Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00160 005878 13604664 na godz. na dobę w sumie
Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych - książka
Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych - książka
Autor: , Liczba stron: 432
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0845-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> funkcjonalność stron
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stwórz funkcjonalne witryny i zdobądź przewagę w internecie!

W ciągu ostatnich kilkunastu lat internet stał się wszechobecny. Nawet małe firmy mają własne strony, a rozmaite produkty i informacje można znaleźć na niezliczonych konkurencyjnych witrynach. Jak w takiej sytuacji sprawić, żeby użytkownik skorzystał z Twoich usług? Coraz większe znaczenie w sieci odgrywa funkcjonalność, a klienci wybierają te witryny, na których mogą szybko i łatwo znaleźć to, czego szukają.

W książce 'Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych' guru w zakresie funkcjonalności w internecie, Jakob Nielsen, przedstawia oparte na wszechstronnych badaniach wskazówki dotyczące projektowania wygodnych witryn. Dzięki nim dowiesz się, jak utworzyć idealną stronę startową oraz uniknąć najczęściej popełnianych błędów. Zrozumiesz, jak ułatwić użytkownikom wyszukiwanie informacji oraz nawigowanie po serwisie. Poznasz zasady pisania poprawnych tekstów dla witryn internetowych i stosowania odpowiednich czcionek, a także nauczysz się właściwie korzystać z różnorodnych technologii, które mogą wzbogacić Twój serwis. To kolejna doskonała książka autora bestsellera 'Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych', którą każdy webmaster powinien mieć w swej biblioteczce.

W książce poruszono następujące zagadnienia:

Naucz się tworzyć atrakcyjne witryny,
z których użytkownicy będą chętnie korzystać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Optymalizacja funkcjonalnoœci serwisów internetowych Autorzy: Jakob Nielsen, Hoa Loranger T³umaczenie: Zbigniew Smogur ISBN: 83-246-0845-1 Tytu³ orygina³u: Prioritizing Web Usability Format: B5, stron: 432 Stwórz funkcjonalne witryny i zdob¹dŸ przewagê w internecie! (cid:129) Uniknij standardowych b³êdów (cid:129) Zrozum potrzeby u¿ytkowników (cid:129) Udostêpnij przydatne informacje w czytelny sposób W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat internet sta³ siê wszechobecny. Nawet ma³e firmy maj¹ w³asne strony, a rozmaite produkty i informacje mo¿na znaleŸæ na niezliczonych konkurencyjnych witrynach. Jak w takiej sytuacji sprawiæ, ¿eby u¿ytkownik skorzysta³ z Twoich us³ug? Coraz wiêksze znaczenie w sieci odgrywa funkcjonalnoœæ, a klienci wybieraj¹ te witryny, na których mog¹ szybko i ³atwo znaleŸæ to, czego szukaj¹. W ksi¹¿ce „Optymalizacja funkcjonalnoœci serwisów internetowych” guru w zakresie funkcjonalnoœci w internecie, Jakob Nielsen, przedstawia oparte na wszechstronnych badaniach wskazówki dotycz¹ce projektowania wygodnych witryn. Dziêki nim dowiesz siê, jak utworzyæ idealn¹ stronê startow¹ oraz unikn¹æ najczêœciej pope³nianych b³êdów. Zrozumiesz, jak u³atwiæ u¿ytkownikom wyszukiwanie informacji oraz nawigowanie po serwisie. Poznasz zasady pisania poprawnych tekstów dla witryn internetowych i stosowania odpowiednich czcionek, a tak¿e nauczysz siê w³aœciwie korzystaæ z ró¿norodnych technologii, które mog¹ wzbogaciæ Twój serwis. To kolejna doskona³a ksi¹¿ka autora bestsellera „Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych”, któr¹ ka¿dy webmaster powinien mieæ w swej biblioteczce. W ksi¹¿ce poruszono nastêpuj¹ce zagadnienia: (cid:129) Projektowanie strony startowej (cid:129) Wyszukiwanie informacji (cid:129) Nawigowanie po witrynie (cid:129) Sposób pisania tekstów (cid:129) Udostêpnianie odpowiednich informacji (cid:129) U¿ywanie odpowiednich czcionek (cid:129) Zastosowania technologii (cid:129) Rozwi¹zania najczêœciej pope³nianych b³êdów (cid:129) Testowanie funkcjonalnoœci witryn Naucz siê tworzyæ atrakcyjne witryny, z których u¿ytkownicy bêd¹ chêtnie korzystaæ Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp Czym jest funkcjonalność? Gdzie szukać szczegółowych badań użytkowników? Funkcjonalność wczoraj i dziś Kto powinien przeczytać tę książkę? 1 Wprowadzenie. Nic do ukrycia Gdzie zdobywamy nasze dane Jak wykonane zostały badania do książki Strony przetestowane Co, jeśli na stronie wprowadzone zostały zmiany? Jeszcze raz: dlaczego testowanie przy wykorzystaniu użytkowników jest ważne? Testowanie z wykorzystaniem użytkowników w trzy dni Wyjątki 2 Doświadczenie użytkowników sieci Jak dobrze ludzie używają sieci? Mierzenie skali sukcesu Wskaźniki powodzenia w internecie Powodzenie a wskaźnik doświadczenia Satysfakcja użytkowników w pracy ze stronami internetowymi W jaki sposób użytkownicy używają stron internetowych Trzy wskazówki dotyczące wspierania dociekliwych użytkowników Strona startowa — tak wiele do powiedzenia, tak niewiele czasu Cztery cele w trzydzieści sekund Sposoby pracy na wewnętrznych stronach Wskazówka — optymalizacja odnośników na wewnętrznych stronach Strategia dominującego wyszukiwania Rozwój „wyszukiwarek dających odpowiedzi” Cztery sposoby, aby zyskać uznanie w oczach użytkowników wyszukiwarek Odnośniki zwykłe kontra sponsorowane W jaki sposób ludzie korzystają ze strony z wynikami wyszukiwania Pierwsze zalecenie dotyczące optymalizacji pod kątem wyszukiwarek 17 18 20 21 23 29 30 31 33 40 43 43 43 47 48 49 50 51 52 53 53 56 56 59 61 62 62 64 65 65 66 8 Spis treści Korzystanie ze słów kluczowych do oszacowania usprawnień funkcjonalności 67 Jak określić optymalną cenę dla reklamy słowa kluczowego 68 69 Ile warta jest poprawiona funkcjonalność? Trzy powody, dla których warto usprawnić własną stronę 70 71 71 Wskazówka — projekt z krótkim przewijaniem Przewijanie Spełnianie reguł projektowych oraz zaleceń dotyczących funkcjonalności Definicja standardów i konwencji Siedem powodów przemawiających za standaryzacją elementów projektu Poszukiwanie informacji Zalecana lektura Ślad informacji — przewidywanie powodzenia śladu Wybór pożywienia — jakie strony odwiedzić Trzy sposoby na wyróżnienie śladu informacji Porzucenie śladu — kiedy zmienić obszar poszukiwań Nowe strategie projektowania, aby zainteresować poszukujących informacji Więcej informacji Sposoby nawigacji osób pochłaniających informacje 3 Ponowne spojrzenie na wczesne wyniki badań nad funkcjonalnością W trakcie budowy Osiem problemów, które nie uległy zmianie Odnośniki, które nie zmieniają koloru po kliknięciu Dlaczego projektanci nam nie wierzą? Ucieczka od przycisku Wstecz Prawo Fittsa dotyczące czasu klikania Otwieranie nowych okien przeglądarki internetowej Klątwa maksymalizacji Jak można używać okien, skoro się ich nie rozumie? Wyskakujące okienka Najbardziej znienawidzone techniki reklamowe Projekty elementów, które wyglądają jak reklamy Naruszanie konwencji obowiązujących w sieci Unikanie podczas testów wpływowych użytkowników Mglista treść oraz pusta reklama Zwarta treść oraz nieprzeszukiwalny tekst 73 73 74 78 78 78 78 79 79 80 81 81 83 85 86 86 88 89 91 93 95 97 98 101 102 104 104 106 107 Spis treści 9 Zmiana technologiczna i jej wpływ na funkcjonalność 110 Wskazówki sił lotniczych z 1986 roku przeszły próbę czasu 111 Długi czas pobierania 112 Trzy poziomy emocjonalnego projektowania Dona Normana 112 Ramki 113 114 Technologia Flash 116 Technologia Flash — dobra, zła i funkcjonalna 117 Wyniki wyszukiwania o niskiej zgodności Materiały multimedialne i długie wideoklipy 117 118 Zamrożone układy graficzne 118 Nastolatki — mistrzowie technologii? 120 Brak kompatybilności na różnych platformach Smutny Mac 120 Urządzenia przenośne — nowy argument przemawiający za projektami na różne platformy? 122 Adaptacja — w jaki sposób użytkownicy wpłynęli na funkcjonalność Niepewna możliwość klikania Odnośniki, które nie są niebieskie Przewijanie Rejestracja Skomplikowane adresy URL Wysuwane i kaskadowe menu Powściągliwość — w jaki sposób projektanci zmniejszyli problemy z funkcjonalnością Wtyczki oraz technologia najnowszego stanu kodu Trójwymiarowy interfejs użytkownika Rozdęty projekt Strony wprowadzające Ruchoma grafika oraz przewijany tekst Własne elementy interfejsu użytkownika Brak informacji o tym, kto jest twórcą strony Elementy „O nas” nie przekazują dostatecznej ilości informacji Wymyślone słowa Nieaktualna treść Niespójność w ramach tej samej strony Pochopne żądania o dane osobowe Powielone strony Osamotnione strony Ocena losu wczesnych odkryć Więcej informacji 122 123 126 126 128 129 129 130 134 135 137 137 139 139 141 141 142 142 144 144 145 145 145 147 10 Spis treści 4 Nadawanie priorytetu problemom z funkcjonalnością Jak poważny jest problem? Co czyni problemy poważnymi Ocenianie powagi problemu Funkcjonalność w szpitalu — przypadki krytyczne Skala nieszczęścia Wskazówka — pierwsze prawo handlu elektronicznego Dlaczego użytkownicy nie osiągają celu Pięć najważniejszych przyczyn tego, że użytkownicy nie osiągają celu Czy wystarczy skupić się na największych problemach? 5 Wyszukiwanie Stan wyszukiwania Wskazówka — jak rozpoznać, czy potrzebne jest wyszukiwanie Trzy proste kroki do lepszego wyszukiwania Jak powinno działać wyszukiwanie Trzy rzeczy, których użytkownicy oczekują od wyszukiwarek Wskazówka — kiedy wyszukiwanie nie jest wyszukiwaniem? Interfejs wyszukiwania Wskazówka — nie staraj się być wyszukiwarką Długość pytania a szerokość pola wyszukiwarki Wskazówka dotycząca pola wyszukiwania — musi być szerokie Zaawansowane wyszukiwanie Strony z wynikami wyszukiwania Zalecenia dotyczące odnośników docelowych Wskazówka — konwencja datowania stron z wynikami wyszukiwania Wskazówka — pomoc osobom mającym kłopoty z pisownią Najlepszy strzał Cztery sposoby na tworzenie najlepszych strzałów Utrzymywanie najlepszych strzałów Sortowanie stron z wynikami wyszukiwania Nie znaleziono wyników Znaleziono jeden wynik Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek Sztuczki oszustów używane do pozycjonowania stron Nadawanie nazwy 149 150 151 151 154 155 157 158 159 160 163 164 164 165 166 166 166 168 169 174 174 176 177 177 178 180 180 181 182 183 185 185 186 187 189 Spis treści 11 Wskazówka — piękno używania reklam tylko tekstowych Wskazówka — śledzenie wartości reklam w wyszukiwarkach Lingwistyczne pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach Najważniejsza wskazówka lingwistyczna dotycząca pozycjonowania stron w wyszukiwarkach 190 191 191 191 Wskazówka — nadużywanie słów kluczowych przynosi odwrotny efekt 192 193 Wskazówka — myśl frazami, nie słowami kluczowymi Architektoniczne pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach 193 Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach na podstawie reputacji W jaki sposób wyszukiwarki określają reputację strony 6 Nawigacja i architektura informacji Czy już osiągnąłem cel? Dopasowanie struktury strony do oczekiwań użytkowników Zalecana lektura dotycząca architektury informacji Architektura informacji w intranecie Nawigacja — musi być jednolita Nawigacja — strzeż się mody Dzieciaki lubią grę w sapera Ograniczanie nieładu oraz unikanie powtórzeń Nie dać się nabrać na duplikaty Nazwy odnośników i etykiet — liczy się dokładność Pionowo rozwijane menu — krótkie jest piękne Menu wielopoziomowe — mniej oznacza więcej Czy mogę to kliknąć? Przystępność Bezpośredni dostęp ze strony głównej Więcej informacji 195 195 197 198 199 199 200 204 210 210 215 215 218 228 228 231 232 236 237 7 Typografia — czytelność i przejrzystość Tekst podstawowy — reguła dziesięciu punktów Wskazówka — minus imitacji tekstu Cztery najważniejsze wskazówki dotyczące kroju pisma 239 240 241 247 248 Wskazówka — unikanie antyaliasingu Wiek nie jest problemem 249 Wskazówka — kiedy ten sam rozmiar wygląda na mniejszy 250 251 Planowanie pod kątem różnic w sprzęcie 251 Powszechne rozdzielczości ekranu Dostępność dotyczy nas wszystkich 252 12 Spis treści Relatywne specyfikacje 253 Reguła relatywnego rozmiaru 253 Projektowanie z myślą o użytkownikach z wadami wzroku 253 258 Wybieranie czcionek W przypadku wątpliwości należy korzystać z czcionki Verdana 259 Kiedy z ekranu będzie można czytać tak dobrze, jak z kartki? Mieszanie czcionek i kolorów 260 261 264 Wojna przeciwko wersalikom 266 Kontrast między tekstem i tłem Powszechny daltonizm 271 Dwa sposoby, by spowodować, że kolor będzie widoczny 271 273 275 275 Obrazki z tekstem Poruszający się tekst Więcej informacji 8 Pisanie na potrzeby internetu Jak słaby sposób pisania powoduje niepowodzenie strony internetowej Zrozumieć, jak czytają użytkownicy sieci 279 280 284 Wskazówka — zatrudnić pisarza specjalizującego się w pisaniu na potrzeby sieci Pisać dla swoich czytelników Dlaczego użytkownicy przeglądają Wskazówka — poznać swoich odbiorców Używać prostego języka Trzy wskazówki dotyczące lepszego pisania w sieci Wychodzenie naprzeciw niskim potrzebom literackim Stonować krzykliwe reklamy Wskazówka — kiedy i gdzie używać krzykliwego stylu Próbki pisania — przed i po Punkty podsumowujące i skracanie Wskazówka — test dwóch zdań Utrzymywanie tekstu w krótkiej i miłej formie Wskazówka — tworzenie opisowych etykiet 284 285 285 285 288 288 291 291 293 293 295 295 295 297 301 Jak formatować tekst, by był czytelny 301 Szybka poprawa funkcjonalności 301 Wyróżnianie słów kluczowych Używanie zwięzłych i opisowych tytułów oraz nagłówków 302 303 Trzy wskazówki na temat hierarchii nagłówków Używanie list wypunktowanych i numerowanych 305 Spis treści 13 Siedem najważniejszych wskazówek dotyczących list wypunktowanych Wskazówka — podobne formułowanie jest ważne Używanie krótkich paragrafów Więcej informacji 9 Zapewnienie dobrej informacji o produkcie Pokaż mi pieniądze Wskazówka — kiedy wyświetlać ceny Bez wymówek Wskazówka — ceny przybliżone są lepsze od żadnych Pokazywać dodatkowe opłaty Wygrać zaufanie klientów Opisywanie produktu Zapewnienie rysunków i ilustracji produktów Jazda próbna strony motoryzacyjnej Pięć dużych błędów dotyczących obrazów produktów Warstwowe układanie stron produktów Pokazywanie wiarygodności Wspierać zakupy oparte na porównywaniu Udoskonalanie i sortowanie Wspierać zakupy towarów dobrej jakości Cztery powody stosowania artykułów informacyjnych Oni nie mają produktów, prawda? Więcej informacji 10 Prezentowanie elementów strony Kiedy reguła trzech kliknięć sieje spustoszenie Czy powinno się projektować z myślą o przewijaniu? Cztery reguły przewijania Instruowanie użytkowników. Krok po kroku Wskazówka — strzeż się magicznych numerów Trzymać podobne elementy obok siebie Niedbałe formatowanie formularzy Spełniać oczekiwania użytkowników Patrz na mnie! Wykorzystanie pustej przestrzeni 306 307 308 308 311 313 313 316 317 318 321 321 324 324 325 330 336 337 340 343 343 344 345 347 348 348 350 355 355 359 364 370 370 373 14 Spis treści 11 Balansowanie między technologią i potrzebami użytkowników Powrót do roku 2000. Uwaga od Jakoba Nielsena Używać materiałów multimedialnych, gdy są one właściwe dla naszych odbiorców Pokonywanie barier związanych z materiałami multimedialnymi Uwzględnianie użytkowników o niskich możliwościach technicznych Unikać nadmiaru materiałów multimedialnych Wskazówka — media rozbudowane kontra skromne Zmniejszanie głośności Jak się to wyłącza? Tworzenie materiałów wideo na potrzeby sieci Wskazówka — kiedy zrobić przerwę na reklamę Praktykowanie prostoty Doskonalenie swojej strony — prędzej czy później? Trzy wskazówki — prostota, prostota i jeszcze raz prostota W stronę jeszcze bardziej eleganckich projektów Więcej informacji 12 Podsumowanie — projekt, który spełnia swoje zadanie Testowanie własnych przypuszczeń Skorowidz Wskazówka — zapewnianie alternatywnej dostępności Strony dla dzieci — muszą być realne Projektowanie pod kątem prędkości łącza odbiorców Zapewnienie prostych i właściwych wskaźników ładowania i statusu strony 387 Nie doceniać wiedzy technicznej własnych użytkowników 390 390 Zwracanie uwagi na język Wykrywanie przepustowości łącza użytkowników 392 Przykleić się do znanych konwencji związanych z interfejsami 394 Wskazówka — wyskakujące okienka zazwyczaj się mszczą 395 Wskazówka — paski przewijania powinny być elementami standardowymi 377 378 379 385 385 385 386 387 397 401 401 403 403 404 404 406 409 410 416 416 419 421 422 Spis treści 15 6 Nawigacja i architektura informacji Chaotyczny projekt prowadzi do porażki i zmarnowania wysiłków. Tworzone w pośpiechu strony, które nie zawierają skutecznych schematów informacji, uniemożliwiają użytkownikom dotarcie do poszukiwanych przez nich danych. Kiedy do tego dojdzie, mogą się poddać lub, co gorsza, przejść na inną stronę. Dobrze zorganizowana struktura serwisu dostarcza użytkownikom to, czego chcą, wtedy, kiedy chcą. W rozdziale tym przyjrzymy się niektórym najpopularniejszym przeszkodom projektowym, które stoją między użytkownikami i ich celami, oraz dostarczymy wskazówek, jak przeszkód tych unikać. Raz za razem z naszych badań wynika, że ludzie walczą o to, by zdobyć informacje, których potrzebują, przeklinając i narzeka- jąc przy tym przez cały czas. W rzeczywistości kłopoty z odna- lezieniem szukanych treści to największy problem zgłaszany przez naszych użytkowników testowych. Pomimo że wyszuki- wanie samo w sobie sprawiało najmniej problemów, cztery inne obszary, które zaliczamy do elementów umożliwiających odnalezienie danych, powodowały znacznie większe problemy. Te cztery elementy, do których zalicza się nawigację i menu, na- zwy kategorii, odnośniki oraz architekturę informacji, determi- nują łatwość, z jaką można odnaleźć rzeczy, poruszając się po serwisie, zamiast od razu udawać się do wyszukiwarki. (Wiele osób traktuje nazwy kategorii jako problem zależny od archi- tektury informacji ze względu na to, że nazywanie często idzie w parze ze strukturyzowaniem. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż angażują one różne decyzje projektowe, wydaje nam się, że warto rozważyć je osobno). Czy już osiągnąłem cel? Słabo zaprojektowane strony internetowe czynią więcej zła niż tylko spowalnianie pracy użytkowników — mogą ich zniechę- cić do korzystania z danego serwisu. Kiedy ktoś nie może zna- leźć tego, czego szuka, często zakłada, że informacja nie jest do- stępna. Pod wpływem frustracji może udać się gdzie indziej. Systematycznie zorganizowany projekt gwarantuje, że ludzie odnajdują informacje przy mniejszym nakładzie sił dzięki czy- telnie reprezentowanym etykietom, układowi strony i relacjom między poszczególnymi stronami serwisu. Dobry projekt nawi- gacji pokazuje użytkownikom, gdzie są, gdzie znajdują się po- szczególne rzeczy i jak metodycznie dotrzeć do tego, czego po- trzebują. Właściwie wykonana architektura informacji daje użytkownikom poczucie wygody i pewności, że mogą wrócić na wcześniej odwiedzane strony. Jednym z największych komplementów, jaki strona może uzy- skać, jest brak komentarzy użytkowników, dotyczących jej struktury. Na dobrze zorganizowanych stronach mogą oni poru- szać się swobodnie, koncentrując się jedynie na zadaniu, a nie na strukturze strony. Myślenie i analizowanie struktury serwisu to zadanie dla jego projektanta, a nie użytkownika. Jednym z największych komplementów, jaki strona może uzyskać, jest brak komentarzy użytkowników, dotyczących jej struktury. Myślenie i analizowanie struktury serwisu to zadanie dla jego projektanta, a nie użytkownika. 198 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych Zalecana lektura dotycząca architektury informacji Jeśli ktoś jest zainteresowany poznaniem metod planowania i strukturyzowania zawartości stron internetowych, to polecamy publikację Architektura informacji w serwisach internetowych napisaną przez Louisa Rosenfelda oraz Petera Morville’a (wydawnictwo Helion, 2003). Czasem zwana jest ona „książką niedźwiedzia polarnego” ze względu na obrazek przedstawiający dużego niedźwiedzia polarnego, umieszczony na okładce. Jest to klasyka architektury informacji. Ktoś, kto chce zaoszczędzić pieniądze, może za darmo pobrać z internetu pierwsze wydanie, które zawiera więcej użytecznych informacji niż niejedna nowa publikacja na rynku. Jednakże kupno najnowszego wydania to inwestycja warta swojej ceny. Próba zaprojektowania struktury strony bez wkładu wniesionego przez jej użytkowników jest olbrzymim błędem, który może kosztować tysiące, a nawet miliony dolarów. Projektować należy dla wygody ich, nie naszej. Dopasowanie struktury strony do oczekiwań użytkowników Najbardziej efektywnymi stronami w kierowaniu użytkowni- ków do właściwej lokalizacji są te, które spełniają ich oczeki- wania. Wiemy, że użytkownicy nie będą marnować czasu na za- pamiętywanie lub uczenie się sposobu nawigacji po różnych serwisach. Warto więc zaangażować odpowiednie środki, aby zaprojektować najlepszą architekturę informacji strony, która zagwarantuje klientom odpowiedzi, jakich potrzebują w miej- scach, gdzie się ich spodziewają. Im bardziej naturalna wydaje się ta architektura, tym większe prawdopodobieństwo, że użyt- kownicy wrócą na taką stronę. Ludzie nie lubią przeciskać się przez gąszcz dwuznacznych od- nośników do treści. Oczekują, że strona internetowa posiada tak zorganizowaną zawartość, że jest ona klarowna dla nich. Należy więc korzystać z takiej struktury nawigacyjnej, która odzwierciedla ich pogląd na stronę i oferowane przez nią infor- macje oraz usługi. Nie wolno zapominać, że podmiotem są „oni”, a nie „my”. Każdy może myśleć, że struktura jego strony jest zorganizowana w sposób intuicyjny. Jednym z największych popełnianych przez firmy błędów jest używanie schematów, które są intuicyj- ne dla nich. Przykładem może być pogrupowanie produktów względem marek lub takie tworzenie treści serwisu, by odzwier- ciedlała strukturę organizacji. W efekcie uzyskuje się witryny, które są całkowicie logiczne dla ich twórców, ale zupełnie nie- zrozumiałe dla odwiedzających. Dlaczego? Dlatego że to, w jaki sposób my i nasza firma doko- namy strukturyzacji informacji, może różnić się diametralnie od tego, jak wyobrażają to sobie użytkownicy. Jeżeli na przy- kład handlujemy latarkami, lepiej jest je zorganizować według atrybutów oczekiwanych przez użytkowników, na przykład według rozmiaru, a nie nazw marek, takich jak Xeon. Chociaż Xeon może być ogólnie znaną linią produktów dla osób z na- szej firmy, to jednocześnie może być zupełnie obcy naszym klientom. Próba zaprojektowania struktury strony bez wkładu wniesione- go przez jej użytkowników jest olbrzymim błędem, który może kosztować tysiące, a nawet miliony dolarów. Nieważne, jak do- brze i nowocześnie wygląda strona, gdyż jest bezużyteczna, je- śli grupa docelowa klientów uzna ją za bezsensowną. Projekto- wać należy dla wygody ich, nie naszej. 6. Nawigacja i architektura informacji 199 (Na sąsiedniej stronie u góry) Ta strona zbytnio koncentruje się na marce. Osoby nieznające marek muszą kliknąć każdą z trzech dostępnych opcji — Mizerak, Murrey oraz Mosconi — aby zobaczyć, który ze stołów bilardowych najlepiej pasuje do ich potrzeb. To strata ich czasu. Ponadto opisy marketingowe każdej z marek nie dostarczają informacji, które byłyby pomocne w ustaleniu, jaki model jest potrzebny danej osobie. W jaki sposób strona powinna zostać zorganizowana? Mimo że zalecamy, by struktura projektu odwzorowywała sposób myśle- nia i cele użytkowników, nie jesteśmy w stanie dostarczyć jed- nej, uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. To, czego ludzie potrzebują, jest zmienne i zależy od rodzaju strony, tak więc optymalna architektura informacji dla każdej strony wynika z unikatowych zamiarów i celów zarówno organizacji, jak i jej klientów. Tematyka poświęcona tworzeniu funkcjonalnych struktur architektury nie tylko może, ale i wypełnia całe książki. Poruszamy ją w tej publikacji po to, by zaznaczyć, jak duże ma znaczenie. Jeżeli użytkownicy będą w stanie robić na stronie to, co chcą, będziemy czerpać z tego korzyści. (Na sąsiedniej stronie na dole) Mimo że strona firmy Escalade dostarcza informacji o różnych typach i stylach wyposażenia, użytkownicy ją przegapiają, gdyż duże znaki towarowe zaciemniają odnośniki do tych danych: „Według mnie to było trudne. Zaraz po tym, jak dotarłem do producenta, droga się skończyła. Nie można było przeglądać indywidualnych produktów… Nie podobało mi się to”. „Każda indywidualna etykieta produktu sprzedaje firmę, zamiast produkt”. „Nie mogę tego znaleźć. Wolałbym przejść na inną stronę albo skorzystać z wyszukiwarki Google”. Architektura informacji w intranecie Zalecenie, by unikać odwzorowywania na stronie struktury firmy, dotyczy jedynie stron internetowych przeznaczonych dla użytkowników zewnętrznych. Gdy projektuje się serwis dla pracowników, obowiązują inne reguły. Personel firmy zazwyczaj wie, w jaki sposób jest ona zorganizowana. Ponadto wiele zadań realizowanych przez członków załogi powiązanych jest w jakiś sposób ze strukturą przedsiębiorstwa. Bardzo często pracownicy muszą przeglądać schematy organizacyjne firmy, aby zobaczyć, kto jest szefem jakiegoś departamentu lub w jaki sposób różne departamenty są ze sobą powiązane. Dobrym pomysłem jest posiadanie w intranecie wyraźnej reprezentacji struktury firmy. Niemniej jednak, nawet w przypadku intranetu, nie jest dobrze by budować architekturę informacji opierając się na schemacie organizacyjnym przedsiębiorstwa. Większość z najlepszych stron intranetowych, jakie mieliśmy okazję studiować, używa organizacji pracy, sposobu przepływu zadań oraz najczęstszych czynności pracowników jako podstawy do budowy własnej architektury informacji. 200 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych www.escaladesports.com www.escaladesports.com 6. Nawigacja i architektura informacji 201 www.blackmountainbicycles.com Pokazana na rysunku strona próbuje spełnić oczekiwania szerokiej grupy odbiorców poprzez pogrupowanie rowerów zarówno względem marki, jak i typu. Te z osób, które są zaznajomione z markami, mogą dotrzeć do nich dzięki odpowiednim nazwom, a ci, którzy przeszukują zasoby pod kątem funkcji lub innych cech, mogą wyszukiwać według typu roweru. Niestety firma nie zadbała, by ta druga opcja była łatwo dostępna. Użytkownicy muszą najpierw wybrać markę, zanim zaoferuje się im przeszukiwanie produktów według takich cech, jak typ i cena. (Na sąsiedniej stronie u góry) Właściwa kategoryzacja. Osoby korzystające ze strony miasta San Diego w czasie naszych testów nie miały nic przeciwko ogromnej liczbie odnośników umieszczonych na stronie głównej, gdyż odnośniki te są zorganizowane i opisane krótkimi, jasnymi nagłówkami. Ludzie preferują krótkie, zwięzłe odnośniki niż długie, szczegółowe opisy. Warto zwrócić uwagę, że podkategorie pozwalają określić większe kategorie poprzez dostarczenie informacji o tym, co można znaleźć w każdej z nich. Na przykład nie zawsze jest oczywiste, co będzie obejmowała kategoria taka jak Community (społeczność), przez co zazwyczaj odradzalibyśmy jej stosowanie. Jednakże na omawianej stronie jest jasne, co znajduje się wewnątrz, ponieważ sześć dostarczonych podkategorii to opisuje. Niemniej jednak niniejsza strona dodatkowo używa ogólnych podkategorii more (więcej), co według nas nie jest właściwe, bo nie zapewniają samoczynnego objaśnienia. 202 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych www.sandiego.gov www.cummins.com Niewłaściwa kategoryzacja. Użytkownicy, którzy przetestowali tę stronę, oczekiwali, że informacje dotyczące technologii ogniw paliwowych znajdą w menu Products (produkty), a nie w Who We Are (kim jesteśmy), gdzie znajduje się to na ostatniej pozycji. Ten błąd w sposobie zorganizowania powodował, że ludzie trudzili się lub uznawali, że informacja ta nie została w ogóle zamieszczona: „Teraz się zgubiłem… Nie mam żadnej pomocy. I nie czuję, bym miał do dyspozycji jakiekolwiek opcje. Muszę przeglądać całą stronę. Niełatwo jest znaleźć te informacje w górnych kolumnach (elementach globalnej nawigacji)”. „Szukam kategorii dotyczącej ogniw paliwowych. Nie widzę jej w pozycji Products”. „To zajęło zbyt dużo czasu!”. 6. Nawigacja i architektura informacji 203 W momencie, gdy nawigacja ulega diametralnej zmianie przy przejściu z jednej strony na drugą, użytkownicy muszą przenieść swą uwagę z używania strony na rozeznanie, jak działa nawigacja. Serwisy, które nie są wyposażone w jednolitą nawigację, powodują, że użytkownik czuje się niepewnie. Nawigacja — musi być jednolita Konsekwencja to podstawowe założenie nawigacji. Utrzymanie jednolitej struktury nawigacji pomaga ludziom wizualizować ich bieżącą lokalizację oraz opcje i zminimalizować zgadywa- nie. Elementy nawigacyjne pełnią funkcję szczebli, które umoż- liwiają ludziom przejście z jednego obszaru na drugi. Zmiana sposobu nawigacji to jak usuwanie tychże szczebli w momencie, kiedy użytkownicy wciąż są „w powietrzu”. Kiedy wylądują, to w miejscu, którego się nie spodziewali. Nawigacja, która wcześniej znajdowała się z lewej strony, teraz może być pośrodku, a kategorie uległy zmianie. Przycisk Wstecz nie działa i nie ma łatwej drogi, aby wrócić na wcześniejsze strony. W momencie, gdy nawigacja ulega diametralnej zmianie przy przejściu z jednej strony na drugą, użytkownicy muszą prze- nieść swą uwagę z używania strony na rozeznanie, jak działa nawigacja. Serwisy, które nie są wyposażone w jednolitą nawi- gację, powodują, że użytkownik czuje się niepewnie. Duże serwisy internetowe, które zawierają wiele podstron lub przejmują wiele witryn, cechują się tym, że regularnie popeł- niają wspomniany błąd. Każda z podrzędnych witryn jest stwo- rzona zazwyczaj przez inną grupę osób oraz ma swoją własną organizację, wygląd i postrzeganie. Jeżeli takie witryny połączo- ne są ze sobą na chybił trafił, odczucia użytkowników są okropne. Często muszą oni wielokrotnie żądać tego samego, po- nieważ każda ze stron działa niezależnie. Na przykład serwisy korporacyjne są rozłączone, gdy sekcje dla inwestorów, prasy oraz produktów posiadają własny schemat nawigacji i na doda- tek wyglądają zupełnie inaczej. Dobrze zorganizowana nawigacja jest przewidywalna, dzięki czemu użytkownicy czują się komfortowo podczas przegląda- nia strony. Nie wymaga od nich nauki lub zapamiętywania cze- gokolwiek, gdyż oddaje ich wyobrażenia o tym, jak informacja powinna być reprezentowana w internecie. Jest sensowna, upo- rządkowana i nie cechuje ją żadna lub prawie żadna dwuznacz- ność. Użytkownicy mogą przechodzić na kolejne strony, cofać się, eksplorować stronę i czuć pewność, że to, co robią, nie spo- woduje, iż zgubią drogę. 204 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych www.pixar.com Prosty w formie, globalny obszar nawigacji w górnej części witryny wytwórni Pixar pozostaje widoczny i jednolity na wszystkich stronach. Gdziekolwiek by był użytkownik, wie, gdzie szukać różnych opcji nawigacyjnych. Nasi testerzy czuli się na tej stronie pewnie i mieli pewność, że zawsze mogą wrócić do miejsca, z którego rozpoczęli: „Wszystko jest po prostu wyświetlone na górze. Nie trzeba się rozglądać wokół. Ustawienie i rozłożenie było bardzo dobre, gdyż oczy nie muszą wędrować po całym ekranie”. „Cokolwiek się klika, wydaje się, że jest wzajemnie ze sobą powiązane. Strona sprawia wrażenie łatwej w obsłudze”. 6. Nawigacja i architektura informacji 205 www.ssa.gov 206 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych (Na sąsiedniej stronie) Częściowo pokrywające się obszary treści i niespójna nawigacja na stronie U.S. Social Security (amerykański urząd ds. socjalnych) są powodem błędów. Wybieranie różnych, choć brzmiących podobnie, ścieżek wywołuje różne rezultaty. Na przykład odszukanie swojego wieku emerytalnego jest łatwe, gdy na stronie głównej wybierze się opcję Plan Your Retirement (zaplanuj swoją emeryturę). Niemniej jednak, gdy ktoś wybierze inną drogę i kliknie Retirement Planner (planista emerytury), trudniej będzie mu znaleźć granicę wieku emerytalnego. Odnośnik Find my retirement age (znajdź mój wiek emerytalny) dostępny jest w pierwszej z przytoczonych opcji, ale nie w drugiej, mimo że obie wyglądają jak miejsca, w których można planować swoją emeryturę. Porównajmy oba ekrany i zwróćmy uwagę na częściowo pokrywające się możliwości wyboru. Tak nieuporządkowana architektura informacji powoduje, że ludzie zapominają, co kliknęli i jakie mają jeszcze możliwości wyboru, co prowadzi do następujących komentarzy: „Wydawało mi się, że odnalezienie granicy wieku emerytalnego to coś łatwego, ale nie udało mi się jej zlokalizować. Poczułem się głupio”. „Serwis mógłby być bardziej przyjazny dla użytkownika. Musi myśleć, jakby był nowym użytkownikiem”. www.ssa.gov Kiedy odwiedzający tę stronę klikną Learn About Factors that Affect Your Retirement Benefis (dowiedz się więcej o czynnikach, które mają wpływ na twoją emeryturę), opcje wyboru z poprzedniego ekranu znikną i zostaną zastąpione przez inne, choć związane z poprzednimi. To było przyczyną zamętu wśród naszych użytkowników, którzy brali udział w teście. Na przykład nie mieli pewności, czy Calculate My Benefits (oblicz moje zyski) znaczy to samo co Benefits Calculators (kalkulatory zysków). Cały ciężar określenia tego, czy odnośniki kryją za sobą taką samą, czy nową informację, spoczywa na użytkownikach, którzy muszą usiąść i klikając przejrzeć wszystkie strony. 6. Nawigacja i architektura informacji 207 www.bathandbodyworks.com Tematy pod głównymi kategoriami na tej stronie rozszerzają się i kurczą w zależności od tego, która z nich została wybrana przez użytkownika. Każdy z trzech dostępnych paneli posiada inny tytuł oraz styl nawigacji. Te ekstremalne zmiany w systemie nawigacji dezorientowały naszych użytkowników: „Gubię się. Nie wiem, gdzie byłem w danym momencie”. „Strona ma trzy paski. Łatwiej byłoby, gdyby istniała jedna strona główna zamiast konieczności klikania w trzy miejsca, by dotrzeć do większej ilości informacji”. „To frustrujące, bo nie można odnaleźć tego, czego się szuka”. „Nie pamiętam nawet, gdzie kliknąłem. Gdzie ja w ogóle jestem?”. „To, gdzie znajdują się poszczególne rzeczy, nie było oczywiste. Trzeba było wyszukiwać i walczyć o informację bardziej niż na innych stronach”. (Na sąsiedniej stronie) Niespójny schemat nawigacji na stronach firmy Nestlé spowodował, że nasi użytkownicy mieli trudności, by odnaleźć swoją drogę. Globalna nawigacja ulega zmianie w różnych sekcjach witryny. Na przykład nawigacja główna na stronie All About Nestlé (wszystko o Nestlé) pojawia się u góry i z boku. Ale już na stronie Nutrition (odżywianie) znajduje się jedynie na górze, lecz rozdzielona na dwa poziomy. Oto opinie użytkowników o tej stronie: „Nie jest to strona, na którą wrócę, gdyż nawigacja na niej jest dziwna i trudna. Podoba mi się inny styl witryny, szczególnie boczny panel, w którym można oglądać różne rzeczy. Tutaj znajduje się kilka górnych pasków i inne rzeczy mają miejsce na każdym z nich. Trzeba być wszędzie”. 208 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych „Na stronie nie mogę znaleźć tego, po co przyszedłem. Jeżeli szukałbym przekąski, opuściłbym witrynę, bo nie widzę jej tu”. „Zmarnowałem dużo czasu, szukając tego, czego potrzebowałem”. www.nestle.com „Jest tu tak dużo informacji. Ukończenie zadania zajęło mi nieco więcej czasu, niż pierwotnie przypuszczałem. Można ulec dezorientacji, próbując znaleźć kilka prostych rzeczy”. 6. Nawigacja i architektura informacji 209 Należy unikać miłych i wymyślnych systemów nawigacji. Ludzie nimi gardzą. Warto więc oszczędzać kreatywność i wykorzystywać ją w miejscach, na których użytkownikom naprawdę zależy. Nawigacja — strzeż się mody Nawigacja to droga do celu, jej jedyną funkcją jest dać szybko ludziom to, czego szukają. Im bardziej będzie efektywna, tym większe prawdopodobieństwo, że użytkownicy pozostaną zain- teresowani stroną. Główne tematy powinny być niezmienne i pojawiać się jedno- cześnie, dzięki czemu odwiedzający mogą łatwo i szybko je przejrzeć. Czekanie, aż nawigacja się załaduje lub zmieni, to dla nich strata czasu. Jakakolwiek forma nawigacji dynamicznej koniecznie musi być łatwa w używaniu. Elementy menu, które są zbyt czułe i zmieniają się przy najmniejszym poruszeniu my- szy, mogą być bardziej nieporęczne niż przydatne. A dodatkowo pogrzebią szansę zrobienia interesu z osobami starszymi, nie- pełnosprawnymi i nowymi użytkownikami sieci. Ludzie nie szukają gry w chowanego, więc nie wolno ukrywać przed nimi elementów menu nawigacyjnego. Pogoń za celem do kliknięcia lub konieczność poruszania kursorem po całym ekranie po to, by znaleźć coś do kliknięcia („gra w sapera”), nie jest czymś, co sprawia radość. Jeszcze więcej trudności sprawi osobom z ograniczoną sprawnością ruchową lub upośledzoną ręką, dla których kontrolowanie myszy to duże wyzwanie. Każ- dy dużo szybciej używa opcji, jeżeli są łatwo zauważalne. Podsumowując: należy unikać miłych i wymyślnych systemów nawigacji. Ludzie nimi gardzą. Warto więc oszczędzać kreatyw- ność i wykorzystywać ją w miejscach, na których użytkowni- kom naprawdę zależy. Dzieciaki lubią grę w sapera Z naszych badań wynika, że dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia lubią „grę w sapera”, tak więc jest to jedyny przypadek, w którym rozmieszczanie elementów nawigacyjnych po całym ekranie jest uzasadnione. Dzieci często traktują środowisko internetu jak grę i doceniają możliwość odkrywania go i jego sekretów. Co ważne, nie mają nic przeciw przemieszczaniu kursora myszy po całym dobrze przygotowanym rysunku, aby zobaczyć, co się znajduje pod nim. Jednakże gdy wchodzą w wiek dorastania, tracą już swoje zainteresowanie tego typu formą nawigacji. Nastolatki cechują się dużą niecierpliwością i oczekują szybkich rezultatów podczas swojej pracy ze stronami internetowymi. Ogólnie mówiąc, wskazówki dotyczące funkcjonalności, które odnoszą się do osób w wieku kilkunastu lat, różnią się nieco od tych przeznaczonych dla dorosłych, a te dla dzieci różnią się diametralnie. Oczywiście, można znaleźć wiele podobieństw, ale jeśli grupą odbiorców mają być najmłodsi użytkownicy, zalecamy przeprowadzenie osobnych badań funkcjonalności z użyciem grupy osób właśnie w tym młodym wieku. Jeżeli nie jest zaznaczone inaczej, wszystkie reguły opisane w tej książce dotyczą dorosłych. 210 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych www.wynnlasvegas.com Menu główne na tej stronie przemieszcza się automatycznie w poprzek strony w sposób wolny i jednostajny. Jeżeli ktoś chce na przykład dokonać rezerwacji, musi poczekać, aż właściwa pozycja się pojawi. Można przyspieszyć ten proces, przesuwając wskaźnik myszy na jedną z dwóch strzałek, ale kto tak naprawdę chce sobie tym zawracać głowę? Strony internetowe powinny osiągać elegancki wygląd, ale nie kosztem czasu użytkowników. 6. Nawigacja i architektura informacji 211 www.bathandbodyworks.com Stary projekt. Nasi użytkownicy byli sfrustrowani faktem, że oferowane produkty zmieniały swoje położenie wraz z tym, jak oni zmieniali położenie myszy na ekranie. Niektórzy z nich nie mieli pojęcia o tym, że to oni kontrolują ten ruch! Ogólnie rzecz ujmując, użytkownicy nie byli zadowoleni, że muszą manewrować myszą wokół poza jeden obszar, by zdobyć informacje. Niektórzy z nich nie mieli dość cierpliwości, by dotrzeć w taki sposób do produktów, i mówili, że w normalnych okolicznościach by się poddali: „Produkt przemieszcza się zbyt mocno. Kiedy próbujesz najechać na dany element, on zmienia swoje położenie. To sprawia, że czujesz się zdezorientowany. Nie podoba mi się to”. „Frustrujące jest to, że produkt ucieka, kiedy próbujesz się do niego zbliżyć”. 212 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych www.bathandbodyworks.com Nowy projekt. Firma Bath Body Works przeprojektowała swój serwis, wyeliminowała kilka problemów z funkcjonalnością znalezionych przez nas podczas testów, dzięki czemu jest on lepszy. Strony statyczne zastąpiły wymyślny dynamiczny model interaktywny. Ludzie nie muszą więc dłużej przemieszczać wskaźnika myszy nad różne rysunki, by otrzymać opis produktu. Zamieściliśmy zrzuty ekranu pokazujące poprzedni projekt, ponieważ jego skazy wciąż można zauważyć na innych stronach. Każdy, podobnie jak firma Bath Body Works, może odrobić swoją lekcję i zmienić je. I w przeciwieństwie do nich być może obejdzie się bez utraty części klientów! 6. Nawigacja i architektura informacji 213 www.dimewill.com www.atlantis.com 214 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych Ograniczanie nieładu oraz unikanie powtórzeń Nie należy umieszczać wielu obszarów nawigacji dla tego sa- mego typu odnośników. Zduplikowane lub trudne do rozróż- nienia kategorie powodują, że użytkownicy muszą włożyć spo- ro wysiłku, by zachować kolejność. Muszą oni angażować czas w to, by znaleźć różnice w podobnie brzmiących nazwach. Co więcej, przedobrzenie z liczbą odnośników poprzez rozmiesz- czenie tych samych elementów w wielu miejscach strony zmniejszy prawdopodobieństwo tego, że użytkownicy je za- uważą. Prawda jest taka, że im mniej obiektów na stronie, tym większa szansa, że zostaną one zauważone. Jeśli w serwisie umieści się zbyt wiele rywalizujących ze sobą elementów, każdy z nich straci na ważności. Najlepiej jest jasno określić pewną cechę w jednym miejscu. Ograniczenie powtórzeń minimalizuje nieład, przez co łatwiej jest znaleźć pożądane informacje. (Na sąsiedniej stronie u góry) Ukryte etykiety nawigacyjne zbijały użytkowników z tropu. Na stronie na przykład nie widać, by można było w cokolwiek kliknąć, dopóki użytkownicy nie przesuną swoich wskaźników na pokazujące się etykiety tekstowe. Niektóre z osób biorących udział w teście nie zdawały sobie z tego sprawy i zastanawiały się, co właściwie mają zrobić na tej stronie. Ludzie preferują widoczne opcje wyboru, dzięki czemu mogą je przejrzeć za jednym zamachem. (Na sąsiedniej stronie na dole) Panel nawigacyjny tego serwisu pojawia się jedynie wówczas, gdy użytkownicy przemieszczą wskaźnik myszy na graficzny fragment umieszczony na środku. Nasi testerzy wzdragali się na samą myśl, że będą musieli wywołać menu za każdym razem, gdy będą go potrzebować. Nie dać się nabrać na duplikaty Klienci często mówią nam, że chcieliby zatrzymać powielone odnośniki zarówno na swoich stronach głównych, jak i w innych miejscach, gdyż każdy odnośnik generuje znaczący ruch. Czasami pokazują nam statystki mówiące, że ruch do strony rośnie, gdy odnośniki na niej są zduplikowane. Chociaż dane takie mogą wydawać się nie do podważenia, w rzeczywistości wprowadzają w błąd. Oczywiście, każdy z tych odnośników otrzymuje kliknięcia, ale to wcale nie znaczy, że jeśli odnośnik nie byłby powielony, to użytkownicy nie odnaleźliby szukanego celu. Powiedzmy, że te same odnośniki znajdują się na górze i dole witryny. Użytkownicy często rozważają kliknięcie górnego odnośnika, ale postanawiają przed tym sprawdzić, co znajduje się w niższej części witryny. Kiedy dojdą na sam dół witryny, mogą kliknąć w znajdujący się tam odnośnik, ale gdyby go tam nie było, przewinęliby stronę do góry i kliknęli w odnośnik znajdujący się u góry. Prawdą jest to, że duplikowanie odnośników może zwiększyć ogólny ruch do elementu docelowego, ale dzieje się tak dlatego, że dając odnośnikowi więcej miejsca, bardziej promuje się dany element niż pozostałe. Uczynienie takiego odnośnika większym lub umieszczenie go w bardziej widocznym miejscu przyniosłoby dokładnie taki sam skutek bez jednoczesnego wywoływania dezorientacji. Co więcej, kiedy promuje się jeden z elementów, skutkuje to mniejszym ruchem do pozostałych. Każdy użytkownik ma stały zakres uwagi, jaką poświęca stronom internetowym, i jeżeli więcej uwagi przyciągniemy do jednego z elementów, ucierpią na tym pozostałe. Tak więc powielane odnośniki wywołują więcej szkody niż pożytku. Jeżeli nawet zwiększy się ruch do określonej witryny, ucierpieć mogą pozostałe strony ze względu na to, że użytkownicy ulegli dezorientacji i nie mogli znaleźć tego, czego szukali. 6. Nawigacja i architektura informacji 215 www.usps.com www.sandiego.gov 216 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych (Na sąsiedniej stronie u góry) Zduplikowane odnośniki niepotrzebnie skomplikowały strony United States Postal Service (Urząd pocztowy Stanów Zjednoczonych). Opcje dostępne w środkowej części witryny są takie same jak te dostępne u góry. (Na sąsiedniej stronie na dole) Strona San Diego w górnej części powtarza zakładki, które dostępne są w głównym obszarze treści. Lepiej byłoby pokazać nawigację w jednym, oczywistym miejscu, i zarezerwować pozostałą przestrzeń na jakąś ważną treść lub pozostawić ją pustą. www.escaladesports.com Strona firmy Escalade Sports oferuje podwójny sposób nawigacji — za pomocą listy odnośników tekstowych oraz grafiki (z wybieraniem za pomocą pokrętła). Większość naszych użytkowników wybierało metodę tekstową, ponieważ odnośniki były łatwiejsze do przeglądania. Pozostali w ostateczności sięgali do narzędzia graficznego, ale byli zawiedzeni, gdy odkrywali, że obie metody prowadzą do tych samych informacji. Co za strata czasu! 6. Nawigacja i architektura informacji 217 Należy pomagać użytkownikom łatwo rozróżnić odnośniki poprzez nadawanie im bardziej informujących nazw. Zamiast nazywać odnośnik na przykład Więcej, lepiej jest powiedzieć użytkownikom, co więcej otrzymają po jego kliknięciu. Nazwy odnośników i etykiet — liczy się dokładność Należy upewnić się, że odwiedzający mogą łatwo zrozumieć etykiety nawigacyjne. Kiedy osoba nawiguje pomiędzy strona- mi zazwyczaj ignoruje duże bloki z treścią i celuje w odnośniki, by ustalić znaczenie strony. Żeby maksymalizować przejrzy- stość, nazwy odnośników powinny być możliwie krótkie i jed- noznaczne. Mądrze sformułowane słowa lub nazwy kategorii są problematyczne, gdyż ludzie ich nie rozumieją. Jeżeli na stronie muszą znaleźć się pomysłowe nazwy, zawsze trzeba wyjaśnić ich znaczenie, gdyż użytkownicy mają tendencję do niezwraca- nia uwagi na słowa, które nie mają dla nich sensu. Warto zawężać swoje odnośniki, rozpoczynając ich nazwę od słowa kluczowego lub informacyjnego. Należy usunąć zbędne wyrazy, takie jak powtarzająca się w każdym odnośniku nazwa firmy. Taka forma reklamy niepotrzebnie komplikuje interfejs. Odnośniki, które rozpoczynają się od identycznych lub powta- rzalnych słów, zmuszają ludzi do uważnego czytania całej ich nazwy po to, by mogli wychwycić różnice. Należy unikać również w nazwach odnośników instrukcji ogól- nych, takich jak Kliknij tu. Zamiast tego lepiej jest pomagać użytkownikom łatwo rozróżnić odnośniki poprzez nadawanie im bardziej informujących nazw. Zamiast nazywać odnośnik na przykład Więcej, lepiej jest powiedzieć użytkownikom, czego więcej otrzymają po jego kliknięciu. (Na sąsiedniej stronie u góry) Stary projekt. Mało precyzyjne słowa oraz etykiety kategorii w stylu discover (odkryj), learn (poznaj) lub live (żyj) irytowały naszych testerów. Niektórzy zastanawiali się, co oznacza „live: with our products” („żyj: z naszymi produktami”). Hasło to, nawet z opisem, jest wyświechtane i nieczytelne. Hasło w stylu „jak zdrowo żyć” dostarczyłoby znacznie więcej użytecznej informacji. Chwytliwe hasła są bezużyteczne, jeśli nie pozwalają użytkownikom przewidzieć, co się pod nimi kryje: „Tytuły nie są tak naprawdę tym, co sądziłem. Na przykład Head to Toe Solutions (rozwiązania od głowy do palców) powinno w moim mniemaniu dotyczyć mycia ciała, lub czegoś w tym rodzaju”. „Uważam, że ciężko jest to zrobić. Na stronie nie ma dostatecznej liczby kategorii, aby szybko odnaleźć to, czego się szuka”. (Na sąsiedniej stronie na dole) Nowy projekt. Po zakończeniu przez nas testu, o którym mówiliśmy przy okazji poprzedniego rysunku, firma Bath Body Works przebudowała swoją stronę. Teraz strona domowa zamiast mało zrozumiałych nazw kategorii takich jak learn (poznaj) lub live (żyj) posiada nazwy dużo bardziej bezpośrednie, takie jak Face (twarz), Hair (włosy) oraz Articles Advice (artykułu i porady). Dobry ruch. 218 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych www.bathandbodyworks.com www.bathandbodyworks.com 6. Nawigacja i architektura informacji 219 www.bathandbodyworks.com Firma Bath Body Works nie może przestać. W czasie, kiedy kończyliśmy pisać ten rozdział, firma wypuściła kolejną wersję projektu strony, tym razem z jeszcze bardziej opisowymi etykietami elementów nawigacyjnych. Chociaż uważamy, że wygląd opisów byłby zbyt nieokreślony dla większości witryn, w tym przypadku wydaje nam się, że jest akceptowalny. Dodatkowo, nowa i bardziej wyrazista etykieta Facial Skincare (pielęgnacja skóry twarzy) niesie więcej informacji, przez co działa lepiej, kierując użytkowników do produktów, które chcą kupić. 220 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych www.hmce.gov.uk Stara strona główna. Brytyjskie ministerstwo ds. podatków i ceł na swojej stronie głównej umieszcza informacje o zwrocie podatku VAT i inne ważne dla podróżujących dane, które znajdują się za opisowymi odnośnikami, takimi jak Your customs allowance (dozwolone wwożenie dóbr) oraz VAT refunds for visitors (zwroty podatku VAT dla turystów). Odnośniki te dokładnie informują o tym, co zawierają. Witryna w sprytny sposób umieszcza najczęściej używane odnośniki w centralnym obszarze strony, z dala od innych rozpraszających uwagę elementów. 6. Nawigacja i architektura informacji 221 www.hmce.gov.uk Nowa strona główna. Niestety, przeprojektowany wygląd strony głównej definitywnie obniża jej funkcjonalność, gdyż nagłówki, odnośniki i nawigacja nie mówią dokładnie, co tak naprawdę oznaczają. Czym na przykład są eVAT Services (usługi eVAT)? Gdzie ma kliknąć turysta, który przyjechał do Wielkiej Brytanii na wakacje i chce dowiedzieć się, jak może otrzymać zwrot swojego podatku VAT? Na stronie można znaleźć wiele miejsc, gdzie widnieje skrótowiec VAT, ale które z nich jest najlepsze w danym przypadku? Na poprzedniej stronie istniał odnośnik VAT refunds for visitors (zwroty podatku VAT dla turystów), ale już go nie ma. Złe posunięcie. Ogólnie rzecz ujmując, jeżeli zaczynamy posługiwać się nazwami, które rozpoczynają się od „e” lub „internet”, powinna włączyć się lampka ostrzegawcza. Użytkownicy wchodzący na stronę wiedzą, że są w trybie online, i nie ma potrzeby zwracać im na to większej uwagi poprzez sztuczne „zelektronizowanie” nazw usług. 222 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych www.americanheart.org Ogólny odnośnik Learn more (dowiedz się więcej) rozrzucony po całej stronie American Heart Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne) nie pomaga w naprowadzaniu użytkowników na obszary ich zainteresowań. Nie mogą oni szybko przejrzeć wszystkich odnośników i wychwycić sedna ich znaczenia. Zamiast tego muszą przeczytać wstęp, co niepotrzebnie ich spowalnia. Lepiej jest wyraźnie powiedzieć użytkownikom, czego więcej się dowiedzą, zamiast denerwować ich odnośnikami, które nie zawierają żadnych konkretnych informacji. 6. Nawigacja i architektura informacji 223 Ludzie uważają, że trudno jest znaleźć różnice pomiędzy nic niemówiącymi nazwami kategorii takimi jak Club (klub) lub Passbook (książeczka oszczędnościowa). Praktycznie nie jest możliwe spojrzenie na opcje i rozszyfrowanie ich znaczenia bez konieczności kliknięcia ich. Ten typ nawigacji wymaga od odwiedzającego zbyt dużo pracy. www.dimewill.com (Na sąsiedniej stronie u góry) Stary projekt. Pokazywana strona spowalnia użytkowników, ponieważ pojazdy zorganizowane są względem nazw modeli. Takie rozwiązanie sprawdza się jedynie w przypadku, gdy ktoś jest zaznajomiony z samochodami firmy Honda. Nasi testerzy zastanawiali się, jakie rodzaje pojazdów reprezentowały poszczególne modele; jaka na przykład jest różnica między modelami „Odyssey” i „S2000”. Mimo że na dole listy znajduje się odnośnik All Models (wszystkie modele), ludzie często go nie zauważali. (Na sąsiedniej stronie na dole) Nowy projekt. Firma Honda ulepszyła nieco swoje kategorie nawigacji. Warto zauważyć, że odnośnik, który poprzednio nosił nazwę Odyssey, teraz nazywa się Odyssey Minivan, a S2000 zmienił się na S2000 Roadster. Zmiany te działają jak plaster. Zakrywają ranę, nie lecząc choroby. Zamiast wciąż wymuszać na użytkownikach nawigację opartą na modelach, lepiej byłoby przebudować cały system nawigacji tak, by jasno przedstawiał różnice pomiędzy poszczególnymi modelami. 224 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych www.automobiles.honda.com www.automobiles.honda.com 6. Nawigacja i architektura informacji 225 Witryna pokazana na tym rysunku lepiej spełnia swoje zadanie, pokazując poszczególne modele wraz z ceną i ich zdjęciami. Rysunki pomagają rozpoznać typ pojazdu. Niemniej jednak obrazki są względnie małe, a wiele modeli wygląda podobnie, przez co trudno jest określić, czy na przykład „Civic Si” jest minivanem. www.automobiles.honda.com (Na sąsiedniej stronie u góry) Ta strona poprawnie klasyfikuje samochody, bo używa terminologii znanej użytkownikom. Zamiast zakładać, że ludzie znają modele samochodów firmy Ford, używane są proste i zrozumiałe terminy, takie jak Pickup Trucks (półciężarówki) i Minivans/Vans (minivany/samochody rodzinne), które znacznie lepiej spełniają swoje zadanie. (Na sąsiedniej stronie na dole) Typy podłóg dostępne na tej witrynie posegregowane są według linii produktu, a nie jego cech. Taka struktura może wydawać się logiczna dla pracowników firmy Anderson, ale nie dla jej potencjalnych klientów, którzy szukają produktów, posługując się ich atrybutami. Nazwy typu Appalachian lub Biltmore mogą być dla ludzi zupełnie niezrozumiałe. Kiedy projektanci uważają, że konieczne jest dostarczenie instrukcji, w jaki sposób nawigować po stronie, to jest to znak, iż interakcja na niej nie działa poprawnie. Lepiej jest wychodzić naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, niż oczekiwać, że oni wyjdą naprzeciw naszym oczekiwaniom. 226 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych www.ford.com www.andersonfloors.com 6. Nawigacja i architektura informacji 227 Im dłuższa lista menu, tym trudniej ją kontrolować. Im dalej użytkownik musi schodzić w menu, tym większa szansa, że zgubi swoją pozycję. (Na sąsiedniej stronie u góry) Wielopoziomowe menu na tej stronie irytowało użytkowników, ponieważ sprawiało problemy z kontrolą. Przypadkowe przesunięcie wskaźnika myszy tuż poza obszar kategorii produktu powodowało, że niespodziewanie pojawiało się kolejne, inne menu. (Na sąsiedniej stronie na dole) Pokazana tutaj strona używa rozwijanych menu w sposób rozsądny, gdyż są one ograniczone jedynie do dwóch poziomów. Dodatkowo witryna wykorzystuje nawyki użytkowników do przeciągania wskaźnika w linii prostej przy wykonywaniu wyboru opcji. Menu nie znika także w sytuacji, gdy ktoś wyjedzie kursorem nieznacznie poza obszar menu. Pionowo rozwijane menu — krótkie jest piękne Rozwijane pionowo menu stały się bardzo popularnym narzę- dziem, głównie dlatego, że pozwalają zaoszczędzić miejsce na ekranach z ograniczoną powierzchnią nieruchomą. Przez lata użytkownicy uczyli się ich używać. Chociaż rozwijane pionowo menu ma wiele zalet, to nie znaczy, że nie powoduje proble- mów, szczególnie wówczas, gdy jest za długie. Im dłuższa lista menu, tym trudniej ją kontrolować. Im dalej użytkownik musi schodzić w menu, tym większa szansa, że zgubi swoją pozycję. Często lepiej jest prezentować długie listy w standardowym for- macie tekstowym, który zapewnia więcej miejsca na opisy, co z kolei pomaga użytkownikom rozpoznawać różnice między poszczególnymi opcjami. Pionowo rozwijane menu mają ten- dencję do bycia wąskimi, przez co zapewniają mało miejsca dla opisowych nazw kategorii. Zamiast ryzykować i używać długiej listy elementów, których znaczenia mogą się częściowo pokrywać lub być niejasne, lepiej pozwolić użytkownikom kliknąć na głów- ny nagłówek i następnie przenieść ich na inną stronę, gdzie znaj- duje się czytelna lista możliwych opcji z właściwym opisem. Menu wielopoziomowe — mniej oznacza więcej Wielopoziomowego menu trzeba używać oszczędnie i nigdy nie należy używać więcej jak dwóch poziomów. Większa liczba po- ziomów zakrywa ekran i jest trudna w obsłudze. Poziom trzeci zazwyczaj jest oznaką kłopotów, a czwarty praktycznie zawsze kończy się tym, że nie można go używać. W menu, które mają zbyt wiele poziomów, problemem staje się to, że ze względu na ciągle rozwijane i ukrywane podmenu trudno jest zlokalizować poszukiwaną opcję. Ludzie zazwyczaj pracują z założeniem, że najkrótszą drogą między dwoma punktami jest linia prosta. Tak więc w przypad- ku wielopoziomowych menu mają w zwyczaju przeciągać wskaźnik myszy na skos, bezpośrednio do menu podrzędnego. W tym momencie zazwyczaj gubią oni swoją pozycję i doznają frustracji, gdy muszą ponownie wybierać swoje opcje. Problem ten jest jeszcze bardziej uciążliwy na laptopach, ponieważ ma- nipulowanie wskaźnikiem i wykonywanie operacji „przeciągnij i upuść” za pomocą panelu dotykowego jest jeszcze bardziej nieporęczne. Należy upewnić się, że dynamiczne menu znajduje się dosta- tecznie długo na stronie, by ludzie mogli dokonywać swoich wyborów. Kapryśne rozwiązania, które wymagają precyzji oraz otwierają się i zamykają przy najmniejszym poruszeniem myszą, są trudne do kontrolowania. Zaawansowani i doświad- 228 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych czeni użytkownicy prawdopodobnie poradzą sobie z kontrolo- waniem dynamicznych menu bez większych problemów, ale przeciętny użytkownik będzie się bardzo męczył. www.escaladesports.com www.americanheart.org 6. Nawigacja i architektura informacji 229 www.blackmountainbicycles.com 230 Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych www.blackmountainbicycles.com (Na sąsiedniej stronie u góry) Stary projekt. Tu pokazany jest przykład nadgorliwego wykorzystania wielopoziomowego menu. Cztery poziomy rozwijanych paneli zakrywają większość obszaru strony, utrudniając w ten sposób użytkownikowi kontrolowanie ruchów. Bardziej prawdopodobne jest pojawienie się błędów, gdyż projekt wymaga od odwiedzających koncentracji i zręczności manualnej. Osoby, które opuszczą pozycję lub wyjadą poza menu, muszą za każdym razem rozpoczynać od nowa. (Na sąsiedniej stronie na dole) Nowy projekt. Nowy projekt firmy Black Mountain ulepszył stronę ze względu na mniejszą liczbę poziomów z czterech do trzech. Mimo że jest to pewna poprawa, duża liczba menu nadal zakrywa znaczną część witryny i wymaga od użytkownika znaczącego manewrowania wskaźnikiem. Należy upewnić się, że każda osoba jest w stanie łatwo określić, które elementy można klikać, a których nie. Nie wolno zmuszać ich do tego, by musieli kliknąć każdy element na ekranie, by sprawdzić, które z nich są odnośnikami. Czy mogę to kliknąć? Kiedy ludzie nie wiedzą, które elementy można kliknąć, muszą wykonywać więcej pracy i zgadywać. Łatwo mogą pominąć to, czego szukają, porzucić stronę przedwcześnie lub założyć, że odkryli już wszystkie opcje, gdy w rzeczywistości tak nie jest. Standardowy paradygmat podkreślania odnośników i pisania ich na niebiesko zapewnia widoczne oznakowanie ich funkcji. Nie należy więc używać koloru niebieskiego do kolorowania zwykłego tekstu, gdyż wciąż kojarzy się on głównie z elemen- tem, który można klikać. Mimo to niebieski nie zawsze jest najlepszym kolorem do kolo- rowania odnośników. W niektórych sytuacjach może on nie pa- sować do kolorystyki marki lub być nieodpowiedni ze wzglę- dów czysto estetycznych. Również elementy pogrubione wskazują, że można je kliknąć. Ponadto, jeśli chodzi o sposoby wskazywania elementów, które można klikać, dobrą praktyką jest podświetlanie tekstu, kiedy przesunie się na niego wskaź- nik myszy. Jednakże nie powinien to być jedyny z dostępnych sposobów na wskazanie miejsc do klikania, gdyż użytkownicy musieliby wówczas przeszukiwać całą stronę, aby znaleźć od- nośniki. Podobną funkcję pełnią elementy graficzne, które w jakikol- wiek sposób się wyróżniają. Użytkownicy zazwyczaj zauważają standardowe kształty przycisków, podobnie jak inne elementy, które zazwyczaj używane są w interfejsach, i zakładają, że moż- na je klikać. Podsumowując, należy upewnić się, że każda osoba jest w sta- nie łatwo określić, które elementy można klikać, a których nie. Nie wolno zmuszać użytkowników do tego, by musieli kliknąć każdy element na ekranie, by sprawdzić, które z nich są odno- śnikami. Tak więc odnośniki na stronie powinny być obrobione wizualnie tak, by wywoływały skojarzenie, iż można je kliknąć — można użyć na przykład kolorowej czcionki lub podkreśle- nia. Nie wolno całkowicie ufać kursorowi w kształcie dłoni jako elementowi wskazującemu odnośnik. Nawet doświadcze- ni użytkownicy nie zawsze zauważą, kiedy standardowy kursor zmieni się w dłoń, a dla nowicjuszy oba oznaczają dokładnie to samo. 6. Nawigacja i architektura informacji 231 Przystępność „Przystępność” była pierwotnie terminem psychologicznym używanym do określenia akcji możliwych do zaistnienia między ludźmi lub zwierzętami i światem. Nasz kolega, Donald A. Norman, w swojej książce The Design Of Everyday Things zastosował ten termin do zdefiniowania odczuć ludzi względem świata. Mówiąc ogólnie, termin „przystępność” dotyczy wszystkiego, co można zrobić z obiektem. Na przykład krzesło nadaje się do siedzenia na nim, przycisk umożliwia wciśnięcie, a rączka umożliwia przekręcenie lub pociągnięcie w zależności od tego, jak jest zaprojektowana. Najważniejszą rzeczą, jaką w kontekście funkcjonalności zauważył Donald, jest to, że dostrzeżona przystępność jest nawet ważniejsza niż prawdziwa. Jego najsłynniejszym przykładem są drzwi — drzwi umożliwiają pchnięcie lub pociągnięcie, w zależności od tego, w którą stronę się otwierają. Kiedy osoba od razu wie, czy drzwi należy pociągnąć lub pchnąć, to jest to dobry projekt interfejsu użytkownika. Innymi słowy, użytkownik może zauważyć przystępność drzwi, po prostu patrząc na nie. Nie musi z nimi walczyć, aby odkryć, w jaki sposób ich używać. (I na pewno nie musi czytać instrukcji obsługi, aby je otworzyć. Każde drzwi, które dostarczane są z wyraźną instrukcją mówiącą „pchnij” lub „pociągnij”, są słabo zaprojektowane). W interfejsie użytkownika opartym na ekranie musimy nieco odwrócić koncepcję przystępności. W pewnym sensie każda kropka na ekranie umożliwia kliknięcie, ponieważ można ją wskazać kursorem i kliknąć przyciskiem myszy. W praktyce jednak mówimy, że coś umożliwia kliknięcie, jeśli po tej czynności wykonywana jest jakaś akcja. Tak więc kwestią kluczową jest to, czy element, który można kliknąć, sprawia wrażenie przystępności. Innymi słowy, czy jest możliwe, by użytkownik po prostu patrząc na element, przewidział, że jego kliknięcie spowoduje jakąś akcję? Jeśli tak, projekt ma zazwyczaj znacznie większą funkcjonalność, niż ten, który wymaga zgadywania, które elementy można kliknąć. Omawianie tej idei zazwyczaj sprowadza się do tego, czy element, który można kliknąć, dostatecznie mocno przekonuje użytkownika o swojej funkcji. To determinuje, czy osoba może na każdym ekranie łatwo rozpoznać dostępne możliwości. Ale istnieje również drugi aspekt. Czy strona, na której nie ma elementów, które można kliknąć, pokazuje użytkownikowi elementy, które można kliknąć? Jeśli tak, będzie on wierzył, że ma wybór, którego tak naprawdę nie ma, co prowadzić będzie do jego dezorientacji w momencie, kiedy coś kliknie, a kliknięcie nie będzie wywoływać żadnej akcji.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: