Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00058 004377 14990417 na godz. na dobę w sumie
Opodatkowanie działalności twórczej - ebook/pdf
Opodatkowanie działalności twórczej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 252
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-797-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Prawo autorskie i prawo podatkowe to najbardziej dynamicznie rozwijające się dziedziny prawa. W publikacji Opodatkowanie działalności twórczej omówiono formy prowadzenia działalności twórczej, ich znaczenie, formy finansowania i zasady opodatkowania działalności twórczej, ochronę praw autorskich. Przedstawiono m.in. zasady opodatkowania programistów komputerowych, świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych, odszkodowań za naruszenie dóbr osobistych oraz kwestie mecenatu i sponsoringu.Publikacja uwzględnia nie tylko krajowe, lecz także unijne i międzynarodowe regulacje. Wskazuje na różnice w tych regulacjach w przedmiocie różnych stanów faktycznych i prawnych, w tym w wydanych interpretacjach podatkowych oraz orzeczeniach sądów.
Opracowanie to jest adresowane do twórców, przedsiębiorców, osób zajmujących się prawem autorskim i podatkowym oraz kontrolą podatkową. Książka jest użyteczna dla studentów prawa, a także grona analityków, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu praw autorskich i prawa podatkowego.
Krystyna Szałkowska-Kozyra – prawnik, ekonomista, finansista, współpracuje z najbardziej liczącymi się na rynku doradcami podatkowymi, sędziami NSA i profesorami nauk prawnych. W sytuacjach kryzysowych współzarządzała znaczącymi dla gospodarki spółkami. Jest autorką wielu publikacji książkowych, a jej publikacje stanowią poradniki dla uczestników procesów gospodarczych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Opodatkowanie działalności twórczej Krystyna Szałkowska-Kozyra Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Małgorzata Stańczak Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Gierłowska, Joanna Ołówek Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-7806-797-9 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Od Autorki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ I. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1. Znaczenie podatków dla rozwoju działalności twórczej . . . . . . . . 16 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3. Uwagi terminologiczne i metodologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4. Społeczne, gospodarcze i polityczne znaczenie działalności 9 twórczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ROZDZIAŁ II. Charakterystyka i znaczenie działalności twórczej oraz mechanizmy jej finansowania . . . . . . . . . . . . 37 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2. Działalność twórcza a przedmiot i podmiot praw autorskich . . . . . 39 3. Aspekty gospodarcze działalności twórczej . . . . . . . . . . . . . . . 50 4. Formy prawne wykonywania działalności twórczej . . . . . . . . . . 58 5. Koszty działalności twórczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6. Formy osiągania przychodów w działalności twórczej . . . . . . . . . 62 7. Formy finansowania działalności twórczej . . . . . . . . . . . . . . . . 73 8. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ROZDZIAŁ III. Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych przez twórców . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . 83 1. Uwagi ogólne 2. Kwalifikowanie działalności twórczej i jej opodatkowanie 3. Opodatkowanie dochodów działalności twórczej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i działaności wykonywanej osobiście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 4. Opodatkowanie dochodów z działalności twórczej wyko ny wanej na podstawie umów cywilnopraw nych i sto sunku pracy . . . . . . . . 5. Opodatkowanie dochodów pracowników naukowych na podstawie 95 stosunku pracy i umów cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . 105 5 6. Opodatkowanie dochodów programistów komputerowych na podstawie stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 7. Opodatkowanie dochodów z działalności twórczej podat kiem dochodowym od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 8. Opodatkowanie nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świad czeń autorskoprawnych oraz odszkodowań za naru szenie dóbr osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 9. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w formie mecena tu i sponsoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 10. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 ROZDZIAŁ IV. Opodatkowanie VAT oraz PCC działalności twórczej i kulturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 135 1. Uwagi ogólne 2. Zakres podmiotowy opodatkowania VAT działalności twór czej . . . . 3. Opodatkowanie VAT osób fizycznych prowadzących działalność twórczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 4. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług lub podatkiem od czynności cywilno prawnych obrotu autorskimi prawami pokrewnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 5. Opodatkowanie VAT działalności twórczej wykonywanej osobiście, samodzielnej działalności gospodarczej oraz wolnych zawodów . . . 154 6. Opodatkowanie VAT instytucji w zakresie działalności twórczej . . . 159 7. Opodatkowanie VAT mecenatu i sponsoringu . . . . . . . . . . . . . . 161 8. Opodatkowanie VAT obrotu dziełami sztuki . . . . . . . . . . . . . . . 164 9. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 ROZDZIAŁ V. Opodatkowanie twórców w świetle regulacji wspólnotowych oraz międzynarodowych 1. Uwagi ogólne 2. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania . . . . 3. Zasady unikania podwójnego opodatkowania dochodów w świetle . . . . . . . . 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 168 regulacji art. 17 Modelu Konwencji OECD . . . . . . . . . . . . . . . . 186 4. Zasady opodatkowania dochodów polskich twórców pra cujących czasowo w krajach Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 5. Koordynacja ubezpieczeń społecznych dla osób świadczą cych pracę czasowo w krajach UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 6. Analiza porównawcza umów o unikaniu podwójnego opodat ko wania zawartych przez Polskę w zakresie opodatko wania twórców, artystów, naukowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 7. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 6 Spis treściwww.lexisnexis.pl ROZDZIAŁ VI. Opodatkowanie otrzymanych środków pomocowych na rozwój działalności twórczej . . . . . . . . . . . . . . 216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 1. Uwagi ogólne 2. Programy pomocowe na rozwój działalności twórczej na lata 2007–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 3. Opodatkowanie podatkiem dochodowym otrzymanych środków pomocowych z Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 4. Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanych środków pomocowych z Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 5. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwa łych finansowanych ze środków pomocowych . . . . . . . . . . . . . . . . 232 6. Zagadnienia dotyczące dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych finansowanych ze środków pomocowych . . . 235 7. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Wykaz ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz rozporządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz orzeczeń sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Wykaz pism Ministerstwa Finansów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Wykaz pism Ministerstwa Kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Wykaz pism i decyzji Urzędów Skarbowych . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 249 247 255 Spis treści Wykaz skrótów DP d.p.p.w dyrektywa 2006/112/WE – „Doradztwo Podatkowe” – ustawa z  24  kwietnia 2003  r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) – dyrektywa 2006/112/WE Rady z  28  listopada 2006  r. w  sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE k.c. k.k.s. k.p. k.p.c. 2006 L 347/1 ze zm.) – ustawa z  23  kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr  16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) – ustawa z  26  czerwca 1974  r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z  17  listopada 1964  r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) LexPolonica Mon. Pod. MoP o.p. – serwis prawniczy LexisNexis – „Monitor Podatkowy” – „Monitor Prawniczy” – ustawa z  29  sierpnia 1997  r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. OSNC OSNCP PAU PiZS PKWiU PP PPH Pr. Sp. pr.aut. PTE PUG STOART TAiWPN Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i  Ubezpie- czeń Społecznych – Polska Akademia Umiejętności – „Prawo i Zabezpieczenia Społeczne” – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – „Przegląd Podatkowy” – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Prawo Spółek” – ustawa z  4  lutego 1994  r. o  prawie autorskim i  prawach pokrew- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – Związek Stowarzyszeń Artystów i Wykonawców – Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 9 Wykaz skrotów TNOiK u.o.p.d.k. u.p.d.o.f. – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania – ustawa z  25  października 1991  r. o  organizowaniu i  pro wadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.). – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) u.p.d.o.p. – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) u.s.d.g – ustawa z  2  lipca 2004  r. o  swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ustawa o PCC – ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnopraw- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) ustawa o VAT – ustawa z  11  marca 2004  r. o  podatku od towarów i  usług (tekst WWKTiR ZAiKS ZASP ZNUJ ZPAP ZPAV jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – Warszawski Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji – Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych – Związek Artystów Scen Polskich – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Związek Polskich Artystów Plastyków – Związek Producentów Audio-Video www.lexisnexis.pl Od Autorki Niniejsza publikacja pod wieloma względami różni się od konwencjonal- nych opracowań. Jej podłoże normatywne stanowią regulacje prawne w zakresie różnych gałęzi prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego. Opracowanie to ma charakter praktyczny i jest adresowane do twórców, przedsiębior ców, osób zawodowo trudniących się prawem au- torskim i podatkowym oraz osób zajmujących się kontrolą podatkową. Ze względu na wszechstronnie przedstawioną – zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym – tematykę działalności twórczej książka jest użyteczna dla studentów prawa, a także grona analityków, którzy chcą po- głębić wiedzę z zakresu praw autorskich i prawa podatkowego. Szczególną wartością publikacji jest interdyscyplinarne podejście do opa- datkowania działalności twórczej, m.in. w  zakre sie wskazania form pro- wadzenia działalności twórczej, jej znaczenia, form finansowania, a także ochrony praw autorskich. Szerokiej analizie poddano zagadnienia związa- ne z  opodatkowaniem omawianej działalności podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem dochodowym od osób prawnych, podat- kiem VAT, a także kwestie do chodów twórców: z działalności wykonywa- nej osobiście, wykonywanej w  ramach prowa dzo nej działalności gospo- darczej, na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilno prawnych. W niniejszej pracy dodatkowo przedstawiono problematykę prawnopodat- kową pra cowników naukowych w zakresie działalności twórczej oraz pro- gramistów komputerowych, zagadnienia opodatkowania świadczeń nie- odpłatnych i  częściowo odpłatnych, od szkodowań za naruszenie dóbr osobistych oraz mecenatu i sponsoringu. W opracowaniu przedstawiono także problematykę opodatkowania twór- ców w świetle regulacji wspólnotowych i międzynarodowych, w tym opo- datkowania środków pomocowych otrzymanych na rozwój działalności twórczej. 11 Od Autorki Prawo autorskie i prawo podatkowe to najbardziej dynamicznie rozwijają- ce się dziedziny prawa. System prawa powinien jednak zachować propor- cjonalność (umiar), godząc sprzeczne wartości na zasadzie coexistentia oppositorum pomiędzy rozwojem twórczości, ochroną praw autorskich i praw pokrewnych a polityką podatkową państwa. Między tymi obszara- mi istnieje system sprzężeń zwrotnych, o czym przekona się czytelnik, za- poznając się z treścią prezentowaną w niniejszej publikacji. Składam serdeczne podziękowania Katedrze Prawa Finansów Publicznych UMK Toruń, w szczególności prof. zw. dr. hab. Markowi Kalinowskiemu za pomoc i bardzo cenne uwagi przy pisaniu tej książki oraz prof. zw. dr. hab. Bogusławowi Brzezińskiemu za wiedzę z zakresu prawa podatkowego, jaką mi przekazał. www.lexisnexis.pl Rozdział I Uwagi wprowadzające Podatek jest jedną z instytucji o charakterze powszechnym. Jak każda tego typu instytucja uwzględnia tzw. średnią wielu czynników. Powinien być on dostosowany do potrzeb i porządku prawnego państwa oraz ogółu spo- łeczeństwa. Jeżeli system podatkowy jest właściwie skonstruowany i  ma na względzie możliwości i potrzeby ogółu podatników, to w konsekwencji staje się elementem stymulującym rozwój gospodarczy. Nadmierne podat- ki mogą natomiast hamować rozwój społeczny i gospodarczy państwa. Rzadko zwraca się uwagę na to, że podatek może mieć też charakter kultu- rotwórczy. Odnosi się on wtedy nie do całości społeczeństwa, lecz tylko do określonej grupy, zwanej ogólnie twórcami. Są to przede wszystkim arty- ści, wynalazcy, naukowcy w zakresie pracy twórczej i osoby, które wyko- nują czynności (usługi) o charakterze twórczym. Twórcą jest osoba, której źródło utrzymania stanowi tworzenie dzieł, będących przedmiotem prawa autorskiego. Jako „zawód twórczy” określa się zawód wykonywany na podstawie umowy o  pracę lub wykonywany osobiście. Zawodów twór- czych jest stosunkowo dużo, ale twórców, czyli osób uzyskujących docho- dy wyłącznie z  twórczości, znacznie mniej. Wynika to m.in. ze specyfiki poszczególnych profesji. Dzieła, utwory wykonane przez literatów oraz plastyków zalicza się do typowej działalności twórczej, natomiast osoby wykonujące pracę w  dziedzinie nauki mogą wykonywać pracę twórczą i wówczas uzyskują dochody ze stosunku pracy oraz z wykonywanej przez nich działalności (pracy) twórczej. Wiadomo, że społeczeństwo, w  którym brakuje wysokiej klasy specjali- stów z  różnych branż (np. medycyny, przemysłu), naukowców i  wy- nalazców, nie będzie społeczeństwem rozwojo wym. Pogląd ten odnosi się również do zawodów mających charakter pośredni – między twórczym a powszechnym. 13 Rozdział I. Uwagi wprowadzające Biorąc pod uwagę wnioski płynące z przeprowadzonych analiz, można po- stawić hipotezę, że odpowiednio przemyślany podatek, uwzględniający zarówno możliwości, jak i potrzeby państwa oraz badanej grupy zawodo- wej, może odgrywać rolę kulturotwórczą. Działalność kulturotwórcza ma szeroko pojętą przydatność społeczną, gospodarczą i  poli tyczną. Kulturą jest dorobek ludzkości w  sferze materialnej i  niematerialnej przenoszony z pokolenia na pokolenie i przekazywany w sposób zmaterializowany lub słownie. Dzieła – np. literackiego czy dysertacji naukowej – bez odpowied- niego przygotowania i talentu nie wykona przeciętny człowiek, nie każdy może być więc twórcą. Działalność twórcza ściśle wiąże się z  koniecznością wieloletniej nauki i kształcenia umiejętności. Jak słusznie zauważono, istnieją zawody, w któ- rych wystarczy okresowy, z re guły nietrwający dłużej niż rok cykl edukacyj- ny1. Ale są też specjalności, których nie można wykonywać bez kształcenia ustawicznego (w dosłownym tego słowa znaczeniu). Należą do nich profesje twórcze. Człowiek tworzący nowe byty i  wartości jest swoim pierwszym uczniem, a  dopiero potem – nauczycielem innych. Istotą zawodu twórcy, szczególnie badacza naukowego, są według J.P. Dickinsona dwa podstawo- we rodzaje kwalifikacji zawodowych: intelektualne i  eksperymentalne. Kwalifikacje intelektual ne to gruntowna wiedza w  określo nej dziedzinie, obejmująca zarówno jej stan obecny, jak i historycznie uzasadnione perspek- tywy kierunku jej rozwoju oraz umiejętności krytycznej oceny. Kwalifikacje eksperymen talne, umiejętności prowadzenia badań składające się na warsz- tat pracy badacza to drugi, nie mniej ważny składnik kwalifikacji zawodo- wych twórcy, powiązany ściśle z kwalifikacjami intelektualnymi2. Opanowanie tajników warsztatu zawodowego zmusza twórcę do ustawicz- nego kształcenia w szerokim, interdyscyplinarnym zakresie i trwa z różnym nasileniem przez cały okres pracy twórczej. Działalność twórcza wiąże się bardzo często z koniecznością przekraczania barier przeciętnych możliwo- ści, a  więc podejmowania nadzwyczajnych dzia łań. Mózg, podobnie jak mięśnie, wymaga treningu, a także minimalnych warunków, które pozwolą na takie jego wyćwiczenie, aby mógł być twórczy. Aby twórcy mogli two- rzyć, niezbędne jest też zapewnienie pewnego minimum materialnego. 1 Z. Tomaszewska-Kempka, Praca naukowa jako forma kształcenia ustawicznego, War- szawa–Łódź 1992, s. 5. 2 J.P. Dickinson, Science and scientific researchers in modern society, Vendome 1986, s. 69, cyt. za Z. Tomaszewska-Kempka, Praca naukowa…, s. 7. 14 www.lexisnexis.pl Rozdział I. Uwagi wprowadzające Jeżeli państwo – ze względu na inne priorytety – nie może odgrywać roli mecenasa twórczości, to jego obowiązkiem jest stworzenie regulacji praw- nych, które staną się bodźcem do rozwoju działalności twórczej. Jednym z elementów stymulujących rozwój działalności twórczej jest niewątpliwie system podatkowy, który w  zakresie opodatkowania twórców powi nien uwzględnić bardzo wysokie koszty pracy twórczej (koszty zbudowania warsztatu twórczego oraz wykonywania pracy twórczej). Dość powszechny jest pogląd, że napisanie książki czy namalowanie obra- zu nie jest niczym trudnym ani praco chłonnym, gdy posiada się wrodzone zdolności. Podobnie nikt nie za stanawia się nad ogromem pracy, jaką musi wykonać twórca, aby wprowadzić nowe technologie, innowacje. Takie po- dejście do działalności twórczej jest charakterystyczne – z so cjolo gicz nego punktu widzenia – dla społeczeństwa pronaukowego, które nie traktuje twórców naukowych jako wysoce produktywnej kategorii zawodowej3. W związku z tym na leży zmienić powszechny sposób myślenia i populary- zować pogląd, że najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego są dokonania twórcze naukowców, ich odkrycia, innowa cje, wynalazki. Rozwój badań naukowych, techniki i  nowych technologii wynikający z twórczego charakteru pracy jest jednym z czynników stymulujących po- stęp społeczny, gospodarczy, polityczny oraz wzrost dobrobytu narodowe- go. W  świadomości społecznej utrwalać należy przekonanie, że praca twórcza z  różnych dziedzin naukowych stanowi podstawę kształtowania przyszłości. Podatek, jak już wspomniano, może mieć znaczenie kulturotwórcze. Już w  XIV w. Kazimierz Wielki rozumiał rolę nauki w  państwie. Zwolnił na- ukowców od wszelkich obciążeń podatkowych i zapewnił im stałe docho- dy. Późniejsi władcy w większym lub mniejszym stopniu byli kontynuato- rami uprzywilejowania twórców w  zakresie wykonywania przez nich pracy twórczej. Potencjał twórczy został w znacznym stopniu wyniszczony w  okresie międzywojennym. Korzystny dla środowisk twórczych był sys- tem podatkowy w okresie PRL. Uregulowano wówczas ulgi podatkowe dla twórców, nastąpił też rozwój preferencji zawodowych (domy pracy twór- czej, specjalne sklepy dla plastyków itp.). Warunki te sprzyjały twórczości. Pomimo ideologicznych ograniczeń (szczególnie w  dziedzinie twór czo ści 3 Szerzej o typologii rozwoju społecznego, zależności między nauką a rozwojem spo- łecznym zob. B. Jałowiecki, Reguły działania w społeczeństwie i nauce, Warszawa 2002. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Opodatkowanie działalności twórczej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: