Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00086 006800 13592020 na godz. na dobę w sumie
Optymalizacja systemu Windows - książka
Optymalizacja systemu Windows - książka
Autor: , Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-595-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Chyba wszyscy użytkownicy Windows znają tę sytuację -- komputer, który jeszcze niedawno uruchamiał się błyskawicznie i działał bez zarzutu, teraz 'rozkręca się' kilka minut, a praca z nim przypomina korzystanie ze starego kalkulatora. Niestety, system Windows ma to do siebie, że sam, bez ingerencji użytkownika, zapycha się tysiącami niepotrzebnych plików i folderów. Wszechobecny spam i niedbale napisane programy również nie wpływają korzystnie na szybkość działania systemu operacyjnego. Jedynym lekarstwem jest regularne 'sprzątanie' na dysku.

Książka 'Optymalizacja systemu Windows' to przewodnik dla komputerowych 'sprzątaczy'. Czytając ją, dowiesz się, skąd biorą się śmieci na dysku twardym komputera, jak je usuwać i w jaki sposób zapobiegać pojawianiu się następnych. Poznasz techniki optymalizacji, dzięki którym Twój komputer będzie pracować szybciej i wydajniej. W książce nie znajdziesz specjalistycznego żargonu ani subskrypcji, na które musiałbyś się zapisać. Musisz jedynie postępować zgodnie z radami, które znajdziesz w kolejnych rozdziałach.

Przywróć swój komputer do stanu używalności. Przekonasz się, że 'Optymalizacja systemu Windows' stanie się jedną z najczęściej używanych przez Ciebie książek o komputerach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Optymalizacja systemu Windows Autorzy: Joli Ballew, Jeff Duntemann T³umaczenie: Alina Sikora-Godlewska (rozdz. 1 – 10), £ukasz Suma (rozdz. 11 – 16, dod. A – C) ISBN: 83-7361-595-4 Tytu³ orygina³u: Degunking Windows Format: B5, stron: 336 Chyba wszyscy u¿ytkownicy Windows znaj¹ tê sytuacjê — komputer, który jeszcze niedawno uruchamia³ siê b³yskawicznie i dzia³a³ bez zarzutu, teraz „rozkrêca siê” kilka minut, a praca z nim przypomina korzystanie ze starego kalkulatora. Niestety, system Windows ma to do siebie, ¿e sam, bez ingerencji u¿ytkownika, zapycha siê tysi¹cami niepotrzebnych plików i folderów. Wszechobecny spam i niedbale napisane programy równie¿ nie wp³ywaj¹ korzystnie na szybkoġæ dzia³ania systemu operacyjnego. Jedynym lekarstwem jest regularne „sprz¹tanie” na dysku. Ksi¹¿ka „Optymalizacja systemu Windows” to przewodnik dla komputerowych „sprz¹taczy”. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, sk¹d bior¹ siê ġmieci na dysku twardym komputera, jak je usuwaæ i w jaki sposób zapobiegaæ pojawianiu siê nastêpnych. Poznasz techniki optymalizacji, dziêki którym Twój komputer bêdzie pracowaæ szybciej i wydajniej. W ksi¹¿ce nie znajdziesz specjalistycznego ¿argonu ani subskrypcji, na które musia³byġ siê zapisaæ. Musisz jedynie postêpowaæ zgodnie z radami, które znajdziesz w kolejnych rozdzia³ach. • Sk¹d bior¹ siê ġmieci na dysku twardym? • Gdzie jest najwiêcej niepotrzebnych plików? • Pozbywanie siê zbêdnych aplikacji, plików i folderów • Porz¹dkowanie menu Start, pulpitu i plików • Blokowanie spamu i odġmiecanie skrzynki pocztowej • Edycja rejestru • Optymalizacja dysku twardego • Aktualizacje systemu • Rozbudowa komputera • Tworzenie kopii bezpieczeñstwa Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Przywróæ swój komputer do stanu u¿ywalnoġci. Przekonasz siê, ¿e „Optymalizacja systemu Windows” stanie siê jedn¹ z najczêġciej u¿ywanych przez Ciebie ksi¹¿ek o komputerach. Spis treści O Autorach ...................................................h................................... 11 Wstęp ...................................................h.......................................... 13 Rozdział 1. Dlaczego mój komputer jest zaśmiecony?......................................... 17 To, co wiedzą eksperci ...................................................z................................................. 19 Zrozum, w jaki sposób Twój komputer stał się tak zaśmiecony...................................... 20 Pliki zapisywane na dysku twardym dosłownie wszędzie......................................... 20 Pliki tymczasowe nie zawsze są takie tymczasowe...................................................z 20 Spam, spam, jajka, bekon i spam! ...................................................z.......................... 21 Instalowanie zbyt wielu programów ...................................................z...................... 21 Twoje menu startowe jest przepełnione ...................................................z................. 22 Twój pulpit jest zasypany ikonami...................................................z......................... 22 Segmentacja dysku twardego ...................................................z................................. 23 Mała przestrzeń dyskowa ...................................................z....................................... 24 Niezorganizowane pliki z danymi ...................................................z.......................... 24 Niezorganizowane ulubione witryny internetowe ...................................................z.. 25 Uciążliwe programy typu spyware ...................................................z......................... 25 Uporczywe pliki cookies...................................................z........................................ 26 Twój komputer jest zaśmiecony!...................................................z............................ 27 Gotowy na odśmiecanie komputera?...................................................z............................ 27 Rozdział 2. Odśmiecanie komputera...................................................h................ 29 Strategia, która kryje się za programem odśmiecania systemu........................................ 30 Zadaj sobie kilka istotnych pytań ...................................................z........................... 31 Zarządzanie plikami ...................................................z............................................... 32 Pulpit i menu Start...................................................z.................................................. 33 Porządkowanie skrzynki pocztowej ...................................................z....................... 33 Czyszczenie pozostałości różnych programów ...................................................z...... 33 Optymalizacja dysku twardego ...................................................z.............................. 34 Oprogramowanie korygujące ...................................................z................................. 34 Bezpieczeństwo...................................................z...................................................z... 35 Kopie zapasowe ...................................................z...................................................z.. 36 Wykonywanie ponownej instalacji systemu...................................................z........... 36 12-stopniowy program odśmiecania komputera ...................................................z........... 37 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.......... 37 6 Optymalizacja systemu Windows Rozdział 3. Pozbywanie się plików, których być nie powinno............................... 39 Uporządkuj foldery domyślne ...................................................z...................................... 40 Dokumenty...................................................z...................................................z.......... 40 Pliki multimedialne ...................................................z................................................ 41 Pliki współużytkowane ...................................................z.......................................... 46 Odśmieć swój główny dysk...................................................z.......................................... 47 Usuń pliki z katalogu głównego (C:)...................................................z...................... 47 Usuń nieużywane pliki z innych lokalizacji ...................................................z........... 50 Wyczyść folder Unzipped (rozpakowane) ...................................................z............. 52 Lokalizowanie duplikatów plików ...................................................z......................... 52 Pozbądź się tych dokuczliwych plików tymczasowych...................................................z 53 Skorzystaj z programu Oczyszczanie dysku...................................................z........... 54 Czyszczenie tego, co umknęło programowi Oczyszczanie dysku ............................. 54 Usuwanie plików z nieużywanych kont użytkowników .................................................. 57 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.......... 58 Rozdział 4. Odinstalowanie programów i poprawienie konfiguracji ....................... 59 Usuń programy, z których nie korzystasz...................................................z..................... 60 Zastosowanie polecenia Odinstaluj (ang. Uninstall) ................................................. 61 Zastosowanie Panelu sterowania do usuwania programów....................................... 62 Zbędne składniki systemu Windows ...................................................z...................... 64 Odśmiecanie menu Start ...................................................z........................................ 65 Znajdź na swoim komputerze programy, których istnienia nawet nie podejrzewałeś ..... 66 Sprawdź folder Program Files ...................................................z................................ 66 Usuń oprogramowanie typu spyware ...................................................z..................... 68 Usuń programy przeznaczone dla sprzętu, którego już nie masz..................................... 69 Poprawienie konfiguracji programów, z których korzystasz ........................................... 70 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikony swoich programów ................................ 71 Tryb zgodności programu ...................................................z...................................... 71 Spraw, by gry i inne programy multimedialne lepiej działały ................................... 72 Opcja Wydajność ...................................................z...................................................z 73 Funkcja Przywracanie systemu ...................................................z.............................. 75 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.......... 76 Rozdział 5. Porządkowanie plików i folderów ...................................................h... 77 Zorganizuj w lepszy sposób swoje foldery domyślne...................................................z... 78 Gdzie powinieneś umieścić swoje dane?...................................................z................ 78 Spersonalizuj foldery domyślne przez utworzenie w nich własnych folderów ......... 81 Opróżnij Kosz ...................................................z...................................................z........... 84 Zrestartuj komputer...................................................z................................................ 85 Ostatnie przygotowania...................................................z.......................................... 86 Jesteś gotowy? Opróżniaj! ...................................................z..................................... 86 Skorzystaj z Defragmentatora dysków ...................................................z......................... 86 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.......... 89 Rozdział 6. Dostosowywanie pulpitu i menu Start ............................................... 91 Wyczyść i spersonalizuj pasek zadań ...................................................z........................... 92 Zarządzanie obszarem powiadamiania paska zadań.................................................. 93 Dodawanie ikon do paska Szybkie uruchamianie ...................................................z.. 97 Blokowanie, autoukrywanie i opcje grupowania paska zadań .................................. 98 Dostosowywanie paska zadań za pomocą Tweak UI ................................................ 98 Dostosuj menu Start do własnych potrzeb...................................................z.................... 99 Menu Start systemu Windows XP...................................................z........................ 100 Menu klasyczne...................................................z...................................................z. 103 Spis treści 7 Wyczyść i spersonalizuj swój pulpit...................................................z........................... 103 Uporządkuj swój pulpit ...................................................z........................................ 104 Dodaj lub usuń ikony domyślne ...................................................z........................... 104 Utwórz foldery i skróty do programów ...................................................z................ 106 Usuwanie folderów i skrótów...................................................z............................... 106 Uruchom Kreatora oczyszczania pulpitu...................................................z.............. 107 Wybierz wygaszacz ekranu, który nie obciąża systemu .............................................. 107 Nieco o stylach wyglądu systemu ...................................................z........................ 108 Odkryj opcje folderów...................................................z................................................ 109 Podsumowanie ...................................................z...................................................z........ 111 Rozdział 7. Zapobieganie zalewającemu Cię spamowi ..................................... 113 Wybierz najlepszy adres e-mail...................................................z.................................. 114 Załóż główny adres e-mail ...................................................z................................... 115 Załóż zapasowy adres e-mail oraz adresy tymczasowe .............................................. 116 Unikaj ataków słownikowych ...................................................z.............................. 116 Wybierz dobrego klienta poczty elektronicznej ...................................................z......... 118 Uważaj na program Outlook ...................................................z................................ 118 Uważaj na tzw. „spam beacons” ...................................................z.......................... 119 Korzystaj z alternatywnych programów pocztowych.............................................. 120 Korzystaj ostrożnie ze swojego adresu e-mail...................................................z............ 121 Nigdy nie „wypisuj się” z list dystrybucyjnych spamerów ..................................... 122 Nigdy nie umieszczaj swojego adresu e-mail w internecie (ani nie pozwól umieścić go innym) ...................................................z.................. 122 Korzystając z grup dyskusyjnych i forów, maskuj swój adres e-mail ..................... 123 Do transakcji elektronicznych używaj tymczasowych adresów e-mail ................... 124 Serwisy, które zarządzają tymczasowymi adresami e-mail..................................... 125 Stosuj dodatkowe filtry antyspamowe ...................................................z........................ 125 Krótki słownik filtrowania spamu ...................................................z........................ 126 Filtrowanie w zakresie klienta poczty to za mało...................................................z. 127 Jak działają programy pośredniczące (proxy) ...................................................z...... 128 Program POPFile i jego „koszyki”...................................................z....................... 130 Konfiguracja klienta poczty do współpracy z programem POPFile........................ 131 Korzystanie z programu POPFile i jego trenowanie ............................................... 131 Tworzenie magnesów w programie POPFile ...................................................z....... 133 Unikaj wyzwalania filtrów antyspamowych innych osób ............................................. 135 Podsumowanie ...................................................z...................................................z........ 136 Rozdział 8. Odśmiecanie skrzynki pocztowej ...................................................h. 137 Zatrzymać, przechować czy wyrzucić? ...................................................z...................... 138 Zasada stu wiadomości...................................................z......................................... 139 Czy autosortowanie jest dobrym pomysłem? ...................................................z....... 139 To psychologia, nie technika! ...................................................z.............................. 140 Stwórz system folderów, który zmieści się na jednym ekranie ..................................... 140 Lista folderów na jednym ekranie ...................................................z........................ 141 Przechowuj wiadomości „z krótkim terminem przydatności” w osobnym folderze........142 Korzystaj ostrożnie z folderów zagnieżdżonych ...................................................z... 143 Nie gromadź załączników ...................................................z.......................................... 144 Rozmaite wskazówki dotyczące porządkowania skrzynki pocztowej ........................... 147 Uważaj na zapomniane kopie zapasowe ...................................................z.............. 147 Usuń przechowywane kopie plików pocztowych...................................................z. 148 Zaśmiecanie rejestru przez program Outlook Express ............................................ 149 Do usunięcia poufnych osobistych lub finansowych danych skorzystaj z niszczarki plików ...................................................z............................. 151 Podsumowanie ...................................................z...................................................z........ 153 8 Optymalizacja systemu Windows Rozdział 9. Czyszczenie i konfiguracja rejestru ................................................. 155 Wewnątrz rejestru...................................................z...................................................z.... 156 Kilka słów na temat wersji systemu Windows ...................................................z..... 157 Program REGEDT32 to Twoja przepustka do rejestru ........................................... 158 Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie rejestru............................................ 161 Czyszczenie rejestru ...................................................z...................................................z 165 Zastosuj oprogramowanie czyszczące rejestr ...................................................z....... 166 Do czyszczenia rejestru systemów Windows 95/98/NT/2000 skorzystaj z narzędzia RegClean firmy Microsoft ................................................ 169 Dostosowywanie rejestru...................................................z............................................ 169 Przekształć folder Moje dokumenty w folder kaskadowy ....................................... 172 Wyświetl skompresowane pliki w innym kolorze...................................................z 172 Wyświetl w Eksploratorze pliki ukryte ...................................................z................ 173 Usuń wszystkie ikony ze swojego pulpitu...................................................z............ 174 Podsumowanie ...................................................z...................................................z........ 175 Rozdział 10. Optymalizacja dysku twardego i opcji Autostart............................... 177 Stosuj system plików NTFS ...................................................z....................................... 178 Konwertowanie dysku na NTFS ...................................................z.......................... 178 Zmień rozmiar partycji ...................................................z............................................... 179 Odśmieć proces rozruchu ...................................................z........................................... 180 Oczyść folder Autostart...................................................z........................................ 180 Oczyść proces rozruchu ...................................................z....................................... 181 Przejrzyj usterki systemu za pomocą programu Dr Watson .......................................... 186 Uruchamianie programu Dr Watson (Drwtsn32.exe).............................................. 186 Pozbądź się plików i sterowników, które nie są podpisane cyfrowo ............................. 187 Korzystanie z narzędzia weryfikacji podpisu pliku................................................. 188 Aktualizacja niepodpisanych sterowników ...................................................z.......... 190 Sprawdzanie błędów...................................................z...................................................z 191 Podsumowanie ...................................................z...................................................z........ 192 Rozdział 11. Instalowanie aktualizacji systemu .................................................. 193 Uaktualnienia systemu przy użyciu Windows Update ................................................. 194 Aktualizacje zwiększają bezpieczeństwo Twojego komputera .............................. 196 Automatyczne czy ręczne pobieranie aktualizacji? ................................................. 196 Uaktualnienia krytyczne i pakiety serwisowe ...................................................z...... 199 Inne uaktualnienia ...................................................z................................................ 200 Rozbudowa systemu do Windows XP Professional ...................................................z.. 202 Aktualizacja aplikacji multimedialnych ...................................................z..................... 202 Rozbudowa do MSN Messenger 6.1 ...................................................z.......................... 204 Podsumowanie ...................................................z...................................................z........ 205 Rozdział 12. Najlepszy sprzęt do odśmiecania komputera osobistego.................. 207 Dodawanie pamięci ...................................................z...................................................z. 208 Montaż ...................................................z...................................................z.............. 209 Ustawianie parametrów pamięci wirtualnej ...................................................z......... 211 Dodawanie urządzeń do tworzenia kopii zapasowych...................................................z 213 Zewnętrzny dysk twardy ...................................................z...................................... 213 Napędy CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW podłączane przez USB..................... 214 Napęd ZIP ...................................................z...................................................z......... 215 Inne możliwości przechowywania danych ...................................................z........... 215 Dodawanie drugiego monitora ...................................................z................................... 216 Kupowanie nowej karty graficznej...................................................z....................... 217 Montaż karty graficznej ...................................................z....................................... 217 Konfigurowanie ustawień wyświetlania...................................................z............... 218 Spis treści 9 Fizyczne czyszczenie komputera...................................................z................................ 219 Czyszczenie klawiatury, myszy i monitora ...................................................z.......... 220 Sprzątanie wnętrza obudowy...................................................z................................ 221 Kupowanie nowego komputera ...................................................z.................................. 222 Podsumowanie ...................................................z...................................................z........ 224 Rozdział 13. PowerToys i ciekawe programy shareware ...................................... 227 Odśmiecanie za pomocą narzędzi PowerToys...................................................z............ 228 Pobieranie i instalacja ...................................................z.......................................... 229 Dostosowywanie ustawień Windows za pomocą Tweak UI ................................... 230 Organizacja Pulpitu za pomocą narzędzia Virtual Desktop Manager ..................... 232 Zmiana rozmiaru obrazów za pomocą narzędzia Image Resizer............................. 234 Narzędzie Alt-Tab Replacement ...................................................z.......................... 235 Programy shareware polecane przez WUGNET ...................................................z........ 235 Utrzymywanie porządku w rejestrze za pomocą narzędzia Registry First Aid ....... 236 Pozbywanie się denerwujących okienek wyskakujących (pop-up) za pomocą narzędzia Pop-Up Stopper Professional.............................................. 238 Synchronizowanie folderów za pomocą narzędzia FolderMatch ............................ 238 Utrzymywanie dobrego działania komputera za pomocą narzędzi System Mechanic ...................................................z.............. 239 Podsumowanie ...................................................z...................................................z........ 241 Rozdział 14. Zwiększanie bezpieczeństwa...................................................h....... 243 Jak bezpieczny jest Twój komputer? ...................................................z.......................... 244 Zakup i konfiguracja oprogramowania antywirusowego............................................... 244 Konfiguracja ustawień internetowych ...................................................z........................ 247 Konfiguracja stref zabezpieczeń ...................................................z.......................... 247 Opcje poufności ...................................................z...................................................z 251 Zrozumienie możliwości ...................................................z...................................... 252 Tworzenie konta Gość...................................................z................................................ 254 Udostępnianie i konfiguracja konta Gość...................................................z............. 255 Przegląd narzędzi administracyjnych ...................................................z......................... 255 Zasady zabezpieczeń lokalnych ...................................................z........................... 256 Zarządzanie komputerem ...................................................z..................................... 259 Zapory sieciowe (firewall) ...................................................z......................................... 261 Zapora połączenia internetowego Windows XP...................................................z... 262 Zapory sieciowe dla małych firm i większych przedsiębiorstw .............................. 263 Najlepsza ochrona jak najmniejszym kosztem ...................................................z..... 263 Podsumowanie ...................................................z...................................................z........ 264 Rozdział 15. Tworzenie kopii bezpieczeństwa ...................................................h.. 265 Tworzenie kopii bezpieczeństwa za pomocą narzędzia Kopia zapasowa...................... 266 Początek ...................................................z...................................................z............ 266 Tworzenie prostej kopii zapasowej ...................................................z...................... 267 Tworzenie gruntownych kopii zapasowych ...................................................z......... 268 Stosowanie różnych typów kopii zapasowych ...................................................z..... 271 Zalecenia dla użytkowników komputerów domowych ........................................... 271 Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych...................................................z... 272 Przechowywanie kopii zapasowych ...................................................z..................... 273 Planowanie tworzenia kopii przy użyciu narzędzia Kopia zapasowa...................... 273 Planowanie zadań tworzenia kopii zapasowych przy użyciu narzędzia Zaplanowane zadania ...................................................z........... 274 Konfiguracja zaplanowanego zadania ...................................................z.................. 275 Używanie narzędzia Przywracanie ...................................................z............................. 277 Kopiowanie na płytę CD jako możliwość tworzenia kopii zapasowej ............................ 278 Podsumowanie ...................................................z...................................................z........ 282 10 Optymalizacja systemu Windows Rozdział 16. Ostateczne techniki odśmiecania ...................................................h 283 Znajdowanie niezgodnego sprzętu ...................................................z............................. 284 Rozwiązywanie problemów ze sterownikami urządzeń ................................................ 286 Powrót do starszych wersji sterowników przy użyciu narzędzia Przywróć sterownik...................................................z........ 287 Odtwarzanie wcześniejszego stanu systemu przy użyciu narzędzia Przywracanie systemu ...................................................z.......... 288 Konfiguracja narzędzia Przywracanie systemu ...................................................z.... 289 Ręczne tworzenie punktów przywracania ...................................................z............ 290 Używanie narzędzia Przywracanie systemu...................................................z......... 291 Naprawianie systemu przy użyciu płyty instalacyjnej Windows XP............................. 293 Co zrobić, gdy nie masz płyty instalacyjnej Windows XP? .................................... 293 Jak wystartować system z płyty CD? ...................................................z................... 294 Zmienianie ustawień BIOS-u ...................................................z............................... 294 Naprawianie Windows XP bez wykonywania czystej instalacji ............................. 295 Uaktualnianie Windows XP ...................................................z................................. 296 Wykonaj czystą instalację, ale tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne ............... 296 Zbieranie najważniejszych informacji...................................................z.................. 297 Ponowna instalacja wszystkich aplikacji...................................................z.............. 299 Podsumowanie ...................................................z...................................................z........ 300 Dodatek A Przeprowadzanie czystej instalacji Windows ................................... 301 Dodatek B Przywracanie stanu uszkodzonego rejestru ..................................... 307 Dodatek C Techniki odśmiecania w rozwiązywaniu problemów ......................... 315 Dodatek D Arkusz szybkiego odśmiecania! ...................................................h... 323 Skorowidz...................................................h................................... 329 Rozdział 5. Porządkowanie plików i folderów Lista kontrolna oczyszczania systemu:      Uporządkuj foldery domyślne tworząc w nich dodatkowe, zagnieżdżone foldery i przenosząc do nich swoje pliki. W systemie Windows XP korzystaj z okienka zadań Zadania plików i folderów do przenoszenia, kopiowania, usuwania i zmiany nazwy folderów. Twórz foldery na partycjach dysku przeznaczonych wyłącznie na dane. Opróżnij Kosz, by zwolnić miejsce na dysku twardym. Skorzystaj z funkcji Oczyszczanie dysku i Defragmentator dysków, aby sfinalizować proces odśmiecania. Teraz, już po usunięciu niepotrzebnych plików i aplikacji, przyszedł czas, by uporząd- kować to, co pozostało na dysku twardym. Powołując się ponownie na naszą analogię porządków domowych, można określić tę czynność jako porządkowanie garażu — po- trzebujesz wszystkich rzeczy, które tam przechowujesz, jednak nie chcesz potykać się o nie za każdym razem, gdy wejdziesz do garażu, by wsiąść do samochodu. Każdą ze składowanych rzeczy powinieneś również bez problemu znaleźć, kiedy będziesz jej potrzebował! W niniejszym rozdziale nauczysz się, jak tworzyć foldery i jak przenosić pliki i foldery. Poznasz również kilka technik organizacji (i zachowania tego porządku). Gdy prze- brniemy już przez cały proces porządkowania, uruchomimy po raz kolejny Oczyszczanie dysku i, wstrzymując oddech, opróżnimy Kosz. Później uruchomimy również Defrag- mentatora dysków i w ten sposób zdefragmentujemy dysk twardy. Po wykonaniu tych czynności Twój komputer powinien działać z zawrotną szybkością. 78 Optymalizacja systemu Windows Zorganizuj w lepszy sposób swoje foldery domyślne Najprostszą metodą organizacji plików jest stworzenie własnych, osobistych folderów wewnątrz folderów domyślnych. Tak jak wspominaliśmy w rozdziale 3., foldery do- myślne to: Moje dokumenty, Moje obrazy, Moja muzyka i Moje wideo. Wewnątrz tych folderów możesz tworzyć własne foldery i do nich przenosić swoje dane. Wspomniane foldery domyślne stanowią świetne miejsce do przechowywania danych, można w nich umieszczać dosłownie wszystko, poczynając od plików z rachunkami, a na zdjęciach z ZOO kończąc. Na szczęście, część swoich danych już do tych folderów przeniosłeś. Ponieważ foldery domyślne najczęściej są umieszczone na dysku C:, możesz mieć nie lada problemy z korzystaniem z tych folderów — mogą one stać się naprawdę zaśmie- cone. (Zobacz wskazówki zawarte w „Notatniku pogromcy śmieci” zamieszczonym nieco dalej w tym rozdziale. Tam pokażemy Ci, w jaki sposób zmienić domyślną loka- lizację folderów domyślnych.) Obecnie, w dobie ogromnych dysków twardych (80 GB lub nawet więcej) wiele komputerów ma dysk podzielony na dwie partycje — party- cję C:, na której przechowywane są pliki systemowe i programy, oraz partycję D:, która przeznaczona jest do przechowywania danych. W teorii brzmi to nieźle. Niestety, wielu użytkowników przechowuje swoje osobiste dane w folderach domyślnych i pewnego dnia z zaskoczeniem stwierdza, że ich dysk C: o pojemności 16 GB jest całkowicie za- pełniony, podczas gdy dysk D: o pojemności 64 GB jest zupełnie pusty! Cóż za bałagan. Najprawdopodobniej Twój system jest skonfigurowany na jeden z poniżej opisanych spo- sobów:  Dysponujesz jedną partycją i korzystasz z folderów domyślnych. (Partycje to części dysku twardego, które tworzone są w celu przechowywania na nich jedynie określonych typów danych, np. plików systemowych lub osobistych danych.)  Korzystasz z drugiej partycji lub masz nawet więcej dysków twardych i do przechowywania własnych danych tworzysz nowe foldery.  Zapisujesz pliki gdzie bądź. Na szczęście, bez względu na to, który przypadek Ciebie dotyczy, wszystko to możemy wyprostować. Techniki, które zaprezentujemy, może zastosować dosłownie każdy. Gdzie powinieneś umieścić swoje dane? Komputery mogą znacznie różnić się od siebie, dlatego powinieneś przyjrzeć się swojej konkretnej konfiguracji systemu i zdecydować, gdzie chcesz przechowywać dane. Otwórz folder Mój komputer i zobacz, co się w nim znajduje. Jeżeli na przykład masz jeden dysk twardy z pojedynczą partycją C:, swoje prywatne dane powinieneś prze- chowywać na tym właśnie dysku w folderach domyślnych. Jeżeli tak jest w Twoim przypadku, przejdź od razu do czytania punktu „Spersonalizuj foldery domyślne przez Rozdział 5. ♦ Porządkowanie plików i folderów 79 utworzenie w nich własnych folderów”, który znajduje się w dalszej części tego roz- działu. Jeżeli masz dwa lub więcej dysków twardych, lub partycji na tych dyskach, po- winieneś przeprowadzić kilka dodatkowych działań. Konfigurację swojego komputera zobaczysz po dwukrotnym kliknięciu ikony Mój komputer znajdującej się między in- nymi na pulpicie. Jeżeli konfiguracja Twojego komputera wygląda mniej więcej tak, jak to pokazano na rysunku 5.1, z pewnością masz więcej dysków lub więcej partycji. Rysunek 5.1. Oto przykład komputera z dwoma dyskami twardymi. Dysk C: przeznaczony jest na system, a dysk D: na dane Jeżeli przedstawiona konfiguracja przypomina Twoją, prawdopodobnie nie zechcesz zapisywać swoich danych w folderach domyślnych na dysku C:. Spójrz raz jeszcze na ry- sunek 5.1 i zauważ, że na dysku D:, który ma całkowitą pojemność 58,5 GB, aż 52,5 GB jest wolne. To jest właśnie dobre miejsce do przechowywania danych! (Na tym samym komputerze dysk C: ma pojemność 16 GB, z czego 3 GB jest wolne.) Notatnik pogromcy śmieci: Tworzenie folderów domyślnych dla dysków twardych i wieloma partycjami Jeżeli masz kilka dysków twardych lub partycji, powinieneś utworzyć nowe foldery domyślne na dysku lub partycji innej niż C: i tam przenieść swoje dane (jeżeli do tej pory się tam jeszcze nie znalazły). W ten sposób niestety pozbawisz się możliwości utrzymywania standardowych folderów domyślnych, takich jak Moje dokumenty, Moje obrazy, Moja muzyka, powinieneś za- tem ustanowić własny system organizacji. Poniżej przedstawiliśmy kilka kroków, które mogą Ci w tym pomóc. 80 Optymalizacja systemu Windows 1. Otwórz folder Mój komputer, a następnie kliknij dwukrotnie dysk, na którym chcesz przechowywać swoje dane. W przypadku komputera przedstawionego na rysunku 5.1 będzie to dysk D:. W Twoim przypadku litera przypisana do dysku może być inna. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w oknie folderu, wskaż polecenie Nowy i wybierz opcję Folder. Nazwij nowo tworzony folder „Moje obrazy”. 3. Powtórz krok nr 2 i utwórz trzy nowe foldery „Moje wideo”, „Moja muzyka” i „Moje dokumenty”. Możesz także utworzyć folder „Moje strony sieci Web” przeznaczony na tworzone przez Ciebie strony internetowe, „Moje bieżące projekty” do przechowywania bieżącej pracy i inne podobne foldery. 4. Zamknij okno przedstawiające zawartość dysku D:. 5. Otwórz folder Moje dokumenty z dysku C: lub jakikolwiek inny folder zawierający dane, które chciałbyś przenieść, tak jak to pokazano na rysunku 5.2. Rysunek 5.2. Zlokalizuj elementy, które chciałbyś przenieść z dysku C: na inny dysk 6. Wybierz elementy przeznaczone do przeniesienia albo za pomocą polecenia Zaznacz wszystko z menu Edycja, albo też zaznaczając je ręcznie. W folderze pokazanym na rysunku 5.2 w kolejnym kroku zaznaczyliśmy wszystkie pliki. (Celem tych działań jest przeniesienie Twoich danych — tych, które sam tu umieściłeś — z dysku mniejszego na większy. Kiedy skończysz, foldery na dysku C: powinny być puste.) 7. Z okienka zadań Zadania plików i folderów wybierz polecenie Przenieś zaznaczone elementy. 8. W oknie dialogowym Przenoszenie elementów wskaż dysk D:, wybierz folder, do którego chcesz przenieść dane, i kliknij przycisk Przenieś. Pliki zostaną automatycznie przeniesione. Okno dialogowe Przenoszenie elementów zostało pokazano na rysunku 5.5 zamieszczonym w dalszej części rozdziału. Rozdział 5. ♦ Porządkowanie plików i folderów 81 Nie przenoś folderów z plikami programów, pobranych plików instalacyjnych lub jakichkolwiek pli- ków, których sam nie utworzyłeś. Takie działania mogą bowiem spowodować niestabilną pracę systemu. Następnym razem, szukając pliku, zdjęcia, projektu lub pliku z muzyką, upewnij się, że prze- szukujesz dysk D:! Musisz także wskazać aplikacjom, takim jak na przykład Windows Media Player, że przeniosłeś pliki w inne miejsce. Aby to zrobić, po prostu otwórz odtwarzacz, kliknij menu Narzędzia i wybierz polecenie Wyszukaj pliki multimedialne. Na liście rozwijanej Przeszu- kaj wskaż nowy dysk. Gdy raz już skonfigurujesz nowy zestaw folderów, musisz pilnować, by wszelkie nowe pliki two- rzone w takich aplikacjach, jak Word, Excel itd., były zapisywane w nowych lokalizacjach. Nowo utworzone przez Ciebie foldery domyślne mają takie same nazwy, jak foldery domyślne wykre- owane przez Windows XP (są one po prostu przechowywane na innej partycji lub innym dysku), zatem jeżeli nie będziesz ostrożny, możesz zapisać swoje pliki na złej partycji lub dysku. Być może wpadniesz na pomysł, by regularnie sprawdzać foldery domyślne na dysku C: (Moje do- kumenty, Moja muzyka itd.) i przenosić pliki tam znalezione do właściwych folderów domyśl- nych na dysku lub partycji, których aktualnie używasz do przechowywania swoich danych. Mo- żesz jednak zastosować lepsze rozwiązanie — zobacz wskazówki zawarte w kolejnym „Notatniku pogromcy śmieci” pt. „Zmień domyślną lokalizację folderu Moje dokumenty”. Spersonalizuj foldery domyślne przez utworzenie w nich własnych folderów Po podjęciu decyzji, gdzie chcesz przechowywać swoje dane (na dysku C: bądź też na innym dysku), możesz rozpocząć dostosowywanie folderów do własnych potrzeb. Na początek otwórz folder Moje dokumenty i posegreguj swoje dokumenty według okre- ślonych kategorii. Być może uporządkujesz je według reguły: to są projekty do ukoń- czenia, to są projekty zamknięte, a tymi projektami trzeba się dopiero zająć. Możesz również przyjąć inne założenia segregacji, np. według tematyki: wydatki, zdrowie, po- datki, listy itd. Obraną przez siebie metodę porządkowania wykorzystuj sukcesywnie w każdym z folderów domyślnych. Na rysunku 5.3 przedstawiono w miarę uporządko- wany folder Moje obrazy. Po wybraniu nazw dla swoich folderów, utwórz te foldery i uporządkuj w nich dane we- dług poniższych kroków: 1. Otwórz folder, który chcesz uporządkować. W okienku zadań Zadania plików i folderów kliknij polecenie Utwórz nowy folder. Jeżeli nie widzisz tego okienka zadań, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar okna folderu, wskaż opcję Nowy i kliknij polecenie Folder. 2. Nadaj folderowi odpowiednią nazwę i naciśnij Enter. 3. Zaznacz kliknięciem i przeciągnij elementy z folderu głównego do nowego, który właśnie utworzyłeś. 4. Powtarzaj te kroki dopóki wszystkie elementy nie będą starannie posegregowane i uporządkowane. 82 Optymalizacja systemu Windows Rysunek 5.3. Uporządkuj dane w utworzonych i nazwanych przez siebie folderach Kopiuj foldery, usuwaj je i zmieniaj ich nazwy Przez kliknięcie folderu prawym przyciskiem myszy możesz zmienić jego nazwę, sko- piować go lub usunąć. W taki sam sposób możesz również zmienić nazwy folderów domyślnych (na przykład jeżeli wolałbyś, aby Twój folder nazywał się „Obrazki”, a nie „Moje obrazy”). W tym celu po prostu wybierz odpowiednie polecenie z menu skrótów, które pokaże się po kliknięciu folderu prawym przyciskiem myszy. Przenoś dane do nowych folderów Bardzo łatwo przenosić pliki w ramach jednego folderu metodą „przeciągnij i upuść” do nowego folderu utworzonego w jego wnętrzu. Dużo trudniejsze jest przenoszenie plików za pomocą tej metody pomiędzy zupełnie oddzielnymi folderami. Tak jak to zostało wspomniane w „Notatniku pogromcy śmieci” pt. „Tworzenie folderów domyśl- nych dla dysków twardych z wieloma partycjami”, system Windows XP umożliwia prze- noszenie plików i folderów za pomocą okienka zadań Zadania plików i folderów. Omó- wimy to zagadnienie raz jeszcze, w razie gdyby ta wskazówka umknęła Twojej uwadze. Rozdział 5. ♦ Porządkowanie plików i folderów 83 Notatnik pogromcy śmieci: Zmień domyślną lokalizację folderu Moje dokumenty System Windows XP umieszcza folder Moje dokumenty w standardowej domyślnej lokalizacji:  QEWOGPVU#PF5GVVKPIU PCYCWľ[VMQYPKMC /QLGFQMWOGPV[ W tym przypadku dysk C: jest dyskiem, na którym został zainstalowany system Windows, a PC YCWľ[VMQYPKMC to nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika systemu. (Pamiętaj, że każdy użytkownik, który korzysta z Twojego komputera i który ma na nim swoje konto, ma swój własny folder Moje dokumenty.) Gdy w celu lepszego zorganizowania dysku twardego będziesz prze- nosić swoje foldery, prawdopodobnie znajdziesz dla folderu Moje dokumenty lepsze miejsce. Dobrą wiadomością jest to, że możesz zmienić domyślną lokalizację tego folderu. Wystarczy, że wykonasz kilka prostych działań, które tu opisujemy. Być może powinieneś rozważyć inną możliwość. Jeżeli Twój komputer ma dysk podzielony na dwie partycje, zapewne jedną przeznaczyłeś na system (C:), a drugą na dane (D:) i przeniosłeś za pomocą odpowiedniego polecenia wszystkie dokumenty z dysku C: na dysk D:. I mimo że możesz ręcznie kopiować, wklejać i (lub) przenosić dane ze starego folderu Moje dokumenty na dysku C: do folderu na drugiej partycji D:, zmiana domyślnej lokalizacji folderu Moje do- kumenty jest czynnością znacznie prostszą. Jeżeli chcesz zmienić domyślną lokalizację tego folderu, na przykład na dysk D:, wykonaj poniżej opisane czynności: 1. Zamknij wszystkie programy. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Moje dokumenty i wybierz polecenie Właściwości. 3. Kliknij zakładkę Element docelowy i kliknij przycisk Przenieś. 4. W oknie dialogowym Wybieranie miejsca docelowego znajdź odpowiednią lokalizację, do której chciałbyś przenieść swoje pliki. Jeżeli wymagany folder nie istnieje, kliknij w miejscu, gdzie chciałbyś go utworzyć, a następnie kliknij przycisk Utwórz nowy folder. Na koniec zaakceptuj przyciskiem OK. Załóżmy, że swoją kamerą cyfrową zarejestrowałeś kilka krótkich filmów, zapisałeś je przypadkiem na karcie pamięci zamiast na taśmie, a następnie umieściłeś je w folde- rze Moje obrazy. Gdy zorientowałeś się, że zapisane przez Ciebie pliki to filmy, a nie zdjęcia, chciałbyś pewnie przenieść je do folderu Moje wideo. Mógłbyś otworzyć oba te foldery, umieścić okna z ich zawartością na ekranie tak, by widzieć oba, a następnie przenieść ręcznie wybrane pliki. Znacznie lepszym sposobem wykonania tej samej czyn- ności jest skorzystanie z poniższej prostej metody: 1. Wybierz i zaznacz plik lub folder, który chcesz przenieść. W przedstawionym przez nas przykładzie będzie to folder Filmy z kamery, który będziemy przenosić z folderu Moje obrazy do folderu Moje wideo. 2. W okienku zadań Zadania plików i folderów kliknij polecenie Przenieś ten folder lub stosownie Przenieś ten plik. Spójrz na rysunek 5.4. 3. W oknie dialogowym Przenoszenie elementów odszukaj odpowiednią lokalizację, w której chcesz zapisać pliki, i kliknij przycisk Przenieś. Na rysunku 5.5 przedstawiono przykład takiego okna. Folder (lub plik) zostanie przeniesiony automatycznie. 84 Optymalizacja systemu Windows Rysunek 5.4. Aby przenieść folder za pomocą okienka zadań Zadania plików i folderów, wybierz polecenie Przenieś ten folder Rysunek 5.5. To okno dialogowe pokaże się po kliknięciu polecenia Przenieś ten folder w okienku zadań Zadania plików i folderów Opróżnij Kosz W pierwszej części tego rozdziału dołożyliśmy starań, by uporządkować dane, które pozostały na Twoim dysku. W trakcie tego procesu mogłeś znaleźć dodatkowe śmieci, które nadawały się do wyrzucenia. Oczywiście, pamiętajmy również o plikach i folde- rach, które usunęliśmy w rozdziałach 3. i 4. Teraz nadszedł czas, by przedsięwziąć ten poważny krok, jakim jest opróżnienie Kosza. Jeżeli nie jesteś jeszcze tego świadomy — gdy usuwasz pliki, foldery lub programy, nie są one tak naprawdę fizycznie usunięte z dysku twardego. Są one jedynie zaznaczo- ne do usunięcia i umieszczone w specjalnie na to przygotowanym miejscu o nazwie Kosz. Takie działanie daje Ci drugą szansę, w razie gdybyś usunął coś, co jednak jest Ci potrzebne, a zdasz sobie z tego sprawę nieco później. Aby całkowicie usunąć dane z dysku twardego, należy opróżnić Kosz. Gdy dane zostaną stamtąd usunięte, są już nie do odzyskania. Zanim więc klikniesz prawym przyciskiem myszy Kosz w celu jego opróżnienia, sprawdź kilka rzeczy, między innymi czy Twój komputer może być zre- startowany bez żadnych błędów i problemów. Rozdział 5. ♦ Porządkowanie plików i folderów 85 Zrestartuj komputer Zanim usuniesz wszystkie elementy z Kosza, zrestartuj swój komputer. Jeżeli wystąpią przy tym jakieś błędy, będziesz zmuszony zorientować się, w czym tkwi problem. Błę- dy, jakie mogą wystąpić przy uruchamianiu komputera, można generalnie podzielić na kilka typów. Wszystkie z nich zostały poniżej opisane. W opisie znajduje się kilka wskazówek i rozwiązań, dlatego też przeczytaj ten fragment uważnie.   Błędy powiązane z zainstalowanym lub odinstalowanym oprogramowaniem; zazwyczaj można je łatwo wyeliminować przez przeinstalowanie aplikacji powodującej błąd. Być może trzeba będzie ponownie zainstalować dane oprogramowanie, by je poprawnie odinstalować. Brakujące biblioteki .dll; pliki o rozszerzeniach .dll (ang. Dynamic Link Library) to biblioteki dołączane dynamicznie, które są współużytkowane przez wiele zainstalowanych na komputerze programów. Być może w czasie odinstalowywania jakiegoś programu został usunięty również plik .dll. Odwiedź witrynę http:// support.Microsoft.com, wpisz tam występujący w Twoim systemie komunikat błędu, a następnie postępuj według instrukcji mających na celu rozwiązanie problemu. Problem ten możesz również wyeliminować wykonując instalację naprawczą za pomocą płyty instalacyjnej XP lub korzystając z programu, takiego jak Norton’s WinDoctor, który automatycznie uzupełni brakujące pliki. Trzecią możliwością jest samodzielne przywrócenie plików z Kosza.  Błędy STOP (fatalne błędy systemu); błędy STOP pojawiają się wtedy, gdy brakuje pliku niezbędnego do pracy systemu. Takie błędy są najczęściej powodowane przez brakujące urządzenia lub uszkodzone pliki systemowe. Brak któregoś z ważnych plików z rozszerzeniem .sys oraz .dll może spowodować wystąpienie fatalnego błędu systemu. W witrynie http://support.Microsoft.com zamieszczone są rozwiązania naprawcze dla setek różnych błędów typu STOP. Wiele z tych rozwiązań przewiduje odzyskiwanie uszkodzonych lub brakujących pików z folderu i386 znajdującego się na płycie instalacyjnej XP.  Brakujące pliki programów systemu Windows; komunikaty: „System Windows nie mógł się uruchomić z powodu błędu w oprogramowaniu” lub „Załaduj pliki DLL wymagane przez Kernel” są spowodowane brakującymi plikami programów systemu Windows. Jeżeli w Twoim systemie pojawiają się komunikaty tak poważne, jak te zamieszczone powyżej, będziesz musiał „zaktualizować” swój system XP i przeprowadzić reinstalację. W przypadku nieznanych błędów, które nie mogą być łatwo rozwiązane, przeczytaj na stronie internetowej Microsoftu artykuł Knowledge Base (Baza wiedzy Microsoft) #308041. W artykule tym zaprezentowano wiele różnych technik rozwiązywania pro- blemów. Oprócz rozwiązywania problemów za pomocą artykułów Bazy wiedzy Microsoftu (ang. Knowledge Base), przywracania plików z Kosza, wykonywania instalacji naprawczej lub aktualizacji i kopiowania brakujących plików z folderu i386, wiele różnych pro- blemów możesz także rozwiązać korzystając z funkcji Przywracanie systemu. Zanim 86 Optymalizacja systemu Windows zdecydujesz się na zupełnie drastyczne rozwiązania, takie jak formatowanie dysku i ponowna instalacja, upewnij się, że rozważyłeś już wszystkie możliwości i wypró- bowałeś wszelkie możliwe sposoby naprawy. Ostatnie przygotowania Zanim usuniesz pliki z Kosza, po raz ostatni zerknij na swój system. Skorzystaj raz jeszcze z opcji Oczyszczanie dysku, by usunąć wszelkie niepotrzebne pliki, które mogły się nagromadzić od czasu, gdy ostatni raz uruchomiłeś to narzędzie. Uruchom każdy zainstalowany przez Ciebie program i zweryfikuj, czy bez problemu się otwiera i czy działa poprawnie. Jeżeli natrafisz na jakiekolwiek problemy, przeinstaluj ten program lub przywróć brakujące pliki z Kosza. Przejrzyj raz jeszcze foldery: Moje dokumenty, Moje obrazy, Moje wideo i Moja muzyka i upewnij się, że nie brakuje tam niczego, co mogłoby się jeszcze Ci przydać. Dodatkowo sprawdź, czy działa Twój program antywi- rusowy i czy jest to jego aktualna wersja. Zawsze powinieneś mieć aktualną, najnowszą działającą wersję programu antywirusowego i zapory sieciowej. Ponadto, programy te powinny być skonfigurowane do automatycznej aktualizacji i instalacji nowej bazy de- finicji wirusów. Na końcu wykonaj kopię zapasową swoich najważniejszych plików. Jesteś gotowy? Opróżniaj! Jeżeli wszystko wygląda dobrze (lub gdy w końcu poradziłeś sobie z opisanymi wcze- śniej błędami), kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Kosz i wybierz polecenie Opróżnij Kosz. W oknie dialogowym Potwierdzanie usunięcia plików kliknij przycisk Tak. Jeżeli masz zainstalowany program Norton lub inne oprogramowanie antywiru- sowe, być może na swoim komputerze masz również „chroniony” kosz. Jeżeli chcesz opróżnić również ten kosz, skorzystaj ze szczegółowych instrukcji producenta tego pro- gramu. Najczęściej jest to tak proste, jak kliknięcie prawym przyciskiem myszy stan- dardowej ikony Kosz i wybranie odpowiedniej opcji menu (Empty Norton Protected Files). Spójrz na rysunek 5.6. Rysunek 5.6. Jeżeli masz na swoim komputerze oprogramowanie antywirusowe, prawdopodobnie w menu pokażą się dodatkowe opcje opróżniania kosza Skorzystaj z Defragmentatora dysków Jednego możesz być pewny — teraz, kiedy usunąłeś już mnóstwo plików, przeniosłeś pliki z jednej partycji na inną, odinstalowałeś programy i aplikacje oraz opróżniłeś Kosz, na Twoim dysku twardym jest okropny bałagan. Mówiąc „bałagan” nie mamy na myśli Rozdział 5. ♦ Porządkowanie plików i folderów 87 złej organizacji według naszych kryteriów. Rozumiemy przez to, że pliki, które aktu- alnie znajdują się na dysku, są sfragmentowane, czyli niezorganizowane z punktu widzenia standardów Windows. Pliki i ich części znajdują się dosłownie wszędzie i nie są przechowywane w sąsiednich lokalizacjach. To natomiast powoduje problemy i zna- cząco obniża wydajność dysku twardego. Oto podstawy działania dysku twardego: dysk twardy jest to okrągły dysk, podobny do starej płyty winylowej LP. Dane zapisywane są na dysku w ściśle określony, se- kwencyjny sposób, a zajmowana jest zawsze pierwsza wolna przestrzeń dysku. Jeżeli w dniu, w którym kupiłeś komputer, na dysku zainstalujesz program, będzie on zapisa- ny blisko jego początku. Z biegiem czasu dysk będzie coraz bardziej zapełniany kolejno zapisywanymi na nim plikami. Jeżeli rok później odinstalujesz ten sam program, który zainstalowałeś jako pierwszy, na dysku w miejscu, w którym znajdował się ten pro- gram, powstanie duża luka. Gdy następnym razem zainstalujesz nowy program lub za- piszesz nowy plik, system Windows rozpocznie zapisywanie danych na pierwszej wol- nej przestrzeni dysku, a więc najprawdopodobniej w miejscu, które pozostało puste po dawnym programie. Oznacza to, że różne części tego samego pliku mogą znajdować się na samym początku dysku twardego, w jego środku i jednocześnie na jego końcu. Gdy będziesz chciał otworzyć ten plik, system Windows będzie zmuszony szukać go po całym dysku, by zebrać wszystkie jego części w całość. Kiedy system Windows musi połączyć wszystkie części pliku w opisany powyżej spo- sób, komputer bardzo spowalnia działanie, ponieważ operacja odnalezienia wszystkich części pliku długo trwa. Może się okazać, że dysk twardy w takiej sytuacji będzie mu- siał obrócić się kilka tysięcy razy więcej niż zwykle, a powoduje to nie tylko wolną re- akcję komputera, lecz również jego nadmierne zużycie. Po zdefragmentowaniu dysku pliki zostaną uporządkowane w bardziej sąsiadujący sposób, a sam dysk w celu odnale- zienia plików będzie mógł wykonywać znacznie mniej obrotów. To natomiast popra- wi wydajność komputera i zmniejszy jego eksploatację. Problem ten jest szczególnie poważny, gdy pliki programów są rozmieszczone na dysku w nieciągły sposób. Aby zobaczyć graficzną reprezentację dysku twardego, spójrz na rysunek 5.7. Rysunek 5.7. Oto jak wygląda dysk twardy i jak zapisywane są na nim dane 88 Optymalizacja systemu Windows Na szczęście, system Windows oferuje narzędzie o nazwie Defragmentator dysków, któ- re zostało zaprojektowane do czyszczenia sfragmentowanego dysku twardego. Po uru- chomieniu tego narzędzia system Windows zmieni ułożenie plików, o których wie, że powinny znajdować się razem, by zapewnić bardziej efektywną pracę dysku. Po defrag- mentacji zauważysz ogromną różnicę w pracy komputera. Jesteś gotowy na defragmentację? Upewnij się, że nadeszła już pora, kiedy idzie się spać, i że nie będziesz potrzebował komputera przez najbliższy czas, a następnie przeprowadź następujące kroki: 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy. 2. Wyłącz wygaszacze ekranu. 3. Wyłącz oprogramowanie antywirusowe i rozłącz się z internetem. (To bardzo ważny krok.) 4. Kliknij przycisk Start, wskaż Wszystkie programy, następnie Akcesoria, Narzędzia systemowe i kliknij polecenie Defragmentator dysków. 5. Zaznacz dysk, który chcesz zdefragmentować i albo kliknij przycisk Analizuj, by sprawdzić, czy dany dysk faktycznie wymaga defragmentacji, albo kliknij przycisk Defragmentuj, by od razu rozpocząć ten proces. Na rysunku 5.8 zaprezentowano proces defragmentacji dysku. Rysunek 5.8. Defragmentacja w toku Jeszcze kilka końcowych uwag na temat defragmentacji. Powinieneś raz w tygodniu analizować swój dysk pod kątem defragmentacji, by sprawdzić, czy przypadkiem nie jest wymagana kolejna sesja tego procesu. Wystarczy, że klikniesz przycisk Analizuj i przeczytasz sugestie systemu Windows. Jest to bardzo istotne, ponieważ to, jak czę- sto wymagana jest defragmentacja, ściśle zależy od Twojej aktywności działań na kom- puterze. Jeżeli uruchamiasz komputer raz w tygodniu tylko po to, by wysłać pocztę do Rozdział 5. ♦ Porządkowanie plików i folderów 89 swoich dzieci, to prawdopodobnie w Twoim przypadku defragmentacja nie będzie konieczna przez długi czas. Jeżeli jednak często korzystasz z komputera, instalujesz i usuwasz mnóstwo plików i programów, będziesz musiał przeprowadzać defragmenta- cję nieco częściej. Czas, jaki zajmuje proces defragmentacji, zależy od rozmiaru dysku i tego, jak bardzo jest on sfragmentowany. Najlepiej uruchomić ten proces przed pójściem spać, ponieważ na skrajnie zaśmieconych komputerach może on zająć nawet kilka godzin. Pamiętaj, aby wyłączyć wygaszacze ekranu i programy antywirusowe, czasami bowiem kolidują one z procesem defragmentacji. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Defragmentator dys- ków wciąż nie działa poprawnie lub nie może zakończyć swojego procesu, uruchom go w trybie awaryjnym komputera. Defragmentator dysków to jedno z tych narzędzi, z których powinieneś często korzy- stać. Gdy raz zdefragmentujesz dysk, będzie on lepiej pracował, a i ty zauważysz znaczną poprawę wydajności. Warto poświęcić na to każdą ilość czasu! Podsumowanie W rozdziale tym przeprowadziliśmy proces optymalizacji dysku twardego przez upo- rządkowanie plików, które zdecydowaliśmy się zachować, przeniesienie ich do bardziej odpowiednich lokalizacji, opróżnienie Kosza i uruchomienie Defragmentatora dysków. Wszystkie te czynności, a w szczególności wykonana defragmentacja dysku, są abso- lutnie niezbędne, jeżeli chcesz, by Twój komputer pracował efektywnie i na tzw. pełnych obrotach. Ponieważ dysk twardy jest niezmiernie istotną częścią każdego komputera, ważne jest, by regularnie wykonywać zadania szczegółowo opisane w tym rozdziale.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Optymalizacja systemu Windows
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: