Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00360 005321 19045632 na godz. na dobę w sumie
Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku - książka
Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku - książka
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5601-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Przeczytaj wywiad z autorem >> Meet Upy w duchu turkusu

Posłuchaj! >> Liberator: współczesne trendy zarządzania firmą


Od EGO do ECO

Historia cywilizacji to zapis następujących po sobie przemian technologicznych, cywilizacyjnych i społecznych. Od momentu, w którym ugruntowała się hierarchiczna struktura społeczeństwa, minęły wieki. Inaczej żyjemy, inaczej się komunikujemy, korzystamy z o wiele bardziej zaawansowanych udogodnień cywilizacyjnych. A jednak w większości firm i organizacji wciąż powielamy schemat nieomylnego, decyzyjnego władcy z wielkim EGO i niemych poddanych, których rolą jest jedynie słuchać i realizować, co nakazano.

Koniec z tym!

Ta książka posłuży Ci do przeprowadzenia skutecznej zmiany w swojej organizacji, w swoim zespole, a może nawet w społeczności, w której żyjesz. Dowiesz się, jak do tej pory się organizowaliśmy, jak ewoluowały metody zarządzania wraz z jednym z ciekawszych jego rodzajów - zarządzaniem turkusowym. Poznasz konkretne organizacje i firmy, które już teraz wykorzystują zmiany zachodzące w świecie, żeby lepiej współpracować, szybciej kreować nowe usługi i produkty, skuteczniej się komunikować oraz tworzyć efektywniejsze i szczęśliwsze miejsca pracy. Nowe metody zarządzania możesz też łatwo wprowadzić w Twojej firmie, by obniżyć poziom swojego stresu, doświadczyć dobrostanu oraz pozytywnych efektów wprowadzenia zmian.


Gdy dwadzieścia lat temu zaczynałem mówić o ideach, które dziś nazywamy turkusowymi, ludzie pukali się w czoło, a niektórzy po prostu wychodzili z sali wykładowej. Dziesięć lat później mówili, że słucha się przyjemnie, ale że to utopia. Mniej więcej od roku 2015, tj. od ukazania się na polskim rynku wydawniczym książki Frederica Laloux, prawie po każdym moim wykładzie ktoś podchodzi, by powiedzieć, że on już tak swoją firmę prowadzi lub w takiej pracuje. Inni proszą o radę, jak mogliby skierować swoją firmę lub organizację na turkusową drogę. Zgłaszają się też osoby, które chcą pisać na ten temat prace magisterskie, doktorskie, a nawet habilitacyjne. Książka Marka Wzorka ukazuje się więc w dobrym momencie, by uzupełnić to, co w języku polskim już o turkusie powiedziano. Jest napisana przez praktyka i pokazuje wiele konkretnych przykładów turkusowych firm, nie zabrakło w niej jednak filozoficznych aspektów turkusu, a także bardzo przekonywających ilustracji wyjaśniających kolejne paradygmaty organizacyjne - od purpury do zieleni - o których pisze Laloux. Dla ludzi interesujących się przyszłościowymi metodami organizowania pracy zespołowej to lektura obowiązkowa.

prof. dr hab. Andrzej Jacek Blikle, profesor matematyki w zakresie matematycznych podstaw informatyki, pracownik PAN i członek Academia Europaea (Europejskiej Akademii Nauk), autor książki Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu

Zarządzanie turkusowe jest coraz popularniejsze, a jednak niewiele osób z kadry zarządzającej faktycznie rozumie, na czym ono tak naprawdę polega i w jaki sposób je rozumnie wprowadzać, nie robiąc tego powierzchownie i nie pozostając na poziomie sloganów. Książka M. Wzorka świetnie się nadaje jako wprowadzenie do tego tematu, a jej przystępny styl powoduje, że czyta się ją naprawdę łatwo i przyjemnie.

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, katedra Management in Networked and Digital Societies (MINDS), Akademia Leona Koźmińskiego

Marek posiada bogatą, budzącą szacunek i uznanie, własną historię rozwoju, jako człowiek i menedżer. Książka ta nie koncentruje się jednak na tym; jej celem jest konkretne wsparcie czytelnika/czytelniczki w drodze do zmian w zespołach, organizacjach, a nawet w całej społeczności, w której pracują i żyją. Polecam.

dr Andrzej Jeznach, przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem na rynkach międzynarodowych, autor książek Szef, który ma czas i Szef, który myśli

W trakcie czytania Od hierarchii do turkusu poświeciłam szczególnej uwadze sekcje o zmianie w organizacjach. Marek Wzorek prezentuje pedagogicznie i przystępnym językiem proces transformacji w kierunku organizacji turkusowej, skupiając się na kluczowej zmianie w zespołach pracowniczych i w kadrze kierowniczej. Niezależnie od tego, czy w momencie rozpoczęcia zmiany w organizacji jesteśmy przepełnieni niecierpliwym oczekiwaniem, rozpierającym entuzjazmem czy może zaciętą desperacją spowodowaną sytuacją rynkową, trwały efekt zmiany jest zależny od szacunku wobec klienta i wobec własnej kadry pracowniczej. Marek Wzorek dzieli się doświadczeniem i prezentuje łatwo zrozumiały przewodnik po procesie trwałej i demokratycznej zmiany wynikającej z potrzeb współczesnych klientów, oczekiwań i talentów pracowników oraz potrzeb dzisiejszego dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa. Wgłębiając się w książkę, stajemy się świadomi tego, że droga do turkusu - wkrótce niezbędna - jest wymagająca, ale gwarantuje spełnienie zawodowe i wydajną biznesową współpracę między organizacją a jej otoczeniem. Zmiana organizacji w tym kierunku, dzięki przewodnikowi Marka Wzorka, jest inspirującym i satysfakcjonującym treningiem odpowiedzialności i samoorganizacji. Polecam Od hierarchii do turkusu właścicielom, szefom i pracownikom, którzy poszukują recepty na zwinne organizacje, ale również konsultantom, którzy czasami mogą się poczuć zagubieni wobec turkusu.

Grażyna van de Voorde, psycholog organizacji i wieloletni konsultant zmiany i rozwoju m.in. w firmach własnościowych i instytucjach państwowych, Sztokholm, Szwecja

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Zdjęcie na okładce:@Tomasz Kulesa/KT2 Studio Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?swiabh Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-5601-6 Copyright © Helion 2019 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:322)ci Podzi(cid:259)kowania Wst(cid:259)p Wprowadzenie Rozdzia(cid:299) 1. Manifest wieszcz(cid:239)cy kres hierarchii. Koniec zwierzchno(cid:322)ci cz(cid:299)owieka nad cz(cid:299)owiekiem Rozdzia(cid:299) 2. Jak do tego doszli(cid:322)my? (cid:320)wiat wspó(cid:298)czesny — od podczerwieni do turkusu (cid:320)wiat Podczerwony — metafora: Ogie(cid:300) (cid:320)wiat Purpurowy — metafora: Plemi(cid:258) (cid:320)wiat Czerwony — metafora: Wilki (cid:320)wiat Bursztynowy — metafora: Armia (cid:320)wiat Pomara(cid:300)czowy — metafora: Maszyna (cid:320)wiat Zielony — metafora: Rodzina (cid:320)wiat Turkusowy — metafora: Organizm Turkus i dynamika spiralna Rozdzia(cid:299) 3. Samozarz(cid:239)dzanie Obud(cid:351) si(cid:258) z letargu Historia samozarz(cid:238)dzania i odchodzenia od hierarchii Rozdzia(cid:299) 4. Transformacja w(cid:299)asna. Od EGO-lidera do ECO-lidera 7 11 13 17 19 25 28 31 34 38 41 48 57 74 85 95 99 102 121 Poleć książkęKup książkę 8 Spis tre(cid:320)ci Rozdzia(cid:299) 5. Transformacja organizacji. Od EGO-zespo(cid:299)u do ECO-zespo(cid:299)u 12-stopniowa droga do ECO-zespo(cid:298)uTM Krok 1. Porzu(cid:240) ignorancj(cid:258) i wyznacz sobie cel Krok 2. Zrozum potrzeb(cid:258) organizacji i zacznij dzia(cid:298)a(cid:240) tak, jakby brakowa(cid:298)o Ci powietrza Krok 3. We(cid:351) odpowiedzialno(cid:321)(cid:240) za stan obecny i usu(cid:300) symbole statusu oraz hierarchii Krok 4. Dawaj dobry przyk(cid:298)ad i zainspiruj innych — stwórz zespó(cid:298) ambasadorów zmiany Krok 5. Stwórzcie atrakcyjn(cid:238) wizj(cid:258) i plan dzia(cid:298)ania Krok 6. Zaplanujcie i zmie(cid:300)cie struktur(cid:258) organizacyjn(cid:238) na ucz(cid:238)c(cid:238) si(cid:258), rozwijaj(cid:238)c(cid:238) si(cid:258) i elastyczn(cid:238) Krok 7. Odblokuj komunikacj(cid:258) — zacznijcie si(cid:258) s(cid:298)ucha(cid:240) Krok 8. Uczcie si(cid:258) emocji oraz rozmów o emocjach Krok 9. Uzgodnijcie wspólne warto(cid:321)ci i kodeks dobrych praktyk samozarz(cid:238)dzania Krok 10. Zbudujcie (cid:321)rodowisko, w którym naturalnie mo(cid:353)e rosn(cid:238)(cid:240) ka(cid:353)dy — (cid:321)rodowisko przedsi(cid:258)biorczo(cid:321)ci, uskrzydlenia, transparencji i odpowiedzialno(cid:321)ci 171 179 183 184 185 187 188 188 190 191 192 193 Rozdzia(cid:299) 6. Krok 11. Wybierzcie wewn(cid:258)trznych coachów lub facylitatorów i zacznijcie praktyki samozarz(cid:238)dzania 198 Krok 12. Utrzymujcie samozarz(cid:238)dzanie oraz kultur(cid:258) organizacyjn(cid:238) ECO-zespo(cid:298)u i samodyscyplin(cid:258) Zacznij teraz ju(cid:353) w(cid:298)asn(cid:238) drog(cid:258) od EGO-zespo(cid:298)u do ECO-zespo(cid:298)uTM Sze(cid:322)ciu bohaterów zmiany i przyk(cid:299)ady innowacji w zarz(cid:239)dzaniu Uk(cid:298)ad solarny — prawda, wydajno(cid:321)(cid:240), mi(cid:298)o(cid:321)(cid:240) i innowacyjno(cid:321)(cid:240). igus GmbH Samozarz(cid:238)dzanie — praca zdalna, p(cid:298)aska struktura, transparentno(cid:321)(cid:240). SoftwareMill sp. z o.o. — firma 40 prezesów Praca zdalna P(cid:298)aska struktura Transparentno(cid:321)(cid:240) procesów i finansów 200 201 205 208 213 217 219 221 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:320)ci 9 Holakracja — id(cid:351) na ca(cid:298)o(cid:321)(cid:240). Springest B.V. Holakracja — szybko(cid:321)(cid:240) wprowadzania zmian. Boldare sp. z o.o. Partycypacja w zarz(cid:238)dzaniu — 6 miesi(cid:258)cy podró(cid:353)y w(cid:298)a(cid:321)cicieli po Azji. BT Diuna Przedsi(cid:258)biorstwo — dzie(cid:298)o sztuki. edrone, clickCommunity, Rahim Blak Rozdzia(cid:299) 7. Transformacja spo(cid:299)ecze(cid:301)stwa — od EGO-spo(cid:299)eczno(cid:322)ci do ECO-spo(cid:299)eczno(cid:322)ci. ecoScrum Singapur Od EGO-spo(cid:298)eczno(cid:321)ci do ECO-spo(cid:298)eczno(cid:321)ci ecoScrum — szybka i bezpieczna jazda do celu Zasada 1. Atrakcyjna wizja Zasada 2. Konkretny wynik do osi(cid:238)gni(cid:258)cia Zasada 3. Mamy i realizujemy plan — jeden plan Zasada 4. Ka(cid:353)dy jest w(cid:298)(cid:238)czony (nikogo nie pomijamy) Zasada 5. Prezentujemy dane i fakty (dane nas uwolni(cid:238)) Zasada 6. Transparencja, uczciwo(cid:321)(cid:240) (nie mo(cid:353)na zarz(cid:238)dza(cid:240) tajemnic(cid:238)) Zasada 7. W(cid:298)a(cid:321)ciwa postawa: „Zaproponuj plan — znajd(cid:351) sposób — bierz odpowiedzialno(cid:321)(cid:240)” Zasada 8. Emocjonalna (cid:321)wiadomo(cid:321)(cid:240) i odpowiedzialno(cid:321)(cid:240) Zasada 9. Szanujemy i s(cid:298)uchamy siebie nawzajem, wzajemnie sobie pomagamy i si(cid:258) doceniamy Zasada 10. Bawimy si(cid:258) dobrze… ciesz(cid:238)c si(cid:258) z samego spotkania, ufaj(cid:238)c procesowi i poznaj(cid:238)c siebie nawzajem Zasada 11. Narz(cid:258)dzia scrumowe: weekly planning, daily highlights, team goals, praca iteracyjna, zespo(cid:298)owe podejmowanie decyzji Zasada 12. Dwana(cid:321)cie zasad Manifestu Agile Rozdzia(cid:299) 8. Nowy, lepszy, przysz(cid:299)y (cid:322)wiat bez hierarchii 224 227 233 239 257 264 267 272 274 274 275 275 276 277 278 279 281 282 282 285 291 Poleć książkęKup książkę 10 Spis tre(cid:320)ci Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:298) 7. Transformacja spo(cid:299)ecze(cid:301)stwa — od EGO-spo(cid:299)eczno(cid:322)ci do ECO-spo(cid:299)eczno(cid:322)ci. ecoScrum Jest pi(cid:238)tek, 7 wrze(cid:321)nia 2018 r., wróci(cid:298)em do rodzinnego Tarnowa na 25. rocz- nic(cid:258) matury. Ksi(cid:238)(cid:353)ka jest w zasadzie napisana, powsta(cid:298)o ju(cid:353) sze(cid:321)(cid:240) rozdzia(cid:298)ów i mam tylko w ten weekend dopisa(cid:240) siódmy — zako(cid:300)czenie i wys(cid:298)a(cid:240) ca(cid:298)o(cid:321)(cid:240) do wydawnictwa. Zdarzy(cid:298)o si(cid:258) jednak co(cid:321), co spowodowa(cid:298)o, (cid:353)e ten siódmy rozdzia(cid:298), który teraz czytasz, nie jest ostatnim. Dlaczego? O tym za chwil(cid:258). To jest bardzo mi(cid:298)e uczucie po roku od rozpocz(cid:258)cia pisania ksi(cid:238)(cid:353)ki, zebra- niu mnóstwa informacji, odwiedzeniu i badaniach wielu zespo(cid:298)ów oraz orga- nizacji, przemy(cid:321)leniu sobie wielu spraw dotycz(cid:238)cych zarz(cid:238)dzania, turkusowych organizacji, uwolnionych firm, EGO i ECO ju(cid:353) ksi(cid:238)(cid:353)k(cid:258) ko(cid:300)czy(cid:240) i przekazywa(cid:240) do wydawnictwa. Tak du(cid:353)o si(cid:258) zmieni(cid:298)o w (cid:321)wiecie przez rok. W ci(cid:238)gu roku urodzi(cid:298)o si(cid:258) na (cid:321)wiecie oko(cid:298)o 150 mln ludzi. Nowych, malutkich, niewinnych niemowlaków. Oni ju(cid:353) wkrótce dorosn(cid:238) i zaczn(cid:238) jeszcze szybciej zmienia(cid:240) nasz (cid:321)wiat. 257 Poleć książkęKup książkę 258 Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarz(cid:237)dza(cid:239) w XXI wieku Przy tak galopuj(cid:238)cym tempie zmian a(cid:353) trudno sobie wyobrazi(cid:240), jak b(cid:258)dzie wygl(cid:238)da(cid:298)a Ziemia, na której oni dorosn(cid:238). Czy my tego jeszcze do(cid:353)yjemy? Czy (cid:321)wiat jeszcze b(cid:258)dzie istnia(cid:298)? Czy nasze kluczowe problemy, z którymi borykamy si(cid:258) obecnie, rozwi(cid:238)(cid:353)emy? Czy b(cid:258)dzie gorzej? Czy lepiej? Co si(cid:258) wi(cid:258)c zmieni(cid:298)o w ci(cid:238)gu tego roku? Przez ostatni rok tylko w Polsce powsta(cid:298)y ponad 282 tys. nowych firm1. W 2017 r. 262 firmy na (cid:321)wiecie osi(cid:238)gn(cid:258)(cid:298)y status jednoro(cid:353)ców, czyli takich, które w bardzo szybkim czasie — (cid:321)rednio pi(cid:258)(cid:240) lat w USA i dwa lata w Chi- nach — osi(cid:238)gn(cid:258)(cid:298)y wycen(cid:258) 1 mld USD2. Najwi(cid:258)cej tych firm jest w Chinach i w Stanach Zjednoczonych, ale powstaj(cid:238) te(cid:353) w innych krajach (cid:321)wiata. Ich w(cid:298)a(cid:321)cicielami s(cid:238) cz(cid:258)sto dwudziesto- lub trzydziestokilkulatkowie, którzy z otwarto(cid:321)ci(cid:238) patrz(cid:238) na mo(cid:353)liwo(cid:321)ci technologiczne i umys(cid:298)owe cz(cid:298)owieka. Ci m(cid:298)odzi ludzie na szcz(cid:258)(cid:321)cie nie powielaj(cid:238) b(cid:298)(cid:258)dów starszych pokole(cid:300) i z odwag(cid:238) oraz pewno(cid:321)ci(cid:238) siebie tworz(cid:238) nasz(cid:238) przysz(cid:298)(cid:238) rzeczywisto(cid:321)(cid:240), cz(cid:258)- sto porzucaj(cid:238)c hierarchiczne piramidy, zarz(cid:238)dzanie metod(cid:238) „kija i marchewki” oraz staj(cid:238)c si(cid:258) swoimi startupami rozwi(cid:238)zywa(cid:240) globalne problemy. Firm zarz(cid:238)dzanych w nowoczesny sposób na (cid:321)wiecie jest coraz wi(cid:258)cej. Wiele du(cid:353)ych firm i korporacji wspiera rozwój startupów. Tym samym zmiany przyspieszaj(cid:238). W ci(cid:238)gu tego roku pierwsze miejsce listy najbogatszych ludzi (cid:321)wiata zaj(cid:238)(cid:298) 54-letni Jeff Bezos, za(cid:298)o(cid:353)yciel platformy internetowej Amazon.com, a na pi(cid:238)- tym miejscu jest 34-latek Mark Zuckerberg — za(cid:298)o(cid:353)yciel Facebooka. Wszyst- kie startupy i szybko rozwijaj(cid:238)ce si(cid:258) firmy nie tylko wykorzystuj(cid:238) innowa- cyjne technologie, ale przede wszystkim dzia(cid:298)aj(cid:238) w innowacyjny sposób: intuicyjny, szybki, kreatywny, niebazuj(cid:238)cy na rozbudowanych hierarchicz- nych strukturach, ale skoncentrowany na cz(cid:298)owieku i jego ogromnym poten- cjale. Te firmy ju(cid:353) nie opieraj(cid:238) swojej struktury organizacyjnej na hierarchicz- nej strukturze w kszta(cid:298)cie piramidy, a liderzy nie pisz(cid:238) ju(cid:353) na ten temat ksi(cid:238)(cid:353)ek, jak kiedy(cid:321) opisa(cid:298) swoj(cid:238) transformacj(cid:258) od tradycyjnego zarz(cid:238)dzania i tradycyjnej 1 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/ przedsiebiorstwa-niefinansowe/wybrane-wskazniki-przedsiebiorczosci-w-latach-2012- 2016,23,5.html. 2 https://medium.com/the-pulse-of-chinese-tech/the-unicorn-fever-the-us-overheating- and-the-chinese-awakening-c0c421e12eb. Poleć książkęKup książkę Transformacja spo(cid:297)ecze(cid:299)stwa 259 piramidy po „zdemokratyzowanie przedsi(cid:258)biorstwa” Semco w Brazylii Ricardo Semler. Teraz dla tych liderów praca biurko przy biurku na jednej przestrzeni open space lub na „floorze”, jak o tym sami mówi(cid:238), ze swoimi kolegami (nie za(cid:321) podw(cid:298)adnymi), jest w tym (cid:321)rodowisku czym(cid:321) zupe(cid:298)nie normalnym i stan- dardowym. Do samochodu z Warszawy w ten weekend, w który mia(cid:298)em zako(cid:300)czy(cid:240) ksi(cid:238)(cid:353)k(cid:258), wzi(cid:238)(cid:298)em bardzo ma(cid:298)o rzeczy, ale przede wszystkim zabra(cid:298)em ksi(cid:238)(cid:353)- k(cid:258) Cz(cid:298)owiek w poszukiwaniu sensu Viktora E. Frankla — twórcy logoterapii. Wiedzia(cid:298)em ju(cid:353), (cid:353)e dla moich klientów coachingowych, którzy czasami poszu- kuj(cid:238) w swoim (cid:353)yciu sensu, misji, spe(cid:298)nienia, jest to wa(cid:353)na pozycja, ale czu(cid:298)em, (cid:353)e b(cid:258)dzie to równie(cid:353) wa(cid:353)na pozycja dla czytelników tego tekstu, i dlatego chcia(cid:298)em j(cid:238) przeczyta(cid:240) w ten weekend, zanim sko(cid:300)cz(cid:258) pisa(cid:240) swoj(cid:238) ksi(cid:238)(cid:353)k(cid:258), aby doda(cid:240) jakie(cid:321) cytaty lub znale(cid:351)(cid:240) inspiracje. Po wspania(cid:298)ym do(cid:321)wiadczeniu spotkania po 25 latach wszystkich dobrych kolegów i kole(cid:353)anek z liceum, z którymi razem sp(cid:258)dzili(cid:321)my kiedy(cid:321) cztery pi(cid:258)kne lata, z kilkoma kolegami postanowili(cid:321)my zagra(cid:240) nast(cid:258)pnego dnia w koszykówk(cid:258). Jak za starych, dobrych lat. Nasza pami(cid:258)(cid:240) mówi(cid:298)a nam, (cid:353)e si(cid:258) wszyscy dobrze znamy, jakby(cid:321)my si(cid:258) nie widzieli tylko rok. Grali(cid:321)my z ogromn(cid:238) ch(cid:258)ci(cid:238) i energi(cid:238), jakby(cid:321)my mieli po 18 lat. Ale nasze zmienione cia(cid:298)a przypomnia(cid:298)y nam o twardej rzeczywisto(cid:321)ci. Najbardziej mnie. Graj(cid:238)c w koszykówk(cid:258), nagle podskoczy(cid:298)em w za(cid:353)artej walce o pi(cid:298)ce i… — „Aaaau- uuu…” — spad(cid:298)em nierówno na stop(cid:258), co(cid:321) zgrzytn(cid:258)(cid:298)o w kolanie, ogromnie zabola(cid:298)o, musieli(cid:321)my przerwa(cid:240) gr(cid:258). Po chwili kolano zacz(cid:258)(cid:298)o mnie bardzo bole(cid:240), a po dwóch godzinach nie by(cid:298)em ju(cid:353) w stanie nim rusza(cid:240). Trafi(cid:298)em wi(cid:258)c do szpitala, na SOR. Wzi(cid:238)(cid:298)em ze sob(cid:238), oprócz spuchni(cid:258)tego kolana, tylko jedn(cid:238) rzecz: ksi(cid:238)(cid:353)k(cid:258) Cz(cid:298)owiek w poszukiwaniu sensu. Czy(cid:353)by zbieg oko- liczno(cid:321)ci? Wtedy, w korytarzu szpitalnym, cierpi(cid:238)c i czytaj(cid:238)c ksi(cid:238)(cid:353)k(cid:258), zrozumia(cid:298)em, dlaczego przytrafi(cid:298)a mi si(cid:258) ta kontuzja z nog(cid:238). Gdy w poprzednich rozdzia- (cid:298)ach opisywa(cid:298)em w wi(cid:258)kszo(cid:321)ci przypadków bardzo ciekawe, innowacyjne, kolorowe, nowocze(cid:321)nie zarz(cid:238)dzane firmy, zapomnia(cid:298)em o zwyk(cid:298)ych, szarych firmach i organizacjach nas otaczaj(cid:238)cych. Przez ostatni rok odwiedza(cid:298)em, bada(cid:298)em i potem opisywa(cid:298)em najcz(cid:258)(cid:321)ciej firmy tworz(cid:238)ce oprogramowanie, startupy, firmy nowych technologii i nowych bran(cid:353) (social selling, agencje Poleć książkęKup książkę 260 Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarz(cid:237)dza(cid:239) w XXI wieku marketingowe, firmy zarz(cid:238)dzane inaczej), z takimi te(cid:353) wspó(cid:298)pracowa(cid:298)em. (cid:352)ycie jednak samo sprowadzi(cid:298)o mnie do szarej rzeczywisto(cid:321)ci. Trafiaj(cid:238)c do szpitala w t(cid:258) sobot(cid:258) 8 wrze(cid:321)nia, zda(cid:298)em sobie spraw(cid:258) z tego, jak my, w Polsce i w wi(cid:258)kszo(cid:321)ci innych pa(cid:300)stw na (cid:321)wiecie, jeste(cid:321)my daleko od innowacji, od nowoczesnego zarz(cid:238)dzania, od ECO-spo(cid:298)ecze(cid:300)stwa. W t(cid:258) sobot(cid:258) mog(cid:298)em na w(cid:298)asnej skórze, siedz(cid:238)c na niewygodnym szpitalnym krze(cid:321)le, do(cid:321)wiadczy(cid:240) bezduszno(cid:321)ci systemu hierarchicznie zarz(cid:238)dzanej organizacji. Zaraz po przyje(cid:351)dzie z bólem do szpitala zg(cid:298)osi(cid:298)em si(cid:258) na SOR-ze w okienku o nazwie „Rejestracja”, a pracuj(cid:238)ca tam kobieta przywita(cid:298)a mnie ostrymi s(cid:298)owami: „Prosz(cid:258) nie sta(cid:240) tak blisko lady!”. Po tym jak ju(cid:353) mog(cid:298)em podej(cid:321)(cid:240), a raczej doku(cid:321)tyka(cid:240) na obola(cid:298)ej i zwichni(cid:258)tej nodze do lady, ta sama kobieta, traktuj(cid:238)c mnie jak petenta, skierowa(cid:298)a mnie do kolejnego pokoju w szpitalu sto metrów dalej. Gdy przyszed(cid:298)em, a raczej doku(cid:321)tyka(cid:298)em pod pokój z napisem „Triage”, czeka(cid:298)a ju(cid:353) tam ogromna kolejka kilkudziesi(cid:258)ciu poszkodowanych w wypadkach, chorych lub obola(cid:298)ych pacjentów. Ma(cid:298)e dzieci i starcy. M(cid:258)(cid:353)czy(cid:351)ni i kobiety. Ka(cid:353)dy z podobnym bólem — ran(cid:238), z(cid:298)amaniem, odci(cid:258)tym palcem, po wypadku lub innym ci(cid:258)(cid:353)kim obra(cid:353)eniu. Ka(cid:353)dy z tych ludzi g(cid:298)(cid:258)boko cierpia(cid:298) i chcia(cid:298) by(cid:240) jak najszybciej zdiagnozowany, potrak- towany ze zrozumieniem, tak jak traktujemy siebie nawzajem w rodzinach i w relacjach cz(cid:298)owieka z cz(cid:298)owiekiem, i najlepiej jak najszybciej wyleczony. Po godzinnym oczekiwaniu w pe(cid:298)nym chorych i cierpi(cid:238)cych ludzi korytarzu trafi(cid:298)em do kobiety, która zajmowa(cid:298)a pokój Triage. Poinformowa(cid:298)a mnie, nie przejawiaj(cid:238)c jakiegokolwiek wspó(cid:298)czucia, a wr(cid:258)cz mówi(cid:238)c z nieukrywan(cid:238) rado(cid:321)ci(cid:238), (cid:353)e sp(cid:258)dz(cid:258) na tym oddziale minimum osiem godzin, czekaj(cid:238)c na zabieg: „Niestety, nic wi(cid:258)cej nie mog(cid:258) dla pana zrobi(cid:240)”. Wyszed(cid:298)em z zielon(cid:238) opask(cid:238) na nadgarstku, za(cid:298)amany bezduszno(cid:321)ci(cid:238) tego systemu, w którym ta kobieta przecie(cid:353) nie jest winna, ona te(cid:353) jest ofiar(cid:238), poniewa(cid:353) sama nie mo(cid:353)e nic zrobi(cid:240), nic zmieni(cid:240), decyzje, jak wygl(cid:238)da ten proces, nie nale(cid:353)(cid:238) do niej, a mo(cid:353)liwo(cid:321)(cid:240) podj(cid:258)cia decyzji i zmiany utyka gdzie(cid:321) w bezdusznym systemie, „gdzie(cid:321) na górze”. A ci ludzie „z góry” zupe(cid:298)nie nie wiedz(cid:238), co si(cid:258) dzieje tu „na dole” w sobotnie popo(cid:298)udnie na SOR-ze. A dzieje si(cid:258) du(cid:353)o. Ludzie po wypadkach, ludzie po burdach ulicznych, awanturach, przywo(cid:353)eni przez policj(cid:258), karetki pogotowia. By(cid:298)em za(cid:298)amany brakiem wspó(cid:298)czucia i bezradno(cid:321)ci(cid:238), któr(cid:238) zacz(cid:238)(cid:298)em ju(cid:353) sam odczuwa(cid:240), mimo (cid:353)e naturalnie jestem osob(cid:238) z du(cid:353)(cid:238) inicjatyw(cid:238). Poleć książkęKup książkę Transformacja spo(cid:297)ecze(cid:299)stwa 261 Postanowi(cid:298)em, (cid:353)e b(cid:258)d(cid:258) czeka(cid:298), poniewa(cid:353) to, czego tutaj do(cid:321)wiadcz(cid:258), b(cid:258)dzie wa(cid:353)ne dla ksi(cid:238)(cid:353)ki, wa(cid:353)ne dla przysz(cid:298)ych czytelników, dla odchodzenia od hierarchii, dla tworzenia nowych struktur organizacyjnych, lepszych miejsc pracy i zmiany zarz(cid:238)dzania nie tylko w m(cid:298)odych, nowoczesnych firmach i startupach, ale równie(cid:353) w szpitalach, szko(cid:298)ach, ministerstwach, a mo(cid:353)e nawet w ca(cid:298)ym spo(cid:298)ecze(cid:300)stwie Polski i (cid:321)wiata. Poza tym mia(cid:298)em ksi(cid:238)(cid:353)k(cid:258) Cz(cid:298)owiek w poszukiwaniu sensu i to by(cid:298) dobry czas na jej przeczytanie. Victor E. Frankl natomiast, cz(cid:298)owiek, który prze(cid:353)y(cid:298) okropno(cid:321)(cid:240) zachowa(cid:300) ludzkich w obozie koncentracyjnym Auschwitz podczas II wojny (cid:321)wiatowej, z ksi(cid:238)(cid:353)ki mówi(cid:298) do mnie: „Je(cid:321)li (cid:353)ycie jako takie w ogóle ma sens, musi on by(cid:240) obecny równie(cid:353) w cierpieniu i umieraniu. Nikt jednak nie jest w stanie powiedzie(cid:240) drugiemu cz(cid:298)owiekowi, na czym ów sens polega. Ka(cid:353)dy musi doj(cid:321)(cid:240) do tego samodzielnie, a nast(cid:258)pnie wzi(cid:238)(cid:240) na siebie odpowiedzialno(cid:321)(cid:240) wynikaj(cid:238)c(cid:238) z odpowiedzi na pytanie: »Co ma dla mnie sens?«”. Po przeczytaniu tych s(cid:298)ów u(cid:321)wiadomi(cid:298)em sobie: „Tak! Victor Frankl ma racj(cid:258)! Nawet najwi(cid:258)ksze cierpienie, które dotyka nas teraz, którego nie rozumiemy, nad którym p(cid:298)a- czemy, z którym nie potrafimy si(cid:258) pogodzi(cid:240), ma swój sens! Sensem cier- pienia jest rozwój i wej(cid:321)cie na kolejny etap spirali rozwoju, na kolejny etap m(cid:238)dro(cid:321)ci oraz na kolejny poziom (cid:321)wiadomo(cid:321)ci. Na kolejny poziom dynamiki spiralnej”. To cierpienie, do(cid:321)wiadczane w uczciwo(cid:321)ci i w pokorze, mo(cid:353)e nas bardzo du(cid:353)o nauczy(cid:240): mo(cid:353)e ono si(cid:258) przyczyni(cid:240) do naszego lepszego (cid:353)ycia w przysz(cid:298)o(cid:321)ci, dalszego naszego rozwoju jako cz(cid:298)owieka, dla nas wszystkich ludzi, przedsi(cid:258)biorstw i ca(cid:298)ego spo(cid:298)ecze(cid:300)stwa. (cid:236)wiczenie 11. Potkni(cid:255)cia i pora(cid:350)ki to najlepsi nauczyciele Pomy(cid:320)l, prosz(cid:257), teraz: co by(cid:297)o dla Ciebie najci(cid:257)(cid:352)szym do(cid:320)wiadczeniem z Twojej przesz(cid:297)o(cid:320)ci? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Poleć książkęKup książkę 262 Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarz(cid:237)dza(cid:239) w XXI wieku Pomy(cid:320)l, (cid:352)e to do(cid:320)wiadczenie mia(cid:297)o swój g(cid:297)(cid:257)bszy sens — Ty wtedy nie by(cid:297)e(cid:320) w stanie tego sensu zobaczy(cid:239), a dopiero dzisiaj si(cid:257) przed Tob(cid:237) otwiera mo(cid:352)liwo(cid:320)(cid:239) jego zrozumienia. Pomy(cid:320)l: czego to do(cid:320)wiadczenie Ci(cid:257) teraz uczy? Kim dzi(cid:257)ki temu do(cid:320)wiad- czeniu teraz jeste(cid:320)? Jak(cid:237) informacj(cid:257) zwrotn(cid:237) to do(cid:320)wiadczenie Ci niesie? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Doce(cid:299) to, (cid:352)e mog(cid:297)e(cid:320)/mog(cid:297)a(cid:320) to prze(cid:352)y(cid:239), i doce(cid:299) nauk(cid:257), jak(cid:237) dzi(cid:257)ki temu otrzyma(cid:297)e(cid:320)/otrzyma(cid:297)a(cid:320). Zauwa(cid:353), (cid:353)e nowy lepszy sposób zarz(cid:238)dzania, opisywany w poprzednich rozdzia(cid:298)ach, rodzi(cid:298) si(cid:258) cz(cid:258)sto po jakim(cid:321) za(cid:298)amaniu lub kryzysie. Dopiero po kryzysie wyszli bohaterowie zmiany z now(cid:238) struktur(cid:238) organizacyjn(cid:238) lub nowymi pomys(cid:298)ami do realizacji. Dzi(cid:258)ki mojemu cierpieniu i 12-godzin- nemu pobytowi na SOR-ze w szpitalu kolejny raz zetkn(cid:238)(cid:298)em si(cid:258) z w(cid:298)asnym EGO i do(cid:321)wiadczy(cid:298)em nauki z tego wynikaj(cid:238)cej. Dzi(cid:258)ki temu cierpieniu powsta(cid:298) ten rozdzia(cid:298). Dopiero teraz, (cid:353)yj(cid:238)c w (cid:321)wiecie bez wojen, bez granic w Unii Europejskiej, ze wspóln(cid:238) walut(cid:238), ze wspólnymi warto(cid:321)ciami, mo(cid:353)emy zauwa- (cid:353)y(cid:240) po latach, jaki by(cid:298) sens cierpienia tych milionów ludzi w obozie koncen- tracyjnym Auschwitz, co zosta(cid:298)o opisane w ksi(cid:238)(cid:353)ce Viktora Frankla. Bez tego cierpienia i nauki z niego wyp(cid:298)ywaj(cid:238)cej nie mieliby(cid:321)my dzisiaj Unii Europejskiej, otwartej wiedzy, internetu i wielu firm, które maj(cid:238) okre(cid:321)lony swój „sens istnienia”3, a w których za biurkiem cz(cid:258)sto obok siebie siedz(cid:238) Niemiec, Polak, Ukrainiec, Anglik, Francuz, Amerykanin i Rosjanin. Bez tych 1,1 mln zg(cid:298)adzonych ludzi w Auschwitz i wszystkich 60 mln ofiar II wojny (cid:321)wiatowej 3 Firmy okre(cid:321)laj(cid:238)ce swój „sens istnienia” lub „misj(cid:258)” nie okre(cid:321)laj(cid:238) jedynie materialnej warto(cid:321)ci, pieni(cid:258)dzy, jakie chc(cid:238) zarobi(cid:240), ale znajduj(cid:238) odpowied(cid:351) na pytanie, dlaczego funkcjonuj(cid:238), dlaczego powsta(cid:298)y, jak(cid:238) warto(cid:321)(cid:240) wiedzy i dobra daj(cid:238) (cid:321)wiatu. Poleć książkęKup książkę Transformacja spo(cid:297)ecze(cid:299)stwa 263 nie mieliby(cid:321)my naszej obecnej, wspólnej, globalnej wioski i ekonomii wspó(cid:298)- dzielenia, takich firm jak Facebook, Google, Uber, BlaBlaCar czy portali fundraisingowych, turkusowych organizacji ani ECO-firm. Widocznie na danym etapie rozwoju naszego spo(cid:298)ecze(cid:300)stwa by(cid:298)o to nam potrzebne, aby(cid:321)my zacz(cid:258)li my(cid:321)le(cid:240) inaczej, dzia(cid:298)a(cid:240) inaczej, pracowa(cid:240) inaczej, aby(cid:321)my nie pope(cid:298)nili jeszcze raz tego samego b(cid:298)(cid:258)du. To jest dla nas równie(cid:353) nauka na przysz(cid:298)o(cid:321)(cid:240) — aby(cid:321)my ju(cid:353) nie potrzebowali kolejnych milionów zabitych ludzi i tysi(cid:258)cy lat ewolucji, by wej(cid:321)(cid:240) na kolejny poziom rozwoju cywilizacji i naszej wspó(cid:298)pracy. To jest dla nas nauka, (cid:353)e je(cid:321)li chcemy zmienia(cid:240) (cid:321)wiat lub firm(cid:258), to ka(cid:353)dy powinien zacz(cid:238)(cid:240) od samego siebie, powinien zacz(cid:238)(cid:240) zauwa(cid:353)a(cid:240) w(cid:298)asne wybory, dzia(cid:298)ania i wyeliminowa(cid:240) ewentualne szkodliwe dzia(cid:298)anie dla nas samych, dla innych wspó(cid:298)mieszka(cid:300)ców krajów i ca(cid:298)ego (cid:321)wiata. Dzi(cid:258)ki temu do(cid:321)wiadczeniu w szpitalu pomy(cid:321)la(cid:298)em, jak pi(cid:258)knie by(cid:298)oby, gdyby ca(cid:298)e nasze spo(cid:298)ecze(cid:300)stwo w Polsce i na (cid:321)wiecie przesz(cid:298)o od EGO do ECO. Gdyby w szpitalu w Tarnowie, jak i w ka(cid:353)dym innym szpitalu w Polsce i na (cid:321)wiecie, pracownicy mi(cid:258)dzy sob(cid:238) i do pacjentów zwracali si(cid:258) w tak samo (cid:353)yczliwy, przyjazny i mi(cid:298)y sposób, jak zwracaj(cid:238) si(cid:258) do siebie serdeczni i (cid:353)yczliwi sobie ludzie w rodzinach czy pracownicy w nowocze(cid:321)nie zarz(cid:238)- dzanych ECO-firmach. Gdyby szpital by(cid:298) zarz(cid:238)dzany bez sztywnej hierar- chicznej struktury, a „system” i „góra” nie blokowa(cid:298)y my(cid:321)lenia, kreatywno(cid:321)ci, inicjatywy i podejmowania decyzji tam, gdzie ta decyzja powinna by(cid:240) podj(cid:258)ta. Do jakiego stopnia by(cid:298)oby lepiej, gdyby ka(cid:353)dy lekarz, piel(cid:258)gniarka i piel(cid:258)- gniarz, podobnie jak web developerzy w nowocze(cid:321)nie zarz(cid:238)dzanych firmach programistycznych, mogli mie(cid:240) bezpo(cid:321)redni wp(cid:298)yw na warunki, w jakich pra- cuj(cid:238), na proces obs(cid:298)ugi pacjenta, na w(cid:298)asn(cid:238) pensj(cid:258), jak to si(cid:258) dzieje w tur- kusowych organizacjach. Jakby by(cid:298)o pi(cid:258)knie, gdyby pacjenci mogli zasuge- rowa(cid:240) usprawnienia w procesie obs(cid:298)ugi pacjentów i zosta(cid:298)yby one szybko wdro(cid:353)one — tak jak si(cid:258) to dzieje w nowocze(cid:321)nie zarz(cid:238)dzanych firmach opar- tych na uk(cid:298)adzie solarnym. Jak ogromnie prze(cid:298)o(cid:353)y(cid:298)oby si(cid:258) to na popraw(cid:258) atmos- fery w szpitalach, szko(cid:298)ach, przedszkolach, urz(cid:258)dach, ministerstwach, rz(cid:238)- dach, w ca(cid:298)ym spo(cid:298)ecze(cid:300)stwie i na ca(cid:298)ym (cid:321)wiecie. Czy to jest mo(cid:353)liwe? To nie tylko jest mo(cid:353)liwe, ale to si(cid:258) ju(cid:353) dzieje na naszych oczach. Wystar- czy przyjrze(cid:240) si(cid:258) szybko i ekologicznie rozwijaj(cid:238)cym si(cid:258) firmom, miastom, pa(cid:300)stwom i spo(cid:298)ecze(cid:300)stwom. We(cid:351)my za przyk(cid:298)ad Singapur, w którym miesz- ka(cid:298)em przez sze(cid:321)(cid:240) miesi(cid:258)cy, poznaj(cid:238)c dobrze to pa(cid:300)stwo-miasto, jego kultur(cid:258), Poleć książkęKup książkę 264 Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarz(cid:237)dza(cid:239) w XXI wieku mieszka(cid:300)ców, wielorako(cid:321)(cid:240) religii, j(cid:258)zyków oraz tradycji. Singapur wraz ze swoj(cid:238) histori(cid:238) i rozwojem mo(cid:353)e by(cid:240) dobrym przyk(cid:298)adem rozwoju dla innych miast oraz pa(cid:300)stw (cid:321)wiata. SINGAPUR Do Singapuru trafi(cid:298)em przez przypadek, przynajmniej wtedy mi si(cid:258) wyda- wa(cid:298)o, (cid:353)e w (cid:353)yciu zdarzaj(cid:238) si(cid:258) przypadki. Teraz ju(cid:353) wiem, (cid:353)e przypadki si(cid:258) same nie zdarzaj(cid:238). Singapur to miasto-pa(cid:300)stwo-wyspa. Le(cid:353)y niemal przy samym równiku na po(cid:298)udniowym kra(cid:300)cu Pó(cid:298)wyspu Malajskiego. Nazwa wyspy pochodzi od dwóch s(cid:298)ów w j(cid:258)zyku sanskryckim Simha — lew i Pura — miasto, czyli miasto lwa. Jeszcze na pocz(cid:238)tku XIX w. na wyspie mieszka(cid:298)o nie wi(cid:258)cej ni(cid:353) 1000 osób, a sama wyspa nale(cid:353)a(cid:298)a do Su(cid:298)tanatu Johoru. Pa(cid:300)stwo o nazwie Republika Singapuru powsta(cid:298)o dopiero w 1965 r. Gdy 9 sierpnia 1965 r. pos(cid:298)o- wie Parlamentu Malezji g(cid:298)osowali za oddzieleniem Singapuru od Malezji, byli przekonani, (cid:353)e mieszka(cid:300)cy tej ubogiej wyspy — w wi(cid:258)kszo(cid:321)ci pocho- dzenia chi(cid:300)skiego — na której nawet nie ma (cid:351)róde(cid:298) pitnej wody, nie pora- dz(cid:238) sobie bez (cid:353)adnych surowców naturalnych. Za wydzieleniem lub, jak to nazywaj(cid:238) Singapurczycy, usuni(cid:258)ciem Singapurczyków z granic Malezji, g(cid:298)o- sowa(cid:298)o wtedy 100 przedstawicieli Parlamentu Malezji, czyli 126 parlamen- tarzystów. Na sali nie by(cid:298)o (cid:353)adnego przedstawiciela Singapuru. Mimo (cid:353)e m(cid:298)ode pa(cid:300)stwo nie mia(cid:298)o (cid:353)adnych surowców naturalnych ani nawet (cid:351)róde(cid:298) pitnej wody4, nie przeszkadza(cid:298)o to pierwszemu premierowi Singapuru, Lee Kuan Yewowi, postawi(cid:240) ambitnych planów przed narodem. Tak swoj(cid:238) wizj(cid:258) pa(cid:300)stwa wspomina trzydzie(cid:321)ci lat pó(cid:351)niej: „Kiedy przed- stawia(cid:298)em moje marzenie o Singapurze, by(cid:298)em dwudziestokilkuletnim m(cid:258)(cid:353)- czyzn(cid:238). Opowiada(cid:298)em si(cid:258) za demokratyczn(cid:238) spo(cid:298)eczno(cid:321)ci(cid:238) zaanga(cid:353)owanych, wibruj(cid:238)cych (cid:353)yciem, zjednoczonych ze sob(cid:238) ludzi. Marzy(cid:298)o mi si(cid:258) spo(cid:298)ecze(cid:300)- stwo oparte na sprawiedliwo(cid:321)ci i równo(cid:321)ci, które osi(cid:238)gnie szcz(cid:258)(cid:321)cie, dostatek i rozwój kraju. Trzydzie(cid:321)ci lat temu moi m(cid:298)odsi koledzy z marzycielskim wzrokiem ustanowili s(cid:298)owa naszej deklaracji. My nie kierowali(cid:321)my wzroku na nasze p(cid:258)pki, bo przegapiliby(cid:321)my t(cid:258)cz(cid:258) na niebie. My tropili(cid:321)my t(cid:258) t(cid:258)cz(cid:258) 4 Singapur mia(cid:298) wtedy jedynie d(cid:298)ugofalowy kontrakt na dostaw(cid:258) wody z Malezji. Poleć książkęKup książkę Transformacja spo(cid:297)ecze(cid:299)stwa 265 i w taki sposób zbudowali(cid:321)my wspó(cid:298)czesny Singapur”5. Dzi(cid:258)ki szybkiemu wej(cid:321)ciu do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), wzmo(cid:353)onej walce z korupcj(cid:238), przest(cid:258)pczo(cid:321)ci(cid:238), dzi(cid:258)ki wspieraniu edukacji, nauki i szkolnictwa kraj zacz(cid:238)(cid:298) si(cid:258) bardzo szybko rozwija(cid:240). Singapurczycy byli otwarci na uczenie si(cid:258) od ka(cid:353)dego, od znacznie bardziej rozwini(cid:258)tych i zaawansowanych krajów (cid:321)wiata. Du(cid:353)o czerpali z do(cid:321)wiadcze(cid:300) Szwajcarii, USA, Japonii i krajów skan- dynawskich. Rz(cid:238)dz(cid:238)cy i obywatele nie ogl(cid:238)dali si(cid:258) na przesz(cid:298)o(cid:321)(cid:240), ale patrzyli odwa(cid:353)nie w przysz(cid:298)o(cid:321)(cid:240). Ju(cid:353) w latach 80. Singapur sta(cid:298) si(cid:258) najwi(cid:258)kszym morskim portem prze(cid:298)adunkowym (cid:321)wiata. Nast(cid:258)pnie powsta(cid:298)o uznane w rankingach za najlepsze na (cid:321)wiecie lotnisko6, linia lotnicza7 oraz kolejne nagrody najlepszych na (cid:321)wiecie hubów edukacji, przedsi(cid:258)biorczo(cid:321)ci, inno- wacji, turystyki, kapita(cid:298)u ludzkiego i in. Za (cid:353)ycia jednego pokolenia miesz- ka(cid:300)cy Singapuru nie tylko bardzo intensywnie przeszli w gór(cid:258) po dynamice spiralnej, ale równie(cid:353) znacznie si(cid:258) wzbogacili, od nominalnego PKB na g(cid:298)ow(cid:258) mieszka(cid:300)ca w wysoko(cid:321)ci 516,29 USD w 1965 r. do 55 235,51 USD w 2017 r.8. Wzrost dochodu na mieszka(cid:300)ca zrealizowany w ci(cid:238)gu 52 lat wynosi 10 698 . Dzi(cid:258)ki temu Singapur od kilkunastu ju(cid:353) lat klasyfikuje si(cid:258) jako pa(cid:300)stwo z jed- nym z najwy(cid:353)szych PKB na g(cid:298)ow(cid:258) mieszka(cid:300)ca na (cid:321)wiecie. Je(cid:321)li podobny wzrost za(cid:298)o(cid:353)yliby(cid:321)my dla Polski w najbli(cid:353)szych 52 latach, to nasz nominalny PKB na g(cid:298)ow(cid:258) mieszka(cid:300)ca z wysoko(cid:321)ci 13 812 USD w 2017 r. (27. miejsce w Europie) wzrós(cid:298)by do poziomu 1 477 607 USD w 2069 r. Prawdopodobnie z takim wzrostem PKB byliby(cid:321)my najbogatszym krajem (cid:321)wiata. Perspek- tywa ma(cid:298)o realna dla wielu z obecnych Polaków, podobnie jak dla wielu 5 Wolne t(cid:298)umaczenie autora ze s(cid:298)ów w d(cid:298)u(cid:353)szym ju(cid:353) fragmencie: „When I set out, my Singapore dream, I was a young man of 20 plus, I was for a democratic society, keen, vibrant, a united people. A society based on the justice and equality, which will achieve happiness, prosperity and progress for the nation. 30 years ago, my collegues younger, more dreamy eyed settled the words of our pledge. We did not focus our eyes on our navels or we would have missed that rainbow in the sky. We pursued that rainbow and that was how we came to build today’s Singapore. For the young, let me tell you, the sky has turned brighter. There’s a glorious rainbow that beckons those with the spirit of adventure. And there are rich findings at the end of that rainbow. To the young and to the not so old, I say: look at that horizon, follow that rainbow, go ride it. Not all will be rich, quite a few will find a vein of gold. Dig it out”. (cid:350)ród(cid:298)o: https://youtu.be/5c8tvHtt6xw?t=156. 6 http://www.airlinequality.com/news/airport_awards_2016/. 7 SIA bags world’s best airline title, „The Straits Times”, Singapore, 18 lipca 2018. 8 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Poleć książkęKup książkę 266 Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarz(cid:237)dza(cid:239) w XXI wieku Singapurczyków w 1965 r., kiedy borykali si(cid:258) z ogromnym bezrobociem oraz zagro(cid:353)eniem atakiem militarnym ze strony Indonezji. Na szcz(cid:258)(cid:321)cie wtedy znalaz(cid:298)a si(cid:258) jednak grupa ludzi z Lee Kuan Yewem na czele, którzy przewo- dzili pozytywnym zmianom w pa(cid:300)stwie. Po jakim(cid:321) czasie Lee Kuan Yew inspi- rowa(cid:298) i pomaga(cid:298) nie tylko obywatelom we w(cid:298)asnym kraju, ale te(cid:353) dzieli(cid:298) si(cid:258) swoim do(cid:321)wiadczeniem z innymi. W 1978 r. do Singapuru przylecia(cid:298)a delega- cja rz(cid:238)du komunistycznego Chin ze swoim przywódc(cid:238) Deng Xiaopingiem na czele9. Chiny wówczas boryka(cid:298)y si(cid:258) z bied(cid:238), ogromnym g(cid:298)odem, a PKB na g(cid:298)ow(cid:258) mieszka(cid:300)ca by(cid:298) jednym z najni(cid:353)szych na (cid:321)wiecie i wynosi(cid:298) 156,40 USD. Deng Xiaopingowi sukces i wysoki standard (cid:353)ycia mieszka(cid:300)ców Singapuru u(cid:321)wiadomi(cid:298), (cid:353)e ci sami Chi(cid:300)czycy, którzy w du(cid:353)ej mierze tworzyli dobrobyt Singapuru, równie(cid:353) mog(cid:238) zbudowa(cid:240) przysz(cid:298)o(cid:321)(cid:240) Chin. Od tamtego czasu, jak po latach powiedzia(cid:298) Xi Jinping — pó(cid:351)niejszy sekretarz generalny Chi(cid:300)skiej Republiki Ludowej — proces modernizacji Chin zosta(cid:298) bezsprzecznie ufor- mowany dzi(cid:258)ki „dziesi(cid:238)tkom tysi(cid:258)cy chi(cid:300)skich urz(cid:258)dników”, którzy byli wysy- (cid:298)ani do Singapuru po to, aby studiowa(cid:240) model organizacji pa(cid:300)stwa stwo- rzony przez Lee Kuan Yewa. Lee równie(cid:353) od tamtego czasu ponad 30 razy odwiedza(cid:298) Chiny i pomaga(cid:298) oraz doradza(cid:298) ogromnemu pa(cid:300)stwu, jak przecho- dzi(cid:240) transformacj(cid:258)10. Dobry lider, Lee Kuan Yew, nie tylko doprowadzi(cid:298) do spektakularnego rozwoju w(cid:298)asnego spo(cid:298)ecze(cid:300)stwa, ale równie(cid:353) zainspirowa(cid:298) do zmiany innych. Zwyk(cid:298) on mawia(cid:240): „Na koniec dnia warto sobie zada(cid:240) pytanie: czy spo(cid:298)e- cze(cid:300)stwo Singapuru jest po dzisiejszym dniu lepsze, czy gorsze? To jest najlepszy test”11. Podobnie jak ka(cid:353)dy z nas mo(cid:353)e przej(cid:321)(cid:240) transformacj(cid:258), czego dowodzi cho(cid:240)by moja historia, transformacj(cid:258) mo(cid:353)e przej(cid:321)(cid:240) firma (takie przyk(cid:298)ady zobaczy(cid:298)e(cid:321) ju(cid:353) w poprzednich rozdzia(cid:298)ach), ale i ca(cid:298)e spo(cid:298)ecze(cid:300)stwo, a przy- k(cid:298)ad Singapuru mo(cid:353)e by(cid:240) dla Ciebie inspiracj(cid:238). Podobnie jak w poprzednich przypadkach, metod(cid:238), by zrealizowa(cid:240) t(cid:258) zmian(cid:258), jest droga od EGO do ECO. Jak to powiedzia(cid:298) Lee Kuan Yew: „My nie kierowali(cid:321)my wzroku na nasze p(cid:258)pki [EGO], bo przegapiliby(cid:321)my t(cid:258)cz(cid:258) na niebie” [ECO]. 9 http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/6c7cb559-4228-4043-81f7-dfb084e10c78. 10 https://thediplomat.com/2015/03/lee-kuan-yew-the-father-of-modern-china/. 11 From Third World to First: The Singapore Story — 1965 – 2000, Lee Kuan Yew, 2000. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: