Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01001 010157 16449842 na godz. na dobę w sumie
Opowieści nowoczesne - ebook/pdf
Opowieści nowoczesne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2362-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).
Przede wszystkim, książka podejmuje problem wzajemnych relacji między dziewiętnastowieczną nowoczesnością, pojmowaną jako dynamiczna i wieloaspektowa formacja kulturowo-społeczno-ekonomiczna a literaturą polskiego pozytywizmu i modernizmu. W książce podjętych zostaje także szereg analiz i interpretacji mniej lub bardziej kanonicznych tekstów literackich reprezentatywnych dla wspomnianych epok. Zazwyczaj są to krótkie formy prozatorskie, czasem jednak pojawiają się też powieści. Książka przynosi lektury tekstów Orzeszkowej, Prusa, Konopnickiej, Reymonta, Berenta i innych. W sensie teoretycznym, książka porusza się wokół takich konstrukcji, jak semanaliza Rolanda Barthes’a, dekonstrukcja, czy biopolityka definiowana wedle lekcji Michela Foucault i Giorgio Agambena. Publikacja adresowana jest w pierwszej kolejności do badaczy literatury i kultury dziewiętnastego wieku, jednak nie tylko, ponieważ ambicją jej jest także chęć kolejnego (ponownego) zdefiniowania polskości, takiej polskości, której ślady i reperkusje obserwować możemy do dziś.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Filip Mazurkiewicz – adiunkt w instytucie nauk o literaturze polskiej im. ireneusza Opackiego w zakładzie literatury poromantycznej uś. autor książki (napisanej razem z Jerzym paszkiem) PrzeczyTacie Ferdydurke (katowice 1998). zajmował się twórczością Teodora parnickiego, na ten temat opublikował m.in. książkę Podróż na Atlantydę. O I tomie “Nowej Baśni” Teodora Parnickiego (katowice 2012); literaturą o zagładzie Żydów. publikował m.in. w „pamiętniku literackim”, w „Tekstach Drugich” i „Fa-art”. aktualnie jest współwykonawcą projektu ncn MaesTrO – „Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XiX wieku do współczesności”. Filip Mazurkiewicz OpOwieści nOwOczesne F i l i p M a z u r k i e w i c z O p O w i e ś c i n O w O c z e s n e 5 8 2 8 8 2 2 Więcej o książce: CENA 22 ZŁ ISSN 0208-6336 (+VAT) ISBN 978-83-8012-362-5 Opowieści nowoczesne mojej Mamie NR 3278 Filip Mazurkiewicz Opowieści nowoczesne Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Maciej Gloger Spis treści Powrót | 7 opowiadanie | 7 nowoczesność — jaka i gdzie? | 15 glossa historycznoliteracka | 36 Miejsce/terytorium | 49 anagram, czyli koszmar | 50 groteska, czyli niesamowite | 69 pieśń niesamowitego bez ‑miejsca | 91 Stan wyjątkowy | 115 dwóch suwerenów (Sienkiewicz) | 115 Z legend dawnego Egiptu Prusa, czyli całkowite zaćmienie | 133 Horus — wiedza interpretacji | 140 Ramzes — rozum metafizyczny | 146 Ludzie nowocześni | 153 jądro jasności | 158 święci ludzie | 184 zarażeni | 205 Maszyna i katastrofa | 243 Realizm, realizm… | 261 Bibliografia | 273 6 Spis treści Nota bibliograficzna | 283 Indeks osobowy | 285 Summary | 291 Résumé | 293 Nota bibliograficzna Dwa teksty opublikowane w tej książce ukazały się wcześniej. Fragment roz‑ działu Stan wyjątkowy zatytułowany „Z legend dawnego Egiptu” Prusa czyli całko‑ wite zaćmienie ukazał się w „Opcjach” 1998, nr 2 pod tytułem „Z legend dawnego Egiptu” Prusa. Próba dekonstrukcji. Rozdział zamykający książkę zatytułowany Realizm, realizm… ukazał się w tomie zbiorowym Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa pod redakcją Ewy Paczoskiej, Bartłomieja Szleszyńskiego i Dawida M. Osiń‑ skiego (Warszawa 2013) pod tytułem Stopień zero pisania a realizm Bolesława Prusa. Indeks osobowy* Adorno Theodor W. 24, 25, 33, 183, 184 Agamben Giorgio 104, 118, 119, 127, 185, 189, 200—202 Arendt Hannah 216, 217 Ariès Phillippe 166 Arystoteles 21, 156 Asnyk Adam 41 Augé Marc 21 Bachórz Józef 71, 91, 195, 206, 262 Barthes Roland 61, 139, 161, 162, 166, 176, 177, 242, 263, 265, 268, 270, 271 Bartoszyński Kazimierz 50, 133, 134, 158 Baudelaire Charles 16, 79 Baudrillard Jean 21, 131, 132 Bauman Janina 23 Bauman Zygmunt 23—25, 36 Benjamin Walter 9, 11—13, 21, 25 Berent Wacław 37, 42, 44, 253—256 Berman Marshall 9, 15—22, 25, 28, 208, 210, 249 Bielik‑Robson Agata 9, 208 Bieroń Tomasz 134 Bismarck Otto von 8 Blumberg Malwina 264 Bobrowska Barbara 206 Borges Jorge Luis 131 Borkowska Grażyna 38, 44, 48, 192, 195, 199 Brodzka Alina 113, 159 Brzozowski Stanisław 204, 205 Budrewicz Tadeusz 46, 70, 112, 199 Bujnicki Tadeusz 43, 253 Canovan Margaret 217 Caravaggio Michelangelo Merisi da 266 Carrabino Ricardo 189 Cervantes Miguel de 225 Chaptal Jean‑Antoine 13 Chatcheon Linda 58 Chmielewska Katarzyna 22 Chrzanowski Bronisław 41, 42 Chrzanowski Ignacy 200 Cichocki Marek 119 Collini Stefan 134 Culler Jonathan 134 Czarniecki Stefan 96 Czerwiński Marcin 133 * Indeks nie obejmuje Bibliografii ani Noty bibliograficznej. 286 Dante Alighieri 81, 157, 270 Dąbrowska Maria 7, 71, 186 Deleuze Gilles 264 Derrida Jacques 146—148, 202 Dmowski Roman 193 Dobrowolski Stanisław Ryszard 167, 186, 250 Doroszewski Witold 135 Dostojewski Fiodor 16, 19, 21 Dygasiński Adolf 41 Dziadek Adam 65, 161, 280 Eco Umberto 134 Einfeld Oswald 13 Eksteins Modris 29 Falkowski Mateusz 243 Falski Maciej 76 Fałtynowicz Zbigniew 112 Fedewicz Maria Bożena 86 Féval Paul 225 Fita Stanisław 206, 247 Flis‑Czerniak Elżbieta 195 Forajter Wacław 220 Foucault Michel 12, 14, 15, 30—32, 102, 117, 118, 156, 157, 183, 184 Freud Zygmunt 87 Gajda Tomasz 189 Garbowski Tadeusz (pseud. Romski Juliusz) 60 Gielata Ireneusz 159—161, 166, 168 Gierasimiuk Jerzy 165, 260 Gloger Maciej 39, 206 Głowiński Michał 69, 70, 74, 78, 82, 134, 206, 218, 253, 255 Golubiewski Mikołaj 48 Gombrowicz Witold 81, 270 Indeks osobowy Grandville (włśc. Gérard Jean Ignace Isidore) 12 Greimas Algirdas 134 Habermas Jürgen 25—27, 233 Handke Ryszard 78 Haussmann Georges 16 Hegel Georg Wilhelm Fryderyk 25— Heidegger Martin 25, 165, 260 Herer Michał 117, 264 Homer 157 Horkheimer Max 24, 25, 33, 183, 27 184 Humboldt Wilhelm von 156 Hurko Josif 129 Ihnatowicz Ewa 220 Iłłakowiczówna Kazimiera 261 Irzykowski Karol 37 Janion Maria 102—106 Jasińska‑Wojtkowska Maria 50, 133, 158 Jennings Lee Byron 86 Kaczyński Jarosław 108 Kaczyński Lech 108, 109 Kadulska Irena 91 Kafka Franz 121, 127, 202 Kania Ireneusz 188 Kartezjusz (Descartes René) 216 Kayser Wofgang 78, 83 Kąkol Piotr 91 Kerenyi Karl 188 Kłoczowski Jan Maria 68 Kłosiński Krzysztof 61, 206 Kniaźnin Dionizy Franciszek 106 Kochanowski Jan 158 Indeks osobowy 287 Kołakowski Leszek 40, 41 Komendant Tadeusz 14, 102, 156 Konopnicka Maria 37, 41, 42, 102, 112—114, 158—162, 166—169, 171, 175, 176, 180, 181, 184, 186, 187, 202, 203, 205, 212, 228, 249—253, 255 Kopaliński Władysław 145 Kopernik Mikołaj 137 Koselleck Reinhart 233—235 Kot Karolina 162, 265 Kotara Janusz 189 Kowalów Barbara 189 Kowalska Małgorzata 31, 118 Koziołek Ryszard 100, 105, 127, 130, 159—161, 166, 168 Krafft‑Ebbing Richard von 206 Kristeva Julia 76 Królak Sławomir 131, 132 Krzemieniowa Krystyna 9 Krzywicki Ludwik 42 Krzyżanowski Julian 49 Kulas Joanna 48 Kulczycka‑Saloni Janina 244 Kurek Agnieszka 189 Lacan Jacques 143, 189, 221, 222 Lange Antoni 22, 208 Lem Stanisław 243 Linde Samuel 179 Łagodzka Anna 217 Łukasiewicz Małgorzata 24, 25, 183, 233 Magnone Lena 166 Maciejewski Janusz 43, 48, 199, 253 Malik Jakub 206 Markiewicz Henryk 10, 22, 39, 44, 45, 208, 259, 264 Marszałek Robert 165, 260 Marks Karol 12, 208, 249 Matuszewski Krzysztof 147 Mazan Bogdan 38 Mickiewicz Adam 26, 48, 101—103, 105—107, 111, 114, 228, 230 Miller Richard 139 Mizera Janusz 165, 260 Moniuszko Stanisław 230 Mumford Lewis 243 Napoleon III 111 Naruszewicz Adam 106 Neuger Leonard 64, 94, 106, 230 Nietzsche Fryderyk 40, 140, 260 Nowak Piotr 104, 119, 185 Nycz Ryszard 36—38, 47 Opacki Ireneusz 133—139, 142, 145, 150 Orkan Władysław 254 Orłowski Hubert 9 Orzeszkowa Eliza 37, 42, 43, 49—53, 56, 59—67, 84, 101, 102, 105, 107, 154, 192, 206, 209, 212, 215, 218— 221, 234—237, 241, 242, 245, 263— 268 Osiński Dawid 195, 220 Paczoska Ewa 48, 195, 206, 220 Parnicki Teodor 164 Paweł św. 40 Pawliszczew Mikołaj 131, 267, 268 Pieścikowski Edward 186, 195 Piranesi Giovanni Battista 68 Platon 146 Płachecki Marian 7, 39, 41, 45, 46, 54—56, 60, 91—94, 97, 110, 129, 131, 196, 198, 266, 267 288 Indeks osobowy Poe Edgar Allan 236 Popławski Jan Ludwik 39, 42 Potocki Antoni 37, 38 Prus Bolesław 7—10, 18, 28—30, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 47, 69—71, 74, 79—84, 86, 87, 90, 107, 108, 110, 130, 133‑139, 142, 145, 147, 149, 151, 153—156, 186, 195—198, 224, 244— 247, 255, 262, 266—270 Przybyła Zbigniew 70 Putin Władimir 109 Rabińska Krystyna 29 Renan Ernst 206 Reszke Robert 87 Reymont Władysław Stanisław 37, 111, 153, 206, 207, 211, 212, 214, 219, 220, 222—224, 234—237, 245, 246, 251, 257—259 Rorty Richard 134 Rutkowski Krzysztof 220 Said Edward 34 Salwa Mateusz 104, 119, 185 Saussure Ferdinand de 65—67 Sawicki Stefan 50, 133, 158 Schimtt Carl 118, 119 Sidorek Janusz 165, 260 Siemek Marek J. 24, 183 Sienkiewicz Henryk 42, 64, 94, 107, 115, 117, 118, 125—130, 132, 133, 186—189, 193, 195, 200, 215, 216, 229, 268 Sikorski Janusz 9 Skórnicki Jerzy 259 Sławiński Janusz 133, 134 Słowacki Juliusz 110 Smith Adam 13 Sobol‑Jurczykowski Andrzej 131 Sowa Jan 48 Staff Leopold 140 Staszic Stanisław 110 Strug Andrzej 37 Supiński Józef 195 Swoboda Tomasz 242 Szczubiałka Michał 243 Szekspir William 101 Szleszyński Bartłomiej 195, 220 Szuster Marcin 9, 208 Szweykowski Zygmunt 29, 30 Szymanowski Wacław 30 Szymutko Stefan 187, 189 Szypowska Maria 212 Śliwińska Irmina 167, 186, 250 Świętochowski Aleksander 24, 47, 60, 186, 191—194 Tetmajer Kazimierz Przerwa 39, 41 Todorov Tzvetan 134 Tołstoj Lew 261 Tomasik Wojciech 8 Tomczok Paweł 205 Trembecki Stanisław 106 Trznadel Jacek 263 Trzynadlowski Jan 158, 163—165 Tusk Donald 186 Tynecka‑Makowska Słowinia 38 Tynecki Jerzy 44, 253 Walters Johnatan 94 Weinreb Alice 94 Weintraub Wiktor 271 Wester Ellen Sofia 229, 230 Wilczyński Grzegorz 264 Winiarski Leon 42 Wiśniewska Irena 192 Witwicki Władysław 146 289 Indeks osobowy Włodarski Józef 91 Wolff Stefan 13 Wolicki Krzysztof 165, 260 Wołowiec Grzegorz 22 Wybicki Józef 91, 92, 94, 95, 96 Wyborski Roman 161 Wyka Kazimierzv22, 36, 208 Wyrwas‑Wiśniewska Monika 34 Yourcenar Marguerite 68, 69 Zabłocki Franciszek 106 Zagajewski Adam 161 Zembrzuski Stanisław 131 Zimand Roman 38—42 Zola Emil 12 Żabski Tadeusz 9, 133, 244, 269 Żeromski Stefan 37, 95, 111 Żmigrodzka Maria 50 Filip Mazurkiewicz Modern Stories Summary The book deals with the nineteenth ‑century relations between the notion of modernity — prior to that epoch, and the subsequent literary periods — namely, romanticism, positivism, and modernism. Modernity is defined here with regard to tradition that used to read it within the frames of steam and electricity as a certain breakthrough, or rift that marked the beginning of the nineteenth century, rather than a simple continuum of the Enlightenment projects. It would thus be a broadly understood dynamic social, cultural, eco‑ nomic, and political construct that would be rich in strong as well as multifac‑ eted effects. In this way, the subsequent periods would represent various types of reaction (from negative to affirmative ones with neutral in ‑between) to the challenges posed by a modern and modernizing world. The argument presented in this book is predominantly based on texts that emerged in the second half of the nineteenth century, particularly positivist literature as well as from the texts representative of anti ‑positivist turn. The very notion of positivism has been critically examined in the book. The reader, however, will find here few references to works written earlier — that is, in the romantic period, as well as later ones, composed in the late modern era. The exemplifications comprising this book most often concern, however, they are not limited to, short pieces of writing — namely, novellas and stories in the main. The reader will also encounter discussions on the whole novels as well as their carefully selected fragments. The authors whose works have been ana‑ lyzed and interpreted are the following: Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Hen‑ ryk Sienkiewicz, Adam Mickiewicz, Józef Wybicki, Wacław Berent, Władysław Stanisław Reymont, Aleksander Świętochowski, and Maria Konopnicka. In elaborate and often “microphysical” analyses theoretically drawn from post ‑structuralism, deconstruction, and psychoanalysis there are such concep‑ tual constructs as the issue of the state of emergency, phantasmatic sphere, ana‑ 292 Summary grammatic forms, homo sacer, and many others. The book presents the quest for the genius loci that gave rise to Polish culture and literature; the unique space that is stretched between East and West, between novelty and underdevelop‑ ment, between freedom and bondage. The underlying inspiration for the book was an overriding, yet hitherto unformulated in any direct way, question of modernity, and to put it more precisely, the question of historical provenience and intricacies of Polish phobias, phantasms, and collective sensitivity. Thus understood, the book reads as an essay which, by delving into the bygone mat‑ ter, makes an attempt at understanding its epoch. Filip Mazurkiewicz Récits modernes Résumé L’ouvrage traite du problème des associations qui, d’après l’auteur du tra‑ vail, se sont réalisées entre la notion de la modernité, devenue primordiale au XIXe siècle, et les courants littéraires qui se sont alors succédé : le romantisme, le positivisme et le modernisme. La modernité est définie, dans le présent tra‑ vail, au sens traditionnel du terme, c’est ‑à ‑dire comme un phénomène propre au siècle de la vapeur ou de l’électricité, comme une sorte de tournant ou bien une rupture marquant le début du XIXe siècle plutôt qu’une simple continuation du projet des Lumières. Au sens large, ce serait donc une dynamique construction sociale, culturelle, économique et politique dotée d’une réaction forte et multiforme. Les courants littéraires successifs seraient, dans cette acception, des façons différentes de réactions face aux défis du monde moderne et de la modernité, à commencer par des réactions négatives, indifférentes et enfin affirmatives. L’approche adoptée dans cette publication se concentre notamment sur les textes de la seconde moitié du XIXe siècle, en particulier sur la littérature née du positivisme et du tournant antipositiviste. Le lecteur y trouvera également quelques références aux titres des ouvrages rédigés auparavant, c’est ‑à ‑dire à l’époque romantique, mais aussi ultérieurement, c’est ‑à ‑dire en plein moder‑ nisme. Les exemples de textes sont empruntés le plus souvent à des formes brèves — nouvelles et récits, mais également à d’autres formes. Certains pas‑ sages sont consacrés à l’analyse des romans entiers ou de leurs fragments. Les auteurs dont les textes ont été étudiés et interprétés, ce sont Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Henryk Sienkiewicz, Adam Mickiewicz, Józef Wybicki, Wacław Berent, Władysław Stanisław Reymont, Aleksander Świętochowski et Maria Konopnicka. Ces analyses, souvent approfondies, voire « microphysiques », s’inspirent théoriquement du poststructuralisme, de la déconstruction et de la psychana‑ lyse et comprennent les notions comme la question de l’état ‑major, de la sphère 294 Résumé phantasmatique, de l’anagramme, de l’homo sacer et de bien des autres. L’étude cherche à définir la spécificité de terrain de la création des culture et littérature polonaises : terrain étendu entre l’Est et l’Ouest, entre la modernité et l’ignoran‑ tisme, entre la liberté et la servitude. Au départ, cet ouvrage s’inspire implici‑ tement d’une interrogation majeure, quoique non exprimée directement, sur la contemporanéité, c’est ‑à ‑dire sur les origines et la complexité historiques des phobies, des phantasmes et de la sensibilité commune des Polonais. De ce point de vue, le livre est un essai qui, en se référant au champ de recherche du temps passé, cherche à comprendre son époque. Na okładce wykorzystano (undated) Ephemera Advertisement for Pacific Coast Trunk Store. Courtesy of California Historical Society Projekt okładki Anna Gawryś Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Marzena Marczyk Łamanie Marek Zagniński Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-361-8 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-362-5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 18,5. Ark wyd. 18,0. Papier offset. kl. III, 90 g     Cena 22 zł (+VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88‑100 Inowrocław Filip Mazurkiewicz – adiunkt w instytucie nauk o literaturze polskiej im. ireneusza Opackiego w zakładzie literatury poromantycznej uś. autor książki (napisanej razem z Jerzym paszkiem) PrzeczyTacie Ferdydurke (katowice 1998). zajmował się twórczością Teodora parnickiego, na ten temat opublikował m.in. książkę Podróż na Atlantydę. O I tomie “Nowej Baśni” Teodora Parnickiego (katowice 2012); literaturą o zagładzie Żydów. publikował m.in. w „pamiętniku literackim”, w „Tekstach Drugich” i „Fa-art”. aktualnie jest współwykonawcą projektu ncn MaesTrO – „Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XiX wieku do współczesności”. Filip Mazurkiewicz OpOwieści nOwOczesne F i l i p M a z u r k i e w i c z O p O w i e ś c i n O w O c z e s n e 5 8 2 8 8 2 2 Więcej o książce: CENA 22 ZŁ ISSN 0208-6336 (+VAT) ISBN 978-83-8012-362-5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Opowieści nowoczesne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: