Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00176 010732 8362733 na godz. na dobę w sumie
Od zera do ECeDeeLa Standard. S1-S3 - ebook/pdf
Od zera do ECeDeeLa Standard. S1-S3 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 412
Wydawca: ITStart Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3611-7389-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).
Książka Od Zera do ECeDeeLa Standard (S1-S3), to kolejna książka przygotowana nie tylko, jako poradnik dla osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę z komputerem, ale również dla wszystkich, którzy w aktywny i zaawansowany sposób korzystają, na co dzień z komputera, jako źródła wiedzy i narzędzia pracy.


Autorzy książki dołożyli wszelkich starań, by treści zostały zaprezentowane w prosty i przejrzysty sposób i każdy mógł samodzielnie nauczyć się obsługi współczesnego oprogramowania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w przestrzeni Internetu.


Książka w szczegółowy sposób omawia trzy duże zagadnienia. Pierwsze związane jest z obsługą programu MS Access, wykorzystywanego do gromadzenia i przetwarzania danych. Drugim zagadnieniem są prezentacje komputerowe i grafika w zastosowaniu menadżerskim, czyli obsługa popularnego programu MS Power Point. Ostatnim tematem jest bezpieczeństwo w sieci. Omówione są wszystkie zagrożenie jakich musimy się strzec pracując z komputerem wraz z jasną informacją, jak sobie z nimi poradzić. Podawane są wskazówki i metody ochrony danych, oraz naszej prywatności.


Książka nadaje się również jako idealny podręcznik do nowego programu ECDL. Dostosowana jest do najnowszego sylabusa i ułatwia przygotowanie się do zdania egzaminu ECDL PTI STANDARD. 


Autorami książki są wybitnie uzdolnieni uczniowie Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Piekarach Śląskich. Przemysław Powroźnik i Marcin Adamiec oprócz codziennych obowiązków szkolnych, pasjonują się informatyką, z którą wiążą swoją przyszłość. Nie rzadko służą dobrą radą i pomocą swoim rówieśnikom, pomagając im w nauce, oraz rozwiązując na bieżąco zaistniałe problemy sprzętowe jak i związane z oprogramowaniem 

 Treść książki obejmuje pełny zakres standardu: ECDL PTI Standard, na który składają się następujące kompetencje:
 S1 - Użytkowanie baz danych;
 S2 - Grafika menadżerska i prezentacyjna;
 S3 - IT Seciurity (Bezpieczeństwo w informatyce);
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PTI S1 – Tabele Tabele Tabele 43 PTI S1 – Tabele 1.3. Tabele Jako że bazy danych składają się z tabel, musimy nauczyć się jak je zaprojektować, a następnie stworzyć i zarządzać nimi w programie Microsoft Access 2013. Zajmiemy się również powiązaniami pomiędzy nimi, czyli relacjami. 1.3.1. Tworzenie tabeli Jeśli potrafimy już korzystać z programu Microsoft Access 2013, nadszedł czas, aby przejść do konkretnej pracy. Zaczniemy ją od stworzenia tabeli. Najprościej jest to uczynić w widoku projektu. Aby stworzyć tabelę w tym trybie, należy przejść do zakładki „Tworzenie” znajdującą się w menu górnym programu, a następnie kliknąć przycisk „Projekt tabeli”. Jest to pokazane na Rysunku 1.3.1. Zakładka Tworzenie Opcja Projekt tabeli Rysunek 1.3.1. - Przycisk „Projekt tabeli” w zakładce „Tworzenie” Naszym oczom ukaże się okno, w którym będziemy mogli tworzyć pola naszej tabeli, nadawać im typy danych i innego rodzaju właściwości. Zacznijmy jednak od początku. W głównej części okna możemy dopatrzeć się trzech kolumn. W jednej wpisujemy nazwę naszego pola, w drugim określamy jego typ danych, a w trzecim możemy dodać jego opcjonalny opis, bądź komentarz. W tym miejscu przypomnimy, że podczas tworzenia tabeli musimy brać pod uwagę możliwość wystąpienia redundancji lub innych wad, więc trzeba stosować się do postaci normalnych. Na Rysunku 1.3.2. przedstawiony jest proces tworzenia przykładowej tabeli. Nazwy pól wpisywane są ręcznie, natomiast ich typy danych będziemy wybierać z listy rozwijalnej. 45 PTI S1 – Tabele Obszar wpisywania nazw pól Pole wyboru typów danych Obszar Właściwości pola Rysunek 1.3.2. - Tworzenie tabeli Po stworzeniu pól tabeli trzeba określić jej klucz podstawy. Jedno z pól, które w jednoznaczny sposób identyfikuje całą tabelę może stać się takim kluczem. Aby to uczynić należy przejść do tego pola (w naszym przypadku będzie to pole o nazwie „ID”) i z menu górnego klikną przycisk „Klucz podstawowy”. Jest to pokazane na Rysunku 1.3.3. Opcja Klucz podstawowy” Rysunek 1.3.3. - Przycisk „Klucz podstawowy” Aby dokończyć proces tworzenia tabeli, trzeba ją zapisać pod konkretną nazwą. By tego dokonać najprościej jest kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę tabeli na wstążce pod menu górnym (Rysunek 1.3.4.) i wybrać opcję „Zapisz”. Program zapyta nas o nazwę dla naszej tabeli. Wpisujemy ją po czym klikamy „OK” (Rysunek 1.3.5.). 46 PTI S1 – Tabele Rysunek 1.3.4. - Opcja „Zapisz” Rysunek 1.3.5. - Okno nazywania tabeli 1.3.2. Właściwości pól tabeli Każde pole tabeli może posiadać swoje właściwości. Niektóre z nich są wspólne dla wszystkich typów danych, jednak są też takie, które są unikalne dla danego typu. Właściwości definiujemy w dolnym oknie w projekcie tabeli. Aby to uczynić wystarczy kliknąć jego właściwościami. Przykładowo Rysunek 1.3.6. pokazuje zmianę rozmiaru pola „PESEL” do 11 znaków, gdyż więcej nie jest nam po prostu potrzebne. interesujące zarządzać na nas pole i 47 PTI S1 – Tabele Właściwość Rozmiar pola Rysunek 1.3.6. - Zmiana rozmiaru pola We właściwościach pól możemy też ustawić np. maskę wprowadzania, czyli wymusić na użytkowniku wpisywanie danych w określony sposób. Weźmy jeszcze raz przykładowo pole „PESEL” w masce wprowadzania wpisaliśmy 00000000000 (11 x 0), co oznacza, że użytkownik musi wpisać w pole jedenaście cyfr, gdyż w innym przypadku program pokaże komunikat o błędzie. Wpisanie maski pokazane jest na Rysunku 1.3.7. 48 Właściwość Maska wprowadzania Rysunek 1.3.7. - Wpisanie maski wprowadzania PTI S1 – Tabele Omówmy jeszcze jedną właściwość, a mianowicie regułę poprawności. Jest to właściwość, która definiuje, w jaki sposób dane powinny być wpisane poprawnie pod kątem wartości. Przykładowo możemy utworzyć regułę, która pozwoli na wpisanie tylko wartości liczbowych większych od 1. Wpisać można również tekst, który wyświetli się na ekranie użytkownika, jeśli wartości wpisane przez niego nie będą zgodne z regułą poprawności. Opisane powyżej akcję pokazane są na Rysunku 1.3.8. Właściwość Reguła poprawności Właściwość Tekst reguły spr. poprawności Rysunek 1.3.8. - Podanie reguły poprawności i jej tekstu typy danych lub modyfikując Tworząc lub właściwości pól musimy zawsze podejmować przemyślane działania. Nawet najmniejsza zmiana może zmienić strukturę pola lub całej tabeli, a co za tym idzie doprowadzić do uszkodzenia całej bazy danych. Dobrze jest więc przed podjęciem pracy w programie rozplanować swoje działania na papierze, gdyż niektórych zmian nie można później odwrócić. 1.3.3. Zmiana szerokości kolumn w tabeli W widoku tabeli mamy możliwość zmiany szerokości pól. Można to uczynić w bardzo prosty sposób, a mianowicie należy „złapać” lewym przyciskiem myszy cienką linię pomiędzy polami, a następnie poziomymi ruchami zmieniać ich rozmiar. Sytuacja ta pokazana jest na Rysunku 1.3.9. 49 PTI S1 – Tabele Rysunek 1.3.9. - Zmiana szerokości kolumn 1.3.4. Rekordy Po utworzeniu tabeli możemy do niej dodawać rekordy. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć w widoku tabeli na pierwsze pole i zacząć wpisywać do niego dane. Aby usunąć niechciany rekord wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na kwadrat po lewej stronie i wybrać opcję „Usuń rekord” (Rysunek 1.3.10.). Opcja Usuń rekord Rysunek 1.3.10. - Usuwanie rekordu Program zapyta nas czy na pewno chcemy to uczynić co potwierdzamy. Warto pamiętać że po usunięciu rekordu jeżeli zastosowaliśmy w którymś z pól tabeli typ danych Autonumerownie, to program po wpisaniu kolejnych rekordów nie dostosuje się do nowego stanu rzeczy tylko będzie kontynuował numerację sprzed usunięcia rekordu (Rysunek 1.3.11.). 50 PTI S1 – Tabele Rysunek 1.3.11. Tabela po usunięciu rekordu Dane w rekordzie można swobodnie modyfikować lub usuwać. Wystarczy tylko najechać kursorem na pole, w którym dane chcemy zmienić i edytować je tak jak zwykły tekst. Pokazane jest to na Rysunku 1.3.12. Rysunek 1.3.12. - Modyfikacja danych w rekordzie 1.3.5. Dodanie pola do istniejącej tabeli Bywa, że podczas tworzenia bazy danych będziemy musieli dodać nowe pole do istniejącej tabeli. W tej sytuacji możemy to zrobić z poziomu widoku tabeli. Wystarczy rozwinąć listę rozwijalną widoczną przy ostatnim polu z napisem „Kliknij, aby dodać”. Będziemy mogli wtedy wybrać typ danych nowego pola (Rysunek 1.3.13.), a następnie wpisać jego nazwę. 51 PTI S1 – Tabele Opcja Kliknij, aby dodać Rysunek 1.3.13. - Dodawanie nowego pola z poziomu widoku tabeli 1.3.6. Relacje Baza danych, mimo, iż składa się z większej ilości elementów w tym tabel, stanowi spójną całość. Aby tabele mogły się do siebie wzajemnie odwoływać, stosujemy pomiędzy nimi relacje. Były one szczegółowo omawiane w Rozdziale 1.1.10: Cele tworzenia relacji oraz Rozdziale 1.1.11: Budowa relacji. Aby przystąpić do utworzenia relacji, musimy przemyśleć jej rodzaj. Niejednokrotnie będziemy stosowali relacje jeden do jeden (np. gdy dane stanowisko w firmie może piastować tylko jeden pracownik), ale równie często korzystać będziemy z relacji jeden do wielu (np. gdy chcemy przypisać kilku mieszkańców do jednego bloku mieszkalnego). Ważne jest, aby wszystkie nasze działania były przemyślane według różnych scenariuszy, gdyż może się okazać finalnie, że zamierzone przez nas działanie w danym miejscu nie ma sensu. W niektórych sytuacjach nie tak łatwo jest rozwiązać problem. Pierwszym dobrym pomysłem jest oczywiście rozrysowanie sobie planu relacji na kartce papieru. Wtedy możemy dokładnie przewidzieć różnego rodzaju sytuacje, 52 w których może znaleźć się nasza baza. Etap tworzenia relacji w programie Microsoft Access 2013 zaczyna się już tak naprawdę w momencie tworzenia tabeli. PTI S1 – Tabele tabeli, jej Gdy określamy właściwości pól, kluczową z nich jest „Indeksowanie”. To od tej właściwości zależy, jaki typ relacji będzie mógł być zastosowany. Jeżeli ustawimy indeksowanie na „Nie”, to w takiej sytuacji pole to może wejść w relację z innym polem innej typ będzie nieokreślony. Gdy zastosujemy natomiast indeksowanie „Tak (Bez duplikatów)”, to pole wejdzie w relację po stronie jeden. Jeżeli natomiast indeksowanie ustawimy na „Tak (duplikaty OK)”,to pole będzie mogło wejść w relację po stronie wiele. Przykładowo jeśli łączymy relacją dwa pola, które mają indeksowanie „Tak (Bez duplikatów)”, to będzie to relacja jeden do jeden. jednak Jeśli natomiast jedno z tych pól będzie miało indeksowanie „Tak (Duplikaty OK)”, to pola wejdą w relację jeden do wielu. Aby wszystkie te rzeczy stały się bardziej jasne, posłużymy się przykładem. Rysunek 1.3.14. przedstawia indeksowanie pola „Id” tabeli „Osoby” ustawione na „Tak (Bez duplikatów)”, natomiast na Rysunku 1.3.15. widzimy indeksowanie pola „Id_osoby” w tabeli „Rzeczy” ustawione na „Tak (Duplikaty OK)”. Indeksowanie Tak (Bez duplikatów) Rysunek 1.3.14. - Pole z indeksowaniem „Tak (Bez duplikatów)” 53 PTI S1 – Tabele Indeksowanie Tak (Duplikaty OK) Rysunek 1.3.15. - Pole z indeksowaniem „Tak (Duplikaty OK)” Dobrze jest również pamiętać, że indeksowanie pola, które jest kluczem podstawowym ustawione jest zawsze na „Tak (Bez duplikatów)”. Jeżeli mamy już ustawione indeksowanie pól, możemy przejść do tworzenia relacji. Należy pamiętać, że tabele, które chcemy połączyć relacją, muszą być uprzednio zapisane i zamknięte. Gdy to już zrobiliśmy, należy przejść do zakładki „Narzędzia bazy danych” w menu głównym i wybrać opcję „Relacje”. Przycisk ten pokazany jest na Rysunku 1.3.16. Opcja Relacje Rysunek 1.3.16. - Przycisk „Relacje” w zakładce „Narzędzia bazy danych” 54 PTI S1 – Tabele Przywita nas okienko, w którym będziemy musieli wybrać tabele potrzebne do utworzenia relacji (Rysunek 1.3.17.). Wystarczy zaznaczyć wybraną tabelę i kliknąć przycisk „Dodaj”. Gdy już to wykonamy, kończąc czynności najprościej jest przeciągnąć pole z jednej tabeli przy pomocy lewego przyciska myszy na pole z drugiej tabeli, które chcemy związać relacją (Rysunek 1.3.18.) Rysunek 1.3.17. - Okno wyboru tabel Rysunek 1.3.18. - Proces przeciągnięcia pól, które mają wejść w relację Wyświetli nam się okno edycji relacji (Rysunek 1.3.19.), w którym możemy zaznaczyć trzy opcje: 55 PTI S1 – Tabele  Wymuszaj więzy integralności – określony będzie typ relacji;  Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne – gdy zostaną zmodyfikowane dane w polach, które wchodzą w skład relacji, to w innych polach relacji zostaną one automatycznie zmodyfikowane;  Kaskadowo usuń rekordy pokrewne – gdy zostaną usunięte rekordy, które wchodzą w skład relacji, to inne rekordy w relacji również zostaną usunięte. Na potrzeby przykładu zaznaczymy tylko pierwszą opcję. Efekt utworzenia relacji pokazuje Rysunek 1.3.19. Rysunek 1.3.18. - Okno edycji relacji Rysunek 1.3.19. - Utworzona relacja Od tej chwili tabela „Osoby” i tabela „Rzeczy” są ze sobą powiązane relacją jeden do wielu. Oznacza to, że do jednego rekordu z tabeli „Osoby” można przyporządkować kilka rekordów z tabeli „Rzeczy”. Rysunek 1.3.20. pokazuje uzupełnienie tabeli 56 PTI S1 – Tabele „Rzeczy” po utworzeniu relacji. Zauważmy, że w przykładzie w polu „Id_osoby” (czyli polu, które wchodzi w relację) wpisaliśmy liczbę 2, co odpowiada Id pani Janiny Malinowskiej w tabeli „Osoby”. Od tej pory rekord ten jest już przypisany do rekordu pani Janiny w tej tabeli co pokazuje Rysunek 1.3.21. Rysunek 1.3.20. - Wpisanie rekordu do tabeli z relacją Rysunek 1.3.21. - Efekt w tabeli pokrewnej 57
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Od zera do ECeDeeLa Standard. S1-S3
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: