Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00313 005833 13850813 na godz. na dobę w sumie
Ordynacja podatkowa, NIP 2018. Podatki część 3 - ebook/pdf
Ordynacja podatkowa, NIP 2018. Podatki część 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-96-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych:

Ordynację podatkową,

ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),

wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2018 r., wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

W publikacji zamieszczono również przewodniki po zmianach w przepisach Ordynacji podatkowej i NIP w formie tabelarycznej. Przewodniki zawierają porównanie treści przepisów przed i po zmianie oraz komentarze ekspertów objaśniające każdą wprowadzoną zmianę. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się nie tylko, na czym polega zmiana, ale też dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ORDYNACJA PODATKOWA, NIP 2018 PODATKI NR 5 INDEKS 36990X ISBN 978-83-65887-96-2 STYCZEŃ 2018 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU ORDYNACJA PODATKOWA, NIP 2018 PODATKI CZĘŚĆ 3 Ordynacja podatkowa – ustawa i rozporządzenia Ewidencja podatników i płatników – ustawa i rozporządzenia Przewodniki po zmianach – tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem ISBN 978-83-65887-96-2 Partner merytoryczny PRZEDSPRZEDAŻ Najnowsze zmiany przepisów 2018 w roku Format B5 Oprawa miękka 400 stron Cena w przedsprzedaży: 99 zł W publikacji zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów na przełomie 2017/2018 r. z zakresu:  podatków  prawa pracy  rachunkowości  wynagrodzeń  ubezpieczeń  zasiłków i świadczeń  prawa gospodarczego  prawa cywilnego  prawa administracyjnego  prawa ochrony środowiska Zamów publikację już dziś! sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl ORDYNACJA PODATKOWA, NIP 2018 PODATKI CZĘŚĆ 3 Ordynacja podatkowa – ustawa i rozporządzenia Ewidencja podatników i płatników – ustawa i rozporządzenia Przewodniki po zmianach – tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem ORDYNACJA PODATKOWA, NIP 2018 Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Redaktor merytoryczny Ewa Martyna Sekretarz redakcji Anna Seroczyńska Redaktor graficzno-techniczny Agnieszka Zuchowicz Korekta Dorota Majcher Adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.pgp.infor.pl Biuro Reklamy Kamilla Alchimowicz e-mail: kamilla.alchimowicz@infor.pl Biuro Opiekunów Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, 801 626 666 faks: 22 761 30 31 e-mail: bok@infor.pl Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publika- cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy- dawcy w całości lub części jest zabronione i pod- lega odpowiedzialności karnej. Druk: TINTA Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. Spis treści USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. ORDYNACJA PODATKOWA 5 poz. 2491) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 DZIAŁ II. Organy podatkowe i ich właściwość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rozdział 1. Organy podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 DZIAŁ IIA. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 DZIAŁ III. Zobowiązania podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Rozdział 4. Terminy płatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Rozdział 5. Zaległość podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Rozdział 8. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Rozdział 9. Nadpłata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Rozdział 10. Korekta deklaracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Rozdział 11. Informacje podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rozdział 12. Rachunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 DZIAŁ IIIA. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Rozdział 1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Rozdział 2. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Rozdział 3. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Rozdział 4. Opinie zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Dział IIIB. Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Rozdział 2. Analiza ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Rozdział 3. Blokada rachunku podmiotu kwalifkowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Rozdział 4. Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Rozdział 5. Kary pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 DZIAŁ IV. Postępowanie podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Rozdział 1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Rozdział 3. Strona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Rozdział 3a. Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Rozdział 4. Załatwianie spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Rozdział 5. Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Rozdział 6. Wezwania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Rozdział 7. Przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Rozdział 8. Wszczęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Rozdział 9. Metryki, protokoły i adnotacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Rozdział 10. Udostępnianie akt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Rozdział 11. Dowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Rozdział 11a. Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Rozdział 12. Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Rozdział 13. Decyzje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Rozdział 14. Postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Rozdział 15. Odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Rozdział 16. Zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Rozdział 16a. Wykonanie decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Rozdział 17. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Rozdział 20. Wygaśnięcie decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Rozdział 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Rozdział 22. Kary porządkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Rozdział 23. Koszty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 DZIAŁ V. Czynności sprawdzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 DZIAŁ VI. Kontrola podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 DZIAŁ VII. Tajemnica skarbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 www.infOr.Pl 3 SPiS trEŚCi DZIAŁ VIIA. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Rozdział 1. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Rozdział 2. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Rozdział 3. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 DZIAŁ VIII. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 DZIAŁ VIIIA. Zaświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 DZIAŁ IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Rozdział 2. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Rozdział 3. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 2154) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 2182, ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1409) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej (Dz.U.z 2003 r. nr 33 poz. 266; ost.zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 425) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania (Dz.U. z 2004 r. nr 156 poz. 1640; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1174) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. z 2005 r. nr 165, poz. 1373, ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 2233) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1350) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1323) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1269) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz.U. z 2016 r. poz. 932; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2017 r. poz. 1802) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1287) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1919) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami (Dz.U. z 2017 r. poz. 341) . . . . . . . . . . . . . . . 132 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2017 r. poz. 809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2017 r. poz. 808) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH W ZAKRESIE ORDYNACJI PODATKOWEJ NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2018 R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 PRZEWODNIK PO ZMIANACH W ORDYNACJI PODATKOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 869; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Rozdział 2. Postępowanie w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Rozdział 3. Zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Rozdział 4. Rejestr podatników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Rozdział 5. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1666) . . . . . . . . . . . . . 173 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2013 r. poz. 753) . . . . . . . . . . . . . . . 173 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH W ZAKRESIE USTAWY O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2018 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 PRZEWODNIK PO ZMIANACH W USTAWIE O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 4 POdatki 2018 OrdynaCja POdatkOwa art. 1–3 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2491)1 DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji]2 Ustawa normuje: zobowiązania podatkowe; informacje podatkowe; postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające; tajemnicę skarbową. 1) 2) 3) 4) Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy] 1) 4) 2) 3) § 1. Przepisy ustawy stosuje się do: podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samo- rządu terytorialnego, do których ustalania lub okre- ślania uprawnione są organy podatkowe; (uchylony) opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w prze- pisach o podatkach i opłatach lokalnych; spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wy- mienione w pkt 1, należących do właściwości orga- nów podatkowych. § 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do opłat, do któ- rych ustalenia lub określenia uprawnione są inne niż wy- mienione w § 1 pkt 1 organy. § 3. Organom, o których mowa w § 2, przysługują uprawnienia organów podatkowych. § 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnopraw- nych. Art. 2a. [Obowiązek rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika] Niedające się usunąć wątpliwości co do treści prze- pisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Art. 3. [Definicje] 1) 2) 3) Ilekroć w ustawie jest mowa o: ustawach podatkowych – rozumie się przez to usta- wy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatko- wych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki po- datkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich; przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ra- tyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz raty- fikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problema- tyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonaw- czych wydanych na podstawie ustaw podatkowych; podatkach – rozumie się przez to również: a) b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowe- zaliczki na podatki, c) go przewidują płatność podatku w ratach, opłaty oraz niepodatkowe należności budżeto- we; 4) księgach podatkowych – rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i roz- 1 W ujednoliconym przez redakcję tekście uwzględniono wszystkie obowiązujące zmiany. W treści ustawy pogrubioną czcionką wyróżniono zmiany wprowadzone 25 grudnia 2017 r., 1 stycznia 2018 r. oraz 13 stycznia 2018 r. Zmiany, które wejdą w życie w trakcie 2018 r., zostały przytoczone w ramkach oraz zostały wyróżnione pogrubioną czcionką. W ujednoliconym tekście uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone w Ordynacji podatkowej: – ustawą z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2169) – obowiązujące od 25 grudnia 2017 r., – ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428) – obo- wiązujące od 1 stycznia 2018 r., – ustawą z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491) – obowiązujące od 13 stycznia 2018 r., – ustawą z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właści- wego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektó- rych innych ustaw – do dnia oddania publikacji do druku ustawa nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw – obowiązujące po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw, – ustawą z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa – w dniu oddania publikacji do druku ustawa oczekiwała na publikację w Dzienniku Ustaw – obowiązujące od 1 lutego 2018 r., oraz wynikające z: – obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2017 r. poz. 809), – obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2017 r. poz. 808). Hasła w klamrach pochodzą od redakcji. 2 www.infOr.Pl 5 art. 3a–3b OrdynaCja POdatkOwa 5) 6) 7) 8) 9) chodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowa- dzenia, do celów podatkowych, na podstawie odręb- nych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci; deklaracjach – rozumie się przez to również zezna- nia, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci; ulgach podatkowych – rozumie się przez to przewi- dziane w przepisach prawa podatkowego zwolnie- nia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opo- datkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem ob- niżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku; zwrocie podatku – rozumie się przez to zwrot róż- nicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w ro- zumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego; niepodatkowych należnościach budżetowych – ro- zumie się przez to niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wyni- kające ze stosunków publicznoprawnych; działalności gospodarczej – rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepi- sów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do dzia- łalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców; 10) cenie transakcyjnej – rozumie się przez to cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmio- tami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowe- go od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług; 11) podmiocie krajowym – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyj- ną niemającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiązaną w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho- dowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 1933 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) z innym podmiotem oraz zagra- niczny zakład w rozumieniu tych przepisów, położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 12) podmiocie zagranicznym – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę orga- nizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiązaną w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 6 POdatki 2018 art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do- chodowym od osób prawnych z innym podmiotem oraz zagraniczny zakład w rozumieniu tych przepi- sów, położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 13) dokumencie elektronicznym – rozumie się przez to dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informaty- zacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579); 14) portalu podatkowym – rozumie się przez to system teleinformatyczny administracji skarbowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz do- ręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 15) podaniu lub deklaracji odwzorowanych cyfrowo – ro- zumie się przez to dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną podania lub deklaracji, złożo- nych w jednostkach organizacyjnych administracji skarbowej w postaci innej niż elektroniczna, który został wprowadzony do systemu teleinformatyczne- go Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w spo- sób zapewniający niezaprzeczalność i integralność odwzorowanych danych. Art. 3a. [Forma elektroniczna deklaracji] § 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, de- klaracje mogą być składane za pomocą środków komu- nikacji elektronicznej. § 2. Organ podatkowy, elektroniczna skrzynka po- dawcza systemu teleinformatycznego administracji skarbowej lub portal podatkowy potwierdzają, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za po- mocą środków komunikacji elektronicznej. § 3. (uchylony) Art. 3b. [Deklaracja składana za pomocą środ- ków komunikacji elektronicznej] § 1. Deklaracja składana za pomocą środków komuni- kacji elektronicznej powinna zawierać: 1) 2) 3) dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji określonym w odrębnych prze- pisach; jeden podpis elektroniczny. § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw infor- matyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 1) 2) (uchylony) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej; rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub po- dań. § 3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 2, minister właściwy do spraw finansów publicznych powi- nien uwzględnić: 1) potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodno- ści i niezaprzeczalności danych zawartych w dekla- OrdynaCja POdatkOwa art. 3c–12 2) racjach i podaniach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem; limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikających z dekla- racji i rodzaj podatku, którego dotyczy deklaracja, a także wymagania dla poszczególnych rodzajów podpisu elektronicznego, w szczególności dotyczą- ce weryfikacji podpisu i kwalifikowanych elektronicz- nych znaczników czasu. Art. 3c. (uchylony) Art. 3d. [Składanie deklaracji za pomocą środ- ków komunikacji elektronicznej] Składanie deklaracji za pomocą środków komunika- cji elektronicznej wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), staroście, marszałkowi województwa regulują odrębne przepisy. Art. 3e. [Zgoda na doręczanie pism w formie do- kumentu elektronicznego] § 1. Organ podatkowy może zwrócić się do podatnika, płatnika lub inkasenta o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich sprawach podatkowych załatwianych przez ten organ. § 2. W przypadku wyrażenia przez podatnika, płatni- ka lub inkasenta zgody, o której mowa w § 1, organ po- datkowy poucza ich o skutkach prawnych wynikających z wyrażenia tej zgody. § 3. Do doręczania, o którym mowa w § 1, stosuje się przepisy art. 144a oraz art. 146. Art. 3f. [Portal podatkowy] § 1. Uwierzytelnianie podatników, płatników, inka- sentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym wymaga użycia danych weryfiko- wanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpi- su elektronicznego albo profilu zaufanego ePUAP w ro- zumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i warunki ko- rzystania z portalu podatkowego, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych we wnioskach, deklaracjach i pismach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. § 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inny sposób identyfikacji na portalu podatkowym niż przewidziany w § 1, mając na względzie potrzebę upowszechniania kontaktów z organami podatkowymi za pośrednictwem portalu podatkowego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i pewności w procesie iden- tyfikacji. § 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatko- wego, mając na względzie potrzebę stopniowego upo- wszechniania elektronicznej formy kontaktów z organa- mi podatkowymi oraz charakter tych spraw. § 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wskazać organy podat- kowe, które załatwiają sprawy z wykorzystaniem portalu podatkowego, mając na względzie usprawnienie pracy urzędów i obsługi podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich. Art. 4. [Obowiązek podatkowy] Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymu- sowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnie- niem zdarzenia określonego w tych ustawach. Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe] Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obo- wiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapła- cenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miej- scu określonych w przepisach prawa podatkowego. Art. 6. [Podatek] Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przy- musowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gmi- ny, wynikające z ustawy podatkowej. Art. 7. [Podatnik] § 1. Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba praw- na lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obo- wiązkowi podatkowemu. § 2. Ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnika- mi inne podmioty niż wymienione w § 1. Art. 8. [Płatnik] Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jed- nostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowe- go do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpła- cenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Art. 9. [Inkasent] Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jed- nostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłace- nia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Art. 10. [Wybór formy opodatkowania] § 1. Wprowadzenie zryczałtowanej formy opodatko- wania nie pozbawia podatnika możliwości dokonania wy- boru opodatkowania na zasadach ogólnych. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli ustawy podat- kowe nie przewidują możliwości wyboru przez podatni- ka formy opodatkowania. Art. 11. [Rok podatkowy] Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Art. 12. [Ostatni dzień terminu] § 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu www.infOr.Pl 7 art. 13 OrdynaCja POdatkOwa nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. § 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpo- wiada początkowemu dniowi terminu. § 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpo- wiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. § 4. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowe- mu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. § 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. § 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do or- ganu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru; nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 li- stopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) lub w placówce pocz- towej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placów- kę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym; złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku; złożone przez osobę pozbawioną wolności w admi- nistracji zakładu karnego; złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego. 2) 3) 4) 5) DZIAŁ II Organy podatkowe i ich właściwość 1a) naczelnik urzędu celno-skarbowego jako organ odwoławczy w zakresie decyzji, o których mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947); dyrektor izby administracji skarbowej – jako: a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji na- czelnika urzędu skarbowego albo naczelnika urzędu celno-skarbowego, z zastrzeżeniem pkt 1a, 2) 3) b) organ pierwszej instancji, na podstawie odręb- c) nych przepisów, organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji; samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezy- denta miasta), starosty albo marszałka wojewódz- twa. § 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest orga- nem podatkowym – jako: 1) 2) 3) 4) 5) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wy- gaśnięcia – z urzędu; organ odwoławczy od decyzji wydanych w spra- wach, o których mowa w pkt 1; organ właściwy w sprawach porozumień dotyczą- cych ustalenia cen transakcyjnych; organ właściwy w sprawach dotyczących inter- pretacji przepisów prawa podatkowego, o któ- rych mowa w art. 14b § 1, w zakresie określonym w art. 14e § 1; organ właściwy w sprawach informacji przekazy- wanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczęd- nościowo-kredytowe o otwartych i zamkniętych ra- chunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;3 organ właściwy w sprawach opinii zabezpieczają- cych; organ pierwszej instancji w sprawach, o których mowa w art. 119g § 1. § 2a. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest or- ganem podatkowym – jako organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1 i w art. 14e § 1a. 6) 7) rozdział 1 Organy podatkowe Art. 13. [Organ podatkowy] § 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej wła- ściwości, jest: 1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu cel- no-skarbowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa – jako organ pierwszej instancji; § 2b. Minister właściwy do spraw finansów publicz- nych jest organem podatkowym – jako organ właściwy w sprawach, o których mowa w art. 14a § 1. § 2c. W zakresie rozstrzygania spraw podatkowych uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz dyrektora izby admini- stracji skarbowej, jako organu podatkowego, przysługu- ją także radcy skarbowemu, wykonującemu czynności orzecznicze w tym organie. § 3. Organami podatkowymi wyższego stopnia są or- gany odwoławcze. 3 8 Art. 13 § 2 pkt 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu prze- ciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491). Zmiana weszła w życie 13 stycznia 2018 r. POdatki 2018 OrdynaCja POdatkOwa art. 13a–14a Art. 13a. [Nadanie uprawnień] Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego nadać uprawnienia organów podatkowych: 1) 2) 3) 4) 5) – jeżeli jest to uzasadnione ochroną informacji niejaw- nych i wymogami bezpieczeństwa państwa. Art. 14. [Nadzór w sprawach podatkowych] § 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych. § 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej w celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności zadań analityczno- -sprawozdawczych, może przetwarzać dane wynikające z deklaracji podatkowych składanych do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno- -skarbowych. § 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, od- bywa się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych. § 4. Minister właściwy do spraw finansów publicz- nych zapewnia funkcjonowanie portalu podatkowego i jest administratorem danych podatników, płatników, in- kasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z tego portalu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso- bowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). interpretacje przepisów prawa rozdział 1a podatkowego Art. 14a. [Interpretacja prawa podatkowego] § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz orga- ny kontroli skarbowej, w szczególności: 1) dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne), wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów pra- wa podatkowego, dotyczące stosowania tych prze- pisów (objaśnienia podatkowe) 2) – przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybuna- łu Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. § 1a. Interpretacja ogólna powinna zawierać w szcze- gólności: 1) 2) opis zagadnienia, w związku z którym jest dokony- wana interpretacja przepisów prawa podatkowego; wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania inter- pretowanych przepisów prawa podatkowego do opi- sanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym. § 1b. Z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej nie może wystąpić organ administracji publicznej. § 2. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpreta- cji ogólnej, w szczególności: 2) 1) przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepi- sów prawa podatkowego wymagających wydania in- terpretacji ogólnej; wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, po- stanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych. § 3. Interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w dniu zło- żenia wniosku w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 2, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podat- kowa, kontrola celno-skarbowa albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub za- żalenie. 2) § 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych pozostawia wniosek o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, jeżeli: 1) nie są spełnione warunki, o których mowa w § 2 i 3, lub wniosek nie spełnia innych wymogów określo- nych przepisami prawa, lub przedstawione we wniosku zagadnienie jest przed- miotem interpretacji ogólnej i stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie. § 5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie in- terpretacji ogólnej bez rozpatrzenia wydaje się posta- nowienie, na które służy zażalenie. Postanowienie nie zawiera danych identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub interpre- tację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie in- terpretacji ogólnej. Przepisy rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio. § 6. Prawo dostępu do akt sprawy wydania interpreta- cji ogólnej nie obejmuje danych identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowie- nie lub interpretację indywidualną, wskazaną we wnio- sku o wydanie interpretacji ogólnej. § 7. Na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych organy podatkowe przeka- zują niezwłocznie akta dotyczące wskazanych we wnio- sku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych. § 8. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypad- ku wydania interpretacji ogólnej. Zwrot opłaty następu- je w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej. § 9. W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na wniosek przepisy art. 14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 165 § 3 i 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2 i 4, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdzia- łów 3a, 5, 6, 7, 10 i 23 działu IV stosuje się odpowiednio. § 10. Minister właściwy do spraw finansów publicz- nych w celu usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do wydawania, jako or- gan pierwszej instancji, postanowień, o których mowa w § 5, oraz wykonywania czynności, o których mowa w § 7. § 11. Minister właściwy do spraw finansów publicz- nych, biorąc pod uwagę zapewnienie sprawności postę- powania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wnio- www.infOr.Pl 9 art. 14b–14d OrdynaCja POdatkOwa sku o wydanie interpretacji ogólnej, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę, dane wskazane w § 2, oraz sposób uiszczenia opłaty. Art. 14b. [Interpretacja indywidualna] § 1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wnio- sek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). § 2. Wniosek o interpretację indywidualną może do- tyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przy- szłych. § 2a. Przedmiotem wniosku o interpretację indywidu- alną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulu- jące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych. § 3. Składający wniosek o wydanie interpretacji indy- widualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedsta- wienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowi- ska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. § 4. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidu- alnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzial- ności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczące- go się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywi- dualna nie wywołuje skutków prawnych. § 5. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w za- kresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczą- cego się postępowania podatkowego, kontroli podatko- wej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. § 5a. Jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu będą- cemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w ta- kim samym stanie prawnym, wydaje się postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie in- terpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bez- przedmiotowości wniosku. W tym przypadku w posta- nowieniu wskazuje się oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. Na wydane po- stanowienie przysługuje zażalenie. § 5b. Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w za- kresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przy- puszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a lub stanowić nadużycie pra- wa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 mar- ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). § 5c. Organ uprawniony do wydania interpretacji in- dywidualnej zwraca się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w zakresie, o którym mowa w § 5b, 10 POdatki 2018 chyba że stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpo- wiadają zagadnieniu, które było przedmiotem uzyska- nej uprzednio opinii Szefa Krajowej Administracji Skar- bowej. Opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, której przedmiotem jest zagadnienie odpowiadające sta- nowi faktycznemu lub zdarzeniu przyszłemu przedsta- wionemu we wniosku o wydanie interpretacji indywidual- nej, wraz z wnioskiem organu uprawnionego do wydania interpretacji indywidualnej o jej wydanie, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne pod- mioty w nich wskazane, dołącza się do akt sprawy. § 6. (uchylony) § 6a. (uchylony) § 7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o któ- rym mowa w § 1, który zawiera dane identyfikujące wnio- skodawcę oraz dane wskazane w § 2–5, a także sposób uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14f, mając na względzie konieczność ujednolicenia formy składanych wniosków oraz zapewnienia sprawnej obsługi wniosko- dawców. Art. 14c. [Zakres interpretacji indywidualnej] § 1. Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wniosko- dawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. § 2. W razie negatywnej oceny stanowiska wniosko- dawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie pra- widłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. § 3. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. § 4. Interpretację indywidualną wydaną w formie do- kumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzo- nym profilem zaufanym ePUAP. Art. 14d. [Termin interpretacji indywidualnej] § 1. Interpretację indywidualną przepisów prawa po- datkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okre- sów, o których mowa w art. 139 § 4. § 2. W przypadku doręczenia interpretacji indywidu- alnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej interpretację indywidualną uważa się za wydaną z za- chowaniem terminu, o którym mowa w § 1, jeżeli zawia- domienie, o którym mowa w art. 152a § 1, zostało prze- słane przed upływem tego terminu. § 3. Wnioskodawca może w każdym czasie wystą- pić z żądaniem poinformowania go telefonicznie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej o da- cie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym sposobie rozstrzygnięcia sprawy. Informację przekazuje się nie- zwłocznie, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z tym żądaniem przed wydaniem interpretacji indywidu- alnej – nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania tej interpretacji albo innego rozstrzygnię- cia w sprawie. OrdynaCja POdatkOwa art. 14da–14i Art. 14da. [Zmiana interpretacji ogólnej] Minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub objaśnienia podatkowe, jeżeli stwierdzi ich nieprawidło- wość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo są- dów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawie- dliwości Unii Europejskiej. Art. 14e. [Uprawnienia Szefa Krajowej Admini- stracji Skarbowej oraz Dyrektora Krajowej Infor- macji Skarbowej] § 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu: 1) 2) zmienić wydaną interpretację ogólną, interpretację in- dywidualną lub objaśnienia podatkowe, jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie wydania interpretacji indy- widualnej, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wyda- nia interpretacji indywidualnej. § 1a. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu: 1) 2) 3) 4) zmienić interpretację indywidualną w wyniku uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admi- nistracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.); stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z interpretacją ogólną wy- daną w takim samym stanie prawnym; uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a; zmienić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, w przypadku zmiany interpretacji ogólnej wska- zanej w tym postanowieniu; uchylić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, jeżeli przedstawione we wniosku stan faktycz- ny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagad- nieniu będącemu przedmiotem wskazanej w posta- nowieniu interpretacji ogólnej, i rozpatruje wniosek o interpretację indywidualną. § 2. Zmiana interpretacji indywidualnej następuje w odniesieniu do opisanego we wniosku stanu faktycz- nego lub zdarzenia przyszłego, na podstawie którego wydana została zmieniona interpretacja. 5) § 3. Uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia interpre- tacji indywidualnej oraz zmiana lub uchylenie postano- wienia, o którym mowa w art. 14b § 5a, następuje w for- mie postanowienia, na które służy zażalenie. § 4. Zmianę interpretacji indywidualnej oraz postanowie- nia, o których mowa w § 3, doręcza się podmiotowi, które- mu w danej sprawie zostały wydane interpretacja indywi- dualna lub postanowienie, albo jego następcy prawnemu. § 5. Stwierdzając wygaśnięcie interpretacji indywidu- alnej, w postanowieniu wskazuje się oznaczenie inter- pretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. Art. 14f. [Opłata wniosku o wydanie interpretacji] § 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. § 2. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. § 2a. Zwrot nienależnej opłaty następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji. § 2b. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indy- widualnej podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku: 1) 2) wycofania wniosku – w całości; wycofania części wniosku w odniesieniu do przed- stawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego – w odpowiedniej części; uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej – w od- powiedniej części. § 3. Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywi- 3) dualnej stanowi dochód budżetu państwa. Art. 14g. [Pozostawienie bez rozpatrzenia wnio- sku o wydanie interpretacji] § 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów określonych w art. 14b § 3 lub innych wymogów określonych przepisami prawa pozo- stawia się bez rozpatrzenia. § 2. (uchylony) § 3. (uchylony) Art. 14h. [Stosowanie przepisów w sprawach do- tyczących interpretacji indywidualnej] W sprawach dotyczących interpretacji indywidual- nej stosuje się odpowiednio przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2 i 4, art. 170, art. 171, art. 208, art. 213 w zakresie uzu- pełniania lub sprostowania co do skargi do sądu admi- nistracyjnego, art. 214, art. 215 § 1 i 3 oraz przepisy roz- działów 3a, 5, 6, 7, 10, 14, 16 i 23 działu IV. Art. 14i. [Publikacja interpretacji] § 1. Interpretacje ogólne są publikowane, bez zbędnej zwłoki, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. § 1a. Objaśnienia podatkowe są zamieszczane w Biu- letynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych pod nazwą „Objaśnienia podatko- we”, wraz z oznaczeniem daty ich zamieszczenia.4 4 Na podstawie art. 28 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębior- ców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), do ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego dotyczących stosowania tych przepisów, wydanych przed 1 stycznia 2017 r. i zamieszczonych zgodnie z zasadami określonymi w art. 14i § 1a, stosuje się przepisy art. 14n § 4–6, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 14n § 6, ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego uznaje się za utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której mowa w art. 14n § 4 pkt 2, od dnia wskazanego przy ich zamieszczaniu. www.infOr.Pl 11 art. 14j–14m OrdynaCja POdatkOwa § 2. Interpretacja indywidualna, jej zmiana oraz posta- nowienia, o których mowa w art. 14e § 3, wraz z informa- cją o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane organom podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji. § 3. Interpretacja indywidualna, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, jest niezwłocznie za- mieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwe- go do spraw finansów publicznych. § 4. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie pod- miotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych zamieszcza się informację o zmianie, uchyleniu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia in- terpretacji indywidualnej. § 5. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie pod- miotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych zamieszcza się informacje o nieprawidłowych interpretacjach indywidualnych, któ- re z powodu śmierci, likwidacji lub rozwiązania wniosko- dawcy, dla którego interpretacja indywidualna została wydana, nie mogą zostać zmienione, uchylone lub nie można stwierdzić ich wygaśnięcia. Art. 14j. [Organ uprawniony do wydania interpre- tacji] § 1. Stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. § 2. W zakresie, o którym mowa w § 1, opłata za wnio- sek o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi do- chód budżetu jednostki samorządu terytorialnego. § 2a. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa zmienia wydaną przez ten organ interpretację i
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ordynacja podatkowa, NIP 2018. Podatki część 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: