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Obowiązki informacyjne spółek publicznych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: