Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00296 006857 18478822 na godz. na dobę w sumie
OpenBSD. Podstawy administracji systemem - książka
OpenBSD. Podstawy administracji systemem - książka
Autor: Liczba stron: 552
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-603-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> bsd
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompletny przewodnik po systemie OpenBSD

OpenBSD jest to system operacyjny powszechnie uznawany za najbezpieczniejszy wśród systemów dostępnych na zasadach jakiejkolwiek licencji. Zawiera mniej luk niż w zabezpieczeniach niż dowolna wersja Windows lub Linuksa. Jego twórcy postawili na niezawodność, stabilność i bezpieczeństwo. W wyniku ich prac powstał i nadal rozwijany jest system operacyjny dostępny nieodpłatnie i możliwy do uruchomienia zarówno na zabytkowych komputerach klasy 386, jak i na nowoczesnych serwerach. Jego stabilność doceniło wiele firm, w tym Adobe i Apple. Ta ostatnia oparła na jądrze BSD swój system Mac OS X.

'OpenBSD. Podstawy administracji systemem' to praktyczny przewodnik opisujący wszystkie elementy systemu OpenBSD. Dzięki zawartym w niej wiadomościom poznasz system, będziesz w stanie efektywnie nim administrować, wykorzystywać zaimplementowane w nim mechanizmy zabezpieczające i instalować nowe oprogramowanie. Dowiesz się, jak w pełni wykorzystać możliwości OpenBSD.

Cennym uzupełnieniem wiadomości zawartych w książce jest lista opcji kompilacji jądra oraz zestawienie przykładowych konfiguracji systemu PF.

Jeśli chcesz poznaj najbezpieczniejszy system operacyjny na świecie --
sięgnij po tę książkę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl OpenBSD. Podstawy administracji systemem Autor: Michael W. Lucas T³umaczenie: Michalski Mateusz, Moch Wojciech ISBN: 83-7361-603-9 Tytu³ orygina³u: Absolute OpenBSD Format: B5, stron: 552 OpenBSD jest to system operacyjny powszechnie uznawany za najbezpieczniejszy wġród systemów dostêpnych na zasadach jakiejkolwiek licencji. Zawiera mniej luk ni¿ w zabezpieczeniach ni¿ dowolna wersja Windows lub Linuksa. Jego twórcy postawili na niezawodnoġæ, stabilnoġæ i bezpieczeñstwo. W wyniku ich prac powsta³ i nadal rozwijany jest system operacyjny dostêpny nieodp³atnie i mo¿liwy do uruchomienia zarówno na zabytkowych komputerach klasy 386, jak i na nowoczesnych serwerach. Jego stabilnoġæ doceni³o wiele firm, w tym Adobe i Apple. Ta ostatnia opar³a na j¹drze BSD swój system Mac OS X. „OpenBSD. Podstawy administracji systemem” to praktyczny przewodnik opisuj¹cy wszystkie elementy systemu OpenBSD. Dziêki zawartym w niej wiadomoġciom poznasz system, bêdziesz w stanie efektywnie nim administrowaæ, wykorzystywaæ zaimplementowane w nim mechanizmy zabezpieczaj¹ce i instalowaæ nowe oprogramowanie. Dowiesz siê, jak w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoġci OpenBSD. • Instalacja systemu • Konfiguracja i pierwsze uruchomienie • Administrowanie kontami u¿ytkowników • Mechanizmy sieciowe • Zabezpieczenia • Konfiguracja i rekompilacja j¹dra • Administrowanie systemem plików • Filtrowanie pakietów i system PF Cennym uzupe³nieniem wiadomoġci zawartych w ksi¹¿ce jest lista opcji kompilacji j¹dra oraz zestawienie przyk³adowych konfiguracji systemu PF. Jeġli chcesz poznaj najbezpieczniejszy system operacyjny na ġwiecie — siêgnij po tê ksi¹¿kê. Spis treści Wstęp ...................................................o.......................................... 21 Rozdział 1. Dodatkowa pomoc ...................................................o........................ 35 Wsparcie społeczności OpenBSD ...................................................o................................ 36 „Kod jest w porządku; czy to z Tobą jest coś nie tak?”...................................................o 37 Strony podręcznika...................................................o...................................................o.... 38 Rozdziały podręcznika man ...................................................o................................... 38 Nawigowanie wśród stron podręcznika man...................................................o.......... 40 Wyszukiwanie stron podręcznika man...................................................o................... 40 Numeracja rozdziałów...................................................o............................................ 41 Zawartość stron podręcznika...................................................o.................................. 41 Strony podręcznika w sieci WWW ...................................................o........................ 42 www.OpenBSD.org...................................................o...................................................o... 43 Serwery lustrzane...................................................o...................................................o 43 Lista często zadawanych pytań (FAQ)...................................................o................... 43 Inne strony WWW...................................................o...................................................o..... 43 Listy dystrybucyjne ...................................................o...................................................o... 44 Główne listy dystrybucyjne...................................................o.................................... 45 Subskrybowanie list dystrybucyjnych...................................................o.................... 45 Inne listy oficjalne...................................................o.................................................. 46 Listy dystrybucyjne spoza domeny @OpenBSD.org ................................................ 46 Używanie list dystrybucyjnych ...................................................o.............................. 46 Używanie zasobów OpenBSD do rozwiązywania problemów........................................ 47 www.OpenBSD.org ...................................................o............................................... 47 Strony podręcznika...................................................o................................................. 47 Przeszukiwanie internetu ...................................................o....................................... 48 Wysyłanie listów z prośbą o pomoc ...................................................o............................. 49 Tematy dyskusji ...................................................o...................................................o.. 49 Zawartość prośby o pomoc ...................................................o.................................... 50 Formatowanie prośby o pomoc ...................................................o.............................. 50 Wysyłanie wiadomości ...................................................o.......................................... 51 Odpowiadanie na wiadomość...................................................o................................. 52 Rozdział 2. Przygotowania do instalacji...................................................o........... 53 Sprzęt OpenBSD ...................................................o...................................................o....... 54 Sprzęt własnościowy...................................................o.............................................. 54 Procesor ...................................................o...................................................o.............. 55 Pamięć (RAM) ...................................................o...................................................o.... 55 Dyski twarde ...................................................o...................................................o....... 55 6 OpenBSD. Podstawy administracji systemem Pozyskiwanie systemu OpenBSD ...................................................o................................ 56 Płyty CD-ROM ...................................................o...................................................o... 56 Wyszukiwanie OpenBSD w sieci...................................................o........................... 57 Wydanie systemu OpenBSD ...................................................o........................................ 60 Wybór metody instalacji...................................................o............................................... 60 Lokalne serwery instalacyjne ...................................................o................................. 61 Zestawy dystrybucyjne...................................................o................................................. 61 bsd...................................................o...................................................o....................... 62 baseXX.tgz...................................................o...................................................o.......... 62 etcXX.tgz ...................................................o...................................................o............ 62 manXX.tgz ...................................................o...................................................o.......... 62 compXX.tgz ...................................................o...................................................o........ 62 gameXX.tgz ...................................................o...................................................o........ 63 miscXX.tgz ...................................................o...................................................o......... 63 xbaseXX.tgz...................................................o...................................................o........ 63 xfontsXX.tgz...................................................o...................................................o....... 63 xservXX.tgz ...................................................o...................................................o........ 63 xshareXX.tgz ...................................................o...................................................o...... 64 Partycjonowanie ...................................................o...................................................o........ 64 Po co stosować partycje?...................................................o........................................ 64 Partycjonowanie dla samodzielnego systemu OpenBSD ................................................ 65 Partycja podstawowa (root)...................................................o.................................... 65 Partycja wymiany...................................................o...................................................o 67 /tmp ...................................................o...................................................o.....................68 /var ...................................................o...................................................o...................... 68 /usr ...................................................o...................................................o...................... 68 /home ...................................................o...................................................o.................. 69 Wiele dysków twardych ...................................................o......................................... 69 Partycjonowanie dla wielu systemów operacyjnych ...................................................o.... 70 Sektory dysku...................................................o...................................................o............71 Decyzje zostały podjęte!...................................................o............................................... 71 Rozdział 3. Procedura instalacji ...................................................o...................... 73 Konfiguracja sprzętu ...................................................o...................................................o. 74 Konfiguracja BIOS-u ...................................................o............................................. 74 Przygotowanie dyskietki rozruchowej...................................................o.......................... 75 Tworzenie dyskietek w Uniksie ...................................................o............................. 75 Tworzenie dyskietek w Windows 9x ...................................................o..................... 76 Tworzenie dyskietek w nowych systemach Windows .............................................. 76 Uruchamianie ...................................................o...................................................o............ 77 Program instalacyjny ...................................................o...................................................o. 77 Konfiguracja dysku ...................................................o...................................................o... 78 Tworzenie partycji dla OpenBSD...................................................o................................. 79 Poznawanie narzędzia Disklabel ...................................................o............................ 80 Dodawanie partycji ...................................................o................................................ 82 Kolejne dyski.......................................o...................................................o......................... 85 Inne operacje z etykietą dysku...................................................o...................................... 86 Tryb eksperta...................................................o...................................................o....... 86 Zmiana podstawowych parametrów dysku ...................................................o............ 86 Usuwanie istniejących partycji...................................................o............................... 87 Modyfikowanie istniejącej partycji ...................................................o........................ 87 Usuwanie istniejącej etykiety dysku ...................................................o...................... 87 System pomocy ...................................................o...................................................o... 88 Spis treści 7 Końcowa konfiguracja dysku ...................................................o....................................... 88 Konfiguracja sieci...................................................o...................................................o...... 89 Jeżeli w komputerze zamontowanych jest kilka kart sieciowych.............................. 89 Testowanie połączenia z siecią...................................................o............................... 91 Hasło administratora...................................................o...................................................o.. 92 Nośnik instalacyjny ...................................................o...................................................o... 92 Instalowanie z płyty CD-ROM...................................................o............................... 93 Instalacja poprzez sieć...................................................o............................................ 93 Zestawy dystrybucyjne...................................................o................................................. 95 Typowe zestawy instalacyjne i skrypty ...................................................o........................ 96 Finalizowanie instalacji...................................................o................................................ 96 Rozdział 4. Instalacja wielosystemowa..................................................o............. 99 Przegląd...................................................o...................................................o..................... 99 Partycje MBR...................................................o...................................................o.......... 100 Dziesiątki różnych programów fdisk...................................................o.................... 101 Ograniczenia instalacji wielosystemowych ...................................................o................ 101 Sugerowane kombinacje ...................................................o...................................... 102 Instalowanie systemów Windows NT/2000/XP...................................................o... 102 Instalowanie systemów Windows 9x ...................................................o................... 103 Instalowanie systemów Linux i(lub) FreeBSD ...................................................o.... 103 Geometria dysku twardego...................................................o......................................... 104 Używanie programu fdisk w czasie instalowania systemu ............................................ 105 Odczytywanie partycji MBR...................................................o................................ 106 Tworzenie partycji MBR...................................................o...................................... 107 Edytowanie partycji MBR...................................................o.................................... 108 Ustalanie aktywnej partycji ...................................................o.................................. 109 Kończenie pracy z programem fdisk ...................................................o.................... 109 Inne opcje programu fdisk...................................................o.......................................... 109 Zaczynanie od początku...................................................o....................................... 109 Wyłączenie partycji...................................................o.............................................. 110 Etykieta dysku w środowisku wielosystemowym ...................................................o...... 110 Instalowanie z obcej partycji ...................................................o...................................... 112 Menedżery uruchamiania ...................................................o........................................... 113 Gdzie znaleźć GAG?...................................................o............................................ 113 Rozdział 5. Konfigurowanie po zainstalowaniu .................................................. 115 Podstawowa konfiguracja...................................................o........................................... 115 Strefa czasowa...................................................o...................................................o... 116 Data...................................................o...................................................o................... 116 Ustalanie nazwy komputera ...................................................o................................. 117 Konfiguracja interfejsu Ethernet ...................................................o.......................... 117 Domyślna brama ...................................................o.................................................. 118 Serwis nazw ...................................................o...................................................o...... 118 Aliasy poczty...................................................o...................................................o..... 119 Sprawdzenie efektów naszej pracy...................................................o....................... 119 Konfiguracja programów zintegrowanych ...................................................o................. 119 Konfiguracja demonów w /etc/rc ...................................................o......................... 120 Typowe wartości w pliku /etc/rc.conf ...................................................o........................ 120 Opcje routingu ...................................................o...................................................o.. 121 Filtrowanie pakietów...................................................o............................................ 121 Stacje bezdyskowe ...................................................o............................................... 122 Zarządzanie czasem...................................................o.............................................. 122 Demony...................................................o...................................................o............. 123 Funkcje IPv6 ...................................................o...................................................o..... 125 8 OpenBSD. Podstawy administracji systemem NFS ...................................................o...................................................o................... 126 Konfiguracja AFS ...................................................o................................................ 127 Konfiguracja Kerberos ...................................................o......................................... 127 Różne ...................................................o...................................................o................ 128 Instalowanie kodu źródłowego...................................................o................................... 129 Instalowanie kolekcji portów ...................................................o..................................... 129 Dalsza konfiguracja...................................................o...................................................o. 129 Rozdział 6. Uruchomienie systemu ...................................................o................ 131 Konfigurowanie rozruchu systemu...................................................o............................. 132 Znak zachęty programu rozruchowego ...................................................o................ 132 Uruchamianie w trybie jednoużytkownikowym...................................................o... 133 Uruchamianie w trybie konfiguracji jądra...................................................o............ 134 Uruchamianie alternatywnych jąder systemu...................................................o....... 134 Uruchamianie z alternatywnego dysku twardego...................................................o. 134 Inne przydatne polecenia...................................................o...................................... 135 Plik /etc/boot.conf ...................................................o...................................................o... 135 Konsole szeregowe...................................................o...................................................o.. 136 Sprzętowa konsola szeregowa...................................................o.............................. 137 Programowa konsola szeregowa ...................................................o.......................... 137 Konsole szeregowe systemów innych niż i386 ...................................................o.... 137 Fizyczna konfiguracja konsoli szeregowej...................................................o........... 138 Klient konsoli szeregowej ...................................................o.................................... 138 Konfigurowanie konsoli szeregowej ...................................................o.................... 139 Uruchomienie w trybie wieloużytkownikowym...................................................o......... 140 /etc/rc ...................................................o...................................................o................ 140 /etc/rc.conf ...................................................o...................................................o........ 141 /etc/netstart...................................................o...................................................o........ 141 /etc/rc.securelevel...................................................o................................................. 141 /etc/rc.local...................................................o...................................................o........ 142 /etc/rc.conf.local...................................................o...................................................o 142 /etc/rc.shutdown ...................................................o...................................................o 142 Edycja skryptów /etc/rc ...................................................o.............................................. 142 Uruchamianie oprogramowania pochodzącego z portów........................................ 143 Uruchamianie innych programów ...................................................o........................ 144 Rozdział 7. Obsługa użytkowników...................................................o................ 145 Systemy dla pojedynczego użytkownika...................................................o...................... 145 Dodawanie użytkowników ...................................................o......................................... 147 Interaktywne dodawanie użytkowników ...................................................o.............. 147 /etc/adduser.conf ...................................................o.................................................. 148 Nieinteraktywne dodawanie użytkowników...................................................o......... 151 Ograniczenia kont ...................................................o................................................ 153 Usuwanie kont użytkowników ...................................................o................................... 154 Edycja danych użytkowników...................................................o.............................. 154 Grupy użytkowników ...................................................o................................................. 155 W jakich grupach jestem? ...................................................o.................................... 156 /etc/group ...................................................o...................................................o.......... 156 Grupa pierwotna...................................................o...................................................o 157 Zmiana przynależności do grup ...................................................o........................... 157 Tworzenie grup ...................................................o...................................................o. 157 Klasy użytkowników...................................................o.................................................. 158 Klasa domyślna ...................................................o...................................................o. 158 Definicje klas ...................................................o...................................................o.... 159 Spis treści 9 Prawidłowe wartości zmiennych z pliku /etc/login.conf ......................................... 159 Ograniczenia zasobów...................................................o.......................................... 160 Domyślne ustawienia środowiska ...................................................o........................ 161 Opcje FTP ...................................................o...................................................o......... 162 Opcje kontrolujące hasła i logowanie...................................................o................... 162 Metody autoryzacji...................................................o............................................... 163 Hasło superużytkownika ...................................................o............................................ 165 Używanie hasła superużytkownika ...................................................o...................... 165 Kto może używać hasła superużytkownika? ...................................................o........ 166 Unikanie używania hasła superużytkownika poprzez stosowanie grup......................... 167 Ukrywanie superużytkownika za programem sudo...................................................o.... 169 Po co używać sudo? ...................................................o............................................. 170 Wady programu sudo ...................................................o........................................... 170 Przegląd ...................................................o...................................................o............ 171 visudo...................................................o...................................................o................ 171 /etc/sudoers ...................................................o...................................................o....... 172 Aliasy w pliku /etc/sudoers ...................................................o.................................. 174 Stosowanie aliasów w pliku /etc/sudoers ...................................................o............. 175 Zagnieżdżanie aliasów ...................................................o......................................... 176 Wykorzystywanie grup systemowych jako aliasów ................................................ 176 Identyczne nazwy aliasów...................................................o.................................... 176 Używanie sudo...................................................o...................................................o.. 177 Wykluczanie poleceń z grupy ALL...................................................o...................... 178 Dzienniki sudo ...................................................o...................................................o.. 179 Rozdział 8. Sieci ...................................................o.......................................... 181 Warstwy sieciowe...................................................o...................................................o.... 182 Warstwa fizyczna ...................................................o................................................. 182 Warstwa protokołu fizycznego...................................................o............................. 182 Warstwa protokołu logicznego...................................................o............................. 183 Aplikacje ...................................................o...................................................o........... 184 Życie i czas żądań sieciowych...................................................o.................................... 184 Podstawy sieci ...................................................o...................................................o......... 186 Bufory mbuf...................................................o...................................................o...... 186 Bity...................................................o...................................................o.................... 187 Adresy IP i maski sieciowe ...................................................o.................................. 188 Podstawy TCP/IP ...................................................o...................................................o.... 192 IP...................................................o...................................................o.......................192 ICMP...................................................o...................................................o................. 192 UDP ...................................................o...................................................o.................. 193 TCP ...................................................o...................................................o................... 193 Jak protokoły współpracują ze sobą...................................................o..................... 194 Porty sieciowe ...................................................o...................................................o... 194 Które porty są otwarte? ...................................................o........................................ 195 Co to jest port nasłuchujący?...................................................o................................ 197 Konfigurowanie interfejsów ...................................................o....................................... 198 Routing IP ...................................................o...................................................o...............200 Przykład wewnętrznej sieci routowanej ...................................................o............... 201 Polecenia routingu...................................................o................................................ 202 Rozdział 9. Połączenia sieciowe...................................................o.................... 205 Modemowe połączenia internetowe ...................................................o........................... 205 Modemy ...................................................o...................................................o............ 206 Konfigurowanie PPP...................................................o............................................ 207 Wpis domyślny ...................................................o...................................................o. 207 10 OpenBSD. Podstawy administracji systemem Konfiguracja połączenia...................................................o....................................... 208 Przykładowa konfiguracja dostawcy internetu...................................................o..... 209 Uruchamianie PPP ...................................................o............................................... 210 Rodzaje połączeń ...................................................o................................................. 211 Ethernet ...................................................o...................................................o................... 213 Wstępne wymogi...................................................o.................................................. 213 Ethernetowy protokół fizyczny ...................................................o............................ 214 Adresy MAC ...................................................o...................................................o..... 214 Koncentratory, przełączniki i mosty...................................................o..................... 215 Konfigurowanie karty ethernetowej ...................................................o..................... 215 Wiele adresów IP dla jednej karty sieciowej...................................................o........ 216 Aliasy IP na interfejsie pętli zwrotnej ...................................................o.................. 216 Aliasy puli adresów IP ...................................................o......................................... 217 Rozdział 10. Dodatkowe funkcje zabezpieczające ............................................... 219 Gdzie kryje się wróg?...................................................o................................................. 220 Script kiddies ...................................................o...................................................o.... 220 Nielojalni użytkownicy ...................................................o........................................ 220 Wprawni włamywacze ...................................................o......................................... 221 Hakerzy ...................................................o...................................................o............. 221 Komunikaty o bezpieczeństwie OpenBSD...................................................o................. 222 Sumy kontrolne ...................................................o...................................................o....... 222 Stosowanie sum kontrolnych ...................................................o............................... 223 Niezgodne sumy kontrolne...................................................o................................... 223 Znaczniki plików...................................................o...................................................o..... 224 Przeglądanie znaczników plików ...................................................o......................... 224 Rodzaje znaczników...................................................o............................................. 225 Ustawianie i usuwanie znaczników plików...................................................o.......... 226 Poziomy bezpieczeństwa...................................................o............................................ 226 Ustawianie poziomu bezpieczeństwa ...................................................o................... 227 Poziom bezpieczeństwa –1...................................................o................................... 227 Poziom bezpieczeństwa 0...................................................o..................................... 228 Poziom bezpieczeństwa 1...................................................o..................................... 228 Poziom bezpieczeństwa 2...................................................o..................................... 228 Którego poziomu bezpieczeństwa potrzebuję? ...................................................o.... 229 Praca z poziomami bezpieczeństwa ...................................................o..................... 229 Systrace ...................................................o...................................................o................... 230 Wywołania systemowe...................................................o......................................... 230 Zasady systrace ...................................................o...................................................o. 231 Proste zasady systrace ...................................................o.......................................... 232 Zezwalanie na wykonywanie wywołań systemowych ............................................ 232 Tworzenie pliku zasad systrace...................................................o............................ 235 Tworzenie zasad systrace ...................................................o........................................... 236 Publiczne zbiory zasad systrace ...................................................o........................... 236 Generowanie zasad za pomocą systrace(1) ...................................................o.......... 236 Stosowanie zasad systrace...................................................o.................................... 237 Monitorowanie systrace w czasie rzeczywistym ...................................................o........ 238 Funkcje bezpieczeństwa oprogramowania ...................................................o................. 239 Niewykonywalny stos ...................................................o.......................................... 240 Czystość uprawnień PROT_ ...................................................o................................ 240 WorX ...................................................o...................................................o................ 241 Segmenty tylko do odczytu ...................................................o.................................. 241 ProPolice...................................................o...................................................o........... 241 Spis treści 11 Rozdział 11. Podstawowa konfiguracja jądra ...................................................o... 243 Czym jest jądro?...................................................o...................................................o...... 244 Komunikaty rozruchowe ...................................................o............................................ 244 Dołączanie urządzeń ...................................................o............................................ 245 Numerowanie urządzeń...................................................o........................................ 247 sysctl(8)...................................................o...................................................o................... 247 Wartości parametrów systemowych...................................................o..................... 248 Przeglądanie dostępnych parametrów systemowych............................................... 248 Zmienianie wartości parametrów systemowych...................................................o... 250 Ustawianie parametrów systemowych w czasie rozruchu systemu......................... 251 Tabele parametrów systemowych ...................................................o........................ 253 Zmienianie jądra poleceniem config(8)...................................................o...................... 253 Czym jest program config(8)?...................................................o.............................. 254 Przygotowania...................................................o...................................................o... 254 Sterowniki urządzeń i konfiguracja...................................................o...................... 254 Edytowanie jądra systemu poleceniem config ...................................................o..... 255 Co oznaczają te wpisy? ...................................................o........................................ 256 Konfigurowanie istniejących sterowników urządzeń .............................................. 257 Dodawanie urządzeń ...................................................o............................................ 259 Wyszukiwanie konfliktów...................................................o.................................... 260 Zmienianie informacji niezwiązanych ze sterownikami urządzeń .......................... 261 Zakończenie konfiguracji...................................................o..................................... 263 Instalowanie edytowanego jądra ...................................................o.......................... 263 Konfigurowanie jądra w czasie rozruchu systemu ...................................................o..... 263 Rozdział 12. Kompilacja jądra ...................................................o......................... 267 Kultura kompilacji jądra...................................................o............................................. 267 Po co budować własne jądro? ...................................................o.............................. 269 Problemy z budowaniem własnego jądra ...................................................o............. 269 Problemy z uruchamianiem własnego jądra...................................................o......... 270 Przygotowania...................................................o...................................................o......... 271 Format pliku konfiguracji...................................................o........................................... 271 Pliki konfiguracyjne ...................................................o...................................................o 273 Konfiguracja niezależna od sprzętu ...................................................o..................... 273 Konfiguracja uzależniona od sprzętu ...................................................o................... 273 Własny plik konfiguracji jądra ...................................................o............................. 274 Magistrale i podłączenia...................................................o............................................. 275 mainbus0...................................................o...................................................o........... 275 Konfiguracja połączeń ...................................................o......................................... 276 Ograniczanie rozmiaru jądra ...................................................o...................................... 277 Dmassage i konfiguracja jądra ...................................................o............................. 278 Rozbudowa jądra systemu...................................................o.................................... 278 Zmienianie jądra ...................................................o.................................................. 279 config(8)...................................................o...................................................o.................. 279 Błędy programu config...................................................o......................................... 280 Budowanie jądra...................................................o...................................................o...... 281 Błędy budowania jądra...................................................o......................................... 281 Instalowanie własnego jądra...................................................o....................................... 282 Identyfikowanie uruchomionego jądra...................................................o................. 282 Rozdział 13. Oprogramowanie dodatkowe ...................................................o....... 283 Kompilowanie programów ...................................................o......................................... 284 Kod źródłowy...................................................o...................................................o.... 284 Przenośność między platformami...................................................o......................... 285 12 OpenBSD. Podstawy administracji systemem System portów i pakietów ...................................................o.......................................... 286 Drzewo portów...................................................o...................................................o........ 286 Podkategorie portów ...................................................o............................................ 288 Wyszukiwanie programów...................................................o................................... 288 Korzystanie z pakietów ...................................................o.............................................. 291 Pliki pakietu ...................................................o...................................................o...... 291 Instalacja pakietu...................................................o.................................................. 291 Instalacja z płyt CD-ROM...................................................o.................................... 292 Instalacja z serwera FTP ...................................................o...................................... 293 Architektury pakietów...................................................o.......................................... 295 Zawartość pakietu ...................................................o................................................ 295 Usuwanie zainstalowanych pakietów...................................................o................... 298 Problemy przy używaniu pakietów ...................................................o...................... 298 Korzystanie z portów...................................................o.................................................. 299 Instalacja portu...................................................o...................................................o.. 300 Przebieg instalacji ...................................................o................................................ 301 Etapy budowania portu ...................................................o........................................ 303 Odmiany portów...................................................o...................................................o...... 307 Usuwanie i powtarzanie instalacji ...................................................o.............................. 309 Dostosowywanie pobierania z internetu...................................................o....................... 309 Uruchamianie programów dla innych systemów...................................................o........ 311 Rozdział 14. /etc ...................................................o........................................... 313 /etc/adduser.conf ...................................................o...................................................o..... 314 /etc/afs/ ...................................................o...................................................o.................... 314 /etc/amd/...................................................o...................................................o.................. 314 /etc/authpf/..........................................o...................................................o........................ 314 /etc/boot.conf...................................................o...................................................o...........314 /etc/bootptab...................................................o...................................................o............315 /etc/ccd.conf ...................................................o...................................................o............315 /etc/changelist...................................................o...................................................o..........315 /etc/csh.*...................................................o...................................................o.................. 315 /etc/daily............................................o...................................................o......................... 315 Kopie bezpieczeństwa głównego systemu plików...................................................o 316 Codzienne sprawdzanie spójności systemu plików ................................................. 316 /etc/daily.local ...................................................o...................................................o.........317 /etc/dhclient.conf ...................................................o...................................................o..... 317 Przedłużanie żądań przydziału adresu...................................................o.................. 317 Odrzucanie złych serwerów DHCP...................................................o...................... 317 Rozgłaszanie informacji o hoście...................................................o......................... 318 /etc/dhcpd.conf ...................................................o...................................................o........ 318 /etc/disklabels/...................................................o...................................................o.........319 /etc/exports ...................................................o...................................................o.............. 319 /etc/fstab ...................................................o...................................................o.................. 319 /etc/ftpchroot ...................................................o...................................................o...........319 /etc/ftpusers ...................................................o...................................................o............. 319 /etc/groups...................................................o...................................................o............... 319 /etc/hostname.*...................................................o...................................................o........ 320 /etc/hosts...................................................o...................................................o.................. 320 /etc/hosts.equiv...................................................o...................................................o........ 320 /etc/inetd.conf...................................................o...................................................o..........321 /etc/hosts.lpd...................................................o...................................................o............ 323 /etc/kerberosIV...................................................o...................................................o........ 323 /etc/kerberosV ...................................................o...................................................o......... 323 Spis treści 13 /etc/ksh.kshrc...................................................o...................................................o...........323 /etc/localtime ...................................................o...................................................o...........323 /etc/locate.rc ...................................................o...................................................o............ 324 /etc/login.conf...................................................o...................................................o..........324 /etc/lynx.cfg...................................................o...................................................o............. 325 /etc/magic ...................................................o...................................................o................ 325 /etc/mail/...................................................o...................................................o.................. 325 /etc/mail.rc...................................................o...................................................o............... 325 /etc/mailer.conf...................................................o...................................................o........ 325 /etc/man.conf ...................................................o...................................................o........... 326 Indeks wyszukiwania ...................................................o........................................... 326 Położenie stron podręcznika...................................................o................................. 327 Wyświetlanie stron podręcznika ...................................................o.......................... 327 Nazwy sekcji ...................................................o...................................................o..... 328 /etc/master.passwd...................................................o...................................................o... 328 Pola ...................................................o...................................................o................... 329 /etc/mk.conf...................................................o...................................................o.............330 /etc/moduli..........................................o...................................................o........................ 330 /etc/monthly...................................................o...................................................o.............331 /etc/monthly.local ...................................................o...................................................o.... 331 /etc/motd...................................................o...................................................o.................. 331 /etc/mtree...................................................o...................................................o................. 331 /etc/myname ...................................................o...................................................o............ 331 /etc/netstart ...................................................o...................................................o.............. 332 /etc/newsyslog.conf ...................................................o...................................................o. 332 /etc/passwd ...................................................o...................................................o..............334 /etc/pf.conf ...................................................o...................................................o.............. 335 /etc/phones...................................................o...................................................o............... 335 /etc/portal.conf...................................................o...................................................o.........335 /etc/ppp/...................................................o...................................................o................... 335 /etc/printcap...................................................o...................................................o............. 336 /etc/protocols ...................................................o...................................................o...........336 /etc/pwd.db...................................................o...................................................o..............336 /etc/rbootd.conf ...................................................o...................................................o....... 337 /etc/rc.*...................................................o...................................................o.................... 337 /etc/remote...................................................o...................................................o............... 337 /etc/resolv.conf ...................................................o...................................................o........ 337 Ustawienie domeny lub listy domen ...................................................o.................... 338 Lista serwerów nazw...................................................o............................................ 338 /etc/rpc...................................................o...................................................o..................... 339 /etc/security ...................................................o...................................................o............. 339 /etc/services ...................................................o...................................................o............. 339 /etc/shells...................................................o...................................................o................. 340 /etc/skel/ ...................................................o...................................................o.................. 340 /etc/skeykeys ...................................................o...................................................o........... 340 /etc/sliphome/ ...................................................o...................................................o.......... 340 /etc/spwd.db ...................................................o...................................................o............ 340 /etc/ssh/...................................................o...................................................o.................... 340 /etc/ssl/ ...................................................o...................................................o.................... 341 /etc/sudoers...................................................o...................................................o.............. 341 /etc/sysctl.conf...................................................o...................................................o.........341 /etc/syslog.conf...................................................o...................................................o........ 341 Kanały...................................................o...................................................o............... 341 Poziomy ...................................................o...................................................o............ 342 14 OpenBSD. Podstawy administracji systemem Akcje...................................................o...................................................o................. 343 Tworzenie wpisów w pliku syslog.conf ...................................................o............... 343 Nazwy programów jako kanały...................................................o............................ 344 /etc/systrace/ ...................................................o...................................................o............ 345 /etc/termcap ...................................................o...................................................o.............345 /etc/ttys ...................................................o...................................................o.................... 345 Typy terminali...................................................o...................................................o... 345 Konfiguracja /etc/ttys ...................................................o........................................... 346 /etc/weekly ...................................................o...................................................o..............347 /etc/weekly.local...................................................o...................................................o...... 347 /etc/wsconsctl.conf ...................................................o...................................................o.. 347 Zmiana układu klawiatury...................................................o.................................... 347 Wygaszanie ekranu ...................................................o.............................................. 348 Rozdział 15. Zarządzanie dyskami i systemami plików........................................ 349 Węzły urządzeń ...................................................o...................................................o....... 349 Urządzenia typu raw i block...................................................o................................. 350 Tablica systemu plików: /etc/fstab ...................................................o............................. 351 System plików FFS ...................................................o...................................................o. 352 Opcje montowania FFS...................................................o........................................ 352 Wykorzystanie typów montowania ...................................................o...................... 355 Co jest zamontowane?...................................................o.......................................... 355 Uszkodzone partycje FFS...................................................o........................................... 356 Nieudane sprawdzanie automatyczne...................................................o................... 356 mount(8) i FFS ...................................................o...................................................o........ 357 Montowanie standardowych systemów plików...................................................o.... 358 Określanie opcji montowania...................................................o............................... 358 Wymuszanie trybu read-write ...................................................o.............................. 358 Zamontowanie wszystkich standardowych systemów plików................................. 359 Montowanie partycji w innych punktach ...................................................o............. 359 Odmontowywanie systemu plików FFS...................................................o............... 359 Montowanie niestandardowych systemów plików ...................................................o..... 359 Dedykowane programy montujące...................................................o....................... 360 V-węzły, niestandardowe systemy plików i FFS ...................................................o. 361 Typy niestandardowych systemów plików...................................................o........... 361 Prawa dostępu do systemu plików ...................................................o....................... 362 Media wymienne ...................................................o...................................................o..... 362 Dyski wymienne w /etc/fstab ...................................................o............................... 363 Formatowanie dyskietek ...................................................o...................................... 363 Dodawanie nowych dysków twardych ...................................................o....................... 364 fdisk ...................................................o...................................................o.................. 365 Podział na partycje ...................................................o............................................... 365 Tworzenie systemów plików...................................................o................................ 366 Montowanie nowego napędu ...................................................o............................... 366 Przenoszenie danych na nową partycję ...................................................o................ 367 System plików MFS ...................................................o...................................................o 367 MFS a plik wymiany...................................................o............................................ 368 Tworzenie partycji MFS ...................................................o...................................... 368 Montowanie partycji MFS przy starcie systemu ...................................................o.. 368 Montowanie obrazów dysków...................................................o.................................... 369 V-węzły urządzeń...................................................o................................................. 369 Używanie vconfig(8) i mount(8)...................................................o.......................... 370 Odłączanie obrazów dysków...................................................o................................ 370 Spis treści 15 Partycje zaszyfrowane...................................................o................................................ 370 Tworzenie pliku partycji ...................................................o...................................... 371 Konfiguracja pliku partycji ...................................................o.................................. 371 Nieprawidłowe zamknięcia systemu ...................................................o.................... 372 Niepoprawne klucze i ich zmiana...................................................o......................... 373 Rozdział 16. Aktualizacja OpenBSD ...................................................o................ 375 Po co aktualizować? ...........................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

OpenBSD. Podstawy administracji systemem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: