Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00229 005876 15941007 na godz. na dobę w sumie
Ocena ryzyka zawodowego - sprzątaczka biurowa - ebook/pdf
Ocena ryzyka zawodowego - sprzątaczka biurowa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 25
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3765-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Najczęściej stosowaną metodą szacowania ryzyka jest metoda matrycy ryzyka wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Częstotliwość jej stosowania wynika z łatwości. Innymi stosowanymi metodami są RISK-SCORE, PHA (Preliminary Hazard Analysis). Jednak bez względu na stosowaną metodę celem oceny ryzyka zawodowego jest: „„zidentyfikowanie występujących na stanowisku pracy zagrożeń, „„oszacowanie ryzyka wypadkowego związanego z tymi zagrożeniami oraz wielkości potencjalnych szkód, „„wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego, „„podjęcie działań mających na celu zmniejszenie ryzyka zawodowego – zmiana w wyposażeniu i organizacji stanowiska pracy, zmiana technologii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ocena ryzyka zawodowego – sprzątaczka biurowa 1BF 43 BHP Autor: Tomasz W. Grausz specjalista ds. bhp z czynnikami chemicznymi Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor prowadzący: Marek Kalman Menedżer produktu: Rafał Kępka ISBN 978-83-269-3765-1 Skład i łamanie: 6AN Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10, Centrum Obsługi Klienta: tel.: 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2015 „Ocena ryzyka zawodowego – sprzątaczka biurowa” z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w sub- skrypcji (WWW, e-letter i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Ocena ryzyka zawodowego – sprzątaczka biurowa” i innych elementach dostępnych w subskrypcji, bez zgody wydawcy, jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Ocena ryzyka zawodowego – sprzątaczka biurowa” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia autorów i konsultantów. Zaproponowane w niej i innych elementach dostępnych w subskrypcji wskazówki, po- rady oraz interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Porady zamieszczone w publikacji „Ocena ryzyka zawodowego – sprzątaczka biurowa” i innych elementach dostępnych w subskrypcji nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Rozwiązania podawane w publikacji „Ocena ryzyka za- wodowego – sprzątaczka biurowa” i innych elementach dostępnych w subskrypcji nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów oraz urzędów państwowych. W  związku z  powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Ocena ryzyka zawodowego – sprzątaczka biurowa” oraz innych elementach dostępnych w subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy. Ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią progra- mową lub charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Centrum Obsługi Klienta: tel.: 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ocena ryzyka zawodowego - sprzątaczka biurowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: