Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00419 006714 13591046 na godz. na dobę w sumie
Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego - ebook/pdf
Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 137
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8216-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Oddawany do rąk Czytelników zbiór materiałów jest próbą włączenia się do dyskusji medioznawczej, próbującej diagnozować zachodzące procesy na poziomie charakterystyki dokonujących się zmian. Stąd też tak duża różnorodność ukazywanych zjawisk, co i tak jedynie w małej mierze uświadamia tempo i różnorodność dokonujących się procesów w komunikacji zapośredniczonej. Dlatego też w prezentowanym tomie artykułów znajdujemy publikacje charakteryzujące zarówno ogólne procesy komunikacyjne, jak i zmiany w systemach medialnych poszczególnych krajów. Przeważają jednakże artykuły, które ukazują konkretne zmiany, transformację lub nowe zjawiska w przestrzeniach komunikacyjnych czy też aspektach procesów komunikacji, bowiem zamiarem autorów było zwrócenie uwagi na fakt, iż opisywane zjawiska komunikacyjne są w stałej dynamice, co utrudnia ich jednoznaczną charakterystykę. Redaktorzy tomu, oddając do rąk Czytelników ten zbiór artykułów, wyrażają nadzieję, iż przyczyni się on choćby w małym stopniu do zrozumienia tej rewolucji komunikacyjnej, która dokonała się i dokonuje za życia jednego pokolenia i która w coraz większym stopniu określa funkcjonowanie nie tylko poszczególnych jednostek, ale i całych społeczeństw.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Media masowe i  dziennikarstwo w  perspektywie ostatnich 20 lat ulegały szybkim zmianom i  transformacji, które nie były spotykane w  poprzednich okresach. Czynni- kami decydującymi były i są przede wszystkim względy technologiczne i ekonomiczne. One to determinują zmiany w całości procesów komunikacji i komunikowania, ale także w poszczególnych elementach tych procesów. Na niespotykaną dotychczas skalę doko- nuje się przenikanie zjawisk komunikacyjnych, których uwarunkowania nie poddają się, a tym bardziej skutki społeczne, jednoznacznemu opisowi i próbom określenia kierun- ków zachodzących zmian. Z drugiej strony media tradycyjne w dalszym ciągu są częścią głównych procesów komunikacyjnych zachodzących zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Technologie cyfrowe pomagają im w tworzeniu nowych kanałów dostar- czania zawartości do publiczności odbiorczych, które w coraz większym stopniu, właśnie dzięki tym nowym technologiom, zmieniają sens relacji pomiędzy nadawcami a odbior- cami w procesach komunikacyjnych. Niewątpliwie znajdujemy się w okresie przejścio- wym, którego cechą charakterystyczną jest równoległość i  konwergencja typów, form i rodzajów komunikacji i komunikowania. Oddawany do rąk Czytelników zbiór materiałów jest próbą włączenia się do dyskusji medioznawczej, próbującej diagnozować zachodzące procesy na poziomie charaktery- styki dokonujących się zmian. Stąd też tak duża różnorodność ukazywanych zjawisk, co i tak jedynie w małej mierze uświadamia tempo i różnorodność dokonujących się pro- cesów w komunikacji zapośredniczonej. Dlatego też w prezentowanym tomie artykułów znajdujemy publikacje charakteryzujące zarówno ogólne procesy komunikacyjne, jak i zmiany w systemach medialnych poszczególnych krajów. Przeważają jednakże artyku- ły, które ukazują konkretne zmiany, transformację lub nowe zjawiska w przestrzeniach komunikacyjnych czy też aspektach procesów komunikacji, bowiem zamiarem autorów było zwrócenie uwagi na fakt, iż opisywane zjawiska komunikacyjne są w stałej dynamice, co utrudnia ich jednoznaczną charakterystykę. Redaktorzy tomu, oddając do rąk Czytelników ten zbiór artykułów, wyrażają nadzie- ję, iż przyczyni się on choćby w małym stopniu do zrozumienia tej rewolucji komunika- cyjnej, która dokonała się i dokonuje za życia jednego pokolenia i która w coraz większym stopniu określa funkcjonowanie nie tylko poszczególnych jednostek, ale i całych społe- czeństw. Redaktorzy tomu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: