Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00686 009778 9534078 na godz. na dobę w sumie
Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 4 - ebook/pdf
Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 542
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7525-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W czwartym wydaniu zostały m.in. omówione - na tle aktualnego orzecznictwa - skutki nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego dokonywanych w latach 2011-215. W szczególności podręcznik obszernie odnosi się do zmian Kodeksu postępowania administracyjnego dokonanych ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Akademia Prawa Robert Kędziora Ogólne postępowanie administracyjne 4. wydanie C.H.Beck AKADEMIA PRAWA Ogólne postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski (red.) POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – OGÓLNE, PODATKOWE, EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, wyd. 16 Podręczniki Prawnicze W. Federczyk, N. Klimaszewski, B. Majchrzak POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 4 Wykłady Becka M. Rojewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – OGÓLNE, PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI I EGZEKUCYJNE, wyd. 2 Kazusy Becka P. Gołaszewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE wyd. 3 Plansze Becka A. Suławko-Karetko, M. Rojewski KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. ORZECZNICTWO wyd. 3 Zbiory Orzecznictwa Becka KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 29 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Akademia Prawa dr Robert Kędziora Ogólne postępowanie administracyjne 4. wydanie Wydawnictwo C.H.BECK Warszawa 2015 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiMPrint Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7524-3 ISBN e-book 978-83-255-7525-0 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Wykaz podstawowej literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym . . . . . . . .  § 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  § 2. Zarys ewolucji polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym oraz polskiego sądownictwa administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  § 3. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . I. Ogólne postępowanie administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji publicznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Wyłączenia spod zakresu obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym . .  § 4. Zakres podmiotowy ogólnego postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Kompetencja procesowa organu administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . III. Organy administracji publicznej wydające decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Organy administracji rządowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Organy jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Inne organy państwowe i inne podmioty wydające decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Organy kolegialne w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . .  § 5. Właściwość organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV 1 1 3 10 11 14 15 16 17 21 21 22 23 24 25 29 33 37 39 V Spis treści I. Pojęcie i źródła właściwości organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Właściwość rzeczowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Właściwość miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Właściwość instancyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie właściwości instancyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Organy wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . 3. Organy naczelne w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Zasada obowiązku przestrzegania właściwości z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Skutki prawne naruszenia przepisów o właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  § 6. Spory o właściwość między organami administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie i rodzaje sporów między organami administracji publicznej . . . . . . II. Spory o właściwość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Spory kompetencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  § 7. Wyłączenie pracownika i organu administracji publicznej od załatwienia sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wyłączenie pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zakres podmiotowy instytucji wyłączenia pracownika . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wyłączenie pracownika z mocy prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Wyłączenie pracownika na żądanie lub z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Skutki prawne wyłączenia pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Skutki prawne naruszenia przepisów o wyłączeniu pracownika . . . . . . III. Wyłączenie organu administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Podstawy wyłączenia organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Skutki prawne wyłączenia organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Utrata zdolności do prowadzenia postępowania przez organ kolegialny i poszczególnych jego członków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Strona i inni uczestnicy postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . .  § 8. Strona postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Interes prawny w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zdolność administracyjnoprawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych stron postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zdolność prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zdolność do czynności prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Przedstawicielstwo w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . .  § 9. Pełnomocnictwo procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Ustanowienie pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zakres umocowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Skutki procesowe ustanowienia pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Pełnomocnictwo domniemane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 10. Następstwo procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 11. Uczestnicy postępowania na prawach strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . III . Prokurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . V. Inni uczestnicy na prawach strony w postępowaniu administracyjnym . . . 39 40 41 43 43 43 45 46 47 48 48 50 52 53 54 54 54 57 61 62 63 63 63 64 66 67 67 68 71 73 75 75 75 76 77 80 80 83 83 84 85 87 88 89 91 95 96 VI Spis treści I. Pojęcie i charakter zasad ogólnych postępowania administracyjnego . . . . . II. Funkcje zasad ogólnych postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . III. Inne zasady stosowane w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . 97 Rozdział 4. Zasady ogólne postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 § 12. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 100 100 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 2. Zasady konstytucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3. Zasady sformułowane przez doktrynę i orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . 102 § 13. Zasada praworządności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 14. Zasada prawdy obiektywnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 § 15. Zasada uwzględniania z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu 109 obywateli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 § 16. Zasada zaufania do władzy publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 II. Kodeksowe gwarancje zasady zaufania do władzy publicznej . . . . . . . . . . . 115 III. Obowiązek równego traktowania stron postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 IV. Pewność w sferze stosowania prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Zasada zaufania w świetle orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 VI. Kultura administrowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 § 17. Zasada obowiązku udzielania informacji stronom i innym uczestnikom postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 121 122 125 § 18. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zakres uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . II. Ograniczenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu . . . . . . . . . III. Skutki prawne naruszenia zasady czynnego udziału strony w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 126 § 19. Zasada przekonywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 § 20. Zasada szybkości i prostoty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 II. Szybkość postępowania i jej gwarancje procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 III. Ekonomika procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 § 21. Zasada ugodowego załatwiania spornych spraw administracyjnych . . . . . . . . . . 130 I. Istota ugody administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Realizacja zasady ogólnej z art. 13 KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 § 22. Zasada pisemności postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 § 23. Zasada dwuinstancyjności postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 I. Istota i zakres zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego 138 II. Prawne ograniczenia zasady dwuinstancyjności postępowania . . . . . . . . . . 140 III. Skutki prawne naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania . . . . . . 140 141 141 141 143 145 145 146 147 147 148 148 § 24. Zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie ostatecznej decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Trwałość ostatecznych decyzji administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 25. Zasada sądowej weryfikacji decyzji ostatecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Czynności techniczno-procesowe postępowania administracyjnego . . § 26. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 27. Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie i skutki prawne doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasada oficjalności doręczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zakres podmiotowy doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Spis treści III. Pokwitowanie odbioru pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej . . . . . . . . . . . . . V. Doręczenie właściwe (zwykłe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 152 159 1. Doręczanie pism osobom fizycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 160 2. Doręczanie pism jednostkom organizacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Doręczenie zastępcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 161 1. Doręczenie zastępcze w trybie art. 43 KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 2. Doręczenie zastępcze w trybie art. 44 KPA (doręczenie subsydiarne) . . . 164 VII. Doręczenia szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 VIII. Doręczenie przez ogłoszenie publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 28. Wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 I. Pojęcie wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 II. Zasady dotyczące wzywania osób do udziału w czynnościach 167 procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 3. Elementy wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 4. Wezwanie w sprawach niecierpiących zwłoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 5. Obowiązek osobistego stawiennictwa i jego ograniczenia . . . . . . . . . . . . 170 5.1. Zakres terytorialny obowiązku osobistego stawiennictwa . . . . . . . . 170 5.2. Pomoc prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 5.3. Bezwzględny obowiązek osobistego stawiennictwa . . . . . . . . . . . . . 172 III. Zwrot należności z tytułu zadośćuczynienia wezwaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 § 29. Utrwalanie na piśmie czynności procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 I. Protokół w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 II. Adnotacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 III . Metryka sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 § 30. Udostępnianie akt sprawy administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 II. Uprawnienia strony postępowania w zakresie dostępu do akt sprawy . . . . 184 III. Granice jawności akt sprawy dla strony postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Terminy w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 § 31. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 189 § 32. Obliczanie terminów w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 § 33. Terminy procesowe dla stron i innych uczestników postępowania . . . . . . . . . . . 191 I. Terminy ustawowe i urzędowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przywrócenie terminu procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 193 2. Przesłanki przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 3. Właściwość organu w sprawie przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . 196 4. Orzeczenie w przedmiocie przywrócenia terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 34. Terminy załatwiania spraw administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 199 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 II. Długość terminów załatwiania spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 III. Obowiązek sygnalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 IV. Bezczynność organu i przewlekłe prowadzenie postępowania . . . . . . . . . . . V. Procesowe gwarancje szybkości postępowania administracyjnego . . . . . . . 208 211 VI. Odpowiedzialność pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Rozdział 7. Wszczęcie postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 35. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 VIII Spis treści 216 § 36. Sposoby wszczęcia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 II. Wszczęcie postępowania na żądanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 III. Wszczęcie postępowania z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 IV. Wszczęcie jednego postępowania w dwu lub więcej sprawach . . . . . . . . . . . 221 § 37. Forma i data wszczęcia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 I. Orzekanie o wszczęciu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 II. Data wszczęcia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 III. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 § 38. Podania w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 I. Pojęcie i przedmiot podania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 II. Sposoby wnoszenia podań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 III. Wymogi co do formy i treści podania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 § 39. Braki w podaniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 § 40. Ustalenie właściwości organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Rozdział 8. Postępowanie wyjaśniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 § 41. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 I. Zakres postępowania wyjaśniającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 II. Pojęcie i przedmiot dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 1. Pojęcie dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 2. Przedmiot dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 3. Uprawdopodobnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 § 42. Formy postępowania wyjaśniającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 I. Postępowanie gabinetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 II. Rozprawa administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 1 . Istota rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 2. Przesłanki przeprowadzenia rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 3. Czynności organizujące rozprawę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 4 . Przebieg rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 § 43. Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zasada otwartego katalogu środków dowodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 II. Zasada równej mocy środków dowodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 257 257 III. Dowód z dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojęcie i rodzaje dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Moc dowodowa dokumentu urzędowego w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 IV. Dowód z zeznań świadka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 1. Zdolność bycia świadkiem w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . 260 2. Prawne ograniczenia w przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka . 262 262 263 263 264 266 269 271 272 275 275 276 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 2.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Prawo odmowy zeznań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Prawo odmowy odpowiedzi na pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Tryb przeprowadzania dowodu z zeznań świadka . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Dowód z opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Oględziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Dowód z przesłuchania strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Inne środki dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 44. Zasady postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Realizacja zasady prawdy obiektywnej w postępowaniu wyjaśniającym . . . IX Spis treści 2. Konstrukcja prawna postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Obowiązek wyczerpującego zebrania materiału dowodowego . . . . . . . . 4. Obowiązek wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego . . . . 5. Zasada bezpośredniości postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Postanowienie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu dowodowym . . . . . . . . . IV. Zasada swobodnej oceny dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 45. Zawieszenie postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 279 279 281 281 282 285 288 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 II. Zawieszenie postępowania administracyjnego z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . 290 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 290 2. Braki podmiotowe w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . 292 3. Zagadnienie prejudycjalne (wstępne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 III. Zawieszenie postępowania administracyjnego na żądanie strony . . . . . . . . IV. Podjęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 297 V. Orzeczenie w przedmiocie zawieszenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 VI. Skutki prawne zawieszenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Rozdział 9. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . § 46. Decyzja administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 302 I. Pojęcie decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 1. Decyzja administracyjna w znaczeniu materialnym . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 2. Decyzja administracyjna w znaczeniu procesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Struktura decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 309 2. Obligatoryjne składniki decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Oznaczenie organu administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 2.2. Data wydania decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 2.3. Oznaczenie strony lub stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 310 2.4. Powołanie podstawy prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 2.5. Rozstrzygnięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 2.6. Uzasadnienie faktyczne i prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 2.7. Pouczenie o środkach prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .8 . Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 318 3. Dodatkowe składniki decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Rygor natychmiastowej wykonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 IV. Forma decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 321 V. Zasada związania organu wydaną decyzją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 47. Umorzenie postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 323 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 II. Umorzenie postępowania administracyjnego z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Umorzenie postępowania na żądanie strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 § 48. Współdziałanie organów przy wydawaniu decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 333 § 49. Rektyfikacja i wyjaśnianie wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej . . . 333 I. Rektyfikacja decyzji administracyjnej w trybie art. 111 KPA . . . . . . . . . . . . . 335 II. Rektyfikacja decyzji administracyjnej w trybie art. 113 § 1 KPA . . . . . . . . . . 337 III. Wyjaśnianie wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . § 50. Ugoda administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 339 I. Przesłanki zawarcia ugody administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 II. Procedura zawierania ugody administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 III. Forma i struktura ugody administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Zatwierdzenie ugody administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 X Spis treści V. Wykonalność ugody administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Skutki prawne zatwierdzonej ugody administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 51. Postanowienie organu administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rodzaje postanowień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Forma i struktura postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 347 348 348 350 352 Rozdział 10. Weryfikacja decyzji i postanowień w administracyjnym toku 355 instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 § 52. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 53. Odwołanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 359 I. Konstrukcja prawna odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Prawo odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 2. Przedmiot odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 3. Podmiot uprawniony do wniesienia odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 4. Treść i forma odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 5. Termin do wniesienia odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 365 6. Moc prawna odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Organ właściwy do rozpatrzenia odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 368 § 54. Postępowanie odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 II. Postępowanie odwoławcze przed organem I instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 1. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kontrola decyzji wydanej w I instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 373 3. Przekazanie odwołania organowi odwoławczemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 III. Postępowanie przed organem odwoławczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 2. Czynności wstępne postępowania przed organem odwoławczym . . . . . 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 375 2.2. Niedopuszczalność odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Uchybienie terminu do wniesienia odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 2.4. Prawna forma zakończenia stadium procesowego czynności wstępnych organu odwoławczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Postępowanie rozpoznawcze przed organem II instancji . . . . . . . . . . . . . 5. Cofnięcie odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Zakończenie postępowania odwoławczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Decyzje organu odwoławczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 377 378 382 382 382 384 A. Utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji (art. 138 § 1 pkt 1 KPA) 384 B. Uchylenie zaskarżonej decyzji w całości albo w części i orzeczenie w tym zakresie co do istoty sprawy (art. 138 § 1 pkt 2 in principio KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania I instancji w całości albo w części (art. 138 § 1 pkt 2 in fine KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Umorzenie postępowania odwoławczego (art. 138 § 1 pkt 3 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (art. 138 § 2 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 386 387 388 XI Spis treści F. Uchylenie zaskarżonej decyzji i zobowiązanie organu I instancji 392 do wydania decyzji o określonej treści (art. 138 § 4 KPA) . . . . . . . 7 . Zakaz reformationis in peius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 § 55. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 § 56. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 I. Pojęcie i przedmiot zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 II. Weryfikacja postanowień, na które nie służy zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 401 III. Podmiot uprawniony do wniesienia zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 IV. Termin do wniesienia zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 V. Moc prawna zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Postępowanie zażaleniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 403 403 405 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 II. Podstawy wznowienia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 2. Katalog podstaw wznowienia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 2.1. Wydanie decyzji na podstawie fałszywych dowodów (art. 145 § 1 pkt 1 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Wydanie decyzji w wyniku przestępstwa (art. 145 § 1 pkt 2 KPA) . . 2.3. Wydanie decyzji przez pracownika lub organ podlegający Rozdział 11. Nadzwyczajne środki weryfikacji aktów administracyjnych . . . . . . . . § 57. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 58. Wznowienie postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 411 wyłączeniu (art. 145 § 1 pkt 3 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 2.4. Naruszenie prawa strony do udziału w postępowaniu administracyjnym (art. 145 § 1 pkt 4 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 2.5. Wyjście na jaw nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów (art. 145 § 1 pkt 5 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 2.6. Wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu (art. 145 § 1 pkt 6 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 2.7. Odmienne rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez właściwy organ lub sąd (art. 145 § 1 pkt 7 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 2.8. Uchylenie lub zmiana decyzji lub orzeczenia sądu, w oparciu o które wydana została decyzja (art. 145 § 1 pkt 8 KPA) . . . . . . . . . . 2.9. Wznowienie postępowania administracyjnego jako skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (art. 145a KPA) . . . . . . . . . . 2.10. Wznowienie postępowania administracyjnego jako skutek 418 419 naruszenia zasady równego traktowania (art. 145b KPA) . . . . . . . . . III. Procedura wznowienia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Inicjatywa wznowienia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Termin wznowienia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Właściwość organu w procedurze wznowienia postępowania . . . . . . . . 4. Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Przebieg postępowania wznowieniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Stadium wszczęcia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Postępowanie rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Zakończenie wznowionego postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 59. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 421 421 422 424 426 427 427 429 430 433 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 II. Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 437 438 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Katalog podstaw stwierdzenia nieważności decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII Spis treści 2.1. Wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości (art. 156 § 1 pkt 1 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 2.2. Wydanie decyzji bez podstawy prawnej (art. 156 § 1 pkt 2 KPA) . . . 439 2.3. Wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Wydanie decyzji w sprawie już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną (art. 156 § 1 pkt 3 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie 440 442 (art. 156 § 1 pkt 4 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 444 2.6. Wydanie decyzji trwale niewykonalnej (art. 156 § 1 pkt 5 KPA) . . . . 2.7. Wydanie decyzji, która w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą (art. 156 § 1 pkt 6 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8. Wydanie decyzji zawierającej wadę powodującą jej nieważność 445 z mocy prawa (art. 156 § 1 pkt 7 KPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 III. Okoliczności wyłączające możliwość stwierdzenia nieważności decyzji . . . 446 IV. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 447 administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Organ właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji . . . . . . . . . . . . . . . 447 2. Wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji . 447 3. Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 4. Stadium rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 5. Zakończenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 60. Odpowiedzialność odszkodowawcza organu administracji publicznej . . . . . . . . § 61. Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej na podstawie 451 453 art. 154 i 155 KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 456 II. Nabycie prawa na podstawie decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej w trybie art. 154 KPA . . . . . 458 460 IV. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej w trybie art. 155 KPA . . . . . 462 § 62. Inne nadzwyczajne środki weryfikacji decyzji administracyjnych . . . . . . . . . . . . 462 I. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 II. Uchylenie decyzji administracyjnej na podstawie art. 162 § 2 KPA . . . . . . . . III. Postępowanie w stanie nagłej konieczności administracyjnej . . . . . . . . . . . . 465 IV. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej na podstawie przepisów szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń . . . . . . . . . . . . . . . § 63. Pojęcie zaświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 64. Wydawanie zaświadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 65. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Prawo wnoszenia petycji, skarg i wniosków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Organy prowadzące postępowanie w sprawach skarg i wniosków . . . . . . . III . Petycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 66 . Skarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Przedmiot i treść skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Właściwość organów w postępowaniu skargowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Skarga złożona w sprawie indywidualnej w rozumieniu art. 1 467 469 469 470 479 479 480 481 482 483 484 485 pkt 1 i 2 KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Rozpatrzenie i załatwienie skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 489 XIII Spis treści V. Termin załatwienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Postępowanie ze skargą pieniacką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 67. Wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 68. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Przyjmowanie skarg i wniosków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Udział prasy i organizacji społecznych w postępowaniu skargowym i wnioskowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 69. Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków . . . . . Rozdział 14. Opłaty i koszty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 70. Opłaty administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Opłata skarbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Inne opłaty administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 71. Koszty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 492 492 493 495 496 497 498 501 501 501 501 503 504 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 XIV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DorDokElR . . . . . . . . rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14.9.2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektro- nicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii do- kumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad- GospNierU . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst ministracji (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) InfDziałU . . . . . . . . . ustawa z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności pod- miotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114) InspOchrŚrU . . . . . . ustawa z 20.7.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst JęzPolU . . . . . . . . . . . ustawa z 7.10.1999 r. o języku polskim (tekst jedn. Dz.U. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 686 ze zm.) z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny KK . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny KKS . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny skarbowy Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej KP . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks pracy KPA . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania administra cyjnego KPC . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego KPK . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania karnego KRO . . . . . . . . . . . . . . Kodeks rodzinny i opiekuń czy KRSU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst KSH . . . . . . . . . . . . . . Kodeks spółek handlowych jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) XV Wykaz skrótów OchrKonkurU . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen- tów (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 184) OchrInfNiejU . . . . . . ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) OdpMajFPU . . . . . . . ustawa z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funk- cjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173) OpłSkarbU . . . . . . . . ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. OrdPod . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.) Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PetycjeU . . . . . . . . . . ustawa z 11.7.2014 r. o petycjac
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ogólne postępowanie administracyjne. Wydanie 4
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: