Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00127 015927 17222343 na godz. na dobę w sumie
Odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej - ebook/pdf
Odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7221-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> rolne i ochrony środowiska
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rolnik, który uległ wypadkowi przy pracy w gospodarstwie rolnym może ubiegać się o odszkodowanie. Z tego e-booka dowiesz się, jak i gdzie wystąpić o takie odszkodowanie. Dowiesz się także, jak przebiega ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku i wjakiej wysokości możesz otrzymać odszkodowanie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej 1 ODSZKODOWANIE W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM PRZY PRACY ROLNICZEJ Odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej Praca w gospodarstwie rolnym z uwagi na skalę zagrożeń jest obarczona dużym ryzykiem wypadku. Rolnikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem przysługuje – jeżeli jest ubezpieczony – odszkodowanie powypadkowe. Jednak w praktyce w ramach postępowania powypadkowego mogą wyjść na jaw okoliczności, które pozbawią prawa do odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej. Wypadek przy pracy rolniczej to nagłe zda- rzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rol- niczej albo pozostających w związku z wyko- nywaniem tych czynności: • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domo- wego bezpośrednio związanego z tym gospo- darstwem rolnym lub rego może dojść podczas takiego spotkania, nie będzie spełniał kryteriów wypadku przy pracy rolniczej. Tak samo będzie, gdy do wypadku dojdzie wprawdzie na terenie gospodarstwa, ale podczas prac niepozostających w związku z działalnością rolniczą. Zgłoszenie wypadku W razie wypadku przy pracy rolniczej w pierw- szej kolejności trzeba: • zapewnić poszkodowanemu (poszkodo- SEBASTIAN KRYCZKA prawnik, ekspert prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do ww. gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub • podczas wykonywania poza terenem ww. gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub • w drodze do miejsca wykonywania ww. czynności albo w drodze powrotnej. „ UWAGA Najczęściej występujące wypadki przy pracy rolniczej możemy podzielić według zdarzeń na trzy zasadnicze grupy: • upadki, • pochwycenia i uderzenia przez ruchome Pamiętaj, że zdarzenia, które nastąpiły na tere- nie gospodarstwa rolnego wówczas, gdy na pewien czas teren gospodarstwa rolnego został wyłączony z działalności rolniczej, nie powinny być kwalifikowane jako wypadki przy pracy rolniczej. A zatem gdy rolnik decyduje się na zorganizowanie imprezy okolicznościowej na terenie gospodarstwa, wtedy wypadek, do któ- części maszyn, rzęta. • przygniecenia i pogryzienia przez zwie- Natomiast najczęstsze wypadki przy pracy rolniczej ze skutkiem śmiertelnym mają związek z przejechaniem, uderzeniem oraz pochwyceniem przez poruszający się środek transportu. wanym) niezbędną pomoc oraz • zabezpieczyć miejsce zdarzenia. W zależności od tego, co było źródłem zagro- żenia, konieczne może się okazać unieru- chomienie maszyny lub innego urządzenia. Udzielenie pierwszej pomocy przedme- dycznej z reguły nie wystarczy. Koniecznie więc zgłoś zdarzenie pod właściwy numer alarmowy – 112, 999, 998, 997 i podaj naj- dokładniejsze informacje o zdarzeniu. Osoba zgłaszająca wypadek powinna w miarę możliwości zabezpieczyć miejsce oraz przed- mioty związane z wypadkiem. Miejsce wypadku powinno pozostać więc w stanie niezmie- nionym, wszelkie manipulacje będą oczywi- ście dopuszczalne, jeżeli jest to konieczne dla ratowania zdrowia lub życia ludzkiego. „ UWAGA O wypadku przy pracy rolniczej poszkodo- wany, rolnik, domownik lub inna osoba mają obowiązek zawiadomić KRUS bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Warto zauważyć, że pod pojęciem innych osób może kryć się każdy, kto ma informację o zda- rzeniu wypadkowym, bez względu na ewentu- alny stopień pokrewieństwa lub interes prawny w dokonaniu zawiadomienia. Wypadek powinien być zgłoszony we właściwej jednostce KRUS. 1 ODSZKODOWANIE W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM PRZY PRACY ROLNICZEJ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: