Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01269 013469 20609222 na godz. na dobę w sumie
Opowiadania z piaskownicy - ebook/pdf
Opowiadania z piaskownicy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 125
Wydawca: Wydawnictwo BIS Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7551-285-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży >> dla dzieci
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka wpisana na Złotą listę książek polecanych przez Fundację ABCXXI patronującą akcji Cała Polska czyta dzieciom


Kolejne przygody Tomka, znanego z Opowiadań dla przedszkolaków. Codzienne życie niesie naszemu bohaterowi wiele przygód i przeżyć, na ogół zupełnie niezrozumiałych dla dorosłych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Warszawa 2012 Projekt okładki i ilustracje: Iwona Cała Korekta: Alicja Chylińska Copyright © Renata Piątkowska 2006 Copyright © Wydawnictwo BIS 2006 ISBN 978-83-7551-285-4 Wydawnictwo BIS ul. Lędzka 44a 01-446 Warszawa tel. (22) 877-27-05, (22) 877-40-33; fax (22) 837-10-84 bisbis@wydawnictwobis.com.pl www.wydawnictwobis.com.pl Jak ja lu bię ki no. Choć do wczo raj wca le o tym nie wie dzia łem. Nie wiem cze mu, ale jak już jest coś faj ne go, do ro śli trzy ma ją to w ta jem ni cy. Na szczę ście usły sza łem, jak ma ma mó wi do bab ci: – Wzię ła bym Tom ka na baj kę o ko ni ku Gar bu sku, ale nie wiem, czy nie jest jesz cze za ma ły na ki no. – Ja za ma ły?! Ja?! Na baj kę o gar ba tym ko niu?! – krzyk ną łem, a łzy jak na za wo ła nie sta nę ły mi w oczach. Wte dy ma ma wzię ła mnie na ko la na, przy tu li ła i po wie dzia ła: – No do brze, już do brze. Pój dzie my do te go ki na. Łzy obe schły na tych miast, a mój kło pot po le gał już tyl ko na tym, któ rą za baw kę za brać ze so bą na tę wy pra wę. Wy bra łem plu szo we - go ku cy ka, bo to w koń cu miał być film o ja kimś je go gar ba tym ko - le dze. I tak trzy ma jąc ku cy ka za ogon, a ma mę za rę kę, wkro czy łem 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Opowiadania z piaskownicy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: