Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00213 003407 18641251 na godz. na dobę w sumie
Opłaty za korzystanie ze środowiska - ebook/pdf
Opłaty za korzystanie ze środowiska - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 38
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2957-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie ma znaczenia, czy posiadasz dużą firmę wykonawczą, emitującą w wyniku swej działalności gazy, odprowadzającą ścieki do wód lub do ziemi i w której powstają odpady, czy też masz w firmie „tylko” flotę samochodową. I tak musisz się rozliczyć, jeśli korzystasz ze środowiska, tzn.: wprowadzasz gazy lub pyły do powietrza, wprowadzasz ścieki do wód lub do ziemi, pobierasz wodę lub składujesz odpady.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bartłomiej Matysiak Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska są wynikiem realizacji zasady: zanieczyszczający płaci. Nie ma znaczenia, czy posiadasz dużą firmę wykonawczą, emitującą w wyniku swej działalności gazy, odprowadzającą ścieki do wód lub do ziemi i w której powstają odpady, czy też masz w firmie „tylko” flotę samochodową. I tak musisz się rozliczyć, jeśli korzystasz ze środowiska, tzn.: wprowadzasz gazy lub pyły do powietrza, wprowadzasz ścieki do wód lub do ziemi, pobierasz wodę lub składujesz odpady. W tekście m.in.: o Opłaty za korzystanie ze środowiska – kto ma obowiązek uiszczania o Jakiej działalności dotyczą opłaty środowiskowe o Korzystaj z właściwych stawek i formularzy o Bez wymaganego pozwolenia – opłaty podwyższone o Zwolnienia z ponoszenia opłat o Opłaty środowiskowe – zobacz krok po kroku, jak to prawidłowo zrobić Autor: Bartłomiej Matysiak specjalista ds. ochrony środowiska w firmie konsultingowej, specjalizuje się w gospodarce odpadami, opłatach za korzystanie ze środowiska oraz sporządzaniu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko 2 Opłaty za korzystanie ze środowiska Pamiętaj, że mówimy tu o „bezpośrednim” korzystaniu ze środowiska, czyli np. własnym ujęciu wody, odprowadzaniu ścieków do rzeki czy rowu melioracyjnego czy składowania odpadów na własnym terenie. Nie musisz się rozliczać, jeśli wodę czerpiesz z wodociągu miejskiego, ścieki odprowadzasz do kanalizacji, a odpady przekazujesz na składowisko lub do podmiotu posiadającego stosowne zezwolenie. Mając umowę z odpowiednimi przedsiębiorstwami, „transferujesz” na nie obowiązek rozliczeń z urzędem marszałkowskim za korzystanie ze środowiska. Ale pewnie nie ominie Cię rozliczenie za emisję gazów lub pyłów, bo w tym wypadku wystarczy mieć samochód służbowy lub ogrzewać siedzibę przy użyciu własnego kotła C.O. I choć opłata za korzystanie ze środowiska i jej obliczanie obowiązuje już od dobrych kilku lat, ciągle budzi wiele wątpliwości i pytań, bo dużo w jej zasadach rok po roku się zmienia. Podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do złożenia raportu do rejestru Krajowej bazy o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Niebawem dojdzie do połączenia sprawozdawczości do krajowej bazy z systemem opłat za korzystanie ze środowiska, a opłatę za wyemitowane substancje ustalisz na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji określonej w raporcie przekazanym do krajowej bazy. Niemniej jednak za okres do 31 grudnia 2016 r. opłaty za korzystanie ze środowiska rozlicza się na starych zasadach. Podstawą do złożenia prawidłowych danych do KOBiZE jest właśnie dotychczasowe rozliczenie za wprowadzane gazy lub pyły do powietrza. Dla Twojej wygody przygotowaliśmy rozliczenie przykładowej firmy, na którym krok po kroku będziesz mógł dokładnie prześledzić, jak w praktyce wygląda określenie należnej opłaty. OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – KTO MA OBOWIĄZEK UISZCZANIA Do ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska zobowiązane są następujące podmioty korzystające ze środowiska:  przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) - czyli osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, 3 Opłaty za korzystanie ze środowiska którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą,  osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,  osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,  jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,  osoby fizyczne niebędące podmiotem, o którym mowa w punkcie 1 korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód (w rozumieniu ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 r.; tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.), zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r.; tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm. Jeżeli obowiązek poniesienia opłaty jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do poniesienia opłat z tytułu: a) emisji: gazów lub pyłów do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi oraz odpadów - jest prowadzący instalację; b) poboru wody - jest użytkownik urządzenia. Urządzenia wodne są to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności: • budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy, • zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych, • stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów, • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych, • obiekty energetyki wodnej, 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Opłaty za korzystanie ze środowiska
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: