Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00404 007439 19947555 na godz. na dobę w sumie
Ochrona danych osobowych w kadrach i płacach - ebook/pdf
Ochrona danych osobowych w kadrach i płacach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 25
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3093-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Ustawa o ochronie danych osobowych nie wymaga, aby upoważnienie do przetwarzania danych osobowych było udzielane w formie pisemnej. Jednak ze względów dowodowych pracodawca powinien nadawać je na piśmie. Udzielając upoważnień w innej formie, np. ustnie, można narazić się na nieporozumienia co do ich treści. Ustawa o ochronie danych osobowych nie precyzuje, gdzie powinny być przechowywane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Również rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika nie wymienia wyraźnie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wśród dokumentów, które pracodawca ma obowiązek przechowywać w aktach osobowych. Nie ma jednak przeszkód, aby dokument taki złożyć w części B akt osobowych pracownika, któremu upoważnienie do przetwarzania danych zostało nadane.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zakaz dyskryminacji Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w kadrach i płacach – przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadząca: Renata Kajewska ISBN 978-83-269-3093-5 Nr produktowy: 1 BC11 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Skład i łamanie: 6AN Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie do- tyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytu- acji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wyma- gać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić od- powiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wska- zówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści R o z d z i a ł 1 . U p o w a ż n i e n i e d o o c h R o n y d a n y c h o s o b o w y c h Obowiązek wydawania upoważnień Ochrona interesów firmy Treść upoważnienia Nadanie upoważnienia przez administratora danych Upoważnienie na czas określony bądź nieokreślony Sankcje za niezachowanie tajemnicy Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych Sankcje za brak upoważnienia Przechowywanie dokumentu – w części B akt osobowych 5 7 7 7 8 12 13 15 15 16 R o z d z i a ł 2 . o c h R o n a d a n y c h o s o b o w y c h p R z y w y p ł a c i e w y n a g R o d z e ń 1 7 Informacja o wynagrodzeniu a tajemnica służbowa Odpowiedzialność za ujawnienie wysokości pensji pracownika Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych Odpowiedzialność cywilna Konsekwencje ujawnienia zarobków pracowniczych Ujawnianie swoich zarobków przez pracownika 19 20 20 21 22 23 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona danych osobowych w kadrach i płacach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: