Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00167 013754 17190095 na godz. na dobę w sumie
Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne - ebook/pdf
Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 203
Wydawca: UNIVERSITAS Język publikacji: polski
ISBN: 97883–242–1812–7 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od słowa do słowa, tak toczy się rozmowa. Autor repetytorium leksykalnego dla poziomu średniozaawansowanego tą nauką kierował się tworząc nieprzeciętny zbiór ćwiczeń i zadań leksykalnych. Podstawowym celem repetytorium jest świadome rozwijanie kompetencji leksykalnej, pojmowanej za europejskim systemem opisu kształcenia językowego jako część składową językowej kompetencji komunikacyjnej. Co różni tę publikację od typowych repetytoriów leksykalnych? Przede wszystkim oferuje trening leksykalny także na poziomie zwrotów i kontekstów sytuacyjnych. Drugim trafnym pomysłem jest wykorzystanie podobieństw leksykalnych polszczyzny do innych języków - w każdym z rozdziałów zamieszczono ćwiczenie zbierające wyrazy podobne w językach polskim i angielskim.

Z tą wyjątkową publikacją powinien zapoznać się każdy, komu zależy na usystematyzowaniu, utrwaleniu i powtórzeniu słownictwa polskiego. Praca doskonała dla uczących się i nauczających. Dla uczniów i mistrzów, z przesłaniem, że to właśnie trening czyni mistrza!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Od słowa do słowa toczy się rozmowa to repetytorium le- ksykalne dla poziomów średnio zaawansowanych B1 i B2 za- wierające zbiór ćwiczeń i zadań leksykalnych. Podstawowym jego celem jest świadome rozwijanie kompetencji leksykalnej, pojmowanej jako część składowa językowej kompetencji ko- munikacyjnej. Od słowa do słowa toczy się rozmowa oferuje: • intensywny trening leksykalny, także na poziomie zwrotów i kontekstów sytuacyjnych; • urozmaicone ćwiczenia uwzględniające różne style uczenia się; • zadania umożliwiające wykorzystanie przyswajanego słownictwa w komunikacji. Publikacja doskonała dla uczących się i nauczających. Z przes- łaniem, że to właśnie trening czyni mistrza! Dzięki tej książce: • przypomnisz sobie i utrwalisz znane ci słownictwo; • uzupełnisz swój zasób słownictwa; • sprawdzisz swoje umiejętności komunikacyjne; • przygotujesz się do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Dr Przemysław E. Gębal – absolwent Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, dodatkowo studiował filologię włoską i ro- mańską na Freie Universität w Berlinie oraz na Université Paris III (La Sorbo- nne Nouvelle). W roku 2005 obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim roz- prawę doktorską poświęconą realiom i kulturze w nauczaniu języków nie- mieckiego i polskiego jako obcych. Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW i w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego UJ. Autor szeregu artykułów z zakresu dydaktyki i metodyki nau- czania języków niemieckiego i polskiego jako obcych oraz podręczników i materiałów dydaktycznych do ich nauki. Rzeczoznawca MEN ds. pod- ręczników do języka niemieckiego. W swojej obecnej działalności nau- kowej i dydaktycznej koncentruje się na kształceniu nauczycieli języków obcych oraz aspektach tzw. glottodydaktyki porównawczej. B1 B2 a w o m z o r ę i s y z c o t a w o ł s o d a w o ł s d O . l a b ę G E w ła s y m e z r P www.universitas.com.pl Przemysław E. Gębal Od słowa do słowa toczy się rozmowa Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2 język polski dla cudzoziemców universitas Od słowa do słowa toczy się rozmowa repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2 JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW SERIA POD REDAKCJĄ WŁADYSŁAWA MIODUNKI KATEDRA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Przemysław E. Gębal Od słowa do słowa toczy się rozmowa repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2 poziom B1 i B2 Kraków © Copyright by Przemysław Gębal and Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2009 ISBN 97883–242–1812–7 TAiWPN UNIVERSITAS Redakcja H.A. Gruszka Projekt okładki i stron tytułowych Sepielak Rysunki Sepielak www.universitas.com.pl TOWARZYSTWO AUTORÓ W I WYDAWCÓ W PRAC NAUKOWYCH UNIVERSITAS w w w . u n i v e r s i t a s . c o m . p l REDAKCJA ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków tel./fax 012 423 26 05 / 012 423 26 14 / 012 423 26 28 red@universitas.com.pl promocja@universitas.com.pl DYSTRYBUCJA oraz KSIĘGARNIA WYSYŁKOWA ul. Żmujdzka 6B, 31-426 Kraków ksiegarnia@universitas.com.pl tel. 012 413 91 36 / 012 413 92 70 fax 012 413 91 25 ZAMÓ W NASZ BEZPŁATNY KATALOG tel. 012 423 26 05 / 012 413 92 70 repetitio est mater studiorum Repetytorium.indb 5 Repetytorium.indb 5 2012-07-08 16:03:49 2012-07-08 16:03:49 SPIS TREŚCI I C Ś E R T S I P S ROZDZIAŁ ZAKRES TEMATYCZNY POZIOM B 1 – imię i nazwisko, adres, stan rodzinny, płeć, wiek, data i miejsce urodzenia – przynależność narodowa lub państwowa, język – wygląd – rodzaj, położenie i wielkość mieszkania lub domu – rodzaje pomieszczeń – urządzenie i wyposażenie mieszkania – koszty związane z mieszkaniem, czynsz, opłaty – szkoła, wykształcenie – zawód, zajęcie – warunki pracy, czas pracy, urlop – płace – związki zawodowe – sposób spędzania wolnego czasu – rozrywki, hobby sport – sklepy, usługi, warsztaty – miary, ilości, pieniądze s. 23 s. 39 s. 53 s. 65 s. 77 s. 89 6 Repetytorium.indb 6 Repetytorium.indb 6 2012-07-08 16:04:30 2012-07-08 16:04:30 ZAKRES TEMATYCZNY POZIOM B2 ĆWICZONE UMIEJĘTNOŚCI – wygląd, cechy charakteru – historia rodziny, pochodzenie – konfl ikty, problemy rodzinne, międzyludzkie i międzypokoleniowe – cudzoziemiec wśród Polaków – stereotypy – przedstawianie siebie i innych – opisywanie wyglądu i charakteru ludzi – przedstawianie rodziny – prezentacja rozkładu dnia – opisywanie okoliczności poznania znajomych – opis mieszkania – wyposażenie, urządzenie – lokalizacja, rachunki, koszty, awarie i drobne naprawy – rynek mieszkaniowy w Polsce, wynajmowanie lokalu – rodzaje własności lokalowej – systemy edukacji, rodzaje szkół, kierunki studiów – stopnie naukowe i administracyjne – system szkolnictwa w Polsce, egzaminy, testy – opisywanie mieszkania – opisywanie wyposażenia poszczególnych pomieszczeń – pisanie krótkich ogłoszeń związanych z rynkiem mieszkalnych mieszkaniowym – prowadzenie rozmów w agencji nieruchomości – negocjowanie warunków najmu – charakteryzowanie drobnych awarii wybranych urządzeń gospodarstwa domowego – opisywanie przebiegu wykształcenia – prezentacja sposobu kształcenia w szkole i na uczelni – wypowiadanie się na temat systemów szkolnictwa – charakteryzowanie pól zainteresowań poszczególnych – wypowiadanie się na temat poszczególnych zajęć przedmiotów szkolnych szkolnych i kursowych – rynek pracy, zawody, stanowiska – poszukiwanie pracy, poszukiwanie pracowników – kwalifi kacje, wymagania – prawo pracy, urlop, renty, emerytury, bezrobocie, zasiłki – opisywanie wykonywanej pracy – prezentacja warunków zatrudnienia – pisanie życiorysu – efektywne uczestnictwo w rozmowie kwalifi kacyjnej – negocjowanie warunków zatrudnienia – czas wolny, kultura, rozrywki, sport – rodzaje rozrywki, w tym: teatr, kino, muzea, koncerty – zainteresowania, kolekcjonerstwo, hobby – sposoby spędzania wolnego czasu, w tym: łowienie ryb, uprawianie ogrodu, majsterkowanie – proponowanie i umawianie się na wspólne spędzanie wolnego czasu – wypowiadanie się na temat swoich zainteresowań – charakteryzowanie dzieł muzycznych, plastycznych, teatralnych i fi lmowych – dyscypliny sportowe, zawody – relaks, w tym: pływanie, jazda konna, aerobik, jogging – prezentowanie różnych dyscyplin sportowych – wypowiadanie się na temat sportów ekstremalnych – prowadzenie rozmowy ze sprzedawcą – umawianie się na termin w zakładzie usługowym – zlecanie wykonania wybranych usług – otwieranie konta w banku – składanie zamówienia w sklepie internetowym – składanie reklamacji kredyt, leasing sieciowa i reklama – rodzaje sklepów – sposoby płacenia: gotówka, karty kredytowe, raty, – zakupy z katalogu, z ofert telewizyjnych, sprzedaż – produkty – skład i właściwości, informacja, promocja – reklamacje – remont, sprzątanie, naprawy – pralnia chemiczna – fryzjer, kosmetyczka, gabinety odnowy biologicznej, siłownia, sauna benzynowa – warsztat samochodowy, stacja obsługi, stacja – fotograf, wypożyczalnia wideo, bank, poczta S P I S T R E Ś C I 7 Repetytorium.indb 7 Repetytorium.indb 7 2012-07-08 16:04:30 2012-07-08 16:04:30 ROZDZIAŁ ZAKRES TEMATYCZNY POZIOM B 1 – jedzenie – lokale gastronomiczne – żywność, dania, potrawy – napoje – palenie – higiena osobista – samopoczucie – choroba, wypadek – miejsca – rodzaj, położenie i wielkość miejscowości – instytucje użyteczności publicznej, zabytki, atrakcje – turystyczne – rośliny i zwierzęta – krajobraz – pogoda, klimat – dyscypliny naukowe – komputer i Internet – samochód (kategorie nie występują w standardach egzaminu certyfi katowego dla poziomu B1) – tematy ogólnego zainteresowania – warunki życia, poziom życia – środki masowego przekazu, aktualne informacje I C Ś E R T S I P S 8 s. 99 s. 111 s. 123 s. 137 s. 147 s. 155 s. 165 Repetytorium.indb 8 Repetytorium.indb 8 2012-07-08 16:04:30 2012-07-08 16:04:30 ZAKRES TEMATYCZNY POZIOM B2 – posiłki i napoje – lokale gastronomiczne – przepisy i zwyczaje kulinarne – dieta, sposób odżywiania się – stan zdrowia i opieka lekarska – części ciała – opis stanu zdrowia – wizyta u lekarza – nagłe wypadki – apteka – diagnostyka (badania, analizy) – profi laktyka – Podróże i środki transportu – komunikacja miejska, w tym: połączenia, przesiadki, objazdy – komunikacja krajowa i międzynarodowa, w tym: połączenia, przesiadki, objazdy – wycieczki i pobyty zorganizowane przez biura podróży, – turystyka indywidualne – hotel, kemping, pensjonat, kwatery prywatne, pokoje gościnne, agroturystyka – świat roślin i zwierząt – klimat, pory roku, pogoda – problemy ekologiczne – rozwój techniki – komputeryzacja – motoryzacja – telekomunikacja – badania naukowe – odkrycia i wynalazki media: – prasa – radio – telewizja tradycje, zwyczaje, święta: – uroczystości rodzinne – uroczystości kościelne – uroczystości państwowe – uroczystości ogólnopolskie „ciemne strony życia”: – przestępczość – uzależnienia – organy ścigania – wymiar sprawiedliwości tematy ogólnego zainteresowania: – polityka, ekonomia, religia, obyczaje – problemy dyskusyjne, w tym: kara śmierci, eutanazja, aborcja, klonowanie ĆWICZONE UMIEJĘTNOŚCI – przedstawianie swoich gustów kulinarnych – prezentowanie wybranych przepisów kulinarnych – charakteryzowanie sposobu odżywiania się – zamawianie posiłku w lokalu gastronomicznym – składanie reklamacji w lokalu gastronomicznym – zachęcanie kogoś do przejścia na dietę – wyrażanie samopoczucia – charakteryzowanie swojego stanu zdrowia – opisywanie ewentualnych dolegliwości – składanie wizyty u lekarza – wypowiadanie się na temat zdrowego stylu życia – wypowiadanie się na temat sytuacji niepełnosprawnych – opisywanie odbytych podróży – zamawianie noclegu w hotelu – zamawianie biletów lotniczych przez Internet – pytanie i opisywanie drogi – wypowiadanie się na temat sposobów podróżowania – składanie reklamacji w biurze podróży – wypowiadanie się na temat roślin i zwierząt – opisywanie krajobrazu – opisywanie pogody – charakteryzowanie zanieczyszczenia środowiska naturalnego – wypowiadanie się na temat działań związanych z ochroną środowiska naturalnego – charakteryzowanie wybranych dyscyplin naukowych – określanie czynności związanych z korzystaniem z komputera i z Internetu – wypowiadanie się na temat samochodu – charakteryzowanie warunków i poziomu życia – charakteryzowanie środków masowego przekazu – przedstawianie systemów państwowych – prezentowanie sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej – opisywanie zwyczajów i obyczajów – charakteryzowanie programów wyborczych partii S P I S T R E Ś C I 9 Repetytorium.indb 9 Repetytorium.indb 9 2012-07-08 16:04:30 2012-07-08 16:04:30 Repetytorium.indb 10 Repetytorium.indb 10 2012-07-08 16:04:30 2012-07-08 16:04:30 WSTĘP Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne B1 / B2 to zbiór ćwiczeń i za- dań leksykalnych adresowanych do pogłębiających znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie średnio zaawansowanym (B1 / B2). Podstawowym jego celem jest świadome rozwijanie kompetencji lek- sykalnej, pojmowanej za Europejskim systemem opisu kształcenia językowego jako część składowa języko- wej kompetencji komunikacyjnej. Swoim formatem i zawartością Repetytorium leksykalne B1 / B2 przypomina repetytoria leksy- kalne do języków zachodnich. Pierwowzorem dla niego była seria repetytoriów leksykalnych do nauki języka niemieckiego, wydanych w latach 2006–2007, autorstwa piszącego te słowa. Repetytorium leksykalne B1 / B2 stawia sobie za cel systematyzację, utrwalenie i powtórzenie słownictwa polskiego. Przygotowano go również z myślą o osobach przygotowujących się do certyfi katowych egzaminów językowych na poziomach B1 i B2. DRODZY UCZĄCY SIĘ, koncepcja Repetytorium leksykalnego B1 / B2 pozwala na wykorzystywanie go jako materiału uzu- pełniającego w pracy z podręcznikami kursowymi na zajęciach. Może z powodzeniem również służyć jako materiał do indywidualnej pracy w domu. Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne B1 / B2 składa się dwuna- stu rozdziałów poświęconych poszczególnym kręgom tematycznym realizowanym na kursach na pozio- mach średnich B1 / B2. Wszystkie kategorie tematyczne odpowiadają jednocześnie standardom wyma- gań egzaminów certyfi katowych na tychże poziomach. Każdy z rozdziałów Repetytorium leksykalnego B1 / B2 zawiera około dwudziestu ćwiczeń i za- dań leksykalnych ułożonych w kolejności: od ćwiczeń skojarzeniowych, poprzez ćwiczenia systematyzu- jące i utrwalające, po sytuacje komunikacyjne, których realizacja wymaga konkretnego wykorzystania utrwalonego wcześniej słownictwa. Ćwiczenia leksykalne nie odnoszą się tylko do poszczególnych kate- gorii wyrazów (rzeczowników, czasowników, przymiotników). Tom oferuje również trening leksykalny na poziomie zwrotów i kontekstów sytuacyjnych. W celu wykorzystania podobieństw leksykalnych pol- szczyzny do innych języków, w każdym z rozdziałów zamieszczono ćwiczenie zbierające wyrazy podob- ne w językach polskim i angielskim. Uwzględniając różne potrzeby leksykalne użytkowników publikacji, Repetytorium leksykalne B1 / B2 oferuje ćwiczenia i zadania o różnym stopniu trudności. Przy każdym z nich zamieszczono trzy puste kwadraty, które użytkownicy „odhaczają”, stwierdzając, czy dany materiał został ich zdaniem w wystar- czający sposób przyswojony, co jest równoznaczne ocenie ćwiczenia lub zadania jako łatwe („odhaczone” trzy kwadraty), średnio trudne („odhaczone” dwa kwadraty) bądź trudne („odhaczony” jeden kwadrat). Istotą repetytorium jest zachęcanie do systematycznej i efektywnej pracy nad słownictwem. Każdy jego użytkownik powinien zatem tak długo rozwiązywać poszczególne ćwiczenia i zadania, aż będzie mógł stwierdzić, iż są one dla niego łatwe i będzie mógł „odhaczyć” wszystkie kwadraty . W S T Ę P 11 Repetytorium.indb 11 Repetytorium.indb 11 2012-07-08 16:04:30 2012-07-08 16:04:30 I P Ę T S W K E I W O Ł Z C 12 12 Dla łatwiejszej orientacji w poszczególnych rozdziałach zamieszczono na ich początku informacje o polach tematycznych i umiejętnościach, które zrealizuje się i zdobędzie po przerobieniu materiału jed- nostki lekcyjnej. Ocenę nabytych kompetencji umożliwi natomiast znajdujące się na końcu każdego roz- działu zestawienie konkretnych umiejętności. Życzymy sukcesów w pracy nad leksyką języka polskiego z Repetytorium leksykalnym B1 / B2! Autor i Redakcja DRODZY NAUCZAJĄCY, Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne B1 / B2 jest próbą wypełnie- nia luki w ofercie materiałów rozwijających kompetencję leksykalną uczących się polszczyzny na pozio- mach średnich B1 / B2. W swych założeniach odnosi się do najnowszych koncepcji dydaktycznych i metodycznych uprawia- nych z powodzeniem w przypadku nauczania różnych języków europejskich. Publikacja łączy w sobie materiał przeznaczony do realizacji na zajęciach pod kontrolą lektora oraz spełnia wymagania stawiane samouczkom umożliwiającym samodzielną pracę, między innymi dzięki za- mieszczonemu na końcu tomu kluczowi z rozwiązaniami ćwiczeń i zadań. Rozdziały Repetytorium leksykalnego B1 / B2 odnoszą się do kategorii tematycznych zamiesz- czonych w programach do języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2, opracowanych w opar- ciu o założenia Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, oraz uwzględniają standardy egzami- nów certyfi katowych na poziomach B1 i B2. Zawarty w Repetytorium leksykalnym B1 / B2 materiał w pełni odpowiada strukturom leksykalnym wymaganym na egzaminach. Zamieszczone w ćwiczeniach i zadaniach słownictwo zostało pozyskane z podręczników i innych materiałów dydaktycznych wyko- rzystywanych ma poziomach A1–B2. Układ ćwiczeń i zadań w poszczególnych rozdziałach Repetytorium leksykalnego B1 / B2 od- zwierciedla uprawiane we współczesnej metodyce modele pracy nad leksyką. Wprowadzanie nowych jed- nostek leksykalnych poprzedzają ćwiczenia skojarzeniowe zbierające znane już uczącym się słownictwo. W dalszej kolejności, wykorzystując zdobycze tzw. dydaktyki języków trzecich, ukazujemy podobieństwo polskiej leksyki w stosunku do innych języków (w naszym przypadku do angielskiego). Następnie propo- nujemy ćwiczenia kategoryzujące o charakterze reproduktywnym, utrwalające słownictwo na poziomie wyrazu oraz materiał leksykalny w postaci zwrotów, realizowany przy pomocy ćwiczeń o charakterze bar- dziej produktywnym. Każdy z rozdziałów zamyka zbiór zadań komunikacyjnych stwarzających uczącym się możliwość wykorzystania utrwalonego już słownictwa w konkretnych sytuacjach i kontekstach. W celu umożliwienia indywidualizacji procesu przyswajania słownictwa Repetytorium leksykal- ne B1 / B2 proponuje materiał o różnym stopniu trudności. Przy każdym z ćwiczeń i zadań zamiesz- czono trzy puste kwadraty, które użytkownicy „odhaczają”, stwierdzając, czy dany materiał został ich zdaniem w wystarczający sposób przyswojony, co jest równoznaczne ocenie ćwiczenia lub zadania jako łatwe („odhaczone” trzy kwadraty), średnio trudne („odhaczone” dwa kwadraty) bądź trudne („odha- czony” jeden kwadrat). Nadrzędnym celem repetytorium jest zachęcanie do systematycznej i efektyw- nej pracy nad słownictwem. Każdy jego użytkownik powinien zatem tak długo rozwiązywać poszcze- gólne ćwiczenia i zadania, aż będzie mógł stwierdzić, iż są one dla niego łatwe i będzie mógł „odhaczyć” wszystkie kwadraty. Repetytorium.indb 12 Repetytorium.indb 12 2012-07-08 16:04:30 2012-07-08 16:04:30 Rozwijaniu autonomii uczących się służą, poza wspomnianą powyżej oceną stopnia przyswojenia ma- teriału zawartego w poszczególnych ćwiczeniach i zadaniach, zamieszczone na początku każdego z roz- działów informacje o polach tematycznych i umiejętnościach przewidzianych do realizacji oraz zamyka- jące każdą jednostkę podręcznikową zestawienie nabytych umiejętności umożliwiające autoewaluację, a przygotowane w formacie opisów biegłości językowej („Potrafi ę:”). Życzymy przyjemności w rozwijaniu kompetencji leksykalnej z Repetytorium leksykalnym B1 / B2! I W S T Ę P C Z Ł O W I E K Autor i Redakcja 13 13 Repetytorium.indb 13 Repetytorium.indb 13 2012-07-08 16:04:30 2012-07-08 16:04:30 I N O I T C K U E D I O W R O T Ł N Z I C 14 14 INTRODUCTION A Conversation is No Greater than the Words it Contains: Vocabulary Review B1 / B2 is a selec- tion of vocabulary assignments and exercises intended to deepen the student’s knowledge of Polish as a foreign language at the upper-intermediate / lower-advanced level (B1 / B2). Th e fundamental aim of this volume is the conscious development of lexical competency, understood by the Common European Framework of Reference for Languages as a building block of linguistic communication. With its format and content, Vocabulary Review B1 / B2 recalls vocabulary exercises designed for the study of Western European languages. Th e model for this edition was a series of volumes intend- ed to review vocabulary for students of German released during the years 2006 and 2007 and written by the author. Vocabulary Review B1 / B2 sets out to systematize, revisit and reinforce principles of Polish voca- bulary. Th is edition is also aimed at students preparing for certifi cation exams at the B1 and B2 levels. TO STUDENTS USING THIS VOLUME: Th e idea behind Vocabulary Review B1 / B2 is that it should function as a supplement to the standard textbooks used in the Polish course the student is attending. It may also serve as reference material for students undertaking independent language study. A Conversation is No Greater than the Words it Contains: Vocabulary Review B1 / B2 com- prises twelve sections that deal with topics commonly studied in courses at the B1 / B2 level. At the same time, the topics selected correspond with the skills tested in the certifi cation exams conducted at the B1 / B2 level. Each section of Vocabulary Review B1 / B2 contains roughly two hundred assignments and exer- cises that range from word association exercises, to ones that set out to systematize and reinforce, to hypothetical verbal exchanges. To successfully complete these exercises, the student will have to rely on vocabulary he has learned previously. Nor are these vocabulary exercises restricted to single parts of spe- ech (nouns, verbs, adjectives, etc.). In addition, this volume enables the student to practice using fi xed expressions correctly and fi nding the right vocabulary for particular situations. Each section also inclu- des exercises containing expressions that are similar in both English and Polish, with the aim of show- casing similarities between Polish and other languages. Th e authors have deliberately included exercises of varying levels of diffi culty, with consideration to the diverse vocabulary needs of students using the book. All of the exercises are accompanied by three empty boxes which students should check off to indicate whether they feel they have achieved suffi - cient mastery of the material being presented. In this way, the student can decide whether the exercise was “easy” (checkmarks in all three boxes), somewhat diffi cult (two checkmarks), or diffi cult (one check- mark). Th e aim of this checkmark system is to encourage the student to work systematically and eff ecti- vely with the vocabulary being studied. Accordingly, the student should work through each problem or exercise until he no longer considers it diffi cult and is able to check off all three boxes. In order to help the student get his bearings as he begins a new section, the authors have included information about the thematic areas to be explored, as well as the skills the student will develop once Repetytorium.indb 14 Repetytorium.indb 14 2012-07-08 16:04:30 2012-07-08 16:04:30 he has worked through the material in the section. Similarly, a list of skills acquired is found at the end of each section, ensuring that the student understands precisely what he has learned. We wish you every success working on your Polish vocabulary with Vocabulary Review B1 / B2! Th e author and the editors TO TEACHERS USING THIS VOLUME: A Conversation is No Greater than the Words it Contains: Vocabulary Review B1 / B2 seeks to fi ll a gap in the materials available to students of Polish at the B1 / B2 level who want to focus on voca- bulary acquisition. Th e idea behind this volume is to draw upon the newest pedagogic and methodological approaches to fo- reign language instruction which have been successfully employed by teachers of other foreign languages. Th is new volume contains a wealth of material intended for students attending a course led by an instructor, while also meeting the demands of the student undertaking individual language study. An answer key can be found at the end of the volume containing solutions to exercises and problems pre- sented in the book. Vocabulary Review B1 / B2’s twelve sections deal with topics commonly encountered in courses of Polish as a Foreign Language at the B1 and B2 levels. Th e book was drawn up in accordance with the principles of the Common European Framework of Reference for Languages, while preparing students for B1 and B2 certifi cation exams. Th e contents of Vocabulary Review B1 / B2 correspond fully with the lexical constructions students will encounter on these exams. Th e vocabulary that appears in exer- cises throughout the book has been collected from textbooks and other teaching materials used in Pol- ish as a Foreign Language courses from the A1 level to B2. Th e way exercises and problems are organized in the volume’s twelve sections refl ects contempora- ry methods of language instruction. New vocabulary items are presented fi rst, followed by word asso- ciation exercises that draw on vocabulary with which the student is already familiar. Next, the authors demonstrate some of the similarities between Polish and so-called “third languages” in this case, Eng- lish. Th e student then encounters a set of exercises which reinforce vocabulary items by having him re- produce individual words before moving on to exercises that focus on fi xed phrases and expressions and which force him to use the language in a more active way. Th e exercises contained in each section enable the student to make active use of vocabulary which has been reinforced throughout the book in a range of specifi c situations and contexts. Vocabulary Review B1 / B2 includes content at varying levels of diffi culty, with the aim of accom- modating individualized styles of learning and vocabulary acquisition. All of the exercises are accom- panied by three empty boxes which students should “check off ” to indicate whether they feel they have achieved suffi cient mastery of the material being presented. In this way, the student can decide wheth- er the exercise was easy (checkmarks in all three boxes), somewhat diffi cult (two checkmarks), or diffi - cult (one checkmark). Th e overriding aim of this checkmark system is to encourage the student to work systematically and eff ectively with the vocabulary being studied. Accordingly, the student should work through each problem or exercise until he no longer considers it diffi cult and is able to check off all three boxes . I I N T R O C D Z U Ł C O T W I O I N E K 15 15 Repetytorium.indb 15 Repetytorium.indb 15 2012-07-08 16:04:30 2012-07-08 16:04:30 I N O I T C K U E D I O W R O T Ł N Z I C In addition to the checkmarks system described above, two other features serve to enhance the stu- dent’s autonomy as he tracks his linguistic progression: information at the start of each section about the topics to be covered and skills to be learned therein; and a list of skills acquired, so that the student can conduct self-evaluations. Th is list is presented in the form of statements cataloging linguistic pro- fi ciency (“Now I can…”) We hope your experience using Vocabulary Review B1 / B2 to expand your knowledge of Polish vocabulary is a pleasant one! Th e author and the editors 16 16 Repetytorium.indb 16 Repetytorium.indb 16 2012-07-08 16:04:30 2012-07-08 16:04:30 I E I N L E T C U Z N Ł O G W I E K EINLEITUNG Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne B1 / B2 (Von einem Wort zum anderen entfaltet sich ein Gespräch. Wortschatz-Repetitorium B1 / B2) ist eine Zusammenstel- lung von Übungen und lexikalischen Aufgaben, die für eine Vertiefung der Kenntnisse von Polnisch als Fremdsprache auf dem Sprachniveau B1 / B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) gedacht sind. Sein vorrangiges Ziel ist die bewusste Entwicklung lexikalischer Kompetenz, wie sie ge- mäß dem GER als Teil der kommunikativen Sprachkompetenz verstanden wird. Hinsichtlich des Aufbaus und des Inhalts erinnert das Wortschatz-Repetitorium B1 / B2 an Wortschatz-Repetitorien westlicher Sprachen. Das Vorbild hierfür war eine in den Jahren 2006–2007 herausgegebenen Reihe von Wortschatz-Repetitorien für Deutsch als Fremdsprache, deren Autor diese Zeilen schreibt. Das Wortschatz-Repetitorium B1 / B2 setzt sich die Systematisierung, Festigung und Wiederho- lung des polnischen Wortschatzes zum Ziel. Es wurde darüber hinaus erstellt im Hinblick auf Personen, die sich auf die zertifi zierten Sprachprü- fungen auf den Niveaustufen B1 und B2 vorbereiten. LIEBE LERNENDE Das Konzept des Wortschatz-Repetitoriums B1 / B2 erlaubt seine Nutzung als ergänzendes Material beim Arbeiten mit Kurslehrbüchern im Unterricht. Es kann aber ebenso Erfolg versprechend als Mate- rial für die individuelle Arbeit zuhause dienen. Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne B1 / B2 (Von einem Wort zum anderen entfaltet sich ein Gespräch. Wortschatz-Repetitorium B1 / B2) setzt sich aus zwölf Kapiteln zusammen, die sich den einzelnen Th emenkreisen widmen, welche in Kursen auf dem Sprach- niveau B1 / B2 des GER realisiert werden. Alle thematischen Kategorien entsprechen jeweils dem Stan- dard der Anforderungen der zertifi zierten Prüfungen dieser Niveaustufen. Jedes der Kapitel des Wortschatz-Repetitoriums B1 / B2 enthält ungefähr zwanzig Übungen und Wortschatzaufgaben, die geordnet sind in einer Reihenfolge von Assoziationsübungen über systemati- sierende und festigende Übungen bis hin zu Kommunikationssituationen, deren Realisierung eine kon- krete Nutzung des früher gefestigten Wortschatzes erfordert. Die Wortschatzaufgaben beziehen sich nicht nur auf die einzelnen Kategorien von Wörtern (Substantive, Verben, Adjektive). Der Band bietet auch ein Wortschatz-Training in Form von Wendungen und Situationskontexten. Mit dem Ziel, Ähn- lichkeiten des polnischen Wortschatzes zu anderen Sprachen auszunutzen, wurden in jedem der Kapi- tel Übungen einbezogen, die ähnliche Ausdrücke im Polnischen und Englischen aufweisen. Um die verschiedenen lexikalischen Bedürfnisse von Nutzern dieser Publikation zu berücksichti- gen, bietet das Wortschatz-Repetitorium B1 / B2 Übungen und Aufgaben verschiedener Schwierig- keitsstufen. Bei jeder von ihnen wurden drei leere Quadrate hinzugefügt, welche die Lernenden abha- ken, so dass sie feststellen, ob das gegebene Material ihrer Meinung nach in einer angemessenen Weise gelernt worden ist, was zugleich einer Bewertung der Übung oder Aufgabe als leicht (drei Quadrate 17 17 Repetytorium.indb 17 Repetytorium.indb 17 2012-07-08 16:04:30 2012-07-08 16:04:30 I G N U T E K L E N I I W E O Ł Z C 18 18 abgehakt), mittelschwer (zwei Quadrate abgehakt) oder schwer (ein Quadrat abgehakt) entspricht. Das Wesentliche des Repetitoriums ist die Motivierung zu einer systematischen und eff ektiven Wortschat- zarbeit. Jeder seiner Nutzer sollte daher die verschiedenen Übungen und Aufgaben so lange lösen, bis er feststellen kann, dass sie für ihn leicht sind und er alle Quadrate abhaken kann . Zur leichteren Orientierung in den einzelnen Kapiteln fi ndet man zu Beginn eines jeden Kapitels Informationen zu den Th emen- und Fähigkeitsfeldern, die man nach dem Abhandeln des Materials einer Lektionseinheit umsetzen und erwerben kann. Die Einschätzung der erworbenen Kompeten- zen ermöglicht dagegen die am Ende eines jeden Kapitels befi ndliche Zusammenstellung konkreter Fähigkeiten. Erfolg beim Erarbeiten des polnischen Wortschatzes mit dem Wortschatz-Repetito- rium B1 / B2! Autor und Redaktion LIEBE LEHRENDE Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne B1 / B2 (Von einem Wort zum anderen entfaltet sich ein Gespräch. Wortschatz-Repetitorium B1 / B2) ist der Versuch, eine Lü- cke im Angebot von Materialien zu schließen, welche die lexikalische Kompetenz der Polnischlernenden auf der Niveaustufe B1 / B2 des GER entwickeln. Von seiner Aufbereitung her bezieht es sich auf die allerneusten didaktischen und methodischen Kon- zepte, wie sie erfolgreich im Lehren verschiedener europäischer Sprachen angewendet worden sind. Die Publikation vereint Material in sich, das für die Umsetzung im Unterricht unter der Kontrolle ei- nes Lehrers bestimmt ist und erfüllt die an ein Selbstlernwerk gestellten Forderungen, indem es zugleich eine selbstständige Arbeit ermöglicht, unter anderem dank des am Ende des Bands angefügten Schlüs- sels mit den Lösungen zu den Übungen und Aufgaben. Die Kapitel des Wortschatz-Repetitoriums B1 / B2 beziehen sich auf die thematischen Katego- rien, die in den Programmen für Polnisch als Fremdsprache auf den Niveaustufen B1 und B2 zusammen- gestellt sind, ausgearbeitet beruhend auf dem Konzept des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen GER, und berücksichtigen zugleich die Standards der zertifi zierten Prüfungen auf den Ni- veaustufen B1 und B2. Im Wortschatz-Repetitorium B1 / B2 ist Material enthalten, das vollständig der Struktur der Wortschatzanforderungen in den Prüfungen entspricht. Der in den Übungen und Auf- gaben zusammengestellte Wortschatz wurde aus Lehrbüchern und weiteren didaktischen Materialien gewonnen, die auf den Niveaustufen A1 – B2 benutzt werden. Der Aufbau der Übungen und Aufgaben in den einzelnen Kapiteln des Wortschatz-Repetitoriums B1 / B2 spiegelt die in den zeitgenössischen methodischen Modellen der Wortschatzarbeit übliche Au- sarbeitung wider. Die Einführung neuer lexikalischer Einheiten leiten Assoziationsübungen ein, die ei- nen dem Lernenden schon vertrauten Wortschatz beinhalten. Anschließend, indem man den Erwerb der so genannten Tertiärsprachendidaktik nutzt, zeigen wir die Ähnlichkeiten des polnischen Wortschat- zes im Verhältnis zu anderen Sprachen (in unserem Fall zum Englischen). Danach schlagen wir Übun- gen vor, die einen reproduktiven Charakter aufweisen, die den Wortschatz hinsichtlich des Ausdrucks festigen sowie lexikalisches Material in Form von Wendungen, die durch die Hilfe von Übungen mit ei- nem sehr produktiven Charakter realisiert werden. Jedes der Kapitel schließt mit einer Sammlung von Repetytorium.indb 18 Repetytorium.indb 18 2012-07-08 16:04:30 2012-07-08 16:04:30
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: