Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00347 007754 18454737 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu spółki z o.o.  - ebook/pdf
Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu spółki z o.o. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 42
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2316-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jednym z niebezpieczeństw czyhających na członków zarządów spółek z o.o. jest możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe! W tym praktycznym e-booku przedstawiamy: - zasady i przesłanki tej odpowiedzialności oraz - możliwe sposoby postępowania w przypadku rozpoczęcia postępowania karnoskarbowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł ebooka Odpowiedzialność wpisujesz i zadajesz styl karnoskarbowa Tytuł ebooka członków zarządu Autor Marcin Sarna w razie potrzeby podtytuł 1BQ0004 Miejsce na numer produktowy Odpowiedzialność karnoskarbowa Wstęp Wśród wielu niebezpieczeństw czyhających na członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest między innymi możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe. W tym e-booku przedstawiamy zasady i przesłanki tej odpowiedzialności oraz możliwe sposoby postępowania w przypadku rozpoczęcia postępowania karnoskarbowego. Ustawa z 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy (dalej: kks) przewiduje odpowiedzialność za popełnienie czynów, które wymierzone są, mówiąc najogólniej, przeciwko interesom fiskalnym państwa. Chodzi tu więc przede wszystkim o takiego rodzaju przestępstwa i wykroczenia, wskutek których Skarb Państwa poniósł szkody majątkowe w wyniku bezprawnego uszczuplenia przysługujących mu należności o publicznoprawnym charakterze. Takich czynów może dopuścić się niemal każdy, nie ulega jednak wątpliwości, że członkowie zarządów spółek kapitałowych są w kręgu osób szczególnie narażonych na ryzyko ich popełnienia – i to najczęściej nieumyślnie. 2 Odpowiedzialność karnoskarbowa Gąszcz przepisów prawa, w tym administracyjnego i podatkowego, niepokoi prezesa, który nawet posiadając rozbudowaną obsługę prawną i ekonomiczną, może odpowiadać za źle obliczony podatek, nieprawidłowo rozliczoną transakcję handlową czy „zapomniane”, lecz naliczone odsetki podatkowe. Wszystkie te nieprawidłowości obciążają bowiem finalnie członków organu zarządzającego danego podmiotu. Podstawy prawne i zasady Odpowiedzialność karnoskarbową ponosi nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu (art. 9 § 1 kks). Możliwe są więc różne formy popełnienia czynów zabronionych, skatalogowanych w Dziale II Części szczególnej kks, w tym tzw. sprawstwo kierownicze. To jednak zdecydowanie ważniejsze dla członków zarządów spółek kapitałowych, że „za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo 3 Odpowiedzialność karnoskarbowa jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną” (art. 9 § 3 kks). Osobami zajmującymi się sprawami gospodarczymi, w tym finansowymi, są przecież także członkowie zarządów spółek kapitałowych, posiadających osobowość prawną (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej). Sprawy gospodarcze Kodeks nie precyzuje niestety pojęcia „sprawy gospodarcze”. Owo „zajmowanie się sprawami gospodarczymi” to jednak niewątpliwie podejmowanie wszelkich takich czynności (zarówno prawnych, jak i faktycznych), które pozostają w związku z działalnością podmiotu zarządzanego przez te osoby. Chodzi tu w szczególności o:  podpisywanie umów,  prowadzenie ksiąg rachunkowych,  rozporządzanie majątkiem spółki itp. Wyrok Sądu Najwyższego z 22 lutego 2006 r. (sygn. akt III KK 213/05) potwierdza, że sprawcą przestępstwa (odpowiadającego na podstawie art. 9 § 3 kks) może być także doradca podatkowy, bowiem prowadzenie ksiąg rachunkowych przez doradcę 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu spółki z o.o.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: