Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00045 004899 19012405 na godz. na dobę w sumie
Od Las Vegas do Wall Street. O tym, jak pokonałem kasyno oraz rynek - książka
Od Las Vegas do Wall Street. O tym, jak pokonałem kasyno oraz rynek - książka
Autor: , Liczba stron: 472
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4398-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Wydaje się, że osiągnięcie sukcesu i zdobycie wielkich pieniędzy wymaga nadludzkiej mocy, pracowitości i niebywałego szczęścia. Obojętnie, czy mowa o wygranej w kasynie, czy o niezwykle zyskownej inwestycji, udaje się to tylko garstce urodzonych pod wyjątkowo pomyślną gwiazdą. Szukanie jakichkolwiek racjonalnych możliwości złamania systemu którejkolwiek gry hazardowej raczej nie daje dobrych rezultatów. A próby zarobienia dużych pieniędzy na giełdzie kończą się często spektakularną porażką. Ostatnimi laty zresztą inwestowanie na giełdzie coraz bardziej upodabnia się do wymyślnej gry hazardowej.

Tymczasem klucz do złamania zasad gry hazardowej czy też gry rynkowej istnieje, a jego skuteczność została udowodniona w praktyce. W tej autobiograficznej książce znajdziesz niezwykłą historię człowieka, który mając za sobą udaną karierę akademicką, postanowił wypróbować swoje teorie w praktyce, dokładniej - na własnej skórze. Przy tym udało mu się zachować prostotę stosowanych strategii. Udowodnił, że dzięki racjonalnym zasadom wywiedzionym wprost z matematyki czy statystyki, niekiedy z wykorzystaniem komputera, można systematycznie wygrywać w kasynie lub na rynku. O wielkości Edwarda O. Thorpa świadczy również jego umiejętność wycofania się ze świata wielkich pieniędzy po to, by zająć się czymś innym oraz cieszyć się życiem i zgromadzonym majątkiem.

W książce Thorp w interesujący sposób opowiada o swoich pasjach i motywacjach, a także o niezwykłej ciekawości świata. Pozwala prześledzić ścieżkę, która doprowadziła go do odrzucenia powszechnie akceptowanych poglądów i skłoniła do poszukiwań. Opisuje, w jaki sposób dochodził do rewolucyjnych rozwiązań dotychczas nierozstrzygniętych zagadnień. Opowieść Thorpa jest fascynującą podróżą intelektualną przez krainę matematyki, gier losowych i rynków finansowych. To książka, która zachęca do logicznego myślenia o pozornie nieracjonalnym świecie.

Oto jak dzięki mocy własnego umysłu pokonać los, oszustów i wielkie korporacje!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street, How I Beat the Dealer and the Market Tłumaczenie: Przemysław Janicki ISBN: 978-83-283-4398-6 Copyright © 2017 by Edward O. Thorp Published by arrangement with The Robbins Office, Inc. and Aitken, Alexander Associates, Ltd Published in the United States by Random House, an imprint and division of Penguin Random House LLC, New York. Random House and the House colophon are registered trademarks of Penguin Random House LLC. Polish edition copyright © 2019 by Helion SA All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/odlasv Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:311)CI Wstęp ........................................................................................................................7 Przedmowa .............................................................................................................9 ROZDZIAŁ 1. Z miłości do nauki ............................................................................................. 17 ROZDZIAŁ 2. Przez zabawę do nauki .................................................................................... 39 ROZDZIAŁ 3. Fizyka i matematyka ......................................................................................... 69 ROZDZIAŁ 4. Las Vegas ............................................................................................................. 89 ROZDZIAŁ 5. Na podbój blackjacka ...................................................................................... 95 ROZDZIAŁ 6. Dzień baranka ..................................................................................................113 ROZDZIAŁ 7. Liczenie kart dla każdego .............................................................................132 ROZDZIAŁ 8. Gracze kontra kasyno ....................................................................................150 ROZDZIAŁ 9. Komputer, który prognozuje wyniki ruletki ...........................................162 ROZDZIAŁ 10. Przewaga w pozostałych grach kasynowych ........................................178 ROZDZIAŁ 11. Wall Street — największe kasyno na świecie .........................................189 ROZDZIAŁ 12. Brydż z Buffettem ............................................................................................202 ROZDZIAŁ 13. A więc fundusz .................................................................................................216 ROZDZIAŁ 14. W awangardzie rewolucji ilościowej ........................................................240 5 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 15. Wzlot… .............................................................................................................. 251 ROZDZIAŁ 16. …i upadek ......................................................................................................... 263 ROZDZIAŁ 17. Okres dostosowań .......................................................................................... 273 ROZDZIAŁ 18. Oszustwa i zagrożenia ................................................................................... 288 ROZDZIAŁ 19. Kupuj tanio, sprzedawaj drogo .................................................................. 296 ROZDZIAŁ 20. Wożąc drewno do lasu .................................................................................. 312 ROZDZIAŁ 21. Niedopałek cygara .......................................................................................... 318 ROZDZIAŁ 22. Hedging czy spekulacja? .............................................................................. 327 ROZDZIAŁ 23. Co to znaczy być bogatym .......................................................................... 339 ROZDZIAŁ 24. Procent składany, czyli ósmy cud świata ................................................ 351 ROZDZIAŁ 25. Pokonaj inwestorów dzięki indeksom ..................................................... 358 ROZDZIAŁ 26. Czy można pokonać rynek? Czy warto próbować? ............................. 367 ROZDZIAŁ 27. Zarządzanie majątkiem i alokacja aktywów .......................................... 380 ROZDZIAŁ 28. Spłacanie długu ............................................................................................... 394 ROZDZIAŁ 29. Kryzysy finansowe — lekcje, których nie odrobiliśmy ....................... 401 ROZDZIAŁ 30. Garść przemyśleń ............................................................................................ 421 Epilog ....................................................................................................................430 DODATEK A Wpływ inflacji na wartość pieniądza w czasie ...........................................433 DODATEK B Historyczne stopy zwrotu ................................................................................436 DODATEK C Reguła 72 i pokrewne .......................................................................................439 DODATEK D Rentowność inwestycji funduszu Princeton Newport Partners .............441 DODATEK E Rentowność arbitrażu statystycznego dla pewnej spółki z listy Fortune 100 ............................................................444 Uwagi ...................................................................................................................446 Podziękowania ..................................................................................................468 Bibliografia .........................................................................................................470 O autorze .............................................................................................................472 6 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:286) 8. GRACZE KONTRA KASYNO Kiedy moja ksi(cid:200)(cid:285)ka Beat the Dealer pojawi(cid:239)a si(cid:218) na rynku, legiony wielbicieli blackjacka zasiad(cid:239)y przy sto(cid:239)ach do gry w kasynach Nevady. Ka(cid:285)dy móg(cid:239) przynie(cid:258)(cid:202) ze sob(cid:200) do(cid:239)(cid:200)czone do ksi(cid:200)(cid:285)ki karty z rozpisanymi strategiami gry i przyst(cid:200)pi(cid:202) do tego jej wariantu, w którym stawa(cid:239) si(cid:218) równoprawnym part- nerem dla krupiera, nawet bez liczenia kart. W(cid:258)ród tych graczy by(cid:239)y oczywi- (cid:258)cie osoby bieg(cid:239)e w liczeniu kart, jak równie(cid:285) tacy, którzy do tej bieg(cid:239)o(cid:258)ci dopiero aspirowali. Wielu opanowa(cid:239)o j(cid:200) w naprawd(cid:218) bardzo wysokim stop- niu, niektórzy mogliby spokojnie utrzymywa(cid:202) si(cid:218) z gry w blackjacka, ale dla wi(cid:218)kszo(cid:258)ci opanowanie jej podstaw wymaga(cid:239)o zbyt du(cid:285)ego wysi(cid:239)ku i wy- trwa(cid:239)o(cid:258)ci, opanowania i dyscypliny, nie mówi(cid:200)c ju(cid:285) o odpowiednim tempe- ramencie. To by(cid:239)y g(cid:239)ówne przeszkody na ich drodze do sukcesu. Mimo wszystko samo nag(cid:239)o(cid:258)nienie faktu, (cid:285)e blackjack umo(cid:285)liwia poko- nanie kasyna, przyczyni(cid:239)o si(cid:218) do gwa(cid:239)townego wzrostu popularno(cid:258)ci tej gry. W efekcie to w(cid:239)a(cid:258)nie blackjack wyrós(cid:239) na najpopularniejsz(cid:200) gr(cid:218) kasynow(cid:200) w Stanach Zjednoczonych i w ci(cid:200)gu dwóch dekad zast(cid:200)pi(cid:239) w tej roli nie- zwykle popularne dot(cid:200)d ko(cid:258)ci (craps). W(cid:239)a(cid:258)ciciele kasyn stan(cid:218)li przed nie la- da dylematem: czy powinni pozwoli(cid:202) tej nielicznej grupie graczy, którzy opa- nowali technik(cid:218) liczenia kart, wygrywa(cid:202) z nimi w grze i powetowa(cid:202) sobie (z nawi(cid:200)zk(cid:200)) straty na tej przewa(cid:285)aj(cid:200)cej wi(cid:218)kszo(cid:258)ci, która nie opanowa(cid:239)a tej techniki, czy te(cid:285) mo(cid:285)e powinni przedsi(cid:218)wzi(cid:200)(cid:202) stanowcze (cid:258)rodki przeciwko jej zwolennikom, nawet je(cid:258)li mia(cid:239)oby to wyhamowa(cid:202) aktualny boom na t(cid:218) gr(cid:218)? 150 Poleć książkęKup książkę GRACZE KONTRA KASYNO Kiedy w(cid:239)a(cid:258)ciciele kasyn po raz pierwszy spróbowali zmieni(cid:202) zasady gry i dobitnie przekonali si(cid:218), (cid:285)e wy(cid:285)sze — dzi(cid:218)ki zmianie regulaminów — do- chody nie rekompensuj(cid:200) im straty przychodów z powodu spadku klienteli, bardzo szybko wycofali si(cid:218) ze zmian. Z nowo(cid:258)ci, które si(cid:218) przyj(cid:218)(cid:239)y, warto odnotowa(cid:202) wprowadzenie tzw. butów, czyli specjalnych zasobników do utrzy- mywania talii kart przy grze prowadzonej wi(cid:218)ksz(cid:200) ich liczb(cid:200) (czterema, sze- (cid:258)cioma, a nawet o(cid:258)mioma taliami jednocze(cid:258)nie). Zak(cid:239)adam, (cid:285)e g(cid:239)ównym celem wprowadzenia butów by(cid:239)o utrudnienie liczenia kart. Nie musieli si(cid:218) tym zbytnio przejmowa(cid:202) gracze stosuj(cid:200)cy system High-Low (por. dalej), po- niewa(cid:285) strategia by(cid:239)a mniej wi(cid:218)cej taka sama bez wzgl(cid:218)du na liczb(cid:218) talii kart w grze, a tak(cid:285)e dlatego, (cid:285)e system High-Low mo(cid:285)na by(cid:239)o dostosowa(cid:202) do liczby kart poza taliami, niezale(cid:285)nie od jej wysoko(cid:258)ci. Dobrzy gracze, którzy ci(cid:200)gle doskonalili si(cid:218) przez praktyk(cid:218), nadal wygrywali. Powstawa(cid:239)y jednak galerie zdj(cid:218)(cid:202) „klientów, których w naszym kasynie nie obs(cid:239)ugujemy”. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej u(cid:285)ywan(cid:200) by(cid:239)a galeria stworzona przez pry- watn(cid:200) agencj(cid:218) detektywistyczn(cid:200) Griffin Investigations, za(cid:239)o(cid:285)on(cid:200) w 1967 r. przez Beverly i Roberta Griffinów. Zawieraj(cid:200)ca pocz(cid:200)tkowo g(cid:239)ównie zdj(cid:218)cia pospolitych oszustów, z(cid:239)odziejaszków czy osób zak(cid:239)ócaj(cid:200)cych spokój pu- bliczny, bardzo szybko podwoi(cid:239)a swoj(cid:200) obj(cid:218)to(cid:258)(cid:202) po dodaniu fotografii graczy praktykuj(cid:200)cych liczenie kart, jako personae non gratae. Mieli by(cid:202) usuwani z budynku kasyna bez ostrze(cid:285)enia. W tym celu w(cid:239)a(cid:258)cicielom kasyn przeka- zano dok(cid:239)adniejsze ich opisy. W praktyce usuwanie licz(cid:200)cych karty nie by(cid:239)o takie proste, poniewa(cid:285) krupierzy nie zawsze potrafili zorientowa(cid:202) si(cid:218), kto karty liczy, a kto nie. W przyp(cid:239)ywie nadgorliwo(cid:258)ci pozbawiano mo(cid:285)liwo(cid:258)ci gry tych go(cid:258)ci, którzy nie stosowali mojej techniki, byli wi(cid:218)c bardzo zasko- czeni przymusowym wykluczeniem z gry. W ko(cid:241)cu agencja Griffinów zosta(cid:239)a pozwana przez dwóch topowych graczy stosuj(cid:200)cych liczenie kart i ostatecznie z(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)a wniosek o upad(cid:239)o(cid:258)(cid:202) w 2005 r. Jednym z tych graczy by(cid:239) James Grosjean, cz(cid:239)onek elitarnego grona Blackjack Hall of Fame. Gracze licz(cid:200)cy karty organizowali si(cid:218) w nieformalne sieci i pracowali nad udoskonaleniem mojej techniki. Koncepcj(cid:218) gry zespo(cid:239)owej zaprezentowa(cid:239)em ju(cid:285) w ksi(cid:200)(cid:285)ce Beat the Dealer. Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e pewna liczba graczy, na przyk(cid:239)ad pi(cid:218)cioro, z których ka(cid:285)dy dysponuje bud(cid:285)etem w wysoko(cid:258)ci 10 tysi(cid:218)cy dola- rów, gra niezale(cid:285)nie od siebie, wygrywaj(cid:200)c przeci(cid:218)tnie 1 procent, czyli 100 dolarów na godzin(cid:218). Grupa pi(cid:218)ciu graczy wygrywa wi(cid:218)c przeci(cid:218)tnie 500 do- larów na godzin(cid:218). Gdyby zamiast gra(cid:202) w trybie indywidualnym, po(cid:239)(cid:200)czyli 151 Poleć książkęKup książkę OD LAS VEGAS DO WALL STREET swoje bud(cid:285)ety w jeden bankroll o warto(cid:258)ci 50 tysi(cid:218)cy dolarów, to dysponuj(cid:200)- cy nim gracz (jeden z ca(cid:239)ej pi(cid:200)tki) wygrywa(cid:239)by co godzin(cid:218) pi(cid:218)(cid:202) razy wi(cid:218)cej ni(cid:285) przy swoim w(cid:239)asnym bud(cid:285)ecie, czyli 500 dolarów zamiast ledwie 100 dolarów. Ale to jeszcze nic odkrywczego. Id(cid:283)my wi(cid:218)c o krok dalej. Pozosta(cid:239)a czwórka graczy wcale nie musi przygl(cid:200)da(cid:202) si(cid:218) biernie w czasie, gdy jeden z nich gra. Mog(cid:200) w(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) si(cid:218) do gry (przy innym stoliku lub — najlepiej — w innym kasynie) i obstawia(cid:202) zak(cid:239)ady tak, jakby ka(cid:285)dy z nich mia(cid:239) w banku nie 10, ale 50 tysi(cid:218)cy. Dzi(cid:218)ki temu ca(cid:239)a grupa zarobi(cid:239)aby w godzin(cid:218) 2,5 tysi(cid:200)ca dolarów, podczas gdy graj(cid:200)c indywidualnie, zarabiaj(cid:200) zaledwie 500 dolarów. Kolejny krok w ewolucji podej(cid:258)cia do gry równie(cid:285) nietrudno by(cid:239)o prze- widzie(cid:202). Pojawili si(cid:218) przedsi(cid:218)biorczy panowie z wolnymi zasobami kapita(cid:239)u, którzy zatrudniali i szkolili graczy w blackjacka, wyposa(cid:285)ali ich w odpo- wiedni bud(cid:285)et na gr(cid:218), a wypracowane zyski dzielili mi(cid:218)dzy siebie i gracza. S(cid:239)ynne sta(cid:239)y si(cid:218) m.in. zespo(cid:239)y Tommy’ego Hylanda oraz grupa z MIT, której histori(cid:218) opisano w ksi(cid:200)(cid:285)ce Bringing Down the House, a na jej na podstawie w 2008 r. nakr(cid:218)cono film pt. 21. Pionierem tworzenia zespo(cid:239)ów graj(cid:200)cych w blackjacka by(cid:239) Al Francesco, którego idee zosta(cid:239)y spisane i opublikowane przez jednego z jego rekrutów, Kena Ustona (1935 – 1987). Jego dwie ksi(cid:200)(cid:285)ki przewodniki: Million Dollar Blackjack oraz The Big Player, podkre(cid:258)laj(cid:200)ce znaczenie gry zespo(cid:239)owej w blackjacku, stanowi(cid:239)y inspiracj(cid:218) dla obu stron zasiadaj(cid:200)cych przy stole — graczy mobilizowa(cid:239)y do organizowania si(cid:218) w ze- spo(cid:239)y, a kasyna do podejmowania dzia(cid:239)a(cid:241), które mog(cid:239)yby temu przeszko- dzi(cid:202). Ken Uston by(cid:239) zreszt(cid:200) jedn(cid:200) z najbardziej barwnych postaci w historii blackjacka. Ten w jednej czwartej Azjata (japo(cid:241)ski dziadek), urodzony jako Kenneth Senzo Usui, karier(cid:218) rozpocz(cid:200)(cid:239) w bran(cid:285)y inwestycyjnej, zostaj(cid:200)c najm(cid:239)odszym w historii wiceprezesem gie(cid:239)dy Pacific Exchange. Poddawszy si(cid:218) urokowi blackjacka, zdecydowa(cid:239) si(cid:218) jednak odej(cid:258)(cid:202) z pracy, by po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) si(cid:218) zawodowej grze w kasynie. Licz(cid:200)cy karty staraj(cid:200) si(cid:218) gra(cid:202) za najni(cid:285)sze mo(cid:285)liwe stawki, kiedy karty sprzyjaj(cid:200) krupierowi, oraz obstawia(cid:202) wi(cid:218)cej, gdy maj(cid:200) przewag(cid:218) po swojej stronie. W sytuacji idealnej, gdyby tylko gracz dysponowa(cid:239) odpowiednim bu- d(cid:285)etem, proporcje stawek w obu przypadkach powinny si(cid:218) kszta(cid:239)towa(cid:202) jak 1000 (przewaga gracza) do 5 (przewaga kasyna) lub 200:1. Warto jednak pa- mi(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e tak znaczna rozpi(cid:218)to(cid:258)(cid:202) stawek w grze stanowi dla personelu kasyna sygna(cid:239) ostrzegawczy. Z drugiej strony gra w proporcji np. 4:1 wymaga(cid:239)aby zaanga(cid:285)owania a(cid:285) 250 dolarów w sytuacji, gdy przewaga jest po stronie ka- syna, co zmniejszy(cid:239)oby istotnie ogóln(cid:200) op(cid:239)acalno(cid:258)(cid:202) gry. 152 Poleć książkęKup książkę GRACZE KONTRA KASYNO Stosowanym rozwi(cid:200)zaniem mo(cid:285)e by(cid:202) wykorzystanie koncepcji tzw. wiel- kiego gracza (ang. big player). Idea tej taktyki jest prosta. Zespó(cid:239) graczy zaj- muje miejsca przy kilku stolikach do gry w blackjacka, gdzie podejmuj(cid:200) si(cid:218) liczenia kart, jednocze(cid:258)nie uczestnicz(cid:200)c w grze za minimalne stawki. W momencie gdy licz(cid:200)cy karty uznaj(cid:200), (cid:285)e dany stó(cid:239) ((cid:285)argonowo: but) za- czyna sprzyja(cid:202) graczowi, dyskretnie przywo(cid:239)uj(cid:200) wielkiego gracza, który do tej pory przemieszcza(cid:239) si(cid:218) do(cid:258)(cid:202) przypadkowo pomi(cid:218)dzy ró(cid:285)nymi sto(cid:239)ami, od czasu do czasu obstawiaj(cid:200)c przy nich zak(cid:239)ady na spore sumy. Rola, jak(cid:200) mia(cid:239) odegra(cid:202) wielki gracz, nierzadko wymaga(cid:239)a talentów aktorskich. Móg(cid:239) on np. udawa(cid:202) ekstrawaganckiego bogacza po kilku butelkach szampana, który nie liczy si(cid:218) z pieni(cid:218)dzmi. W tej roli pojawia(cid:239) si(cid:218) najcz(cid:218)(cid:258)ciej z atrakcyjn(cid:200) kobiet(cid:200) u boku. Tymczasem spo(cid:239)eczno(cid:258)(cid:202) graczy stara(cid:239)a si(cid:218) opracowa(cid:202) nowe techniki liczenia kart w blackjacku. Wszystkie czerpa(cid:239)y inspiracj(cid:218) z oryginalnego podej(cid:258)cia mojego autorstwa, które polega(cid:239)o na symulacji wp(cid:239)ywu usuwania kolejnych kart na prze- wag(cid:218) gracza. Ka(cid:285)dy system liczenia kart przyporz(cid:200)dkowuje danej karcie okre- (cid:258)lon(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) punktow(cid:200), proporcjonaln(cid:200) do skutków, jakie wywo(cid:239)uje jej usu- ni(cid:218)cie z talii kart. Im trafniej dobrana zostanie ta punktacja, tym dok(cid:239)adniej dana metoda liczenia kart b(cid:218)dzie szacowa(cid:239)a aktualn(cid:200) przewag(cid:218) gracza nad kasynem. Aby zilustrowa(cid:202) ide(cid:218) techniki liczenia kart, zaprezentuj(cid:218) moj(cid:200) strategi(cid:218), któr(cid:200) nazwa(cid:239)em ostateczn(cid:200) (por. te(cid:285) rozdzia(cid:239) 5.). W ramach tej strategii ka(cid:285)dej karcie z talii przyporz(cid:200)dkowujemy liczb(cid:218) ca(cid:239)kowit(cid:200), która pozostaje w bardzo bliskiej proporcji w stosunku do rzeczywistego wp(cid:239)ywu, jaki usu- ni(cid:218)cie danej karty wywiera na szanse gracza. Dane zawarte w tabeli 1 po- chodz(cid:200) z pierwszego wydania Beat the Dealer z 1962 r. Liczby zamieszczone w drugim wierszu okre(cid:258)laj(cid:200) procentow(cid:200) zmian(cid:218) przewagi gracza nad kasy- nem po wyci(cid:200)gni(cid:218)ciu z talii danej karty. W wierszu trzecim umie(cid:258)ci(cid:239)em wy- nik przemno(cid:285)enia tych liczb przez 13, po zaokr(cid:200)gleniu do najbli(cid:285)szej liczby ca(cid:239)kowitej — s(cid:200) to w(cid:239)a(cid:258)nie poszukiwane przez nas liczby, stanowi(cid:200)ce dobre przybli(cid:285)enie punktacji idealnej. Poniewa(cid:285) system bazuje na bardzo wielu ró(cid:285)nych warto(cid:258)ciach punktowych, zak(cid:239)ada(cid:239)em raczej, (cid:285)e b(cid:218)dzie on przezna- czony dla maszyn licz(cid:200)cych ni(cid:285) dla ludzi. W zasadzie nie zak(cid:239)ada(cid:239)em, by mia(cid:239) on mie(cid:202) znaczenie praktyczne, a raczej czysto ilustracyjne. Mia(cid:239) on dawa(cid:202) wyobra(cid:285)enie o zasadach konstruowania wszystkich pochodnych systemów liczenia kart: im wy(cid:285)sz(cid:200) korelacj(cid:218) punktacji wynikowej z efektami usuni(cid:218)cia kart z talii uda nam si(cid:218) uzyska(cid:202), tym wi(cid:218)ksza b(cid:218)dzie moc danego systemu. Z drugiej jednak strony, im wi(cid:218)cej ró(cid:285)nych liczb znajdzie si(cid:218) w podstawie systemu, tym trudniej b(cid:218)dzie go opanowa(cid:202) i stosowa(cid:202) w praktyce. 153 Poleć książkęKup książkę OD LAS VEGAS DO WALL STREET Tabela 1. Wp(cid:239)yw usuni(cid:218)cia karty z talii na przewag(cid:218) gracza wraz z punktacj(cid:200) dla strategii ostatecznej Karta Zmiana przewagi gracza Punkty 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 0,36 0,48 0,59 0,82 0,47 0,34 0,03 –0,23 –0,54 –0,68 5 6 8 11 6 4 0 –3 –7 –9 By(cid:202) mo(cid:285)e najlepszym kompromisem mi(cid:218)dzy moc(cid:200) a prostot(cid:200) systemu jest strategia zwana High-Low lub Hi-Lo, któr(cid:200) zamie(cid:258)ci(cid:239)em w poprawio- nym wydaniu Beat the Dealer z 1966 r. Do dnia dzisiejszego jest stosowana przez najlepszych zawodowców i to mimo swojej prostoty. Trudno wyobra- zi(cid:202) sobie prostszy system ni(cid:285) ten — do liczenia kart u(cid:285)ywamy tylko trzech ró(cid:285)nych warto(cid:258)ci liczbowych: –1, 0 oraz +1. Zaczynamy liczenie kart od zera. Gdy krupier wyjmie z talii któr(cid:200)kolwiek z „niskich” kart, np. 2, 3, 4, 5 czy 6, powi(cid:218)kszamy saldo punktowe o 1 (+1). Karty „po(cid:258)rednie”, takie jak 7, 8 czy 9, nie maj(cid:200) (cid:285)adnej warto(cid:258)ci punktowej (s(cid:200) warte 0), tak (cid:285)e ich poja- wienie si(cid:218) w grze nie wp(cid:239)ywa na wynik liczenia. Karty „wysokie”, do których zalicza si(cid:218) asa oraz wszystkie karty dziesi(cid:218)ciopunktowe, maj(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) –1, co oznacza, (cid:285)e ich ka(cid:285)dorazowe pojawienie si(cid:218) w grze obni(cid:285)a saldo punktowe o 1 punkt. Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e gracz, który stosuje system Hi-Lo, w pierwszej rundzie gry widzi nast(cid:218)puj(cid:200)ce karty: A, 5, 6, 9, 2 oraz 3. Ci(cid:200)g punktacji, który zawsze zaczyna si(cid:218) od zera, przedstawia si(cid:218) nast(cid:218)puj(cid:200)co: –1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 = +3. Je(cid:285)eli gra odbywa si(cid:218) jedn(cid:200) kart(cid:200), a jej zasady nie odbiegaj(cid:200) zasadniczo od typowych dla blackjacka, oznacza to, (cid:285)e w kolejnym rozdaniu gracz ma przewag(cid:218) nad kasynem. W miar(cid:218) jak kolejne karty wchodz(cid:200) do gry (i opusz- czaj(cid:200) tali(cid:218)), suma ta zmniejsza si(cid:218) b(cid:200)d(cid:283) zwi(cid:218)ksza, zawsze oscyluj(cid:200)c wokó(cid:239) zera. Kiedy suma punktów jest wi(cid:218)ksza od zera, korzysta na tym gracz, a kiedy jest ujemna, przewaga jest po stronie krupiera. Relatywny wp(cid:239)yw do- wolnej warto(cid:258)ci na sum(cid:218) punktów jest tym wi(cid:218)kszy, im mniej kart pozosta(cid:239)o w grze. Do(cid:258)wiadczeni gracze dokonuj(cid:200) takich szacunków przez szybki rzut oka na tzw. zasobnik przeznaczony na zu(cid:285)yte karty (ang. discard tray). Czy ci(cid:218)(cid:285)ko jest w praktyce nad(cid:200)(cid:285)a(cid:202) na bie(cid:285)(cid:200)co z punktacj(cid:200)? Przekonaj si(cid:218) sam, wykonuj(cid:200)c prosty test. Potasuj tali(cid:218) i usu(cid:241) z niej od 1 do 3 kart (bez spogl(cid:200)dania na ich fronty), a nast(cid:218)pnie przelicz karty pozosta(cid:239)e w talii. 154 Poleć książkęKup książkę GRACZE KONTRA KASYNO Podaj wynik oraz odwró(cid:202) karty od(cid:239)o(cid:285)one na bok, by przekona(cid:202) si(cid:218), czy mia(cid:239)e(cid:258) racj(cid:218). Na przyk(cid:239)ad za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e po od(cid:239)o(cid:285)eniu na bok jednej karty (której war- to(cid:258)ci nie znamy), suma kart pozosta(cid:239)ych w talii wynosi 0. Poniewa(cid:285) (cid:239)(cid:200)czna warto(cid:258)(cid:202) punktowa dla pe(cid:239)nej talii kart w systemie Hi-Lo wynosi 0 (jak za- pewne zd(cid:200)(cid:285)y(cid:239)e(cid:258) zauwa(cid:285)y(cid:202), w pe(cid:239)nej talii 52 kart mamy 20 kart o warto(cid:258)ciach –1 oraz 20 kart o warto(cid:258)ciach +1, pozosta(cid:239)e nie wp(cid:239)ywaj(cid:200) na wynik), karta od(cid:239)o(cid:285)ona na bok musi mie(cid:202) zerow(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) punktow(cid:200) w systemie Hi-Lo. Czyli mo(cid:285)e to by(cid:202) 7, 8 albo 9. Czasami takie rozumowanie prowadzi do za- skakuj(cid:200)cych niespodzianek. Którego(cid:258) razu bawi(cid:239)em w kasynie w Puerto Rico. Spotka(cid:239)em tam Henry’ego Morgana, znanego w latach 50. i 60. ubieg(cid:239)ego wieku komika i osobowo(cid:258)(cid:202) te- lewizyjn(cid:200). Zasiedli(cid:258)my razem do stolika, przy którym przegrywa(cid:239)em ju(cid:285) od jakiej(cid:258) godziny. Grali(cid:258)my dwiema taliami, krupier mia(cid:239) 10 frontem do góry. Poniewa(cid:285) w tym kasynie nie mo(cid:285)na by(cid:239)o obstawia(cid:202) wi(cid:218)cej ni(cid:285) 50 dolarów w jednej rozgrywce, postanowi(cid:239)em obstawi(cid:202) wszystkie siedem pól, by z jed- nej strony zarobi(cid:202) wi(cid:218)cej, a z drugiej — trzyma(cid:202) z daleka innych graczy. U(cid:285)ywa(cid:239)em pewnej odmiany systemu Hi-Lo, w której karty 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7 mia(cid:239)y warto(cid:258)(cid:202) punktow(cid:200) +1, 8 mia(cid:239)a warto(cid:258)(cid:202) 0, za(cid:258) 9, A oraz karty dziesi(cid:218)- ciopunktowe — warto(cid:258)(cid:202) –1. Po rozegraniu ca(cid:239)ej talii kart suma zliczonych kart wci(cid:200)(cid:285) wynosi(cid:239)a 0. Dlatego zakryta karta krupiera musia(cid:239)a mie(cid:202) warto(cid:258)(cid:202) 0, co w tym systemie liczenia oznacza(cid:239)o, (cid:285)e by(cid:239)a to 8. Krupier mia(cid:239) wi(cid:218)c 10 i 8, czyli (cid:239)(cid:200)cznie karty o warto(cid:258)ci 18 punktów. Talia zosta(cid:239)a przetasowana, wi(cid:218)c mog(cid:239)em doko(cid:241)czy(cid:202) gr(cid:218) na moich siedmiu polach. Poniewa(cid:285) na kilku z nich mia(cid:239)em warte 17 punktów uk(cid:239)ady bez asa (lub z asem liczonym jako 1 punkt — ang. hard hand), wiedzia(cid:239)em, (cid:285)e przegram, je(cid:285)eli nic nie zrobi(cid:218). Postanowi(cid:239)em dobra(cid:202) karty. W podobnej sytuacji jest to decyzja, która mo(cid:285)e mie(cid:202) katastrofalne skutki, chyba (cid:285)e wiesz, jaka jest warto(cid:258)(cid:202) zakrytej karty w r(cid:218)ce krupiera i (cid:285)e je(cid:285)eli nic nie zrobisz, przegrasz. Niestety tego wieczora nie mia(cid:239)em szcz(cid:218)(cid:258)cia i przegra(cid:239)em w ka(cid:285)dej r(cid:218)ce. Krupier spojrza(cid:239) na mnie z niejak(cid:200) pogard(cid:200), odzywaj(cid:200)c si(cid:218) po chwili z rozbawieniem: „A wi(cid:218)c liczysz karty, amigo? Pewnie nawet wiesz, jak(cid:200) mam kart(cid:218)?”. Poniewa(cid:285) pozostali krupierzy wyszczerzyli z(cid:218)by w u(cid:258)miechu, odpowiedzia(cid:239)em: „Oczywi(cid:258)cie, masz tam ósemk(cid:218)”. Krupier ze (cid:258)miechem zawo(cid:239)a(cid:239) do siebie pozosta(cid:239)ych krupierów oraz szefa obszaru. Wyt(cid:239)umaczy(cid:239) im lekcewa(cid:285)(cid:200)co, (cid:285)e ekspert americano uwa(cid:285)a, i(cid:285) na stole le(cid:285)y 8. Wi(cid:200)zka nie- parlamentarnych uwag w j(cid:218)zyku hiszpa(cid:241)skim pojawi(cid:239)a si(cid:218) tu i ówdzie. 155 Poleć książkęKup książkę OD LAS VEGAS DO WALL STREET By(cid:239)em zm(cid:218)czony i potrzebowa(cid:239)em wypoczynku. W poprzedniej godzinie pope(cid:239)ni(cid:239)em przypadkowy b(cid:239)(cid:200)d w liczeniu kart. Istnia(cid:239)a wi(cid:218)c jaka(cid:258) szansa, (cid:285)e i tym razem si(cid:218) pomyli(cid:239)em (cho(cid:202) z drugiej strony w tej sytuacji zapewne wy- sz(cid:239)oby mi to na zdrowie). W ko(cid:241)cu krupier odwróci(cid:239) swoj(cid:200) kart(cid:218). Faktycznie by(cid:239)a to 8. Potok przekle(cid:241)stw w j(cid:218)zyku hiszpa(cid:241)skim pojawi(cid:239) si(cid:218) na nowo. Jak trudno jest liczy(cid:202) karty? Im wi(cid:218)cej (cid:202)wiczy(cid:239)em, tym lepsze osi(cid:200)ga(cid:239)em czasy. Zauwa(cid:285)y(cid:239)em te(cid:285), (cid:285)e gdy by(cid:239)em w stanie zliczy(cid:202) ca(cid:239)(cid:200) tali(cid:218) w 20 – 25 sekund, z (cid:239)atwo(cid:258)ci(cid:200) mog(cid:239)em si(cid:218) pó(cid:283)niej utrzyma(cid:202) w ka(cid:285)dej grze. Dlatego przed pój(cid:258)ciem do sto(cid:239)u gry robi(cid:239)em sobie ten prosty test, by przekona(cid:202) si(cid:218), w jakiej jestem kondycji. Jeden z cz(cid:239)onków Blackjack Hall of Fame zawsty- dzi(cid:239) profesjonalnych graczy tym, (cid:285)e by(cid:239) w stanie zliczy(cid:202) dwie talie w 33 se- kundy. Ale to jeszcze nic. Z najbardziej niezwyk(cid:239)ym dokonaniem spotka(cid:239)em si(cid:218) na III konferencji World Game Protection w hotelu Paris w Las Vegas. Kulminacyjnym wydarzeniem wieczornej rozrywki mia(cid:239)y by(cid:202) zawody w li- czeniu kart na czas. Kluczow(cid:200) spraw(cid:200), która mog(cid:239)a przes(cid:200)dzi(cid:202) o zwyci(cid:218)stwie, by(cid:239) wybór techniki przek(cid:239)adania kart. Cz(cid:239)owiek, który wygra(cid:239) t(cid:218) konkuren- cj(cid:218), pracownik którego(cid:258) z kasyn, zaliczy(cid:239) najni(cid:285)szy czas, o jakim kiedykol- wiek s(cid:239)ysza(cid:239)em: 8,8 sekundy. Kasyna nie pozostawa(cid:239)y oczywi(cid:258)cie bierne i do walki z licz(cid:200)cymi karty zaprz(cid:218)ga(cid:239)y m.in. technologi(cid:218). Gracze byli nieustannie obserwowani, nie tyl- ko za pomoc(cid:200) kamer, ale i specjalnych systemów luster, które umieszczone nad sto(cid:239)em pozwala(cid:239)y znajduj(cid:200)cym si(cid:218) za nimi ludziom (cid:258)ledzi(cid:202) aktualny przebieg gry. Dzi(cid:258) kasyna posz(cid:239)y o krok dalej i stosuj(cid:200) cyfrowe systemy roz- poznawania twarzy. Czipy RFID na bie(cid:285)(cid:200)co (cid:258)ledz(cid:200) ruchy gracza, w tym stawki, jakie obstawia w grze. Specjalne algorytmy uczenia maszynowego analizuj(cid:200) przebieg rozgrywki, by wykry(cid:202) wzorce zachowa(cid:241) charakterystycz- ne dla licz(cid:200)cych karty. Urz(cid:200)dzenia, które bez przerwy tasuj(cid:200) talie, okaza(cid:239)y si(cid:218) by(cid:202) niemal doskona(cid:239)(cid:200) lini(cid:200) obrony przed nazbyt ambitnymi graczami i to bez niepotrzebnego spowalniania gry (cho(cid:202) kasyna musz(cid:200) p(cid:239)aci(cid:202) prowizje dostarczycielom tych urz(cid:200)dze(cid:241)). Ale gracze równie(cid:285) nie pró(cid:285)nuj(cid:200). Staraj(cid:200) si(cid:218) tworzy(cid:202) coraz to nowsze techniki, by zwi(cid:218)kszy(cid:202) swoje szanse w grze. Jedna z nich opiera si(cid:218) na pod- stawowej zasadzie gry w blackjacka — mianowicie, (cid:285)e zarówno gracz, jak i krupier otrzymuj(cid:200) na pocz(cid:200)tek po dwie karty, przy czym jedna z kart kru- piera pozostaje zakryta. Je(cid:285)eli pierwsza (odkryta) karta krupiera to as albo która(cid:258) z kart dziesi(cid:218)ciopunktowych (K, Q, J, 10), krupier odkrywa drug(cid:200) 156 Poleć książkęKup książkę GRACZE KONTRA KASYNO ze swoich kart, by sprawdzi(cid:202), czy nie ma przypadkiem uk(cid:239)adu zwanego natural (czyli as i 10 w pierwszym rozdaniu). Je(cid:258)li tak w(cid:239)a(cid:258)nie jest, wszystkie zak(cid:239)ady s(cid:200) od razu rozliczane. Je(cid:285)eli krupier ma blackjacka, wygrywa roz- grywk(cid:218) w niemal ka(cid:285)dym przypadku — z wyj(cid:200)tkiem sytuacji, gdy blackjacka ma równie(cid:285) gracz. Krupier, który odkrywa swoj(cid:200) zakryt(cid:200) kart(cid:218), najcz(cid:218)(cid:258)ciej odegnie róg obu kart, by sprawdzi(cid:202), co kryje si(cid:218) pod spodem. Ostatecznie asy i karty dziesi(cid:218)ciopunktowe sko(cid:241)cz(cid:200) lekko zwichrowane. Je(cid:285)eli wi(cid:218)c krupier b(cid:218)dzie wyj(cid:200)tkowo nieostro(cid:285)ny, a talie kart nie b(cid:218)d(cid:200) dostatecznie cz(cid:218)sto zmieniane, do(cid:258)wiadczony gracz z (cid:239)atwo(cid:258)ci(cid:200) dostrze(cid:285)e lekkie wypuk(cid:239)o(cid:258)ci na powierzchni asów i kart dziesi(cid:218)ciopunktowych, co da mu ca(cid:239)kiem spor(cid:200) przewag(cid:218) w grze. Podobnym zagraniem jest korzystanie z tzw. upiorów lub zjaw (ang. spooks), czyli strategicznie rozmieszczonych wokó(cid:239) nieostro(cid:285)nego krupiera informato- rów, którzy b(cid:218)d(cid:200) si(cid:218) stara(cid:202) podejrze(cid:202) jego karty i przekaza(cid:202) t(cid:218) informacj(cid:218) graczowi przy stole. Je(cid:285)eli krupier nie ma blackjacka, rozgrywka toczy si(cid:218) dalej. Gdy upiór przeka(cid:285)e graczowi informacj(cid:218) o ukrytej karcie krupiera, da mu to niebywa(cid:239)(cid:200) przewag(cid:218) w grze. Niektóre kasyna broni(cid:200) si(cid:218) przed korzy- staniem z obu tych metod, wprowadzaj(cid:200)c zasad(cid:218), (cid:285)e krupier musi zaczeka(cid:202) z wylosowaniem drugiej karty, a(cid:285) wszyscy gracze sko(cid:241)cz(cid:200) swoje rozgrywki. Dopiero wtedy druga karta krupiera mo(cid:285)e zosta(cid:202) odkryta. W latach 70. XX wieku par(cid:218) osób opracowa(cid:239)o miniaturowe (daj(cid:200)ce si(cid:218) (cid:239)atwo zamaskowa(cid:202)) komputery maj(cid:200)ce wspomaga(cid:202) graczy przy stole. W(cid:239)a- (cid:258)ciciele kasyn odpowiedzieli przeforsowaniem pomys(cid:239)u, by do prawodawstwa stanowego wprowadzi(cid:202) zapis delegalizuj(cid:200)cy jakiekolwiek urz(cid:200)dzenia przy stole do gry. Dokona(cid:239)o si(cid:218) to w roku 1985. Ale to nie powstrzyma(cid:239)o pomy- s(cid:239)owych graczy od kolejnych inwencji. Gdy nowa talia (lub ich grupa) pod- dawana jest tasowaniu, mo(cid:285)e ono nie by(cid:202) na tyle dok(cid:239)adne, by u(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) karty w kolejno(cid:258)ci losowej. W takiej talii mo(cid:285)na próbowa(cid:202) wykry(cid:202) prawid(cid:239)owo(cid:258)ci, które pozwoli(cid:239)yby zwi(cid:218)kszy(cid:202) nasze szanse przy stole. To w zasadzie do(cid:258)(cid:202) naturalne rozwini(cid:218)cie moich rozwa(cid:285)a(cid:241) z lat 1961 – 1962 na temat nie do ko(cid:241)ca losowo przetasowanej talii kart. Doszed(cid:239)em wówczas do wniosku, (cid:285)e sposób tasowania kart mo(cid:285)e w istotny sposób wp(cid:239)yn(cid:200)(cid:202) na rozk(cid:239)ad szans w wielu grach. Postanowi(cid:239)em wi(cid:218)c przypu(cid:258)ci(cid:202) atak dwustronny: wypracowa(cid:202) matematyczny model opisuj(cid:200)cy skutki tasowania kart oraz przeprowadzi(cid:202) praktyczne eksperymenty na rzeczywistej talii kart. 157 Poleć książkęKup książkę OD LAS VEGAS DO WALL STREET Na pocz(cid:200)tek uda(cid:239)o mi si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) sposób na zlokalizowanie asów w grze jedn(cid:200) tali(cid:200) kart. Aby przekona(cid:202) si(cid:218), co mam na my(cid:258)li, przetasuj tali(cid:218) kart i roz(cid:239)ó(cid:285) je frontem do siebie. Aby (cid:258)ledzi(cid:202) na przyk(cid:239)ad asa pik, sprawd(cid:283) kart(cid:218) znajduj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) tu(cid:285) przed nim. Za(cid:239)ó(cid:285)my, (cid:285)e jest to król kier. Nast(cid:218)pnie za- mierzasz przetasowa(cid:202) tali(cid:218), dokona(cid:202) jej podzia(cid:239)u na dwie cz(cid:218)(cid:258)ci i prze(cid:239)o(cid:285)enia oraz (cid:258)ledzi(cid:202) zachowanie pary kart. Aby u(cid:239)atwi(cid:202) sobie t(cid:218) ostatni(cid:200) czynno(cid:258)(cid:202), odwró(cid:202) asa pik oraz kart(cid:218) przed nim frontem do siebie, pozostawiaj(cid:200)c pozo- sta(cid:239)e karty frontem do do(cid:239)u. Przetasuj teraz karty i prze(cid:239)ó(cid:285) je jednokrotnie. Pomi(cid:218)dzy asem pik a kart(cid:200), która by(cid:239)a tu(cid:285) przed nim (zak(cid:239)adamy, (cid:285)e jest to król kier), mog(cid:239)a si(cid:218) teraz dosta(cid:202) co najmniej jedna lub wi(cid:218)cej kart. Gdyby(cid:258) swoj(cid:200) kart(cid:200) gra(cid:239) teraz w blackjacka, to gdyby(cid:258) tylko natrafi(cid:239) na króla kier, wiedzia(cid:239)by(cid:258), (cid:285)e as pik musi by(cid:202) gdzie(cid:258) w pobli(cid:285)u. W miar(cid:218) jak kolejno prze- k(cid:239)adasz i tasujesz karty, coraz wi(cid:218)cej kart dostaje si(cid:218) mi(cid:218)dzy te dwie, które ca(cid:239)y czas obserwujesz. Poniewa(cid:285) przed ka(cid:285)dym tasowaniem karty s(cid:200) prze- k(cid:239)adane, mo(cid:285)e si(cid:218) zdarzy(cid:202), (cid:285)e as znajdzie si(cid:218) na górze, a król na dole. W tej sytuacji trudno o rokowania. Je(cid:285)eli talia kart nie jest dobrze przetasowana, gracz mo(cid:285)e zak(cid:239)ada(cid:202), (cid:285)e interesuj(cid:200)cy go as ma wi(cid:218)ksze ni(cid:285) zwykle szanse pojawienia si(cid:218) w grze. Gdy to podej(cid:258)cie zastosuje si(cid:218) do wszystkich asów, da ca(cid:239)kiem spor(cid:200) przewag(cid:218) nad kasynem. Lokalizacja asów to tylko wst(cid:218)p do próby odnalezienia w potasowanej talii konkretnej grupy kart. Gra jest o tyle warta (cid:258)wieczki, (cid:285)e kasyna zwykle stosuj(cid:200) kilka standardowych technik tasowania, które mo(cid:285)na podda(cid:202) anali- zie. Gracze nauczyli si(cid:218), nierzadko przy wsparciu komputerów, odnajdowa(cid:202) w potasowanej wed(cid:239)ug konkretnego schematu talii kart miejsca potencjalnie bogate w asy i karty dziesi(cid:218)ciopunktowe. Jest to wiedza nie do przecenienia. Musieli si(cid:218) jednak z tym kry(cid:202), gdy(cid:285) nierzadko okazywa(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e znajdowali przewag(cid:218) ju(cid:285) w pierwszym rozdaniu, dlatego obstawiali wysokie stawki, za- nim jeszcze zobaczyli jak(cid:200)kolwiek kart(cid:218). Mog(cid:239)o si(cid:218) zdarzy(cid:202) i tak, (cid:285)e podbi- jali stawk(cid:218), cho(cid:202) z liczenia kart wynika(cid:239)a przewaga kasyna. Robili tak wtedy, gdy mieli podejrzenie, (cid:285)e kolejne karty, które wejd(cid:200) do gry, mia(cid:239)y wi(cid:218)ksze szanse by(cid:202) asem lub kart(cid:200) dziesi(cid:218)ciopunktow(cid:200). W 1997 r. wybrali(cid:258)my si(cid:218) z Vivian do miejscowo(cid:258)ci St. George w stanie Utah, gdzie mia(cid:239)em wzi(cid:200)(cid:202) udzia(cid:239) w odbywaj(cid:200)cym si(cid:218) tu maratonie. Po drodze, tam i z powrotem, przeje(cid:285)d(cid:285)ali(cid:258)my przez Las Vegas. Mój przyjaciel Peter Griffin (zbie(cid:285)no(cid:258)(cid:202) nazwisk z w(cid:239)a(cid:258)cicielem agencji detektywistycznej przy- padkowa), autor ksi(cid:200)(cid:285)ki The Theory of Blackjack, umówi(cid:239) si(cid:218) z Joe Wilcoksem, 158 Poleć książkęKup książkę GRACZE KONTRA KASYNO który by(cid:239) wówczas mened(cid:285)erem kasyna w hotelu Treasure Island, (cid:285)e zap(cid:239)aci za nasz pobyt. Joe zgodzi(cid:239) si(cid:218), pod warunkiem (cid:285)e w rewan(cid:285)u zobowi(cid:200)(cid:285)(cid:218) si(cid:218) nie gra(cid:202) w blackjacka w (cid:285)adnym z kasyn nale(cid:285)(cid:200)cych do Steve’a Wynna. Joe okaza(cid:239) si(cid:218) bardzo (cid:239)askawym gospodarzem, który zapewni(cid:239) nam pobyt na naj- wy(cid:285)szym poziomie. W rozmowie ze mn(cid:200) wspomnia(cid:239), (cid:285)e kasyna traci(cid:239)y mnóstwo pieni(cid:218)dzy przez graczy (cid:258)ledz(cid:200)cych sposób tasowania kart przez krupiera, narzekaj(cid:200)c jednocze(cid:258)nie, (cid:285)e jeszcze nie uda(cid:239)o si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) metody tasowania, która dawa(cid:239)aby pe(cid:239)n(cid:200) gwarancj(cid:218) bezpiecze(cid:241)stwa. Po przyjrzeniu si(cid:218) pracy krupierów w kasynie Treasure Island oraz dwóch pobliskich kasynach od razu dostrzeg(cid:239)em, co mo(cid:285)e by(cid:202) powodem nieefektywno(cid:258)ci metody tasowania. Wspieraj(cid:200)c si(cid:218) prostymi obliczeniami, odkry(cid:239)em now(cid:200) metod(cid:218), która unie- mo(cid:285)liwia(cid:239)a (cid:258)ledzenie. Zachowa(cid:239)em j(cid:200) jednak dla siebie. Wojna graczy z w(cid:239)a(cid:258)cicielami kasyn rozgrywa(cid:239)a si(cid:218) nie tylko przy sto(cid:239)ach gry czy na zapleczu, ale równie(cid:285) na salach s(cid:200)dowych. Kasyna w Nevadzie maj(cid:200) prawo wykluczy(cid:202) gracza z dalszej rozgrywki bez wzgl(cid:218)du na przyczyn(cid:218), podczas gdy kasyna w New Jersey nie maj(cid:200) do tego prawa. W obu stanach przedstawiciele kasyna mog(cid:200) dowolnie zmienia(cid:202) regu(cid:239)y gry (oczywi(cid:258)cie nie w jej trakcie), by uczyni(cid:202) j(cid:200) korzystniejsz(cid:200) dla siebie. W ka(cid:285)dej te(cid:285) chwili maj(cid:200) prawo ponownie przetasowa(cid:202) tali(cid:218) kart do gry. Je(cid:258)li chodzi o spór, czy liczenie kart to forma oszustwa, prawo stanowe w Nevadzie stwierdza do- bitnie, (cid:285)e oszustwo to „zmiana wybranych kryteriów, które okre(cid:258)laj(cid:200): (a) re- zultat gry lub (b) sum(cid:218) lub cz(cid:218)stotliwo(cid:258)(cid:202) wyp(cid:239)aty w danej grze”. Korzystanie z w(cid:239)asnego mózgu dla uzyskania lepszego wyniku w grze jest wi(cid:218)c ca(cid:239)kowi- cie legalne. Z(cid:239)amaniem punktu (a) by(cid:239)oby np. u(cid:285)ycie niesymetrycznych ko- (cid:258)ci do gry, z kolei dodawanie lub odejmowanie (cid:285)etonów po ujrzeniu kart by(cid:239)oby z(cid:239)amaniem punktu (b). Poniewa(cid:285) przez lata ewoluowa(cid:239) styl prowa- dzenia tej odwiecznej wojny, zmieni(cid:239)o si(cid:218) i samo Las Vegas. Pierwszy okres w rozwoju Las Vegas, gdzie dominowa(cid:239)y rz(cid:200)dy ludzi prymitywnych, zosta(cid:239) opisany w wydanej w 1964 r. ksi(cid:200)(cid:285)ce pt. The Green Felt Jungle. Ust(cid:200)pi(cid:239)y one pod naporem otwierania si(cid:218) miasta na wielki biznes w latach 80., czego efektem by(cid:239)y narodziny nowych miliarderów z bran(cid:285)y hazardowej i jej ekspansja na ca(cid:239)y (cid:258)wiat, która trwa po dzi(cid:258) dzie(cid:241). Najlepsi gracze wci(cid:200)(cid:285) staraj(cid:200) si(cid:218) dba(cid:202) o swój rozwój, aczkolwiek jest to coraz trudniejsze. Najm(cid:239)odsi gracze mog(cid:200) si(cid:218) pr(cid:218)dzej podda(cid:202), ni(cid:285) odnajd(cid:200) swój w(cid:239)asny sposób na sukces w grze. 159 Poleć książkęKup książkę OD LAS VEGAS DO WALL STREET Zawodowi gracze w blackjacka dziel(cid:200) si(cid:218) swoimi historiami na dorocznym prywatnym balu organizowanym — gdzie(cid:285)by indziej — w Nevadzie. Gospo- darzem spotkania jest Max Rubin, który osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) mistrzostwo w liczeniu kart, a sponsorem Barona Casino, zlokalizowane setki kilometrów st(cid:200)d, w po(cid:239)u- dniowej Kalifornii. W spotkaniu tym uczestnicz(cid:200) najlepsi obecni i byli gracze w blackjacka. Honorowymi uczestnikami s(cid:200) zawsze cz(cid:239)onkowie Blackjack Hall of Fame. Galeria ich zdj(cid:218)(cid:202) znajduje si(cid:218) na honorowym miejscu w ka- synie w Barona Hotel, gdzie zreszt(cid:200) mog(cid:200) si(cid:218) zawsze zatrzyma(cid:202) na bezp(cid:239)at- ny pobyt (ale nie wolno im gra(cid:202)). Co na tym zyskuje sponsor dorocznego balu? Otó(cid:285) robi on najlepszy biznes na (cid:258)wiecie, gdy(cid:285) ka(cid:285)dy uczestnik do- rocznego balu w Nevadzie musi da(cid:202) s(cid:239)owo honoru, (cid:285)e nigdy nie zagra w blackjacka w Barona Hotel. W 2013 r. wzi(cid:200)(cid:239)em udzia(cid:239) we wspomnianym balu razem z moimi dzie(cid:202)mi, Raun, Karen oraz Jeffem. Spotkali(cid:258)my tam m.in. Jamesa Grosjeana, absol- wenta matematyki na Uniwersytecie Harvarda, który kontynuowa(cid:239) prace nad stworzeniem i praktycznym zastosowaniem nowej metody gry, maj(cid:200)cej dawa(cid:202) mu przewag(cid:218). Rozmawiali(cid:258)my z cz(cid:239)onkami Holy Rollers, zespo(cid:239)u graczy licz(cid:200)cych karty, z(cid:239)o(cid:285)onego z m(cid:239)odych chrze(cid:258)cijan, którzy uwa(cid:285)ali, (cid:285)e niczym Robin Hood maj(cid:200) mandat do transferowania pieni(cid:218)dzy z bogatych kasyn („z(cid:239)ych”) do swojego ko(cid:258)cio(cid:239)a („dobry”) oraz swoich w(cid:239)asnych kieszeni. Po(cid:258)ród 102 zaproszonych go(cid:258)ci niemal po(cid:239)owa mog(cid:239)a si(cid:218) pochwali(cid:202) zaro- bieniem fortuny o warto(cid:258)ci przynajmniej miliona dolarów netto przy stole do blackjacka. Pozostali to po prostu ma(cid:239)(cid:285)onkowie lub cz(cid:239)onkowie ich ro- dzin, czy te(cid:285) inne wa(cid:285)ne figury. Jednym z czempionów by(cid:239) Blair Hull, który pieni(cid:200)dze zdobyte dzi(cid:218)ki zespo(cid:239)owej grze w blackjacka pomno(cid:285)y(cid:239) znacz(cid:200)co na Chicago Board Options Exchange, mog(cid:200)c si(cid:218) dzi(cid:258) pochwali(cid:202) maj(cid:200)tkiem w wysoko(cid:258)ci kilkuset milionów dolarów. Z kolei Bill Benter pomno(cid:285)y(cid:239) swoj(cid:200) wygran(cid:200) przy stole do blackjacka w nietypowy sposób — stworzy(cid:239) ogólno- (cid:258)wiatowy system do obstawiania ko(cid:241)skich gonitw, który wart jest co najmniej miliard dolarów. Obok mnie siedzia(cid:239) pewien u(cid:258)miechni(cid:218)ty Tajwa(cid:241)czyk, wygl(cid:200)daj(cid:200)cy na b(cid:218)d(cid:200)cego w podró(cid:285)y. Torba zakupowa, któr(cid:200) mia(cid:239) przy so- bie, wype(cid:239)niona by(cid:239)a po brzegi ksi(cid:200)(cid:285)kami, które sam napisa(cid:239), a w których relacjonowa(cid:239) — z my(cid:258)l(cid:200) o swoich rodakach — przebieg swoich podró(cid:285)y po (cid:258)wiecie. Mia(cid:239) okazj(cid:218) wzi(cid:200)(cid:202) udzia(cid:239) w grze w 64 krajach, zarabiaj(cid:200)c na czysto niemal 7 milionów dolarów. Najbardziej niesamowite by(cid:239)o to, (cid:285)e prze(cid:285)y(cid:239) a(cid:285) rok w Moskwie, czmychaj(cid:200)c przed z(cid:239)odziejami czyhaj(cid:200)cymi na pieni(cid:200)dze, które wygrywa(cid:239) w kasynie. 160 Poleć książkęKup książkę GRACZE KONTRA KASYNO Nast(cid:218)pnego dnia zjad(cid:239)em lunch z Johnem Changiem, gwiazd(cid:200) s(cid:239)ynnego zespo(cid:239)u blackjackowego MIT, uwiecznionego w filmie 21, oraz jego przyja- cielem, równie(cid:285) z bran(cid:285)y. Po lunchu, przechodz(cid:200)c obok pobliskiego kasyna, wst(cid:200)pili(cid:258)my do niego, gdy(cid:285) chcieli(cid:258)my zrobi(cid:202) sobie zdj(cid:218)cie na tle jednego ze sto(cid:239)ów do blackjacka, lecz nie uzyskali(cid:258)my pozwolenia. Zasiedli(cid:258)my wi(cid:218)c do sto(cid:239)u, by rozegra(cid:202) jedn(cid:200) czy dwie rundy. Regulamin gry by(cid:239) akceptowalny, mi- nimalna stawka za udzia(cid:239) w grze to 100 dolarów, maksymalna 10 tysi(cid:218)cy dola- rów. Chang i jego przyjaciel si(cid:218)gn(cid:218)li po rulony pe(cid:239)ne (cid:285)etonów 100-dolarowych, z których ka(cid:285)dy mia(cid:239) warto(cid:258)(cid:202) 5 tysi(cid:218)cy dolarów. „Nasze portfele to nasze banki” — powiedzieli. Naszym krupierem by(cid:239)a mi(cid:239)a starsza kobieta z Europy Wschod- niej, która prawdopodobnie nie mia(cid:239)a poj(cid:218)cia, kto zasiad(cid:239) przy jej stole, a nie- ortodoksyjny styl gry Johna wzi(cid:218)(cid:239)a za b(cid:239)(cid:218)dy typowe dla pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cych graczy. Kiedy poradzi(cid:239)a mu, jak powinien gra(cid:202), podzi(cid:218)kowa(cid:239) jej grzecznie za pomoc i wyrazi(cid:239) ch(cid:218)(cid:202) poprawy. Dwadzie(cid:258)cia minut pó(cid:283)niej kasyno by(cid:239)o ubo(cid:285)sze o par(cid:218) tysi(cid:218)cy dolarów, a jeden z pracowników zgodzi(cid:239) si(cid:218) zrobi(cid:202) naszej trójce zdj(cid:218)cie przy samym wej(cid:258)ciu. Czy zwyk(cid:239)y gracz mo(cid:285)e nadal pokona(cid:202) los i wygra(cid:202) w grze? Moja odpo- wied(cid:283) brzmi: zdecydowanie tak. Wiele lokalnych odmian blackjacka opiera si(cid:218) na wielokrotnie zmienianych („optymalizowanych” pod k(cid:200)tem kasyna) regu(cid:239)ach gry, które czyni(cid:200) j(cid:200) coraz bardziej nieop(cid:239)acaln(cid:200). Na przyk(cid:239)ad nigdy nie siadaj do sto(cid:239)u gry w kasynie, w którym wyp(cid:239)ata za blackjacka ju(cid:285) w pierw- szych dwóch kartach nie wynosi standardowe 3:2, ale mniej, np. 6:5 albo nawet 1:1. W internecie znajdziesz informacje o tych miejscach, gdzie gra nie zosta(cid:239)a jeszcze zepsuta i op(cid:239)aca si(cid:218) w ni(cid:200) gra(cid:202). Gdy w 2008 r. wyst(cid:218)powa(cid:239)em jako g(cid:239)ówny mówca na III konferencji World Game Protection w Las Vegas, zapytano mnie, czy kiedy pisa(cid:239)em ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) Beat the Dealer, zdawa(cid:239)em sobie spraw(cid:218), jak wielki i d(cid:239)ugotrwa(cid:239)y wp(cid:239)yw na bran(cid:285)(cid:218) hazardow(cid:200) ona wywrze. Odpowiedzia(cid:239)em, (cid:285)e w 1962 r. nie zdawa(cid:239)em sobie sprawy, czy ten wp(cid:239)yw utrzyma si(cid:218) przez lat 5, czy 50. Dopiero teraz wiem, (cid:285)e trwa znacznie d(cid:239)u(cid:285)ej. 161 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Od Las Vegas do Wall Street. O tym, jak pokonałem kasyno oraz rynek
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: