Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00044 004283 15178434 na godz. na dobę w sumie
Obowiązki pracodawcy na przełomie roku – o czym trzeba pamiętać - ebook/pdf
Obowiązki pracodawcy na przełomie roku – o czym trzeba pamiętać - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-23-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

 

 

Publikacja zawiera opis najważniejszych obowiązków w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jakie mają pracodawcy do spełnienia na przełomie roku. Można się z niej dowiedzieć m.in.:

- jak udzielać urlopów wypoczynkowych na przełomie roku,

- ile wyniosą wymiary czasu pracy w 2018 r.,

- jak sporządzić informację ZUS IWA,

- ile wyniesie współczynnik urlopowy w 2018 r.,

- jak rozliczać zwolnienie lekarskie na przełomie roku.

Publikacja zawiera ponadto informacje o obowiązkach pracodawców wobec PFRON, GUS i urzędu skarbowego. Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book OBOWIĄZKI PRACODAWCY NA PRZEŁOMIE ROKU – O CZYM tRZEBA PAMIętAć stan prawny 3 listopada 2017 r. Aleksander P. Kuźniar, Izabela Nowacka, Marek Skałkowski - - 9 3 2 7 4 9 5 6 3 8 8 7 9 - - 2 SPIS TREŚCI I. Prawo pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 1. Udzielanie urlopów wypoczynkowych na przełomie roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1. Koniec roku a urlop na żądanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2. Nabycie prawa do pierwszego urlopu na przełomie roku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3. Plan urlopów na następny rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.4. Współczynnik urlopowy na 2018 r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. Ustalanie wymiarów czasu pracy na 2018 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rozliczenia z pracownikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1. Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. i świadczenia od niego zależne . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2. Wynagrodzenie należne za grudzień 2017 r., wypłacone w styczniu 2018 r. – kiedy powstaje przychód u pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3. Koszty uzyskania, kwota zmniejszająca podatek i skala podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4. Kwoty wolne od potrąceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5. Rozliczenie roczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5.1. Informacja PIT-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.2. Informacja PIT-8C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.3. Roczna deklaracja PIT-4R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 III. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1. Korekta odpisu na zfśs w 2017 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2. Kto musi utworzyć zfśs w 2018 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3. Ustalenie stanu zatrudnienia na 1 stycznia 2018 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4. Rezygnacja z tworzenia zfśs i z wypłaty świadczeń urlopowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 IV. Obowiązki wobec PFRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2. Obowiązek składania deklaracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3. Informacje – kto i kiedy je składa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 V. Obowiązki wobec GUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1. Sprawozdania roczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2. Sposób przekazania sprawozdania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3. Odpowiedzialność za przekazanie sprawozdania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 VI. Zasiłki i ubezpieczenia społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1. Obowiązki płatnika zasiłków w 2018 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1.1. Kto jest płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1.2. Liczba ubezpieczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1.3. Choroba na przełomie roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2. Minimalna podstawa wymiaru zasiłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3. Dokumenty rozliczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4. Informacja ZUS IWA – podmioty zobowiązane i termin złożenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6. Podstawa wymiaru składek dla rozpoczynających działalność gospodarczą . . . . . . . . . . . 33 Listopad 2017 IFK OBOWIĄZKI PRACODAWCY NA PRZEŁOMIE ROKU 3 Obowiązki pracodawcy na przełomie roku – o czym trzeba pamiętać Planując wymiary czasu pracy na 2018 r. należy wziąć pod uwagę ko- nieczność oddania dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę. W 2018 r. trzeba będzie zapewnić pracownikom dodatkowy dzień wol- ny za święto Trzech Króli przypadające w sobotę 6 stycznia. Nie należy też zapominać o obowiązkach w zakresie urlopów wypoczynkowych. Niektórzy pracodawcy muszą bowiem ustalić m.in. plany urlopów na 2018 r., a wszyscy będą korzystać ze współczynnika urlopowego, jaki będzie obowiązywał w 2018 r. I. Prawo pracy 1. Udzielanie urlopów wypoczynkowych na przełomie roku UWAGA! Pracodawca spełni wymóg udzielenia zaległego ur- lopu w terminie, jeżeli udzieli pracownikowi tego urlopu najpóźniej 30 września. Urlop wypoczynkowy powinien zostać udzielony pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo (art. 161 Kodeksu pracy). Wyjątkowo niewyko- rzystanego w tym terminie urlopu należy udzielić pracownikowi najpóźniej do końca wrześ- nia następnego roku kalendarzowego (art. 168 Kodeksu pracy). Pracodawca spełni obowiązek udzielenia zaległego urlopu w terminie, jeżeli pracownik roz- pocznie korzystanie z tego urlopu najpóź- niej 30 września i wykorzysta wszystkie dni zaległego urlopu w jednej części. Nie ma jednak potrzeby wykorzystania całego zaległego urlopu do 30 września kolejnego roku, ponieważ art. 168 Kodeksu pracy wyraźnie określa, że w tym przypadku chodzi o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca powinien więc pod koniec danego roku przeanalizować sytuację urlopową po- szczególnych pracowników i ustalić, ile dni urlopu pozostało im do wykorzystania. Następnie, w przypadku niewykorzystanych urlopów, powinien, jeżeli to możliwe, udzielić pracownikom urlopu w tym roku lub ustalić jego wykorzystanie w terminie do 30 września przyszłego roku. Występowanie zaległości urlopowych mogą usprawiedliwiać jedynie okoliczności nieza- leżne od pracodawcy, np.: ■■ długotrwała choroba pracownika, ■■ przebywanie pracownika na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Po powrocie pracownika z takiej nieobecności pracodawca powinien ustalić z nim termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego do końca danego roku lub udzielić go najpóźniej do 30 września następnego roku. Listopad 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Obowiązki pracodawcy na przełomie roku – o czym trzeba pamiętać
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: