Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00319 004384 14687067 na godz. na dobę w sumie
Ochrona praw lokatorów. Komentarz - ebook/pdf
Ochrona praw lokatorów. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 265
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4992-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego autorstwa sędziego – dr Jacka Chacińskiego stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu.

Autor w trzecim wydaniu książki poddaje pogłębionej analizie i interpretacji przepisy regulujące zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniu czynszu, rozwiązaniu stosunku prawnego korzystania z lokalu mieszkalnego i eksmisji.

Komentarz uwzględnia:

–  nowelizację z 17.12.2009 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13) dotyczącą wprowadzenia do ustawy nowego rozdziału 2a regulującego instytucję  najmu okazjonalnego;

nowelizację z 31.8.2011 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1342) dotyczącą: wprowadzenia do ustawy definicji tymczasowego pomieszczenia, uregulowania w nowym rozdziale 4a instytucji tymczasowych pomieszczeń i obowiązków gminy w zakresie tworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń; możliwości eksmisji m.in. osób znęcających się nad rodziną albo rażąco i uporczywie wykraczającym przeciwko porządkowi domowemu bezpośrednio do noclegowni bądź schroniska, bez stosowania okresu ochronnego;

Publikacja zawiera – oprócz tekstu ustawy oraz komentarza do poszczególnych unormowań – zbiór przepisów związkowych oraz wzory pozwów pomocne w całościowym ujęciu problematyki.

Komentarz adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką ochrony praw lokatorów, w szczególności do osób stosujących w praktyce przepisy ustawy. Publikacja ta dotyczy zarówno interesów właś­ci­cieli, spółdzielni mieszkaniowych, gmin prowadzących gospodarkę mieszkaniową, zarządców nieruchomości, radców prawnych, sędziów, jak i osób korzystających z lokali.

Może być również pomocna w procesie dydaktycznym dla studentów prawa i administracji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ochrona praw lokatorów Polecamy nasze publikacje: M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, wyd. 2 Duże Komentarze Becka A. Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Becka G. Manjura-Niśkiewicz DODATKI MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 4 Krótkie Komentarze Becka R. Strzelczyk OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka S. Gurgul UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, DEWELOPERA I TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka www.księgarnia.beck.pl Ochrona praw lokatorów Komentarz 3. wydanie Jacek Chaciński WYDAWNICTWO C..H. BECK WARSZAWA 2013 Redakcja: Julita Nowak Koordynator: Wioleta Beczek © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4991-6 ISBN e-book 978-83-255-4992-3 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 3 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 35 Art. 1. Zakres regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Art. 1a. Wyłączenie stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Art. 2. Słowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Art. 3. Przepisy korzystniejsze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Art. 4. Zadania gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Art. 4a. Zestawienie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów . . . . . . . . 59 59 Art. 5. Umowa o odpłatne używanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Art. 6. Kaucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Art. 6a. Obowiązki wynajmującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Art. 6b. Obowiązki najemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Art. 6c. Protokół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Art. 6d. Dopuszczalność wprowadzania ulepszeń . . . . . . . . . . . 79 Art. 6e. Zakończenie najmu; rozliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Art. 6f. Odmienne ustalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Art. 6g. Zmiany teleadresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Art. 7. Stawki czynszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Art. 8. Zasady polityki czynszowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Art. 8a. Podwyżki czynszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Podwyżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Art. 9a. Czynsze w TBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Art. 10. Awarie, przeglądy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Art. 11. Wypowiedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Art. 12. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Art. 13. Rozwiązanie przez sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Art. 14. Orzeczenie o lokalu socjalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 V Spis treści Art. 15. Sprawy o opróżnienie lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Art. 16. Ochrona eksmitowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Art. 17. Eksmisja za znęcanie się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Art. 18. Odszkodowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Art. 19. Skuteczność praw lokatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Rozdział 2a. Najem okazjonalny lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Art. 19a. Charakter umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Art. 19b. Urząd skarbowy, zgłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Art. 19c. Czynsz, opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Art. 19d. Wygaśnięcie, rozwiązanie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Art. 19e. Wyłączenie zastosowania przepisów ustawy . . . . . . . . 159 Rozdział 3. Mieszkaniowy zasób gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Art. 20. Skład zasobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Art. 21. Program gospodarowania, zasady najmu . . . . . . . . . . . 161 Rozdział 4. Lokale socjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Art. 22. Wydzielenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Art. 23. Umowa; stawki czynszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Art. 24. Skutki samowoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Art. 25. Wypowiedzenie przez gminę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Rozdział 4a. Tymczasowe pomieszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Art. 25a. Zasób pomieszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Art. 25b. Umowa najmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Art. 25c. Podmiot zawierający umowę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Art. 25d. Prawo do tymczasowego pomieszczenia . . . . . . . . . . . 173 Art. 25e. Odpowiednie zastosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . 174 Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących… , przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Art. 26. Zmiany w przepisach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Art. 27. Zasięg czasowy ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Art. 28. Czynsz regulowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Art. 29. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Art. 30. Osoba bez tytułu prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Art. 31. Umowa o opiekę nad najemcą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Art. 32. Lokal zamienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Art. 33. Najem mieszkań zakładowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Art. 34. Eksmisja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Art. 35. Uprawnienie do lokalu socjalnego . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Art. 36. Zwrot kaucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Art. 37. Ulepszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 VI Spis treści Art. 38. Ustawa o najmie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Art. 39. Derogacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Art. 40. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 C. Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 1. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . 197 2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grud- nia 2000 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 3. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . 232 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szcze- gółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 11) . . . . . . . 236 D. Wzory pozwów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 1. Pozew o eksmisję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 2. Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu . . . . . . . . . 243 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 VII Przedmowa Najem i inne formy prawne korzystania z cudzych lokali mieszkalnych stanowią instrument prawny służący zaspokajaniu potrzeb mieszkanio- wych ludności. Jest tradycją polskiego prawa, że w sposób szczególny – w stosunku do ogólnych przepisów prawa cywilnego – reguluje ochronę praw lokatorów. Regulacja ta jest doniosła społecznie. Dotyka zarówno interesów właś- cicieli, jak i korzystających z lokali. Realizacja interesów tych podmiotów prowadzi często do wzajemnych konfliktów. Wynikają one przede wszyst- kim ze złego stanu majątkowego najemców oraz fatalnego stanu technicz- nego budynków. Komentowana ustawa stanowi w zamierzeniu ustawodawcy regulację kompromisową, uwzględniającą interesy obu stron. Jej częste nowelizacje oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zgodności prze- pisów ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej pokazują jednak, że stosunek tych interesów nie został jeszcze ujęty w trwałe ramy prawne. Niniejszy komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla osób sto- sujących w praktyce przepisy ustawy. Może być również pomocny w pro- cesie dydaktycznym dla studentów prawa i administracji. Zgodnie z syste- matyką ustawy koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniu czynszu, rozwiązaniu stosunku prawnego korzystania z lokalu mieszkalnego i eks- misji. Uwzględnia orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konsty- tucyjnego. Warszawa, dnia 1 marca 2013 r. dr Jacek Chaciński IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DodMieszkU . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkanio- wych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospo- litej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) NajemLokU . . . . . . . . ustawa z 2.7.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) OchrLokU . . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokato- rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) PBudMieszkU . . . . . . ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach po- pierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst PrLokU . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. – Prawo lokalowe (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) jedn. Dz.U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) SamGminU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) XI Wykaz skrótów SpMieszkU . . . . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach miesz- kaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) ŚwRodzU . . . . . . . . . . ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzin- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) WłLokU . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ZmOchrLokU . . . . . . . ustawa z 17.12.2004 r. o zmianie ustawy o ochro- nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi- ny i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 281, poz. 2783 ze zm.) 2. Organy orzekające SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NSA(5) . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie pięciu sędziów RM . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma Biul. SN . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy OSNC . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, OSPiKA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra- Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSS . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Se- ZNSA . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyj­ żowych ria A nego XII Wykaz skrótów 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł orz. . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja rozp. . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona TBS . . . . . . . . . . . . . . towarzystwo budownictwa społecznego tekst jedn. . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . . . to jest uchw. . . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . . ustęp wyr. . . . . . . . . . . . . . . . wyrok z. . . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt zob. . . . . . . . . . . . . . . . zobacz XIII A. Tekst ustawy Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 733) Tekst jednolity z dnia 7 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 266) (zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783 i 2786; Dz.U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; Dz.U. z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13; Dz.U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1342; Dz.U. z 2012 r. poz. 951) Spis treści Art. Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–4a Rozdział 2. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów . . . . . . . . . . . . . . . . 5–19 Rozdział 2a. Najem okazjonalny lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19a–19e Rozdział 3. Mieszkaniowy zasób gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–21 Rozdział 4. Lokale socjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–25 Rozdział 4a. Tymczasowe pomieszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25a–25e Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26–40 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Art. 1a. [Wyłączenie stosowania] Przepisów ustawy nie stosuje się do lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Art. 2. [Słowniczek] 1.1 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) lokatorze – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę uży­ wającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo włas­ ności; 1 Art. 2 ust. 1 pkt 8a dodany ustawą z dnia 15.12.2006 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 1833), któ- ra wchodzi w życie 1.01.2007 r.; pkt 5a dodany ustawą z dnia 31.08.2011 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1342), która wchodzi w życie 16.11.2011 r. 3 Art. 2 A. Tekst ustawy 2) właścicielu – należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną oso- bę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do uży- wania lokalu; 3) współlokatorze – należy przez to rozumieć lokatora, któremu przysłu- guje tytuł prawny do używania lokalu wspólnie z innym lokatorem; 4) lokalu – należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania po- trzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twór- cy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krót- kotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypo- czynkowych; 5) lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć lokal nadający się do za- mieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego po- wierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobo- wego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie; 5a) tymczasowym pomieszczeniu – należy przez to rozumieć pomiesz- czenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła za- opatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewnia- jące możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną oso- bę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miej- scowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowy- wane; 6) lokalu zamiennym – należy przez to rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczaso- wy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi ta- kiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobo- wego – 20 m2 tej powierzchni; 7) powierzchni użytkowej lokalu – należy przez to rozumieć powierzch- nię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szcze- gólności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodar- czym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób 4 Ustawa o ochronie praw lokatorów... Art. 2 używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzch- ni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczo- nych do przechowywania opału; 8) opłatach niezależnych od właściciela – należy przez to rozumieć opła- ty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, od- padów i nieczystości ciekłych; 8a) wydatkach związanych z utrzymaniem lokalu – należy przez to ro- zumieć wydatki, ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w da- nym budynku, obciążające właściciela, obejmujące: opłatę za użytko- wanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości oraz koszty: a) konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nierucho- mości oraz przeprowadzonych remontów, b) zarządzania nieruchomością, c) utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbiorczej, domofonu oraz zieleni, d) ubezpieczenia nieruchomości, e) inne, o ile wynikają z umowy. 9) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych; 10) mieszkaniowym zasobie gminy – należy przez to rozumieć lokale sta- nowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów; 11) publicznym zasobie mieszkaniowym – należy przez to rozumieć lo- kale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, sa- morządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych; 12) wskaźniku przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – należy przez to rozumieć prze- ciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków miesz- kalnych: a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą woje- wody lub sejmiku województwa, b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktu- alnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według po- wiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszcze- nia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona praw lokatorów. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: