Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00069 008937 12008330 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność księgowego - w przepisach karnych, karnych skarbowych, podatkowych, rachunkowych i prawa pracy - ebook/pdf
Odpowiedzialność księgowego - w przepisach karnych, karnych skarbowych, podatkowych, rachunkowych i prawa pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 33
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-19-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
Publikacja omawiająca zasady odpowiedzialności księgowych jest złożona z dwóch części: Część I omawia zasady odpowiedzialności księgowego firmy W tej części została przedstawiona sytuacja prawna i kwestie odpowiedzialności osoby, która kieruje księgowością w firmie, czyli - w tradycyjnej nomenklaturze - głównego księgowego. Inne osoby i ich odpowiedzialność została uwzględniona tylko wtedy, gdy wykonują czynności, z którymi może być związana odrębna odpowiedzialność, czyli gdy spełniają obowiązki płatnika albo podpisują deklaracje podatkowe firmy. Kolejno przedstawiana jest tu odpowiedzialność księgowego: 1) za zobowiązania podatkowe firmy (jako podatnika); 2) za wykonywanie w imieniu firmy obowiązków płatnika; 3) za sprawozdawczość finansową firmy; 4) za działanie na szkodę firmy; 5) za działanie na szkodę kontrahentów firmy. W tych sferach księgowi mogą podlegać trzem zdecydowanie różnym rodzajom odpowiedzialności, tj. podatkowej, karnej i cywilnej. Część II zawiera przegląd wyroków sądowych, w których sądy orzekały w sprawach odpowiedzialności księgowych. Zostały tu opisane przypadki zdarzeń, które w praktyce często występują a wiążą się z odpowiedzialnością przypisywaną księgowym, takie jak: • Podpisanie nieprawdziwej deklaracji CIT-8 • Podpisanie nieprawdziwych deklaracji VAT • Poświadczenie nieprawdy w dokumencie księgowym na polecenie zwierzchnika • Naruszanie przepisów o zamówieniach publicznych i o płatnościach bezgotówkowych • Utrudnianie czynności urzędowych • Odmienna kwalifikacja podatkowa zdarzeń gospodarczych • Mobbing ze strony głównego księgowego • Nierzetelne prowadzenie rachunkowości • Nieprawidłowości w obrocie kasowym • Nieprawidłowe naliczenie składek na ZUS • Niewpłacenie pobranych zaliczek na PIT • Niezłożenie sprawozdania finansowego
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

2 SPIS TREŚCI 1) 2) 4) 3) I. Zasady odpowiedzialności księgowego firmy ........................................................................ 4 1. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe firmy...................................................... 4 A. Odpowiedzialność podatkowa ....................................................................................... 4 B. Odpowiedzialność karnoskarbowa ............................................................................... 5 Jaki wpływ na odpowiedzialność księgowego ma podpisywanie przez niego deklaracji podatkowych? .................................................................................... 5 Jaki wpływ na odpowiedzialność księgowego ma powierzenie mu obowiąz- ków w trybie art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości? ........................................... 7 Czy polecenie służbowe może wyłączyć odpowiedzialność karną księgo- wego? ........................................................................................................................ 8 Jakie formy może przybrać odpowiedzialność za jeden czyn zarówno księ- gowego, jak i członka zarządu? .............................................................................. 8 C. Odpowiedzialność cywilna ............................................................................................... 8 Odpowiedzialność za wykonywanie w imieniu firmy obowiązków płatnika ............. 10 2. A. Odpowiedzialność podatkowa ......................................................................................... 11 B. Odpowiedzialność karnoskarbowa ................................................................................. 11 C. Odpowiedzialność cywilna ............................................................................................... 13 3. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy .................................................. 14 A. Odpowiedzialność podatkowa ........................................................................................ 14 B. Odpowiedzialność karna ................................................................................................... 14 C. Odpowiedzialność cywilna ............................................................................................... 15 4. Odpowiedzialność za działanie na szkodę firmy ................................................................... 15 A. Odpowiedzialność podatkowa ......................................................................................... 15 B. Odpowiedzialność karna ................................................................................................... 15 C. Odpowiedzialność cywilna ............................................................................................... 17 5. Odpowiedzialność za działanie na szkodę kontrahentów firmy ......................................... 17 A. Odpowiedzialność podatkowa ......................................................................................... 17 B. Odpowiedzialność karna ................................................................................................... 17 C. Odpowiedzialność cywilna ............................................................................................... 19 6. Podsumowanie ............................................................................................................................ 19 II. Odpowiedzialność księgowego – w wyrokach sądowych .................................................... 21 1. Podpisanie nieprawdziwej deklaracji CIT-8 ......................................................................... 21 2. Podpisanie nieprawdziwych deklaracji VAT ........................................................................ 22 3. Poświadczenie nieprawdy w dokumencie księgowym na polecenie zwierzchnika ................ 23 4. Naruszanie przepisów o zamówieniach publicznych i o płatnościach bezgotów- kowych .......................................................................................................................... 24 5. Utrudnianie czynności urzędowych ..................................................................................... 25 6. Odmienna kwalifikacja podatkowa zdarzeń gospodarczych ........................................... 26 7. Mobbing ze strony głównego księgowego ......................................................................... 27 8. Nierzetelne prowadzenie rachunkowości ............................................................................ 28 9. Nieprawidłowości w obrocie kasowym ................................................................................ 29 10. Nieprawidłowe naliczenie składek na ZUS ......................................................................... 30 11. Niewpłacenie pobranych zaliczek na PIT ............................................................................ 31 12. Niezłożenie sprawozdania finansowego ............................................................................. 32 listopad 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność księgowego - w przepisach karnych, karnych skarbowych, podatkowych, rachunkowych i prawa pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: