Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00499 006464 14064026 na godz. na dobę w sumie
OpenOffice.org - książka
OpenOffice.org - książka
Autor: , Liczba stron: 976
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-326-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> openoffice
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dzięki współpracy twórców projektu open source OpenOffice.org z firmą Sun Microsystems, miliony użytkowników systemów Linux, Solaris i Windows mają do dyspozycji pakiet biurowy, który jest wydajny, łatwy w użytkowaniu, a co najważniejsze całkowicie bezpłatny!

Naucz się OpenOffice.org i poznaj wspaniałe funkcje nowej wersji. Książka zawiera odpowiedzi na pytania setek użytkowników tego pakietu, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych, dzięki czemu jest to najbardziej praktyczna i najbardziej wyczerpująca książka omawiająca OpenOffice.org. Znajdziesz w niej klarowne i wyczerpujące instrukcje przedstawiające krok po kroku wykonywanie poszczególnych operacji.

Instalacja i porady na temat konfiguracji

Wskazówki dla zaawansowanych użytkowników

Samouczki

Wyczerpujący opis każdej aplikacji

Ponadto omówiono:

Zainstaluj bezpłatny pakiet OpenOffice.org
i nie obawiaj się kontroli swojego oprogramowania!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI OpenOffice.org KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Autorzy: Solveig Haugland, Floyd Jones T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Wojciech Moch, Piotr Rajca, Witold Zio³o ISBN: 83-7361-326-9 Tytu³ orygina³u: OpenOffice.org 1.0 Resource Kit Format: B5, stron: 976 TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Dziêki wspó³pracy twórców projektu open source OpenOffice.org z firm¹ Sun Microsystems, miliony u¿ytkowników systemów Linux, Solaris i Windows maj¹ do dyspozycji pakiet biurowy, który jest wydajny, ³atwy w u¿ytkowaniu, a co najwa¿niejsze ca³kowicie bezp³atny! Naucz siê OpenOffice.org i poznaj wspania³e funkcje nowej wersji. Ksi¹¿ka zawiera odpowiedzi na pytania setek u¿ytkowników tego pakietu, zarówno pocz¹tkuj¹cych, jak i zaawansowanych, dziêki czemu jest to najbardziej praktyczna i najbardziej wyczerpuj¹ca ksi¹¿ka omawiaj¹ca OpenOffice.org. Znajdziesz w niej klarowne i wyczerpuj¹ce instrukcje przedstawiaj¹ce krok po kroku wykonywanie poszczególnych operacji. Instalacja i porady na temat konfiguracji: • Instalacja dla pojedynczego u¿ytkownika i sieciowa dla wszystkich platform, wraz z opisem najczêġciej pope³nianych b³êdów • Wskazówki na temat migracji dla u¿ytkowników StarOffice 5.2 Wskazówki dla zaawansowanych u¿ytkowników: • Sposób drukowania nag³ówków arkusza na wielu stronach, modyfikacja XML w celu edycji plików i dostosowywania OpenOffice.org oraz import plików tekstowych do arkusza Samouczki: • Zapoznaj¹ z kluczowymi funkcjami ka¿dej aplikacji oraz procedurami konfiguracyjnymi OpenOffice.org Wyczerpuj¹cy opis ka¿dej aplikacji: • Writer — edycja, formatowanie, korespondencja seryjna, drukowanie do plików PostScript i PDF, obszerne dokumenty, kontrola wersji i porównywanie dokumentów • Edytor WWW — tworzenie stron WWW za pomoc¹ narzêdzia AutoPilot, odnoġniki, przegl¹danie i edycja ĥród³a, animowane rysunki GIF • Calc — formatowanie, wprowadzanie danych i obliczenia w arkuszu (tym funkcja AutoPilot), scenariusze, szukanie wyniku, eksport do HTML-a i wstawianie arkuszy do innych dokumentów • Impress — tworzenie, projektowanie i prezentacji i animacji. Spis treści Przedmowa....................................................................................... 13 Część I Zaczynamy ...................................................c.................17 Rozdział 1. Wprowadzenie do OpenOffice.org 1.0 ............................................... 19 Szybki opis OpenOffice.org...................................................s...........................................19 Dziesięć powodów, dla których warto używać OpenOffice.org.......................................20 Istota programu ...................................................s...................................................s...........22 Migracja z Microsoft Office...................................................s...........................................27 Co nowego?...................................................s...................................................s.................28 Rozdział 2. Instalacja ......................................................................................... 35 Szybki start...................................................s...................................................s..................35 Przygotowanie do instalacji ...................................................s...........................................36 Instalowanie oprogramowania ...................................................s.......................................39 Rozwiązywanie problemów ...................................................s...........................................50 Zaczynamy ...................................................s...................................................s..................54 Rozdział 3. Migracja z programu StarOffice 5.2 do OpenOffice.org 1.0 ................ 57 Szybki przegląd informacji na temat migracji ...................................................s...............57 Usuwanie StarOffice 6.0 beta przed migracją...................................................s................58 Przenoszenie danych osobistych i ustawień z wersji 5.2. .................................................59 Przenoszenie poczty, książki adresowej i grup dyskusyjnych ..........................................59 Eksportowanie danych terminarza StarOffice...................................................s................62 Odczytywanie plików z wersji 5.2 i konwersja na aktualny format .................................62 Konwersja drukarek z wersji 5.2 w systemie UNIX...................................................s......64 Makra ...................................................s...................................................s..........................64 Przenoszenie danych i baz danych ...................................................s.................................64 Rozdział 4. Konfiguracja drukarek i drukowanie.................................................. 67 Drukarki i faksy w systemie Unix...................................................s..................................67 Wydruki podstawowe...................................................s...................................................s..84 Drukowanie korespondencji seryjnej i innych dokumentów opartych na źródłach danych .....86 Drukowanie do plików PDF i PostScript ...................................................s.......................87 Obsługa faksów ...................................................s...................................................s...........89 Zamiana Czcionek...................................................s...................................................s.......91 Ustawienia strony...................................................s...................................................s........92 Ustawienia wydruku bitmap, przezroczystości i koloru lub skali szarości.......................95 6 OpenOffice.org Drukowanie broszur ...................................................s...................................................s....95 Ustawienia dla druku komercyjnego...................................................s............................100 Konfiguracja ostrzeżeń podczas druku ...................................................s........................101 Rozdział 5. Konfigurowanie i porady .................................................................. 103 Konfigurowanie OpenOffice.org ...................................................s.................................103 W poszukiwaniu pomocy ...................................................s.............................................104 Obsługa i konfiguracja menu i interfejsu użytkownika ..................................................105 Konfigurowanie zamiany czcionek ...................................................s..............................115 Uruchamianie i konfigurowanie czcionek i formatowania azjatyckiego ........................115 Określanie skali wyświetlania i jednostek miary ...................................................s.........120 Konfigurowanie i używanie grafiki i kolorów ...................................................s.............120 Kontrolowanie zmian tekstu i autouzupełnianie ...................................................s..........127 Wyłączanie irytujących funkcji...................................................s....................................133 Operacje na katalogach ...................................................s................................................136 Konfigurowanie i użycie funkcji internetowych ...................................................s..........139 Ustalanie ilości możliwych cofnięć i liczby pamiętanycsh ostatnio otwartych dokumentów ...................................................s...............................147 Zabawa z XML-em ...................................................s...................................................s...149 Konfigurowanie zabezpieczeń ...................................................s.....................................151 Zablokowanie otwierania plików MS Office i HTML w OpenOffice.org .....................155 Sprawdzanie i konfigurowanie charakterystyk dokumentów .........................................156 Konwertowanie dokumentów z i do innych aplikacji...................................................s..161 Konfiguracja drukarek i drukowanie...................................................s............................164 Szablony OpenOffice.org...................................................s.............................................164 Część II Writer ...................................................c.......................165 Rozdział 6. Początki pracy z Writerem .............................................................. 167 Szybki start...................................................s...................................................s................167 Opcje konfiguracyjne Writera ...................................................s......................................173 Skróty klawiaturowe ...................................................s...................................................s.173 Tworzenie nowego dokumentu ...................................................s....................................173 Praca z dokumentami innych aplikacji...................................................s.........................177 Jednostki miary i linijki...................................................s................................................178 Tworzenie i wstawianie autotekstu ...................................................s..............................179 Zaznaczanie teksu ...................................................s...................................................s.....183 Znaki cudzysłowów, symbol ™, tekst wewnętrzny i liczniki słów ................................184 Sprawdzanie pisowni i dzielenie wyrazów ...................................................s..................188 Porady.............................................s...................................................s..............................193 Rozdział 7. Formatowanie dokumentów............................................................. 195 Konfigurowanie i stosowanie języków azjatyckich ...................................................s.....195 Szybkie formatowanie znaków ...................................................s....................................195 Stosowanie okna formatowania znaków ...................................................s......................197 Szybkie formatowanie akapitów ...................................................s..................................203 Stosowanie okna formatowania akapitów...................................................s....................205 Numerowanie, wypunktowanie i konspekty ...................................................s................211 Formatowanie przypisów ...................................................s.............................................219 Stosowanie nagłówków i stopek w prostych dokumentach ............................................221 Układ strony ...................................................s...................................................s..............225 Określanie orientacji strony ...................................................s.........................................229 Zastosowanie ramek w zaawansowanym układzie strony ..............................................231 Dodawanie do dokumentu tekstów pionowych i ukośnych ............................................237 Przykład. Tworzenie złożonego układu strony ...................................................s............237 Spis treści 7 Zaawansowane formatowanie przy użyciu stylów...................................................s.......239 Usuwanie formatowania...................................................s...............................................253 Stosowanie szablonów ...................................................s.................................................253 Rozdział 8. Dodawanie do dokumentu obiektów i łączy ..................................... 261 Grafika i konfiguracja pamięci obiektów...................................................s.....................261 Tworzenie z tekstu hiperłączy...................................................s......................................261 Rysowanie w Writerze ...................................................s.................................................262 Wstawianie grafiki ...................................................s...................................................s....264 Tabele ...................................................s...................................................s........................266 Wykresy ...................................................s...................................................s....................278 Arkusze kalkulacyjne ...................................................s...................................................s279 Zamiana arkusza kalkulacyjnego w tabelę...................................................s...................283 Wykonywanie kalkulacji w tabelach i tekście ...................................................s.............283 Wstawianie ramek i ramek pływających...................................................s......................286 Wstawianie obiektu utworzonego w dowolnej aplikacji.................................................287 Wzory matematyczne...................................................s...................................................s288 Dokumenty ...................................................s...................................................s................291 Skanowanie obrazków do dokumentu...................................................s..........................292 Porady dotyczące wstawionych obiektów i naprawiania zerwanych łączy ....................292 Dodawanie kontrolek i przycisków...................................................s..............................294 Wyrównywanie obiektów do siatki...................................................s..............................294 Wstawianie podpisów ...................................................s..................................................295 Rozdział 9. Książki i długie dokumenty.............................................................. 299 Przegląd...................................................s...................................................s.....................299 Obsługa i przenoszenie plików za pomocą narzędzia Nawigator ...................................300 Numerowanie konspektowe rozdziałów, rysunków i odwołania do ich numerów.........302 Nagłówki i stopki w książkach...................................................s.....................................306 Numerowanie stron ...................................................s...................................................s...308 Tworzenie książek (dokumentów głównych) ...................................................s..............312 Odsyłacze ...................................................s...................................................s..................317 Tworzenie spisu treści...................................................s..................................................319 Tworzenie indeksu ...................................................s...................................................s....328 Tworzenie list rysunków i innych obiektów ...................................................s................335 Bibliografie.......................................s...................................................s............................338 Odstępy przed sekcją, indeksem lub tabelą...................................................s..................341 Rozdział 10. Korespondencja seryjna, wizytówki i inne ....................................... 343 Wprowadzenie do korespondencji seryjnej, wizytówek i innych ...................................343 Przygotowanie danych dla dokumentów korespondencji seryjnej oraz dla wizytówek.....347 Tworzenie za pomocą funkcji AutoPilot listów korespondencsji seryjnej oraz faksów wykorzystujących źródła danych...................................................s..........353 Tworzenie własnych dokumentów korespondencji seryjnej...........................................362 Koperty...................................................s...................................................s......................368 Tworzenie wizytówek oraz etykiet zawierających dane stałe.........................................373 Drukowanie ...................................................s...................................................s...............382 Rozdział 11. Tworzenie i zarządzanie różnymi wersjami dokumentu ..................... 389 Dwa sposoby zarządzania różnymi wersjami dokumentu ..............................................389 Zarządzanie wersjami dokumentu za pomocą narzędzi edycji oraz wersji ....................390 Wykorzystanie sekcji do tworzenia kilku wersji tego samego dokumentu ....................393 Użycie zautomatyzowanych narzędzi edycji ...................................................s...............402 Używanie notatek...................................................s...................................................s......406 8 OpenOffice.org Rozdział 12. Drukowanie w programie Writer ...................................................... 409 Procedury drukowania...................................................s..................................................409 Podstawy drukowania ...................................................s..................................................409 Opcje drukowania programu Writer ...................................................s............................411 Drukowanie notatek ...................................................s...................................................s..411 Równoczesne drukowanie kilku stron, przy wykorzystaniu podglądu wydruku strony ....412 Część III HTML Editor...................................................c..............415 Rozdział 13. Konfiguracja programu HTML Editor ............................................... 417 Konfiguracja ogólnych ustawień internetowych i HTML programu..............................417 Wybór aplikacji domyślnie otwierającej dokument...................................................s.....417 Ustawienia dokumentów HTML...................................................s..................................418 Pokazywanie paska hiperłączy...................................................s.....................................420 Rozdział 14. Przeglądanie i wyszukiwanie ........................................................... 421 Ładowanie stron WWW...................................................s...............................................421 Wyszukiwanie w internecie ...................................................s.........................................421 Pobieranie plików za pomocą FTP i przeglądarki Netscape...........................................423 Rozdział 15. Tworzenie stron WWW .................................................................... 425 W skrócie..........................................s...................................................s............................425 Tworzenie nowych plików HTML...................................................s...............................429 Co zrobić, gdy nie można edytować pliku? ...................................................s.................433 Tworzenie i modyfikacja stylów oraz szablonów ...................................................s........434 Wykorzystywanie sekcji ...................................................s..............................................436 Tworzenie tabel ...................................................s...................................................s.........436 Wstawianie notatek ...................................................s...................................................s...442 Przeglądanie i edycja kodu źródłowego HTML ...................................................s..........444 Wprowadzanie i formatowanie tekstu...................................................s..........................445 Wstawianie i formatowanie elementów graficznych ...................................................s...446 Formatowanie strony...................................................s...................................................s.449 Konfiguracja i przeglądanie właściwości dokumentu...................................................s..451 Rozdział 16. Wzbogacanie stron WWW ............................................................... 453 Wstawianie hiperłączy do dokumentu ...................................................s.........................453 Wstawianie arkuszy kalkulacyjnych oraz innych obiektów ...........................................462 Animowane pliki GIF oraz animowany tekst ...................................................s..............465 Tworzenie map obrazkowych ...................................................s......................................467 Umieszczanie apletów i wtyczek ...................................................s.................................467 Wykorzystanie makr, skryptów i zdarzeń ...................................................s....................469 Rozdział 17. Drukowanie w programie HTML Editor ............................................ 475 Procedury drukowania...................................................s..................................................475 Drukowanie podstawowe ...................................................s.............................................476 Opcje drukowania programu HTML Editor...................................................s.................477 Część IV Calc...................................................c..........................479 Rozdział 18. Wprowadzenie do programu Calc..................................................... 481 W skrócie..........................................s...................................................s............................481 Parametry konfiguracyjne programu Calc ...................................................s...................489 Skróty klawiaturowe ...................................................s...................................................s.490 Tworzenie nowego dokumentu ...................................................s....................................490 Otwieranie w programie Calc dokumentu innego typu ..................................................492 Spis treści 9 Proste procedury umieszczania w arkuszach kalkulacyjnychs danych pochodzących ze źródeł danych...................................................s................................497 Eksport arkuszy kalkulacyjnych programu Calc do innych formatów ...........................499 Przemieszczanie się wewnątrz lub pomiędzy dokumentami za pomocą Nawigatora ....505 Wyszukiwanie i zamienianie...................................................s........................................506 Rozdział 19. Wprowadzanie i formatowanie danych ............................................ 509 Wprowadzanie tekstu i liczb ...................................................s........................................509 Wypełnianie ...................................................s...................................................s..............513 Autouzupełnianie tekstów ...................................................s............................................514 Stosowanie i tworzenie list wartości ...................................................s............................514 Zmiana kierunku przejścia klawisza Enter...................................................s...................517 Praca z kolumnami i wierszami ...................................................s...................................517 Upiększanie arkuszy przy użyciu narzędzia Autoformat ................................................521 Szybkie formatowanie komórek...................................................s...................................522 Określanie formatowania oraz zabezpieczeń przy użyciu atrybutów komórki...............526 Konfiguracja wyglądu strony ...................................................s.......................................526 Kontrola układu i sposobu przewijania zawartości arkusza............................................534 Zaawansowane metody formatowania przy wykorzystaniu stylów i szablonów ...........536 Rozdział 20. Obliczenia i operacje na danych ...................................................... 541 O obliczeniach przeprowadzanych w arkuszach kalkulacyjnych ...................................541 Podstawowe informacje o formułach...................................................s...........................541 Ręczne wprowadzanie formuł ...................................................s......................................544 Stosowanie kreatora AutoPilot funkcji ...................................................s........................548 Stosowanie odwołań do komórek ...................................................s................................548 Aktualizacja obliczeń ...................................................s...................................................s552 Sortowanie danych ...................................................s...................................................s....555 Filtrowanie danych...................................................s...................................................s....557 Formatowanie warunkowe ...................................................s...........................................559 Kontrola zawartości i formatowania podczas wklejania danych ....................................560 Łączenie komórek ...................................................s...................................................s.....561 Łączenie arkuszy oraz tworzenie połączeń z innymi arkuszami.....................................563 Użycie elementów sterujących formularzy do wprowadzania danych ...........................566 Podpowiedzi dotyczące używania arkuszy kalkulacyjnych............................................567 Rozwiązywanie problemów ...................................................s.........................................568 Rozdział 21. Dodawanie obiektów do arkusza...................................................... 571 Wykresy ...................................................s...................................................s....................571 Listy rozwijane, przyciski oraz inne elementy sterujące formularzy..............................578 Grafika i rysunki...................................s...................................................s........................579 Formuły matematyczne ...................................................s................................................579 Ramki pływające ...................................................s...................................................s.......579 Aktualizowanie połączeń z grafiką oraz obiektami ...................................................s.....579 Rozdział 22. Przydatne narzędzia arkuszy ............................................................ 581 Zabezpieczanie komórek przed wprowadzaniem zmian.................................................581 Kontrola ważności wpisywanych danych ...................................................s....................583 Stosowanie scenariuszy...................................................s................................................585 Stosowanie narzędzia Szukaj wyniku ...................................................s..........................588 Konspekt...........................................s...................................................s............................590 Tworzenie nazwanych obszarów arkusza ...................................................s....................591 Wyświetlanie miejsc docelowych odwołań oraz błędów................................................593 Wyróżnianie wartości...................................................s...................................................s594 Formatowanie warunkowe ...................................................s...........................................594 10 OpenOffice.org Rozdział 23. Kontrola wersji i narzędzia edycyjne ............................................... 595 Zachowywanie narastających wersji dokumentów ...................................................s......595 Rejestracja i wyświetlanie zmian ...................................................s.................................595 Tworzenie notatek ...................................................s...................................................s.....599 Rozdział 24. Drukowanie w programie Calc ......................................................... 601 Drukowanie arkusza kalkulacyjnego ...................................................s...........................601 Czynniki mające wpływ na sposób drukowania arkuszy................................................601 Drukowanie korespondencji seryjnej na podstawie danych z arkusza ...........................603 Wybór arkuszy do wydruku ...................................................s.........................................603 Powtarzanie na wszystkich stronach nagłówków arkuszy skalkulacyjnych (kolumn lub wierszy) ...................................................s................................................604 Określanie zakresu wydruku ...................................................s........................................606 Wybór drukowanych elementów arkusza ...................................................s....................606 Wielkość stron oraz ich numerowanie ...................................................s.........................606 Zapobieganie drukowaniu konkretnych komórek...................................................s........607 Zmniejszanie lub zwiększanie ilości drukowanych stron ...............................................608 Drukowanie do formatu PostScript lub PDF...................................................s................608 Konfiguracja drukarki i czcionek ...................................................s.................................608 Część V Impress ...................................................c....................609 Rozdział 25. Tworzenie prezentacji...................................................................... 611 Krótkie wprowadzenie ...................................................s.................................................611 Tworzenie nowej prezentacji ...................................................s.......................................617 Uruchamianie prezentacji...................................................s.............................................624 Otwieranie istniejących prezentacji ...................................................s.............................625 Konfigurowanie programu Impress w celu ułatwienia tworzensia i otwierania prezentacji ...................................................s.............................................625 Tworzenie i modyfikowanie szablonów ...................................................s......................627 Stosowanie trybów roboczych, trybu slajdu i tła oraz warstw........................................629 Kontrola sposobu prezentacji obszaru roboczego ...................................................s........641 Rozdział 26. Konstruowanie prezentacji .............................................................. 647 Wykorzystanie Nawigatora do poruszania się pomiędzy slajdami .................................647 Organizowanie prezentacji ...................................................s...........................................648 Dodawanie tekstu ...................................................s...................................................s......659 Formatowanie tekstu ...................................................s...................................................s.666 Efekty tekstowe ...................................................s...................................................s.........671 Tworzenie schematów organizacyjnych ...................................................s......................672 Modyfikacja domyślnych czcionek prezentacji ...................................................s...........674 Stosowanie stylów tekstu i obiektów ...................................................s...........................674 Dodawanie wykresów, rysunków i innych obiektów...................................................s...677 Tła prezentacji ...................................................s...................................................s...........683 Nagłówki i stopki ...................................................s...................................................s......689 Rozdział 27. Zaawansowane narzędzia do tworzenia prezentacji ......................... 691 Dodawanie przesunięć, dźwięków oraz efektów specjalnysch do obiektów i tekstów na slajdach ...................................................s............................691 Przesuwanie obiektów lub tekstu wzdłuż ścieżki ...................................................s........695 Tworzenie efektów operujących na dwóch lub kilku obiektach jednocześnie ...............698 W jaki sposób efekty operują na tekście? ...................................................s....................698 Efekty interakcji — uruchamianie makr i nie tylko ...................................................s.....699 Animowane pliki GIF...................................................s...................................................s701 Spis treści 11 Stosowanie efektów przejścia slajdów...................................................s.........................703 Tworzenie prezentacji indywidualnych ...................................................s.......................704 Nieszkodliwe szaleństwa...................................................s..............................................706 Rozdział 28. Dostarczanie i drukowanie prezentacji ............................................ 707 Dodawanie notatek i tworzenie prospektów ...................................................s................707 Określanie przebiegu czasowego automatycznie odtwarzanych prezentacji ..................710 Dostarczanie prezentacji ...................................................s..............................................711 Zmiana formatu pliku prezentacji ...................................................s................................714 Tworzenie wersji HTML istniejącej prezentacji ...................................................s..........715 Drukowanie w programie Impress ...................................................s...............................722 Część VI Edycja obrazów i rysunków ...........................................729 Rozdział 29. Tworzenie rysunków........................................................................ 731 Krótkie wprowadzenie ...................................................s.................................................731 Tworzenie i otwieranie plików programu Draw ...................................................s..........737 Konfiguracja strony...................................................s...................................................s...738 Szablony i style ...................................................s...................................................s.........739 Konfiguracja grafiki i kolorów...................................................s.....................................742 Konfiguracja i używanie istniejących kształtów ...................................................s..........742 Tworzenie i formatowanie prostych obiektów...................................................s.............742 Tworzenie i formatowanie linii ...................................................s....................................747 Operacje na tekście...................................................s...................................................s....751 Umiejscawianie i zmiana wielkości obiektów ...................................................s.............755 Obracanie i odbijanie obiektów...................................................s....................................764 Określanie skali rysunku oraz jednostki miary ...................................................s............766 Eksportowanie rysunków do innych formatów...................................................s............767 Rozdział 30. Zaawansowane narzędzia rysunkowe.............................................. 771 O zaawansowanych funkcjach programu Draw...................................................s...........771 Tworzenie własnych linii i strzałek...................................................s..............................771 Tworzenie i kategoryzacja wypełnień oraz linii ...................................................s..........774 Tworzenie rysunków technicznych z liniami wymiarowymi i łącznikami.....................775 Operacje na krzywych Beziera...................................................s.....................................780 Tworzenie i modyfikacja kolorów ...................................................s...............................782 Tworzenie i modyfikacja gradientów, kreskowań i map bitowych ................................785 Tworzenie obiektów trójwymiarowych ...................................................s.......................788 Dodawanie do rysunku innych plików lub obiektów...................................................s...793 Tworzenie dokładnych i zmienionych kopii ...................................................s................795 Zniekształcanie i zakrzywianie tekstu oraz obiektów za pomocą narzędzi efektów ......796 Zniekształcanie i zakrzywianie tekstu z wykorzystaniem programu FontWork.............797 Konwertowanie tekstu na obiekty 3-W i stosowanie formatowania...............................801 Przekształcanie jednego obiektu w drugi z wykorzystaniem morfingu ..........................801 Konwersja obiektów na inne typy...................................................s................................802 Łączenie kształtów i tworzenie linii z obiektów ...................................................s..........807 Rozdział 31. Edycja obrazów............................................................................... 811 Zmiana kolorów, kontrastu i jasności ...................................................s..........................811 Przycinanie i usuwanie rysunku...................................................s...................................814 Korzystanie z efektów zmieniających wygląd rysunku ..................................................816 Eksportowanie do innych formatów rastrowych...................................................s..........820 12 OpenOffice.org Rozdział 32. Drukowanie rysunków i zdjęć .......................................................... 821 Wyszukiwanie procedur drukowania ...................................................s...........................821 Dopasowywanie zawartości do strony ...................................................s.........................822 Ustawianie parametrów drukowania...................................................s............................823 Okno ostrzeżenia opcji wydruku...................................................s..................................823 Drukowanie rysunku ...................................................s...................................................s.824 Część VII Przechowywane pola danych, źródła danych i formularze...827 Rozdział 33. Przegląd funkcji połączenia z bazami danych................................... 829 OpenOffice.org i bazy danych ...................................................s.....................................829 Bazy danych, do których można się podłączyć...................................................s............830 Wszystkie sposoby na zapisywanie danych i umieszczanie ich w dokumentach ...........830 Rozdział 34. Umieszczanie danych w polach oraz Autotekst ............................... 833 Tworzenie i korzystanie z pól ...................................................s......................................833 Tworzenie i wstawianie autotekstu ...................................................s..............................840 Rozdział 35. Tworzenie i modyfikowanie źródeł danych ....................................... 845 Zawartość tego rozdziału ...................................................s.............................................845 Podstawy źródeł danych oraz samouczek ...................................................s....................846 Przygotowania przed utworzeniem źródła danych...................................................s.......850 Tworzenie źródeł danych ...................................................s.............................................855 Tworzenie i modyfikacja tabel ...................................................s.....................................876 Wpisywanie nowych danych do nowej lub istniejącej tabeli..........................................881 Tworzenie zapytań ...................................................s...................................................s....884 Sortowanie i filtrowanie danych w przeglądarce źródła danych.....................................886 Eksportowanie źródła danych do innego formatu...................................................s........888 Edycja źródła danych z wykorzystaniem przeglądarki źródła danych ...........................889 Rozdział 36. Tworzenie i wykorzystanie formularzy, elementów sterujących oraz zdarzeń............................................... 891 Rozpoczynamy pracę z formularzami...................................................s..........................891 Tworzenie formularzy z wykorzystaniem narzędzia AutoPilot ......................................897 Podstawy tworzenia własnych formularzy...................................................s...................900 Podstawy modyfikacji formularzy ...................................................s...............................902 Dodawanie i wymiana elementów sterujących ...................................................s............905 Wykorzystanie formularzy do przeglądania danych ...................................................s....917 Wykorzystanie formularzy do edycji danych...................................................s...............922 Dodatki ...................................................c....................................925 Dodatek A Makra ............................................................................................ 927 Zawartość dodatku ...................................................s...................................................s....927 Wyszukiwanie makr i informacji o makrach ...................................................s...............928 Podstawy makr ...................................................s...................................................s..........929 Migracja makr ...................................................s...................................................s...........930 Wycieczka z przewodnikiem ...................................................s.......................................930 Opcje ustawień makr...................................................s...................................................s.933 Porządkowanie makr ...................................................s...................................................s.934 Uruchamianie makr ...................................................s...................................................s...939 Otwieranie i edycja makr ...................................................s.............................................942 Dodawanie makr do dokumentów...................................................s................................943 Skorowidz........................................................................................................... 945 Rozdział 7. Formatowanie dokumentów Konfigurowanie i stosowanie języków azjatyckich Jedną z ważniejszych nowych funkcji pakietu jest obżsługa języków azjatyckich.  Obsługa języków azjatyckich dostępna jest w całym pżakiecie, dlatego opisana została w podrozdziale „Uruchamianie i konfigurowanie czcionek i formatowania azjatyckiego” na stronie 115.  Formatowanie w językach azjatyckich opisują też podrożzdziały „Stosowanie okna formatowania znaków” na stronie 197 i „Stosowanie ożkna formatowania akapitów” na stronie 205.  Jeżeli chcesz stosować tekst objaśniający (znaki Ruby) w przypadku terminów technicznych, zobacz podrozdział „Dodawanie tekstu obżjaśniającego w słowach i frazach” na stronie 187. Szybkie formatowanie znaków Jeżeli chcesz stosować szybkie formatowanie znaków, takie jak zmiany czcionek i ich rozmiarów, włączanie i wyłączanie pogrubienia, kursywy i podkreślenia — używaj paska obiektów (rysunek 7.1). Bardziej zaawansowanie opcje formatowania znaków opisano w podrozdziale „Stosowanie okna formatowania zżnaków” na stronie 197. W tym podrozdziale poznasz sposoby szybkiego formatowania znaków, również te, których zapewne jeszcze nie znasz. 196 Część II ♦ Writer Rysunek 7.1. Pasek obiektów programu Writer Stosowanie paska obiektów Stosowanie paska obiektów do wprowadzania formatowania znaków jest wyjątkowo proste (zobacz rysunek 7.1). Za jego pomocą możesz zmieniać czcionkę i jej wielkość, a także opcje pogrubienia, kursywy i podkreślenia. Jeżeli kursor znajduje się w tabeli, pasek obiektów ulegnie zmianie. Zobacz punkt „Ikony znikające i pozycje menu” na stronie 107. Jeżeli chcesz przywrócić ikony forma- towania tekstu na pasku obiektów, kliknij przycisk ze strzałką na prawym końcu paska. Możesz też zaznaczyć fragment tekstu, kliknąć go nim prawym przyciskiem myszy i wybrać odpowiednie opcje formatowania. Szybka zmiana koloru czcionki i tła Na pasku obiektów znajdują się dwa narzędzia formatowania tekstu, kolor czcionki i kolor tła, pokazane na rysunku 7.2. Kolory możesz wybierać spośród znajdujących się na palecie systemowej i kolorów dodanych przez Ciebie do żtej palety. Rysunek 7.2. Ustawianie kolorów czcionki i tła Stosowanie „trybu konewki” Stylisty Jeżeli używałeś już programu Miscrosoft Word, znasz zapewne narzędzie zwane Malarzem formatów. Pozwala ono na kopiowanie charakterystyk formatowania z jednego elementu do drugiego. Writer oferuje podobną funkcję zwaną trybem konewki. Zobacz rysunek 7.3. Rozdział 7. ♦ Formatowanie dokumentów 197 Rysunek 7.3. Narzędzie konewki Działa ona nieco inaczej niż w Wordzie. Może skopiować tylko formatowanie zawarte w Styliście, jest to jednak w zupełności wystarczające. 1. Wybierz Format/Stylista. Wywołasz w ten sposób okno Stylisty, na którym zobaczysz po prawej stronie ikonę z wiaderkiem farby. żKliknij ją, a rozjaśni się i będzie sprawiała wrażenie wciśniętej. 2. Wybierz właściwą kategorię zawierającą styl, którego chcżesz użyć. Jeżeli zechcesz teraz utworzyć nowy styl, kliknij Stylistę prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Nowy. Gdy zdecydowałeś się już na styl przejdź do następnego kroku. 3. Przesuń kursor myszy nad tekst albo obiekt, któremu chceższ nadać styl i kliknij. Styl zostanie nadany danemu obiektowi. Na rysunkach 7.ż4 i 7.5 zobaczysz efekty działania trybu konewki. Rysunek 7.4. Tekst przed „wylaniem” stylu Rysunek 7.5. Tekst po „wylaniu” stylu 4. Gdy zakończysz, kliknij ponownie na ikonie formatowaniża, żeby wyłączyć formatowanie. Stosowanie okna formatowania znaków W tym rozdziale opiszemy bardziej zaawansowane opcje formatowania znaków dostępne w oknie Znak. 1. Zaznacz tekst, któremu chcesz nadać formatowanie. 2. Wybierz Format/Znak. Pojawi się okno Znak. 3. Wprowadź formatowanie znaków i kliknij OK. Gdy będziesz zaznaczał tekst do formatowania, uważaj, czy zaznaczasz też spacje na początku i końcu tekstu — tym spacjom też będzie nadane formatowanie. Na przykład, 198 Część II ♦ Writer gdy w tekście zaznaczonym razem ze spacjami zmieniasz czcionkę na nieproporcjo- nalną (taką jak QWTKGT) spacje na końcach tekstu mogą sprawiać wrażenie zbyt szerokich. Możesz tego uniknąć, zaznaczając słowa przez dwukrotne ich kliknięcie. Jeżeli chcesz zaznaczyć większą ilość słów, kliknij dwukrotnie pierwsze i przeciągnij kursorem nad pozostałymi. Rysunki 7.6 do 7.8 opisują opcje formatowania znaków w poszczególnych zakładkach okna Znak. Zakładki formatujące znaki azjatyckie opisane zostały na rysunkach 7.14 i 7.15. Rysunek 7.6. Okno Znak, zakładka Czcionka Rysunek 7.7. Okno Znak, zakładka Efekty czcionek Rozdział 7. ♦ Formatowanie dokumentów 199 Rysunek 7.8. Okno Znak, zakładka Pozycja Kerning w parze zbliża do siebie znaki, poprawiającn w ten sposób wygląd tekstu. Dopasowywanie tekstu do wysokości określonej przez odstępy między liniami (stosowanie opcji Dopasuj do wiersza) Co robi ta funkcja? Opcja Dopasuj do wiersza, opisana na rysunku 7.8, dopasowuje pio- nowy tekst do wysokości wiersza, tak jak pokazano to na rysunku 7.9. Rysunek 7.9. Działanie opcji Dopasuj do wiersza 200 Część II ♦ Writer Wysokość linii ustawiana jest w oknie Akapit. Wybierz Format/Akapit i kliknij zakładkę Wcięcia i odstępy. Opcja Odstęp domyślnie ma wartość Pojedyncze, tzn. jest to mniej więcej wysokość czcionki albo nieco więcej. Zazwyczaj będziesz powiększał odstęp żmiędzy wierszami. Zasady używania. Jeżeli chcesz zastosować funkcję Dopasuj do wiersza, musisz prze- strzegać poniższych reguł:  Wybierz Format/Akapit/Wyrównanie i z listy wyrównań wybierz jedną z pozycji Do góry, Do środka albo Do dołu. Nie wybieraj innych.  Spróbuj pierwszy raz. Nawet byś nie pomyślał, że pionowyż układ tekstu może być tak nieprzyjemny w obsłudze. Jeżeli ustawiłeś odstżępy miedzy liniami, obróciłeś tekst do pionu i doskonale zmieścił się on wż tej linii — możesz sobie pogratulować. Niestety, późniejsza zmiana odstępów mieżdzy liniami nie rozszerzy ani nie zacieśni tekstu. Będziesz musiał jeszcze raz żzaznaczyć go, wybrać Format/Domyślnie i zacząć wszystko do początku. Stosowanie funkcji Dopasuj do wiersza. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą:. 1. Wybierz Format/Akapit i kliknij zakładkę Wcięcia i odstępy. W polu Odstępy między wierszami ustaw odpowiednią wartość. 2. Zaznacz tekst, który chcesz obrócić. 3. Wybierz Format/Znak i kliknij zakładkę Pozycja. 4. Wybierz odpowiednie ustawienia obrotu (90 lub 270 stopni) iż wybierz Dopasuj do wiersza. Na rysunku 7.10 zobaczysz te opcje, a na rysunku 7.11 zżobaczysz efekty działania tej funkcji. Rysunek 7.10. Ustawienia tekstu poziomego i opcje Dopasuj do wierszta Zaawansowane funkcje formatujące. Ta funkcja jest podobna do tej, która pozwala na powiększenie kilku liter w tekście poziomym, podobnie do wielkich liter na po- czątku starych dokumentów. Rozdział 7. ♦ Formatowanie dokumentów 201 Rysunek 7.11. Ustawienia tekstu poziomego i opcje Dopasuj do wierszta Zmiana szerokości tekstu za pomocą skali szerokości i opcji odstępów Na rysunku 7.12 pokazano różnicę między skalowaniem szerokości (zmiana szerokości czcionki) i odstępami międzyliterowymi (zmiana szerokości odstępów między literami). Rysunek 7.12. Rozszerzanie tekstu, odstępów albo obu opcji Na rysunku 7.13 przedstawiono zakładkę Tło w oknie Znak. 202 Część II ♦ Writer Rysunek 7.13. Okno Znak, zakładka Tło Składanie dwóch liter (kerning w parze) Funkcja kerningu obsługuje też znaki nieangielskie (ligatury), takie jak æ. Sterownik Twojej drukarki również musi je obsługiwać. Formatowanie znaków azjatyckich Upewnij się, że prawidłowo sformatowałeś tekst azjatycki za pomocą informacji zawar- tych w podrozdziale „Uruchamianie i konfigurowanie czcionek i formatowania azja- tyckiego” na stronie 115. Następnie wprowadź zmiany przedstawione na rysunkach 7.14 i 7.15. Rysunek 7.14. Definiowanie układu tekstu azjatyckiego Rozdział 7. ♦ Formatowanie dokumentów 203 Rysunek 7.15. Definiowanie czcionki i języka używanego w tekstach azjatyckich W programie musi być włączona obsługa języków azjatyckich. Zobacz rysunek 5.13. Szybkie formatowanie akapitów W przypadku akapitów formatowanie zawsze obejmuje cały akapit, w którym znajduje się kursor. Nie musisz zaznaczać tekstu, tak jak to było w przypadku formatowania znaków. Pasek obiektów i linijka umożliwiają szybkie wprowadzanie ustawień formatowania akapitów, takich jak wyrównywania, numerowania, wypunktowania, ustawiania wcięć i tabulatorów, a także definiowania koloru tła. Zobacz podrozdział „Stosowanie okna formatowania akapitów” na stronie 205. Formatowanie akapitów za pomocą paska obiektów i linijki jest wyjątkowo proste. Poni- żej znajdziesz kilka możliwości formatowania akapitów, o których być może jeszcze nie wiesz. Szybkie ustawianie wcięć Jeżeli chcesz wprowadzić zmianę wcięcia jednego lub kilku akapitów bez używania okna Akapit, zrób to za pomocą linijki. 1. Zaznacz akapit albo akapity, w których chcesz zmienić żwcięcia. 2. Na linijce poziomej kliknij i przeciągnij dolny trójkącżik, który wskazuje pozycję lewego wcięcia. Razem z dolnym trójkącikiem przesunie żsię górny. 3. Kliknij i przeciągnij górny trójkącik, który wskazuje pżozycję wcięcia pierwszej linii akapitu. Zobacz rysunek 7.16. 204 Rysunek 7.16. Ustawianie wcięć za pomocą linijki Część II ♦ Writer Szybkie ustawianie tabulatorów Za pomocą poziomej linijki możesz wstawiać i przesuwać położenia tabulatorów dla jednego i większej liczby akapitów. 1. Zaznacz akapity, dla których chcesz zmienić ustawieniaż tabulatorów. 2. Klikaj przycisk tabulatora po lewej stronie linijki, wybiżerając w ten sposób rodzaj tabulatora (Z lewej, Z prawej, Dziesiętny albo Do środka). 3. Kliknij na linijce miejsce, w którym chcesz umieścić tażbulator. Zobacz rysunek 7.17. Rysunek 7.17. Wstawianie tabulatora za pomocą linijki Jeżeli chcesz przesunąć tabulator, przeciągnij go w inne miejsce linijki. Przeciągnięcie tabulatora poza linijkę usuwa go. W miejscach, gdzie nie zdefiniowałeś własnych tabulatorów, Writer stosuje własne ustawienia zdefiniowane w menu Narzędzia/Opcje/Dokument tekstowy/Ogólne w sekcji Ustawienia. Wybieranie koloru tła akapitu Z paska obiektów możesz wybrać kolor tła akapitu. Dostępne są kolory ze standardowej palety systemowej pokazanej na rysunku 7.18. Rozdział 7. ♦ Formatowanie dokumentów 205 Rysunek 7.18. Wybieranie z paska obiektów koloru tła akapitu Stosowanie okna formatowania akapitów W tym podrozdziale znajdziesz opis zaawansowanych opcji formatowania akapitów w oknie Akapit. W oknie Akapit nie będziesz mógł zmienić czcionki akapitu. Jeżeli chcesz zmienić czcionkę całego akapitu, musisz zaznaczyć cały akapit i zastosować formatowanie znaków (zobacz podrozdział „Stosowanie okna formatowania akapitów” na tej stro- nie). Ten sposób nadawania atrybutów czcionek różni się od stosowania stylów, ponieważ definicja stylu zawiera w sobie ustawienia czcionek. Jest to kolejny po- wód, dla którego warto stosować style. Zobacz punkt „Po co stosować style?” na stronie 239 i „Standardowe style akapitów” na stronie 24n2. Podstawowe formatowanie akapitów Do wielu z opcji formatowania akapitów możesz uzyskać dostęp, klikając go prawym przyciskiem myszy. 1. Kliknij akapit, który chcesz poddać formatowaniu. 2. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Akapit. Pojawi się okno Akapit. 3. Wprowadź odpowiednie zmiany i kliknij OK. Zobacz rysunek 7.19. Określanie pionowego układu odstępów między liniami opnisano na rysunku 7.21. Tworzenie wysunięcia tekstu Zobacz rysunek 7.19 i wprowadź odpowiednie dane w polach wcięć. Efekt zobaczysz w oknie podglądu. Jeżeli chcesz uzyskać wcięcie wynoszące 1 cm od lewej strony, wpro- wadź wartość  w polu Od lewej. Następnie w polu Pierwszy wiersz wpisz wartość Ō. 206 Część II ♦ Writer Rysunek 7.19. Okno Akapit, zakładka Wcięcia i odstępy Możesz też wybrać Format/Stylista i zastosować styl Wysunięcie tekstu. Pionowe ułożenie tekstu Na zakładce Wyrównanie przedstawionej na rysunku 7.21 wybierasz ustawienia pio- nowego wyrównania tekstu w wierszach. Możesz wybrać opcję Automatycznie, Do linii podstawowej, Do góry, Do środka, Do dołu. Wprowadzone tu ustawienia zadziałają tylko wtedy, gdy odstępy między wierszami wprowadzone na zakładce Wcięcia i odstępy będą większe od rozmiaru czcionki. Na rysunku 7.20 pokazaliśmy, czym różnią się te opcje. Rysunek 7.20. Przykłady pionowego wyrównania tekstu Rozdział 7. ♦ Formatowanie dokumentów 207 Rysunek 7.21. Okno Akapit, zakładka Wyrównanie Kontrolowanie przepływu tekstu, podziału stron i dzielenia wyrazów Na rysunku 7.22 znajdziesz dokładny opis definiowania żprzepływu tekstu. Bardzo przydatna jest opcja Ze stylem strony, ponieważ pozwala na zdefiniowanie sza- blonu i numeru strony stosowanej po podziale strony. Więcej o zmianie stylów strony dowiesz się w podpunkcie „Stosowanie i przełączanie sżtylów strony” na stronie 251. Konfiguracja numerowania Na rysunku 7.23 znajdziesz dokładny opis numerowania akżapitów. Konfigurowanie tabulatorów akapitu Na rysunku 7.24 znajdziesz dokładny opis definiowania żtabulatorów. Znaków wypełniających dobrze jest używać w spisach treści. Tworzą wtedy linię od na- zwy rozdziału do numeru strony. Formatowanie pierwszych liter akapitu Na rysunku 7.25 znajdziesz dokładny opis definiowania żinicjałów. 208 Część II ♦ Writer Rysunek 7.22. Okno Akapit, Zakładka Tekst Rysunek 7.23. Okno Akapit, zakładka Numeracja Kolor akapitu, grafika i obramowanie Za pomocą okna przedstawionego na rysunku 7.26 możesz definiować obramowanie akapitu. Rozdział 7. ♦ Formatowanie dokumentów 209 Rysunek 7.24. Okno Akapit, zakładka Tabulator Rysunek 7.25. Okno Akapit, zakładka Inicjały Za pomocą okna przedstawionego na rysunku 7.27 możesz wybrać grafikę na tło do- kumentu. Tekst będzie umieszczony ponad nią. Pozycjonowanie grafiki możliwe jest w sekcji Typ. Poniższe porady dotyczą definiowania tła i obramowaniża akapitu. 210 Część II ♦ Writer Rysunek 7.26. Okno Akapit, zakładka Obramowanie Rysunek 7.27. Okno Akapit, zakładka Tło Tworzenie ramki wokół tekstu. Jeżeli chcesz utworzyć ramkę wokół dwóch aka- pitów, takich jak nagłówek i tekst, rozdziel je za pomocą klawiszy Shift+Enter i osobno sformatuj nagłówek i resztę tekstu. Rozdział 7. ♦ Formatowanie dokumentów 211 Stosowanie kolorów i grafiki w tle. Jeżeli zastosujesz ciemną albo bardzo szcze- gółową grafikę, tekst akapitu może być nieczytelny, jednak zmiana w takim przypad- ku koloru czcionki na biały może dać doskonałe efektyż. Duże obrazki mogą wypełniać cały akapit, tekst znajdzie się przy samych krawędziach grafiki (w przypadku koloru będzie podobnie). Jeżeli chcesz uzyskać odstęp między tekstem, a brzegiem grafiki czy koloru, zastosuj wewnątrz akapitu ramkę tekstową. Zobacz podrozdział „Wstawianie ramek i ramek pływającycżh” na stronie 286. Numerowanie, wypunktowanie i konspekty W tym podrozdziale opisano numerowanie akapitów i wierszy. Opis numerowania wierszy znajduje się na stronie 219. Podstawy Poniżej przedstawiamy najprostsze sposoby numerowania.ż Szybkie numerowanie i wypunktowanie Wybierz tekst, który chcesz numerować albo wypunktować i kliknij odpowiednią ikonę na pasku obiektów. Zobacz rysunek 7.28. Rysunek 7.28. Szybkie numerowanie i wypunktowanie Szybkie wybieranie konspektu W tym podpunkcie dowiesz się, jak utworzyć nowy konspekt w oparciu o zestaw pre- definiowanych stylów. Na rysunku 7.29 znajdziesz przykłażd konspektu. 1. Umieść kursor w miejscu, w których chcesz rozpocząć stosożwanie konspektu. Jeżeli masz z tym problem, wpisz najpierw nieco tekstuż, a następnie zaznacz całą linię. 212 Rysunek 7.29. Przykład konspektu Część II ♦ Writer 2. Wybierz Format/Numeracja/Wypunktowanie. 3. Na zakładce Konspekt wybierz konspekt, który chcesz zastosować. Zobacz rysunek 7.30. Rysunek 7.30. Predefiniowane style konspektów 4. Kliknij przycisk OK. Okno zostanie zamknięte, a w tekście pojawi się nżumer pierwszego poziomu. 5. W każdej linii, w której chcesz przejść na kolejny poziożm konspektu, naciśnij klawisz tabulacji. Jeżeli chcesz przejść na poprzedni pożziom, naciśnij klawisze Shfit+Tab. Jeżeli stosujesz numerację, numery akapitów zmieniażją się zgodnie z poziomami konspektu. Tworzone w ten sposób akapityż powinny wyglądać podobnie do przedstawionych na rysunku 7.29. Określanie, na którym poziomie listy się znajdujeszu Jeżeli chcesz przełączyć konspekt z pierwszego poziomu na drugi, tzn. zrobić wcięcie i rozpocząć numerację od początku, umieść kursor na początku akapitu i naciśnij klawisz Tab. Pokazano to na rysunku 7.31. Aby zmniejszyć wcięcie, możesz zastosować identyczną procedurę, musisz tylko na- cisnąć klawisze Shift+Tab. Rozdział 7. ♦ Formatowanie dokumentów 213 Rysunek 7.31. Szybkie tworzenie wcięć Tworzenie nowej listy numerowanej od numeru 1 Jeżeli masz problem z utworzeniem nowej listy numerowanej od numeru 1, upewnij się, że dwie listy są rozdzielone nienumerowanym akapitem, a następnie umieść kursor na pierwszej linii drugiej listy i kliknij ikonę numerowania — wyłączysz w ten sposób numerowanie. Kliknij ją drugi raz, aby ponownie włączyżć numerowanie. Dostosowywanie numerowania i wypunktowania Jeżeli nie jesteś zadowolony z wyglądu wypunktowania lub numerowania, poniżej dowiesz się, jak możesz je zmienić. Wybieranie stylu numerowania albo wypunktowania Jeżeli chcesz stosować ciekawsze style numerowania albo wypunktowania, postępuj zgodnie z tą procedurą. Najszybszym sposobem na zastosowanie numerowania i wy- punktowania jest utworzenie stylów numerowania i wypunktowania. Zobacz podroz- dział „Zaawansowane formatowanie przy użyciu stylów” naż stronie 239. 1. Zaznacz akapity, które chcesz wypunktować, albo umieść żkursor w miejscu, w którym chcesz rozpocząć nową listę. 2. Wybierz Format/Numeracja/Wypunktowanie. 3. W oknie Numeracja/Wypunktowanie (rysunek 7.32) wybierz odpowiadający Ci rodzaj numeracji albo wypunktowania (na zakładach Rodzaj numeracji, Znaki wypunktowania i Grafiki). Dobrze jest nie zaznaczać opcji Połączyć grafiki. 4. Kliknij OK. Jeżeli tworzysz nową listę numerowaną albo wypunktowaną, wprowadź tekst pierwszego elementu listy i naciśnij Enter. Nowy akapit przejmie format numeracji lub wypunk- towania. Jeżeli naciśniesz Enter w numerowanym albo wypunktowanym pustym aka- picie, numeracja albo wypunktowanie zostaną z niego żusunięte. Jeżeli chcesz wznowić numerowanie zobacz rysunek 7.23. 214 Część II
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

OpenOffice.org
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: