Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00287 006992 9768033 na godz. na dobę w sumie
Organizacje międzynarodowe Pytania egzaminacyjne. Tablice - ebook/pdf
Organizacje międzynarodowe Pytania egzaminacyjne. Tablice - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 330
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3481-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

To seria stworzona dla studentów prawa, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę przygotowując się do egzaminów i zaliczeń.
Podanie wiedzy w sposób prosty i przystępny, opatrzenie odpowiedzi niezbędnym orzecznictwem a także zawarcie indeksu rzeczowego pomogą w zrozumieniu trudniejszych zagadnień i w korzystaniu z opracowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ćwiczenia Becka Brygida Kuźniak Organizacje międzynarodowe pytania egzaminacyjne • tablice 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Ćwiczenia Becka Organizacje międzynarodowe W sprzedaży: E. Nieznański LOGIKA, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze T. Widła, D. Zienkiewicz LOGIKA, wyd. 3 Wykłady Becka W. Gromski, M. Błahut, J. Kaczor TECHNIKA PRAWODAWCZA Podręczniki Prawnicze J. Oniszczuk FILOZOFIA I TEORIA PRAWA Studia Prawnicze T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA, wyd. 5 Skrypty Becka www.sklep.beck.pl Brygida Kuźniak Organizacje międzynarodowe pytania egzaminacyjne • tablice 2. wydanie zaktualizowane i poszerzone Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2012 Redakcja: Magdalena Cymerska © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: InfoDataConsulting Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-3480-6 ISBN e-book 978-83-255-3481-3 Spis treści Wykaz skrótów Podstawowa literatura Wybrane adresy internetowe Przedmowa Część A. Pytania Rozdział 1. Zagadnienia wstępne 1 .1. Podstawowe pojęcia i definicje. Pytania 1–2 1.2. Podmioty prawa międzynarodowego publicznego. Pytania 3–6 1.3. Źródła prawa międzynarodowego publicznego. Pytania 7–14 1.4. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych. Pytanie 15 1.5.  Tworzenie i funkcjonowanie organizacji międzynarodowej. Pytania 16–17 1.6. Struktura i członkowie organizacji międzynarodowej. Pytania 18–21 Rozdział 2. Prawo traktatów Rozdział 3. Organizacja Narodów Zjednoczonych 2.1. Konwencje wiedeńskie o prawie traktatów. Pytania 22–23 2.2. Definicja traktatu, zdolność do zawierania traktatów. Pytania 24–25 2.3. Sposoby zawarcia traktatu. Pytania 26–31 2.4. Zastrzeżenie. Pytania 32–33 2.5. Stosowanie traktatu w czasie i w przestrzeni. Pytania 34–36 2.6. Interpretacja traktatu. Pytania 37–38 2.7. Nieważność traktatu. Pytanie 39 2.8. Wygaśnięcie traktatu. Pytanie 40 3.1.  Organizacja Narodów Zjednoczonych – charakterystyka ogólna. Pytania 41–46 3.2. Organy ONZ. Pytania 47–63 3.3. Organizacje wyspecjalizowane ONZ. Pytanie 64 3.4. Reforma ONZ. Pytanie 65 X I XIII XVII XIX 3 3 5 7 12 15 16 20 20 21 22 28 30 32 34 36 39 39 42 52 53 V Spis treści Rozdział 4. Integracja Europejska 4.1. Prawo europejskie. Pytanie 66 4.2.  Prawo europejskie a prawo międzynarodowe i prawo wewnętrzne. Pytania 67–72 4.3. Zarys historii integracji europejskiej. Pytania 73–86 4.4. Wspólnoty Europejskie. Pytania 87–89 4.5. Unia Europejska. Pytania 90–96 4.6. Acquis communautaire. Pytania 97–104 Rozdział 5. Inne wybrane organizacje i instytucje międzynarodowe 5.1. Rada Europy. Pytanie 105 5.2. Europejski Trybunał Praw Człowieka. Pytania 106–107 5.3.  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Pytania 108–111 5.4. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego. Pytania 112–115 5.5. Organizacje pozarządowe. Pytania 116–118 Rozdział 6. Protokół dyplomatyczny i kurtuazja międzynarodowa – wybrane zagadnienia 6.1. Podstawowe pojęcia. Pytania 119–121 6.2.  Bilety wizytowe i skrócona korespondencja, listy. Pytania 122–125 6.3. Ubiór dyplomaty. Pytania 126–127 6.4. Zaproszenia. Pytanie 128 6.5. Tytułowanie. Pytania 129–130 6.6. Przyjęcia. Pytania 131–132 6.7. Upominki. Pytanie 133 6.8.  Typowe przejawy funkcjonowania organizacji/instytucji/firmy. Pytania 134–136 6.9. Reguły pierwszeństwa. Pytania 137–139 6.10. Uroczystości i obyczaje dotyczące pochówku zmarłego. Pytanie 140 Rozdział 7. Pytania testowe z odpowiedziami – powtórzenie całości materiału Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Odpowiedzi do testu 1 Odpowiedzi do testu 2 Odpowiedzi do testu 3 Odpowiedzi do testu 4 Odpowiedzi do testu 5 Odpowiedzi do testu 6 Odpowiedzi do testu 7 Odpowiedzi do testu 8 Odpowiedzi do testu 9 Odpowiedzi do testu 10 Odpowiedzi do testu 11 Odpowiedzi do testu 12 137 140 143 146 148 151 154 156 159 162 164 167 55 55 56 60 69 73 83 90 90 94 97 101 106 108 108 110 115 117 118 120 124 127 130 134 136 170 171 174 178 180 182 184 185 188 190 192 194 VI Spis treści 199 wyrokowania międzynarodowych 199 199 200 200 202 Część B. Tablice Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Tabl. 1. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo organizacji Tabl. 2. Działy prawa międzynarodowego publicznego Tabl. 3. Normy prawa międzynarodowego – hierarchia Tabl. 4. Społeczność międzynarodowa Tabl. 5. Źródła prawa międzynarodowego publicznego Tabl. 6. Źródła prawa międzynarodowego publicznego a podstawy 202 203 Tabl. 7. Umowa międzynarodowa – terminologia 203 Tabl. 8. Umowy międzynarodowe – klasyfikacja 204 Tabl. 9. Zwyczaj międzynarodowy 205 Tabl. 10. Uchwały organizacji międzynarodowych – źródło prawa Tabl. 11. Uchwały organizacji międzynarodowych – podział 205 Tabl. 12. Uchwały organizacji międzynarodowych – sposób podejmowania 206 206 Tabl. 13. Podmioty prawa międzynarodowego publicznego 207 Tabl. 14. Cechy podmiotowości międzynarodowoprawnej 207 Tabl. 15. Podmiotowość międzynarodowoprawna – podział Tabl. 16. Podmiotowość międzynarodowoprawna – charakter 207 208 Tabl. 17. Państwo – elementy konieczne 208 Tabl. 18. Suwerenność 208 Tabl. 19. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych Tabl. 20. Organizacje rządowe/GO – terminologia 210 211 Tabl. 21. Organizacje pozarządowe/NGO – terminologia 211 Tabl. 22. Statut organizacji międzynarodowej 211 Tabl. 23. Utworzenie organizacji międzynarodowej – typowa procedura Tabl. 24. Prawa i obowiązki członków organizacji 212 212 Tabl. 25. Struktura organizacji 213 Tabl. 26. Agencje i programy a organizacja macierzysta 213 Tabl. 27. Podziały organów organizacji międzynarodowych Tabl. 28. Środki rozwiązywania sporów międzynarodowych 215 Tabl. 29. Rodzaje członkostwa w organizacjach międzynarodowych 216 Tabl. 30. Rodzaje sankcji znajdujących się w dyspozycji organizacji międzynarodowej Rozdział 2. Prawo traktatów Tabl. 31. Prawo traktatów Tabl. 32. Upoważnienie osób fizycznych do dokonania czynności ze skutkiem dla państwa w procesie zawierania traktatu Tabl. 33. Procedura zawarcia traktatu Tabl. 34. Przyjęcie traktatu a przyjęcie tekstu traktatu Tabl. 35. Przyjęcie tekstu traktatu – sposób 219 220 220 221 217  218 218 VII Spis treści w czasie 223 223 w trybie złożonym 221 Tabl. 36. Podmioty dokonujące ratyfikacji 221 Tabl. 37. Podmioty dokonujące zatwierdzenia Tabl. 38. Tryby zawierania traktatu 222 Tabl. 39. Państwo – uczestnik procesu zawierania traktatu – nomenklatura 222 Tabl. 40. Elementy złożonego procesu zawarcia traktatu – następstwo Tabl. 41. Prawa i obowiązki państwa, które podpisało traktat zawierany Tabl. 42. Umowy a państwa i organizacje międzynarodowe niebędące ich stronami Tabl. 43. Zastrzeżenie Tabl. 44. Zastrzeżenie – dopuszczalność zgłaszania Tabl. 45. Sprzeciw wobec zastrzeżenia Tabl. 46. Forma umowy Tabl. 47. Uroczysta budowa umowy Tabl. 48. Interpretacja traktatów – klasyfikacja Tabl. 49. Interpretacja traktatów – reguły Tabl. 50. Nieważność traktatu Tabl. 51. Wygaśnięcie traktatu Tabl. 52. Sprzeczność traktatu z normą ius cogens Tabl. 53. Sukcesja państw – definicja Tabl. 54. Sukcesja państw – typy Tabl. 55. Przedmiot sukcesji państw Rozdział 3. Organizacja Narodów Zjednoczonych Tabl. 56. Cele ONZ Tabl. 57. Zasady ONZ Tabl. 58. Organy główne ONZ Tabl. 59. Organy ONZ – liczebność Tabl. 60. Organy ONZ – sposób wyłaniania Tabl. 61. Podejmowanie uchwał w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Tabl. 62. Podejmowanie uchwał w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Tabl. 63. Najważniejsze kompetencje Zgromadzenia Ogólnego ONZ Tabl. 64. Skład Rady Bezpieczeństwa Tabl. 65. Sankcje Rady Bezpieczeństwa Tabl. 66. Najważniejsze kompetencje Rady Gospodarczej i Społecznej Tabl. 67. Funkcje Międzynarodowego Trybunału Sprawidliwości Tabl. 68. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – gwarancje Tabl. 69. Formy wyrażenia zgody przez państwo na jurysdykcję MTS Tabl. 70. Postępowanie przed MTS – przebieg Tabl. 71. Członkowie ONZ a strony Statutu MTS Tabl. 72. Rewizja wyroku MTS 224 224 225 225 226 226 227 228 229 229 230 230 230 230 231 231 232 232 233 233 234 235 235 236 236 236 237 bezstronności wyrokowania 237 237 238 238 239 VIII Tabl. 73. ONZ – daty Tabl. 74. Artykuł 103 KNZ Tabl. 75. Języki ONZ Tabl. 76. Państwa członkowskie ONZ Rozdział 4. Integracja Europejska Tabl. 77. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie Tabl. 78. Prawo UE a prawo krajowe Tabl. 79. Systematyka prawa europejskiego Tabl. 80. Prawo europejskie – kwestie terminologiczne Tabl. 81. Hierarchia źródeł prawa europejskiego Tabl. 82. Zarys historii prawa pierwotnego Tabl. 83. Wspólnoty Europejskie Tabl. 84. Rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej Tabl. 85. Rozwój poziomy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej Tabl. 86. Rozszerzenia Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej Tabl. 87. System instytucjonalny – Unii Europejskiej – podstawowe Spis treści 239 239 239 240 247 247 248 248 249 249 250 251 251 251 252 organy 252 252 Tabl. 88. Prezydencje UE do 2014 r. 253 Tabl. 89. Parlament Europejski 254 Tabl. 90. Scalanie instytucji Wspólnot Europejskich Tabl. 91. Struktura Unii Europejskiej – do wejścia w życie Traktatu z Lizbony 254 255 Tabl. 92. Filary Unii Europejskiej 255 Tabl. 93. Instytucje europejskie – kwestie terminologiczne Tabl. 94. Ogólna charakterystyka Konstytucji dla Europy 256 257 Tabl. 95. Modyfikacje UE wprowadzone Traktatem Lizbońskim Tabl. 96. Reguły podstawowe znajdujące się w TWE/TFUE 258 Tabl. 97. Nowy podział kompetencji między UE a państwami 259 członkowskimi wprowadzony Traktatem Lizbońskim 260 Tabl. 98. Prawo pochodne 261 Rozdział 5. Inne wybrane organizacje i instytucje międzynarodowe 261 Tabl. 99. Cele Rady Europy 261 Tabl. 100. Organy Rady Europy 262 Tabl. 101. Najważniejsze konwencje opracowane przez Radę Europy 262 Tabl. 102. Członkowie Rady Europy 264 Tabl. 103. Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 264 Tabl. 104. Zakończenie postępowania przed ETPC Tabl. 105. Najważniejsze dokumenty określające działalność KBWE/OBWE 265 265 Tabl. 106. Koszyki OBWE 266 Tabl. 107. OBWE – organy Tabl. 108. NATO – członkowie 266 267 Tabl. 109. Organy NATO Tabl. 110. Siły zbrojne NATO 268 IX Spis treści w przypadku reakcji na zbrojną napaść Tabl. 111. Podstawowe zasady państw członkowskich NATO Rozdział 6. Protokół dyplomatyczny i kurtuazja międzynarodowa Tabl. 112. Kurtuazja międzynarodowa a protokół dyplomatyczny Tabl. 113. Wizytówki Tabl. 114. Nie przechowujemy wizytówek w portfelu Tabl. 115. Wizytownik Tabl. 116. Wybrane skróty używane w dyplomacji Tabl. 117. Tytułowanie Tabl. 118. Rozsadzanie gości przy stole – przykłady Tabl. 119. Rodzaje przyjęć Tabl. 120. Menu Tabl. 121. Nakrycie do stołu Tabl. 122. Sztućce i kieliszki Tabl. 123. Serwetka do pieczywa Tabl. 124. Reguły pierwszeństwa Rozdział 7. Zadania Zadanie 1. Zadanie 2. Zadania 3 i 4. Zadania 5 i 6. Zadanie 7. Zadanie 8. Zadanie 9. Zadanie 10. Zadanie 11. Rozdział 8. Rozwiązania zadań Rozwiązanie zadania 1 Rozwiązanie zadania 2 Rozwiązania zadań 3 i 4 Rozwiązania zadań 5 i 6 Rozwiązania zadań 7 i 8 Rozwiązanie zadania 9 Rozwiązanie zadania 10 Rozwiązanie zadania 11 Indeks rzeczowy X 268 269 269 270 271 271 272 272 273 274 274 275 276 278 278 282 282 283 284 285 286 287 289 291 293 295 295 296 297 298 299 300 301 301 303 Wykaz skrótów Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European -Atlantic Partnership Council) Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka Europejski Trybunał Praw Człowieka Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Podstawowych Wolności z 1950 r. EFTA EKPC ETPC ETS EURATOM (lub EWEA)1 Europejska Wspólnota Energii Atomowej EWG EWWiS FAO GO ILO JAE KBWE KNZ KWPT KWPT 86 KWSD MTS NATO NGO Europejska Wspólnota Gospodarcza Europejska Wspólnota Węgla i Stali Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa ( Food and Agricultural Organization) organizacja międzyrządowa (Governmental Organization) Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization) Jednolity Akt Europejski Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Karta Narodów Zjednoczonych Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 r. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów między państwami a organizacjami międzynarodowymi oraz między organizacjami międzynarodowymi z 1986 r. Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycz- nych z 1961 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization) Organizacja pozarządowa (Non Governmental Organization) 1 W ostatnich latach w literaturze przedmiotu częściej spotykamy skrót EWEA. XI Wykaz skrótów i Stali Narody Zjednoczone Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ( Organization for Economic Cooperation and Development) Organizacja Narodów Zjednoczonych Rada Bezpieczeństwa Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej Traktat Amsterdamski/Traktat z Amsterdamu NZ OBWE OECD ONZ RB STSM TA TEURATOM (lub EWEA) Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii TEWG TEWWiS TFUE TL TK-E TN TUE TWE UNESCO Atomowej Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Traktat Lizboński/Traktat z Lizbony Traktat Konstytucyjny dla Europy Traktat Nicejski/Traktat z Nicei Traktat o Unii Europejskiej Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wychowania, Nauki i Kultury (United Nations Educa- tional Scientific and Cultural Organization) Unia Europejska Unia Zachodnioeuropejska Wspólnota Europejska Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization) UE UZE WE WHO WTO XII Podstawowa literatura Dokumenty, zbiory dokumentów R. Bujalski, P. Błędzki, Traktat z Lizbony. Ujednolicone teksty aktów podstawowych K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wro- Unii Europejskiej, Warszawa 2008 cław–Warszawa 1978 B. Kuźniak, A. Capik, Traktat Nicejski. Komentarz, Warszawa 2002 A. Łazowski, Prawo międzynarodowe publiczne. Zbiór przepisów, Kraków 2003 T. Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe. Wybór tekstów źró- dłowych z komentarzem, Wrocław 1997 A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2008 A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska, Dokumenty Europejskie, Lublin 2006 E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2010 M. Sykulska, Prawo międzynarodowe publiczne, Sopot 1998 B. Wierzbicki (red.), Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, Białystok 2000 E. Wojtaszek-Mik, C. Mik, Unia Europejska, Wspólnota Europejska, Zbiór dokumen- tów, Kraków 2005 • Karta Praw Podstawowych (Dz.U. UC C 303/2007) • Umowa międzynarodowa z 26.6.1945 r. – Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.) • Umowa międzynarodowa z 25.3.1957 r. – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą/Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską/Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (skonsolidowana wersja lizbońska Dz.Urz. UE C 115/2008) • Umowa międzynarodowa z 18.4.1961 r. – Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych (Dz.U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232) • Umowa międzynarodowa z 23.5.1969 r. – Konwencja wiedeńska o prawie trakta- tów (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439) • Umowa międzynarodowa z 7.2.1992 r. – Traktat o Unii Europejskiej (skonsolido- wana wersja lizbońska: Dz.Urz. UE C 115/2008) XIII Podstawowa literatura • Umowa międzynarodowa z 13.12.2007 r. – Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. UE C 306/2007) • Ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 • Ustawa z 14.4.2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 39, poz. 443 ze zm. i ze sprost.) ze zm.) 2006 Wybrane podręczniki, słowniki, encyklopedie i monografie M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2005 L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2008 J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007 J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Warszawa J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2006 J. Barcz, Poznaj Traktat Konstytucyjny, Warszawa 2005 J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzemieniu Traktatu z Lizbony, War- szawa 2008 J. Barcz (red.), Ustrój Unii Europejskiej, Warszawa 2009 J. Białocerkiewicz, Organizacje europejskie i ich standardy prawne, Włocławek 2003 J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2005 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2009 Z. Brodecki (red.), Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Eu- ropejską. Komentarz, Warszawa 2006 E. Cała-Wacinkiewicz, Podstawy systemu prawa międzynarodowego. Pytania. Testy. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia sys- Tablice, Warszawa 2009 temowe, Warszawa 2005 Warszawa 2001 Warszawa–Kraków 2006 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy wobec prawa międzynarodowego, W. Czapliński (red.), Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, Warszawa 2001 E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Z. Doliwa-Klepacki, Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Warszawa 1999 Z. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska (łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy), Białystok 2005 E. Dynia, Integracja europejska, Warszawa 2006 F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warszawa–Wrocław 2001 P. Filipek, B. Kuźniak, Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Tablice. Słownik, Warszawa 2010 M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa 2007 J. Galster, Z. Witkowski, Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Toruń 2002 L. Gelberg, Zarys prawa międzynarodowego, Warszawa 1979 J. Gilas, Prawo międzynarodowe, Toruń 1999 XIV Podstawowa literatura W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa T. Grzeszczyk, Organizacje międzynarodowe. Poradnik metodyczny, Warszawa 1997 M. Herdegen, Prawo europejskie, Warszawa 2006 M. Herdegen, Völkerrecht, München 2006 C. Ikonowicz, J. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje w biznesie, War- 2011 szawa 1997 K. Ipsen, Völkerrecht, München 2004 M. M. Kenig-Witkowska (red.), A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii A. Klafkowski, Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodo- Europejskiej, Warszawa 2008 wych, Warszawa 1976 K. M. Klein, Podręczny słownik łacińsko-polski dla prawników, Warszawa 1956 Z. Knypl, Wprowadzenie do prawa europejskiego, Warszawa 1997 J. Kolasa, A.Kozłowski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2008 K. Lankosz (red.), Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2003 E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, A. Łazowski, A. Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2008 A. Łazowski, A. Łabędzka, M. Szpunar, Prawo Unii Europejskiej. Testy, kazusy, tablice, Wrocław 2003 Warszawa 2006 Warszawa 2008 E. Łaźniewska, P. Deszczyński (red.), Kompendium wiedzy o organizacjach między- narodowych, Warszawa 2011 T. Łoś-Nowak (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych – istota, mecha- nizmy działania, zasięg, Wrocław, 2004 A. Marszałek (red.), Integracja Europejska, Łódź 2000 J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do syste- mu, Warszawa 2006 C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Tom I, Warszawa 2001 C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe: zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa C. Mik, W. Czapliński, Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2005 S. E. Nahlik, Kodeks prawa traktatów, Warszawa 1976 S.E. Nahlik, Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe. Zeszyt I, Kraków 2000 1981 S. E. Nahlik, Wstęp do nauki prawa międzynarodowego, Warszawa 1967 M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwen- cji Praw Człowieka, Warszawa 2010 T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 2010 E. J. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1986 E. Pietkiewicz, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 2000 E. Pietkiewicz, Savoir vivre dla każdego, Warszawa 1999 J. Pieńkos, Prawo międzynarodowe publiczne, Kraków 2004 XV Podstawowa literatura J. Rezler, Język łaciński dla prawników, Warszawa 2006 Z. Rybicki (red.), Mała encyklopedia prawa, Warszawa 1980 M. N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2006 J. Sozański, Współczesne prawo traktatów, Warszawa–Poznań 2008 J. Symonides, Nowe prawo morza, Warszawa 1986 R. Szafarz, Sukcesja państw w odniesieniu do traktatów we współczesnym prawie międzynarodowym, Wrocław 1982 Z. Tomkowski, Vademecum protokołu dyplomatycznego, Warszawa 1997 J. A. Wojciechowski, Instytucje i porządek prawny Wspólnot Europejskich, Warszawa 1996 Warszawa 2008–2010 A. Wróbel (red.), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, t. 1–3, A. Wyrozumska, Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006 Wybrane adresy internetowe Europejski Trybunał Praw Człowieka Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Organizacja Narodów Zjednoczonych Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego Rada Europy Unia Europejska www.echr.coe.int www.efta.int www.icj-cij.org www.msz.gov.pl www.osce.org www.un.org www.oecd.org www.nato.int www.coe.int www.europa.eu.int XVII Przedmowa Oddajemy do rąk Czytelników rozszerzone i zaktualizowane wydanie publika- cji pt. Organizacje międzynarodowe – Ćwiczenia Becka, niniejsze opracowanie sta- nowi wynik kilkunastoletnich akademickich doświadczeń dydaktycznych autorki (ćwiczenia, proseminaria i wykłady z przedmiotów: prawo międzynarodowe pu- bliczne, organizacje międzynarodowe, integracja europejska na różnych wydziałach i kierunkach, oraz różne szkolenia, w tym z zakresu kurtuazji międzynarodowej i protokołu dyplomatycznego). Wydanie drugie zostało zaktualizowane, poszerzone i poprawione z uwzględ- nieniem uwag i oczekiwań studentów, którzy korzystali z niniejszego podręcznika. Ćwiczenia: „Organizacje międzynarodowe” pomyślane są zarówno jako źródło informacji, jak również, a nawet przede wszystkim, pomoc w ich dobrym zrozumie- niu i zapamiętaniu. Materiał objęty opracowaniem pozwala na zapoznanie się z podstawami prawa międzynarodowego publicznego oraz bardziej szczegółowo z jednym z jego działów tj. z prawem organizacji międzynarodowych. W zakresie tych ostatnich zamysłem autorki było ogólne scharakteryzowanie organizacji międzynarodowej jako uczest- nika społeczności międzynarodowej oraz w skromnym zakresie zaprezentowanie wybranych organizacji. Omówione zagadnienia stanowią autorski wybór ogólnych kwestii dotyczących międzynarodowych organizacji, jak i w odniesieniu do prezentacji poszczególnych GO i NGO. Organizacje gospodarcze, wyjąwszy Wspólnoty Europejskie/UE (które scharakteryzowano ze względu na ich pionierską rolę integracyjną a nie pole działa- nia) jedynie w szczątkowym zakresie są przedmiotem niniejszego opracowania. Tablice rozrysowano głównie z wykorzystaniem nowych, własnych doświad- czeń dydaktycznych autorki. Niniejsza publikacja służyć może jako pomoc w opanowaniu wiedzy stanowią- cej wstęp do gruntowniejszego poznawania prawa międzynarodowego publiczne- go oraz jako pomoc w przyswojeniu informacji dotyczących organizacji międzyna- rodowych (wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania oraz dostarczenie aparatury pojęciowej) pozwalających na dalsze, samodzielne studiowanie tego działu prawa. Szczególnym wynikiem doświadczeń dydaktycznych autorki jest zamieszcze- nie w „Ćwiczeniach” rozdziału poświęconego problematyce bardzo lubianej przez studentów, mianowicie protokołowi dyplomatycznemu i kurtuazji międzynaro- dowej. Poruszenie w niniejszej publikacji tych zagadnień jest związane z tym, iż funkcjonowanie w organizacjach międzynarodowych jest jedną z czołowych form XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Organizacje międzynarodowe Pytania egzaminacyjne. Tablice
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: