Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00465 005984 19029306 na godz. na dobę w sumie
Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien - książka R
Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3210-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> turbo pascal - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Wędrówka do źródła kodu'

Popularna definicja programowania określa je jako 'proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych'.

Wspomniany kod źródłowy może być napisany w różnych językach programowania, z użyciem określonych reguł. Każdy z języków pozwala na wykorzystanie odpowiednich stylów programowania, a wybór konkretnego języka może zależeć od indywidualnych upodobań, polityki firmy lub funkcji, jakie końcowa aplikacja ma realizować. W zasadzie nie istnieje odpowiedź na pytanie, który z języków jest najlepszy.

Dlatego w tej książce nie znajdziesz typowego abecadła. Zapoznasz się za to z danym problemem, a następnie programem komputerowym służącym do jego rozwiązania. Jeśli chcesz wreszcie rozpocząć przygodę z programowaniem i nawiązać dialog ze swoim komputerem, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! Różnorodne obliczenia, mniej lub bardziej skomplikowane, znane Ci z lekcji matematyki lub nieznacznie wykraczające poza program nauczania, stanowią tutaj podstawę do zdobywania informacji na temat programowania w wybranych językach.

Wybrane zadania zaprezentowane są w popularnych językach programowania: Pascal, C i C++. Stosowane algorytmy wymagają także sięgnięcia po różne funkcje matematyczne, dostępne standardowo w bibliotekach języków programowania oraz konstruowane na podstawie wzorów.

Zostań informatycznym poliglotą. Programuj każdego dnia!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Recenzje na blogach:

soy-como-el-viento.blogspot.com Myśli i słowa wiatrem niesione: Mój Tata napisał książkę...

Darmowy fragment publikacji:

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Autor: Wiesław Rychlicki ISBN: 978-83-246-3210-7 Format: 168×237, stron: 320 „Wędrówka do źródła kodu” Popularna definicja programowania określa je jako „proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych”. Wspomniany kod źródłowy może być napisany w różnych językach programowania, z użyciem określonych reguł. Każdy z języków pozwala na wykorzystanie odpowiednich stylów programowania, a wybór konkretnego języka może zależeć od indywidualnych upodobań, polityki firmy lub funkcji, jakie końcowa aplikacja ma realizować. W zasadzie nie istnieje odpowiedź na pytanie, który z języków jest najlepszy. Dlatego w tej książce nie znajdziesz typowego abecadła. Zapoznasz się za to z danym problemem, a następnie programem komputerowym służącym do jego rozwiązania. Jeśli chcesz wreszcie rozpocząć przygodę z programowaniem i nawiązać dialog ze swoim komputerem, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! Różnorodne obliczenia, mniej lub bardziej skomplikowane, znane Ci z lekcji matematyki lub nieznacznie wykraczające poza program nauczania, stanowią tutaj podstawę do zdobywania informacji na temat programowania w wybranych językach. Wybrane zadania zaprezentowane są w popularnych językach programowania: Pascal, C i C++. Stosowane algorytmy wymagają także sięgnięcia po różne funkcje matematyczne, dostępne standardowo w bibliotekach języków programowania oraz konstruowane na podstawie wzorów. Zostań informatycznym poliglotą. Programuj każdego dnia! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 SpiS treści Wstęp rozdział 1. podstawowe pojęcia, czyli mały elementarz… Co wiemy o liczbach? Systemy zapisu liczb Od problemu do programu… — słownik początkującego programisty Kilka zdań o językach programowania Pierwszy program — klasyczne przykłady w popularnych językach Edycja, kompilacja i uruchomienie programu rozdział 2. proste obliczenia — pola i obwody figur geometrycznych Programy o strukturze liniowej Instrukcje warunkowe i sprawdzanie poprawności danych Pętle, czyli powtarzanie sekwencji wykonywanych czynności Porównania, operatory logiczne i budowanie warunków złożonych Stosowanie wybranych funkcji matematycznych i definiowanie własnych funkcji rozdział 3. podejmowanie decyzji, czyli nieco więcej o instrukcjach warunkowych Różne przypadki w prostych równaniach Algorytm rozwiązywania równania kwadratowego Rozwiązywanie równań wyższych stopni Wybór jednej z wielu opcji… Dialog programu z użytkownikiem — dane tekstowe 6 9 9 16 21 27 32 36 40 40 49 52 59 70 75 75 79 85 98 106 Spis treści rozdział 4. instrukcje iteracyjne bez tajemnic Pętle o stałej liczbie powtórzeń — przykłady tablicowania funkcji Pętle ze sprawdzaniem warunku na końcu Pętla ze sprawdzaniem warunku na początku Która pętla lepsza, czyli krótkie porównanie instrukcji Przerywanie działania pętli rozdział 5. Budujemy własne funkcje i procedury Zmienne globalne i lokalne Przekazywanie danych do procedur i funkcji, zwracanie wyników Obliczanie potęg o wykładniku całkowitym Konwersja jednostek miary kątów Funkcje trygonometryczne i funkcje do nich odwrotne To się jeszcze może przydać, czyli jak stworzyć własny moduł lub bibliotekę rozdział 6. Funkcje i procedury rekurencyjne Kilka funkcji znanych ze szkoły Symbol Newtona i trójkąt Pascala Algorytm Euklidesa — wersja rekurencyjna Liczby Fibonacciego Koniec świata i wieże Hanoi Rekurencja zamiast iteracji… rozdział 7. Liczby w matematyce i komputerze Liczby naturalne i całkowite Ułamki zwykłe — cztery podstawowe działania Ułamki łańcuchowe Liczby zmiennoprzecinkowe 112 112 120 123 124 127 131 131 132 142 145 151 156 163 163 168 170 172 173 174 178 178 187 196 199 rozdział 8. Strukturalne typy danych — tablice i rekordy 208 Spis treści Działania na tekstach — łańcuchowy typ danych Tablicowe typy danych — tablice jedno- i wielowymiarowe Rekordy i struktury Tablica struktur rozdział 9. Liczby niewymierne i ich przybliżenia dziesiętne Pierwiastek drugiego stopnia z 2 Sposoby obliczania pierwiastków drugiego stopnia Obliczanie pierwiastków trzeciego stopnia Obliczanie pierwiastków wyższych stopni Złoty podział odcinka, liczba φ i ciąg Fibonacciego Rozwinięcie dziesiętne liczby pi Podstawa logarytmu naturalnego — liczba e rozdział 10. ciągi i szeregi liczbowe Sumowanie wyrazów ciągu liczbowego Rozwinięcie funkcji w szereg liczbowy — szeregi funkcyjne rozdział 11. podstawowe operacje na plikach Zapisywanie i odczytywanie plików tekstowych Sformatowane dane liczbowe w plikach tekstowych Zapisywanie danych liczbowych w plikach binarnych Modyfikacja danych w pliku binarnym rozdział 12. co dalej? Bibliografia Skorowidz 208 217 223 232 236 236 245 247 251 252 258 265 268 268 276 287 287 295 298 305 312 314 315 ROZDZIAł 4. inStruKcje iteracyjne Bez tajemnic Pętle o stałej liczbie powtórzeń — przykłady tablicowania funkcji Przykład 4.1. Obliczymy i wyświetlimy na ekranie kwadraty i sześciany liczb naturalnych w zakresie od 1 do 15. Zauważmy, że czynność obliczania i wyświetlania należy powtórzyć 15 razy. Nie mamy prostej instrukcji w stylu powtarzaj 15 instrukcja;1. W tym celu musimy utworzyć tzw. zmienną sterującą pełniącą najczęściej rolę licznika po- wtórzeń i ustalić zakres przyjmowanych przez tę zmienną wartości, np. od 1 do 15 (odliczanie z dołu do góry). Następnie sprawdzamy, czy wartość zmiennej sterującej mieści się w podanym zakresie: ■ jeśli tak, wykonujemy instrukcje (te do powtarzania), zwiększamy wartość zmien- nej sterującej (lub zmniejszamy — odliczanie z góry w dół) i ponownie sprawdza- my, czy zmienna sterująca mieści się w zakresie; jeśli nie, kończymy działanie pętli. Możemy to zrealizować przy użyciu pętli for: ■ pascal c, c++ c++ for i := 1 to 15 do instrukcja_do_powtarzania; int i; for (i = 1; i  = 15; ++i) instrukcja_do_powtarzania; for (int i = 1; i  = 15; ++i) instrukcja_do_powtarzania; Zmienną sterującą oznaczyliśmy identyfikatorem i. W Pascalu zmienna sterująca musi być zmienną typu porządkowego (liczbą całkowitą — typy: byte, short, word, integer, long, znakiem — typ char lub wartością logiczną — typ boolean) zadeklarowaną w części dekla- racyjnej (przed głównym blokiem programu, procedury lub funkcji). W składni instrukcji widzimy wyraźnie ustalenie zakresu zmiennej for i := 1 to 15... i wskazanie instrukcji do 1 W języku LOGO taka procedura istnieje: repeat 15 [lista_czynności_do_wykonania]. 112 Pętle o stałej liczbie powtórzeń — przykłady tablicowania funkcji wykonania ...do instrukcja_do_powtarzania;. Słowo kluczowe to sygnalizuje, że w cyklu wartość zmiennej sterującej będzie zwiększana i o to już nie musimy się troszczyć. Aby dokonać odliczania z góry w dół (zmniejszania zmiennej sterującej), należałoby użyć słowa kluczowego downto i konstrukcji for i := 15 downto 1 do instrukcja;. W C i C++ instrukcja cyklu typu for ma inną składnię i o wiele szersze możliwości. W tym przy- kładzie wiernie naśladujemy instrukcję for z Pascala. Zmienną sterującą zadeklarowaliśmy lokalnie jako liczbę typu całkowitego int i; i nadaliśmy jej wartość początkową i = 0; (w języku C++ moż- liwe jest zadeklarowanie zmiennej sterującej „wewnątrz” instrukcji cyklu for (int i = 1; ...; ...) ...; i wtedy jej zasięg ogranicza się tylko do tej instrukcji). Górny zakres wartości zmiennej sterującej zawieramy w warunku do sprawdzenia i  = 15;, a zwiększenie zmiennej sterującej (na koniec każdego cyklu) realizujemy instrukcją ++i (preinkrementacja), i++ (postinkrementacja), i += 1 lub i = i + 1 (wszystkie te instrukcje zwiększą w efekcie wartość zmiennej i o 1 — róż- nicę pomiędzy post- i preinkrementacją omówimy nieco później). Odliczanie z góry w dół można zrealizować tak: int i; for (i = 15; i  = 1; --i) instrukcja_do_powtarzania;. Do zrealizowania pozostało obliczanie i wyświetlanie wartości kwadratów i sześcianów, a argu- mentem będzie zmieniająca się wartość zmiennej sterującej. pascal c, c++ c++ for i := 1 to 15 do begin kw := i*i; sz := kw*i; writeln(i:3, kw:5, sz:7); end; int i; for (i = 1; i  = 15; ++i) { int kw, sz; kw = i*i; sz = kw*i; printf( 3d 5d 7d\n , i, kw, sz); } for (int i = 1; i  = 15; ++i) { int kw, sz; kw = i*i; sz = kw*i; cout.width(3); cout i; cout.width(5); cout kw; cout.width(7); cout sz endl; } Zwróćmy uwagę na sposób ustawienia wyświetlania szerokości kolumn zawierających liczbę, jej kwadrat i sześcian na odpowiednio: 3, 5 i 7 znaków. W C++ realizujemy to przez wywołanie dla strumienia wyjściowego (obiektu) cout metody2 width(n) z odpowiednim parametrem 2 Łatwiej to będzie zrozumieć, gdy Czytelnik pozna programowanie obiektowe. Teraz po prostu przyjmijmy, że tak trzeba zrobić. 113 Rozdział 4. Instrukcje iteracyjne bez tajemnic i nawet gdyby wszystkie kolumny miały stałą szerokość (np. 7 znaków), metodę tę musimy wywołać za każdym razem przed wstawieniem wartości do strumienia (operator ). W C i Pa- scalu kod jest dostatecznie czytelny. Kompletne kody zawarte są w plikach na FTP: p4_1.pas, p4_1.c, p4_1.cpp. Problem formatowania wyników w C++ możemy też rozwiązać poprzez włączenie pliku na- główkowego #include iomanip i wykorzystanie manipulatora setw(n) (FTP p4_1b.cpp). cout setw(3) i  setw(5) kw setw(7) sz endl; Możemy sobie darować używanie zmiennych kw i sz. Wyrażenia i*i oraz i*i*i  możemy umieścić jako parametry wywołania funkcji (procedury) wyświetlającej wynik, co uprości kod naszego programu, chociaż nieznacznie wzrośnie przez to liczba wykonanych mnożeń (FTP: p_4_1a.pas, p_4_1a.c, p_4_1a.cpp). pascal c, c++ c++ for i := 1 to 15 do writeln(i:3, i*i:5, i*i*i:7); int i; for (i = 1; i  = 15; ++i) printf( 3d 5d 7d\n , i, i*i, i*i*i); for (int i = 1; i  = 15; ++i) cout setw(3) i  setw(5) i*i  setw(7) i*i*i  endl; Przykład 4.2. Obliczymy i wyświetlimy na ekranie pierwiastki kwadratowe z liczb od 0 do 2 z krokiem 0,1. Wynik wyświetlimy na ekranie z dokładnością do 8 miejsc po przecinku. Użycie instrukcji cy- klu typu for w tym przypadku jest również możliwe, jeśli w jakiś sposób powiążemy całkowitą wartość zmiennej sterującej z ułamkowym argumentem funkcji. Zauważmy, że łącznie będzie to 21 liczb (0,0; 0,1; …; 1,9; 2,0). Gdyby w tym ciągu liczb „nie widzieć” przecinka, moglibyśmy zmieniać zmienną sterującą w zakresie od 0 do 20. Wtedy argumentem funkcji obliczającej pierwiastek byłaby liczba 10 razy mniejsza od zmiennej sterującej. pascal c, c++ c++ for i := 0 to 20 do writeln(i/10:5:1, sqrt(i/10):12:8); int i; for (i = 0; i  = 20; ++i) printf( 5.1lf 12.8lf\n , i/10.0, sqrt(i/10.0); cout.setf(ios::fixed); for (int i = 0; i  = 20; ++i) { cout setw(5) setprecision(1) i/10.0; cout setw(12) setprecision(8) sqrt(i/10.0) endl; } O formatowaniu liczb zmiennoprzecinkowych wspominaliśmy w przykładzie 2.3. 114 Pętle o stałej liczbie powtórzeń — przykłady tablicowania funkcji Pełne kody programów zawarte są w plikach na FTP: p4_2.pas, p4_2.c, p4_2.cpp. W podanych programach możemy wprowadzić dodatkową zmienną x typu zmiennoprzecinkowego, która posłuży nam do wyliczania argumentów dla funkcji sqrt (FTP: p4_2a.pas, p4_2a.c, p4_2a.cpp). pascal c, c++ c++ for i := 0 to 20 do begin x := i/10; writeln(x:5:1, sqrt(x):12:8); end; double x; int i; for (i = 0; i  = 20; ++i) { x = i/10.0; printf( 5.1lf 12.8lf\n , x, sqrt(x)); } double x; cout.setf(ios::fixed); for (int i = 0; i  = 20; ++i) { x = i/10.0; cout setprecision(1) setw(5) x; cout setprecision(8) setw(12) sqrt(x) endl; } Sposób wyświetlania wyników w stylu języka C++ (z użyciem klasy obiektów klasy iostream i manipulatorów — potrzebna dyrektywa #include iomanip ) Czytelnik może sam wykorzy- stać w kolejnych przykładach. W kolejnych wariantach rozwiązania problemu podamy jedynie zmiany w sposobie użycia zmiennej sterującej lub zmiany w warunku kontynuacji pętli. Można też w inny sposób powiązać zmienną sterującą z argumentem funkcji (Pascal: x := 0.1*i;, C/C++: x = 0.1*i;). Możemy również „oddzielić” licznik powtórzeń (zmienną ste- rującą) od argumentu funkcji. Wystarczy zmiennej x nadać wartość początkową (w tym przy- padku 0) i w każdym cyklu po wykonaniu obliczeń zwiększać jej wartość o krok 0.1 (FTP: p4_2b.pas, p4_2b.c, p4_2b.cpp). pascal c, c++ x := 0; for i := 0 to 20 do begin writeln(x:5:1, sqrt(x):12:8); x := x + 0.1; end; double x = 0; int i; for (i = 0; i  = 20; ++i) { printf( 5.1lf 12.8lf\n , x, sqrt(x)); x += 0.1; } 115 Rozdział 4. Instrukcje iteracyjne bez tajemnic Jak wcześniej wspomnieliśmy, w C/C++ zmienna sterująca pętlą nie musi być liczbą całkowitą. Możemy zatem ze zmiennej i zrezygnować i po nieznacznej modyfikacji kodu wykorzystać w tym celu zmienną x (FTP: p4_2c.c, p4_2c.cpp). c, c++ double x; for (x = 0; x = 2; x += 0.1) printf( 5.1lf 12.8lf\n , x, sqrt(x)); Uważny Czytelnik testujący wszystkie podane przykłady zauważy różnicę pomiędzy działa- niem programów: p4_2b.c i p4_2c.c (podobnie: p4_2b.cpp i p4_2c.cpp). Obie wersje programu realizują ten sam algorytm, ale w przykładzie b ostatnim wynikiem jest pierwiastek z liczby 2, a w przykładzie c — z liczby 1,9. Skąd ta różnica? W przykładzie b pętla została wykonana dokładnie 21 razy (zmiana i od 0 do 20), a w przykładzie c zmienna x zwiększała się od 0 do 2 co 0,1. Dla człowieka (liczącego w układzie dziesiątkowym) wszystko jest w porządku. Komputer wykonuje obliczenia na licz- bach binarnych, a w tym systemie wartość ułamka 0,1 (jedna dziesiąta) jest ułamkiem okreso- wym, dodawanie odbywa się na wartościach przybliżonych i błąd się zwiększa. Przekonajmy się o tym, testując realizację następującego kodu (FTP: p4_2d.c lub p4_2d.cpp): c, c++ for (x = 0; x = 2; x += 0.1) printf( 21.18lf 12.8lf\n , x, sqrt(x)); printf( 21.18lf\n , x); W relacji porównania x = 2 o przekroczeniu przez zmienną x wartości 2 zadecydowała cyfra na 16. miejscu po przecinku. O takich pułapkach należy pamiętać. Przy porównywaniu wartości zmiennoprzecinkowych należy przewidzieć możliwe odchylenie wyniku od warto- ści dokładnej (oczekiwanej przez nas) i odpowiednio zmodyfikować warunek (FTP: p4_2e.c, p4_2e.cpp). c, c++ double x; for (x = 0; x 2.01; x += 0.1) printf( 5.1lf 12.8lf\n , x, sqrt(x)); Przykład 4.3. Sporządzimy tabliczkę mnożenia, która może się stać wzorem do budowy tablic wielu różnych funkcji. Zastosujemy w tym celu kilka instrukcji cyklu, dzieląc pracę na etapy: ■ wydrukowanie wiersza nagłówkowego — znak działania x i czynniki od 1 do 10; razem 11 kolumn o szerokości 5 znaków; pascal write( x ); for i := 1 to 10 do write(i:5); writeln; 116 Pętle o stałej liczbie powtórzeń — przykłady tablicowania funkcji c, c++ c++ printf( x ); for(i = 1; i  = 10; ++i) printf( 5d , i); printf( \n ); cout x ; for(int i = 1; i  = 10; ++i) cout setw(5) i; cout endl; ■ wydrukowanie 10 wierszy tabelki dla czynników od 1 do 10 (pętla zewnętrzna) zawierających czynnik i 10 iloczynów (pętla wewnętrzna — zagnieżdżona). pascal c, c++ c++ for j := 1 to 10 do begin write(j:3, ); for i := 1 to 10 do write(j*i:5); writeln; end; for(j = 1; j = 10; ++j) { printf( 3d , j); for(i = 1; i  = 10; ++i) printf( 5d , j*i); printf( \n ); } for(j = 1; j = 10; ++j) { cout setw(3) j ; for(i = 1; i  = 10; ++i) cout setw(5) j*i; cout endl; } Pisząc programy samodzielnie, pamiętajmy o zadeklarowaniu potrzebnych zmiennych (dotyczy wszystkich języków) i włączeniu niezbędnych plików nagłówkowych. Pełne kody programów znajdują się w plikach na FTP: p4_3.pas, p4_3.c i p4_3.cpp. Przykład 4.4. Dostosujemy programy z przykładu 4.3 do wyświetlania pierwiastków kwadratowych z liczb całkowitych w zakresie od 0 do 99. Wiersze tabeli będą zawierały po 10 wartości z zakresu: od 0 do 9, od 10 do 19 itd. Wiersze będą opisane pełnymi dziesiątkami, kolumny jednostkami liczby podpierwiastkowej. Wyniki (pierwiastki kwadratowe) zaokrąglone do 4 miejsc po prze- cinku będą umieszczane na przecięciu się wiersza dziesiątek z kolumną jedności (co jest częstą praktyką w bardziej obszernych tablicach wartości funkcji). 117 Rozdział 4. Instrukcje iteracyjne bez tajemnic Wiersz nagłówkowy: pascal c, c++ write( sqrt ); for i := 0 to 9 do write(i:7); writeln; printf( sqrt ); for(i = 0; i  = 9; ++i) printf( 7d , i); printf( \n ); Wiersze tabeli: pascal c, c++ c++ for j := 0 to 9 do begin write(10*j:5, ); for i := 0 to 9 do write(sqrt(10*j+i):7:4); writeln; end; cout setprecision(4); cout.setf(ios::fixed); for(j = 0; j = 9; ++j) { printf( 5d , 10*j); for(i = 0; i  = 9; ++i) printf( 7.4lf , sqrt(10*j+i)); printf( \n ); } cout setprecision(4); cout.setf(ios::fixed); for(j = 0; j = 9; ++j) { cout setw(5) 10*j ; for(i = 0; i  = 9; ++i) cout setw(7) sqrt(10*j+i)); cout endl; } Należy zwrócić uwagę na zastosowanie odstępów w używanych łańcuchach znaków, gdyż każdy z nich wpływa na format całej tabeli (FTP: p4_4.pas, p4_4.c i p4_4.cpp). Przypomnijmy: użycie funkcji sqrt wymaga dodania pliku nagłówkowego math.h (C) i cmath (C++). Przykład 4.5. Od a do z i z powrotem — na przykładzie wyświetlania znaków alfabetu pokażemy odliczanie w górę (z inkrementacją zmiennej sterującej) i odliczanie w dół (z dekrementacją zmiennej 118 Pętle o stałej liczbie powtórzeń — przykłady tablicowania funkcji sterującej). W Pascalu dysponujemy typem znakowym char (znaki o kodach od 0 do 255). Z typem tym związane są dwie funkcje: ■ ■ chr(x) — argument x typu byte jest kodem ASCII, a wynikiem jest odpowiadający mu znak chr(65) = A ; ord(z) — argument z jest znakiem (typu char), a wynikiem jest jego numer porząd- kowy (kod) w tabeli znaków ASCII, np. ord( a ) = 97. Jak widać, istnieje powiązanie pomiędzy typem znakowym char i typem liczbowym byte (jed- nobajtowe liczby całkowite bez znaku). Nieco inaczej wygląda to w językach C i C++. Typ char jest typem liczbowym — są to liczby jednobajtowe ze znakiem i na elementach tego typu można wykonywać działania arytmetyczne (w zakresie od –128 do 127). Podczas wyświetlania znaków przy użyciu funkcji printf należy używać specyfikatora c, natomiast przy wstawianiu znaku do strumienia może być potrzebne rzutowanie na typ char. Wyświetlmy znaki alfabetu od a do z: pascal c, c++ c++ var znak: char; {deklaracja zmiennej} for znak := a to z do write(znak); char znak; /* deklaracja zmiennej */ for(znak = a ; znak = z ; ++znak) printf( c , znak); for(char znak = a ; znak = z ; ++znak) cout znak; oraz w drugą stronę — od z do a3 (FTP: p4_5.pas, p4_5.c i p4_5.cpp): pascal c, c++ c++ for znak := z downto a do write(znak); for(znak = z ; znak = a ; --znak) printf( c , znak); for(char znak = z ; znak = a ; --znak) cout znak; Analogiczne efekty można uzyskać, stosując zmienną sterującą typu całkowitego i konwersję kodu ASCII na znak (FTP: p4_5a.pas, p4_5a.c i p4_5a.cpp). pascal var z: byte; {deklaracja zmiennej} for z := 97 to 122 do write(chr(z)); 3 Korzystamy z tej samej zmiennej znak, już wcześniej (Pascal, C). W C++ zmienną możemy każdorazowo deklaro- wać jako zmienną lokalną w instrukcji for. 119 Rozdział 4. Instrukcje iteracyjne bez tajemnic c, c++ c++ int z; for(z = 97; z  = 122; ++z) printf( c , z); printf( \n ); for(z = 122; z  = 97; --z) printf( c , z); for(int z = 97; z  = 122; ++z) cout (char) z; cout endl; for(int z = 122; z  = 97; --z) cout (char) z; W przykładach w C/C++ celowo użyto czterobajtowej liczby typu int, by podkreślić liczbowy charakter zmiennej sterującej. Można było użyć zmiennej typu char: for(char z = 97; z  = 122; ++z) cout z; — nie jest w tym przypadku potrzebne rzutowanie na typ char przy wstawianiu wartości do strumienia cout). Przykład 4.6. Kontynuując temat wyświetlania znaków, napiszmy program wyświetlający alfabet w postaci: AaBbCc… Zz. W jednym przebiegu pętli należałoby wyświetlić dwa znaki — wielką i małą li- terę. Wykorzystajmy fakt, że różnica pomiędzy kodem wielkiej i odpowiadającej jej małej litery wynosi 32 (FTP: p4_6.pas, p4_6.c i p4_6.cpp). pascal c, c++ c++ var z: byte; for znak := A to Z do write(znak, chr(ord(znak) + 32)); char znak; for(znak = A ; znak = Z ; ++znak) printf( c c , znak, znak + 32); for(char znak = A ; znak = Z ; ++znak) cout znak (char)(znak + 32); Pętle ze sprawdzaniem warunku na końcu Ten rodzaj pętli poznaliśmy już w rozdziale 2. (przykłady 2.6, 2.7 i 2.12) i stosowaliśmy ją do kontro- li poprawności wprowadzanych danych. Cechą charakterystyczną pętli ze sprawdzaniem warunku na końcu jest to, że instrukcja wykona się co najmniej raz (np. wprowadzamy dane, sprawdzamy: dane poprawne — idziemy dalej, dane błędne — powracamy do wprowadzania danych). Przypomnijmy: w Pascalu (składnia: repeat instrukcja until warunek;) wyjście z pętli następuje, gdy warunek jest spełniony, a w języku C lub C++ — przeciwnie, wychodzimy z pętli, gdy warunek nie jest spełniony (składnia: do instrukcja while warunek;). 120 Pętle ze sprawdzaniem warunku na końcu Przykład 4.7. Użytkownik wprowadza z klawiatury pewną liczbę (z góry nieznaną) liczb dodatnich. Sygnałem zakończenia operacji jest wprowadzenie zera (zero do tego ciągu liczb już nie należy). Obliczy- my sumę i średnią arytmetyczną tych liczb. Podczas wprowadzania danych (w pętli) będziemy wykonywać sumowanie liczb (zmienna suma) i zliczać ich ile ich jest (zmienna licznik). Na koniec pozostanie obliczenie średniej i wyświetlenie wyniku. Każdą liczbę wprowadzimy od- dzielnie z klawiatury (po wpisaniu liczby naciśniemy Enter). pascal c, c++ c++ var x, suma: real; licznik: integer; {Deklaracja zmiennych} suma := 0; {Początkowa wartość sumy} licznik := -1; {Początkowa wartość licznika} repeat write( x = ); readln(x); suma := suma+x; {Dodanie składnika do sumy} licznik := licznik+1; {Zwiększenie licznika} until x = 0; writeln( Suma liczb: , suma:0:5); if licznik 0 then writeln( Średnia arytmetyczna: , suma/licznik:0:5); double x, suma = 0; int licznik = -1; do { printf( x = ); scanf( lf , x); suma += x; ++licznik; } while (x != 0); printf( Suma liczb: 0.5lf\n , suma); if (licznik 0) printf( Średnia arytmetyczna: 0.5lf\n , suma/licznik); double x, suma = 0; int licznik = -1; do { cout x = ; cin x; suma += x; ++licznik; } while (x != 0); cout Suma liczb: suma endl; if (licznik 0) cout Średnia arytmetyczna: suma/licznik  endl; 121 Rozdział 4. Instrukcje iteracyjne bez tajemnic Ustawienie początkowej wartości licznika równej –1 jest spowodowane tym, że po wprowadze- niu liczby 0 licznik jest zwiększany o 1, a ta liczba do ciągu nie należy (dodajemy ją co prawda do sumy, ale — jak wiemy — nie wpłynie to na wartość końcową tej sumy). Unikamy w ten sposób instrukcji warunkowych wewnątrz pętli lub korygowania końcowej wartości licznika (FTP: 4_7.pas, 4_7.c i 4_7.cpp). Przykład 4.8. Mamy dwie różne liczby naturalne dodatnie m i n. Będziemy obliczali (w pewnym sen- sie naprzemiennie) ich wielokrotności, aż do uzyskania równych liczb, czyli ich wspólnej wielokrotności. Zaczynamy od liczby mniejszej, liczymy jej kolejne wielokrotności, jeżeli zostanie przekroczona aktualna wielokrotność drugiej liczby, to zaczynamy obliczać wie- lokrotności drugiej liczby… Postępowanie kontynuujemy aż do chwili, gdy wielokrotności obu liczb zrównają się (co musi kiedyś nastąpić, gdyż wspólną wielokrotnością tych liczb jest ich iloczyn — może jednak znajdziemy mniejszą wartość). Wyznaczona w ten sposób wspólna wielokrotność jest najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb m i n — oznaczamy ją symbolem NWW(m, n). pascal c, c++ wm := m; {wielokrotność liczby m} wn := n; {wielokrotność liczby n} repeat if wm wn then wm := wm+m; {kolejna wielokrotność m} if wn wm then wn := wn+n; {kolejna wielokrotność n} until wm = wn; writeln( NWW( , m, , , m, ) = , wm); wm = m; /* Wielokrotność liczby m */ wn = n; /* Wielokrotność liczby n */ do { if (wm wn) wm += m; /* Kolejna wielokrotność m */ if (wn wm) wn += n; /* Kolejna wielokrotność n */ } while(wm != wn); printf( NWW( d, d) = d\n , m, n, wm); c++ /* Jak wyżej */ cout NWW( m , n ) = wm endl; Również podczas wprowadzania danych z klawiatury możemy kontrolować, czy użytkownik podaje liczby dodatnie. 122 Pętla ze sprawdzaniem warunku na początku pascal c, c++ c++ repeat write( m = ); readln(m) until m 0; repeat write( n = ); readln(n) until n 0; do { printf( m = ); scanf( d , m); } while (m = 0); do { printf( n = ); scanf( d , n); } while (n = 0); do { cout m = ; cin m; } while (m = 0); do { cout n = ; cin n; } while (n = 0); Z tego typu pętlami spotkamy się jeszcze wielokrotnie. Kompletne kody programów umiesz- czono na FTP: p4_8.pas, p4_8.c i p4_8.cpp. Pętla ze sprawdzaniem warunku na początku Przykład 4.9. Praktycznym i szybkim sposobem obliczania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb całkowitych (nieujemnych, z których co najmniej jedna jest różna od zera) jest algorytm Eu- klidesa. Jest to jeden z najstarszych algorytmów — został opisany przez Euklidesa ok. roku 300 p.n.e. Opiera się on na spostrzeżeniu, że jeśli od większej liczby odejmiemy mniejszą, to mniej- sza liczba i otrzymana różnica będą miały największy wspólny dzielnik taki sam jak pierwotne liczby. Jeśli w wyniku kolejnego odejmowania otrzymamy parę równych liczb, oznacza to, że znaleźliśmy ich największy wspólny dzielnik. W czasie wykonywania operacji odejmowania zmieniają się wartości liczb, więc bezpiecznie będzie te działania wykonywać na kopiach liczb (zachowując oryginały do dalszych działań). 123 Rozdział 4. Instrukcje iteracyjne bez tajemnic Dopóki liczby (kopie) są różne, od większej odejmujemy mniejszą (FTP: p4_9.pas, p4_9.c i p4_9.cpp). pascal c, c++ km := m; {Kopia liczby m} kn := n; {Kopia liczby n} while (km kn) do if km kn then km := km–kn else kn := kn-km; writeln( NWD( , m, , , n, ) = , km); km = m; /* Kopia liczby m */ kn = n; /* Kopia liczby n */ while(km != kn) if (km kn) km -= kn; else kn -= km; printf( NWD( d, d) = d\n , m, n, km); c++ /* Jak wyżej */ cout NWD( m , n ) = km endl; Zastosowana tu pętla ze sprawdzaniem warunku na początku różni się składnią (różnica pomiędzy Pascalem i C lub C++), natomiast sposób interpretowania warunku pozostaje we wszystkich językach taki sam — dopóki warunek jest spełniony, wykonywana jest instrukcja. Jeśli instrukcja jest złożona (a tak najczęściej bywa), to musimy pamiętać o nawiasach (begin end w Pascalu i { } w C i C++). Pętla ze sprawdzaniem warunku na początku może nie wykonać się wcale, gdy podczas pierw- szego sprawdzania warunek będzie fałszywy. Należy pamiętać o tym, żeby instrukcja zawarta w pętli modyfikowała zmienne mające wpływ na ocenę logiczną warunku, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwości zakończenia cyklu (program „zawiesi się”). Która pętla lepsza, czyli krótkie porównanie instrukcji Sytuację przeanalizujmy w kilku charakterystycznych fragmen- tach algorytmów przedstawionych w postaci schematu bloko- wego i realizujących pętlę. Rozpocznijmy od pętli, w których zmienna sterująca spełnia rolę licznika powtórzeń. Na rysunku 4.1 przedstawiono pętlę realizującą następujący algorytm: 1. Zmienna zs (zmienna sterująca) przyjmuje pew- ną wartość wpzs (wartość początkowa zmiennej sterującej). 2. Badany jest warunek: czy wartość zmiennej zs jest mniejsza lub równa pewnej wartości wkzs (wartość Rysunek 4.1.  Pętla ze zmienną sterującą — odliczanie w górę 124 Która pętla lepsza, czyli krótkie porównanie instrukcji końcowa zmiennej sterującej). Jeśli warunek nie jest spełniony, przechodzimy do ko- lejnej instrukcji po instrukcji cyklu. 3. Wykonywana jest instrukcja. 4. Wartość zmiennej sterującej jest zwiększana o 1. 5. Przechodzimy do punktu 2. Algorytmowi temu odpowiada idealnie klasyczna pętla for (odliczanie w górę — od mniejszej wartości do większej). Łatwo to również zapisać przy użyciu pętli ze sprawdzaniem warunku na początku. pascal c, c++ for zs:= wpzs to wkzs do instrukcja; zs := wpzs; {Wartość początkowa zmiennej sterującej} while wpzs = wkzs do begin instrukcja; zs := zs+1; end; for(zs = wpzs; zs = wkzs; ++i) instrukcja; zs = wpzs; /* Wartość początkowa zmiennej sterującej */ while (zs = wkzs) { instrukcja; ++zs }; zs = 1; /* Wartość początkowa zmiennej sterującej */ while (zs++ = wkzs) instrukcja; Drugi z podanych wariantów (dla C i C++) jest do przyjęcia tylko wtedy, gdy instrukcja nie korzysta z wartości zmien- nej zs (wewnątrz pętli zmienna zs będzie miała wartość o 1 większą niż podczas badania warunku — efekt działania preinkrementacji). Podobne konstrukcje możemy zbudować dla zmniejszającej się wartości zmiennej sterującej (odliczanie w dół). Odpowiedni sche- mat blokowy przedstawiono na rysunku 4.2. Algorytm przedstawiony na schemacie blokowym (rysunek 4.2) można zakodować w następujący sposób: Rysunek 4.2.  Pętla ze zmienną sterującą — odliczanie w dół 125 Rozdział 4. Instrukcje iteracyjne bez tajemnic pascal c, c++ for zs:= wpzs downto wkzs do instrukcja; zs := wpzs; {Wartość początkowa zmiennej sterującej} while zs = wkzs do begin instrukcja; zs := zs-1; end; for(zs = wpzs; zs = wkzs; ++zs) instrukcja; zs = wpzs; /* Wartość początkowa zmiennej sterującej */ while (zs = wkzs) { instrukcja; --i }; zs = wpzs; /* Wartość początkowa zmiennej sterującej */ while (i-- = n) instrukcja; Należy pamiętać, że dla pętli for w Pascalu zmienna sterująca powinna być zmienną typu porządkowego (liczba całkowita lub znak). W C i C++ ta zasada nie musi być przestrzegana. Każdą pętlę typu for możemy zastąpić pętlą ze sprawdzaniem warunku na końcu połączoną z instrukcją warunkową (pokażemy to tylko w przypadku zwiększania zmiennej sterującej). pascal c, c++ for zs:= wpzs to wkzs do instrukcja; zs := wpzs; {Wartość początkowa zmiennej sterującej} if zs = wkzs then repeat instrukcja; zs := zs+1; until zs wkzs; for(zs = wpzs; zs = wkzs; ++zs) instrukcja; zs = wpzs; /* Wartość początkowa zmiennej sterującej */ if (zs = wkzs) do { instrukcja; ++zs; } while (zs = wkzs); zs = wpzs; /* Wartość początkowa zmiennej sterującej */ if (zs = wkzs) do { instrukcja; } while (++zs = wkzs); 126 Przerywanie działania pętli Drugi wariant pętli for (odliczanie w dół) można przedsta- wić podobnie. Zwróćmy uwagę na różnicę pomiędzy zapi- saniem warunku w Pascalu i C lub C++. Odrębnego omówienia wymaga pętla for w C lub C++. W dotychczasowych przykładach dokonywaliśmy zapisywa- nia w C i C++ pętli for w stylu Pascala. W tych językach pętla for oferuje nam jednak szereg innych, niespotykanych w Pa- scalu możliwości. Oznaczone na schemacie (rysunek 4.3.) ele- menty A, C i D mogą być dowolnymi instrukcjami, a warunek B może być dowolnym wyrażeniem arytmetycznym (wartość 0 interpretowana jest jako fałsz, a różna od zera jako prawda). Instrukcja A wykonywana jest tylko raz, na początku. Na- stępnie badany jest warunek B — wartość 0 powoduje za- kończenie cyklu, wartość różna od 0 wywołuje wykonanie instrukcji D, później C i powrót do sprawdzania warunku B. W zapisie instrukcji (z użyciem symboli) for(A; B; C) D; możemy pominąć (oczywiście licząc się z konsekwencjami) dowolny z elementów, a nawet wszystkie cztery. Oczywiście instrukcja w postaci for(;;); skompiluje się, po uruchomieniu nie będzie niczego widocznego robić, ale też trudno będzie przerwać jej działanie. Rysunek 4.3.  Schemat działania instrukcji cyklu typu for w językach C i C++ Przerywanie działania pętli Pętle wykonują się z góry określoną liczbę razy albo wykonują się, gdy jakiś warunek jest spełniony, albo do czasu spełnienia (niespełnienia) określonego warunku. Są jednak sytuacje, w których wypadałoby przerwać działanie pętli podczas jej pracy (gdzieś w środku między kolejnymi instrukcjami), po spełnieniu (niespełnieniu) jakiegoś warunku. Przykład 4.10. Przeanalizujmy działanie prostego programu. Przy użyciu pętli for wyświetlamy na ekranie liczby od 1 do 10. Przy osiągnięciu pewnej wartości (np. 5) przerywamy proces wyświetlania. Program wyświetli na ekranie tylko liczby od 1 do 4 (w kolejnych wierszach: n = 1, n =2, n = 3 i n = 4) oraz niedokończony piąty wiersz (n =), a następnie komunikat: Pętla została przerwana dla n = 5 (FTP: p4_10.pas, p4_10.c i p4_10.cpp). pascal for n:= 1 to 10 do begin write( n = ); if n = 5 then exit; writeln(n); end; writeln( Pętla została przerwana dla n = 5 ); 127 Rozdział 4. Instrukcje iteracyjne bez tajemnic c, c++ c++ for(n = 1; n = 10; ++n) { printf( n = ); if (n == 5) break; printf( d\n , n); } printf( Pętla została przerwana dla n = 5\n ); for(int n = 1; n = 10; ++n) { cout n = ; if (n == 5) break; cout n endl; } cout Pętla została przerwana dla n = 5\n ; Funkcja break w C i C++ działa zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Użycie do tego celu w Pa- scalu instrukcji exit nie jest dobrym pomysłem, gdyż ta instrukcja realizuje wyjście z bie- żącego bloku programu lub podprogramu (nie dotyczy bloku instrukcji złożonej) i w tym przypadku zamknie nasz program — nie zobaczymy już komunikatu Pętla została przerwana dla n = 5. Nie mamy jednak w Pascalu odpowiednika funkcji break z języka C. Musimy wymyślić coś innego. Jednym wyjściem jest zbudowanie bezparametrowej procedury loop (rodzaj „opakowania”), w której ciele umieścimy naszą pętlę for. Użycie exit spowoduje opuszczenie bloku procedury loop i powrót do naszego programu. pascal procedure loop; var n: byte; begin for n:= 1 to 10 do begin write( n = ); if n = 5 then exit; writeln(n); end; end; begin loop; {Procedura „opakowująca” naszą pętlę} writeln( Pętla została przerwana dla n = 5 ); end. Kod umieszczono na FTP: p4_10a.pas, p4_10a.c i p4_10a.cpp. W C i C++ zamiast instrukcji exit wykorzystano return. Takich kombinacji jednak nie polecamy, skoro można zrobić to łatwiej przy użyciu break, co też właściwie nie jest zalecane. Pokazaliśmy jednak możliwość przeniesienia pewnego pomysłu dostępnego w C do Pascala, a później odwrotnie — z Pascala do C. 128 Inną możliwością jest ingerencja w wartość zmiennej sterującej i warunkowe jej ustawienie na wartość końcową. W Turbo Pascalu program kompiluje się i działa poprawnie. Kompilator FPC tego przykładu nie skompiluje (FTP: p4_10b.pas, p4_10b.c i p4_10b.cpp). Przerywanie działania pętli pascal var n: byte; begin for n:= 1 to 10 do begin write( n = ); if n = 5 then n := 10 else writeln(n); end; writeln( Pętla została przerwana dla n = 5 ); readln; end. Zamiast instrukcji for możemy użyć innej instrukcji cyklu, która ją zastąpi. Wtedy problemu nie będzie (FTP: p4_10c.pas, p4_10c.c i p4_10c.cpp). Podobnie można postąpić z pętlą ze spraw- dzaniem warunku na początku — instrukcja break; (C, C++) działa tak samo, niezależnie od typu przerywanej pętli. Nasze „sztuczki” ze zmienną sterującą, związane z przerywaniem pętli, również są skuteczne (FTP: p4_10d.pas, p4_10d.c i p4_10d.cpp). pascal n:= 1; repeat write( n = ); if n = 5 then n := 10 else writeln(n); n := n+1; until n 10; writeln( Pętla została przerwana dla n = 5 ); n:= 1; while n = 10 do begin write( n = ); if n = 5 then n := 10 else writeln(n); n := n+1; end; writeln( Pętla została przerwana dla n = 5 ); Analogiczne rozwiązania w C i C++ Czytelnik może sobie zbudować samodzielnie (ale nie ma takiej konieczności — instrukcja break usuwa problem). Mimo to na serwerze FTP umiesz- czono wszystkie sygnalizowane rozwiązania zapisane w trzech językach. Inną przydatną czynnością może być warunkowe pomijanie fragmentu kodu wewnątrz bloku pętli. Oczywiście możliwe jest dokonanie tego przy użyciu instrukcji warunkowych, ale czasem 129 Rozdział 4. Instrukcje iteracyjne bez tajemnic wygodne może być posłużenie się instrukcją continue (C lub C++ — w Pascalu takiej instruk- cji nie znajdziemy). Przykład 4.11. Użytkownik wprowadza z klawiatury ciąg liczb całkowitych. Program sumuje wyłącznie liczby dodatnie i kończy obliczenia, gdy suma osiągnie lub przekroczy 100 (FTP: 4_11.pas, 4_11.c, 4_11a.c, 4_11.cpp i 4_11a.cpp). pascal c, c++ suma := 0; repeat write( n = ); readln(n); if n 0 then begin {Dodawanie wyłącznie liczb dodatnich} suma := suma+n; writeln( S = , suma); end; until suma = 100; suma = 0; do { printf( n = ); scanf( d , n); if (n 0) { /* Dodawanie wyłącznie liczb dodatnich */ suma += n; print( S = d\n , suma); } } while (suma 100); suma = 0; do { printf( n = ); scanf( d , n); if (n = 0)continue; /* continue — pominięcie dalszych instrukcji w pętli, dodawanie wyłącznie liczb dodatnich */ suma += n; print( S = d\n , suma); } while (suma 100); c++ Jw., wiersze: printf( n = ); scanf( d , n); można zastąpić wierszami: cout n = ; cin n; Podobnie wiersz: print( S = d\n , suma); zastąpimy wierszem: cout S = suma endl; Funkcja continue powoduje pominięcie kolejnych instrukcji i przejście do miejsca w pętli, w którym badany jest warunek. Dotyczy to pętli wszystkich typów w językach C i C++. 130 ROZDZIAł 5. Budujemy WłaSne FunKcje i procedury Zmienne globalne i lokalne W Pascalu deklarujemy potrzebne zmienne przed głównym blokiem programu i ich zasięg jest globalny (możemy z nich korzystać w dowolnym miejscu programu). Budując własne procedu- ry lub funkcje, możemy deklarować w nich zmienne, których zasięg będzie lokalny — w obrębie głównego bloku procedury lub funkcji. Zadaniem procedury jest realizacja jakiegoś fragmentu algorytmu (programu), szczególnie wtedy, gdy ta czynność jest wielokrotnie wykonywana w programie. Może tutaj wystąpić kilka istotnie różnych sytuacji (co zilustrujemy standardowymi procedurami): ■ ■ ■ ■ ■ procedura wykonuje czynność, która nie wymaga żadnych dodatkowych informacji (parametrów) wpływających na sposób jej wykonania, np. writeln — przeniesie kursor na początek nowego wiersza ekranu; procedura wykonuje czynność w sposób zależny od przekazanego parametru (lub parametrów), np. write(5) — wyświetla na ekranie liczbę 5, write(x) — wyświet- la na ekranie wartość zmiennej x, nie wpływa jednak w żaden sposób na wartość zmiennej; procedura zmienia wartość wskazanej przez parametr zmiennej (globalnej lub lokalnej), np. readln(x) — odczytuje wartość wprowadzoną przez użytkownika z klawiatury i przypisuje ją do zmiennej x; dec(n) — zmniejszenie wartości zmien- nej n (typu porządkowego) o jeden „krok”1; procedura działa zależnie od wartości pewnej zmiennej globalnej — brak standar- dowego przykładu jest chyba zrozumiały, rozwiązanie nie jest zbyt eleganckie, ale czasem można z niego skorzystać; procedura zmienia wartość pewnej zmiennej globalnej (niewskazanej jako para- metr) — tego raczej bym nie polecał (popełniony błąd może być trudny do odna- lezienia). Funkcja może działać w sposób podobny do procedury (w zakresie przekazywania parame- trów, działania na zmiennych…), lecz jej podstawowym zadaniem jest zwrócenie obliczonej wartości do wyrażenia, w którym została wywołana, np. wyrażenie n := pred(n) odpowiada wywołaniu procedury dec(n) dla zmiennej typu porządkowego; y :=2* sin(x)–1 nie wymaga chyba komentarza. 1 Dla liczb całkowitych odpowiada to podstawieniu n := n–1, natomiast dla znaków (typ char) po wykonaniu sekwencji instrukcji znak := d ; dec(znak); zmienna znak ma wartość c (znak o kodzie o 1 mniejszym). 131 Rozdział 5. Budujemy własne funkcje i procedury Parametry formalne procedury lub funkcji są dla tej funkcji zmiennymi lokalnymi, z wy- łączeniem sytuacji, gdy do funkcji przekazywany jest adres zmiennej i procedura (funkcja) działa bezpośrednio na wskazanej zmiennej. Jeśli nazwa zmiennej lokalnej jest identyczna z nazwą zmiennej globalnej, to na czas działania procedury (funkcji) występuje tzw. przysła- nianie zmiennej. Wszystko to omówimy wkrótce na przykładach. Należy dodać, że procedury i funkcje w Pascalu mogą mieć zadeklarowane własne stałe, zmienne, procedury lub funkcje o charakterze dla nich lokalnym, a poza nimi zupełnie niedostępne. Nieco odmienna sytuacja występuje w języku C lub C++. Zmienne lokalne możemy defi- niować w obrębie każdego bloku (instrukcji złożonej) i ich zasięg nie wychodzi poza parę nawiasów {…} ograniczających ten blok. Przy czym w języku C zmienne deklarujemy na początku bloku, a w C++ można to zrobić w dowolnym momencie — wtedy, kiedy chcemy użyć danej zmiennej. Ponadto nie rozróżniamy pojęcia procedury i funkcji — w C i C++ sto- sujemy wyłącznie funkcje, jednak dla tych, które nie zwracają wartości, mamy zdefiniowany specjalny pusty typ void. Przekazane wcześniej uwagi o procedurach pozostają aktualne (z wyjątkiem przykładów) dla funkcji w języku C (C++). W kolejnych przykładach postaramy się przedstawić szczegóły. Przekazywanie danych do procedur i funkcji, zwracanie wyników Zacznijmy od przedstawienia ogólnej budowy procedury i funkcji. Użyte nazwy (nazwa_pro- cedury, nazwa_funkcji, lista_parametrów, typ_wartości) i komentarze jasno opisują miejsce i znaczenie poszczególnych elementów. Resztę wyjaśnią kolejne przykłady. Procedura: procedure nazwa_procedury(lista_parametrów); {Deklaracje lokalnych stałych, zmiennych, procedur lub funkcji} begin {Instrukcje — ciało procedury} end; pascal Funkcja: function nazwa_funkcji(lista_parametrów): typ_wartości; {Deklaracje lokalnych stałych, zmiennych, procedur lub funkcji} begin {Instrukcje – ciało procedury} {Wynik obliczeń jest na koniec przypisany do nazwy funkcji} nazwa_funkcji := wyrażenie; end; 132 Przekazywanie danych do procedur i funkcji, zwracanie wyników Funkcja niezwracająca wyniku — odpowiednik procedury w Pascalu: void nazwa_funkcji(lista_parametrów) { /* Deklaracja zmiennych lokalnych */ /* Instrukcje — ciało funkcji */ return; } c, c++ Funkcja: typ_wyniku nazwa_funkcji(lista_parametrów) { /* Deklaracja zmiennych lokalnych */ /* Instrukcje — ciało funkcji */ return wyrażenie; /* Zwrócenie obliczonego wyniku */ } Przykład 5.1. Bezparametrowa procedura komunikat wyświetla na ekranie napis To jest komunikat!. Wywo- łanie procedury (funkcji wg terminologii C i C++) jest we wszystkich tych językach identycz- ne — komunikat(); — jedynie w Pascalu można opuścić nawiasy, gdy procedura nie posiada parametrów. W językach C i C++ nazwa funkcji bez nawiasów interpretowana jest jako adres tej funkcji w pamięci, a nie jej wywołanie (FTP: p5_1.pas, p5_1.c i p5_1.cpp). pascal c, c++ c++ procedure komunikat(); begin writeln( To jest komunikat! ); end; Wywołanie procedury: komunikat(); lub komunikat; void komunikat(void) { printf( To jest komunikat!\n ); } Wywołanie procedury: komunikat(); void komunikat(void) { cout To jest komunikat!\n ; } Wywołanie procedury: komunikat(); 133 Rozdział 5. Budujemy własne funkcje i procedury Przykład 5.2. Procedura suma z dwoma parametrami (liczby całkowite m i n) wyświetla na ekranie sumę podanych liczb. Użyte w przykładzie zmienne a, b i x są zadeklarowane jako zmienne typu całkowitego. Przekazywanie parametrów następuje przez wartość (stała liczbowa lub wartość zmiennej). Obliczony wynik pojawia się na ekranie i nie jest nigdzie zapamiętywany. Zwróćmy uwagę na sposób zadeklarowania parametrów formalnych w nagłówkach. W Pascalu możemy to zrobić na dwa sposoby: ■ ■ procedure suma(m, n: integer) — lista zmiennych (bez słowa kluczowego var) oddzielonych przecinkami, dwukropek i typ zmiennej (zmienne są tego samego typu); procedure suma(m: integer; n: integer) — deklaracje pojedynczych zmien- nych (bez słowa kluczowego var) oddzielone średnikami (zmienne mogą być różnych typów). W języku C (C++) typ każdej zmiennej określamy osobno, a deklaracje poszczególnych para- metrów oddzielamy przecinkami: void suma(int m, int n). pascal c, c++ c++ procedure suma(m, n: integer); begin writeln(m+n); end; Wywołanie procedury: suma(14, 29); suma(x, 13); suma(a, b); void suma(int m, int n) { printf( d\n , m+n); } Wywołanie funkcji: suma(14, 29); suma(x, 13); suma(a, b); void suma(int m, int n) { cout m+n endl; } Wywołanie funkcji: suma(14, 29); suma(x, 13); suma(a, b); Przykład 5.3. Dodawanie można wykonywać, korzystając z procedury suma z trzema parametrami — dwa z nich to wartości składników, trzeci parametr wskazuje nazwę (adres) zmiennej, do której ma być przekazany wynik dodawania. Tym razem parametry są liczbami zmiennoprzecinkowymi. 134 Przekazywanie danych do procedur i funkcji, zwracanie wyników pascal c, c++ procedure suma(x, y: real; var s: real); begin s := x+y; end; Wywołanie procedury: suma(14, 2.9, z); suma(x, 13.1, a); suma(a, b, x); void suma(double x, double y, double* s) { *s = x+y; } Wywołanie funkcji (procedury): suma(14, 2.9, z); suma(x, 13.1, a); suma(a, b, x); W procedurze suma (Pascal) trzeci parametr s zadeklarowano przy użyciu słowa kluczowego var (var s: real). Oznacza to, że w chwili wywołania procedury nie jest tworzona zmienna lokalna s typu real z kopią wartości przekazanego parametru, ale do procedury przekazywany jest adres zmiennej (tzw. przekazywanie przez referencję), np. dla wywołania suma(14, 2.9, z) jest to adres zmiennej z. Wszelkie zmiany wartości zmiennej s wewnątrz procedury dotyczą w tym wywołaniu procedury zmiennej z. Nieco inaczej rozwiązany jest problem w C lub C++: double* s — w nagłówku zadeklarowano parametr s typu wskaźnik na zmienną typu double, *s = … — w ciele funkcji przypisano zmiennej wskazywanej przez wskaźnik wartość wyrażenia …, suma(14, 2.9, z) — w wywołaniu funkcji jako jeden z parametrów przekazano adres zmien- nej z. Wskaźnik jest po prostu adresem (w pamięci komputera) zmiennej określonego typu. Jednoar- gumentowy operator * zwany operatorem wyłuskania określa wartość zmiennej wskazywanej przez wskaźnik (np. *s = 2 — zmiennej wskazywanej przez wskaźnik s przypisano wartość 2; y = 2**s — zmiennej y przypisano wartość zmiennej wskazywanej przez wskaźnik s pomno- żoną przez 2). Ta minimalna informacja o wskaźnikach powinna wystarczyć do zrozumienia tego i podobnych przykładów (FTP: p5_3.pas, p5_3.c, p5_3.cpp). Rozwiązanie ze wskaźnikami w stylu języka C można również zrealizować w Pascalu. Wy- maga to tylko zdefiniowania nazwy dodatkowego typu wskaźnikowego: type preal = ^real;. 135 Rozdział 5. Budujemy własne funkcje i procedury type preal = ^real; {Typ wskazujący na real} procedure suma(x, y: real; s: preal); begin s^ := x+y; end; Wywołanie procedury: pascal suma(14, 2.9, @z); suma(x, 13.1, @a); suma(a, b, @x); Symbol s^ oznacza wartość zmiennej wskazywanej przez wskaźnik s, a w wywołaniu procedury @z, @a i @x są adresami zmiennych z, a i x (@ — operator adresu). Ten przykład (FTP: p5_3a.pas) potraktujmy jako ciekawostkę, gdyż działania na wskaźnikach zawsze niosą jakieś ryzyko zamie- szania w pamięci. W Pascalu mamy wcześniej wspomnianą bezpieczną możliwość przekazywania parametrów przez referencję (tego nie ma w C — w nim konieczne jest użycie wskaźników). W C++ wprowadzono pojęcie referencji i ten przykład można zapisać w następujący sposób: c++ void suma(double x, double y, double s) { s = x+y; } Wywołanie funkcji (procedury): suma(14, 2.9, z); suma(x, 13.1, a); suma(a, b, x); Po zadeklarowaniu double s parametr s jest referencją (adresem) zmiennej typu double. W chwili wywołania funkcji suma(14, 2.9, z) tworzona jest lokalnie referencja s zawierająca adres zmiennej z. Wszelkie operacje wykonywane na s dotyczą zmiennej z (FTP: p5_3a.cpp). Przykład 5.4. Funkcja suma z dwoma parametrami oblicza i zwraca wartość sumy podanych liczb. Wynik może być przypisany do zmiennej odpowiedniego typu lub stać się elementem innego wyraże- nia (FTP: p5_4.pas, p5_4.c i p5_4.cpp). function suma(x, y: real): real; begin suma := x+y; end; Wywołanie funkcji: z := suma(14, 2.9); a := suma(x, 13.1); x := 2*suma(a, b); double suma(double x, double y) { return x+y; } Wywołanie funkcji: z = suma(14, 2.9); a = suma(x, 13.1); x = 2*suma(a, b); pascal c, c++ 136 Przekazywanie danych do procedur i funkcji, zwracanie wyników W podanych przykładach pokazaliśmy dwa sposoby przekazywania danych do procedury lub funkcji (przez wartość i przez zmienną) oraz trzy sposoby przekazywania wyników: bezpośred- nio na konsolę (ekran monitora), przez zmianę wartości wskazanej zmiennej, podstawienie wartości do zmiennej lub bezpośrednio do wyrażenia. Pominęliśmy niezalecane i nienależące do dobrego stylu programowania korzystanie wprost ze zmiennych globalnych. Przytoczone przykłady były na tyle proste, że nie wymagały deklarowania i stosowania dodat- kowych zmiennych lokalnych (w funkcji) do realizacji zadania. Przykład 5.5. Napiszemy procedurę zamieniającą wartości dwóch zmiennych w pamięci komputera. W tym celu zastosujemy dodatkową zmienną pomocniczą i następujący schemat: x  pomocnik | y  x | pomocnik  y pascal c, c++ procedure zamiana(var x, y: real); var pom: real; {Lokalna zmienna pomocnicza} begin pom := x; {Zapamiętanie wartości x w zmiennej pom} x := y; {Podstawienie y w miejsce x} y := pom; {Podstawienie zapamiętanej wartości do y} end; Wywołanie procedury: zamiana(a, b); void zamiana(double * x, double * y) { double pom; /* Lokalna zmienna pomocnicza */ pom = *x; /* Zapamiętanie wartości x w zmiennej pom */ *x = *y; /* Podstawienie y w miejsce x */ *y = pom; /* Podstawienie wartości pom w miejsce y */ return; } Wywołanie funkcji: zamiana( a, b); Kompletne pliki umieszczono na FTP: p5_5.pas, p5_5.c i p5_5.cpp. Procedura zamiany wartości zmiennych przyda się np. podczas realizacji operacji sortowania danych liczbowych. Przykład 5.6. Na podstawie przykładów 3.3 i 3.5 zbudujemy funkcję rkw rozwiązującą równanie kwadrato- we. Funkcja ta zwróci wartość całkowitą określającą liczbę i „rodzaj pierwiastków” wg kodu: -2 — równanie nie jest równaniem kwadratowym (a = 0); -1 — równanie ma dwa pierwiastki zespolone będące liczbami sprzężonymi (funkcja przekaże ich część rzeczywistą i urojoną); 0 — równanie ma pierwiastek dwukrotny; 1 — równanie ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste. Trzy początkowe parametry wywołania funkcji to współczynniki (a, b, c) równania kwadrato- wego, kolejne dwa to adresy zmiennych, do których zostaną przekazane wyniki. 137 Rozdział 5. Budujemy własne funkcje i procedury function rkw(a,b,c: real; var x1, x2: real): integer; var delta: real; begin if a = 0 then rkw := -2 else begin delta := b*b-4*a*c; if delta 0 then begin x1 := (-b-sqrt(delta))/(2*a); x2 := (-b+sqrt(delta))/(2*a); rkw := 1; end else if delta = 0 then begin x1 := -b/(2*a); x2 := x1; rkw := 0; end else begin {Pierwiastki zespolone — liczby sprzężone} x1 := -b/(2*a); {Część rzeczywista} x2 := abs(sqrt(-delta)/(2*a)); {Część urojona} rkw := -1; end end; end; Wywołanie procedury: rkw(a, b, c, x1, x2) int rkw(double a, double b, double c, double * x1, double * x2) { if (a == 0) return -2; double delta = b*b-4*a*c; if (delta 0) { *x1 = (-b-sqrt(delta))/(2*a); *x2 = (-b+sqrt(delta))/(2*a); return 1; } else if (delta == 0) { *x1 = *x2= -b/(2*a); return 0; } else { /* Pierwiastki zespolone — liczby sprzężone */ *x1 = -b/(2*a); /* Część rzeczywista */ *x2 = fabs(sqrt(-delta)/(2*a)); /* Część urojona */ return -1; } } Wywołanie funkcji: rkw(a, b, c, x1, x2) pascal c, c++ 138 Przekazywanie danych do procedur i funkcji, zwracanie wyników W programie do wywołania funkcji rozwiązującej równanie kwadratowe i interpretacji wyni- ków wygodnie będzie posłużyć się instrukcją selekcji. case rkw(a, b, c, x1, x2) of 1: begin writeln( Równanie ma dwa pierwiastki rzeczywiste: ); writeln( x = , x1:0:4); writeln( x = , x2:0:4); end; 0: begin writeln( Równanie ma pierwiastek dwukrotny: ); writeln( x = , x1:0:4); end; -1: begin writeln( Równanie ma dwa pierwiastki zespolone: ); writeln( x = , x1:0:4, - , x2:0:4, i ); writeln( x = , x1:0:4, + , x2:0:4, i ); end; -2: writeln( a = 0, to nie jest równanie kwadratowe. ); end; switch (rkw(a, b, c, x1, x2)) { case 1: printf( Równanie ma dwa pierwiastki rzeczywiste:\n ); printf( x = lf\nx = lf\n , x1, x2); break; case 0: printf( Równanie ma pierwiastek dwukrotny:\n ); printf( x = lf\n , x1); break; case -1: printf( Równanie ma dwa pierwiastki zespolone:\n ); printf( x = lf - lfi\n , x1, x2); printf( x = lf + lfi\n , x1, x2); break; case -2: printf( a = 0, to nie jest równanie kwadratowe.\n ); break; } Jw., z ewentualną zmianą sposobu wyświetlania wyników. pascal c, c++ c++ Kompletne rozwiązanie przedstawiono na FTP: p5_6.pas, p5_6.c i p5_6.cpp. Przykład 5.7. Na podstawie programu z przykładu 5.6 zbudujemy procedurę pierwiastki z trzema para- metrami, wyświetlającą pierwiastki równania kwadratowego na podstawie kodu i wartości pierwiastków otrzymanych z funkcji rkw. Zauważmy, że przekazywanie parametrów x1 i x2 139 Rozdział 5. Budujemy własne funkcje i procedury przez referencję w procedurze pierwiastki (Pascal) wydaje się zbędne. Jednak jeśli później parametr kod zastąpimy wywołaniem funkcji rkw, która z kolei umieści pierwiastki równania w zmiennych x1 i x2, będzie to miało istotne znaczenie (najpierw odczytane będą wartości x1 i x2, sporządzone zostaną ich kopie lokalne, a dopiero później zostanie wywołana procedura, która wartości x1 i x2 zmieni globalnie, nie na kopiach — stąd potrzeba użycia referencji). Czytelnik może sam sprawdzić efekty, usuwając var z nagłówka procedury. W C i C++ tego problemu nie ma (wynika to zapewne z innej kolejności wywoływania funkcji). pascal c, c++ procedure pierwiastki(kod: integer; var x1, x2: real); begin case kod of 1: begin writeln( x = , x1:0:4); writeln( x = , x2:0:4); end; 0: writeln( x = , x1:0:4, ( dwukrotny) ); -1: begin writeln( x = , x1:0:4, - , x2:0:4, i ); writeln( x = , x1:0:4, + , x2:0:4, i ); end; -2: writeln( a = 0, to nie jest równanie kwadratowe. ); end; end; void pierwiastki(int kod, double x1, double x2) { switch (kod) { case 1: printf( x = lf\nx = lf\n , x1, x2); break; case 0: printf( x = lf (pierwiastek dwukrotny)\n , x1); break; case -1: printf( x = lf - lfi\n , x1, x2); printf( x = lf + lfi\n , x1, x2); break; case -2: printf( a = 0, to nie jest równanie kwadratowe.\n ); break; } } c++ Jw., z ewentualną zmianą sposobu wyświetlania wyników. 140 Przekazywanie danych do procedur i funkcji, zwracanie wyników Rozwiązanie równania kwadratowego i wyświetlenie jego pierwiastków sprowadzi się do wy- wołania procedury pierwiastki i funkcji rkw (FTP: p5_7.pas, p5_7.c i p5_7.cpp). pascal c, c++ pierwiastki(rkw(a, b, c, x1, x2), x1, x2); pierwiastki(rkw(a, b, c, x1, x2), x1, x2); Niewiele bardziej skomplikowane będzie rozwiązanie równania dwukwadratowego: ax4 bx2 c 0. 0, a x2 rozwiążemy równanie kwadratowe ay2 by 0 (wywołanie funkcji Po podstawieniu y rkw(a, b, c, y1, y2) w Pascalu i rkw(a, b, c, y1, y2) w C i C++). Następnie roz- wiążemy kolejne równania kwadratowe: x2 y2, wywołując dwukrotnie funkcję rkw z odpowiednimi parametrami (FTP: p5_7a.pas, p5_7a.c i p5_7a.cpp). y1 i x2 c pascal case rkw(a, b, c, y1, y2) of 1: begin {Cztery pierwiastki rzeczywiste, dwa rzeczywiste i dwa zespolone lub cztery zespolone} pierwiastki(rkw(1, 0, -y1, x1, x2), x1, x2); pierwiastki(rkw(1, 0, -y2, x1, x2), x1, x2); end; 0: begin {Dwa podwójne pierwiastki — rzeczywiste, rzeczywisty i zespolony lub dwa zespolone} if y1 = 0 then writeln( x = 0 (pierwiastek czterokrot ny) ) else pierwiastki(rkw(1, 0, -y1, x1, x2), x1, x2); end; -1: begin {Tych pierwiastków na razie nie umiemy obliczyć…} writeln( Cztery pierwiastki zespolone... ); end; -2: writeln( To nie jest równanie dwukwadratowe! ); end; 141 Rozdział 5. Budujemy własne funkcje i procedury c, c++ switch (rkw(a, b, c, y1, y2)) { case 1: /* Dwa podwójne pierwiastki: rzeczywiste, rzeczywisty i zespolony lub dwa zespolone */ pierwiastki(rkw(1, 0, -y1, x1, x2), x1, x2); pierwiastki(rkw(1, 0, -y2, x1, x2), x1, x2); break; case 0: /* Cztery pierwiastki rzeczywiste, dwa rzeczywiste i dwa zespolone lub cztery zespolone */ if (y1 == 0) printf( x = 0 (pierwiastek czterokrotny)\n ); else pierwiastki(rkw(1, 0, -y1, x1, x2), x1, x2); break; case -1: /* Tych pierwiastków na razie nie umiemy obliczyć… */ printf( Cztery pierwiastki zespolone… ); break; case -2: printf( To nie jest równanie dwukwadratowe!\n ); break; } Do pełnego rozwiązania brakuje nam jeszcze umiejętności obliczania pierwiastka kwadrato- wego z liczby zespolonej. Obliczanie potęg o wykładniku całkowitym Przypomnijmy sobie szkolną definicję potęgi. Potęgą nazywamy iloczyn n jednakowych czyn- ników równych a, gdzie a jest dowolną liczbą rzeczywistą, natomiast n 2 jest liczbą naturalną: an a a … a n czynników . Liczbę a nazywamy podstawą potęgi, a liczbę n wykładnikiem. Pojęcie potęgi rozszerzono, określając dodatkowo a1 wykładników ujemnych a n symboli nieoznaczonych. 1 an (dla a a i dla podstawy różnej od zera a0 1. Ponadto dla 0, n = 1, 2, 3…). Symbol 00 należy w matematyce do Przykład 5.8. Utworzymy funkcję adoen obliczającą potęgę o wykładniku całkowitym dowolnej liczby rzeczy- wistej. Próba obliczenia 00 lub 0 n (dla n = 1, 2, 3…) spowoduje zatrzymanie pracy programu. 142 SKoroWidz a algorytm Euklidesa, 123, 170, 171 algorytmy, 22 o strukturze liniowej, 40 obliczanie pierwiastków drugiego stopnia, obliczanie pierwiastków trzeciego stopnia, 245, 246, 247 247, 248, 249, 250 obliczanie pierwiastków wyższych stopni, 251, 252 równanie kwadratowe, 79, 80, 81, 82 równanie liniowe, 75, 76, 77 równanie trzeciego stopnia, 95, 96 schemat blokowy, 23 w postaci listy kroków, 22 alternatywa, 62, 63 wykluczająca, 63 AND, Patrz koniunkcja Archimedesa, przybliżenie, 258 asembler, 28 B BASIC, 28 wyświetlanie tekstów, 36 biblioteka uruchomieniowa, 27 bit, 17 znaku, 18 Brouncker, William, 263 c C, język, 29 #define, 58 abs(), 68 acos(), 91 atan(), 286 break, 100, 128 ceil(), 148 char, 71, 119 chcp 1250, 42 conio.h, 36, 110 continue, 130 cos(), 91 cosh(), 91 do, 53 double, 298 fabs(), 68 feof(), 292 fflush(), 107 fgetc(), 107, 292 fgets(), 291, 292 FILE, 288 float, 298 floor(), 148 fopen(), 288, 289, 290, 299 for, 112, 113, 127 fprintf(), 288 fputs(), 288 fread(), 303 fscanf(), 107 fseek(), 311 fwrite(), 299 getc(), 107 getch(), 36, 110 getchar(), 107 int, 42, 298 itoa(), 211 komentarze, 34 log(), 92 math.h, 45, 286 modf(), 148 operatory logiczne, 63 pierwszy program, 33, 34 plik nagłówkowy, 159 pow(), 45, 94 printf(), 35 rand(), 223 scanf(), 43, 48, 70, 107 sinh(), 91 sprintf(), 211 sqrt(), 48, 70 srand(), 223 stdio.h, 35, 42 stdlib.h, 36, 42 strcat(), 209, 211 315 Skorowidz string.h, 208 strlen(), 210 switch, 99, 100 system(), 36 time.h, 223 tolower(), 109 void, 70 while, 53 wyświetlanie tekstów, 35 C++, język, 29 #define, 58 abs(), 68 atan(), 286 break, 100, 128 ceil(), 148 char, 71, 119 cin, 44, 107 cin.get(), 107 cin.ignore(), 107 clear(), 306 close(), 288 cmath, 45, 286 conio.h, 110 continue, 130 cos(), 91 cosh(), 91 cout, 36 cout.precision(), 49 cout.setf(), 49 cstdio, 35 cstring, 208 ctime, 223 do, 53 double, 298 endl, 56 eof(), 292 fabs(), 68 feof(), 292 fflush(), 107 fgetc(), 107, 292 fgets(), 291, 292 FILE, 288 float, 298 floor(), 148 fopen(), 288, 289, 290, 299 for, 112, 113, 127 fprintf(), 288 fputs(), 288 fread(), 303 fscanf(), 107 fseek(), 311 fstream, 306 316 fwrite(), 299 get(), 292 getc(), 107 getch(), 36, 110 getchar(), 107 getline(), 291, 292 ifstream, 290, 292, 304 int, 298 ios::binary, 300 ios::in, 306 ios::out, 306 iostream, 36, 43 itoa(), 211 komentarze, 34 length(), 210 log(), 92 modf(), 148 ofstream, 288, 289, 300 operatory logiczne, 63 pierwszy program, 33, 34 plik nagłówkowy, 159 pow(), 45, 94 rand(), 223 referencja, 136 scanf(), 107 seekg(), 311 seekp(), 311 sinh(), 91 size(), 210 sprintf(), 211 sqrt(), 48, 70 srand(), 2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: